DE CE A FOST CATERISIT PE NEDREPT PĂRINTELE MARTIR ARSENIE BOCA – Radu Iacoboaie, 30 august 2014

index  images

Mărturisesc că sunt tot mai surprins de modul cum se încearcă astăzi îngroparea ortodoxiei și a memoriei și exemplului de mărturisire al marilor duhovnici români. În plus, se poate vorbi deja astăzi despre o dictatură la nivelul instituției (ierarhiei) din Biserica Ortodoxă Română! Vezi numai cazul din județul Vaslui, care desigur nu este unul singular în România… Accesați spre exemplu acest link: http://proiectromania.wordpress.com/2013/04/19/este-incredibil-ce-se-intampla-in-biserica-ortodoxa-romana-asa-ceva-nu-este-cu-putinta/
Încercând să descopăr motivele reale ale caterisirii părintelui martir al temnițelor comuniste Arsenie Boca, aflu că Răzvan Codrescu și cei de la Formula As susțin exact contrariul, că părintele nu a fost caterisit, ci doar i s-a interzis să slujească. Descoperim însă adevărul accesând site-ul primei mănăstiri unde părintele Arsenie Boca a fost stareț și duhovnic. Dar un aspect foarte interesant: LIPSESC NOTELE DE SUBSOL. Poate că s-a dorit în mod expres protejarea surselor față de prigonitorii de ieri și de astăzi ai părintelui (securiștii, masonii)…
Părerea mea este că părintele Arsenie Boca a fost caterisit tocmai pentru convingerile sale antiecumeniste și anticomuniste, de asemenea și pentru zădărnicirea sporirii evlaviei poporului român în acest om al lui Dumnezeu. Dacă citim cu atenție, constatăm că opiniile sfinției sale față de ecumenism de pildă sunt cele mai radicale! ,,Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica ortodoxă, fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!’’ (Talanţii împărăţiei, p.197)

Pe de altă parte, Securitatea nu a putut dovedi că ar fi fost membru sau simpatizant al legionarilor și constatăm că părintelui nu i-a fost frică să-i sprijine moral și cu alimente pe luptătorii din rezistența anticomunistă din munții Făgărașului, care erau aproape toți legionari.

Nu este fără relevanță faptul că, securiștii l-au torturat sălbatic pe părintele Arsenie Boca în ciuda vârstei sale înaintate (la 79 de ani), cu doar două săptămâni înainte de trecerea sa la Domnul, pentru profețiile sale despre căderea comunismului și pentru credința sa în Hristos. Pe blogul lui Vlad Herman, apare mărturia recentă a părintelui care s-a ocupat de îngroparea și deshumarea sa:

,,Adevărul ascuns despre moartea Părintelui Arsenie Boca: Iradierea, răstignirea, dezgroparea şi buna mireasmă, Posted: 25 Aug 2014 11:06 AM PDT.
În cele ce urmează, un fragment din cartea “Viaţa lui Arsenie Boca, fapte inedite”, scrisă de preotul Petru Vamvulescu. Menţionez că l-am sunat pe preotul Petru în seara zilei de luni, 25 august 2014, pentru a-mi confirma cele relatate în carte. Răspunsurile au fost întocmai ca în aceasta. (Vlad Herman)

“El nu a murit numai din cauză că a fost iradiat, în toamna anului 1989. Vreau să fac o noua descoperire de care am fost înştiinţat: văzând că Părintele Arsenie s-a ridicat din moarte (n. r. adică şi-a revenit după iradiere, cel puţin parţial, conform spuselor preotului Vamvulescu), i-au dat ultima lovitură fatală (n. r. comuniştii). A fost dus în pădurea de brazi de la Sinaia şi răstignit. I-au înfricoşat (n. r. tot comuniştii) şi pe cei ce au aflat, ca să nu spună adevărul, şi s-a lăţit minciuna aceasta, că Părintele Arsenie a murit nu muceniceşte, ci de boală.

