A APĂRUT NR.6 AL REVISTEI ON-LINE ROMÂNIA ORTODOXĂ, NUMĂR DEDICAT TUTUROR SFINȚILOR ROMÂNI

index

      ROMÂNIA ORTODOXĂ

                                      revistă online de spiritualitate și cultură

                                          MOTTO: ,,Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,

                                                           Țara mea de glorii, țara mea de dor…”

                                                                                (Mihai Eminescu)

             „Citeşte mult, ca Dumnezeu să-ţi limpezească mintea” (Părintele Dionysios)

        “Dumnezeu o să ne ceară socoteală pentru că nu am citit. Luaţi şi citiţi vieţile sfinţilor şi învățăturile Sfinţilor Părinţi.” (Părintele Iustin Pârvu)

           ,,Căci, atunci când se ridică sus oamenii de nimic, nelegiuiții mișună pretutindeni…” (Psalmul 11 al lui David, v.8)

            ,,Români, nu vă mai alegeți conducători care nu-și iubesc țara! (Petre Țuțea)

SUMARUL NUMĂRULUI 6aprilie 2016 (dedicat tuturor sfinților români)

Să ne mai amintim ce spunea Părintele Iustin Pârvu: “Nu daţi uitării martirajul Sfinţilor noştri”……………………………………………………………………………………………………………………..4

MUCENICII ȘI MĂRTURISITORII CARE AU SUFERIT ÎN TEMNIȚELE COMUNISTE PENTRU HRISTOS ȘI NEAMUL ROMÂNESC… …………………………………………………………………………………………………..7

FRAȚI ROMÂNI, SĂ LUĂM AMINTE LA PILDA LUI VASILE MOTRESCU, DOAR UNUL DINTRE EROII REZISTENȚEI ANTICOMUNISTE DIN MUNȚII BUCOVINEI (1944-1958)… ……………………………………….8

COMUNISMUL ESTE CREAȚIA EVREILOR SIONIȘTI (TALMUDIȘTI) CARE CONDUC FRANCMASONERIA MONDIALĂ. CINE VA PLĂTI PENTRU NENUMĂRATELE LOR CRIME ȘI FĂRĂDELEGI?………………………….11

CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL DESPRE SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE?….15

CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL DESPRE SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI?…………16

CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL DESPRE SFINȚII ROMÂNI DIN ÎNCHISORI?………..16

EI AU LUPTAT PENTRU UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR: MIHAI VITEAZUL ȘI MIHAI EMINESCU… INDISCUTABIL, AU FOST ASASINAȚI LA COMANDĂ POLITICĂ!………………………………………………….17

EI AU LUPTAT DE LA ÎNCEPUT ÎMPOTRIVA ISLAMIZĂRII ȚĂRII ROMÂNEȘTI: MIRCEA CEL BĂTRÂN ȘI VLAD ȚEPEȘ!…………………………………………………………………………………………………………………….20

ALȚI DOI DOMNITORI ROMÂNI CARE AU LUPTAT CU TURCII: IANCU DE HUNEDOARA ȘI RADU DE LA AFUMAȚI………………………………………………………………………………………………………………….21

DOI ARGEȘENI FOARTE CUNOSCUȚI ȘI IUBIȚI: FILOSOFUL PETRE ȚUȚEA ȘI POETUL RADU GYR………….22

ASASINAȚI DE CĂTRE SERVICII SECRETE STRĂINE: NICOLAE IORGA ȘI VIRGIL MADGEARU……………….23

UNII PREOȚI ORTODOCȘI FAC RUGĂCIUNI COMUNE CU ,,PREOȚI” CATOLICI ȘI CHIAR MAI MULT DE ATÂT?!… CE PĂRERE AVEȚI FRAȚILOR DESPRE ACEASTĂ COMUNIUNE?… ……………………………………25

MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI PROPUNE SCHIMBAREA DENUMIRII CATEDRALEI DE LÂNGĂ CASA POPORULUI ȘI ALTE 9 MĂSURI ÎMPOTRIVA PAN-EREZIEI ECUMENISMULUI………………………….27

CE VOR MASONII SĂ SCHIMBE ÎN BISERICA ORTODOXĂ… NE LĂSĂM FRAȚILOR CĂLCAȚI ÎN PICIOARE DE ECUMENIȘTI?…………………………………………………………………………………………………………..30

NE DISTRUG ECONOMIC ÎN MOD SISTEMATIC ȘI NIMENI NU FACE NIMIC? ROMÂNIA SE STINGE SUB OCHII NOȘTRI… ………………………………………………………………………………………………………..32

CE VOR MASONII SĂ SCHIMBE ÎN BISERICA ORTODOXĂ… NE LĂSĂM FRAȚILOR CĂLCAȚI ÎN PICIOARE DE ECUMENIȘTI?…………………………………………………………………………………………………………..33

CEREM REFERENDUM PENTRU IEȘIREA ROMÂNIEI DIN UE. PĂRINTELE IOANICHIE BĂLAN AVEA DREPTATE: NU TREBUIA SĂ INTRĂM ÎN NATO ȘI ÎN ACEASTĂ UNIUNE EUROPEANĂ ANTICREȘTINĂ!………………….34

Să ne mai amintim ce spunea Părintele Iustin Pârvu:

Nu daţi uitării martirajul Sfinţilor noştri”

Nu daţi uitării martirajul Sfinţilor noştri

IUBIŢI FII ORTODOCŞI AI ACESTUI NEAM,

Ortodoxia şi neamul nostru au coexistat încă din primele veacuri ale creştinismului şi de atunci ortodoxia a fost sufletul acestui neam. De aceea noi am şi dăinuit în istorie cu demnitate până astăzi, datorită binecredincioşilor noştri voievozi şi tuturor mărturisitorilor şi rugătorilor acestei ţări, care au preferat mai bine să moară decât să vândă credinţa predată nouă de Sfântul Apostol Andrei şi au fost totdeauna conştienţi că aceasta este cinstea şi puterea neamului, şi nu altceva. Datorită faptului că am păzit credinţa nevătămată mai rezistă acest neam în istorie, acum.

Dragi credincioşi, vă aduc în atenţie faptul că de noi depinde soarta acestui neam, de noi depinde predania pe care o vor moşteni fiii fiilor noştri, de noi depinde mântuirea acestui neam. Învăţaţi de la eroii şi martirii noştri cum s-au luptat să ne păstreze nouă, celor de azi, învăţătura strămoşilor noştri. Ei nu au tăcut, dragii mei, niciodată când a fost vreme de mărturisire, când vrăjmaşii ortodoxiei năvăleau asupra credinţei noastre. Chiar dacă mulţi au tăcut, mari oameni de stat, mari feţe bisericeşti, poporul credincios nu a tăcut, totdeauna s-au găsit oameni de valoare, investiţi cu putere de sus, care să mărturisească adevărul.

Ceea ce se întâmplă astăzi în viaţa noastră bisericească este foarte grav, nu este lucru lipsit de importanţă. Nu trebuie să trecem indiferenţi pe lângă problemele cu care se confruntă Biserica noastră. Sfinţii Părinţi aşa ne învaţă, că atunci când credinţa ne este primejduită, porunca Domnului este să nu păstrăm tăcerea şi nimeni nu este îndreptăţit să zică „dar, ce, eu sunt prea mic, cine sunt eu să mă amestec în problemele Bisericii”? Nu, dragii mei, Sfinţii Părinţi ne învaţă că dacă noi vom rămâne nepăsători şi vom tăcea, pietrele vor striga. Este necesar să ne cunoaştem catehismul, canoanele şi învăţătura Bisericii noastre. Pentru că uitaţi ce se întâmplă – trecem indiferenţi pe lângă un gest precum al acestui ierarh, care a îndrăznit să treacă cu atâta uşurinţă peste stavilele puse de dumnezeieştii Părinţi şi anume să se împărtăşească cu cei ce au apostat, pentru că greco-catolicii au fost şi rămân schismatici, afurisiţi de Biserica Ortodoxă.

Vedeţi dumneavoastră acum? Aceste vremuri sunt mult mai dificile, pentru că ei acum încearcă să ne amăgească prin căi diplomatice, politiceşti, să ne ştirbim credinţa, unindu-ne ca într-o hora unirii cu toate credinţele eretice. Sărmanii greco-catolici, ei nu au făcut decât să cadă în plasa papistaşilor, să fie o unealtă a lor, chiar dacă ei nu sunt conştienţi de lucrul acesta. Nu avem nimic cu bieţii greco-catolici, îi lăsăm să se roage liniştiţi în bisericile lor, dar să nu atenteze la bisericile şi credinţa noastră. Noi îi respectăm pe toţi, noi nu am purtat niciodată un prozelitism aşa cum a purtat Biserica Catolică, noi nu am impus niciodată cu forţa credinţa noastră, nimănui.

Cu toţii ştim cât au suferit ortodocşii noştri din Ardeal în timpul uniaţiei. Câte falsuri, câtă mişelie, câtă necinste! Acestea au fost dintotdeauna metodele romano-catolicilor. Ce încredere putem avea noi în ei? Ce unire şi amestec să avem noi cu ei? Nu vedeţi unde a dus tot acest ecumenism? Am ajuns să pătăm faţa ortodoxiei prin acest act necanonic al Mitropolitului Nicolae Corneanu. Numai durere şi suferinţă au adus papistaşii neamului nostru. Duşmanii adevărului vor cu orice preţ să ne compromită. Ei nu mai vin să te atace direct, ca în alte vremuri, ci vin cu viclenie, cu înşelătorie. De aceea şi Mântuitorul ne spune să ne păzim de lupii cei în piei de oi şi că vor veni învăţători mincinoşi. Ce încredere să avem noi în acest ecumenism, când, aşa cum spune şi Părintele Stăniloae, romano-catolicii au făcut din problema reunirii bisericilor un obiect de târguială confesională? Pe ei prea puţin îi interesează să fie în adevăr, la ei primează supremaţia papei. Toate încercările de unire din istoria Bisericii nu au făcut altceva decât să agraveze şi mai mult neînţelegerile dintre Apus şi Răsărit; au dus şi la mai mari neînţelegeri şi politice şi economice şi militare. Au căutat permanent să se extindă aşa după cum au obiceiul şi până astăzi, căci papalitatea nu este altceva decât coroana marelui imperiu roman, aşa cum spuneau ei că papa este soarele, iar împăratul este luna.

Câte suferinţe şi umilinţe au răbdat bieţii români ardeleni, pentru că nu erau lăsaţi să-şi săvârşească în linişte cultul lor, liturghia lor. Darnu au stat nepăsători, au mărturisit alături de Sfinţii Visarion, Sofronie şi Oprea. Aceştia să fie pildă pentru noi. Iată câtă durere şi curaj în acelaşi timp reiese din cererile lor către regina Maria Tereza:

Iată noi, ţăranii din principat, facem de ştire Măriilor Voastre, anume din acest judeţ al Hunedoarei, al Albei, al Zarandului, împreună cu scaunele cele mai îndepărtate, despre acest lucru, că noi aşa poftim de la cel mai mare, până la cel mai mic… Toate neamurile îşi au legea lor, şi au pace în legea lor. Şi proorocul Moise a dat legea jidovilor şi ei o ţin în pace, iar noi suntem prigoniţi neîncetat pentru legea noastră. De ce nu ne daţi pace ca să ne odihnim? De ce să dăm uniţilor bisericile, pe care bieţii de noi le-am zidit, cu cheltuiala şi cu mâinile noastre? Nu, niciodată până ce suntem vii! Dar să fim scurţi, cinstiţi domni: când va sosi episcopul şi stăpânul legii noastre şi va face judecată asupra bisericilor, care să se dea uniţilor, le vom da; până atunci însă nu. Căci e păcat mare să rămână bisericile închise în acest post. Nu-i cu cuviinţă, nici Dumnezeu nu vrea şi nici românii nu o îngăduie. Căci prea de ajuns ne-am rugat cu toată cuviinţa, şi n-am primit nici un răspuns, ca şi când niciodată nu ne-am fi rugat. Nici noi nu suntem vite, cum cred Măriile Voastre, ci avem biserica noastră. Iar bisericile nu de aceea sunt clădite, ca să rămână goale, şi nici noi nu ne vom mai închina în grajduri, ci ne vom duce la biserici, ca să ne rugăm acolo şi ca să nu rămână goale“.

