MEMORIU DESCHIS CĂTRE AVOCATUL POPORULUI PE LEGEA 217 – definitivat pe 12 septembrie 2015 (completare a celui precedent, redactat de MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI)

descărcare (4)  descărcare (5)

         Prezentul Memoriu s-a întocmit pe scurt pentru a oferi instituției Avocatul Poporului principalele argumente juridice, istorice și de altă natură, în vederea completării dosarului și sesizării Curții Constituționale a României în legătură cu neconstituționalitatea Legii 217 din 2015, care a adus modificări Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

         1 – Considerăm că Legea 217 din 2015 este profund neconstituțională, întrucât încalcă în mod flagrant mai multe prevederi ale legii fundamentale (Constituția României)  lezând o serie întreagă de drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor români:

                                 ARTICOLUL 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

          (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

          (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (rețineți: și ,,de opinie” – n.n.)

                                 ARTICOLUL 16 – Egalitatea în drepturi

          (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

                                 ARTICOLUL 29 – Libertatea conştiinţei

         (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

         (2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

                                ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare

         (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

         (2) Cenzura de orice fel este interzisă.

         (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

         (4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

                                ARTICOLUL 31 – Dreptul la informaţie

         (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

                                ARTICOLUL 33 – Accesul la cultură

        (1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.

        (2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.

         (3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

                                ARTICOLUL 39 – Libertatea întrunirilor

          Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.

                               ARTICOLUL 40 – Dreptul de asociere

         (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere;              

                         ARTICOLUL 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

         (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

         (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

         Observăm astfel că Legea 217 din 2015 instituie în fapt o cenzură politică (fiind  votată de politicieni din rațiuni politice), o discriminare (îndeosebi a legionarilor, etichetați cu ușurință și pe nedrept ca fasciști, extremiști, antisemiți etc) și reintroduce în societatea românească delictul de opinie, fiind vizibil îndreptată împotriva ,,legionarilor”, motiv pentru care a fost numită de presă lege antilegionară.

          2 – Legea 217 din 2015 contravine și unor Convenții și Tratate internaționale, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948), încălcându-se o serie de articole prevăzute de aceasta:

          Articolul 1 – Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii;

          Articolul 2 – Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari;

           Articolul 7 – Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare;

           Articolul 8 – Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin constitutie sau lege;

           Articolul 9 – Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar;

           Articolul 19 – Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat;

          Articolul 20 – Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie;

          3 – Este o lege profund nedemocratică și antilibertară pentru că este în esența ei REPRESIVĂ, POLITIZATĂ (dictată de rațiuni politice), ADOPTATĂ FĂRĂ DEZBATERE PUBLICĂ ȘI FĂRĂ CONSULTAREA POPORULUI ROMÂN PRIN REFERENDUM (deoarece este o lege importantă) și impune CENZURA în mediul cultural îndeosebi și în societatea actuală românească, adică impune pe baza unor rațiuni politice obscure DELICTUL DE OPINIE și pedepsirea sa drastică pedepsind cetățenii români pentru lucruri minore și mai ales în mod nedrept, fără motive întemeiate;

          4 – Din punct de vedere tehnic Legea 217 din 2015 nu intra în sfera de competență a politicienilor, ci a istoricilor români. Ea nici măcar nu definește termenii de ,,legionar”, ,,legionarism”, ,,fascist”, ,,fascism”, ,,extremism”, ,,idei și concepții legionare”, ,,crime împotriva umanității” pentru a nu deveni echivocă, interpretabilă și o armă politică sau un instrument de șantaj, putând astfel conduce la nenumărate abuzuri. Legea este extrem de interpretabilă și agresivă lăsând la latitudinea judecătorilor să decidă pe tema aceasta destul de delicată și pentru unii controversată sau a Institutului Wiesel care le va acorda consultanță (mai există atunci libertatea justiției?!)  DAR DACĂ MAGISTRAȚII (PROCURORI, JUDECĂTORI) SUNT FIE PUȚIN INFORMAȚI, FIE MASONI, ADICĂ ȘI PRO-COMUNIȘTI ȘI ANTILEGIONARI? CE SENTINȚE VOR DA, ȘTIM DEJA… Și mai observăm că această lege abuzivă nici nu are încă norme de aplicare…; 

         5 – Din punct de vedere procedural, o asemenea lege deosebit de importantă avea nevoie de cel puțin două luni de DEZBATERI PUBLICE în mass media românească și necesita avizul istoricilor români și instituțiilor competente în domeniul istoriei (precum Academia Română, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), ori ea n-a fost dezbătută nici măcar în Comisiile juridice din Parlament. Apoi nu este normal nici ca ea să completeze o Ordonanță emisă de Guvernul României (Lege 217/2015 – LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii). CARE ESTE RAȚIUNEA ȘI MAI ALES URGENȚA (NECESITATEA) ACESTOR COMPLETĂRI DUPĂ 13 ANI DE LA ADOPTAREA ORDONANȚEI 31 DIN 2002?…;

          Pe de altă parte, Proiectul legii PL-X 193/2014, a fost introdus pe ordinea de zi, în data de 24.06.2015, în procedură de urgenţă, fără a se respecta termenele prevăzute la art. 69 aliniatul 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care prevede obligativitatea difuzării raportului comisiilor de specialitate cu minimum 5 zile înainte de votarea în plen. CARE A FOST URGENȚA ÎN CAZUL AVIZĂRII ACESTUI PROIECT?…;

