Arhivele lunare: septembrie 2016

MĂ ADRESEZ ȚIE, OMULE DE ASTĂZI… – Radu Iacoboaie, Pitești, 2016 (volum de eseuri), finalizat pe 29 septembrie 2016

images  index

          Acest volum este dedicat tuturor celor care vor găsi un răgaz de liniște și meditație, și care vor avea mica curiozitate de a-l citi și a-l parcurge până la capăt…

                                                                                                               autorul

                                                               CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE………………………………………………………………………………………………………..

OMUL MODERN ESTE NEFERICIT PENTRU CĂ SE LASĂ AMĂGIT DE FERICIRI ILUZORII ȘI TRECĂTOARE………………………………………………………………………………………………………………

OMUL MODERN ESTE PROFUND INDIFERENT FAȚĂ DE PROBLEMELE CETĂȚII ÎN CARE TRĂIEȘTE PENTRU CĂ A CĂZUT ÎN EGOISM… CE ESTE OARE DE FĂCUT?………………………….

PE OMUL MODERN NU ÎL INTERESEAZĂ PROBLEMELE MAJORE ALE SOCIETĂȚII ȘI ALE BISERICII ORTODOXE (GEN EREZII, ECUMENISM, MASONERIE, ETC)… DE CE OARE?………..

OMUL MODERN NU CREDE ÎNTR-UN COMPLOT IUDEO-MASONIC LA NIVEL GLOBAL PENTRU DOMINAREA ÎNTREGII OMENIRI………………………………………………………………………………….

OMUL MODERN SAU POSTMODERN ESTE ,,OMUL NOU”… CEL CARE A ÎMBRĂȚIȘAT DE-A LUNGUL ISTORIEI, CURENTELE ȘI IDEOLOGIILE NĂSCUTE DIN FILOZOFIA MASONICĂ A UMANISMULUI… ……………………………………………………………………………………………………………….

OMUL MODERN DE AZI NE CERE SĂ RENUNȚĂM LA ANUMITE PREJUDECĂȚI ȘI LA REPERELE CULTURALE ȘI SPIRITUAL-DUHOVNICEȘTI. DOREȘTE CA TINERII DE AZI SĂ TRĂIASCĂ ÎN CONCUBINAJ, FĂRĂ CUNUNIE ORTODOXĂ, ÎN ADULTER, BA ESTE DE ACORD ȘI CU LEGALIZAREA CĂSĂTORIILOR DINTRE HOMOSEXUALI… MAI MULT, NE VA IMPUNE CU FORȚA CENZURA ȘI LEGEA TĂCERII… ……………………………………………………………………………

MAI POT FI OARE ACUZAȚI ȘI AZI LEGIONARII DE ANTISEMITISM, FANATISM ȘI DE TOATE RELELE DE PE LUME?……………………………………………………………………………………………………

,,DE NU NE VOM PĂZI ORTODOXIA, NE VOM PIERDE ȘI NEAMUL” – Părintele Justin Pârvu, duhovnicul Mănăstirii Petru Vodă……………………………………………………………………………….

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE. ORTODOXIA ESTE UN MOD DE VIAȚĂ IAR NU O RELIGIE………………

Continuă lectura

Publicitate

MAI ESTE OARE PE DRUMUL MÂNTUIRII DANIEL CIOBOTEA, CEL CARE A DEVENIT PATRIARH DOAR CU SPRIJINUL MASIV AL MASONERIEI? – nevrednicul Radu Iacoboaie, 26 septembrie 2016

index  index   index

         Frați ortodocși, ca să fie clar pentru toată lumea, precizăm de la bun început că nu avem nimic personal cu ,,Prea Fericitul” Daniel Ciobotea, că nu suntem animați de niciun gând de răzbunare sau de mânie proletară, cu atât mai mult că, circulă acum un zvon că ,,sfinția sa” ar fi bolnav de cancer… Dacă este adevărat acest lucru, nu știm. Oricum noi credem că bolile incurabile ne sunt cele mai mari avertismente date de către Tatăl Ceresc pentru îndreptare și numai prin pocăință sinceră și fapte se mai poate salva omul de moarte.

          Fără îndoială că înalta demnitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române nu poate fi ocupată de oricine, chiar dacă ar avea chiar și distincții înalte de genul Doctor Honoris Causa, cu atât mai mult din partea unor Universități apusene catolice și protestante. Noi știm că slava deșartă (mândria) și ereziile nu fac casă bună cu ortodoxia.