Vedeţi cum a supravieţuit ortodoxia? Prin dârza rezistenţă a poporului, a clerului şi a monahilor. De la început ei s-au folosit de conducători slabi, de ierarhi slabi, pe care i-au momit cu făgăduinţe zadarnice, dar credincioşii au stat în picioare. Şi ca să vedeţiviclenia şi perfidia lor, ascultaţi ce spune într-o scrisoare din 11 martie 1701 a lui Gavril Kapy – superiorul „Misiunii de propagandă catolică în Dacia” către cardinalul Leopold Kollonits:

Eu cred că acum va fi de ajuns să ne mulţumim cu primirea unirii în principiu, fiindcă ar fi foarte periculos, ba chiar imposibil, să înlăturăm toate obiceiurile cele rele ale Românilor. De aceea va fi de ajuns, ca episcopul şi ceilalţi dintre ei, când vor face în viitor mărturisirea credinţei şi a unirii, să promită în general, că voiesc să depindă de biserica catolică şi de oficianţii substituiţi şi că voiesc să trăiască după ritul grecesc aprobat de biserica catolică şi în alte ţinuturi. Va fi apoi datoria noastră pe viitor, să schimbăm încetul cu încetul multe din obiceiurile lor, şi anume să le schimbăm chiar şi liturghia şi forma cultului divin spunându-le, că obiceiurile acestea s-au introdus la ei din prostia şi neştiinţa preoţilor lor din ţările acestea.” Acestea au fost adevăratele intenţii ale iezuiţilor.

La sinodul de la Ferrara Florenţa (1438-1439), mulţi ierarhi au căzut, dar s-au pocăit şi vedeau această cădere mai rea decât oricare. De ce să repetăm greşelile lor, când putem să învăţăm din greşelile lor?

Catolicii au folosit foarte mult politica în viaţa bisericească. Ea este lipsită de curăţie, foloseşte necinstea şi fariseismul politic. Din pricina catolicismului am ajuns la un moment dat ca Ardealul să cadă în mâinile lor fără nici un drept, în sfârşit, de apel, până în zilele noastre; astăzi noi nu mai suntem în măsură să stăpânim ţara aceasta a noastră. Ei încearcă să ne cotropească pe toate căile: şi pe cale religioasă, şi pe cale comercială, şi pe cale financiară, nu mai vorbesc de calea lingvistică, nu mai găseşti nici un indicator în limba română, iar terenurile şi întinderile mari pe care le cumpără grofii ăştia din Ardeal sunt în mâinile lor.

Să ne aducem aminte de scrisoarea Patriarhului Dosoftei către Episcopul Atanasie Anghel, care căzuse în ispita uniatismului şi care îl mustră aşa: „Chir Atanasie, adu-ţi aminte că ai venit în Ţara Românească şi ai cerut să te fac mitropolit în părţile acelea, adu-ţi aminte cum te-am înţeles că eşti om rău şi că inima ta nu era dreaptă cu Dumnezeu şi a trecut atâta vreme şi înconjurai drumurile şi apoi cu făgăduielile tale şi cu înfricoşatele-ţi jurăminte ne-ai mişcat şi pe noi şi pe ceilalţi de te-au ales arhiereu şi la urma urmei ai fost hirotonisit cu cinste şi ai fost socotit de toţi mai presus decât ţi se cădea. Ai mărturisit înaintea îngerilor, a arhanghelilor şi a lui Dumnezeu, că vei avea credinţă în Sfinţii Părinţi şi a lui Dumnezeu Biserică. Apoi a venit aici un tânăr şi ne-a spus că te-a văzut la Viena şi ai liturghisit cu cardinalul şi alţi popi frânceşti şi de două ori în acea liturghie frâncească te-ai lepădat de Sfânta biserică a toată lumea. Ai mărturisit Biserica Romei, ceea ce înseamnă: schismatică şi eretică. În sfârşit am auzit că te-ai întors în Ardeal şi erai pe căruţă cu şase cai şi înaintea ta au aprins făclii, că ai strâns preoţi şi le-ai făgăduit iertare de dăjdii şi alte lucruri lumeşti, numai să fie uniţi, ceea ce e totuna ca şi a fi despărţiţi de Dumnezeu (…) şi astfel te-ai făcut din păstor lup, pentru că oile ţi le iei din stâna lui Hristos şi le răpeşti în gura diavolului… Ci eu îţi spun: fiule Atanasie, pe care iarăşi te plâng până ce Hristos va lua chip în tine, vino-ţi în simţire, nu te teme de jurăminţile ce le-ai făcut la Viena, ci teme-te de acelea ce le-ai făcut când te-ai hirotonisit arhiereu. Nu eşti copil mic, gândeşte-te că ale latinilor sunt îndoiri, sunt lucruri schismatice, sunt minciuni, sunt înşelăciune, sunt străine de Sfânta Evanghelie şi de Sfinţii Părinţi“.

Aşadar să nu ne facem părtaşi la erezie, ci mai bine să murim muceniceşte pentru adevărul Bisericii lui Hristos, după cum spune şi troparul: „Sfinţilor mucenici, care bine v-aţi nevoit şi v-aţi încununat, rugaţi-vă Domnului să se mântuiască sufletele nostre“.

Fraţi români, nu daţi uitării martirajul Sfinţilor noştri! Apăraţi-vă credinţa şi sufletele voastre şi ale fiilor voştri.

Mănăstirea Petru-Vodă,

8 iunie 2008, Duminica Sfinţilor Părinţi de la Sinodul Întâi Ecumenic

Sursa: blogul DanielVla, 27 martie 2014

MUCENICII ȘI MĂRTURISITORII CARE AU SUFERIT ÎN TEMNIȚELE COMUNISTE

PENTRU HRISTOS ȘI NEAMUL ROMÂNESC…

Iubiți frați ortodocși, se cuvine să păstrăm mereu vie în amintirea noastră și în cugetul nostru jertfa tuturor mucenicilor și mărturisitorilor din închisorile și lagărele comuniste, care au avut curajul și tăria să lupte împotriva comunismului antihristic, pentru apărarea libertății și demnității poporului român dreptmăritor creștin, pentru Hristos și neamul românesc.

Vom încerca cu ajutorul lui Dumnezeu să-i cunoaștem pe cât mai mulți dintre ei.

Sfinților mucenici și mărturisitori, rugați-vă în ceruri și pentru noi păcătoșii și nevrednicii să mărturisim și noi aici pe pământ cu bărbăție ortodoxia! Amin.

Vă rugăm să accesați link-urile:

https://danielvla.wordpress.com/2014/03/27/sa-ne-mai-amintim-ce-spunea-parintele-iustin-parvu-nu-dati-uitarii-martirajul-sfintilor-nostri/

http://www.fericiticeiprigoniti.net/marturisitori-a (în ordine alfabetică de la A la Z)

http://www.marturisitorii.ro/tag/martiri-si-marturisitori-romani-ai-secolului-xx-inchisorile-comuniste-din-romania/

https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/11/29/martiri-si-marturisitori-romani-din-secolul-xx-inchisorile-comuniste-din-romania-fabian-seiche/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/sfintii-inchisorilor-comuniste/

http://www.miscarea.net/acatistul-sfintilor-marturisitori-romani1.htm

https://www.youtube.com/watch?v=PLMf0gPq-Ag

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 22 martie 2016

FRAȚI ROMÂNI, SĂ LUĂM AMINTE LA PILDA LUI VASILE MOTRESCU, DOAR UNUL DINTRE EROII REZISTENȚEI ANTICOMUNISTE DIN MUNȚII BUCOVINEI (1944-1958)…

Atunci, după cel de-al doilea război mondial, am avut o rezistență anticomunistă și câteva mii de bravi români au luptat ca partizani cu regimul ilegitim și criminal comunist (cu trupele de securitate) prin pădurile și munții României, pentru libertate și demnitate…

În viitorul apropiat, știm că este profețit că se va naște o nouă dictatură și o nouă prigoană, cea din urmă, adică din timpul antihristului. Vom ști oare fraților să ne facem și noi datoria până la capăt?…

Redăm integral mai jos un articol de excepție:

Credința în Dumnezeu a fost arma mea cea mai puternică.” – Vasile Motrescu, Jurnal din timpul rezistenței armate din munți

,,Este un caz unic în istoria rezistenței anticomuniste din România. Un țăran bucovinean sărac, Vasile Motrescu, constrâns de comuniști să ia calea codrului, a pus mâna pe armă spre a-și apăra libertatea și viața. În același timp, în anii 1952-1954, el notează zilnic ceea ce face și simte. Este singurul partizan anticomunist român de la care a rămas un “Jurnal“, în care a consemnat toate preocupările, suferințele și gândurile care îl frământau, toate evenimentele și speranțele care i-au marcat viața de om liber în sălbăticia munților, ziua și noaptea, vara și iarna”, se afirmă în prezentarea lucrării “Jurnalul unui partizan: Vasile Motrescu și rezistența armată din Bucovina, 1944-1958“, de Adrian Brișcă (INST – Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului).

Vasile Motrescu mai scrie și nouă excelente scrisori, pline de patriotism și curaj, pe care partizanul le-a trimis autorităților comuniste, precum și șase poezii, compuse în aceleași condiții vitrege. Vasile Motrescu, care s-a aflat și alături de Gavril Vatamaniuc, are la un moment dat și un joc cu Securitatea, dar doar pentru a salva în cele din urmă gruparea lui Ion Gavrilă Ogoranu, care afirma, în documentarul video din finalul materialului, că autorul rândurilor de mai jos, în ciuda aparențelor de simplu țăran, era un literat și un foarte bun cunoscător al istoriei naționale. Născut la 11 octombrie 1920 în comuna Vicovu de jos, județul Suceava, Vasile Motrescu, după ce este capturat prin trădare, este executat la Botoșani, pe 29 iulie 1958, la orele 21,30. Dumnezeu să-l odihnească în pace!

Jurnalul unui învingător

Marți, 25 noiembrie 1952

Eu, partizanul Vasile Motrescu, sunt executorul testamentului voievodului de la Putna, Ștefan Vodă când a lăsat cu limbă de moarte țării și urmașului său Bogdan aceste cuvinte: „Iar dacă vrăjmașul vostru vor (vă va) strâmtora prin rușinoase închinări, atunci mai bine muriți prin paloșul lui decât să (fiți) privitori împilării și ticăloșirii țării voastre, că Dumnezeul părinților voștri se va îndura de lacrimile slugilor sale și va scula dintre voi pe cineva care va pune pe urmașii voștri în libertate pe puterea de mai înainte.” Aceste cuvinte jur eu, partizanul Vasile Motrescu, că le voi ține până la cea din urmă suflare de viață. (…)

Vineri, 3 aprilie 1953 (Vinerea Paștilor)

Amărât și plin de gânduri am petrecut și această zi de cum m-am sculat, am ieșit la soare și citesc în Biblie și mă gândesc că vine Sfintele Paști și sunt aciulea.

Paști petrecut în necaz, sunt disperat și fără nici o nădejde și eu din mila Domnului, până se va îndura Dumnezeu și mă va strânge după pământul celor vii.

Stau la soare și mă gândesc la cei dragi de acasă, cum de Paști orice suflet cât de sărac și tot se bucură cel puțin de libertate și e la un loc cu toți oamenii. Numai eu stau pe pustii și îmi plâng păcatele singur și fără nici o mângâiere, flămând, trist, deznădăjduit, cu mintea încordată acuzând și iertând tovarășii de viață și pe toți vrăjmașii sufletului meu.

Cât necaz, câtă trudă, durere, suferință, oboseală și gânduri fără nici un rost am întâmpinat într-acești 4 ani, de prigoană, temniță și captivitate, trupul meu istovit și mintea mea obosită. Nu există ființă de om pe fața pământului să-și poată imagina viața mea de câine, pe care am trăit-o acești 4 ani, încă se împlinesc la 10 aprilie. Spre seară am mai dat o raită în jurul colibei, m-am suit în Gruet că zăpada pe față s-a pleșit.

În vârful Gruetului pe un fag am găsit scris numele meu, încă din 1944, toamna de când stam fugar pe aceste meleaguri de frica rușilor și atunci am trăit greu dar nu ca acum. Atunci eram prigonit de ruși, acum sunt de frații mei români. Da, stau prigonit de frații mei trădători care și-au vândut țara și sufletele lor dracilor din Rusia, pe un kgr de zahăr și un litru de ulei și au adus țara în suferință, căci acum simte și pruncul din fașă că trăiește în raiul bolșevic.

Peste noapte am tăiat lemnele m-am culcat la ora 24 și m-am sculat dimineața mi-am făcut mâncare, am mâncat și cu ajutorul lui Dumnezeu am pornit spre sat. Pe la ora 9 dimineața am plecat de la colibă și mergând spre Vicov totodată am mers și cu trasa poate văd ceva, am trecut pe cărarea Cracului pe la Pietrele Scursului până la glod și tot cu cărarea pe coasta Hacingului până la Sigarie de unde m-am suit Opcioca Hacingului am trecut în Pietroasa în Parc 40 și am mers cu cărarea roată pe fața dealului Slatinii până la Sleaga la Leon. Acolo am văzut două ciute dar la distanță și nu am putut trage în ele, am vrut să mă retrag, am vrut să mă trag mai aproape dar m-au simțit și au trecut în Gruetul Poni. De la Sleagan la Leon am venit prin Altonca Pataieta și în cot la Petrea lui Anton stau și scriu aceste rânduri uitându-mă pe țarina dezbrăcată de zăpadă, trist amărât, dau târcoale afară pe marginea satului așteptând să vină întunericul să mă duc să găsesc o bucată de pască și un ou roșu și tot noaptea să mă întorc înapoi și să mănânc cu lacrimi în văgăunile munților, acesta este Paștele anului 1953 al cincilea Paști petrecut în prigoană.