         6 – Principalele lacune ale Legii 217 din 2015 prohibitive sunt:

         a) faptul că nu face nicio referire la comunism (extremismul de stânga, Holocaustul comunist împotriva poporului român) și nu sancționează comunismul, care este o formă de extremism și mai periculos chiar decât nazismul, nici acesta din urmă nefiind incriminat;

         b) Modul în care a fost concepută această lege ne arată că în mod excepțional ea se aplică RETROACTIV, fiind aplicată unor fapte și persoane din trecut;

         c) Mai mult decât atât, prin această lege anti-legionară se legitimează comunismul prin acceptarea sentințelor tribunalelor comuniste care se bazează pe mărturii false obținute prin torturi și teroare!…

         Redăm în acest sens doar un scurt citat: ,,A rezultat o lege hidoasă prin care bolșevicii, mare parte evrei, care au invadat România în 1945 și au terorizat-o vreme de 50 de ani cu execuții pe lângă care evenimentele de la Iași pălesc (fenomenul Pitești, Canalul, gulagul din lagărele de la Aiud, Sighet, etc) sunt reabilitați și faptele lor legitimate. Urmarea este aceea că toate sentințele pronunțate de tribunalele înființate cu pistolul de evreii bolșevici sunt considerate valide prin monstruoasa lege clocită de gruparea Florian, iar victimele sunt executate a doua oară, de data aceasta definitiv. Eliminarea fizică însemnă dispariție doar pe jumătate. Grav este când opera este ștearsă și astfel individul dispare complet din memoria colectivă.Asasinarea memoriei este, dincolo de barbaria cenzurii ideilor, sigurul rezultat vizibil și singurul scop urmărit și nedeclarat al acestei legi odioase.” 

        (sursa: https://saccsiv.wordpress.com/2015/08/18/academia-catavencu-despre-legea-anti-legionara-sentintele-tribunalelor-evreilor-bolsevici-sunt-acum-considerate-valide-se-vrea-asasinarea-memoriei-victimelor-nu-poti-compara-20-de-ani-de-teroare-bo/);

        d) Creierul cenușiu al Legii antilegionare este evreul Alexandru Florian (fost propagandist al PCR și fiu de comunist activist), care a declarat că Institutul Wiesel (care este declarată  ,,instituție de interes public” ca și masoneria, subvenționată anual de la bugetul statului român, aflată ,,în subordinea Guvernului României și emite acte cu antetul acestuia!) va acorda consultanță judecătorilor în procese!… Oare ce fel de consultanță? Echidistantă sau părtinitoare? Și câte altele nu a mai declarat…;

        e) Legea 217 din 2015 nu promovează toleranța, ci dimpotrivă este foarte agresivă în spirit, instigă la ură, la antisemitism și dezbinare în societatea românească, pentru că ea IMPUNE O ANUMITĂ VERSIUNE ASUPRA ISTORIEI ȘI ÎNLĂTURĂ ORICE DIALOG CIVILIZAT ȘI CONSTRUCTIV. Această lege este practic dictatul ideologic al evreului Alexandru Florian și al Institutului Elie Wiesel;

        7 – Din punct de vedere istoric, această lege este contrară în mod flagrant adevărului istoric (cei mai mulți istorici (adevărați și nepărtinitori) nu împărtășesc etichetarea și condamnarea legionarilor de către regimul comunist (,,fasciști”, ,,extremiști”, ,,bandiți”, ,,criminali” etc.), regim declarat după cum se știe în mod oficial prin Raportul de condamnare a comunismului, drept ,,regim criminal” și citit în Parlament de la nivelul cel mai înalt din stat, al președinției României;

        8 – Din punct de vedere moral și spiritual, această lege este antiromânească, antinațională, anticulturală și aduce atingere ortodoxiei.

        VEDEM CĂ ACEASTĂ LEGE NU INCRIMINEAZĂ COMUNISMUL DUPĂ CUM NE-AM FI AȘTEPTAT, DAR ÎN MOD PARADOXAL ȘI CINIC INCRIMINEAZĂ ANTICOMUNISMUL… LEGEA 217 RĂSTOARNĂ PRACTIC ADEVĂRUL LA PRESIUNI POLITICE OCULTE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE DICTATE DE RAȚIUNI OBSCURE…

         Este antiromânească pentru că este îndreptată mai mult împotriva poporului român decât extremiștilor, care sunt atât de puțini și pe cale de dispariție… Dar inițiatorii ei credem că au urmărit exact contrariul, adică să încurajeze de fapt antisemitismul și extremismul în România.  

         Nu orice formă de naționalism trebuie incriminată, întrucât patriotismul curat nu este de condamnat iar naționalismul creștin (legionarismul din perioada interbelică) a activat în contextul istoric al propagării comunismului bolșevic de la răsărit pentru apărarea integrității teritoriale a României și a valorilor naționale (Partidul Comunist Român a fost scos în afara legii, fiind o anexă a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică). Se știe ce au făcut comisarii sovietici mai ales în privința culturii române (zeci de mii de volume au fost INTERZISE). Ori această lege reintroduce la noi CENZURA față de autorii de factură legionară sau simpatizanți ai Mișcării Legionare și de aceea a fost botezată de mulți ca fiind o lege antilegionară.

        Cât privește alte efecte importante ale legii antilegionare, cum este și cel care se răsfrânge indirect asupra ortodoxiei, putem afirma cu certitudine că ea dă apă la moară tuturor celor care se opun canonizării sfinților închisorilor comuniste, îndeosebi Patriarhiei Române, care a condamnat în mod mai mult sau mai puțin explicit legionarismul și care iată, acum are în sfârșit pretextul lejer și ideal al refuzului. ASTFEL SE ÎMPIEDICĂ NU DOAR JUDECAREA GENOCIDULUI SAU HOLOCAUSTULUI COMUNIST (PĂSTRÂND ÎN CONTINUARE CA VALABILE SENTINȚELE TRIBUNALELOR COMUNISTE!), CI ȘI CANONIZAREA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA ȘI ALTOR SFINȚI AI ÎNCHISORILOR ȘI LAGĂRELOR COMUNISTE DIN ROMÂNIA. Știm că sfinții închisorilor comuniste au fost aproape toți legionari sau simpatizanți ai Mișcării Legionare…  

