TERMENUL LEGAL DE 30 DE ZILE A TRECUT ȘI NU AM PRIMIT NICIUN RĂSPUNS DIN PARTEA INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI LA MEMORIUL DEPUS… CE ESTE DE FĂCUT?……

MEMORIU DESCHIS CĂTRE AVOCATUL POPORULUI PE LEGEA 217 – definitivat pe 12 septembrie 2015 (completare a celui precedent, redactat de MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI)

descărcare (4)descărcare (5)

         Prezentul Memoriu s-a întocmit pe scurt pentru a oferi instituției Avocatul Poporului principalele argumente juridice, istorice și de altă natură, în vederea completării dosarului și sesizării Curții Constituționale a României în legătură cu neconstituționalitatea Legii 217 din 2015, care a adus modificări Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

         1 – Considerăm că Legea 217 din 2015 este profund neconstituțională, întrucât încalcă în mod flagrant mai multe prevederi ale legii fundamentale (Constituția României)  lezând o serie întreagă de drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor români:

                                 ARTICOLUL 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

          (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

          (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (rețineți: și ,,de opinie” – n.n.)

                                 ARTICOLUL 16 – Egalitatea în drepturi

          (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

                                 ARTICOLUL 29 – Libertatea conştiinţei

         (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

         (2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

                                ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare

         (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

         (2) Cenzura de orice fel este interzisă.

         (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

         (4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

                                ARTICOLUL 31 – Dreptul la informaţie

         (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

                                ARTICOLUL 33 – Accesul la cultură

        (1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.

        (2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.

         (3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

                                ARTICOLUL 39 – Libertatea întrunirilor

          Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.

                               ARTICOLUL 40 – Dreptul de asociere

         (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere;              

                         ARTICOLUL 53 – Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

         (1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

         (2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

         Observăm astfel că Legea 217 din 2015 instituie în fapt o cenzură politică (fiind  votată de politicieni din rațiuni politice), o discriminare (îndeosebi a legionarilor, etichetați cu ușurință și pe nedrept ca fasciști, extremiști, antisemiți etc) și reintroduce în societatea românească delictul de opinie, fiind vizibil îndreptată împotriva ,,legionarilor”, motiv pentru care a fost numită de presă lege antilegionară.

          2 – Legea 217 din 2015 contravine și unor Convenții și Tratate internaționale, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948), încălcându-se o serie de articole prevăzute de aceasta:

          Articolul 1 – Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii;

          Articolul 2 – Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari;

           Articolul 7 – Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare;

           Articolul 8 – Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin constitutie sau lege;

           Articolul 9 – Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar;

           Articolul 19 – Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat;

          Articolul 20 – Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie;

          3 – Este o lege profund nedemocratică și antilibertară pentru că este în esența ei REPRESIVĂ, POLITIZATĂ (dictată de rațiuni politice), ADOPTATĂ FĂRĂ DEZBATERE PUBLICĂ ȘI FĂRĂ CONSULTAREA POPORULUI ROMÂN PRIN REFERENDUM (deoarece este o lege importantă) și impune CENZURA în mediul cultural îndeosebi și în societatea actuală românească, adică impune pe baza unor rațiuni politice obscure DELICTUL DE OPINIE și pedepsirea sa drastică pedepsind cetățenii români pentru lucruri minore și mai ales în mod nedrept, fără motive întemeiate;

          4 – Din punct de vedere tehnic Legea 217 din 2015 nu intra în sfera de competență a politicienilor, ci a istoricilor români. Ea nici măcar nu definește termenii de ,,legionar”, ,,legionarism”, ,,fascist”, ,,fascism”, ,,extremism”, ,,idei și concepții legionare”, ,,crime împotriva umanității” pentru a nu deveni echivocă, interpretabilă și o armă politică sau un instrument de șantaj, putând astfel conduce la nenumărate abuzuri. Legea este extrem de interpretabilă și agresivă lăsând la latitudinea judecătorilor să decidă pe tema aceasta destul de delicată și pentru unii controversată sau a Institutului Wiesel care le va acorda consultanță (mai există atunci libertatea justiției?!)  DAR DACĂ MAGISTRAȚII (PROCURORI, JUDECĂTORI) SUNT FIE PUȚIN INFORMAȚI, FIE MASONI, ADICĂ ȘI PRO-COMUNIȘTI ȘI ANTILEGIONARI? CE SENTINȚE VOR DA, ȘTIM DEJA… Și mai observăm că această lege abuzivă nici nu are încă norme de aplicare…; 