Timpul s-a răcit vântul rece, ora 3,30 dimineața când a înserat am pornit spre sat când a întunecat am fost la punctul IV, a venit F.2 și mi-a adus pască, făină, slănină, un urcior cu untură, zahăr, bomboane prăjituri și altele de ale mâncării și două cămăși curate și o izmană atâta bucurie am și eu la sufletul meu de Sfintele Paști, dacă am ce mânca și o cămașă curată parcă toată lumea e a mea simt și eu că sunt pe la Sfintele Paști. Numai a uitat să-mi aducă ou roșu, nu am mai avut răbdare să stau mult cu el când am văzut că mi-a umplut cu bunătăți rucsacul și o traistă, mi-am luat merindele și m-am dus pe groapa Ploștei și mi-am împachetat din nou și am mâncat și eu pe săturate pască, smântână mi-a adus și miere și săpun de spălat, acestea sunt cele mai bogate din cele cinci Paști petrecute în prigoană cred că acestea sunt cele din urmă.

Am pornit pe groapa Ploștei a început să plouă și e întuneric de nu vezi nimic, mă duc plută înotând prin glod, secând băltoacele și făcând salturi prin șanțuri și gropi, nu țin seama de acestea sunt fericit că sunt sătul și am două traiste cu mâncare în spate. La G.C. m-am dus de am băut apă și i-am făcut un semn pe fereastră, dormea creștinul așa că nu l-am mai sculat. De la el m-am dus la bordei la Ciuntu la Slatina să stau de ploaie cu creștinul acolo și m-am ferit să nu fac zgomot și am plecat mai departe spre Stânișoara mai poposind din loc în loc și clipocind pe sub copaci atâta era de întuneric că m-a trezit lângă Cosoaia din Pietroiu lângă gardul grădinii încet m-am retras să nu fac zgomot să nu mă simtă câinii. Foarte greu am ieșit de la deal de Onari în drum și am luat-o pe drum cu popasuri, la Găvan am stat o oră și m-am odihnit, am făcut foc și iarăși am mâncat căci se apropie de zi. S-a făcut ziuă am ajuns în Stânișoara. Aceasta este noaptea Învierii a Domnului nostru Isus Hristos – Paștele anului 1953.

Toată noaptea m-a plouat și am făcut salturi prin glod, sărituri și gropi. Dar totuși mă simt fericit când mă gândesc la cei de prin temnițe căci mulți ar dori să aibă fericirea aceasta cu toate căci eu nu o doresc nici vrăjmașilor mei.

Duminică 5 aprilie 1953 (Sfintele Paști)

Din Stânișoara mi-am continuat drumul pe Obcina Hacigului până la Arsița m-am coborât în vale la colibă cu toate că ploua și sunt obosit și nu mă lasă inima să mă duc și totodată nici nu e lucru curat cu cobilița de la A.H. căci când am trecut pe lângă ea, mi-a venit miros de tutun și astăzi în ziua de Paști și chiar în zori de zi și pe vreme așa de grea, e imposibil să fie cineva în pădure. Lucru hotărât că este post fix în preajma colibei, așteaptă să mă duc pe la ea, să-mi dea Hristos a înviat Securitatea.

Bănuiesc că ori a dat cineva de colibiță astă iarnă căci am făcut multă urmă pe zăpadă și tot în trecere am dat pe la colibă de am făcut foc și am stat câte o zi două. Să păzească până or înnebuni până la anul pe la Paști tot în coliba de la Arsița Haciumului să stea. M-am coborât pe la Preluca Grofului în cracii prislofului, e zăpadă mare și nu e nici o urmă așa că trebuie să ocolesc prin Scoru din Cracii Prislofului m-am suit în cărarea Grofului și merg pe cărare. A început să ningă îi dau zor, am trecut iarăși pârâului Prislofului pe unde am trecut și ieri. La ora 9 dimineața am ajuns cu Paștele la coliba Gruetul stâncii. Cum am ajuns am făcut foc și am mâncat și m-am culcat iar și am adormit până dimineața. Peste noapte am visat că m-a luat miliția într-o mașină, dar am scăpat și că soția mea mi-a ieșit înainte și mi-a spus că e bolnavă tare.

(…) Astăzi am împlinit 4 ani de când sunt prigonit şi nu ştiu cum e viaţa liberă. La ora 10:30 am plecat spre Vicov să duc mai bine de jumătate din carnea de capră să o dau pe făină, vreau să mă duc la U.T. De la colibă am coborât pe drumul Prislopului şi am venit pe drum până la grădină, m-am suit în păr…. am trecut în Dealul Slateni şi fiind seară, am mâncat, mi-am făcut rugăciunile de seară şi când a înserat am plecat către sat. Pe drumul din Criveţe peste toloaca ca la o ½ oră după ce am înnoptat am ajuns la U.T., m-a primit cu bunăvoinţă, m-a dus în casă la căldură. Dar nefiind obişnuit cu căldura a început să mă doară capul, mi-a spus noutăţi, veşti şi încurajare, i-am dat carnea de capră şi în schimb mi-a dat 10 kg de făină, 5 ouă, o bucată de slănină, mâncare de drum, poame uscate şi cartofi aşa că am făcut o încărcătură de peste 20 kg. La ora 24 am plecat de la U.T. Cum am ieşit de la el a început să plouă, e foarte întuneric, cad în gropi şi şanţuri, şi sec bălţile de apă în Criveţe am stat sub un brădănel, dar tot mă plouă, am plecat mai departe şi pe Dealul Babii am tras de am stat de ploaie la un bordei părăsit, într-un sopron şi m-am băgat într-o grămadă de gunoaie şi nu ştiu ce gângănii se suiau pe mine şi mă înţepau de parcă stau în furnicar. Înspre ziuă a venit şi un dihor şi s-a cuibărit lângă mine, dar când m-a simţit a fugit speriat şi revoltat că i-am ocupat locuinţa. (…)

Oare de ce nu am fericirea sa traiesc cel putin in sat sau sa mai am pe cineva cu mine, sa nu fiu singur, sa stau in pustiu impreuna cu fiarele padurii, sa duc viata de pustnic la varsta de 32 ani, sa ma conformez regulilor partizanatului,… greu de suportat? Caci sunt foarte greu de imaginat toate lipsurile, suferinta, durerea sufletesca si trupeasca caci nici bolnav n-am timp sa fiu. Frigul, foamea, lipsa de imbracaminte si toate cele ce are nevoie un om… pentru cine le suferi? (…) “Vă spun răspicat că iubesc mai mult Libertatea decât viața”.

A.C.N.S.A.S., Fond Informativ, dosar nr. 2448, vol. 13

Fragmente din Studiul Existenţa cotidiană a unui „bandit”: cazul Vasile Motrescu, de Theodor Bărbulescu si Liviu Ţăranu – CNSAS publicat în “Mişcarea armată de rezistenţă anticomunistă din România. 1944-1962“, coord. prof. univ. dr. Gheorghe Onişoru, Bucureşti, Editura Kullusys, 2003, pp. 281-299, din cartea “Jurnale din rezistenta anticomunista – Vasile Dobrescu, Mircea Dobrea”, Editura Nemira, 2006, prefață de Ion Gavrila-Ogoranu, ediție îngrijită de Liviu Țăranu si Theodor Bărbulescu, si din “Jurnalul unui partizan: Vasile Motrescu și rezistența armată din Bucovina“, de Adrian Brișcă, lucrare apărută în 2005 la Institutul Național pentru Studiul Totalitarismului (INST), București.

Sursa: blogul Mărturisitorii, articolul Singur, în munţi, de Sfintele Paşti. Partizanul Vasile Motrescu: “Stau prigonit de frații mei trădători care și-au vândut țara și sufletele lor dracilor din Rusia”, 26 aprilie 2014

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 23 martie 2016

COMUNISMUL ESTE CREAȚIA EVREILOR SIONIȘTI (TALMUDIȘTI)

CARE CONDUC FRANCMASONERIA MONDIALĂ. CINE VA PLĂTI

PENTRU NENUMĂRATELE LOR CRIME ȘI FĂRĂDELEGI?

Cu ani în urmă apărea în presa românească un scurt comunicat:

,,Senatorul Antonie Iorgovan îl acuzã pe vicepreşedintele PSD Ilie Sârbu cã este responsabil pentru situaţia creatã la PSD Caraş-Severin şi susţine cã acesta este mason, fiind „unul dintre cei care-i duc tava lui Sorin Frunzãverde”, transmite corespondentul MEDIAFAX. Antonie Iorgovan considerã cã unul dintre responsabilii situaţiei create în organizaţia Caraş-Severin a Partidului Social Democrat este vicepreşedintele acestei formaţiuni politice, Ilie Sârbu.” (sursa: site-ul Apropo.ro)

Nu a trecut multă vreme și constatăm că senatorul și profesorul de drept constituțional Antonie Iorgovan a decedat în condiții mai mult decât suspecte de pancreatită galopantă după ce a fost iradiat în prealabil la comandă masonică.

Precizăm faptul că mai există și în prezent pe internet o înregistrare video în care acesta demasca organizațiile masonice, și cu argumente juridice și constituționale. A fost asasinat desigur pentru declarațiile sale publice extrem de curajoase pe o temă tabu în presă (masoneria), îndeosebi pentru declarațiile sale care îi vizau pe Ilie Sârbu și Adrian Năstase, spunând printre altele chiar că unul din criteriile de selecție pentru deveni membru în organizațiile oculte era practicarea homosexualității…

Ne referim aici la una dintre cele două mari ramuri masonice, la masoneria roșie comunistă (de stânga), formată din evrei sioniști (talmudiști) care au îmbrățișat ideile comuniste ale unor ideologi de marcă precum Karl Marx (membru al Bisericii sataniste din Anglia!) și Vladimir Ilici Lenin, idei implementate cu forța banilor și armelor de către comunismul bolșevic în cea mai mare țară ortodoxă, Rusia. Apoi știm că s-a extins în multe alte țări, îndeosebi în Europa de Est.

Comunismul a avut încă de la început un scop vădit anticreștin. O dovedesc din plin fapte precum: arestarea, torturarea și asasinarea în masă a multor preoți și monahi ortodocși, dărâmarea și mutarea unor lăcașuri sfinte (mănăstiri și biserici), profanarea acestora prin transformarea lor în alte așezăminte precum grajduri, cămine culturale etc, dar și ideologia comunistă, învățământul de stat ateu, falsificarea istoriei, prezentarea într-o lumină favorabilă a Revoluției Franceze și multe altele.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați link-urile:

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/16/statul-roman-sa-ceara-despagubiri-evreilor-si-israelului-de-circa-200-de-miliarde-de-euro-pentru-holocaustul-savarsit-de-evreii-comunisti-impotriva-romanilor-miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-16/

https://saccsiv.wordpress.com/2013/09/20/video-parintele-ioanichie-balan-comunismul-si-evreii/

https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2014/07/10/procesele-de-prespalare-a-holocaustului-iudeo-comunist-de-ce-nu-se-aduc-in-fata-justitiei-si-tortionarii-de-origine-evreiasca/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/09/02/de-ce-se-teme-masoneria-de-canonizarea-sfintilor-din-inchisorile-comuniste-radu-iacoboaie-2-septembrie-2014/

https://saccsiv.wordpress.com/2015/09/21/dezvaluirile-unui-fost-mason-devenit-mitropolit/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/27/frati-romani-prin-legea-217-din-2015-impotriva-legionarilor-masoneria-practic-pune-la-zid-nationalismul-patriotismul-si-impiedica-canonizarea-sfintilor-inchisorilor-comuniste/

    

COMUNISMUL ESTE O CREATIE A ELITELOR EVREIESTI? Istorici „demonstreaza” in RL ca cei ce raspund cu „da” sunt antisemiti …, blogul saccsiv, 30 martie 2012

https://saccsiv.wordpress.com/2012/03/30/comunismul-este-o-creatie-a-elitelor-evreiesti-istorici-%E2%80%9Edemonstreaza-in-rl-ca-cei-ce-raspund-cu-%E2%80%9Eda-sunt-antisemiti/

O carte de studiat: “ŻYDOKOMUNA” – Evreii si comunismul. Cazul Romaniei (1944-1965). Editia aprilie 2013, blogul saccsiv, 14 august 2013

https://saccsiv.wordpress.com/2013/08/14/o-carte-de-studiat-zydokomuna-evreii-si-comunismul-cazul-romaniei-1944-1965-editia-aprilie-2013/

