FRAȚI ROMÂNI, CEREȚI AVOCATULUI POPORULUI CONTESTAREA LA CCR A LEGII 217 DIN 2015, CARE ESTE O LEGE PROFUND ANTICREȘTINĂ ȘI ANTIROMÂNEASCĂ! EA ESTE O FĂRĂDELEGE ÎNDREPTATĂ CU PREMEDITARE ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR DE BUNĂ CREDINȚĂ ȘI PATRIOȚI! JOS CENZURA! JOS COMUNISMUL!

          REPRODUCEM INTEGRAL UN ARTICOL EXCEPȚIONAL INTITULAT: ,,Legea 217/2015, profund anticreștină și antiromânească”

         „În lupta voastră cu păcatul, nu v-aţi împotrivit încă până la sânge” (Evrei 12,4)

         „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri” (Matei 10,32-33)

           Biserica Ortodoxă Română a fost alături de popor dintotdeauna. Astăzi însă, cui îi este frică de sfinți din sinodul BOR? Întârzierea nejustificată a mai marilor Bisericii noastre, de 25 ani încoace de a cerceta viețile martirilor din temnițele secolului XX pentru Hristos; refuzul de a canoniza pe unii sfinți mărturisitori, cu moaște, făcători de minuni – a se vedea pr. Ilie Lăcătușu ce așteaptă din 1998 acest lucru, uitat de administrația patriarhală în hârtii și birocrație, ocultat de persoane influente, deși întrunește toate condițiile pentru a fi canonizat; toate reprezintă păcate contra Duhului Sfânt, păcatul evidenței care nu se va ierta în veac.

          Răspunsul pe care l-a primit un credincios al Bisericii noastre la Montreal, din partea unui ierarh supus și docil, este elocvent: „de ce nu-l sfinţesc mai repede pe Valeriu Gafencu, fără să mai facă aluzie şi la alţii care şi ei ar merita. Răspunsul a fost pe cât de simplu pe atât de sincer : Pentru că Biserica nu se grăbeşte!”. De 25 ani Biserica nu se grăbește să afle adevărul și să avem în calendare sfinți martiri contemporani cu noi. După Dreptul canonic ortodox în cazul martirilor nu e nevoie să treacă zeci, sute de ani ca în cazul altor sfinți, pentru a fi canonizați. Lucrul e recunoscut chiar de profesorii noștri de teologie și de unii ierarhi: – Pr. prof. dr. Gh. Drăgulin a scris despre datoria de a ne cinsti martirii sec. XX: „Victimele pușcăriilor comuniste și ale revoluției în atenția aghiografului contemporan” (în buletinul oficial al Patriarhiei: „Biserica Ortodoxă Română”, nr. 7-9/1991, p. 91-98). Se militează pentru o canonizare colectivă, cât și individuală. A trecut și el prin iadul închisorilor comuniste.

 

          – „Proclamarea unora dintre noii mărturisitori ai perioadei comuniste ar fi un ferment duhovnicesc extraordinar pentru ortodocșii români contemporani, arătând că sfințenia și martiriul sunt posibile în zilele noastre și dând mărturie despre statornicia Bisericii în vremuri de cumpănă, cu atât mai mult cu cât celelalte Biserici Ortodoxe (Rusă, Sârbă, Georgiană) au canonizat deja sute de neomartiri, spre bucuria plinătății Bisericii” (arhim. Chiril Lovin, rev. Ortodoxia, nr. 3/iul-sept. 2014, p.124) – Episcopul Ambrozie al Giurgiului, predica din 6 august 2015: „Tot ceea ce a spus părintele Paisie Aghioritul se împlinește astăzi. Tot ceea ce a spus părintele Iustin Pârvu se împlinește astăzi. Tot ceea ce au spus ceilalți părinți și duhovnici, părintele Proclu, părintele Teofil, părintele Arsenie Papacioc, părinți care au făcut ani și ani de închisoare pentru convingerile lor, ceea ce le-a dat putere lor, Sfinților Închisorilor, cei care sunt persecutați astăzi de către autoritățile care sunt ignorante… căci noi dormim astăzi, noi, poporul născut din Evanghelie, noi dormim…

          Nopțile trecute au fost condamnați cei care au fost în temnițele comuniste și noi nu mai avem voie să vorbim despre ei, despre jertfa lor, despre Sfântul Închisorilor, despre Mircea Vulcănescu, despre cei care au pătimit la Aiud, la Gherla, la tăiat de stuf în Brăila, nu mai avem voie să ne pomenim intelectualii, că suntem pasibili de pedeapsă,conform legilor în vigoare și hotărârilor de guvern care se scot peste noapte…”. Dacă BOR ar fi canonizat acești martiri, cu greu aveau tupeul iudele și străinii de la „Elie Wiesel” să se lege de ei. Faptul că n-a existat nici o reacție oficială din partea Bisericii încurajează acțiunile anticreștine, antiromânești, antinaționale. Cu concursul lașității noastre are loc dezmembrarea României și repetarea istoriei: crunta teroare bolșevică în haine democratice prin interzicerea cultului și omagierii acestor oameni ce-au suferit pentru credință și neam. Bisericii – adică administrației birocratice! – cu mult mai greu îi va fi de aci încolo să canonizeze vreun „bandit legionar fascist”, chiar cu semne evidente de sfințenie.

 

          Este incredibilă această luptă anticreștină iudaică contra poporului român! Iar poporul stă cuminte și așteaptă… eshatologia.

          Legea 217/2015 este cea mai anticreștină lege din istoria BOR. În plină epocă stalinistă Biserica a canonizat, între 1950-1955, o mulțime de sfinți români, prin curajul ierarhiei române și cu acordul regimului comunist. Cine va mai avea curajul canonizării „fasciștilor” secolului XX, care în fața lui Dumnezeu și a poporului sunt Sfinți?? Dar cine are dreptul să judece pe altul de extremism, când el însuși e cel mai mare extremist și rasist („Elie Wiesel”, bolșevicul stalinist Alex. Florian, Kiril Antonov, alias Crin Antonescu șcl.)? Ne dă lecții de democrație tov. Alex. Florian, fiul kominternistului bolșevic Radu Florian? Ne dau lecții de toleranță cei mai intoleranți indivizi, falsificatori ai istoriei și criminali veniți cu tancurile sovietice, iar azi parlamentari și „istorici”?…