         5 – Din punct de vedere procedural, o asemenea lege deosebit de importantă avea nevoie de cel puțin două luni de DEZBATERI PUBLICE în mass media românească și necesita avizul istoricilor români și instituțiilor competente în domeniul istoriei (precum Academia Română, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), ori ea n-a fost dezbătută nici măcar în Comisiile juridice din Parlament. Apoi nu este normal nici ca ea să completeze o Ordonanță emisă de Guvernul României (Lege 217/2015 – LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii). CARE ESTE RAȚIUNEA ȘI MAI ALES URGENȚA (NECESITATEA) ACESTOR COMPLETĂRI DUPĂ 13 ANI DE LA ADOPTAREA ORDONANȚEI 31 DIN 2002?…;

          Pe de altă parte, Proiectul legii PL-X 193/2014, a fost introdus pe ordinea de zi, în data de 24.06.2015, în procedură de urgenţă, fără a se respecta termenele prevăzute la art. 69 aliniatul 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care prevede obligativitatea difuzării raportului comisiilor de specialitate cu minimum 5 zile înainte de votarea în plen. CARE A FOST URGENȚA ÎN CAZUL AVIZĂRII ACESTUI PROIECT?…;

         6 – Principalele lacune ale Legii 217 din 2015 prohibitive sunt:

         a) faptul că nu face nicio referire la comunism (extremismul de stânga, Holocaustul comunist împotriva poporului român) și nu sancționează comunismul, care este o formă de extremism și mai periculos chiar decât nazismul, nici acesta din urmă nefiind incriminat;

         b) Modul în care a fost concepută această lege ne arată că în mod excepțional ea se aplică RETROACTIV, fiind aplicată unor fapte și persoane din trecut;

         c) Mai mult decât atât, prin această lege anti-legionară se legitimează comunismul prin acceptarea sentințelor tribunalelor comuniste care se bazează pe mărturii false obținute prin torturi și teroare!…

         Redăm în acest sens doar un scurt citat: ,,A rezultat o lege hidoasă prin care bolșevicii, mare parte evrei, care au invadat România în 1945 și au terorizat-o vreme de 50 de ani cu execuții pe lângă care evenimentele de la Iași pălesc (fenomenul Pitești, Canalul, gulagul din lagărele de la Aiud, Sighet, etc) sunt reabilitați și faptele lor legitimate. Urmarea este aceea că toate sentințele pronunțate de tribunalele înființate cu pistolul de evreii bolșevici sunt considerate valide prin monstruoasa lege clocită de gruparea Florian, iar victimele sunt executate a doua oară, de data aceasta definitiv. Eliminarea fizică însemnă dispariție doar pe jumătate. Grav este când opera este ștearsă și astfel individul dispare complet din memoria colectivă.Asasinarea memoriei este, dincolo de barbaria cenzurii ideilor, sigurul rezultat vizibil și singurul scop urmărit și nedeclarat al acestei legi odioase.” 

        (sursa: https://saccsiv.wordpress.com/2015/08/18/academia-catavencu-despre-legea-anti-legionara-sentintele-tribunalelor-evreilor-bolsevici-sunt-acum-considerate-valide-se-vrea-asasinarea-memoriei-victimelor-nu-poti-compara-20-de-ani-de-teroare-bo/);

        d) Creierul cenușiu al Legii antilegionare este evreul Alexandru Florian (fost propagandist al PCR și fiu de comunist activist), care a declarat că Institutul Wiesel (care este declarată  ,,instituție de interes public” ca și masoneria, subvenționată anual de la bugetul statului român, aflată ,,în subordinea Guvernului României și emite acte cu antetul acestuia!) va acorda consultanță judecătorilor în procese!… Oare ce fel de consultanță? Echidistantă sau părtinitoare? Și câte altele nu a mai declarat…;

        e) Legea 217 din 2015 nu promovează toleranța, ci dimpotrivă este foarte agresivă în spirit, instigă la ură, la antisemitism și dezbinare în societatea românească, pentru că ea IMPUNE O ANUMITĂ VERSIUNE ASUPRA ISTORIEI ȘI ÎNLĂTURĂ ORICE DIALOG CIVILIZAT ȘI CONSTRUCTIV. Această lege este practic dictatul ideologic al evreului Alexandru Florian și al Institutului Elie Wiesel;

        7 – Din punct de vedere istoric, această lege este contrară în mod flagrant adevărului istoric (cei mai mulți istorici (adevărați și nepărtinitori) nu împărtășesc etichetarea și condamnarea legionarilor de către regimul comunist (,,fasciști”, ,,extremiști”, ,,bandiți”, ,,criminali” etc.), regim declarat după cum se știe în mod oficial prin Raportul de condamnare a comunismului, drept ,,regim criminal” și citit în Parlament de la nivelul cel mai înalt din stat, al președinției României;

        8– Din punct de vedere moral și spiritual, această lege este antiromânească, antinațională, anticulturală și aduce atingere ortodoxiei.