1947: Directivele NKVD pentru ţările din orbita sovietică, blogul Bucovina profundă, 17 septembrie 2014

https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2014/09/17/1947-directivele-nkvd-pentru-tarile-din-orbita-sovietica/

http://www.istoria.md/articol/254/Directivele_de_Baz%C4%83_ale_NKVD_pentru_%C5%A3%C4%83rile_din_orbita_sovietic%C4%83

https://saccsiv.wordpress.com/2010/05/13/video-agenti-sovietici-evrei-in-romania-completari-pentru-a-se-intelege-ca-ticalosul-comunism-n-a-fost-inventat-de-stalin-si-nici-n-a-aparut-in-rusia-%E2%80%A6-ceea-ce-s-a-petrecut-a-fost-doar-o/

ATEISM = SATANISM (partea 1). Nu exista suflet, deci nu exista Rai si iad. Ce au mai „descoperit” cercetatorii atei despre ce se intampla IN PRAGUL MORTII… studiind sobolani, blogul saccsiv, 13 august 2013

https://saccsiv.wordpress.com/2013/08/13/ateism-satanism-partea-1-nu-exista-suflet-deci-nu-exista-rai-si-iad-ce-au-mai-descoperit-cercetatorii-atei-despre-ce-se-intampla-in-pragul-mortii-studiind-sobolani/

Comentariul zilei (19.09.2013): MOASTE DE SFINTI la Periprava? 3 000 de preoti au fost in acel lagar al mortii. Unii erau ingropati de vii, blogul saccsiv, 19 septembrie 2013

https://saccsiv.wordpress.com/2013/09/19/comentariul-zilei-19-09-2013-moaste-de-sfinti-la-periprava-3-000-de-preoti-au-fost-in-acel-lagar-al-mortii-unii-erau-ingropati-de-vii/

Ierarhul martir Mitropolit Visarion Puiu, site-ul Natiunea, 20 februarie 2014 Aurel Brumă

https://saccsiv.files.wordpress.com/2014/03/masoneria-organizatie-religioasa-anticrestina-1.pdf

Infernul prin care au trecut femeile-martir în închisorile comuniste, site-ul Natiunea, 16 februarie 2014 Ion Ionescu-Bucovu

http://foaienationala.ro/infernul-prin-care-au-trecut-femeilemartir-nchisorile-comuniste.html

https://cersipamantromanesc.wordpress.com/2014/03/06/marturii-privitoare-la-ororile-prin-care-au-trecut-femeile-din-inchisorile-comuniste/

COMUNISMUL, DIN NOU LEGITIMAT?, blogul Vlad Herman, 24 iunie 2014

http://vladherman.blogspot.ro/2014/06/comunismul-din-nou-legitimat.html

Cele mai mari minciuni din manualele de istorie comuniste. Ce am învăţat greşit despre Ceauşescu, Burebista, Ştefan cel Mare şi Casa Regală, site-ul Adevărul.ro, 10 aprilie 2014 (o variantă pro monarhie a masonilor de dreapta sau capitaliști, evrei sioniști fără îndoială – n.a.)

http://adevarul.ro/cultura/istorie/cele-mai-mari-minciuni-manualele-istorie-comuniste-invatat-gresit-despre-ceausescu-burebista-Stefan-mare-casa-regala-1_534664800d133766a8a87426/index.html

Cartea neagră a Revoluţiei franceze”. 1789 – INCEPUTUL COMUNISMULUI, blogul saccsiv, 27 octombrie 2010

https://saccsiv.wordpress.com/2010/10/27/%E2%80%9Ecartea-neagra-a-revolutiei-franceze-1789-%E2%80%93-inceputul-comunismului/

Documentare celebre: „THE SOVIET STORY” (Povestea sovietelor), subtitrare in limba romana. O excelenta demonstratie a radacinii comune COMUNISM – NAZISM. Completari necesare, blogul saccsiv, 7 decembrie 2009

https://saccsiv.wordpress.com/2009/12/07/documentare-celebre-%E2%80%9Ethe-soviet-story%E2%80%9D-povestea-sovietelor-subtitrare-in-limba-romana-o-excelenta-demonstratie-a-radacinii-comune-comunism-%E2%80%93-nazism-completari-necesare/

    

MASACRUL de la FANTANA ALBA. Un Katyn românesc aproape uitat…, blogul saccsiv, 24 aprilie 2010

https://saccsiv.wordpress.com/2010/04/24/masacrul-de-la-fantana-alba-un-katyn-romanesc-aproape-uitat/

   

VIDEO: Inregistrarea emisiunii “Punctul de intalnire – Katyn-ul romanesc”, despre MASACRUL de la FANTANA ALBA si genocidul efectuat de sovietici asupra romanilor de peste Prut., blogul saccsiv, 28 aprilie 2010

https://saccsiv.wordpress.com/2010/04/28/video-inregistrarea-emisiunii-%E2%80%9Cpunctul-de-intalnire-katyn-ul-romanesc%E2%80%9D-despre-masacrul-de-la-fantana-alba-si-genocidul-efectuat-de-sovietici-asupra-romanilor-de-peste-prut/

  

Comunismul şi integrarea României în U.E. reprezintă trecerea de la creştinism, la satanism., site-ul Apologeticum, 26 februarie 2014, Admin DoxPress (articol șters?)

Ilie Sârbu şi sângele vărsat la Timişoara, site-ul Curentul, vineri, 18 decembrie 2009 (Elena Dumitrescu)

http://www.curentul.info/2009/index.php/2009121838183/Actualitate/Ilie-Sarbu-si-sangele-varsat-la-Timisoara.html

DIN SERIA DEZVĂLUIRI: CINE ESTE BUNICUL LUI VICTOR PONTA?, rbnpress.info

http://romaniabreakingnews.ro/din-seria-dezvaluiri-cine-este-bunicul-lui-victor-ponta/

CLANUL PONTA, blogul saccsiv 21 februarie 2014

https://saccsiv.wordpress.com/2014/02/21/clanul-ponta/

http://www.ziare.com/ion-iliescu/mineriade/iliescu-criticat-de-institutul-de-investigare-a-comunismului-distorsioneaza-adevarul-istoric-1283835

https://www.youtube.com/watch?v=kj1uYfqJ5hc

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 23 martie 2016

CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL

DESPRE SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE?

Frați români, cunoașterea sfinților, eroilor și marilor personalități ale neamului românesc credem noi că este esențială în formarea noastră spirituală și culturală. În plus, lecțiile trecutului ne ajută foarte mult pe fiecare să ne întărim sau să dobândim sentimentul nobil al iubirii de țară și să-i cinstim cum se cuvine pe înaintașii noștri.

Deschidem un amplu ciclu de articole, prin care rugăm pe frățiile voastre să alegeți din câteva articole pe cel mai bun dintre ele și eventual să vă spuneți părerea.

Întrebare: CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL DESPRE SFÂNTUL VOIEVOD ȘTEFAN CEL MARE? Alegeți una din variantele de mai jos.

  1. https://danielvla.wordpress.com/tag/sfantul-stefan-cel-mare/

B. http://www.stefancelmare.ro/

C. https://saccsiv.wordpress.com/2011/07/02/2-iulie-sfantul-stefan-cel-mare/

D.http://www.apologeticum.ro/2013/07/sfantul-stefan-cel-mare-predica-ips-bartolomeu-anania/

E. https://www.youtube.com/watch?v=S4mQSH9Ju8g

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 25 martie 2016, Buna Vestire

CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL

DESPRE SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI?

Întrebare: CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL DESPRE SFINȚII MARTIRI BRÂNCOVENI? Alegeți una din variantele de mai jos.

Sfinții Martiri Brâncoveni martirizați pe 15 august 1714: domnitorul Constantin Brâncoveanu cu fiii săi Constantin, Ștefan, Radu, Matei, și sfetnicul (clucerul) Ianache Văcărescu

A. Sfinții Mucenici Brâncoveni – 300 de ani de la primirea cununei mucenicești

http://www.apologeticum.ro/2014/08/sfintii-mucenici-brancoveni-300-de-ani-de-la-primirea-cununei-mucenicesti/

B. Sfinţii Martiri Brâncoveni, august 15, 2014 by danielvla

https://danielvla.wordpress.com/2014/08/15/sfintii-martiri-brancoveni/

C. Cum au biruit Sfinţii Brâncoveni moartea, Bucovina profundă, 15 august 2014

https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2014/08/15/cum-au-biruit-sfintii-brancoveni-moartea/

D. Martiriul Brâncovenilor, Credo.ro, Preot dr. CEZAR VASILIU

http://www.credo.ro/sfintii-brancoveni.php

E. Viața Sfinților Martiri Brâncoveni

http://www.sfantulgheorghenou.ro/viata-sfintilor-mucenici-brancoveni-2010-03-04/

F. FALSA SI ADEVARATA IUBIRE FATA DE COPII: Cati dintre noi vom avea taria Sfantului Constantin Brancoveanu, aceea de a ne indemna copilasii ca mai bine sa accepte moartea decat sa se lepede de credinta. Si apoi sa-i vedem macelariti

https://saccsiv.wordpress.com/2013/08/16/falsa-si-adevarata-iubire-fata-de-copii-cati-dintre-noi-vom-avea-taria-sfantului-constantin-brancoveanu-aceea-de-a-ne-indemna-copilasii-ca-mai-bine-sa-accepte-moartea-decat-sa-se-lepede-de-credinta/

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 26 martie 2016

CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL

DESPRE SFINȚII ROMÂNI DIN ÎNCHISORI?

Întrebare: CARE CONSIDERAȚI CĂ ESTE CEL MAI BUN ARTICOL DESPRE SFINȚII ROMÂNI DIN ÎNCHISORI? Alegeți una din variantele de mai jos.

A. https://danielvla.wordpress.com/2014/03/27/sa-ne-mai-amintim-ce-spunea-parintele-iustin-parvu-nu-dati-uitarii-martirajul-sfintilor-nostri/

B.http://www.apologeticum.ro/2014/07/petitie-protest-impotriva-indiferentei-patriarhiei-fata-de-sfintii-inchisorilor/

C. https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/14/repere-spirituale-si-morale-pentru-tinerii-de-azi-miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-13-martie-2016/

D. https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/22/mucenicii-si-marturisitorii-care-au-suferit-in-temnitele-comuniste-pentru-hristos-si-neamul-romanesc-miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-22-martie-2016/

D. https://danielvla.wordpress.com/2016/02/18/pomenirea-lui-valeriu-gafencu-sfantul-inchisorilor-18-februarie/ și https://danielvla.wordpress.com/2016/02/18/pomenirea-lui-valeriu-gafencu-sfantul-inchisorilor-18-februarie/

E. http://www.fericiticeiprigoniti.net/ilie-lacatusu/61-sfantul-ilie-lacatusu-este-un-sfant-cu-adevarat-mare-inaintea-lui-dumnezeu

F. http://www.fericiticeiprigoniti.net/arsenie-boca

G. https://deveghepatriei.wordpress.com/2014/08/25/cum-stau-la-monitorizare-hai-sa-va-facem-ziua-mai-frumoasa-traiasca-legiunea-si-capitanul/

H. http://www.marturisitorii.ro/2014/04/29/ne-vom-intoarce-intr-o-zi-parintele-justin-despre-marturisitorul-radu-gyr-2-martie-1905-29-aprilie-1975-video/

I.http://www.fericiticeiprigoniti.net/petre-tutea

J.https://saccsiv.wordpress.com/2016/03/20/19-martie-virgil-maxim-sfantul-poetul-marturisitorul-misticul-genialul-romanul-absolut-luptatorul-legionarul/

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 28 martie 2016

EI AU LUPTAT PENTRU UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR:

MIHAI VITEAZUL ȘI MIHAI EMINESCU…

INDISCUTABIL, AU FOST ASASINAȚI LA COMANDĂ POLITICĂ!

EI AU LUPTAT PENTRU UNIREA TUTUROR ROMÂNILOR: MIHAI VITEAZUL ȘI MIHAI EMINESCU… INDISCUTABIL, AU FOST ASASINAȚI LA COMANDĂ POLITICĂ! Alegeți una din variantele de mai jos.