          Noua lege criminală duce la ștergerea unor nume profund creștine, fără ca noi să protestăm, fiindcă deranjează pe satanizații secolului XXI. Nume ca: Nae Ionescu, Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Emil Cioran, Constantin Noica, Ernest Bernea, George Manu, Radu Gyr (care are moaște!), Valeriu Gafencu, mitropolitul Bartolomeu Anania, arhim. Iustin Pârvu, arhim. Arsenie Papacioc, pr. Gheorghe Calciu, protos. Arsenie Boca, ieroschim. Daniil Teodorescu (Sandu Tudor), Mircea Vulcănescu, foşti legionari, simpatizanți sau membri ai „Frăţiei de Cruce” (organizaţie de tineret a Mișcării Legionare) – trebuie să dispară! A doua oară „bandiții” aceștia trebuie omorâți. Așa spunea pr. Gh. Calciu: „se vor lupta cu noi și morți”. Pentru că în spatele acestor interese oculte stau satana și copiii lui: iudeii sioniști. „Voi (iudeii necredincioși) sunteți din tatăl vostru diavolul și vreți să faceți poftele tatălui vostru… Când grăiește minciuna, grăiește dintru ale sale, căci este mincinos și tatăl minciunii” (Ioan 8,44). După această gândire talmudică a Institutului „Elie Wiesel” urmează a fi epurat Noul Testament de orice „intoleranță” sau „rasism”. Dar acești gropari sunt ei înșiși cei mai intoleranți oameni. S-a scris mult pe această temă în ultimul timp. S-a scris frumos și bine. S-a demontat ilegalitatea și criminalitatea acestei legi. Felicitări tuturor pentru curaj! Hristos a spus: „Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu…”. Oricine, adică nu doar sfinții și oamenii învățați.

romania

 

          Să mărturisim și noi adevărul și să-l apărăm cu prețul vieții, cum au făcut martirii și mărturisitorii secolului XX. Pentru că Legea 217 reprezintă un atentat la libertatea religioasă şi de conştiinţă, la libera exprimare și la celelalte drepturi constituționale, protestez în calitate de român și preot ortodox la acest neobolșevism, la acest nazism-comunism camuflat .

                                                                                   Pr. Fabian Seiche

sursa: http://www.buciumul.ro/2015/09/15/legea-2172015-profund-anticrestina-si-antiromaneasca/

13 gânduri despre „FRAȚI ROMÂNI, CEREȚI AVOCATULUI POPORULUI CONTESTAREA LA CCR A LEGII 217 DIN 2015, CARE ESTE O LEGE PROFUND ANTICREȘTINĂ ȘI ANTIROMÂNEASCĂ! EA ESTE O FĂRĂDELEGE ÎNDREPTATĂ CU PREMEDITARE ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR DE BUNĂ CREDINȚĂ ȘI PATRIOȚI! JOS CENZURA! JOS COMUNISMUL!

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  UN ALT ARTICOL FOARTE BUN

  Legea anticonstituţională nr. 217/2015 are o componentă de “schizofrenie” istoriografică şi sociologică

  Legea, aşa-zis antilegionară, nr. 217/2015, care e de fapt o încălcare flagrantă a Constituţiei, legislaţiei româneşti şi celei internaţionale, are şi o puternică componentă de “schizofrenie” istoriografică şi sociolgică. Se interzic personalităţi marcante ale culturii şi istoriei naţionale şi se condamnă istorici sau oameni de cultură la puşcărie, doar că scriu despre trecutul României, în schimb criminalii regimului comunist din “naţiunile conlocuitoare” sau din spaţiul sovietic pot fi adulaţi, omagiaţi şi promovaţi fără oprelişti, public şi pe toate canalele media. Dacă scrii despre un român rişti puşcăria, dacă scrii de un criminal fascist sau comunist de la minorităţi sau din URSS eşti liber ca pasărea cerului. Wass Albert şi M. Horthy sunt promovaţi instituţional în România. Vă ofer doar două exemple semnificative, deşi pot fi analizate şi altele privind inadvertenţe de domeniul “clinicului” istoriografic sau “psihatriei” culturale legate de prevederi ale Legii nr. 217/2015. Corneliu Zelea Codreanu a fost liderul unei mişcări politice naţionaliste şi creştine, cu specific autohton. Cu toate încercările propagandei şi Siguranţei lui Carol al II-lea nu s-a găsit nicio dovadă că Mişcarea Legionară sau Partidul Totul pentru Ţară primeau bani, informaţii sau logistică de la Germania nazistă. Dimpotrivă în anii 30, un Octavian Goga sau Gheorghe Brătianu erau primiţi de Hitler în audienţe, iar anumite acţiuni politice ale acestora aveau binecuvântarea financiară a casieriei NSDAP, Codreanu în schimb NU. Mai mult, Carol al II-lea, Regele Mihai şi o liotă de politicieni români s-au întreţinut cu Hitler şi liderii nazişti, iar Codreanu NU. Înainte de alegerile din noiembrie 1937, Corneliu Zelea Codreanu semnează un pact politic de neagresiune cu PNŢ şi Partidul Evreiesc, iar rabinul Bucureştiului, după o întâlnire cu Căpitanul Mişcării Legionare, rămâne impresionat de valoarea morală şi intelectuală a acestuia. Numeroşi lideri legionari erau căsătoriţi cu evreice, în frunte cu Vasile Marin, care a murit în luptă în Spania, deci antisemitismul legionar era unul doar strict economic şi fluid, nu etnic sau religios. Carol al II-lea după ce instaurează dictatura regală şi interzice partidele politice în februarie 1938 pune la cale arestarea lui Codreanu, care e condamnat iniţial şase luni la puşcărie pentru ultraj la un funcţionar public, recte Nicolae Iorga, că i-a trimis o scrisoare în care îl făcea “necinstit sufleteşte”, iar apoi Căpitanul e condamnat de un tribunal militar la 10 ani de puşcărie pentru “trădare” fără nicio dovadă, cum ne arată documentele CNSAS. Între timp Carol al II-lea introduce legislaţia antisemită şi organizează lagăre de concentrare unde sunt ucişi sute de legionar, cetăţeni români. Corneliu Zelea Codreanu e asasinat ritualic, prin sugrumare, în noaptea Sfântului Andrei, din ordinul lui Carol al II-lea, după o întâlnire cu Adolf Hitler, la care a fost prezent şi principele Mihai I. În 1946 Tribunalul de la Nuremberg consideră că Mişcarea Legionară nu a fost organizaţie fascistă, ci o victină a totalitarismului nazist şi carlist. Cu toate acestea, Legea nr. 217/2015 interzce studierea şi promovarea istoriografică a personalităţii lui Corneliu Zelea Codreanu, care nu a fost condamnat niciodată, de o instanţă internă sau internaţională, privind genocide şi crime împotriva umanităţii sau de promovare a antisemitismului. În schimb în România poate fi promovat cultul lui Carol al II-lea care a introdus dictatura, a desfiinţat partidele politice, a introdus legislaţia antisemită, a fost aliat cu Hitler, a comandat crime fără niciun proces, a organizat lagăre de concentrare, şi a renunţat fără luptă la Basarabia şi Ardealul de Nord. Codreanu nu a făcut nimic din toate acestea. Conform Legii lui 217/2015 dacă un tânăr poartă un tricou cu portretul lui Codreanu imprimat riscă trei ani puşcărie, în schimb se poate purta un tricou imprimat cu chipul unui dictator criminal şi antisemit ca şi Carol al II-lea şi să-i faci cultul public fără să suferi consecinţe legale. Mai mult, dacă îl lauzi pe poetul Radu Gyr rişti puşcăria, deşi e primul secretar de stat român care a înfiinţat singurul Teatru Evreiesc într-o capitală dintr-o ţară din Europa controlată de nazişti. În loc să-i facem statui că a promovat cultura evreiască în plină dictatură nazistă, se dau legi ca să îl interzică. Nu e asta o “schizofrenie” istoriografică şi sociologică?