Trebuie să nu ascundem un alt lucru cutremurător: Părintele Arsenie a fost scos de trei ori din mormânt. Prima dată, la trei zile de la îngropare, fiindu-le frică la securişti să nu învieze, cum îi era frică lui Irod. A doua oară l-au scos după un an, fără explicaţii, iar a treia oară acum vreo şase ani. Atunci a ieşit un izvor de apă din mormântul Părintelui Arsenie, care n-a putut fi oprit. Atunci s-a scos apă din mormânt cu găleţile şi s-a adunat în butoaie. Capacul de sicriu a fost găsit dat într-o parte, iar oasele pline cu apă şi noroi. Au fost spălate şi aşezate într-un sicriu nou, din stejar. Am sărutat sfintele oase şi mai ales capul, care era înmiresmat”.
Spicuim și de pe site-ul amintit doar ceea ce consider că în cazul de față este mai important.
,,VIAŢA ŞI LUCRAREA PĂRINTELUI ARSENIE BOCA (de pe site-ul mănăstirii Brâncoveanu din Sâmbăta de sus)
Părintele Arsenie a rămas duhovnic al Mănăstirii Prislop până în 1959, când, prin actul Episcopiei Aradului nr. 2407/1959 semnat şi parafat de Prea Sfinţitul Episcop Andrei Mageru, a fost îndepărtat din mănăstire. (51) La fel s-a procedat şi în cazul stareţei Mănăstirii Prislop, Monahia Zamfira Constantinescu, cu actul nr. 2408/1959. Prin urmare maicile au fost alungate iar mănăstirea desfiinţată. (52) În incinta ei s-a organizat un Cămin de bătrâni. (53) (…)
Pribegia în Bucureşti
După ce a fost alungat de la Prislop, Părintele Arsenie şi-a început pribegia în Bucureşti. A fost angajat la Biserica Sfântul Elefterie ca pictor secund pe lângă pictorul Vasile Rudeanu, iar în 1961 a fost angajat la Atelierul de pictură al Patriarhiei de la Schitul Maicilor cu încadrarea de muncitor pictor. (55)
Este foarte important să amintim aici că „Părintele Arsenie nu a voit să încalce decizia unui ierarh, în semn de adevărată ascultare călugărească, nemaislujind, ci doar participând la slujbe, ca şi cântăreţ de strană, rămânând încă duhovnic, fără a spovedi, ci doar în înţelesul de îndrumător spiritual, pentru generaţii de preoţi şi credincioşi, care i-au păstrat şi îi poartă o recunoştinţă aleasă”. (56)
Pictarea bisericii din Drăgănescu
Ieşind la pensie, o pensie minoră, în 1968 a început pictura bisericii parohiale din Drăgănescu, de lângă Bucureşti, la care a lucrat vreme de 15 ani. Părintele Arsenie a pictat-o de două ori, aceasta pentru că, pe alocuri, din pricina lumânărilor, pictura s-a „pângărit” (afumat), după expresia Sfinţiei Sale. (La anumite compoziţii se observă cu uşurinţă cele două straturi picturale.) Aici, cum chiar dânsul spunea, a fost căutat de o „adevărată avalanşă de oameni”.
Pictura de la Drăgănescu nu este una obişnuită, în înţelesul că Părintele Arsenie nu s-a limitat strict la programul iconografic clasic.
Încercând să actualizeze mesajul Evangheliei, Părintele a introdus în pictura de aici, pe lângă scenele clasice, deja consacrate, şi compoziţii de-a dreptul şocante care au un rol vădit catehetic şi care se adresează oamenilor zilelor noastre.
Dacă i s-a interzis să predice, o face acum într-alt chip, cu ajutorul penelului şi al culorilor. Oamenii care-l căutau aveau ce învăţa doar din lectura picturii, care le grăia direct, fără ocolişuri şi pe înţelesul tuturor, „ca să nu mai orbecăiască şi ei în noaptea neştiinţei şi a lipsei de sfat, de unde vin toate relele care chinuiesc pe oameni, întunecă vremile şi prea adesea cruntă pământul”. (57)
„Mica biserică de la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite predicile fierbinţi, pe care miile de oameni le ascultau la Sâmbăta de Sus.
E o pictură nouă ca şi predica de atunci.” (58) Ca „predica” de acum să fie cât mai convingătoare, Părintele, cu splendida-i caligrafie, aşterne pe ziduri, lângă scenele reprezentate, numeroase sentinţe scurte, lămuritoare, care reprezintă o sinteză a gândirii Sfinţiei Sale. Ele nu sunt simple vorbe de spirit, ci mai degrabă sunt aşchiile ţâşnite din coerenţa şi vigoarea unui trunchi cu rădăcini adânci. (59)