          Dacă aveți curiozitatea și cercetați puțin activitatea actualului ,,Patriarh” veți avea poate mari surprize și veți vedea în ce măsură s-a lăsat influențat de masoni, care sunt toți fără excepție ecumeniști. Ne întrebăm cum de a acceptat Daniel Ciobotea distincția de Doctor Honoris Causa acordată de către universități catolice și protestante, adică un titlu din partea unor eretici… Pentru satisfacerea orgoliului personal? Pentru a avea mai multe trofee? Și de ce a predat până la urmă teologie protestanților atâția ani pe vremea comunismului? Că doar nu le-a predat teologie ortodoxă…

          Ca să înțelegem mai bine ce fel de om este Daniel Ciobotea, ar trebui desigur să-i cunoaștem mai bine biografia, utilizând toate sursele avute la dispoziție:

Continuă lectura

DE CE CREDEȚI CĂ NU SE APLICĂ HOTĂRÂRILE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DIN 1937 PRIN CARE A FOST CONDAMNATĂ FRANCMASONERIA? NE MAI MIRĂM DE CE AVEM ACUM MULȚI IERARHI, PREOȚI, TEOLOGI MASONI? – nevrednicul Radu Iacoboaie, 24 septembrie 2016

            Sf. Sinod însuşindu-şi concluziile din referat (este redat mai jos) hotărăşte:

            I. Biserica osândeşte Francmasoneria ca doctrină, ca organizaţie şi ca metodă de lucru ocultă şi în special pentru următoarele motive:

            1. Francmasoneria învaţă pe adepţii ei să renunţe la orice credinţă şi adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceea ce descoperă cu raţiunea lor. Ea propagă astfel necredinţa şi lupta împotriva creştinismului ale cărui învăţături sunt revelate de Dumnezeu.Vânând pe cât mai mulţi intelectuali să şi-i facă membri şi obişnuindu-i pe aceştia să renunţe la credinţa creştină, Francmasoneria îi rupe de la Biserică, şi având în vedere influenţa însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de aşteptat ca necredinţa să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În faţa propagandei anticreştine a acestei organizaţii, Biserica trebuie să răspundă cu o contrapropagandă.

            2. Francmasoneria propagă o concepţie despre lume panteist-naturalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume şi ideea omului ca persoană, deosebită, destinat nemuririi.

            3. Din raţionalismul şi naturalismul său, Francma-soneria deduce în mod consecvent o morală pur laică, un învăţământ laic, reprobând orice principiu moral „heteronom” şi orice educaţie ce rezultă din credinţa religioasă şi din destinaţia omului la o viaţă spirituală eternă. Materialismul şi oportunismul cel mai cras în toate acţiunile omului, este concluzia necesară din premisele Francmasoneriei.

            4. În lojile francmasone se adună la un loc evreii şi creştinii şi Francmasoneria susţine că numai cei ce se adună în lojile ei cunosc adevărul şi se înalţă deasupra celorlalţi oameni. Aceasta însemnează că creştinismul nu dă nici un avantaj în ce priveşte cunoaşterea adevărului şi dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi impasibilă cum tocmai duşmanii de moarte ai lui Hristos să fie consideraţi într-o situaţie superioară creştinilor din punct de vedere al cunoaşterii adevărurilor celor mai înalte şi al mântuirii.

Continuă lectura

FRAȚI ORTODOCȘI, LUPTAȚI ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI PENTRU APĂRAREA CREDINȚEI NOASTRE ORTODOXE! – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 23 septembrie 2016

images   images

           Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei vă adresează un apel la solidaritate. Trebuie să ne unim fraților pentru apărarea dreptei credințe, care este ORTODOXIA. Luați exemplu măcar de la frații noștri din Maramureș și din alte părți ale României.

           Mărturisim credința noastră ortodoxă sau acceptăm erezia ecumenistă și masonică? Nu recunoașteți ,,sinodul” din Creta (16-27 iunie 2016), care a legalizat ecumenismul și a introdus Noua Ordine Mondială în Biserica Ortodoxă dreptslăvitoare! Acești ierarhi ,,ortodocși” (ecumeniști sau masoni) care au semnat nu au făcut decât să ne vândă ortodoxia!… Cum a fost cu putință ca Papa Francisc și Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului să manipuleze și să impună pan-erezia ecumenismului la acest ,,sinod” eretic? Un Sinod Mare și Sfânt ar fi condamnat cu siguranță ereziile, și în primul rând ecumenismul și erezia francmasonică!…

           Frați ortodocși, mărturisiți și luptați împotriva ecumenismului și tuturor ereziilor care amenință îndeosebi credința noastră ortodoxă. Luptați până la capăt și mărturisirea frățiilor voastre va ajuta mult mântuirii sufletului. Nu vă pierdeți nădejdea și fiți tari în credință! Mărturisiți precum înaintașii noștri, Sfinții Părinți și poporul român dreptcredincios!