          De asemenea sunt lezați, batjocoriți și supuși oprobiului public eroii și martirii anticomuniști, sunt executate public nenumărate personalități aparținând culturii românești din trecut precum Ion Gavrilă-Ogoranu, Petre Țuțea, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Constantin Noica, Ernest Bernea, Eugen Ionescu, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Virgil Maxim, Traian Brăileanu, Mihail Polihroniade, Ion Ică, Constantin Gane, Gheorghe Racoveanu, George Manu, Nicolae Paulescu, Arșavir Acterian, Horia Stamatu, Mitropolitul Bartolomeu Anania, părinții Arsenie Boca, Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Arsenie Papacioc și mulți mulți alții, care au fost legionari, membri ai Frățiilor de Cruce sau simpli simpatizanți ai lor… Ele sunt scoase în mod forțat și arbitrar pe considerente politice (!) din memoria colectivă și din istoria poporului român… CU CE DREPT? Se uită faptul că au existat circa un milion de membri legionari în toată țara și aproape toată intelectualitatea românească din perioada interbelică (studenți, profesori, preoți, doctori, ingineri etc) a simpatizat cu Mișcarea Legionară, datorită căreia comunismul a întârziat să acceadă la putere în România cu cel puțin 20 de ani… Nu este acesta totuși un mare merit al acestei organizații anticomuniste?

          9 – Din punct de vedere al adevărului istoric, din cercetările noastre rezultă că Mișcarea Legionară nu are nicio legătură cu fascismul sau nazismul, considerate în mod eronat ca forme autentice de ,,naționalism” și ,,patriotism”. Din păcate, mulți intelectuali români au îmbrățișat versiunea oficială iudeo-comunistă, exagerând enorm ,,violența” și ,,crimele legionarilor” și uitând faptul că ideologia comunistă este de fapt creația evreilor bolșevici care conduceau masoneria comunistă iar legionarii au fost cu predilecție ținta represiunii comuniste, fiind rivalii lor încă din anul 1922, când s-a constituit nucleul din jurul studentului la Drept, Corneliu Zelea Codreanu. 

         Cât privește crimele care i se impută mereu în spațiul public ostil, se merge în mod eronat pe scoaterea din context, pe răspunderea sau culpabilizarea colectivă, pe demonizarea Mișcării Legionare (văzută ca fascistă, extremistă ?!) și se exclud total informațiile istorice despre infiltrarea unor agenți externi în rândul acesteia după asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu și a celor 13 comandanți legionari și a altor adevăruri istorice. Există multe lucrări care au abordat și aceste teme.

        Un alt aspect important în opinia noastră este incriminarea discretă a legionarilor prin chiar Legea 51 din 1991 privind siguranța națională a României încă din timpul regimului neocomunist al lui Ion Iliescu (președinte care a acuzat public legionarismul, apreciat ca ,,implicat” în opinia sa în protestele din aprilie-iunie 1990 din Piața Universității):

        Art. 3. – Constituie amenintari la adresa sigurantei nationale a Romaniei urmatoarele: (…) h) initierea, organizarea, savirsirea sau sprijinirea in orice mod a actiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunista, fascista, legionara sau de orice alta natura, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune in pericol sub orice forma unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei, precum si incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept;

        Iar pe de altă parte, este foarte relevant modul în care este văzut legionarismul de către unii sau toți judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care au respins într-o speță cererea unui reclamant (fost deținut politic) pentru daune morale (vorbim astfel aici și de jurisprudență, de o decizie care devine obligatorie pentru toate instanțele care au de analizat procese similare!):

        ,,…În considerentele hotărârii de condamnare s-a reţinut că reclamantul împreună cu ceilalţi inculpaţi au activat în cadrul organizaţiei legionare din oraşul Slănic, deţinând funcţii de răspundere, dovedind un fanatism caracteristic organizaţiilor de tip fascist, intensificându-şi activitatea legionară clandestină împotriva regimului democrat popular, în special după 23 august 1944.

        S-a mai reţinut în legătură cu reclamantul că în anul 1945, după ce s-a întors de pe front, acesta şi-a reluat vechile legături cu legionarii cunoscuţi din activitate şi din detenţia din lagărul de la Târgul-Jiu, informându-se reciproc referitor la ştirile politice interne şi internaţionale şi comentând duşmănos măsurile şi hotărârile luate de regimul democrat popular, elogiind totodată elementele legionare. (…)

        În speţă, conform celor anterior arătate, condamnarea reclamantului s-a dispus pentru activitatea legionară desfăşurată de acesta. Or, mişcarea legionară a fost, în esenţă, o organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit.

        Ca atare, raportat la dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 221/2009, condamnarea pentru activitatea legionară nu intră în sfera de aplicare a acestei legi. În consecinţă, faţă de motivul pentru care reclamantul a fost condamnat, potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 221/2009, incidenţa acestei legi este exclusă în cauza de faţă, activitatea legionară neputând fundamenta dreptul la despăgubiri în condiţiile actului normativ în discuţie… (Detalii: http://legeaz.net/spete-civil-iccj-2012/decizia-1709-2012)

        Așa cum spunea cineva pe un site, prin această lege total aberantă și de rea credință se dorește practic ,,INSTAURAREA CENZURII INTERNETULUI pe criteriile corectitudinii politice, reincriminarea în masă a VICTIMELOR COMUNISMULUI și relegitimarea deciziilor criminale ale TRIBUNALELOR STALINISTE”…

        ÎNTREBARE CÂT SE POATE DE LEGITIMĂ: NU-I CĂUTĂM ÎN GAURĂ DE ȘARPE PE TORȚIONARII COMUNIȘTI CARE AU UCIS SUTE DE MII DE ROMÂNI, DAR ÎI RĂSTIGNIM A DOUA OARĂ PE CEI CARE AU PĂTIMIT ÎN PUȘCĂRIILE ȘI LAGĂRELE DE MUNCĂ ȘI DE EXTERMINARE COMUNISTE?… AȘA NE CINSTIM NOI EROII CARE AU MURIT PENTRU LIBERTATEA ȘI DEMNITATEA POPORULUI ROMÂN?…

         Prin urmare, rugăm Avocatul Poporului să solicite la Curtea Constituțională a României declararea neconstituționalității Legii 217 din 2015 pentru motivele invocate mai sus de noi dar și de către alte persoane care au întocmit și ele memorii (depuse la dosar), în apărarea intereselor legitime ale tuturor cetățenilor români fără discriminare.

         Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!

                           Cu considerație,

                                    MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                               12 septembrie 2015              

16 gânduri despre „MEMORIU DESCHIS CĂTRE AVOCATUL POPORULUI PE LEGEA 217 – definitivat pe 12 septembrie 2015 (completare a celui precedent, redactat de MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI)

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  HOLOCAUSTUL ROMÂNESC
           merisordan  Publicat pe 10 nov. 2012

           Un tribut adus victimelor regimului comunist. Versuri: Radu Gyr. Muzica: Mircea Rusu Band

           IOAN IOSIF FICIORU ȘI ORORILE DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE (REPORTAJ TVR1 – 2012)  Publicat pe 28 sept. 2013

           Colonelul în rezervă Ioan Iosif Ficioru, în vârstă de 85 de ani, este considerat unul dintre cei mai de temuţi comandanţi din fostele închisori şi lagăre comuniste (http://youtu.be/yP0Ib_rrysY). La doar 25 de ani, era deja la comanda coloniei de muncă Poarta Albă. În 2012, Ioan Iosif Ficior a fost subiectul unui reportaj realizat de Camelia Csiki, difuzat la TVR1

  http://www.facebook.com/fantvr1
  http://www.tvr.ro
  http://youtube.com/TVRcanaluloficial

            PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACCESAȚI LUCRĂRILE AUTORULUI RADU IACOBOAIE (JURNALIST, SCRIITOR, BLOGGER, DAR JURIST LA BAZĂ) DE PE BLOGUL MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI SAU URMĂTOARELE LINK-URI:

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/05/11/adevarul-despre-francmasonerie-si-miscarea-legionara-radu-iacoboaie/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/08/28/multi-romanii-nu-cunosc-nici-astazi-adevarul-despre-miscarea-legionara-radu-iacoboaie-28-august-2014/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/27/dezbateri-la-realitatea-tv-despre-legea-wiesel-antilegionara-care-impiedica-judecarea-genocidului-comunist/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/18/academia-catavencu-despre-legea-anti-legionara-sentintele-tribunalelor-evreilor-bolsevici-sunt-acum-considerate-valide-se-vrea-asasinarea-memoriei-victimelor-nu-poti-compara-20-de-ani-de-teroare-bo/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/27/frati-romani-prin-legea-217-din-2015-impotriva-legionarilor-masoneria-practic-pune-la-zid-nationalismul-patriotismul-si-impiedica-canonizarea-sfintilor-inchisorilor-comuniste/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/09/04/legea-wiesel-217-din-2015-dovada-clara-a-influentei-si-puterii-actuale-neocomuniste-din-romania/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/23/legea-wiesel-impotriva-legionarilor-este-fara-indoiala-o-creatie-a-masonilor-comunisti-din-romania/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/09/01/despre-asasinarea-memoriei-nationale-prin-legea-wiesel-217-din-2015/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/21/despre-genocidul-contra-legionarilor-cind-vorbim-articol-de-ioan-rosca/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/30/scrisoare-deschisa-presedintelui-klaus-werner-iohannis-un-roman-ii-cere-sa-fie-arestat-pe-baza-legii-wiesel-nr-217-din-2015/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/15/parintele-justin-parvu-cuvinte-impotriva-doctrinei-fasciste/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/07/09/miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-frati-romani-in-loc-de-o-lege-anticomunista-vom-avea-o-lege-antilegionara/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/06/21/miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-legionarii-nu-au-fost-fascisti-in-romania-nu-a-existat-fascism-iar-circa-80-dintre-sfintii-inchisorilor-comuniste-au-fost-legionari-tineri-din-fratiile-de-cruce/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/07/09/academia-romana-miscarea-legionara-nu-a-fost-fascista/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/15/de-ce-ion-iliescu-nu-a-fost-condamnat-nici-dupa-25-de-ani-de-la-caderea-oficiala-a-comunismului-in-romania/

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/19/un-nou-atac-la-miscarea-legionara-istoricul-mircea-ionescu-quintus-la-realitatea-tv-radu-iacoboaie-19-martie-2015/ 

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2015/07/09/academia-romana-miscarea-legionara-nu-a-fost-fascista/

   http://manastirea.petru-voda.ro/2015/07/09/academia-romana-miscarea-legionara-nu-a-fost-fascista/

   http://roncea.ro/2015/08/05/profesorul-radu-ciuceanu-legea-antilegionara-este-o-tampenie-daca-eminescu-ar-fi-trait-in-perioada-interbelica-azi-tovarasul-florian-l-ar-fi-interzis/

   http://roncea.ro/2015/07/10/istoricul-cristian-troncota-critica-dur-legea-antilegionara-vor-sa-i-ucida-pe-martirii-inchisorilor-a-doua-oara-interzicem-istoria-o-aberatie-incultura-sau-reavointa-staretul-harit/

   http://roncea.ro/2015/07/03/cenzura-reinstaurata-pe-sest-in-romania-prin-mana-unui-turnator-al-securitatii-o-lege-stalinista-se-indreapta-spre-un-presedinte-cu-bunici-prigoniti-de-sovietici-o-va-promulga-oare/

   http://roncea.ro/2015/08/06/de-ce-legea-antilegionara-nu-este-impusa-de-sua-si-cui-apartine-ea-de-fapt-romanii-trebuie-sa-dispara/