Ar mai fi foarte multe de spus şi în ceea ce priveşte felul în care Părintele Arsenie a gândit programul iconografic în ansamblul lui, adică dispunerea fiecărei compoziţii în parte, însă nu acesta este scopul lucrării de faţă. Totuşi, nu se poate trece cu vederea o amplă compoziţie pe care Părintele a zugrăvit-o pe absida altarului. Ea ne prezintă momente „Din viaţa şi patimile Cuviosului Ştefan cel Nou, pe vremea Împăratului iconoclast Constantin Copronimul, care a tiranisit biserica între anii 741-775; Iar cuviosul primind mucenicia la 53 de ani ai vârstei sale în 28 ale idelor lui noemvrie, cu vina de pe urmă: «Ştefan mi-a făcut temniţa mănăstire!»”. (60)
Este ştiut faptul că în nici o altă biserică nu este zugrăvită pe absida altarului mucenicia acestui Cuvios, care oricum este destul de rar reprezentată. Deci pictarea ei aici este firesc să ridice semne de întrebare, mai ales că ocupă un loc important în absidă, atât în ceea ce priveşte dimensiunea ei, cât şi în ceea ce priveşte spaţiul pe care se desfăşoară, şi anume cel din dreptul ochilor. Prin urmare, este limpede că Părintele Arsenie nu a pus întâmplător această compoziţie aici.
Nu aş vrea să fiu înţeles greşit şi să se creadă că, în cele ce urmează, doresc să accentuez doar latura profetică a personalităţii Părintelui Arsenie, însă, căutând un răspuns la semnificaţia amplasării compoziţiei cu pricina în acel loc însemnat, nu pot să nu observ asemănările dintre cele două vieţi – a Cuviosului Ştefan cel Nou şi a Părintelui Arsenie – şi mai ales faptul că amândoi s-au săvârşit din viaţă în 28 ale lunii lui noiembrie! (61) (…)
Legătura Părintelui Arsenie cu rezistenţa anticomunistă din munţi
Între rezistenţa anticomunistă care exista în Munţii Făgăraşului şi Părintele Arsenie Boca, în acea perioadă duhovnic la Sâmbăta, s-a spus şi se mai spune că a fost o legătură, şi anume că Părintele i-a ajutat „direct” pe luptătorii din munţi, „moral şi material”. Aşa mărturisesc supravieţuitorii rezistenţei anticomuniste, care, în 1995, au ridicat în faţa Mănăstirii Sâmbăta o cruce-monument „în memoria celor ce s-au jertfit în luptele cu comunismul ateu” şi pe care monument, la „loc de cinste”, au trecut numele Părintelui Arsenie Boca, din următoarele motive: „În calitate de stareţ al Mănăstirii Brâncoveanu, a ţinut ca nimeni altul flacăra credinţei, împotriva comunismului ateu, aducând lumea lângă altarele lui Hristos. Am evaluat această rezistenţă ca fiind mai importantă decât lupta politică sau armată anticomunistă; Părintele Arsenie Boca i-a ajutat direct pe luptătorii din Rezistenţa făgărăşeană, în anii 1945-1948, moral şi material; Cu sprijinul său s-au ţinut aici, în anul 1947, consfătuirile ce au dus la o unitate de luptă a tuturor forţelor anticomuniste din ţară; Pentru atitudinea sa anticomunistă, Părintele Arsenie a fost alungat, arestat în mai 1948, torturat de Securitate şi condamnat la închisoare şi Canal, peste tot fiind un exemplu de demnitate şi un sprijin pentru fraţii săi de suferinţă. A fost ţinut apoi cât mai departe de Sâmbăta, până la moarte, umilit şi izolat, dar permanent căutat de năpăstuiţii din regiune, cărora le dădea sfaturi şi îmbărbătare. Pentru toate acestea am socotit că Părintele Arsenie Boca a fost omul cu cel mai mare aport în lupta anticomunistă. Şi, ca un semn de înaltă preţuire, i-am trecut numele pe crucea ridicată la mănăstirea unde a fost atâţia ani stareţ. Fie-i pomenirea neîntinată!”. (27)
Despre legătura Părintelui Arsenie cu rezistenţa din munţi, în afară de supravieţuitorii rezistenţei anticomuniste făgărăşene sau de alţi foşti deţinuţi politici (28) ne vorbeşte chiar Mitropolitul Ardealului, Î.P.S. Părinte Antonie Plămădeală.
