Arhivele lunare: septembrie 2016

MĂ ADRESEZ ȚIE, OMULE DE ASTĂZI… – Radu Iacoboaie, Pitești, 2016 (volum de eseuri), finalizat pe 29 septembrie 2016

images  index

          Acest volum este dedicat tuturor celor care vor găsi un răgaz de liniște și meditație, și care vor avea mica curiozitate de a-l citi și a-l parcurge până la capăt…

                                                                                                               autorul

                                                               CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE………………………………………………………………………………………………………..

OMUL MODERN ESTE NEFERICIT PENTRU CĂ SE LASĂ AMĂGIT DE FERICIRI ILUZORII ȘI TRECĂTOARE………………………………………………………………………………………………………………

OMUL MODERN ESTE PROFUND INDIFERENT FAȚĂ DE PROBLEMELE CETĂȚII ÎN CARE TRĂIEȘTE PENTRU CĂ A CĂZUT ÎN EGOISM… CE ESTE OARE DE FĂCUT?………………………….

PE OMUL MODERN NU ÎL INTERESEAZĂ PROBLEMELE MAJORE ALE SOCIETĂȚII ȘI ALE BISERICII ORTODOXE (GEN EREZII, ECUMENISM, MASONERIE, ETC)… DE CE OARE?………..

OMUL MODERN NU CREDE ÎNTR-UN COMPLOT IUDEO-MASONIC LA NIVEL GLOBAL PENTRU DOMINAREA ÎNTREGII OMENIRI………………………………………………………………………………….

OMUL MODERN SAU POSTMODERN ESTE ,,OMUL NOU”… CEL CARE A ÎMBRĂȚIȘAT DE-A LUNGUL ISTORIEI, CURENTELE ȘI IDEOLOGIILE NĂSCUTE DIN FILOZOFIA MASONICĂ A UMANISMULUI… ……………………………………………………………………………………………………………….

OMUL MODERN DE AZI NE CERE SĂ RENUNȚĂM LA ANUMITE PREJUDECĂȚI ȘI LA REPERELE CULTURALE ȘI SPIRITUAL-DUHOVNICEȘTI. DOREȘTE CA TINERII DE AZI SĂ TRĂIASCĂ ÎN CONCUBINAJ, FĂRĂ CUNUNIE ORTODOXĂ, ÎN ADULTER, BA ESTE DE ACORD ȘI CU LEGALIZAREA CĂSĂTORIILOR DINTRE HOMOSEXUALI… MAI MULT, NE VA IMPUNE CU FORȚA CENZURA ȘI LEGEA TĂCERII… ……………………………………………………………………………

MAI POT FI OARE ACUZAȚI ȘI AZI LEGIONARII DE ANTISEMITISM, FANATISM ȘI DE TOATE RELELE DE PE LUME?……………………………………………………………………………………………………

,,DE NU NE VOM PĂZI ORTODOXIA, NE VOM PIERDE ȘI NEAMUL” – Părintele Justin Pârvu, duhovnicul Mănăstirii Petru Vodă……………………………………………………………………………….

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE. ORTODOXIA ESTE UN MOD DE VIAȚĂ IAR NU O RELIGIE………………

Continuă lectura

MAI ESTE OARE PE DRUMUL MÂNTUIRII DANIEL CIOBOTEA, CEL CARE A DEVENIT PATRIARH DOAR CU SPRIJINUL MASIV AL MASONERIEI? – nevrednicul Radu Iacoboaie, 26 septembrie 2016

index  index   index

         Frați ortodocși, ca să fie clar pentru toată lumea, precizăm de la bun început că nu avem nimic personal cu ,,Prea Fericitul” Daniel Ciobotea, că nu suntem animați de niciun gând de răzbunare sau de mânie proletară, cu atât mai mult că, circulă acum un zvon că ,,sfinția sa” ar fi bolnav de cancer… Dacă este adevărat acest lucru, nu știm. Oricum noi credem că bolile incurabile ne sunt cele mai mari avertismente date de către Tatăl Ceresc pentru îndreptare și numai prin pocăință sinceră și fapte se mai poate salva omul de moarte.