   Apreciază

   Răspunde
   1. Radu Iacoboaie Autor post

    NS says: 06/08/2015 at 10:19

    Interesant este faptul ca, d-l A.Florian accepta cercetarea si rezultatele aceteia, bazate pe dovezi (interviu la Realitatea, in seara zilei de 5 aug.2015);

    cand trebuie sa motiveze o lista de intelectuali ale caror opere nu trebuie sa mai fie editate si vandute la “tarabe” se foloseste insa de … verdictul “VINOVAT-CRIMINAL” verdict dat “sub CIZMA ROSIE” de Tribunalele Poporului din anii “45-55” .

    Mai este un secret ca in acei ani se dorea deformarea istoriei si disparitia din memoria natiei
    a multor personalitati ale culturii romane?

    A prelua verdictele acelor ani, fara analiza bazata pe argumente, fara “presiuni si indicatii imperative”, insemana continuarea acelor initiative, in prezent .

    Deci NU, CERCETARII si ANALIZEI! DA, Ideologiei impuse!

    Curat “COERENTA & RATIUNE” stimabile!

    – See more at: http://roncea.ro/2015/08/05/profesorul-radu-ciuceanu-legea-antilegionara-este-o-tampenie-daca-eminescu-ar-fi-trait-in-perioada-interbelica-azi-tovarasul-florian-l-ar-fi-interzis/#sthash.7Tk6xOiI.dpuf

    Apreciază

  2. Radu Iacoboaie Autor post

   MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – MAI MULTE ÎNTREBĂRI LEGITIME PRIVIND LEGEA 217 DIN 2015:

   ART.1 – CE ÎNSEAMNĂ ÎN INTERPRETAREA LEGIUITORULUI ,,infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”?…

   ART.2 – UN TEXT EXTREM DE VAG, AMBIGUU ȘI INTERPRETABIL, DATORITĂ LIPSEI DEFINIRII TERMENILOR ȘI CARE POATE CONDUCE LA NENUMĂRATE ABUZURI ȘI PROCESE:
   a) ”prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist.”…
   c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;“.

   ,,prin orice hotărâre recunoscută în România”…
   ADICĂ DE PILDĂ ȘI PRIN ACTE EMISE DE INSTITUTUL ELIE WIESEL AFLAT ÎN SUBORDINEA GUVERNULUI ROMÂNIEI?!…

   CE ÎNSEAMNĂ ÎN INTERPRETAREA LEGIUITORULUI ,,promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe” și ,,naţionalismul extremist”?…

   ART.2 f) prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară»
   MIȘCAREA LEGIONARĂ A FOST FASCISTĂ? ESTE FASCISTĂ DOAR PENTRU CĂ UN DEPUTAT DE LA PSD (CIPRIAN NICA), A GĂSIT ÎN DEX ȘI ÎNTR-UN MANUAL DE ISTORIE ACEST ,,ADEVĂR”?!…
   NOI CREDEM CĂ NICIO INSTITUȚIE PUBLICĂ DIN ROMÂNIA SAU VREUN TRIBUNAL INTERNAȚIONAL NU A SUSȚINUT ȘI DOVEDIT PÂNĂ ACUM CĂ MIȘCAREA LEGIONARĂ AR FI FOST FASCISTĂ… CUM ESTE POSIBIL CA UN POLITICIAN, NICI MĂCAR ISTORIC SĂ PROPUNĂ ȘI SĂ FIE ACCEPTATĂ PROPUNEREA LUI PE O TEMĂ ISTORICĂ?

   Articolul 5 Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
   Articolul 6 (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

   CENZURĂ ȘI PEDEAPSĂ! VĂ DAȚI SEAMA? ÎNCHISOARE PENTRU PROMOVAREA ÎN SPAȚIUL PUBLIC (MEDIA) A UNOR ,,idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe” și ,,cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”??? FRAȚI ROMÂNI, UNDE MAI VEDEȚI LIBERTATEA DE EXPRIMARE CÂȘTIGATĂ CU SÂNGE ÎN ROMÂNIA ÎN DECEMBRIE 1989?

   PEDEAPSA ESTE MAI MARE PENTRU FOLOSIREA INTERNETULUI…
   (3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

   Articolul 12 Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război.
   ADICĂ A TUTUROR PERSONALITĂȚILOR MIȘCĂRII LEGIONARE (INCLUSIV PREOȚI ȘI DUHOVNICI ORTODOCȘI), A MAREȘALULUI ION ANTONESCU?…

   DESPRE CARE PERSOANE ESTE VORBA MAI EXACT?… LEGEA NU SPUNE, NU EXEMPLIFICĂ…
   Articolul 13 (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

   ART.13 (2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.
   ADICĂ, SPRE EXEMPLU, VOR FI INTERZISE PRINTRE MULTE ALTELE FUNDAȚIA ION GAVRILĂ OGORANU (PENTRU CĂ POARTĂ NUMELE UNUI LEGIONAR?) SAU MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI (CARE NU ARE PERSONALITATE JURIDICĂ)?!…

   MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

   6 august 2015

   Apreciază

   Răspunde
 2. Radu Iacoboaie Autor post

  MEMORIU

  Acest memoriu este initiat de Asociatia TERRA NATURALIS si semnat de un grup de pasionati, absolventi sau licentiati in istorie, filologie, filosofie.