  Un alt exemplu, adevărat mai complicat, e cel al Mareşalului Ion Antonescu. După ce Regele Mihai la arestat şi l-a dat la nişte persoane particulare din PCR în data de 23 august 1944, el a ajuns prizonier la sovietici. A fost anchetat dur în celebra închisoare Lubianka de la Moscova. La Bucureşti, guvernul comunist dr. Petru Groza organizează un Tribunal al Poporului controlat de sovietici şi în mai 1946 îl condamnă pe Ion Antonescu la pedeapsa capitală. Procesul a fost făcut de comunişti, judecătorii erau comunişti sub controlul generalilor şi comisarior sovietici. Noi azi luăm de bun acel proces, deşi e făcut de comunişti şi organizat de o putere străină ocupantă. Aşa că prin Legea nr. 217/2015 eşti pasibil de închisoare dacă scrii şi vorbeşti de Ion Antonescu, ca erou al românilor, despre un om care a eliberat Basarabia de sub ocupaţia sovietică şi a salvat de la moarte sute de mii de evrei din Ardealul de Nord, conform lui Raoul Şorban, care a fost numit drept al popoarelor în Israel. Legea nr. 217/2015 consideră, astfel, întemeiate şi legale procesele staliniste şi comuniste, deci recunoaşte indirect naţionalizarea, gulagul, cooperaivizarea etc. Am sentimental că după 25 de ani asistăm doar la o prelungire juridică a bolşevismului în România prin unele prevederi ale Legii nr. 217/2015. În România de azi dacă porţi un tricou cu Ion Antonescu rişti puşcăria, dar dacă ai pe tine unul cu IV Stalin, Nicolschi sau Ana Pauker eşti aplaudat de simpatizanţii Legii nr. 217/2015. Culmea ironiei şi “schizofreniei” legislative: Ion Antonescu e interzis în România, iar cultul criminalului IV Stalin sau a lui Ana Pauker NU, doar că nu au avut parte de un proces al Tribunalului Poporului comunist. Legea nr. 217/2015 e un atentat la memoria istoriografică românească cu prevederi ce ţin de o “schizofrenie” sociologică. Deci nu mă mai miră că la 20 de ani de la revoluţie un MRU a pus portretul lui Ana Pauker pe holurile MAE. De fapt, Legea 217/2015 este o continuare firească a unei gândiri marxiste şi bolşevice, care se întinde cum o umbră rece şi viermănoasă peste destinul unei Românii libere, democrate şi independente.Conform interpretării ad litteram a Legii nr. 217/2015 românii pot spune DA lui IV Stalin sau lui Nicolski, iar Miklos Horthy e omagiat şi promovat pe bani publici la Cluj, dar Codreanu şi Antonescu nu poate fi analizaţi obiectiv din punct de vedere istoriografic, în spiritual adevărului ştiinţific. Legea nr. 217/2015 reprezintă de fapt o cenzură de tip marxist, cu caracter bolşevic, a cercetării istoriei românilor.

  Ionuţ Ţene

  sursa: http://www.napocanews.ro/2015/09/legea-anticonstitutionala-nr-2172015-are-o-componenta-de-schizofrenie-istoriografica-si-sociologica.html

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Unii academicieni precum Eugen Simion, Radu Ciuceanu, Eugen Mihăescu au luat deja atitudine împotriva acestei legi aberante… Ar fi și mai bine dacă domniile lor ar depune Memorii la Avocatul Poporului pe această chestiune…

   https://saccsiv.wordpress.com/2015/09/15/legea-anti-legionara-valideaza-hotarari-judecatoresti-ilegitime-ale-unor-tribunale-ce-functionau-ilegitim-intr-o-romanie-condusa-ilegitim-de-catre-bolsevici/

   http://roncea.ro/2015/08/05/profesorul-radu-ciuceanu-legea-antilegionara-este-o-tampenie-daca-eminescu-ar-fi-trait-in-perioada-interbelica-azi-tovarasul-florian-l-ar-fi-interzis/

   http://www.altermedia.info/romania/2015/08/06/academicianul-eugen-mihaescu-despre-legea-elie-wiesel/

   http://www.activenews.ro/stiri-politic/Academia-Romana-Miscarea-Legionara-nu-a-fost-fascista.-75-din-detinutii-politici-erau-legionari-120590

   Apreciază

   Răspunde
 2. Radu Iacoboaie Autor post

  AFDPR cere oficial abrogarea Legii “Elie Wiesel”. Legea 217/2015 este “fundamental neconstituțională, antidemocratică și inoportună.”. COMUNICAT

  Octav Bjoza 31 august 2015

  Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici și Victime ale Dictaturii Comuniste din România

  C O M U N I C A T D E P R E S Ă

  Cei 242 de delegați prezenți la Congresul al XXII-lea al Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici și Victime ale Dictaturii Comuniste din România, întruniți la Râmnicu Vâlcea în zilele de 28 și 29 august 2015, au ales noua conducere a A.F.D.P.R. pentru următorii patru ani. Pentru funcția de președinte a fost reales domnul Octav Bjoza (foto).

  Discuțiile celor prezenți s-au axat pe două probleme importante: Legea 217/2015 (“Elie Wiesel”) și Întâlnirea de la Tallinn (Estonia).

  În luările de cuvânt delegații au atras atenția asupra caracterului neconstituțional al Legii 217/2015 și au votat în unanimitate rezoluția prin care să se solicite Avocatului Poporului să ceară Curții Constituționale a României să o abroge pentru că este fundamental neconstituțională, antidemocratică și inoportună.

  Dacă în prealabil s-ar fi inițiat dezbateri ample, inclusiv cu Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România, nu s-ar fi ajuns la situația actuală.

  Următoarea problemă abordată s-a referit la întâlnirea comemorativă de la Tallinn (Estonia) din 23 august 2015 (Ziua Comemorării Victimelor Fascismului şi Comunismului), ocazie cu care a fost adoptată o declarație comună a țărilor participante, declarație în care se afirmă: “Toate regimurile totalitare, precum cel nazist şi cel comunist, au restricţionat sistematic libertăţile oamenilor şi le-au încălcat drepturile, sub forma lor extremă de crime împotriva umanităţii, motivate ideologic. Multe dintre crimele comise de regimurile totalitare au fost de natură genocidală. Genocidul şi crimele împotriva umanităţii nu se prescriu. Victimele crimelor comise de regimurile totalitare au dreptul la justiţie”.

  S-a votat în unanimitate susținerea Declarației comune adoptate la întâlnirea de la Tallinn din 23 august 2015.

  Somăm pe această cale miniștrii de externe și de justiție să clarifice motivul pentru care România nu a fost reprezentată la această importantă întâlnire.

  Considerăm că și România trebuie să adere în cel mai scurt timp la Acordul interstatal pentru constituirea Tribunalului internaţional pentru investigarea crimelor comunismului, inițiat la Tallin. Se crează astfel o șansă istorică pentru dezvăluirea crimelor din perioada comunistă și pedepsirea celor ce se fac vinovați.