        VEDEM CĂ ACEASTĂ LEGE NU INCRIMINEAZĂ COMUNISMUL DUPĂ CUM NE-AM FI AȘTEPTAT, DAR ÎN MOD PARADOXAL ȘI CINIC INCRIMINEAZĂ ANTICOMUNISMUL… LEGEA 217 RĂSTOARNĂ PRACTIC ADEVĂRUL LA PRESIUNI POLITICE OCULTE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE DICTATE DE RAȚIUNI OBSCURE…

         Este antiromânească pentru că este îndreptată mai mult împotriva poporului român decât extremiștilor, care sunt atât de puțini și pe cale de dispariție… Dar inițiatorii ei credem că au urmărit exact contrariul, adică să încurajeze de fapt antisemitismul și extremismul în România.  

         Nu orice formă de naționalism trebuie incriminată, întrucât patriotismul curat nu este de condamnat iar naționalismul creștin (legionarismul din perioada interbelică) a activat în contextul istoric al propagării comunismului bolșevic de la răsărit pentru apărarea integrității teritoriale a României și a valorilor naționale (Partidul Comunist Român a fost scos în afara legii, fiind o anexă a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică). Se știe ce au făcut comisarii sovietici mai ales în privința culturii române (zeci de mii de volume au fost INTERZISE). Ori această lege reintroduce la noi CENZURA față de autorii de factură legionară sau simpatizanți ai Mișcării Legionare și de aceea a fost botezată de mulți ca fiind o lege antilegionară.

        Cât privește alte efecte importante ale legii antilegionare, cum este și cel care se răsfrânge indirect asupra ortodoxiei, putem afirma cu certitudine că ea dă apă la moară tuturor celor care se opun canonizării sfinților închisorilor comuniste, îndeosebi Patriarhiei Române, care a condamnat în mod mai mult sau mai puțin explicit legionarismul și care iată, acum are în sfârșit pretextul lejer și ideal al refuzului. ASTFEL SE ÎMPIEDICĂ NU DOAR JUDECAREA GENOCIDULUI SAU HOLOCAUSTULUI COMUNIST (PĂSTRÂND ÎN CONTINUARE CA VALABILE SENTINȚELE TRIBUNALELOR COMUNISTE!), CI ȘI CANONIZAREA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA ȘI ALTOR SFINȚI AI ÎNCHISORILOR ȘI LAGĂRELOR COMUNISTE DIN ROMÂNIA. Știm că sfinții închisorilor comuniste au fost aproape toți legionari sau simpatizanți ai Mișcării Legionare…  

          De asemenea sunt lezați, batjocoriți și supuși oprobiului public eroii și martirii anticomuniști, sunt executate public nenumărate personalități aparținând culturii românești din trecut precum Ion Gavrilă-Ogoranu, Petre Țuțea, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Constantin Noica, Ernest Bernea, Eugen Ionescu, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Virgil Maxim, Traian Brăileanu, Mihail Polihroniade, Ion Ică, Constantin Gane, Gheorghe Racoveanu, George Manu, Nicolae Paulescu, Arșavir Acterian, Horia Stamatu, Mitropolitul Bartolomeu Anania, părinții Arsenie Boca, Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Arsenie Papacioc și mulți mulți alții, care au fost legionari, membri ai Frățiilor de Cruce sau simpli simpatizanți ai lor… Ele sunt scoase în mod forțat și arbitrar pe considerente politice (!) din memoria colectivă și din istoria poporului român… CU CE DREPT? Se uită faptul că au existat circa un milion de membri legionari în toată țara și aproape toată intelectualitatea românească din perioada interbelică (studenți, profesori, preoți, doctori, ingineri etc) a simpatizat cu Mișcarea Legionară, datorită căreia comunismul a întârziat să acceadă la putere în România cu cel puțin 20 de ani… Nu este acesta totuși un mare merit al acestei organizații anticomuniste?

          9 – Din punct de vedere al adevărului istoric, din cercetările noastre rezultă că Mișcarea Legionară nu are nicio legătură cu fascismul sau nazismul, considerate în mod eronat ca forme autentice de ,,naționalism” și ,,patriotism”. Din păcate, mulți intelectuali români au îmbrățișat versiunea oficială iudeo-comunistă, exagerând enorm ,,violența” și ,,crimele legionarilor” și uitând faptul că ideologia comunistă este de fapt creația evreilor bolșevici care conduceau masoneria comunistă iar legionarii au fost cu predilecție ținta represiunii comuniste, fiind rivalii lor încă din anul 1922, când s-a constituit nucleul din jurul studentului la Drept, Corneliu Zelea Codreanu. 