          Fără îndoială că înalta demnitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române nu poate fi ocupată de oricine, chiar dacă ar avea chiar și distincții înalte de genul Doctor Honoris Causa, cu atât mai mult din partea unor Universități apusene catolice și protestante. Noi știm că slava deșartă (mândria) și ereziile nu fac casă bună cu ortodoxia.

          Dacă aveți curiozitatea și cercetați puțin activitatea actualului ,,Patriarh” veți avea poate mari surprize și veți vedea în ce măsură s-a lăsat influențat de masoni, care sunt toți fără excepție ecumeniști. Ne întrebăm cum de a acceptat Daniel Ciobotea distincția de Doctor Honoris Causa acordată de către universități catolice și protestante, adică un titlu din partea unor eretici… Pentru satisfacerea orgoliului personal? Pentru a avea mai multe trofee? Și de ce a predat până la urmă teologie protestanților atâția ani pe vremea comunismului? Că doar nu le-a predat teologie ortodoxă…

          Ca să înțelegem mai bine ce fel de om este Daniel Ciobotea, ar trebui desigur să-i cunoaștem mai bine biografia, utilizând toate sursele avute la dispoziție:

Continuă lectura

DE CE CREDEȚI CĂ NU SE APLICĂ HOTĂRÂRILE SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE DIN 1937 PRIN CARE A FOST CONDAMNATĂ FRANCMASONERIA? NE MAI MIRĂM DE CE AVEM ACUM MULȚI IERARHI, PREOȚI, TEOLOGI MASONI? – nevrednicul Radu Iacoboaie, 24 septembrie 2016

            Sf. Sinod însuşindu-şi concluziile din referat (este redat mai jos) hotărăşte:

            I. Biserica osândeşte Francmasoneria ca doctrină, ca organizaţie şi ca metodă de lucru ocultă şi în special pentru următoarele motive:

            1. Francmasoneria învaţă pe adepţii ei să renunţe la orice credinţă şi adevăr revelat de Dumnezeu, îndemnându-i să admită numai ceea ce descoperă cu raţiunea lor. Ea propagă astfel necredinţa şi lupta împotriva creştinismului ale cărui învăţături sunt revelate de Dumnezeu.Vânând pe cât mai mulţi intelectuali să şi-i facă membri şi obişnuindu-i pe aceştia să renunţe la credinţa creştină, Francmasoneria îi rupe de la Biserică, şi având în vedere influenţa însemnată ce o au intelectualii asupra poporului, e de aşteptat ca necredinţa să se întindă asupra unor cercuri tot mai largi. În faţa propagandei anticreştine a acestei organizaţii, Biserica trebuie să răspundă cu o contrapropagandă.

            2. Francmasoneria propagă o concepţie despre lume panteist-naturalistă, reprobând ideea unui Dumnezeu personal deosebit de lume şi ideea omului ca persoană, deosebită, destinat nemuririi.

            3. Din raţionalismul şi naturalismul său, Francma-soneria deduce în mod consecvent o morală pur laică, un învăţământ laic, reprobând orice principiu moral „heteronom” şi orice educaţie ce rezultă din credinţa religioasă şi din destinaţia omului la o viaţă spirituală eternă. Materialismul şi oportunismul cel mai cras în toate acţiunile omului, este concluzia necesară din premisele Francmasoneriei.

            4. În lojile francmasone se adună la un loc evreii şi creştinii şi Francmasoneria susţine că numai cei ce se adună în lojile ei cunosc adevărul şi se înalţă deasupra celorlalţi oameni. Aceasta însemnează că creştinismul nu dă nici un avantaj în ce priveşte cunoaşterea adevărului şi dobândirea mântuirii membrilor săi. Biserica nu poate privi impasibilă cum tocmai duşmanii de moarte ai lui Hristos să fie consideraţi într-o situaţie superioară creştinilor din punct de vedere al cunoaşterii adevărurilor celor mai înalte şi al mântuirii.