  În încheiere, delegații și-au manifestat în continuare disponibilitatea pentru a depune mărturii în procesele cu torționarii din aparatul de represiune comunist.

  Președinte Octav Bjoza

  AFDPR

  Citiţi şi: COMUNICAT (sau punct de vedere)

  Subsemnatul OCTAV BJOZA, în calitatea de Preşedinte al AFDPR, îmi exprim îngrijorarea faţă de escaladarea unor discuţii păguboase pentru toată lumea şi mai ales pentru istoria recentă a României, cu referire la Legea nr.217/2015, care alătură legionarismul nazismului şi fascismului.

  Fără a avea studii de specialitate realizez că legea se aseamănă foarte mult cu cele apărute pe la începutul anilor 1950. Este regretabil faptul că unii parlamentari întocmesc proiecte de legi, fără a-i cunoaşte şi discuta cu cei despre care se face vorbire în acestea.

  Proiectul de lege trebuia supus dezbaterii publice înainte de a fi votat în Parlament şi nu după ce a devenit lege, cum vedem că se întâmplă azi în presa scrisă, televizată sau pe internet.

  Din capul locului sesizăm că legea prezintă mai multe ambiguităţi, fiind interpretabilă, astfel încât oricine poate deveni victimă, fiind la „cheremul” oricărui procuror sau judecător, urmare a vreunei sesizări, fie ea chiar anonimă.

  Legea este în contradicţie flagrantă cu Constituţia României, atunci când vorbim de libertatea de exprimare a cetăţeanului.

  Surprinde la modul cel mai neplăcut faptul că Avocatul Poporului şi Curtea Constituţională nu s-au autosesizat de aceste aspecte. Desigur că tăcerea învinovăţeşte cele două instituţii.

  Constat cu tristeţe cum legea în cauză a declanşat un efect invers, nedorit de nimeni.

  Rezistenţa anticomunistă din România a fost dintre cele mai dure şi longevive din lumea comunistă europeană. Ea trebuie privită ca un „întreg”, nediferenţiind-o pe criterii politice, etnice sau culte, predominant fiind spiritul de jertfă pentru patrie şi tricolor.

  Mă întreb dacă nu noi, foştii deţinuţi politici, suntem cei mai autorizaţi să ne desemnăm cine să ne fie sfinţii, eroii şi cetăţenii de onoare?

  De curând, în Parlamentul României, a avut loc un simpozion internaţional intitulat „PODURILE TOLERANŢEI”, în organizarea etniei evreieşti, la care am participat şi eu cca două ore. Se vorbea foarte frumos despre toleranţă, iubire, iertare. În timp ce noi am fi dorit un dialog preventiv-constructiv, ni se oferă în schimb aroganţă şi vigilenţă exacerbată!!

  Desigur şi Legea nr.217/2015 este perfectibilă prin amendarea ei de către legiuitori.

  Cu această ocazie, cer cu fermitate trecerea în aceeaşi lege, a comunismului „ilegitim şi criminal” alături de nazism, fascism şi legionarism.

  Să fi uitat parlamentarii că regimul comunist a săvârşit cele mai abominabile crime asupra acestui popor, milioane de cetăţeni români având de suferit?

  Aşa cum holocaustul comis asupra etnicilor evrei este recunoscut şi asumat, desigur în cifrele sale reale, să procedăm asemenea şi atunci când vorbim de români, maghiari, germani şi alte etnii.

  Doresc ca istoria recentă a României să nu fie mutilată, ci să rămână aşa cum am făcut-o noi!

  Pe marginea Legii nr.217/2015, conducerea AFDPR îşi va exprima un punct de vedere oficial cu ocazia celui de al XXII-lea Congres care va avea loc la Rm.Vâlcea în zilele de 28-29 august 2015.

  Preşedintele AFDPR,

  Octav Bjoza

  18 august 2015

  Sursa: AFDPR via Ziaristi Online

  Apreciază

  Răspunde
 3. Radu Iacoboaie Autor post

  http://www.ziaristionline.ro/2015/08/18/fabrica-de-legionari-institutul-elie-wiesel-de-la-mihail-roller-la-ion-iliescu-crin-antonescu-victor-ponta-si-klaus-iohannis-analiza/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/08/13/propuneri-pentru-lista-cu-fascisti-a-lui-alexandru-florian-feinstein/

  http://www.ziaristionline.ro/2015/08/14/timisoara-nu-cedeaza-presiunilor-elie-wiesel-strada-petre-tutea-ramane-strada-petre-tutea-primaria-ii-da-cu-flit-bolsevicului-alexandru-florian-prin-din-nou-cu-minciuna/

  Apreciază

  Răspunde
 4. Radu Iacoboaie Autor post

  Reactia bumerang contra Legii nr. 217/2015

  Published 22/08/2015 | By altermedia_ro

  Reacția bumerang a unor intelectuali români contra Legii nr. 217/2015

  Cartea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ, din prima ediție, din august 2014, așa cum poate au observat și cititorii mei binevoitori și cum am spus spre finalul acelui volum, a fost alcătuită într-un timp relativ scurt, fiindcă voiam să apară înainte de a fi votat proiectul de lege propus de demagogul Crin Antonescu și ciracii săi și promulgată legea în consecință. Deja, la vremea publicării cărții, Senatul votase proiectul legii propus de Antonescu-Căcărău privind înăsprirea pedepselor date de criminala O.U.G. nr. 31/2002 – ordonanță pentru care Adrian Năstase merită să stea în pușcărie toată viața – și, temător să nu suport și eu, în vreun fel, consecințele acestei legi aberante, voiam să apară cartea, fie și în forma aceea rezumativă, în eventualitatea că nu aș mai fi putut tipări varianta mai extinsă și mai argumentată. În încheierea acelei prime variante, îmi exprimam speranța că membri Camerei Deputaților se vor dovedi patrioți, nu ca senatorii, și vor respinge proiectul infamant. Dar, iată, în 24 iunie a.c., înainte de a-și lua vacanța de vară, parlamentarii s-au dovedit la fel de imbecili, de ignoranți, de lichele și de antiromâni ca senatorii și au votat-o aproape în unanimitate: trei s-au abținut, doi au absentat (probabil ca să se eschiveze: să nu se spună că au fost contra și să cadă de naționaliști, și nici să nu fie nevoiți să fie pro și să fie dovediți, ulterior, ca trădători), câțiva au dormit, iar ceilalți, vreo șase sute și ceva, au votat „la foc automat“.

  Demagogul Crin Antonescu a fost consiliat, fără îndoială, de șeful său de campanie electorală de atunci, impostorul Niels Schnecker[1], să ne pună laţul de gât, prin extinderea ariei de acțiune și accentuarea pedepselor prevăzute de O.U.G. nr. 31/2002. E drept că Crin Antonescu este doar istoric, dar, cum a rămas repetent câţiva ani, se presupune că a „aprofundat“ studiul istoriei, apoi este politic-„astru“ de 20 de ani, a fost preşedintele Senatului României, preşedintele-interimar-trei-luni al României şi, printr-un concurs nefast de împrejurări, chiar unul dintre preşedinţii Partidului Naţional Liberal – care, prin actele antinaţionale comise de Crin Antonescu şi predecesorii săi, numai partid naţional nu este şi, ca atare, acum este în derivă şi pe cale de dispariţie, mergând pe urmele P.N.Ţ.C.D., cum am prognozat acum un deceniu.