„De rezistenţa din munţi se vorbea şi în ziare, deci nu era un lucru de care să nu se ştie. Se ştia că există grupuri de ofiţeri, se ştia de grupul din părţile Timişoarei, de grupul din Carpaţii Meridionali. Eu ştiam chiar mai mult decât atât. Am avut relaţii cu Părintele Arsenie Boca, la acea vreme stareţ la Mănăstirea Brâncoveanu, care era mentor spiritual al întregii Transilvanii şi chiar dincolo de hotarele munţilor. Veneam şi-mi petreceam vacanţele aici. (…)
Student la Bucureşti fiind am auzit de mişcarea de la Sâmbăta, dar nu numai eu, ci mulţi alţii. Cu banii pe care am putut să-i economisim din bursă, am venit într-o primă vacanţă la Sâmbăta. (…) După ce am făcut o primă vacanţă aici, după ce am avut o primă discuţie cu Părintele Arsenie aici, el a pus cumva ochii pe mine. Deşi aici veneau studenţi de la Cluj şi din alte părţi, eu am devenit preferatul lui. (…)
În felul ăsta, el a căpătat în mine o încredere deosebită, atât de mare, încât ieşeam numai eu cu el uneori, la plimbare pe lac. O dată a avut îndrăzneală, dar şi-a mărturisit şi încrederea în mine, încredere pe care eu nu am călcat-o niciodată, că ne-am întâlnit acolo cu cei din munţi, cărora el le umplea sacii cu mâncare. Asta deja vă poate spune ceva!
Cel care a ridicat de curând troiţa aceasta din faţa Mănăstirii Brâncoveanu în memoria celor care au murit în rezistenţa din munţi ştie foarte bine aceste lucruri. Delegaţi de-ai lor, îmbrăcaţi în ciobani, veneau aici în mănăstire şi Părintele Arsenie le umplea desagele cu pâine, cu slănină şi cu de toate. La multe din acestea am fost şi eu martor. Nu se poate spune, cum a spus un anumit părinte, care a şters numele Părintelui Arsenie de pe această cruce, că înseamnă că l-am politizat pe Părintele Arsenie. Nu este adevărat! Eu ştiu lucrurile aşa cum s-au petrecut şi nu înseamnă că îl politizez pe Arsenie şi că îl scot din rândul sfinţilor aşa cum încearcă el să o facă… El apăra atunci o cauză sfântă, care era a libertăţii şi a credinţei şi îi ajuta pe cei din munţi, indiferent de ce culoare politică erau ei.
Deci, eu am fost martor cum Părintele Arsenie le transmitea şi le dădea traistele acestea pline cu alimente pentru cei din munţi. Eu am fost martor, de mai multe ori, la convorbirile Părintelui Arsenie cu Nicolae Pătraşcu, cel care a fost după Codreanu şi după Sima, conducătorii Mişcării Legionare din România, şi cel care a făcut pactul cu Teohari Georgescu în legătură cu încadrarea legionarilor în noua societate. Sigur, era un pact de formă, pe care nu l-au respectat şi pentru care Pătraşcu a fost după aceea arestat şi a şi murit în închisoare, dar eu am asistat la convorbirile lui Pătraşcu cu Părintele Arsenie Boca. Eu am asistat la convorbirile pe malul lacului ale Părintelui Arsenie cu cei paraşutaţi prin anii aceia din Germania, care veneau să organizeze rezistenţa românească. Cred că printre ei era şi Vică Negulescu, cel care a scris, de curând, o carte şi ne spune că Părintele Arsenie era legionar cumva. Nu! El o făcea în numele credinţei creştine şi în numele datoriei lui îi ajuta pe cei persecutaţi.” (29)
Cu toate acestea însă, „toţi cei ce au participat la acele cursuri de spiritualitate creştină din anii 1946-1948, care alcătuiesc Cărarea Împărăţiei, ştiu foarte bine că Părintele n-a îndrumat pe nimeni la rezistenţă şi nesupunere, ci tuturora le-au spus că n-au căderea şi puterea să împiedice ce trebuie să vină, îmbiindu-le trăirea cu toată sinceritatea a idealului creştin, sintetizat în Predica de pe Munte, pe care l-a mărturisit până în ultimele ceasuri ale vieţii. Deci Dumnezeu este Cel care rânduieşte ce trebuie să vină asupra oamenilor, în funcţie de purtările lor, de ascultarea lor de Dumnezeu, şi de încreştinarea vieţii lor cea de toate zilele”. (30)”