           DE CE CREDEȚI CĂ ECUMENISMUL A FOST NUMIT EREZIA EREZIILOR DE CĂTRE SFÂNTUL JUSTIN POPOVICI?

Continuă lectura

MĂ ADRESEZ ȚIE, OMULE DE ASTĂZI… – Radu Iacoboaie, Pitești, Ed…., 2016 (volum de eseuri)

           Acest volum este dedicat tuturor celor care vor găsi un răgaz de liniște și meditație, și care vor avea mica curiozitate de a-l citi și a-l parcurge până la capăt…

                                                                                                               autorul

                                                               CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE………………………………………………………………………………………………………..

OMUL MODERN ESTE NEFERICIT PENTRU CĂ SE LASĂ AMĂGIT DE FERICIRI ILUZORII ȘI TRECĂTOARE………………………………………………………………………………………………………………

OMUL MODERN ESTE PROFUND INDIFERENT FAȚĂ DE PROBLEMELE CETĂȚII ÎN CARE TRĂIEȘTE PENTRU CĂ A CĂZUT ÎN EGOISM… CE ESTE OARE DE FĂCUT?………………………….

PE OMUL MODERN NU ÎL INTERESEAZĂ PROBLEMELE MAJORE ALE SOCIETĂȚII ȘI ALE BISERICII ORTODOXE (GEN EREZII, ECUMENISM, MASONERIE, ETC)… DE CE OARE?………..

OMUL MODERN NU CREDE ÎNTR-UN COMPLOT IUDEO-MASONIC LA NIVEL GLOBAL PENTRU DOMINAREA ÎNTREGII OMENIRI………………………………………………………………………………….

OMUL MODERN SAU POSTMODERN ESTE ,,OMUL NOU”… CEL CARE A ÎMBRĂȚIȘAT DE-A LUNGUL ISTORIEI, CURENTELE ȘI IDEOLOGIILE NĂSCUTE DIN FILOZOFIA MASONICĂ A UMANISMULUI… ……………………………………………………………………………………………………………….

OMUL MODERN DE AZI NE CERE SĂ RENUNȚĂM LA ANUMITE PREJUDECĂȚI ȘI LA REPERELE CULTURALE ȘI SPIRITUAL-DUHOVNICEȘTI. DOREȘTE CA TINERII DE AZI SĂ TRĂIASCĂ ÎN CONCUBINAJ, FĂRĂ CUNUNIE ORTODOXĂ, ÎN ADULTER, BA ESTE DE ACORD ȘI CU LEGALIZAREA CĂSĂTORIILOR DINTRE HOMOSEXUALI… MAI MULT, NE VA IMPUNE CU FORȚA CENZURA ȘI LEGEA TĂCERII… ……………………………………………………………………………

MAI POT FI OARE ACUZAȚI ȘI AZI LEGIONARII DE ANTISEMITISM, FANATISM ȘI DE TOATE RELELE DE PE LUME?……………………………………………………………………………………………………

,,DE NU NE VOM PĂZI ORTODOXIA, NE VOM PIERDE ȘI NEAMUL” – Părintele Justin Pârvu, duhovnicul Mănăstirii Petru Vodă……………………………………………………………………………….

Continuă lectura

SINODUL ECUMENIST ȘI MASONIC DIN CRETA A FOST REGIZAT DE PAPA FRANCISC I ȘI PATRIARHUL ECUMENIC BARTOLOMEU ÎMPOTRIVA ORTODOXIEI!…

index  fără titlu

            Așa cum ne spun unii dintre părinții contemporani, ecumenismul reprezintă cel mai mare pericol sau cea mai mare amenințare la adresa ortodoxiei dreptslăvitoare.

            După cum știți sau ați aflat poate, așa-numitul,,Sinod panortodox” din Creta n-a fost nici pe departe ,,Mare”, nici ,,Sfânt” și nici măcar unul ortodox… Pentru că el a fost un sinod nelegitim alcătuit, fals, ecumenist, adică un sinod eretic. A fost ecumenist și masonic întrucât a fost pregătit minuțios mult timp dinainte de către Papa Francisc I (care și-a trimis observatorii sau delegații cu un scop precis, acela de a monitoriza și a exercita presiuni) și de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu din Constantinopol (actualul Istanbul din Turcia). A fost ecumenist și masonic pentru că el a pus bazele unirii cu ,,creștinătatea”, cu întreaga ,,lume creștină” și a formulat și acceptat prin semnăturile date în premieră absolută câteva dogme noi și cu totul străine de învățătura Bisericii Ortodoxe, de Tradiție, Canoanele și cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice precedente (dar nu ecumeniste!).