  Crin Antonescu, devenit acum un nimeni în politică, i-a avut ca acoliți pe deputații P.N.L. George Scutaru și Andrei Gerea în susținerea proiectului lor devenit lege, numită acum „legea antilegionară“. Între timp, George Scutaru – fost ziarist la Moscova, fost lider al parlamentarilor liberali, fost consilier al președintelui Klaus Iohannis, a ajuns să fie anchetat de D.N.A. într-un dosar de corupție[2] pentru complicitate la luare de mită și spălare de bani[3] și, deci, pușcăriabil! Cu toate această degradare a credibilității morale a promotorilor proiectului, legea a fost votată aproape în unanimitate de un parlament format din imbecili și trădători de țară și a fost promulgată de Klaus Iohannis în 22 iulie 2015, cu intrare în vigoare imediată! Criminala O.U.G. nr. 31/2002, trebuia abrogată, așa cum am mai scris frecvent, nu completată, cum a vrut demagogul Crin Antonescu și cum a fost, efectiv, fățuită inclusiv prin Legea nr. 217/2015[4], despre care Alexandru Florian a declarat, textual, că este o lege care evidențiază holocaustul[5]. Jidănitul Crin Antonescu a fost adulat mereu de postul Antena 3 ca fiind candidatul prezidențiabil providențial, dar, după ce s-a stricat troica Antonescu-Ponta-Constantin (adică Alianța U.S.L.) și după scoaterea lui Antonescu din cursa prezidențială, Felix Rache a căpătat curaj și „deontologie“ 3antenistă și l-a caracterizat pe Crin Antonescu ca „gargaragiu“ – adică, în limbaj academic, a spus că este un demagog. În urmă cu peste șapte ani, scrisesem despre Crin Antonescu același lucru, spunând că este un vorbete[6]. În emisiunea din 5-6 august a.c., a lui Rareș Bogdan, în care și-au dat din nou arama pe față impostorii jidani Alexandru Florian și Michael Shafir – motiv pentru care, în 6 august, prof. Ion Coja le-a promis românilor că îi dă în judecată[7] –, Crin Antonescu, căruia unele mass media îi mai acordă, încă, atenție, s-a dovedit a fi același jenant gargaragiu în dialogul cu Oana Stănciulescu!

  Crin Antonescu este emblema Parlamentului României postdecembriste, pe deplin reprehensibil pentru votarea Legii nr. 217/2015, la fel ca parlamentul anterior, care transformase O.U.G. nr. 31/2002 în Legea nr. 107/2006[8], prin mizeria de articol 75 din Constituție numit „aprobare tacită“[9]. Să sperăm că toți acești jidani antiromâni, români jidăniți și parlamentari complici trădători la impunerea O.U.G. nr. 31/2002 prin legile ulterioare vor fi spânzurați în revoluția iminentă în baza art. 35 din Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului[10] din 26 august 1793: „Când guvernul violează drepturile poporului, insurecția este, pentru popor și pentru orice parte a sa, dreptul cel mai sacru și cea mai indispensabilă dintre îndatoriri“[11]. Chiar dacă acest articol a fost omis, expressis verbis, din Declarația universală a drepturilor omului[12] adoptată de O.N.U. la 10 decembrie 1948, el este menținut – mai edulcorat, dar, totuși, clar – în al treilea Considerent din Preambulul acestei Declarații: „Considerând că este esențial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluție extremă, la revolta împotriva tiraniei și asupririi…“ (s.n., V.I.Z.).

  Așadar, dreptul omului „la revolta împotriva tiraniei și asupririi“ este asigurat și de Declarația universală a drepturilor omului adoptată de O.N.U., încă în funcție. Deci, ca această declarație să nu cumva să fie modificată de O.N.U. după metoda „Crin Antonescu-Elie Wiesel-Parlamentul României“, trebuie să ne grăbim să organizăm revolta împotriva actualei tiranii! Aproape toate mass media din ultimul deceniu au clamat tirania regimului Băsescu, iar acum multe dintre ele consideră că regimul Iohannis a debutat tot prin impunerea tiraniei, tiranie atestată inclusiv prin promptitudinea promulgării jidănitei Legi nr. 217/2015, care deja a început să aibă efectele cele mai perfide! Situația apărută o ilustrează și o demonstrează Ion Spânu în articolul «Prima victimă a Legii 217/2015 este un poet mort în război în Slovacia Ambasada României refuză ca podul unde a murit să poarte numele „Ion Şiugariu“»:

  «Mai repede decît ne aşteptam, a apărut prima aplicare abuzivă a Legii 217/2015. Pe 28 august, Primăria din Brezno (Slovacia) intenţiona, cu ocazia Zilei insurecţiei slovace, să dea numele podului „Ion Şiugariu“, întrucît acolo şi-a pierdut viaţa poetul-erou. Ambasada României nu este însă de acord, considerîndu-l „fascist“, deşi a murit luptînd împotriva trupelor fasciste pentru eliberarea Slovaciei!

  Cazul ne-a fost sesizat de Cezarina Bârzoi, care ne-a pus la dispoziţie un amplu material documentar realizat de doamna Angela Miclea, directoarea Casei Orăşeneşti de Cultură Tăuţii-Măgherăuş, şi care a sesizat în aceste zile toate autorităţile româneşti fără să primească vreun răspuns.

  Tînărul poet Ion SOREANU-ŞIUGARIU s-a născut pe 6 iunie 1914 la Băiţa, Tăuţii-Măgherăuş, şi a murit pe front, la numai 31 de ani, în ziua de 1 februarie 1945, pe podul de pe rîul Hron de la intrarea în localitatea Brezno, Slovacia. Făcea parte din Armata Română de eliberare cu care a intrat în oraşul slovac şi se ocupa de aprovizionarea cu muniţie şi hrană. În urma soldaţilor români veneau şi trupele ruseşti, însă Ion Şiugariu a căzut secerat de gloanţe chiar pe podul de peste rîul Hron.

  Primăria din Brezno s-a gîndit ca, în semn de recunoştinţă pentru jertfa sa, podul pe care a murit să poarte numele „Ion Şiugariu“, iar pe o clădire aflată în imediata vecinătate să fie pusă o placă memorială. În acest sens, a fost trimisă următoarea scrisoare către Ambasada României din Slovacia, în care Primăria din Brezno se arată onorată să comemoreze sacrificiul eroului român Ion Şiugariu pentru eliberarea Slovaciei de sub jugul fascist: (…)».