         Cât privește crimele care i se impută mereu în spațiul public ostil, se merge în mod eronat pe scoaterea din context, pe răspunderea sau culpabilizarea colectivă, pe demonizarea Mișcării Legionare (văzută ca fascistă, extremistă ?!) și se exclud total informațiile istorice despre infiltrarea unor agenți externi în rândul acesteia după asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu și a celor 13 comandanți legionari și a altor adevăruri istorice. Există multe lucrări care au abordat și aceste teme.

        Un alt aspect important în opinia noastră este incriminarea discretă a legionarilor prin chiar Legea 51 din 1991 privind siguranța națională a României încă din timpul regimului neocomunist al lui Ion Iliescu (președinte care a acuzat public legionarismul, apreciat ca ,,implicat” în opinia sa în protestele din aprilie-iunie 1990 din Piața Universității):

        Art. 3. – Constituie amenintari la adresa sigurantei nationale a Romaniei urmatoarele: (…) h) initierea, organizarea, savirsirea sau sprijinirea in orice mod a actiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunista, fascista, legionara sau de orice alta natura, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune in pericol sub orice forma unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei, precum si incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept;

        Iar pe de altă parte, este foarte relevant modul în care este văzut legionarismul de către unii sau toți judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care au respins într-o speță cererea unui reclamant (fost deținut politic) pentru daune morale (vorbim astfel aici și de jurisprudență, de o decizie care devine obligatorie pentru toate instanțele care au de analizat procese similare!):

        ,,…În considerentele hotărârii de condamnare s-a reţinut că reclamantul împreună cu ceilalţi inculpaţi au activat în cadrul organizaţiei legionare din oraşul Slănic, deţinând funcţii de răspundere, dovedind un fanatism caracteristic organizaţiilor de tip fascist, intensificându-şi activitatea legionară clandestină împotriva regimului democrat popular, în special după 23 august 1944.

        S-a mai reţinut în legătură cu reclamantul că în anul 1945, după ce s-a întors de pe front, acesta şi-a reluat vechile legături cu legionarii cunoscuţi din activitate şi din detenţia din lagărul de la Târgul-Jiu, informându-se reciproc referitor la ştirile politice interne şi internaţionale şi comentând duşmănos măsurile şi hotărârile luate de regimul democrat popular, elogiind totodată elementele legionare. (…)

        În speţă, conform celor anterior arătate, condamnarea reclamantului s-a dispus pentru activitatea legionară desfăşurată de acesta. Or, mişcarea legionară a fost, în esenţă, o organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit.

        Ca atare, raportat la dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 221/2009, condamnarea pentru activitatea legionară nu intră în sfera de aplicare a acestei legi. În consecinţă, faţă de motivul pentru care reclamantul a fost condamnat, potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 221/2009, incidenţa acestei legi este exclusă în cauza de faţă, activitatea legionară neputând fundamenta dreptul la despăgubiri în condiţiile actului normativ în discuţie… (Detalii: http://legeaz.net/spete-civil-iccj-2012/decizia-1709-2012)

        Așa cum spunea cineva pe un site, prin această lege total aberantă și de rea credință se doreștepractic,,INSTAURAREA CENZURII INTERNETULUI pe criteriile corectitudinii politice, reincriminarea în masă a VICTIMELOR COMUNISMULUI și relegitimarea deciziilor criminale ale TRIBUNALELOR STALINISTE”…

        ÎNTREBARE CÂT SE POATE DE LEGITIMĂ: NU-I CĂUTĂM ÎN GAURĂ DE ȘARPE PE TORȚIONARII COMUNIȘTI CARE AU UCIS SUTE DE MII DE ROMÂNI, DAR ÎI RĂSTIGNIM A DOUA OARĂ PE CEI CARE AU PĂTIMIT ÎN PUȘCĂRIILE ȘI LAGĂRELE DE MUNCĂ ȘI DE EXTERMINARE COMUNISTE?… AȘA NE CINSTIM NOI EROII CARE AU MURIT PENTRU LIBERTATEA ȘI DEMNITATEA POPORULUI ROMÂN?…

         Prin urmare, rugăm Avocatul Poporului să solicite la Curtea Constituțională a României declararea neconstituționalității Legii 217 din 2015 pentru motivele invocate mai sus de noi dar și de către alte persoane care au întocmit și ele memorii (depuse la dosar), în apărarea intereselor legitime ale tuturor cetățenilor români fără discriminare.

         Așa să ne ajute bunul Dumnezeu!

                           Cu considerație,

                                    MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                               12 septembrie 2015              

9 gânduri despre „TERMENUL LEGAL DE 30 DE ZILE A TRECUT ȘI NU AM PRIMIT NICIUN RĂSPUNS DIN PARTEA INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI LA MEMORIUL DEPUS… CE ESTE DE FĂCUT?……

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s