Continuă lectura

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE TOȚI MEMBRII SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, DIN PARTEA POPORULUI ROMÂN DREPTCREDINCIOS – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 15 septembrie 2016

images  index

             ECUMENISMUL ESTE CREAȚIA MASONERIEI PENTRU REFORMAREA ȘI DISTRUGEREA CREDINȚEI ORTODOXE DREPTSLĂVITOARE…

            Întrucât poporul român ortodox dreptcredincios nu este deloc catehizat în chestiuni foarte importante precum ereziile contemporane care atacă Biserica lui Hristos (pan- erezia ecumenistă, erezia francmasonică și toate celelalte erezii promovate de sectele pretins ,,Biserici creștine”), am redactat acest memoriu sau scrisoare deschisă către sfințiile voastre, conținând un material succint și accesibil tuturor.

           Creștinii nu au doar obligația de a-și cunoaște propria lor credință ortodoxă, ci ei trebuie să-și apere credința la nevoie și să mărturisească chiar cu prețul vieții. De aceea, noi afirmăm cu tărie că nu vrem și nu vom accepta niciodată unirea aceasta cu pretinșii ,,creștini” (catolicii, protestanții), precum și cu alte culte și denominațiuni necreștine. Noi nu vrem ca acest virus al ecumenismului să contamineze mortal sfânta noastră ortodoxie, pentru că el afectează iremediabil întreaga viață duhovnicească și împiedică fără nicio urmă de îndoială mântuirea sufletului.

Continuă lectura

ÎNTREBĂRI PE CARE LA ADRESĂM MASONULUI DANIEL CIOBOTEA, ARTIZANUL IMPLEMENTĂRII DICTATURII ECUMENISMULUI ÎN BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ – nevrednicul Radu Iacoboaie, 14 septembrie 2016, la sărbătoarea Înălțarea Sfintei Cruci

index  indexindex

           1 – De ce nu apar oare anumite aspecte grave în biografia ,,Sfinției Voastre”? Cum ar fi de pildă episodul de la Mănăstirea Antim din București din 1990 sau 1991, când într-un acces de furie l-ați lovit cu bastonul de oțel în cap pe părintele Adrian Făgețeanu, fost deținut politic… Părintele a intrat atunci în comă și a fost operat de urgență iar după mai mulți ani a trecut le cele veșnice. Erați pe cale de a deveni Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. De ce toată presa a tăcut? Pentru că era încă controlată de către fosta Securitate comunistă. Un alt episod interesant s-a petrecut în anul 1991, când ați participat ca proaspăt Mitropolit la o întrunire ecumenistă a Consiliului Mondial al Bisericilor de la Canberra în Australia. Erau acolo tot felul de eretici: șamani, vrăjitori, yoghini, sectanți etc. După cum se poate urmări la min.3.49 pe youtube:  https://www.youtube.com/watch?v=jxwKjAosTIs

            2 – De ce ați adoptat și continuați cu această tactică a fugii, indiferenței și evitării oricărui dialog cu cei care vă contestă? De ce nu ați ieșit măcar o dată în public pentru a lămuri lucrurile acestea, precum apartenența la masonerie? Să ne spuneți da sau nu…

            3 – Cum ne explicați că ați ajuns într-un timp atât de scurt (trei ani) de la tunderea în monahism la Mănăstirea Sihăstria, Mitropolit al Moldovei și Bucovinei? Prin merite deosebite sau datorită apartenenței la masoneria comunistă? Cum de v-a sprijinit atât de mult masoneria din Banat și Ardeal (Laurențiu Streza și alții) să ocupați funcția de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române? Firește că pentru obiective importante în România, cum ar fi în primul rând implementarea ecumenismului… 

            4 – Chiar nu aveți cunoștință de toxicitatea și pericolul reprezentat de erezii? Nu știați că ecumenismul este în definitiv ,,erezia ereziilor”, cum l-a numit Sfântul Justin  Popovici, ,,produsul masoneriei” (Dumitru Stăniloae) și a fost condamnat de foarte mulți părinți? De ce nu ați luat atitudine în fața expansiunii ereziilor (învățăturilor mincinoase) și nu ați luptat niciodată pentru apărarea ortodoxiei?…