  Apoi, publicistul român redă corespondența Primăriei localității Brezno cu Ambasada României în Slovacia, din care se vede că un nemernic de la ambasadă, Radu Coantă, nu aprobă instalarea plăcii comemorative și botezarea podului de pe Râul Hron, pe motiv că ofițerul român ar fi fost „fascist“[13]. Deși el murise luptând contra trupelor Germaniei hitleriste, nu fusese membru al vreunui partid politic și doar scrisese un eseu corect despre Mișcarea Legionară! Chiar un polițist din localitate, Ľuboš NEPŠINSKÝ, își manifestă admirația pentru ofițerul român care și-a dat viața pentru a-i elibera țara! Și ambasadorul român în Slovacia încă mai este în funcție!

  Români din România și din Slovacia! Organizați o poteră și mergeți la Ambasada României din Slovacia ca să aruncați cu pietre, ouă clocite, roșii stricate și „cocktailuri Molotov“, cum spuneau vitejii finlandezi în batjocură! Sunt sigur că Poliția slovacă din fața ambasadei va privi în direcția opusă!

  În mod evident, Radu Coantă dovedește cel mai cras lichelism față de jidanii de la „Institutul elie wiesel“ și se crede acoperit de jidănita lege 217/2015, comisă la presiunea acestora, cu concursul parlamentarilor trădători, pentru care trebuie să găsim cât mai urgent o metodă promptă să-i alungăm de la Putere.

  Referitor la criminala lege 217/2015, academicianul Eugen Mihăescu[14] adresează poporului român un urgent „Deșteaptă-te, Române!“, așa cum îl îndeamnă, printre mulți alții, Daniel Roxin[15], rabinul Eli Kaufman – care declară cu autoritatea sa: „În România nu este nici un antisemitism. Un evreu religios ca mine este mai atacat în Tel Aviv decât în Bucureşti […] Sioniştii, mulţi, au fost terorişti“[16]–, Episcopul Giurgiului, PS Ambrozie[17], și chiar Lucia Hossu-Longin[18]. Poetul Darie Ducan, într-o Scrisoare deschisă, îi dă peste nas președintelui Klaus Iohannis tot din cauza promulgării Legii nr. 217/2015 într-o proză foarte dură în care, practic, îl desființează spunând frust că este „dezamăgirea vieții lui“[19]. Regreta și că, dovedind cecitate politică, l-a votat. Publicistul Adrian Sturdza, într-un articol ingenios dar insuficient dezvoltat[20], îl ia la jujău pe netrebnicul Alexandru Florian, care, într-o emisiune de la postul tv B1, afirmase ritos că sentințele de condamnare la moarte sau la ani grei de închisoare date de staliniștii care manipulau Tribunalele Poporului sunt valabile și astăzi. Într-adevăr, sub aspect juridic formal sunt valabile și astăzi, fiindcă nu au fost anulate de regimul socialist al lui Nicolae Ceaușescu și nici de regimurile postdecembriste „democrate“: doar mareșalul Ion Antonescu și Nichifor Crainic au fost reabilitați. În cazul mareșalului Ion Antonescu a sărit purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Rusiei să protesteze, evident neîntemeiat[21]. Dar ele, sentințele staliniste, au fost abrogate moral prin „procesul de condamnare a comunismului“, susținut în Parlament de președintele Traian Băsescu. Astfel, Raportul Final al Institutului „național“ „Elie Wiesel“, prin gura lui Vladimir Tismăneanu-ticălosu’[22], a declarat „comunismul un regim ilegal și criminal“! Când le convine lor, jidanii năpârliți „condamnă comunismul“ ca să pară ei democrați, liberali și anticomuniști, cum procedează și fariseul Alexandru Florian (care o fi fost numele de jidan al tatălui său, Radu Florian?!), directorul aceluiași așa-zis „institut național Elie Wiesel“, care, acum, susţine invers: că „verdictele date în 1945 şi după sunt perfect legale şi astăzi, şi trebuie să ţinem seama de ele“ – și astfel revalidează comunismul „ilegal și criminal“ pe ușa din dos, invocându-i pe „Aliați“, adică sentințele Tribunalului Militar Internațional (T.M.I.) de la Nürnberg, manevrat, cum am mai arătat și cum voi dezvolta tema și în acest volum, de jidanii care compuneau în totalitate delegația S.U.A.

  Alexandru Florian a și recunoscut că Legea nr. 217/2015 protejează propaganda privind holocaustul jidanilor și, mai mult, introduce ideea unui holocaust al jidanilor comis de români! De aceea vorbește el despre „memoria victimelor“: așa-zisele „victime ale holocaustului“, adică jidanii morți atunci, care meritau să moară pentru crimele comise contra poporului român! La fel se exprimă și președinte F.C.E.R., impostorul Aurel Vainer în comunicatul difuzat și semnat de el: „Legea 217/2015 este o lege de protejare a memoriei victimelor Holocaustului, a celor care au suferit de pe urma antisemitismului instrumentat de fascism, de Mișcarea Legionară și regimul Antonescu. Federația Comunităților Evreiești din România (FCER) și Asociația Evreilor din România Victime ale Holocaustului (AERVH) și-au exprimat sprijinul pentru această lege. De altfel, deputatul Aurel Vainer, președintele FCER, a susținut-o în Parlament afirmând că este un răspuns necesar la recrudescența antisemitismului și negaționismului în Europa, care dă curs aplicării prevederilor de justiție și drept. O poziție similară a avut în intervențiile publice președintele AERVH, Liviu Beriș“[23]. Pe Liviu Beriș ăsta l-a făcut de două parale, în articolul „Liviu BERIȘ se alătură, de bună voie, grupului de evrei demenți și/sau abjecți!“, prof. Ion Coja[24]. Și, în comunicatul pe care-l dă, Vainer falsifică realitatea, scriind: „Mișcarea Legionară, practicând teroarea și crima, a adus prejudicii grave României“. Nu, Mișcarea Legionară nu i-a terorizat decât pe corupții din România acelei vremi, de aceea a avut cea mai mare răspândire și apreciere ca partid și ca mișcare națională! Eticheta de „mișcare teroristă, fascistă“ etc. i-au pus-o jidanii staliniști și sioniști, fiind preluată de propagandiștii și istoricii români dogmatici, obedienți și lași. Vainer invocă „memoria victimelor Holocaustului“, care „victime“ n-au fost „șase milioane“ cum țipă propaganda holocaustică, n-au fost „400.000 de jidani din România“, cum falsifică jidanii pe inscripția de pe soclul menorei de lângă gardul Templului Coral din București, ci au fost, din România, circa 15.000, cum a recunoscut Wilhelm Filderman, președintele de atunci al jidanilor. Vainer se sperie de „recrudescența antisemitismului și negaționismului în Europa“. Dar de ce nu se întreabă de cauzele respectivei recrudescențe: de ce se dezvoltă, acum, „antisemitismul și negaționismul în Europa“ și, îndeosebi, în Polonia, unde erau cei mai mulți jidani pe metru pătrat?! Evident, din cauza creșterii obrăzniciei jidanilor, cărora teribila propagandă holocaustică, necontracarată cum ar fi trebuit, le-a lăsat impresia că, într-adevăr, sunt „poporul ales“ și ceilalți trebuie să li se supună.