Continuă lectura

FRAȚI ORTODOCȘI, LUPTAȚI ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI PENTRU APĂRAREA CREDINȚEI NOASTRE ORTODOXE! – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 23 septembrie 2016

images   images

           Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei vă adresează un apel la solidaritate. Trebuie să ne unim fraților pentru apărarea dreptei credințe, care este ORTODOXIA. Luați exemplu măcar de la frații noștri din Maramureș și din alte părți ale României.

           Mărturisim credința noastră ortodoxă sau acceptăm erezia ecumenistă și masonică? Nu recunoașteți ,,sinodul” din Creta (16-27 iunie 2016), care a legalizat ecumenismul și a introdus Noua Ordine Mondială în Biserica Ortodoxă dreptslăvitoare! Acești ierarhi ,,ortodocși” (ecumeniști sau masoni) care au semnat nu au făcut decât să ne vândă ortodoxia!… Cum a fost cu putință ca Papa Francisc și Patriarhul Bartolomeu al Constantinopolului să manipuleze și să impună pan-erezia ecumenismului la acest ,,sinod” eretic? Un Sinod Mare și Sfânt ar fi condamnat cu siguranță ereziile, și în primul rând ecumenismul și erezia francmasonică!…

           Frați ortodocși, mărturisiți și luptați împotriva ecumenismului și tuturor ereziilor care amenință îndeosebi credința noastră ortodoxă. Luptați până la capăt și mărturisirea frățiilor voastre va ajuta mult mântuirii sufletului. Nu vă pierdeți nădejdea și fiți tari în credință! Mărturisiți precum înaintașii noștri, Sfinții Părinți și poporul român dreptcredincios!

           DE CE CREDEȚI CĂ ECUMENISMUL A FOST NUMIT EREZIA EREZIILOR DE CĂTRE SFÂNTUL JUSTIN POPOVICI?

Continuă lectura

MĂ ADRESEZ ȚIE, OMULE DE ASTĂZI… – Radu Iacoboaie, Pitești, Ed…., 2016 (volum de eseuri)

           Acest volum este dedicat tuturor celor care vor găsi un răgaz de liniște și meditație, și care vor avea mica curiozitate de a-l citi și a-l parcurge până la capăt…

                                                                                                               autorul

                                                               CUPRINS

CUVÂNT ÎNAINTE………………………………………………………………………………………………………..

OMUL MODERN ESTE NEFERICIT PENTRU CĂ SE LASĂ AMĂGIT DE FERICIRI ILUZORII ȘI TRECĂTOARE………………………………………………………………………………………………………………

OMUL MODERN ESTE PROFUND INDIFERENT FAȚĂ DE PROBLEMELE CETĂȚII ÎN CARE TRĂIEȘTE PENTRU CĂ A CĂZUT ÎN EGOISM… CE ESTE OARE DE FĂCUT?………………………….

PE OMUL MODERN NU ÎL INTERESEAZĂ PROBLEMELE MAJORE ALE SOCIETĂȚII ȘI ALE BISERICII ORTODOXE (GEN EREZII, ECUMENISM, MASONERIE, ETC)… DE CE OARE?………..

OMUL MODERN NU CREDE ÎNTR-UN COMPLOT IUDEO-MASONIC LA NIVEL GLOBAL PENTRU DOMINAREA ÎNTREGII OMENIRI………………………………………………………………………………….

OMUL MODERN SAU POSTMODERN ESTE ,,OMUL NOU”… CEL CARE A ÎMBRĂȚIȘAT DE-A LUNGUL ISTORIEI, CURENTELE ȘI IDEOLOGIILE NĂSCUTE DIN FILOZOFIA MASONICĂ A UMANISMULUI… ……………………………………………………………………………………………………………….