A. http://www.apologeticum.ro/2013/08/9-august-praznuirea-sfantului-voievod-mihai-viteazul-viata-si-acatistul-filmul-mihai-viteazul/

B. https://danielvla.wordpress.com/2013/08/12/martirul-si-marturisitorul-voievod-mihai-viteazu/ și https://danielvla.wordpress.com/2013/05/27/27-mai-unirea-lui-mihai-viteazul/

C. https://saccsiv.wordpress.com/2011/11/09/mihai-viteazul-%E2%80%93-domnitor-ortodox-episodul-intemeierii-episcopiei-ortodoxe-roma%C2%ACne-la-alba-iulia-cand-papistasilor-li-s-a-imputit-%E2%80%9Eapa-sfintita%E2%80%9D/

D.http://www.atitudini.com/2015/08/mihai-viteazul-si-catolicismul-414-ani-de-la-asasinarea-voievodului-mihai/

E. http://www.napocanews.ro/2016/01/mihai-viteazul-si-puterea-preotilor-ortodocsi-de-sfintire-a-apei-in-ardeal-la-1600.html

F. http://www.apologeticum.ro/2009/12/eminescu-jurnalist-politic-omorat-la-comanda/

G. http://www.miscarea.net/1-de-ce-trebuia-asasinat-eminescu.htm

H. http://www.mihai-eminescu.ro/dosarul-eminescu/68-cum-a-fost-ucis-eminescu

I. https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2013/01/16/adevarul-despre-cum-a-murit-mihail-eminescu-ucis-la-comanda/

Î. http://www.napocanews.ro/2014/06/de-ce-l-au-facut-nebun-carol-i-si-titu-maiorescu-pe-mihai-eminescu.html

J. http://www.filmedocumentare.com/mihai-eminescu-culisele-unui-asasinat-politic/ și https://www.youtube.com/watch?v=JpKUJV91zJs

K. https://www.youtube.com/watch?v=JUgx84SRcmE

Mihai Eminescu, un martir ucis la comanda francmasoneriei

TheNewsInfo1000 Publicat pe 23 nov. 2013

Istoria oficială a vieţii lui Mihai Eminescu a impus un şablon convenabil. Conform acestuia, Eminescu ar fi fost o fiinţă labilă, neadaptată, pierdută în lumea sa de poet şi ar fi murit nebun, bolnav de sifilis şi alcoolic. Istoria sa reală este însă cu totul alta. Eminescu a fost de fapt un om puternic, de o luciditate excepţională, bine ancorat în realitatea socială şi mai ales politică a vremurilor zbuciumate în care a trăit, un militant activ pentru drepturile românilor din Ardeal şi pentru unitatea naţională, un ziarist de excepţie, un vizionar, un reformator. Eminescu a fost declarat nebun şi internat la psihiatrie într-un moment în care guvernul României urmărea să încheie un pact umilitor cu Austro-Ungaria, prin care renunţa la pretenţiile asupra Ardealului şi se angaja să îi anihileze pe toţi cei catalogaţi drept „naţionalişti.” Mulţi au renunţat la valorile şi principiile lor pentru a fi scoşi de pe lista proscrişilor. Eminescu nu a acceptat să facă niciun fel de compromisuri şi de aceea era cel mai periculos dintre ei. El deranja nu doar prin ceea ce scria, ci mai ales prin faptul că plănuia să pună bazele unei organizaţii independente, aflate înafara controlului francmasoneriei, de trezire şi promovare a spiritului românesc şi de refacere a Daciei mari.

Judecând după măsurile luate împotriva lui, Eminescu era cel mai incomod. Spre deosebire de ceilalţi, el nu putea fi convins cu niciun chip să renunţe la ideile şi principiile sale. Eminescu era membru activ în mai multe organizaţii care luptau pentru drepturile românilor din Ardeal: Românismul (care respingea chiar aducerea lui Carol I ca rege), Orientul, România Jună, Societatea Carpaţii, din care făcea parte şi Slavici. Cu astfel de preocupări, nu este de mirare că era constant urmărit atât de poliţia şi serviciile secrete româneşti, cât şi de cele austro-ungare. În anturajul său erau infiltraţi mai mulţi informatori, printre care se număra şi Ocăşanu de la Societatea Carpaţii.

La 7 iunie 1882, baronul Von Mayr îi trimitea contelui Kalnoky, ministrul Casei Imperiale austro-ungare, o notă informativă în care arăta: „Societatea Carpaţii a ţinut în 4 ale lunii în curs, o întrunire publică cu un sens secret. Dintr-o sursă sigură, am fost informat despre această întrunire [n.n după toate probabilităţile sursa era chiar Titu Maiorescu]. S-a stabilit că lupta împotriva Austro-Ungariei să fie continuată. Eminescu, redactor principal la Timpul, a făcut propunerea ca studenţii transilvăneni de naţionalitate română, care frecventează instituţiile de învăţământ din România pentru a se instrui, să fie puşi să acţioneze în timpul vacanţei în locurile natale pentru a orienta opinia publică în direcţia unei Dacii Mari.”

Această notă a dus în final la desfiinţarea Societăţii Carpaţi. În această publicaţie demascase corupţia politicienilor români şi grasele comisioane pe care aceştia le încasaseră din concesionarea căilor ferate. Scrisese despre condiţionările umilitoare impuse României de puterile europene, în schimbul recunoaşterii Independenţei. În 1880 declanşase o incitantă campanie de presă privind „chestiunea dunăreană”, problemă sensibilă pentru marile puteri europene. Participase activ la Iaşi la inaugurarea statuii lui Ştefan cel Mare şi citise acolo în faţa mulţumii poezia manifest Doina. Acest eveniment naţional deranjase foarte mult puterile occidentale. În sfârşit, chiar în dimineaţa zile în care avea să fie dus cu forţa la balamuc, apăruse în Timpul un alt articol. Intitulat „Pentru libertatea presei şi a jurnalistului”, acesta era un protest la adresa încălcării dreptului la liberă exprimare şi demasca măsurile represive luate de guvernul Brătianu împotriva jurnalistului Emil Galli. De ce era atat de incomod Eminescu?

Privita in acest context, nebunia lui Eminescu, ca si detaliile internarii sale, capata o noua dimensiune. Nu mai poate fi vorba de un accident sau de o coincidenta, ci de executarea comenzii trasate de la Viena: „Mai potoliti-l pe Eminescu!” In perioada care va urma se fac eforturi importante pentru a convinge Tripla Alianta ca situatia din Romania este sub control. Regina Elisabeta, Regele Carol I, primul-ministru Bratianu, P. P. Carp si Titu Maiorescu merg in Germania pentru a calma spiritele. Ministrul de externe, D. A. Sturdza, ministrul C. Statescu si Petre Gradisteanu merg la Viena, unde Gradisteanu isi cere personal scuze pentru organizarea sarbatorii de la Iasi, unde fusese dezvelita statuia lui Stefan cel Mare si fusese citita poezia manifest a lui Eminescu, Doina. Judecand dupa masurile luate impotriva lui, Eminescu era cel mai incomod.

http://www.agentia.org/teoria-conspir…

Sursa video http://youtu.be/A06c8b-4A1s

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 28 martie 2016

EI AU LUPTAT DE LA ÎNCEPUT ÎMPOTRIVA ISLAMIZĂRII ȚĂRII ROMÂNEȘTI:

MIRCEA CEL BĂTRÂN ȘI VLAD ȚEPEȘ!

Vă rugăm să alegeți cel mai bun articol dintre cele mai reușite articole de pe internet despre acești doi mari domnitori ortodocși (parcă tot mai puține):

  1. http://www.descopera.ro/descopera-istoria-romanilor/5114947-mircea-cel-batran-cosmarul-de-la-rovine

B. http://istoriamilitara.org/stiinta/publicatii/116-mircea-cel-batran.html

C. http://www.istorie-pe-scurt.ro/atacul-de-noapte-stralucita-victorie-a-lui-vlad-tepes/

D. http://istoria.md/articol/37/Vlad_%C5%A2epe%C5%9F

E. http://www.descopera.ro/descopera-istoria-romanilor/5161444-top-10-cele-mai-mari-batalii-ale-romanilor

F. https://www.youtube.com/watch?v=EiCyE5UFCz8

G. https://www.youtube.com/watch?v=C5ag5H2t2Vg

H. Dialog între Domnul Moldovei, Ștefan cel Mare și Domnul Valahiei, Vlad Țepeș

https://www.youtube.com/watch?v=yFvwaj8xIOc

I. Scrisoarea a III a, de Mihai Eminescu – repostare în varianta Gheorghe Cozorici

https://www.youtube.com/watch?v=Ke3aIiW0H1E

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 29 martie 2016

ALȚI DOI DOMNITORI ROMÂNI CARE AU LUPTAT CU TURCII:

IANCU DE HUNEDOARA ȘI RADU DE LA AFUMAȚI…

Vă rugăm să alegeți cel mai bun articol dintre cele mai reușite articole de pe internet despre domnitorii români Iancu de Hunedoara și Radu de la Afumați, care au îndrăznit cu mult curaj să înfrunte Imperiul Otoman, împiedicând totodată islamizarea Țărilor Române și transformarea lor în pașalâc turcesc:

A.http://www.ziaruldeiasi.ro/stiri/scrisoarea-emotionanta-a-lui-iustin-parvu-adresata-poporului-roman–13474.html

B. http://marivoievoziairomaniei.weebly.com/iancu-de-hunedoara.html

C. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Iancu_de_Hunedoara

D. https://saccsiv.wordpress.com/2015/05/25/daca-nu-erau-ei-azi-europa-era-califat/

E.http://www.romanialibera.ro/aldine/history/un-erou-ignorat–radu-de-la-afumati-191496?c=q2561

F. http://www.voceavalcii.ro/2014091723830/sultanul-suleyman-a-primit-capul-lui-radu-de-la-afumati-pe-o-tipsie-de-argint.html

G.http://www.descopera.ro/descopera-istoria-romanilor/5117364-radu-de-la-afumati-domnitorul-celor-20-de-razboaie

H. http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Radu_de_la_Afuma%C5%A3i

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 5 aprilie 2016

DOI ARGEȘENI FOARTE CUNOSCUȚI ȘI IUBIȚI:

FILOSOFUL PETRE ȚUȚEA ȘI POETUL RADU GYR

Vă rugăm să alegeți cel mai bun articol dintre cele mai reușite articole de pe internet despre acești doi mari oameni de cultură români:

A. http://www.sfaturiortodoxe.ro/petretutea.htm

B.https://danielvla.wordpress.com/2015/12/04/pomenirea-filosofului-petre-tutea-3-decembrie/

C.http://www.art-emis.ro/cronica/cronica-literara/3274-radu-preda-jurnal-cu-petre-tutea.html

D. http://www.crestinortodox.ro/credinta/petre-tutea-ateii-au-nascut-s-nascut-degeaba-69810.html

E.http://filosofieromaneasca.institutuldefilosofie.ro/e107_files/downloads/Lates,%20Titus%20-%20Semnal%202013.pdf

F. RADU (Demetrescu) GYR – Poetul martir

http://miscarea.net/ethos4.html

G. http://www.marturisitorii.ro/2016/03/02/document-ultimul-cuvant-al-lui-radu-gyr-la-tribunalul-poporului-o-credinta-adevarata-sambata-2-iunie-1945-fragment/

H. http://www.atitudini.com/2012/04/radu-gyr-apostolul-poet-al-inchisorilor-romanesti/

I. http://manastirea.petru-voda.ro/2015/04/29/radu-gyr-29-aprilie-1975-biografie/

Î. http://citateortodoxe.ro/biografie/radu-gyr

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 29 martie 2016

ASASINAȚI DE CĂTRE SERVICII SECRETE STRĂINE:

NICOLAE IORGA ȘI VIRGIL MADGEARU…

Cercetările mai recente ale unor istorici militari au evidențiat chiar cu unele dovezi faptul că asasinarea celor două mari personalități, a marelui istoric Nicolae Iorga și a economistului Virgil Madgearu nu a fost comisă de Mișcarea Legionară și că ea a servit de fapt intereselor și lăcomiei a două mari puteri de atunci: Uniunea Sovietică și Germania.

Putem înțelege astfel mult mai ușor astăzi de ce naționalistul Nicolae Iorga trebuia neapărat anihilat (pentru că prin poziția exprimată în public incomoda mult prea mult propaganda bolșevică din România) iar Virgil Madgearu ca ministru al economiei deranja în mod evident interesele economice pragmatice și acaparatoare ale Reich-ului german (interesat a exploata rezervele și resursele României fără a plăti sau oferind altceva în schimb, cum ar fi accesul la tehnica militară).

Și s-a găsit și țapul ispășitor, adică aceste crime care au revoltat profund societatea românească pentru mult timp au fost atribuite sau pasate legionarilor, naționaliștilor pur sânge. Adică doi iepuri împușcați dintr-un singur foc cum spune o zicală de pe la noi. Adică și-au atins scopurile dar în același timp și-au anihilat discret și în mare măsură și adversarii politici…

Cu atât mai mult, cu cât au putut opera printr-un agent infiltrat care a condus ,,echipa morții”, și anume Traian Boeru, agent dovedit ca aparținând NKVD-ului sovietic. Iar faptul că acesta și oamenii lui s-au putut refugia ulterior foarte ușor într-o tabără în Germania și apoi în România pe timpul regimului comunist (având o libertate și condiții deosebite) fără a păți iarăși nimic din partea legionarilor ne arată în mod clar protecția de care se bucurau din partea atât a germanilor, cât și a sovieticilor, pentru serviciul pe care l-au făcut acestora și falsitatea acuzațiilor aduse Legiunii Sfântul Arhanghel Mihail.