  Vedeți fariseismul lor ancestral, ticăloșia acestor jidani și de ce trebuie să fie ei spânzurați, realmente exterminați, nu ca în vremea celui de-Al Doilea Război Mondial? Când pozează în „anticomuniști“ strigă „Jos comunismul!“, ca nemernicul Tismăneanu, iar când pozează în democrați, ca Alexandru Florian, clamează „validitatea sentințelor date în 1945 și după…“, pronunțate de jidanii staliniști ai Anei Pauker, ca Avram Bunaciu, ca nevasta lui Silviu Brucan și alte asemenea specimene abjecte!

  Publicistul Mihai Enciu pune punctul pe „i“ în articolul său, „Un Gestapo evreiesc“:

  „Legea tembelă și antidemocratică a grupului Alexandru Florian consideră valide condamnări pronunțate de justiția bolșevică, iar prin asta devine ea însăși o crimă.

  Țuțea, Vulcănescu, Eliade, Cioran, Ioan Gavrilă Ogoranu. Este doar un început de listă neagră afișată de directorul Institutului Elie Wiesel, Alexandru Florian, omul din spatele legii, care, în numele condamnării legionarilor, pune la zid și mitraliază mari oameni de cultură. Născut dintr-un stalinist convins, l-am numit aici pe tatăl său, Radu Florian, mai tânărul Alexandru a întors zvastica pe dos și-a pornit o cruciadă infernală împotriva unor simboluri ale luptei anticomuniste din România. Repere ale culturii române, oamenilor de pe lista neagră a sinistrului funcționar public Florian li s-a pus pistolul în mână și au fost plasați la locul faptei în postură de criminali de război.

  Instrumentul prin care memoria luptătorilor anticomuniști este pângărită cu mijloace care amintesc de teribilul Gestapo și metodele lui de purificare este o lege strâmbă, care încearcă să acrediteze ideea că, pentru cei 3.000, 10.000 sau 14.000 de evrei vehiculați a fi fost uciși la Iași (în funcție de sursă), este necesar ca o întreagă elită culturală anticomunistă și, ca atare, legionară, să fie pusă la zid și scoasă din istorie. Cărțile elitei trebuie puse pe foc, iar oamenii deportați în uitare pentru că, nu-i așa, un text laudativ despre o idee politică poate fi asimilat cu apăsarea trăgaciului. Întocmai ca poliția politică a lui Hitler, Institutul Elie Wiesel nu acceptă opinii contrare, argumente sau măcar simple întrebări. Cu mijloace care amintesc de Inchiziție se impune o nouă istorie creionată și se stabilesc fapte a căror veridicitate se impune cu mijloace represive. Negi, plătești cu libertatea, simplu și eficient, întocmai ca băieții de la Gestapo, care, pentru simpla deținere a unor opere literare, te trimiteau în lagăr. Și întocmai ca urmașii săi din poliția politică nazistă și gașca de la „Elie Wiesel“ operează cu liste negre și autori interziși. Care-i diferența, mă întreb? De ce o formă de totalitarism și cenzură de tip nazist este mai blamabilă ca această Inchiziție evreiască coordonată de un român sadea? Răspunsul la crimele odioase ale unor echipe de legionari nu este exagerarea sau cenzura. Nu poți combate o atrocitate cu altă atrocitate și nu poți opri crima prin cenzură. O convingere se creează, nu se impune prin lege. Cunoașterea și dezbaterea sunt căile prin care democrația se opune totalitarismului. Se pare însă că în ADN-ul domnului Alexandru Florian genele predominante nu-s chiar albastre, ci mai de grabă roșii“[25]. Cunoscătorii problemei Mișcării Legionare știu că Mihai Enciu nu știe adevărul despre ceea ce numește el „crimele odioase ale unor echipe de legionari“: că este vorba tot de o denaturare a realității comisă de propaganda iudeo-stalinistă: Nicolae Iorga a fost asasinat de o echipă manevrată de N.K.V.D. și strecurată în Mișcarea Legionară: asasinii respectivi au fost scoși din țară și au trăit, bine mersi, în Occidentul „atotcuprinzător“, cum se exprima un senator jidan american, Joe Lieberman. I.G. Duca și Armand Călinescu au fost asasinați în mod întemeiat de alte echipe fiindcă intenționau să aducă în țară, în mod discret, cohorte întregi de jidani.

  Criticul Alex. Ștefănescu își permite și el o critică mai dură și mai laconică a Legii nr. 217/2015: „Prin modul cum este concepută, ca un instrument de persecutare a oricui pentru orice, această lege este stalinistă. Datorită ei, Stalin a înviat din morți cu moartea pre moarte călcând. Cei care au elaborat-o, ca și cei care au votat-o, sunt infinit vinovați față de țara în care trăiesc“[26]. Dar dacă promotorii ei – Crin Antonescu-Vorbete, George Scutaru-Pușcăriabilul, Andrei Gerea-Neica-nimeni, deopotrivă cu jidanii de la antiromânescul institut „Wiesel“ –, cei 600 de parlamentari trădători care au votat-o, președintele care a promulgat-o, și lichelele de la Ambasada României din Slovacia – Radu Coantă și ambasadorul – „sunt infinit vinovați față de țară“, ce pedeapsă trebuie să le dăm ca să fie proporțională cu infinitatea vinovăției lor?!

  Ca atare, am republicat articolul lui Ion Spânu și, într-o Addenda, am inserat acest

  „Apel către Guvernul Slovaciei

  Apelez la Guvernul Slovaciei să nu dea ascultare aberațiilor debitate de licheaua Radu Coantă, ci, dimpotrivă, să instaleze placa memorială și să boteze podul în cauză cu numele ofițerului român Ion Soreanu-Șugariu. Prin jertfa sa, militarul-poet a dovedit să-și apără Patria luptînd în numele unor principii eterne inclusiv pentru eliberarea altor țări, în acest caz Ceho-Slovacia, așa cum se numea atunci această țară. În consecință, secretarul Radu Coantă, precum și ambasadorul român, care trebuia să-i cenzureze acțiunile, sunt vinovați de trădare de țară și, deci, nu mai reprezintă România – chiar dacă guvernul român nu-i retrage de la post. Oricum, Guvernul și Parlamentul României nu mai reprezintă poporul român, deoarece O.U.G. nr. 31/2002 a fost emisă de premierul de atunci, Adrian Năstase, iar parlamentele ulterioare au întărit respectiva Ordonanță, inclusiv prin Legea 217/2015, în loc să o abroge – lege sub a cărei umbrelă a acționat netrebnicul secretar de ambasadă Radu Coantă și care lege a fost impusă la presiunea unor alogeni jidani organizați într-un așa-zis institut care poartă numele escrocului internațional Elie Wiesel.