Publicitate

20 de gânduri despre „DE CE A FOST CATERISIT PE NEDREPT PĂRINTELE MARTIR ARSENIE BOCA – Radu Iacoboaie, 30 august 2014

 1. Radu Iacoboaie

  RĂSPUNSUL MEU FINAL către Andrei Dinu

  Sunteți foarte-foarte alunecos în vorbe și folosiți din plin tot felul de sofisme și pretexte, neadevăruri și jumătăți de adevăr pentru a mă combate. Mai puțin cu argumente însă… Devine obositoare orice polemică, în care îmi despicați în patru fiecare propoziție și fiecare frază, de parcă ați face comentarii critice literare. Teologice în sensul adevărat al cuvântului nu sunt…
  Nu știu de ce, dar cred că sunteți realmente o cauză pierdută… Nu sunt eu judecător sau sfânt (doar un simplu creștin care aspiră la sfințenie), dar cred că numai bunul Dumnezeu vă mai poate ajuta să reveniți la ortodoxia adevărată, cea lucrătoare și trăitoare, pe care au practicat-o nenumărați sfinți, printre care și sfinții închisorilor comuniste din România, printre care și părintele martir Arsenie Boca. Poate vă va fi de folos cât de cât articolul pe care l-am postat astăzi pe blog despre caterisirea sa și contextul în care s-a produs…

  În privința părintelui Matei Vulcănescu, pot să spun că am avut mai demult o polemică despre cipuri și cred că este cel care se semnează preot-duhovnic și pr Timotei, pe blogul dumitale și pe alte bloguri. Mi-au spus acest lucru și alții. Mă întreb de ce acest părinte mă evită acum. Înainte îmi trimitea multe e-mailuri… Oricum voi cerceta problema până la capăt…

  Dumnezeu să vă lumineze și să vă întoarcă la gânduri și sentimente mai bune!

  DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIEȘTE-MĂ PE MINE PĂCĂTOSUL ȘI NEVREDNICUL.
  Amin

  LINK PENTRU ARTICOLUL DE ASTĂZI:

  https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/08/30/de-ce-a-fost-caterisit-pe-nedrept-parintele-martir-arsenie-boca-radu-iacoboaie-30-august-2014/comment-page-1/#comment-466

  Radu Iacoboaie on 30 august 2014 la 2:37 pm said:
  Comentariul tău e în așteptare.