  Vazand Monitorul Oficial Nr 558 din Luni 27 iulie 2015, legea 217/2015 „Legea pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizatiilor si simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob si a promovarii cultului persoanelor vinovate de savarsirea unor infractiuni contra pacii si omeniei”, constatam cu profunda ingrijorare aparitia unei legi care aduce atingere unor drepturi fundamentale, atat de greu castigate de poporul roman.

  O parte dintre noi dorim ca pe viitor sa publicam articole, studii, lucrari, fara a fi constransi de riscul incalcarii unei astfel de legi. In acelasi timp, o buna parte dintre noi s-au implicat in ultimii ani in diverse actiuni de protest, pe teme precum: „Gazele de Sist”, „Rosia Montana”, „Salvarea Padurilor”, „Reforma Clasei Politice”, „Condamnarea Politicienilor Corupti”, actiuni care ar putea fi pe viitor catalogate ca „nationalist extremiste” sau ca „dorinta de schimbare a ordinii constitutionale” si, prin urmare, ar putea intra sub incidenta sus-numitei legi.

  In asa-numita „lege anti-legionara” (cum a fost ea supranumita de presa) si-au facut loc o serie de cuvinte, definitii, sintagme care lasa loc la numeroase interpretari si, prin urmare, deschid posibilitatea unor abuzuri.

  Remarcam la Art 2. aparitia sintagmei „nationalismului extremist” sau „recurgerea la violenta pentru schimbarea ordinii constitutionale sau a institutilor democratice”, la definirea acelor idei „fasciste” promovate de o organizatie interzisa. Ne intrebam cine va stabili diferenta dintre un „nationalist”, un „patriot” si un „nationalist extremist”. Oare orice incaierare cu jandarmii pe viitor se va solda cu acuza apartenentei la o organizatie „fascista” care vrea schimbarea prin violenta a actualei ordini constitutionale ? Cine, in Romania, are motive a se teme de „schimbarea ordinii constitutionale” ? Faptul ca o parte dintre aceste definitii sunt redundante din ordonanta de urgenta 31/2002, nu inseamna ca aceastea sunt constitutionale, deoarece respectiva ordonanta nu a beneficiat de o dezbatere publica si a fost adoptata tacit, fara a fi supusa unei dezbateri reale in parlament..

  De asemenea observam ca la Articolul 2 litera f) se da o definitie strict cronologica si discutabila a Miscarii Legionare, nu si a ce inseamna astazi a fi „legionar”. Legionarismul este definit de istorici ca un nationalism agresiv religios si mistic, dar e definit total altfel de Membrii Miscarii Legionare prin activitatea regulata intr-un cuib si depunerea unui juramant. Care sunt normele medotologice dupa care se vor ghida procurorii in identificarea unui „legionar”? Oare nu apare pericolul ca orice militant anti-sistem sa fie redus la tacere prin asa-zisa lege „anti-legionara” ? Cine are abilitatea sa stabileasca daca o „culegere de texte” este distribuita in interes stiintific sau pentru a face propaganda ? Unde se va trage linia intre sustinerea unui punct de vedere la nivel academic si „apologia” doctrinelor interzise ?

  Din discutiile avute pe marginea legii, s-a desprins ideea ca anumite texte ale unor autori precum Mircea Eliade, Emil Cioran, Constantin Noica, Nae Ionescu, Petre Tutea, Mircea Vulcanescu nu vor mai putea fi publicate decat cu o nota critica in care sa fie condamnata implicarea acestora in Miscarea Legionara. Conform articolului 5 al legii 271 ar rezulta ca orice apreciere asupra activitatii lui Ion Antonescu din Primul Razboi Mondial, sau a lui Nicolae Ceausescu din anul invadarii Cehoslovaciei, risca sa fie condamnata de la 3 luni la 3 ani de inchisoare.

  Legea 217/2015, ce s-a dorit a fi o lege a „memoriei”, interzice fascismul, legionarismul sau „nationalismul extremist”, fara a mentiona nimic despre comunism sau sovinism. Conform principiului de drept ce spune „faptele care nu sunt incriminate de lege sunt permise”, ar rezulta ca, in Romania anului 2015, comunismul si sovinismul sunt legale. Profund dureros este faptul ca aceasta lege a „memoriei” imparte victimele totalitarismului in mai multe categorii: „victime ale holocaustului” (care fac obiectul legii), „victimele regimului comunist” (care nu au o lege a memoriei) si „victimele legionare ale comunismului” (care practic sunt compromise prin declararea Miscarii Legionare ca organizatie fascista). Se impune ideea ca respectarea „memoriei” victimelor totalitarismului se limiteaza doar la ororile naziste.

  In urma discutiilor publice ce s-au purtat pe marginea legii 217, anumite persoane au incercat sa promoveze principii de drept inexistente, conform carora dreptul nu s-ar aplica numai in cazuri individuale, ci si colectiv. S-a sugerat ca legea 217/2015 ar fi fost data deoarece „Legionarii i-au omorat pe I.C. Duca, Armand Calinescu si pe Nicolae Iorga”, sugerandu-se o condamnare perpetua care s-ar aplica si astazi asupra tinerilor din 2015 care se ocupa cu organizarea de parastase, conferinte, simpozioane despre „Sfiinti inchisorilor” si „rezistenta armata anti-comunista”. Mult mai grav, legea 217/2015 a fost folosita pentru a crea jurisprudenta la nivel international; cazul soldatului roman Ion Şiugariu este mai mult decat ingrijorator.