Putem înțelege sau descifra în contextul istoric faptul că masoneria a lucrat în mod profesionist și a reușit în mare măsură ceea ce și-a propus: discreditarea Mișcării Legionare, adică al românilor care se opuneau comunismului sovietic expansionist dar și singurului ei adversar redutabil din România. Asta după ce în noiembrie 1939 tot masonii (la ordinul regelui mason Carol al II-lea cu gradul 32) au decapitat aproape întreaga ei conducere, adică 13 lideri împreună cu Căpitanul ei Corneliu Zelea Codreanu, ceea ce ne dovedește faptul că această mișcare naționalistă continua atunci să existe ca o mare forță (reprezentată la nivel politic de Partidul Totul pentru Țară) și continua să fie o mare piedică în realizarea planurilor masonice.

Ne mai amintim poate și de orchestrarea loviturii de stat din ianuarie 1941 (când masonii au cooperat cu generalul Ion Antonescu pentru a-i înlătura de la guvernare) și cum în timpul regimului criminal comunist legionarii erau prezentați în școală, în penitenciare, în fabrici și uzine de către responsabilii cu propaganda și agitația comunistă și mai ales prin intermediul cinematografiei (filmelor lui Sergiu Nicolaescu) drept niște indivizi lipsiți de scrupule, niște bătăuși și oameni violenți, numiți bandiți și criminali. Adică oameni cu calități morale autentice și foarte competenți în domeniul lor, care reprezentau în fond elita societății românești, au fost arestați, torturați, uciși (unii dintre ei) și prezentați publicului larg și istoriei drept dușmani ai poporului și trădători de țară!…

Realitatea ne arată astăzi însă contrariul. Că adevărul despre legionari a fost complet distorsionat și falsificat de către puterea comunistă instituită nelegitim (sub presiunea ocupației sovietice), pentru ca evreii bolșevici și cozile lor de topor dintre români să poată manipula în voie poporul român, pentru ca activiștii de partid, nomenclatura comunistă (demnitarii) și securiștii să huzurească după bunul lor plac, exploatând masele populare și prefăcându-se totodată că ei luptă pentru o ,,societate dreaptă” și o ,,democrație socialistă” împotriva exploatării capitaliste profund nedrepte a omului de către om.

Desigur tema de cercetare este mult mai vastă. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați și link-urile de mai jos:

http://www.napocanews.ro/2015/01/marturie-asasinarea-economistului-virgil-madgearu-executata-de-biroul-de-siguranta-al-reich-ului.html

https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2015/01/30/evenimentele-din-21-23-ianuarie-1941-cauze-permergatoare-responsabilitati-si-desfasurare/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/09/20/de-ce-nu-se-vorbeste-printre-multe-altele-despre-masacrul-asupra-legionarilor-si-populatiei-civile-din-zilele-rebeliunii-cine-l-a-impins-pe-ion-antonescu-spre-lovitura-de-stat/

În filmul ,,UN COMISAR ACUZĂ” (1974), realizat în plină eră comunistă, putem observa că ficțiunea încearcă să convingă și să creeze aparența unei realități obiective. Puterea sugestiei este foarte mare. Filmul acesta și cel care îl continuă (REVANȘA, 1978), spune chiar de la început că este inspirat din fapte reale, dar spectatorul face ulterior asociațiile ,,corespunzătoare”. Uciderea profesorilor Nicolae Jugu și Mărgeanu fac trimitere și mai ales în contextul dat al anilor respectivi EXACT la profesorii Nicolae Iorga (marele istoric ucis la Sinaia, ca și în film) și economistul Virgil Madgearu. Dar noi știm sau poate n-am aflat încă că primul a fost asasinat de NKVD iar al doilea de către SS-ul german. Ambele crime au fost pasate legionarilor pentru a fi discreditată. Sursele de documentare în acest sens există. Se poate face chiar un alt articol separat pentru că sunt multe informații.

https://bucovinaprofunda.wordpress.com/?s=asasinat+Nicolae+Iorga

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 3 aprilie 2016

UNII PREOȚI ORTODOCȘI FAC RUGĂCIUNI COMUNE CU ,,PREOȚI” CATOLICI ȘI CHIAR MAI MULT DE ATÂT?!… CE PĂRERE AVEȚI FRAȚILOR DESPRE ACEASTĂ COMUNIUNE?...

Iubiți frați ortodocși, la vreme de prigoană știm că, credința noastră se apără pur și simplu și se mărturisește fără frică. Așa cum Sfinții români din închisori au apărat cu puterea Sfintei Cruci dreapta credință și neamul românesc în fața tăvălugului ateu comunist și au îndurat chinuri și privațiuni de neimaginat omului zilelor noastre, se cuvine să prețuim și să urmăm și noi pilda lor de jertfă, curaj și demnitate. Sfinți care se roagă acum în ceruri pentru noi și au mare îndrăznire înaintea lui Dumnezeu. Maica Domnului i-a ocrotit și mult i-a ajutat. Dar din păcate, Patriarhul Daniel și ecumeniștii din Biserică nu îi iubesc deloc pe sfinții închisorilor, ci dimpotrivă…

Bunăoară, vedem cum în zilele noastre acest virus atât de toxic al ecumenismului încearcă să se extindă și să îmbolnăvească până și trupul Bisericii noastre Ortodoxe recurgând la diverse căi și tertipuri. Și cel mai simplu acest virus se ia prin apropierea în ,,spiritul înfrățirii” (adică în duhul ecumenismului satanic) și ,,toleranței” față de cultul catolic (considerată de către ei ,,biserica soră” cu cea ortodoxă!), mai exact prin slujirea sau rugăciunea comună împreună cu un ,,preot” romano-catolic sau mai mulți, neacceptând desigur din start ideea că ei ar fi cumva eretici și papistași (adică cei pentru care ,,Dumnezeul” lor este însuși Papa).

Despre ortodocșii care au devenit filocatolici și ecumeniști, poate și masoni nu putem susține că mai sunt ortodocși cu adevărat, întrucât ei au deviat grav de la dreapta credință. Ei au uitat sau neagă un lucru extrem de important. Sfânta Scriptură și mai multe canoane ortodoxe au interzis și pedepsesc și astăzi aspru rugăciunile în comun și părtășia cu ereticii, adică cu cei care au deformat dogma sau adevărul de credință. Iar noi mai știm că romano-catolicii nu sunt doar schismatici, ci mai ales eretici, întrucât au operat inovații în privința dogmei ortodoxe, precum Filioque, imaculata concepție despre Maica Domnului și altele.

Ecumeniștii se dau în vileag singuri și prin faptele și vorbele lor. Când promovează excesiv toleranța și pacea dintre oameni. Când ezită sau ocolesc să condamne ecumenismul, masoneria și Consiliul Mondial al Bisericilor (din care România ar trebui să iasă urgent asemenea Serbiei, Georgiei și Patriarhiei Ierusalimului). Când scriu numele Mântuitorului nostru ,,Iisus Christos” și nu-l scriu sau rostesc corect (Iisus Hristos), adică recurg chipurile la varianta latină dar care nu se mai folosește…

În fond, acest nume ,,Christos” apare dar numai în slujbele romano-catolice, unde se mai folosesc termeni latinești. Chiar credincioșii catolici nu spun sau scriu Hristos, ci Christos… Nu întâmplător desigur, domnul Răzvan Codrescu (un apropiat al catolicilor) și-a botezat o editură cu denumirea Christiana…

Faptul că unii preoți ortodocși împrumută numele de ,,Christos” sau ,,Cristos” ne cam pune pe gânduri și ne îngrijorează. Pentru că, înțelegem că fie au învățat o teologie complet ecumenistă pe băncile facultății, fie s-au împrietenit la cataramă cu ,,preoți” catolici, fie ambele variante deopotrivă…

Dar să nu uităm fraților faptul că harul preoției există doar în ortodoxie. Iar la catolici trebuie spus că nu mai lucrează harul de mult timp, cam de la Schisma Mare din anul 1054. Vă mai aduceți aminte și de acea slujbă de la Alba-Iulia, cerută la rugămintea sfântului voievod Mihai Viteazul (care la cele cinci scrisori primite de la Papa, i-a cerut dimpotrivă să revină dânsul la ortodoxie!), unde la ortodocși Sfânta Agheazmă s-a păstrat curată și nealterată iar la catolici s-a stricat și mirosea îngrozitor?

Au greșit oare toți Sfinții Părinți și marii duhovnici ai neamului românesc care au condamnat papismul și ecumenismul? Este mai important ce spun ecumeniști precum Patriarhul Daniel Ciobotea, Patriarhul Bartolomeu și Papa Francisc? Este mai importantă ascultarea față de instituția Bisericii Ortodoxe Române decât ascultarea față de Dumnezeu?!…

,,Bucurați-vă, Sfinților Mărturisitori, care în temniță Golgota neamului românesc ați suit! (…) Fiara roșie cu mânie s-a pornit împotriva Bisericii lui Hristos și lumea întreagă s-a îngrozit de cumplitele nelegiuiri: că icoanele au fost călcate în picioare, moaștele sfinților batjocorite, preoții uciși și mulțime de biserici dărâmate; iar voi, Sfinților, nevoind a ne lăsa nouă o țară fără altare, și cruci, v-ați împotrivit cu bărbăție celor rău-credincioși, cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (…) O, Sfinților Mărturisitori, cei ce în temniță chinuri de multe feluri ați răbdat și pentru Învierea neamului românesc moarte mucenicească cu vitejie ați primit, îndrăznire având către Hristos Dumnezeu, faceți rugăciune ca să ne izbăvim de toată înșelăciunea diavolească și credința ortodoxă cu bărbăție să mărturisim, ca mântuindu-ne, pururea să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!…” (din Acatistul sfinților români din închisori)

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați link-urile:

,,Dacă va intra cineva ca să se roage cu ereticii: catolicii, protestantii, adventistii, pocăitii, tudoristii, baptistii si altii de acest fel, dau dacă va mânca la praznicele lor, unul ca acela să se afurisească si dacă nu se va căi să se taie cu totul de la Biserica lui Hristos, ca unul ce a căzut din har.” http://www.sfaturiortodoxe.ro/sfintelecanoane.htm

,,– Ecumenismul contestă Canoanele Apostolice 10 și 45, îndreptate împotriva comuniunii în rugăciune cu ereticii. Creștinul ortodox nu poate să ia parte la o mișcare ce-și propune prin spiritul său exclusivist să apropie pe ortodocși de eretici, contestând Sinoadele Ortodoxe Ecumenice și Locale pe temelia cărora s-a afirmat învățatura ortodoxă.

Fragmentează în mod eretic textele Cuvântului lui Dumnezeu.

Pregătește Ortodoxia pentru abateri dogmatice în scopul unității ecumenismului.

Și multe altele asemenea. Nu putem vinde adevărul și credința și suntem foarte îngrijorați de ceea ce se petrece.” http://marturieathonita.ro/fratilor-nu-s-mai-multe-biserici/

https://saccsiv.wordpress.com/2010/09/25/extrem-de-important-rugaciunea-comuna-cu-catolicii-sau-alti-eretici-este-aspru-pedepsita-de-canoane-dar-pare-ca-la-putini-le-pasa-propunere-de-dezbatere-ce-i-de-facut/

DIFERENTELE DINTRE BISERICA ORTODOXA SI CEA CATOLICA

http://www.sfaturiortodoxe.ro/pcleopa/16diferente.htm

PAPA NU ARE CE CĂUTA ÎN ROMÂNIA!

https://petitieonline.net/comentariu/pc09176256.html

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 25 martie 2016, Buna Vestire

MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI PROPUNE

SCHIMBAREA DENUMIRII CATEDRALEI DE LÂNGĂ CASA POPORULUI

ȘI ALTE 9 MĂSURI ÎMPOTRIVA PAN-EREZIEI ECUMENISMULUI

Iubiți frați ortodocși, mare este puterea Sfintei Cruci! Și în Duminica Sfintei Cruci se cuvine să mărturisim și noi cu mai mult curaj sfânta noastră credință – ortodoxia și să ne gândim mai mult la semnificațiile principale ale Sfintei Cruci.

Așa cum știm, Sfânta Cruce este simbolul central al creștinismului iar atunci când noi ne facem semnul Sfintei Cruci, facem o adevărată mărturisire de credință în Sfânta Treime, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânta Cruce are puterea inclusiv să alunge și să înfrângă demonii, pentru că se tem de ea. Pentru că prin Sfânta Cruce au fost biruiți de nenumărate ori. Aduceți-vă aminte de împăratul Constantin cel Mare căruia i s-a arătat pe cer că în acest semn divin (Sfânta Cruce) va birui și l-a pus atunci pe armele și armurile ostașilor…

Nu credeți în filme cu un conținut subversiv precum ,,Mesagerul iadului” (cu Chuck Norris, adept al unei secte și filosofiei Zen) în care ni se arată cum unui preot catolic diavolul îi smulge inima din piept cu toate că acesta îi pusese în față Sfânta Cruce. Acest lucru ne arată mai degrabă faptul că pe de o parte Harul nu mai lucrează la catolici (lucru adevărat în opinia noastră), dar pe de altă parte scenariul prezentat în film merge cu ideea mai departe încercând să convingă spectatorii că Sfânta Cruce nu are nicio putere înaintea diavolului, ceea ce este o mare minciună. De altfel, masonii au tot interesul să producă asemenea filme pentru că ei sunt de fapt fariseii și cărturarii moderni ai zilelor noastre…

Sfânta Cruce mai simbolizează și jertfa pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru răscumpărarea păcatului strămoșesc (adică și iertarea protopărinților noștri Adam și Eva, dăruindu-se astfel șansa mântuirii sufletului omenesc).