  Încălcându-se ascultarea canonică pe care o propuneți prin ruperea comuniunii cu ereziarhii ecumeniști, chiar și a unui ierarh apostat se ajunge la căderea în neascultare față de Biserica lui Hristos, care este ecumenică și universală. Și de aici drumul până la schismă este unul scurt și ireversibil fără îndoială. Ecumeniștii din instituția oficială BOR s-au lepădat deja de Hristos prin pan-erezia ecumenismului. Acum vin alții să rupă în două Biserica Ortodoxă Română. Nu putem fi de acord. Punct.

  Apreciază

  Răspunde
 2. crestinul orthodox

  acestea sunt
  comentariile care vor fi stese de pe blogul ‘marelui teolog ” andrei dinu sau marian …

  valabil si pentru popa duhovnic …ce am scris si nu se afiseaza
  amin.
  Reply ↓

  preot-duhovnic on 30 august 2014 la 4:11 pm said:

  se spune parinte! Tu esti crestinul cui si ortodoxul cui? Al tau?! Voi nu aveti nimic in comun cu Biserica Rasariteana a Adevarului!
  Reply ↓
  crestinul orthodox on 30 august 2014 la 7:32 pm said:
  Comentariul tău e în așteptare.

  se spune parinte pentru PREOTII ADEVARATI …
  si pentru lupi in dulame de oaie apelativu este popa sau popi
  si fii atent ca nu te ridici impotriva mea lup in piei de oaie ci te ridici impotriva lui HRISTOS este ORTHODOX
  si stii de ce spun amin , nu pentru cuvintele ce le scriu ci pentru ca HRISTOS Este Orthodox dupa fiece Marturisire a ADEVARULUI CURAT
  nu sunt cum te exprimi “orthodoxul cui “? ci doar Arat ADEVARUL CURAT care taie raul din radacina
  ce le spun nu-s de la mine
  si v-am spus asemeni ca antihristul este in aceasta Tara in conducerea Tarii ca ministru agriculturii si voi spurcati slujitori la fiara va plecati si SUNTETI INGHITITI , lupi in piei de oaie slujiti dihonia crezand si inselandu-va amarnic CA NU SUNTETI VAZUTI
  va inselati amarnic
  sunteti vazuti cu ranjetul salbatic si cu coltii iesiti spre sfasierea turmei lui HRISTOS

  INSA , retineti acestea poate am sa tac …
  dar rugaciune mea care la DUMNEZEU se va ridica
  este ca pietrele sa vorbeasca pe acest pamint si pietrele sa Arate ADEVARUL CEL CURAT si SFANT caci pe HRISTOS este ORTHODOX nu l-ati ascultat
  si se va intampla
  ce v-a fost spus si aratat de Sfantul Parinte Ilarion Argatu
  amin.

  Apreciază

  Răspunde
 3. crestinul orthodox

  anathema singur te dai popa timotei sau cum te mai b semnezi
  ai grije
  ca Sfantul Parinte Arsenie Boca este pe acest pamint …
  pentru noi mai de pret sunt SFINTII si MARTIRII necanonizati si Luptam pentru Canonizarea acestora pina Vom OBTINE Cu Adevarat Ce Vrem
  caci ca o mare nedreptate i se face acestui popor de catre voi slujitori la antihristul pus in conducerea acestei Tari si cu masonul de ciubotea daniel slujitorul fiarei
  iar blestemul SFANT sta pe acest popor din cauza voastra lupi in chiei de oaie care ati instrainat Sfintele MOASTE ale Sfintei Teodora de la Sihla pentru vestmintele vostre popesti
  de mine nu scapati asa usor …
  caci HRISTOS este ORTHODOX
  amin.
  Reply ↓
  preot-duhovnic on 30 august 2014 la 6:34 pm said:

  Piei satana! Aici vorbim de Adevar nu de apucaturile tale…si nici de pacatele preotilor. Mergi la doctor!