OMUL MODERN DE AZI NE CERE SĂ RENUNȚĂM LA ANUMITE PREJUDECĂȚI ȘI LA REPERELE CULTURALE ȘI SPIRITUAL-DUHOVNICEȘTI. DOREȘTE CA TINERII DE AZI SĂ TRĂIASCĂ ÎN CONCUBINAJ, FĂRĂ CUNUNIE ORTODOXĂ, ÎN ADULTER, BA ESTE DE ACORD ȘI CU LEGALIZAREA CĂSĂTORIILOR DINTRE HOMOSEXUALI… MAI MULT, NE VA IMPUNE CU FORȚA CENZURA ȘI LEGEA TĂCERII… ……………………………………………………………………………

MAI POT FI OARE ACUZAȚI ȘI AZI LEGIONARII DE ANTISEMITISM, FANATISM ȘI DE TOATE RELELE DE PE LUME?……………………………………………………………………………………………………

,,DE NU NE VOM PĂZI ORTODOXIA, NE VOM PIERDE ȘI NEAMUL” – Părintele Justin Pârvu, duhovnicul Mănăstirii Petru Vodă……………………………………………………………………………….

Continuă lectura

SINODUL ECUMENIST ȘI MASONIC DIN CRETA A FOST REGIZAT DE PAPA FRANCISC I ȘI PATRIARHUL ECUMENIC BARTOLOMEU ÎMPOTRIVA ORTODOXIEI!…

index  fără titlu

            Așa cum ne spun unii dintre părinții contemporani, ecumenismul reprezintă cel mai mare pericol sau cea mai mare amenințare la adresa ortodoxiei dreptslăvitoare.

            După cum știți sau ați aflat poate, așa-numitul,,Sinod panortodox” din Creta n-a fost nici pe departe ,,Mare”, nici ,,Sfânt” și nici măcar unul ortodox… Pentru că el a fost un sinod nelegitim alcătuit, fals, ecumenist, adică un sinod eretic. A fost ecumenist și masonic întrucât a fost pregătit minuțios mult timp dinainte de către Papa Francisc I (care și-a trimis observatorii sau delegații cu un scop precis, acela de a monitoriza și a exercita presiuni) și de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu din Constantinopol (actualul Istanbul din Turcia). A fost ecumenist și masonic pentru că el a pus bazele unirii cu ,,creștinătatea”, cu întreaga ,,lume creștină” și a formulat și acceptat prin semnăturile date în premieră absolută câteva dogme noi și cu totul străine de învățătura Bisericii Ortodoxe, de Tradiție, Canoanele și cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice precedente (dar nu ecumeniste!).

Continuă lectura

SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE TOȚI MEMBRII SFÂNTULUI SINOD AL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE, DIN PARTEA POPORULUI ROMÂN DREPTCREDINCIOS – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 15 septembrie 2016

images  index

             ECUMENISMUL ESTE CREAȚIA MASONERIEI PENTRU REFORMAREA ȘI DISTRUGEREA CREDINȚEI ORTODOXE DREPTSLĂVITOARE…

            Întrucât poporul român ortodox dreptcredincios nu este deloc catehizat în chestiuni foarte importante precum ereziile contemporane care atacă Biserica lui Hristos (pan- erezia ecumenistă, erezia francmasonică și toate celelalte erezii promovate de sectele pretins ,,Biserici creștine”), am redactat acest memoriu sau scrisoare deschisă către sfințiile voastre, conținând un material succint și accesibil tuturor.

           Creștinii nu au doar obligația de a-și cunoaște propria lor credință ortodoxă, ci ei trebuie să-și apere credința la nevoie și să mărturisească chiar cu prețul vieții. De aceea, noi afirmăm cu tărie că nu vrem și nu vom accepta niciodată unirea aceasta cu pretinșii ,,creștini” (catolicii, protestanții), precum și cu alte culte și denominațiuni necreștine. Noi nu vrem ca acest virus al ecumenismului să contamineze mortal sfânta noastră ortodoxie, pentru că el afectează iremediabil întreaga viață duhovnicească și împiedică fără nicio urmă de îndoială mântuirea sufletului.

Continuă lectura