  Trebuie precizat ca nu cunoastem ca Miscarea Legionara sa fi fost condamnata de vreo instanta romaneasca sau internationala. Crimele diversilor membri ai Miscarii Legionare s-au facut in nume individual, de catre persoane care si-au asumat intreaga raspundere, au fost condamnate si majoritatea au platit cu viata. Incercarea Parlamentului Romaniei de a crea condamnari poate fi vazuta ca o imixtiune a puterii legislative in treburile puterii judecatoresti. Nu trebuie scapat din vedere faptul ca Miscarea Legionara a fost impartita in corpuri distincte : „Fratiile de Cruce” (elevi), Cetatuile (fete si femei), Asociatia „Prietenii Legiunii” (simpatizanti neangrenati politic), „Partidul Totul Pentru Tara”, „Corpul Legionar al Fostilor Milirari”, „Studentimea Legionara”, „Corpul Razletilor”, „Corpul Muncitorilor Legionari”, „Biroul Central de presa si propaganda” si, pentru o perioada mai scurta, „Comertul Legionar” si „Politia Legionara”.

  Dintre toate acestea, legea nu mai loveste astazi in mod direct decat in personalitatile care au facut parte din „Corpul Razletilor” si Asociatia „Prietenii Legiunii”, adica exact corifeii perioadei interbelice. Daca avem date concrete care ne arata implicarea „Politiei Legionare” in evenimente negative precum „Asasinatele de la Jilava” sau „evenimentele din ianuarie 1941”, nu avem astfel de date despre „Corpul Razletilor” si Asociatia „Prietenii Legiunii”. Lucrurile sunt mult mai complicate decat modul simplist in care legea 217 incearca sa le prezinte.

  La scurt timp dupa asasinarea lui Corneliu Codreanu, Miscarea Legionara se scindeaza in mai multe grupuri distincte : „Horia Sima”, „Ion Zelea Codreanu”, „Papanace”, „Radu Mironovici”. Legea vine sa condamne o miscare ce ar fi avut cca 1 milion de oameni, profesori, doctori, preoti, meseriasi, muncitori, tarani, studenti, elevi si, odata cu aceasta, sa pateze cu acuzatia infama de „fascism” CV-ul a numeroase personalitati interbelice, a unui numar important de detiunuti politici si luptatori anti-comunisti, ca si a unor personalitati care sunt venerate de multi cetateni romani ca sfinti.

  In sus-amintita lege, nu numai ca nu se tine cont de subimpartirea miscarii legionare sau de divizarea sa in mai multe factiuni dupa asasinarea fondatorului, dar nu se doreste a se lua in calcul nici faptul ca Miscarea Legionara a parcurs mai multe etape distincte, cunoscand o adevarata evolutie ideologica. Miscarea Legionara a anilor 2.000 este mai mult o miscare spirituala decat una politica, avand mai degraba un caracter radical-conservator decat unul „ultra-nationalist”.
  In urma trecerii prin inchisorile comuniste, ideologia Legionara a cunoscut o schimbare profunda, ce nu poate fi ignorata de istorie. Tineri care astazi se identifica cu acest curent nu deranjeaza pe nimeni, aparitiile lor in spatiul public se limiteaza la comemorari, parastase, simpozioane, lansari de carte, in nici un caz nu putem vorbi de fapte anti-sociale care ar necesita aparitia unei legi restrictive. Apare intrebarea daca legea urmareste cumva un alt scop decat acela de a interzice cele cateva intruniri anuale a catorva zeci de tineri, intruniri care, probabil, vor continua sa se desfasoare si asa, in afara spatiului public ? Fara sa vrem, ne intoarcem la personalitatile Miscarii Legionare, singurele asupra carora legea pare sa fi si inceput sa isi exercite efectele.

  Recentele exemple, ale lui Ion Siugariu, sau ale strazii Petre Tutea din Timisoara, ne fac sa ne intrebam daca nu vor fi urmate de o interventie a autoritatilor romanesti pentru schimbarea numelui Catedrei Mircea Eliade de la Universitatea din Chicago, anularii Festivalului anual „Sergiu Celbidache”, a Colocviului International „Emil Cioran“, schimbarea numelui Liceului „Lucian Blaga” sau daramarea unor troite sau monumente funerare dedicate unor personalitati ale rezistentei, precum Ion Gavrila Ogoranu.

  Romania a trecut recent prin 2 regimuri totalitare, in care de multe ori excesul de zel al unor functionari dornici de promovare a facut mai mult rau decat un ordin sau o lege in sine. Reactiile Ambasadei Romaniei din Slovacia, urmata de pozitia luata de functionari MAI la solicitarile unor cetateni romani de a clarifica cazul Ion Siugariu, anume de a cere „Institutul Elie Wiesel” sa emita un verdict in acest caz, ni se par relevante.
  Legea in mainile unor functionari de ambasade, consulate, ministere, institute, iubitori ai corectitudinii politice si dornici de afirmare, poate avea efecte devastatoare asupra culturii romanesti, precum si asupra prestigiului tarii. Ne temem de disparitia unui intreg capitol din istoria literaturii, artei, filosofiei, teatrului si muzicii romanesti.

  Desi in ordonanta de urgenta 31/2002 la Capitolul II Art. 4 punctul 3 se precizeaza ca „nu constituie infractiune fapta” – de raspandire, vanzare, confectionare sau detinerea in vederea raspandirii si de utilizarea in public a simbolurilor – „daca este savarsita in interesul artei sau stiintei, cercetarii sau educatiei”, articol care nu a mai fost republicat in legea de completare 217, fiind in intregime redundant, totusi consideram ca orice cercetator, licentiat, doctorand, profesor se va supune la o serie de riscuri cand va publica orice tip de materiale pe teme gen Miscarea Legionara, Ion Antonescu, Mihai Antonescu, Gheorghe Alexianu, Nicolae Ceausescu etc.