Continuă lectura

DE CE ,,SFÂNTUL ȘI MARELE SINOD AL BISERICII ORTODOXE DIN CRETA” (2016) NU ESTE ORTODOX?

index

images 14339195_1284023764954797_622017783_o  14360358_1284023638288143_1089407211_o               

             Mesaj primit pe facebook de la un frate: Sunt doua fotografii facute de mine. Puteti merge sa vedeti chiar Dvs. Simbolurile sunt pe catapeteasma Paraclisului Catedralei Mantuirii Neamului. Mi nu mi se par deloc benefice – doi preoti mi-au spus, insa, pana acum ca sunt in regula. Inseamna, cred eu, ca la Teologie se studiaza o simbolistica deja alterata de simbolistica masonica. Parintele arhimandrit Gradinaru apara erezia din Creta asa ca …sa luam aminte!

            Acest ,,Sinod” certifică ecumenismul. În textul Sinodal ,,Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul (restul) lumii creștine” se vorbește despre Unitate.

           Ce fel de unitate promovează Biserica Ortodoxă? Ce înseamnă ,,unitatea creștină”? Unitate, pentru Biserica Ortodoxă înseamnă un singur lucru, și anume revenirea ereticilor la Ea prin Taina Botezului și lepădarea (anatemizarea) învățăturilor eretice așa cum se făcea înainte ca Biserica Ortodoxă să fie membră în Consiliul Mondial al Bisericilor (CMB). Dacă se înțelege că Biserica Ortodoxă promovează o unitate de tip ecumenist, așa cum se poate observa din text, atunci acest text este condamnabil de Sinoadele Ecumenice și de Sinoadele Locale și de Pleroma Bisericii (Părinți, Profesori, Patriarhi, Episcopi, Mireni, Monahi, etc.)

           Biserica Ortodoxă nu poate recunoaște denumirea istorică de ,,biserică” pentru celelalte comunități creștine eterodoxe care au fost anatemizate de Sfinții Părinți, numindu-le comunități eretice.

           În mărturisirea de credință, în Crezul nostru ortodox, spunem ,,cred… Într-Una, Sobornicească și Apostolească Biserică”. Care este? Cea înființată de IISUS HRISTOS și propovăduită nouă de Apostoli fiind neschimbată până în zilele noastre și până la sfârșitul veacurilor – BISERICA ORTODOXĂ.

           Un singur cap al Bisericii – IISUS HRISTOS, O SINGURĂ BISERICĂ.

Continuă lectura

PROTESTUL ANTIECUMENIST DIN 10 SEPTEMBRIE 2016 A FOST ÎNCHIS DE AUTORITĂȚI DUPĂ CE FUSESE APROBAT INIȚIAL! CENZURĂ ȘI DISCRIMINAREA ORTODOCȘILOR ÎN ROMÂNIA! FRAȚI ORTODOCȘI, PRIN TĂCEREA NOASTRĂ ȘI NOI TRĂDĂM ORTODOXIA… – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 12 septembrie 2016

images  fără titlu

           Iubiți frați ortodocși, vă semnalăm cu durere faptul că În România, credincioșii ortodocși nu sunt doar marginalizați cu totul de către mass-media aservită ocultei, dar a început să fie și discriminată și pusă la stâlpul infamiei! Discriminați într-o țară ortodoxă, în care circa 87% se declară a fi cetățeni de credință ortodoxă!

          Astfel, la protestul antiecumenist din  data de 10 septembrie 2016, după numai două ceasuri de la începerea lui, vice-primarul trecând cu mașina prin zonă și văzându-ne acolo cu pancarte și portavoce a dispus închiderea și blocarea protestului, comunicând aceasta comandantului Jandarmeriei, evident după ce a primit ordin de mai sus. Mai mult. dorind să ne închinăm la moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov, am fost opriți să mergem pe motiv că biserica este închisă. Deși în acest timp, vedeam cum în acest timp mai multe autocare de turiști străini din Europa de Vest mergeau fără probleme. Motiv pentru care am redactat un Memoriu către Patriarhia Română și l-am semnat cu toții.

           Frați ortodocși, abia acum putem conștientiza și intui ceea ce s-a întâmplat de fapt în insula Creta, unde s-a întrunit un Pseudo-Sinod, adică un Sinod parțial, nestatutar (nelegitim), fals, eretic și masonic, unde ierarhii prezenți (puțini ca număr) au semnat (cu câteva excepții numai) documente oficiale de o însemnătate și o gravitate fără precedent! Și au semnat fără a consulta Pleroma Bisericii Ortodoxe!

Continuă lectura