Și de asemenea mai înseamnă lepădarea de cele lumești, lepădarea noastră de sine și de interesele personale (de patimi ca iubirea de sine, iubirea de arginți și a tuturor celorlalte patimi). ,,Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie.” (Sfânta Evanghelie după Marcu 8:34) ,,Și cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine” (Sfânta Evanghelie după Matei 10:38).

În Duminica Sfintei Cruci, membrii Mișcării pentru Apărarea Ortodoxiei propun câteva măsuri cum ar fi cele de mai jos:

1 – Propunem ca această imensă Catedrală care se construiește în vecinătatea Casei Poporului ca proiect al Patriarhiei Române să fie ortodoxă; propunem schimbarea denumirii din ,,Catedrala Mântuirii Neamului” în ,,Catedrala Acoperământul Maicii Domnului” (întrucât avem în vedere firește ctitorirea unei Catedrale ortodoxe și numai ortodoxe, iar denumirea aleasă până acum este mult prea generală și poate servi foarte bine scopurilor ecumenismului; iar noi credem că s-ar cuveni ca ea să fie închinată mai degrabă Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea neamului românesc, știut fiind faptul că mântuirea este în general una individuală iar dintr-un neam fac parte oameni cu credințe diferite, generații din trecut, prezent și viitor; știind de asemenea că România mai este denumită și Grădină a Maicii Domnului, întocmai ca și Sfântul Munte Athos din Grecia, unde au viețuit mulți monahi români și unde au ajuns multe donații mari făcute de domnitorii noștri români ortodocși);

2 – Propunem returnarea tuturor donațiilor făcute de catolici și alte confesiuni așa-zis creștine și necreștine (întrucât acestea sunt total neavenite și această catedrală nu trebuie să devină în viitorul apropiat un centru al ecumenismului);

3 – Propunem schimbarea denumirii unui site al Patriarhiei Române care se numește ConstruimCatedrala.ro (întrucât ea sună mai degrabă a denumire masonică decât ortodoxă, masonii fiind cunoscuți îndeobște încă din vechime ca ,,zidari” iar termenul englezesc ,,mason” se traduce prin zidar, încă de pe vremea când cavalerii templieri cu meșterii lor constituiți în bresle construiau printre altele în Europa mai toate catedralele catolice);

4 – Propunem schimbarea sau excluderea îndemnului de pe afișul preluat de pe site-ul ConstruimCatedrala.ro care ne spune: ,,Întrucât această lucrare nu poate fi întreruptă, contribuția dvs. este foarte necesară!” (întrucât acesta este cu siguranță un îndemn imperativ și sună mai degrabă ca o somație sau poruncă, ori noi știm că donațiile sunt absolut benevole);

5 – Propunem schimbarea denumirii străzii Miron Cristea care figurează chiar și pe acest afiș despre Catedrala Mântuirii Neamului ca adresă a Patriarhiei Române (întrucât vorbim despre un Patriarh căzut în erezia francmasonică și mai știm că a fost un mare dușman al legionarilor și un apropiat al regelui mason Carol al II-lea și amantei sale evreice Elena Lupescu Wolf), iar numărul străzii la care se află Patriarhia, respectiv 9, are și el de asemenea o conotație masonică, fiind vorba de numărul cetelor îngerilor care l-au urmat pe Lucifer la căderea din rai);

6 – Propunem ca în viitoarea Catedrală Acoperământul Maicii Domnului să fie interzisă cu desăvârșire orice manifestare a ideologiei globale ecumeniste (rugăciuni comune, împărtășirea neortodocșilor, dialoguri interecumenice), precum și altor ceremonii sau spectacole neortodoxe (ceremonii masonice, simfonii muzicale etc);

7 – Propunem caterisirea tuturor preoților și arhiereilor ortodocși care nu vor să se lepede de pan-erezia ecumenismului și de erezia francmasonică (ținând seama și de faptul că nici măcar vreun sfânt nu a fost sau este în prezent de acord cu ideologia otrăvitoare a ecumenismului);

8 – Propunem ieșirea Bisericii Ortodoxe Române din grupul ecumenist global creat de protestanți și denumit Consiliul Mondial al Bisericilor (asemenea altor biserici ortodoxe precum Serbia, Georgia, Patriarhia Ierusalimului), întrucât noi știm că singura Biserică întemeiată și lăsată pe pământ de Hristos este una singură, Biserica Ortodoxă;

9 – Propunem ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să condamne fără echivoc ecumenismul și orice manifestare a acestuia, precum este săptămâna rugăciunilor în comun din luna ianuarie a fiecărui an și să ia măsuri în consecință; și să fie investigat cazul Patriarhului pentru abateri grave precum tentativa de omor asupra părintelui Adrian Făgețeanu, abuz în serviciu (obligarea preoților să semneze un Jurământ de fidelitate și onestitate față de dânsul ș.a.);

10 – Propunem ca poziția care va fi exprimată în luna iunie la Sinodul pan-ortodox din Creta de către reprezentanții BOR să reflecte fidel poziția antiecumenistă a poporului român ortodox, adică al preoților și enoriașilor ortodocși (dreptmăritori creștini). Un ierarh eretic nu poate reprezenta ortodoxia (iar un ierarh nu este biserica, pentru că Biserica este formată din totalitatea creștinilor mireni și clerului ortodox).

Dacă nu se va ține seama de aceste propuneri de mai sus, ținem să atragem atenția asupra unor aspecte importante. Pe lângă uriașul deserviciu adus ortodoxiei prin edificarea unei asemenea construcții ecumeniste megalomanice în care oricum ortodocșii nu vor dori să mai intre și nu vor putea să se roage alături de catolici, musulmani, budiști, sectanți de toate culorile etc, cele aproximativ două miliarde de euro provenind în cea mai mare parte din donațiile credincioșilor ortodocși ar fi irosite cu totul în van.

Cu banii aceștia foarte mulți s-ar fi putut sprijini foarte bine ani în șir bisericile ortodoxe cu o situație financiară precară atât din țară, cât și din străinătate, ctitorirea altora noi, s-ar fi putut întreprinde mult mai multe acțiuni caritabile, să se înființeze noi centre sociale, precum și ajutorarea a sute de mii de familii nevoiașe din toată România care se zbat zilnic la limita sau sub limita subzistenței.

Pentru mai multe detalii despre proiectul masonic al Catedralei Mântuirii Neamului, vă rugăm să consultați și aceste link-uri:

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/08/catedrala-mantuirii-neamului-nu-este-altceva-decat-proiectul-unui-templu-masonic-nu-arhitectura-bizantina-ortodoxa-ci-ecumenista-masonica-2/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/17/miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-patriarhia-romaniei-slujeste-interesele-masoneriei-anticrestine/

http://www.apologeticum.ro/2016/01/papa-vine-la-inaugurarea-catedralei-mantuirii-neamului/

Rugăciunea Cinstitei Cruci

Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui, și să fugă de la Fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară dracii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu, și se însemnează cu semnul Crucii și zic cu veselie: Bucură-te, preacinstită și de viață purtătoare Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos și S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre izgonire a tot pizmașul. O! Preacinstită și de viață purtătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.

Îngrădește-mă, acoperă-mă și mă păzește, Doamne, cu puterea cinstitei și de viață purtătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin.

În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, îți încredințez sufletul meu, păzește-mă, binecuvintează-mă, miluiește-mă după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale și viață veșnică îmi dăruiește. Amin.

Două rugăciuni către Maica Domnului

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție: Bucură-Te, Maică, pururea Fecioară!

Pentru toți care scapă cu credință sub acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce ești bună; că noi, păcătoșii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi și în necazuri, pururea fiind încărcați cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cădem înaintea ta să ne izbăvești pe noi, robii tăi, din toate nevoile…

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 3 aprilie 2016, Duminica Sfintei Cruci

CE VOR MASONII SĂ SCHIMBE ÎN BISERICA ORTODOXĂ…

NE LĂSĂM FRAȚILOR CĂLCAȚI ÎN PICIOARE DE ECUMENIȘTI?

Un părinte i-a spus prin anii 2004-2005 Părintelui Justin: ,,Părinte Justin, mă indispun crucifixele astea ale catolicilor cu Mântuitorul răstignit picior peste picior.” Părintele i-a răspuns: ,,Ai să fii bucuros când vei vedea de acestea, că vin vremuri când vor pune pe Sf. Masă a Sf. Altar statuiete ale lui budha.”

Ceea ce s-a stabilit deja în acest memorandum. Acccesați acest link: https://danielvla.wordpress.com/2016/03/23/oare-e-real-un-document-monstruos-super-memorandumul-noua-super-religie-masonica-mondiala-si-biserica-in-perioada-2016-2020/

Dacă vom urmări cu atenție evenimentele care vor urma în țările ortodoxe, toate smintelile – înnoirile sunt deja trasate în acest Memorandum și vor fi duse la îndeplinire în primul rând de arhiereii ,,ortodocși” dimpreună cu preoții obedienți lor și cu politicienii.

În completare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

https://saccsiv.wordpress.com/2016/03/23/zici-ca-i-desprinsa-din-memorandum-in-post-concert-simfonic-in-catedrala-mitropolitana-din-cluj/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/25/unii-preoti-ortodocsi-fac-rugaciuni-comune-cu-preoti-catolici-si-chiar-mai-mult-de-atat-ce-parere-aveti-fratilor-despre-aceasta-comuniune-radu-iacoboaie-25-martie-2016-buna-v/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/07/departati-va-de-masoni-care-sunt-dusmanii-lui-hristos-chiar-daca-sunt-preoti-ortodocsi-pentru-ca-ei-submineaza-din-interior-biserica-ortodoxa-romana-radu-iacoboaie-7-martie-2016/

https://saccsiv.wordpress.com/2014/02/28/video-serpeasca-de-la-papa-francisc-iata-l-cum-promoveaza-ecumenismul-intr-o-inregistrare-pentru-penticostalii-din-texas/

https://saccsiv.wordpress.com/2014/03/06/papa-francisc-i-nu-exista-iadul-cu-adevarat-este-profetul-mincinos/

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2016/04/episcopul-longhin-si-credinciosii-sai.html

http://www.apologeticum.ro/2011/06/biserica-ortodoxa-romana-a-condamnat-masoneria-dar-unii-cred-ca-exista-si-masonerie-buna/

http://www.apologeticum.ro/2012/08/clubul-rotary-o-ramura-a-masoneriei-si-a-facut-cuib-in-biserica-ortodoxa-din-romania/

https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2011/04/10/biserica-ortodoxa-romana-si-masoneria-studiu-asupra-francmasoneriei-intocmit-de-i-p-s-mitropolit-dr-nicolae-al-ardealului-si-votat-de-sfantul-sinod-in-1937/

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 2 aprilie 2016

NE DISTRUG ECONOMIC ÎN MOD SISTEMATIC

ȘI NIMENI NU FACE NIMIC? ROMÂNIA SE STINGE SUB OCHII NOȘTRI…

De la bun început trebuie să facem precizarea că acest articol nu își propune să demoralizeze pe nimeni. Dar în opinia noastră trebuie să identificăm cât mai mult și mai urgent răul din societatea românească și apoi să găsim soluții.

Se întâmplă ceva în România și nu de azi sau de ieri, ci de vreo șapte decenii. De când ne-am pricopsit pe 6 martie 1945 cu regimul comunist adus de evreii bolșevici veniți pe tancurile sovietice. Asistăm impasibili practic la o acțiune de distrugere sistematică a României pe toate planurile, inclusiv cel economic iar autoritățile statului sunt paralizate și dau din umeri neputincioase fără a face nimic să îndrepte lucrurile…

Vedem astăzi cum sub ochii noștri se instaurează un regim tot mai dur, de austeritate, dictat de către FMI și alte structuri oculte pentru a se perpetua bogăția lor și sărăcia noastră. Vedem cum economia românească treptat se prăbușește chiar sub ochii noștri, că până și comerțul se duce de râpă la vale și dau faliment tot mai multe firme mici și mijlocii românești, care nu își mai pot achita chiriile și impozitele la stat. Vedem cum disperarea românilor crește de la un an la altul, cum tinerii ne pleacă tot mai mult în disperare de cauză la muncă în străinătate (în bejenie) și cum puterea de cumpărare a scăzut dramatic.