  Pingback: Ortodoxia dupa ureche loveste din nou. Replica la articolul “SCHISMATICII SUNT CEI CARE S-AU LEPĂDAT DE HRISTOS! – Radu Iacoboaie, 26 august 2014″ | Ortodoxie Traditionalista si Teologie Patristica
  crestinul orthodox on 30 august 2014 la 8:09 pm said:
  Comentariul tău e în așteptare.

  HRISTOS este ORTHODOX
  AMIN.
  Reply ↓

  crestinul orthodox on 30 august 2014 la 8:15 pm said:
  Comentariul tău e în așteptare.

  ADEVARUL CURAT Este Sabia cu doua Taisuri ce loveste odata
  si cand loveste a doua oara loveste pentru totdeauna
  HRISTOS este ORTHODOX ,
  HRISTOS este Adevarul Cel Curat
  cuvintele sunt scrise Unde-va Sus ca are Grija Ingerul lui DUMNEZEU sa Le Scrie
  chiar daca le stergeti
  ADEVARUL Curat VA TRIUMFA pe acest pamint
  AMIN.
  Cat oare Va Mai impotriviti lui DUMNEZEU pe acest pamint ?
  Reply ↓

  Apreciază

  Răspunde
 4. Radu Iacoboaie

  Părintele arhimandrit Arsenie Boca († 1989). ,,Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica ortodoxă, fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!’’ (Talanţii împărăţiei, p.197)

  Apreciază

  Răspunde
 5. mihai

  SF. PARINTI DE GENUL: ARSENIE BOCA, IUSTIN PARVU, ADRIAN FAGETEANU S.A au ramas extrem de putini in zilele noastre, aproape inexistenti si din pacate alungati si haituiti [vedem cazurile MONAHULUI TEODOT si EPISCOPULUI ARTEMIE DE COSOVO], IN GENERAL ORTODOXIA este atacata din toate partile inclusiv din interior prin indivizi care sau infiltrat in sinul ei precum o carie care patrunde intr-o bucata de lemn si care fac diverse jocuri in favoarea unor organizatii oculte

  Apreciază

  Răspunde
 6. Muritor

  îmi pare rău, Radu, că nu aduci nimic nou depsre Pr. Arsenie Boca. E copy-paste de pe alte surse de pe net. Vreau să-ţi pun nişte întrebări: dacă Pr. Arsenie Boca era un înfocat antiecumenist după cum declari (sînt de acord cu tine că era antisectar, însă nu pot spune că era şi antiecumenist) cum explici că ucenicii lui care s-au preoţit, ca Pr. Teofil Părăian (s-a rugat cu papistaşii) şi ÎPS Antonie Plămădeală (a semnat acordul de la Balamand din partea BOR), au fost ecumenişti? Cum explici cele spuse de Pr. Gheorghe Aniţulesei aici?  Adică aceşti părinţi ar fi doar nişte denigratori şi calomniatori ai Pr. Arsenie Boca?

  Apreciază

  Răspunde
  1. raduiacoboaie Autor post

   Nu au fost cu adevărat ucenicii săi. Asta în primul rând. În al doilea rând, nu poți învinui pe cineva pentru păcatele altuia. Părintele Gheorghe Anițulesei l-a denigrat și profanat pe Sfântul Ilarion Argatu, un mare exorcist și duhovnic. Cei care cad în plasa zvonisticii și înscenărilor făcute de vechii securiști, îl denigrează pe părintele Arsenie Boca de fapt în necunoștință de cauză. Pentru credința și profețiile sale, părintele Arsenie a fost martirizat de către Securitatea în pădure lângă Sinaia, răstignit chiar, cu puțin timp înainte de trecerea la Domnul. Consultați blogul lui Vlad Herman, unde apare cartea și mărturia preotului care s-a ocupat de îngroparea și deshumarea sa.