  Totodata, aceasta lege supune la presiuni diverse institutii ce pastreaza fonduri arhivistice ( Arhivele Nationale, Arhivele Militare, Arhivele C.N.S.A.S, Arhiva Ministerului de Externe, Arhiva Serviciului Roman de Informatii, Arhiva Bibliotecii Academiei Romane, Fondul Special al Bibliotecii Nationale a Romaniei, Biblioteca Central Universitara) in acordarea dreptului de cercetare si mai ales de pubicare pentru subiectele incriminate de legea 217.

  Consideram ca Legea 271 este o lege tip „legea Marzescu”, prin care anumite opinii politice pot fi pedepsite mai aspru decat unele infractiuni de drept comun. Intr-o societate democratica, individului trebuie sa ii fie permis sa exprime chiar un punct de vedere gresit, ca apoi sa fie combatut de specialisti si, in final, sa isi poata recunoaste greseala. Altfel, riscam sa provocam la tinerele generatii memorarea automata a unor definitii stas, care sa nu mai fie trecute prin procesul cognitiv, ci doar retinute ca atare. Avem numeroase exemple in timpul regimului comunist, in care copiii erau invatati sa memoreze niste „definitii” pe care nimeni nu le lua in serios.

  S-a apreciat ca aceasta lege este doar o „aliniere” a legislatiei romanesti la cea europeana, ceea ce este o apreciere exagerata. In U.E. nu toate statele au legi ale „memoriei”, iar, pe de alta parte, in anumite state, precum Spania, Italia, Germania, Franta, Miscarea Legionara a activat legal de la incheierea celui de-Al Doilea Razboi Mondial.
  In anumite state ale U.E. exista chiar o serie de partide sau grupari politice ce recunosc in mod oficial ca s-au inspirat si au preluat idei de la Miscarea Legionara din Romania, cel mai cunoscut caz este cel al BNP din Anglia. Nu putem decat sa ne intrebam cum legea 217 va duce la alinierea legislatiei noastre cu cea din U.E. .

  Este legea 217 o lege constitutionala ?

  Articolul 53 din Constitutia Romaniei, modificata si completata in 2003.
  Restrangerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.
  (1)Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrans numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei pubice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.
  (2)Restrangerea poate fi dispusa numai daca este necesara intr-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata in mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau libertatii. (sublinierea ne apartine)

  Dupa decembrie 1989, publicarea literaturii interbelice sau a unor carti de istorie despre Miscarea Legionara si maresalul Antonescu s-a desfasurat in conditii de deplina libertate si fara consecinte negative. In acelasi timp, pe teritoriul Romaniei au activat o serie de asociatii, fundatii si chiar un partid ce s-au revendicat de la Miscarea Legionara, fara ca acestea sa fi provocat vreodata incidente de orice natura. Dupa 25 de ani in care faptele enumerate mai sus s-au desfasurat in deplina legalitate, care poate fi motivul care a dus la adoptatea unei legi restrictive ca 217, care limiteaza dreptul la libera exprimare, la opinie, la asociere a unor cetateni romani?

  Desi ulterior, diverse persoane au incercat sa identifice motivele legii in faptul ca „extrema dreapta” ar fi luat proportii ingrijoratoare in unele state din U.E. sau intr-un incident in care o persoana ar fi folosit simbolul zvasticii sau chiar intr-o cerinta a unor organisme internationale, proiectul legii 217 a beneficiat de o expunere clara de motive, intre care motivele amintite nu se regasesc.
  Conform expunerii de motive, legea ar fi fost necesara deoarece justitia nu a reusit sa condame diverse activitati reclamate de diverse entitati, precum „Institutul Elie Wiesel”. (Anexa 1)

  Consideram ca expunerea de motive este insuficienta pentru restrangerea unor drepturi precum Libertatea Constiintei (Art. 29 Constitutia Romaniei), Libertatea de exprimare (Art.30 Constitutia Romaniei), Dreptul de Asociere (Art. 40 Constitutia Romaniei), mai ales pe fondul toatalei absente de provocari extremiste ale nationalistilor romani.

  Cerem Academiei Romane sa intervina la Avocatul Poporului in vederea contestarii legii la Curtea Constitutionala.
  Cerem Avocatului Poporului sa se autosesizeze si sa inceapa procedurile de contestare a legii 217 la Curtea Constitutionala, incluzand motivele aratate mai sus.

  Anexam la acest memoriu urmatoarele documente:

  1)expunerea de motive a legii 217, semnata de Crin Antonescu, Andrei Gerea, George Scutaru.
  2)Legea votata de Senatul Romaniei si semnata de Ioan Chelaru.
  3)Punctul de vedere al Guvernului.
  4)Avizul consiliului legislativ
  5)Adresa Senatului catre Camera Deputatilor
  6) Votul Parlamentului
  7)Camera deputatilor, Comisia juridica
  8)MO 214/2002
  9)MO 558/2015
  10)lista cu personalitatile miscarii legionare (membri sau simpantizanti) a caror imagine va fi afectata de aceasta lege

  Apreciază

  Răspunde
   1. Radu Iacoboaie Autor post

    https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/09/12/de-ce-refugiatii-invadeaza-europa-tarile-bogate-occidentale-le-au-distrus-si-jefuit-tarile-de-origine-si-le-au-facut-de-nelocuit/

    https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/09/12/de-ce-fac-americanii-atatea-razboaie-pentru-ca-niste-firme-private-sa-sifoneze-bani-de-la-stat-este-exact-ca-la-noi/

    https://searchnewsglobal.wordpress.com/2015/09/12/de-ce-are-nevoie-america-de-un-razboi-major-in-europa-dorinta-americanilor-de-a-incepe-un-razboi-in-europa-este-pentru-a-si-salva-economi/

    Apreciază

 3. Pingback: TERMENUL LEGAL DE 30 DE ZILE A TRECUT ȘI NU AM PRIMIT NICIUN RĂSPUNS DIN PARTEA INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI LA MEMORIUL DEPUS… CE ESTE DE FĂCUT?…… | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s