Firmele de comerț românești sunt prinse adesea ca într-un clește: pe de o parte se confruntă cu concurența în esență neloială practicată de hypermarketurile conduse de cetățeni străini, iar pe de alta cu situația în care scad foarte mult vânzările deoarece românii au tot mai puțini bani de cheltuit, salariile și pensiile sunt mereu plafonate (fiind cele mai mici din Europa, alături de cele din Bulgaria) și blocate de către FMI, guvernanți și marile firme străine.

Aceasta este din păcate crunta realitate, pe care însă majoritatea zdrobitoare a politicienilor români și a jurnaliștilor din mass-media centrală nu o văd sau se prefac că nu o observă, pentru că lor le convine situația, ei trăiesc în lumea lor care nu seamănă desigur cu a noastră și în care toate sunt roz și afacerile cu statul îndeosebi merg strună…

Și toate acestea se petrec în vreme ce firmele și companiile străine, corporațiile și multinaționalele, care dețin circa 80% din capitalurile din economie beneficiază de tot felul de facilități fiscale, realizează profituri enorme, și își permit chiar luxul să nu-și achite dările către statul român, prosperă fără bătăi de cap sau probleme. Ba guvernanții români le mai acordă cu generozitate maximă și alte drepturi, precum dreptul să ne cumpere pământurile la prețuri de nimic și dreptul de a-și scoate din țară profiturile…

Soluția credem noi este asigurarea unei concurențe loiale (care să nu dezavantajeze firmele românești în fața celor străine), eliminarea tuturor monopolurilor și impozitarea mult mai consistentă a hypermarketurilor, corporațiilor și multinaționalelor, recalcularea redevențelor pentru firmele străine care au concesionat resurse naturale ale României (sau chiar naționalizarea acestor resurse naturale), și toate acestea în paralel cu o politică națională de stimulare a activităților de producție și de comerț românești.

Puteți accesa și alte link-uri pe această temă:

https://acvilaortodoxa.wordpress.com/2014/07/21/distrugerea-romaniei-cu-premeditare/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/17/romania-a-fost-deja-vanduta-si-avem-o-economie-sub-ocupatie-straina-iar-noi-cei-care-suntem-antisistem-si-credem-ca-exista-un-complot-la-nivel-global-vom-fi-declarati-nebuni-miscarea-pentru-a/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/09/18/lovitura-de-stat-iudeo-comunista-din-decembrie-1989-punctele-cheie-atacate-imediat-pentru-cucerirea-romaniei/

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 4 aprilie 2016

CE VOR MASONII SĂ SCHIMBE ÎN BISERICA ORTODOXĂ…

NE LĂSĂM FRAȚILOR CĂLCAȚI ÎN PICIOARE DE ECUMENIȘTI?

Un părinte i-a spus prin anii 2004-2005 Părintelui Justin: ,,Părinte Justin, mă indispun crucifixele astea ale catolicilor cu Mântuitorul răstignit picior peste picior.” Părintele i-a răspuns: ,,Ai să fii bucuros când vei vedea de acestea, că vin vremuri când vor pune pe Sf. Masă a Sf. Altar statuiete ale lui budha.”

Ceea ce s-a stabilit deja în acest memorandum. Acccesați acest link: https://danielvla.wordpress.com/2016/03/23/oare-e-real-un-document-monstruos-super-memorandumul-noua-super-religie-masonica-mondiala-si-biserica-in-perioada-2016-2020/

Dacă vom urmări cu atenție evenimentele care vor urma în țările ortodoxe, toate smintelile – înnoirile sunt deja trasate în acest Memorandum și vor fi duse la îndeplinire în primul rând de arhiereii ,,ortodocși” dimpreună cu preoții obedienți lor și cu politicienii.

În completare, vă rugăm să accesați link-urile de mai jos:

https://saccsiv.wordpress.com/2016/03/23/zici-ca-i-desprinsa-din-memorandum-in-post-concert-simfonic-in-catedrala-mitropolitana-din-cluj/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/25/unii-preoti-ortodocsi-fac-rugaciuni-comune-cu-preoti-catolici-si-chiar-mai-mult-de-atat-ce-parere-aveti-fratilor-despre-aceasta-comuniune-radu-iacoboaie-25-martie-2016-buna-v/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/07/departati-va-de-masoni-care-sunt-dusmanii-lui-hristos-chiar-daca-sunt-preoti-ortodocsi-pentru-ca-ei-submineaza-din-interior-biserica-ortodoxa-romana-radu-iacoboaie-7-martie-2016/

https://saccsiv.wordpress.com/2014/02/28/video-serpeasca-de-la-papa-francisc-iata-l-cum-promoveaza-ecumenismul-intr-o-inregistrare-pentru-penticostalii-din-texas/

https://saccsiv.wordpress.com/2014/03/06/papa-francisc-i-nu-exista-iadul-cu-adevarat-este-profetul-mincinos/

http://astradrom-filiala-bihor.blogspot.com/2016/04/episcopul-longhin-si-credinciosii-sai.html

http://www.apologeticum.ro/2011/06/biserica-ortodoxa-romana-a-condamnat-masoneria-dar-unii-cred-ca-exista-si-masonerie-buna/

http://www.apologeticum.ro/2012/08/clubul-rotary-o-ramura-a-masoneriei-si-a-facut-cuib-in-biserica-ortodoxa-din-romania/

https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2011/04/10/biserica-ortodoxa-romana-si-masoneria-studiu-asupra-francmasoneriei-intocmit-de-i-p-s-mitropolit-dr-nicolae-al-ardealului-si-votat-de-sfantul-sinod-in-1937/

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 2 aprilie 2016

CEREM REFERENDUM PENTRU IEȘIREA ROMÂNIEI DIN UE.

PĂRINTELE IOANICHIE BĂLAN AVEA DREPTATE: NU TREBUIA SĂ INTRĂM ÎN NATO ȘI ÎN ACEASTĂ UNIUNE EUROPEANĂ ANTICREȘTINĂ!

Frați români, suntem în aprilie 2016… Au trecut mai bine de nouă ani de când România a intrat în această așa-zisă Uniune Europeană. Dacă vom face un minim exercițiu de gândire și de evaluare a efectelor acestei decizii politice luate de către parlamentarilor noștri (îndeosebi de cei din PSD, care s-au ocupat cel mai mult de negocierea aderării la aceste structuri conduse de oculta mondială), vom realiza că România nu a obținut practic mai nimic, decât o agravare a sărăciei pentru cea mai mare parte a populației și crearea în plus a unei stări morbide de demoralizare, resemnare, disconfort și apatie care domină întreaga societate românească. Pentru că mulți români s-au așteptat totuși că poate va fi mai bine…

Părintele Ioanichie Bălan de la mănăstirea Sihăstria, ne atrăgea atenția încă din anul 1997 să nu intrăm în NATO și Uniunea Europeană, organizații pe care le vedea ca profund anticreștine. Dar cine l-a ascultat? L-a ascultat oare vreun politician sau vreun jurnalist mai cunoscut din România? Ba există chiar temeri că părintele a murit otrăvit și nu a murit de boală sau bătrânețe.

De asemenea părintele Justin Pârvu și alți părinți au criticat de multe ori Uniunea Europeană și cine i-a ascultat? De ce credeți că mass-media a evitat să le transmită mesajele? De ce mass-media centrală nu mediatizează în general cererile ortodocșilor și protestele de genul celor anti-cip sau marșul pentru viață (pentru apărarea familiei creștine)?…

Și câte întrebări mai sunt… A fost oare în interesul României aderarea la aceste structuri? Și dacă tot am gustat din plin ,,democrația” în decembrie 1989, nu se cuvenea oare ca poporul român suveran să fie consultat înainte de intrarea în aceste blocuri militare și politice, în aceste structuri euro-atlantice printr-un REFERENDUM și nu prin câteva banale sondaje comandate și controlate politic? Nu constituia oare acesta un lucru atât de important ca noi românii de rând să fim chemați la urne și să decidem cu toții în cunoștință de cauză și nu să nu lăsăm pe alții să decidă în locul nostru al tuturor?…

Soluția principală noi credem că ar fi acum ca România să părăsească de urgență aceste structuri euro-atlantice. Măcar acum să se facă un referendum. Mai precizăm faptul că unele articole apărute în presă vorbesc chiar de implicarea SUA în formarea Uniunii Europene (cu finanțări de la CIA!). Desigur că a existat și există acest scenariu al formării în viitor a unui megastat și mai mare, format din SUA și Uniunea Europeană (în fond Statele Unite ale Europei). Un scenariu cât se poate de plauzibil în opinia noastră și chiar de așteptat în contextul globalizării impuse de oculta mondială. Sau ați auzit că Izraelul, aliatul de nădejde al SUA, a cerut cenzurarea globală a internetului?…

Continuând firul din articolul precedent cu soluțiile pe care le vedem noi pentru România, având în vedere acest fenomenul de îmbătrânire a populației (prezent în multe alte țări din Europa), dar și regresul demografic tot mai mare (pentru că se nasc tot mai puțini copii de ceva vreme și oculta mondială a stimulat acest lucru prin diverse metode: utilizarea pe scară largă a metodelor contraceptive, a vaccinurilor cu efecte secundare periculoase, impunerea de către doctori a nașterilor prin operație de cezariană, menținerea premeditată a populației în sărăcie, extinderea comunităților de homosexuali sau LGBTI, stimularea libertinajului și concubinajului, a prostituției etc), noi mai propunem ca statul român să găsească soluții practice de sprijinire reală și permanentă a mediului de afaceri, a firmelor mici și mijlocii (IMM-urilor), să folosească imensul potențial al pământului arabil de care dispune țara noastră și de cel turistic (suntem a 7-a țară din lume ca potențial turistic!), și toate acestea nu doar pe hârtie… Să se adopte o strategie națională de dezvoltare a României atât pe termen scurt, cât și mediu și lung.

Concomitent noi credem că trebuie mărit în fiecare an salariul minim pe economie și nu doar cu 150 de lei (amintim că și Nicolae Ceaușescu voise în decembrie să mărească salariile, doar cu 100 de lei…). Pentru că trebuie să mai precizăm fraților români un aspect important, și anume faptul că salariile actuale sunt în mod evident nu doar foarte mici, ci absolut de mizerie! Sunt mai degrabă o bătaie de joc la adresa celor ce muncesc în țara asta!…

Tare am dori noi ca germanii, francezii, belgienii și alți ,,europeni”, să vină în România și să lucreze măcar o lună de zile pentru un salariu brut de 200 de euro, din care să se aleagă în mână cu 770 de lei, cât este în prezent… Vorbim desigur de salariul minim pe economie… Ar putea accepta să fie plătiți atât de prost? Dar și mai mult am dori noi să-i vedem la treabă pe parlamentarii și guvernanții noștri români cum s-ar descurca ei cu acești bani încasați lunar… Sau cu pensia minimă a românului… Abia atunci poate că ei ar realiza ce prăpastie imensă s-a deschis și se tot lărgește între majoritatea covârșitoare a cetățenilor români și protipendada societății care trăiește și învață tot mai mult și cu tupeu să trăiască ostentativ pe picior mare (cu terenuri, conturi grase în bănci, vile de lux, vacanțe exotice absolut minunate, departe de plaiurile natale și de concetățenii lor amărâți)… Că de, poate consideră că au muncit pe brânci și chiar merită să fie recompensați…

Numai prin astfel de măsuri de susținere a economiei românești și a intereselor tuturor cetățenilor noi credem că se vor întoarce mulți dintre cei aproximativ 4 milioane de români aflați în prezent în străinătate la muncă (pentru că țara lor nu le poate oferi din păcate un trai cât de cât decent și locuri de muncă la ei acasă).

AȘADAR, MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI CERE ÎN MOD PUBLIC ORGANIZAREA UNUI REFERENDUM PENTRU CONSULTAREA ROMÂNILOR DACĂ MAI DORESC CA ROMÂNIA SĂ FACĂ PARTE DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI NATO. ȘI MAI SUNT ȘI ALTE STATE DIN EUROPA CARE ÎNCEARCĂ ACELAȘI LUCRU, AȘA CĂ NU SUNTEM NOI MAI CU MOȚ SAU UN CAZ SINGULAR…

Pentru mai multe detalii, puteți accesa și link-urile de mai jos:

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/04/25/foarte-mare-atentie-la-toate-cuvintele-rostite-de-parintele-arhimandrit-ioanichie-balan/

https://mucenicul.wordpress.com/2016/02/03/proiectul-uniunea-europeana-a-fost-finantat-de-cia/

http://www.jpost.com/Diaspora/Israel-calls-for-international-regulation-of-social-media-to-quell-anti-Semitism-

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/12/15/frati-romani-domnilor-parlamentari-unde-este-strategia-economica-nationala-a-romaniei-radu-iacoboaie-15-decembrie-2015/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/25/miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-manifest-crestin-noi-dorim-ca-romania-sa-devina-un-stat-cu-adevarat-democratic-indepen/

Sursa: blogul Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, Radu Iacoboaie, 5 aprilie 2016

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s