   Apreciază

   Răspunde
  1. raduiacoboaie Autor post

   Da. Mulțumim. Mai știți care este poziția părintelui Vulcănescu în privința cipurilor? Știm că s-a pronunțat împotriva ecumenismului dar asta nu ajunge… Cu adevărul se merge până la capăt…

   Apreciază

   Răspunde
 7. aniush

  Muritor…
  Apropos de filmulete…bajeti, perseverati, perseverati. Eu ma multumesc cu cititul cartilor si vederea frescelor la fata locului. Cred ca stiti despre ce vorbesc.
  Nu incerci sa cunosti o persoana scriind pe facebook, ci uitandu-te in ochii ei.
  Altceva…viseaza, danseaza, iubeste.

  Apreciază

  Răspunde
 8. Doru

  Ucenice arsenist, pictura de la Draganesču m-a infiorat, fara sa fi ştiut pe vremea aceea prea multe despre Arsenie Boca. Este o pictura sinistră, peronajele acelea au ochii intunecati, bagati in gavane negre, ca niste strigoi din filmele de groază. Este străina de duhul ortodoxiei, te inspăimântă, nu te face sa te reculegi si rogi la Dumnezeu.
  Nu mai žic despre ereticii Francisc de Assisi şi Ulfila, ca nu ne-a aratat şi pictura din altar.
  Cred ca acest carismatic de Arsenie Boca cat şi cei care-l sustin azi prin propagandă acerba, vor avea pe constiinţă mulţi oameni induşi in eroare. Multi martiri au dat inchisorile comuniste. Ce aveti cu Zian Boca (fiindca părăsise monahismul, nu mai era Arsenie) ? Oare nu avem atatia Sfinti Parintii bine stiuti de-a lungul celor doua milenii de creştinism drept slăvitor ?

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Asta este părerea dumitale. Fiecare cu părerea lui. Trebuie să ne respectăm totuși opiniile.

   În primul rând nu sunt ucenicul părintelui Arsenie. Pentru mine toți marii sfinți mărturisitori ai ortodoxiei sunt la fel, pe aceeași treaptă. Patronii spirituali ai MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI, pe care o reprezint sunt SFINȚII ÎNCHISORILOR COMUNISTE. Dintre aceștia mai cunoscuți și cu harisme și lucrări mai importante sunt: părintele JUSTIN PÂRVU (Moldova), părintele GHEORGHE CALCIU-DUMITREASA (Muntenia) și părintele ARSENIE BOCA (numit de unii și sfântul Ardealului).

   Sunt atât de puțini cei care îl denigrează și îl hulesc pe părintele martir Arsenie Boca și atât de mulți români care au evlavie la sfinția sa, încât stau și mă întreb firește cum de aceștia dintâi neagă orice evidență și realitate, se leagă de anumite aspecte încă neclarificate foarte bine și pentru toată lumea și cum de nu se tem deloc de mânia lui Dumnezeu pentru această hulă împotriva sfinților închisorilor comuniste…

   Îți recomand să citești măcar ,,Cărarea Împărăției”, ,,Tinerii, familia și copiii născuți în lanțuri”, să-i cercetezi bine viața și să citești cu atenție toate articolele postate de mine legate de părintele Arsenie Boca și eventual cele de pe blogul saccsiv, Vlad Herman, site-ul Apologeticum și altele cu adevărat ortodoxe…

   Apreciază

   Răspunde
 9. Pingback: pag. 1092- Arsenie vs. Arsenie – 2 – sfintiinugresesc

 10. Pingback: pag. 604- „SATANA SE PREFACE ÎN ÎNGER AL LUMINII” – sfintiinugresesc

 11. Pingback: pag. 1315- ARE SFINTE MOAȘTE? SFÂRȘIT DRAMATIC – sfintiinugresesc

 12. Adrian Paunescu

  ”…rămânând încă duhovnic, fără a spovedi, ci doar în înţelesul de îndrumător spiritual”.

  Domnule Radu, nu stiti ce inseamna caterisire, prin caterisise cazi din toate cele ale preotiei si din har si nu mai ai voie nici sa inveti.

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s