  De aceea, în numele poporului român, al veteranilor care au luptat pentru eliberarea țării noastre și a Cehoslovaciei – cum este și tatăl meu, care a luptat până în Munții Tatra și a și fost rănit grav acolo –, vă solicit să îi declarați pe cei doi membri ai Ambasadei României persona non grata și să îi expulzați de urgență, fiindcă, practic, au trădat ambele țări: și România și Slovacia. În mod deosebit, pentru ticălosul Radu Coantă, care are imunitate diplomatică, vă rog să-i organizați un accident cu autori necunoscuți din care să fie adunat cu fărașul, să fie incinerat acolo și să îi aruncați cenușa în Râul Hron, peste care este făcut podul pe care și-a jertfit viața militarul român Ion Șugariu! Individul acesta abject, Radu Coantă, nici nu merită să se întoarcă în țară, indiferent sub ce formă și nu merită nici măcar un loc de mormânt“[27].

  Pot fi iertaţi toți aceştia? Categoric, nu!

  De aceea Dan Tomozei greșește parțial când scrie despre „Inconştienţa, lipsa de responsabilitate politică, social-culturală, servilismul şi delirul iniţiatorilor Legii nr. 217/2015“[28]: se poate vorbi de „servilismul şi delirul iniţiatorilor“ acestei legi, dar nu și de inconştienţa și lipsa lor de răspundere politică, fiindcă inițiatorii legii nu au fost inconștienți, ci, dimpotrivă, au fost conștienți și sunt, deci, pe deplin responsabili psihic, sunt pe deplin vinovați! Dacă sunt iresponsabili, trebuie duși la balamuc.

  În schimb, o expunere corectă și radicală – ca întotdeauna – o face Silvia Jinga într-un articolul care începe în forță: «Să începem cu Crin Antonescu, canalie, care cerea pedepse pentru cei care manifestă simpatii pentru ideile legionare. Crin spera să ajungă președinte și dorea să se gudure pe lângă evrei ca să primească sprijin. Acum, la o distanță de 13 ani, la propunerea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului „Elie Wiesel“ din România (I.N.S.H.R.-E.W.), se readuce pe tapet, pentru a fi impusă cu forța, legea antilegionară care vine cu pedepse de câte trei ani închisoare pentru cei care au simpatii legionare, „antisemite“, „xenofobe“. De acord, să nu fie antisemitism, nici xenofobie, dar stai puțin: românii din Covasna și Harghita sunt batjocoriți în țara lor! Ceea ce este grav în legea lui Wiesel – ca să-i zic astfel – este că impune din nou revizuirea valorilor noastre interbelice, căci cere dărâmarea statuilor: a Mareşalului Antonescu, pe care românii continuă să-l vadă, pe bună dreptate, ca pe un mare patriot, nu permit numirea unei străzi din Timișoara cu numele filozofului Petre Țuțea (Wiesel însuși s-a opus) etc. Alexandru Florian, evreu, președintele Institutului, a avut obiecții împotriva tuturor marilor spirite ca Mircea Eliade, Emil Cioran, Vulcănescu, Radu Gyr, care, ca tineri, au susținut Mișcarea Legionară, despre care știm că a pornit ca o ripostă la revoluţia rusească (eroare: a fost jidănească – n.n., V.I.Z.) din 1917 şi împotriva intensificării pregătirilor de comunizare a României și de sfârtecare a țării, ca opoziție la jaful țării». Și continuă la fel: «Și alte grupări politice au comis crime, dar câte crime fac evreii împotriva palestinienilor? Asta se iartă, se trece cu vederea. Sigur, sigur în cazul lor este patriotism. Numai Antonescu a fost tâlhar! În două mese rotunde de la „Realitatea TV“ reprezentanții lui Wiesel în România merg mai departe și vor să radă, să radă din memoria românească istoria rezistenței partizane din munții României. Vă rog să vă documentați despre Ion Gavrilă Ogoranu, care a rezistat 17 ani în munții Făgăraș împreună cu grupul lui, și a fost scăpat de la executare de președintele Nixon, vă rog să revedeți Memorialul Durerii, toate secvențele, ca să înțelegeți că domnii de la „Wiesel“ vor să-i omoare a doua oară pe eroii Neamului Românesc, pe cei care s-au opus ocupaţiei sovietice şi comunismului, pe cei care au plătit, pentru o idee, cu viața. Au plătit cu viaţa, nu au făcut cefe groase în jilţuri parlamentare, ca partinicii neocominternişti reciclaţi azi! Majoritatea au murit în temnițele comuniste pe când Ana Pauker se întorcea de la Moscova și îl băga în sperieți pe Dej zicând: „Tovarăşul Stalin a spus…“.

  Obrăznicia domnului Wiesel întrece orice măsură. În forma actuală legea 217/2015 este împotriva Constituției și a bunului simț»[29].

  Acest articol a fost publicat, inițial, în Curentul internațional[30], din S.U.A., dar despre care redacția revistei Art-Emis precizează, rețineți: „…ca urmare a unor inevitabile presiuni, a dispărut din spațiul virtual. Cenzura internațională nu doarme“.

  Așa îmi explic și faptul că, deși în ultimul an am trimis la Curentul Internațional multe episoade în serial din lucrarea mea HOLOCAUSTUL – GOGORIȚA DIABOLICĂ, nu mi s-a publicat nici unul. Frica de represalii l-a determinat pe directorul publicației să nu îmi mai tipărească nimic.

  La fel de la obiect ca și Silvia Jinga se exprimă și Radu Ulmeanu: „Cum Crin nu se putea retrage din politică fără să lase un fâs urât mirositor în urma lui – unul din cele mai pestilenţiale, vorba lui Marin Preda –, ne-a căptuşit cu o lege care tocmai a fost promulgată de Iohannis cu o nonşalanţă demnă de o cauză mai bună. Legea este în totală contradicţie cu Constituţia României, care prevede atât libertatea de conştiinţă, cât şi dreptul la exprimarea opiniei pentru fiecare cetăţean al acestei ţări“[31].

  Totuși, ziaristul Ionuț Țene are dreptate să se întrebe de ce așa târziu s-au inflamat, post factum, cei care protestează acum contra votării și promulgării infamantei Legi nr. 217/2015.

  „Ce mi se pare foarte ciudat şi foarte tardiv astăzi: dezbaterea inflamată post factum pe seama Legii antinaţionale, antidemocratice şi anticonstituţionale nr. 217/2015. După ce Legea nr. 217/2015 a fost promulgată de preşedintele Klaus Iohannis, fără o minimă cercetare juridică, absolut toată presa, societatea civilă şi analiştii s-au inflamat. Eu pun întrebarea firească: unde erau toţi cei care trebuiau să sesizeze neconstituţionalitatea şi ilegalitatea antidemocrată a demersului Institutului “Elie Wiesel”, în perioada dezbaterii parlamentare şi înainte de promulgarea prezidenţială? Atunci, era o linişte suspectă de îţi ţiuiau urechile. În afară de publicaţia Buciumul, ziarul Naţiunea, călugării de la Mănăstirea Petru Vodă, Fundaţia Ogoranu, teologii de la Rost, jurnalistul Victor Roncea şi cu voia d-voastră ziarul NapocaNews, care au luat poziţii publice şi pe site-ul parlamentului, absolut nimeni altcineva nu îşi exprima poziţia faţă de făurirea unei legi care încalcă toate prevederile legale şi constituţionale, legislaţia internaţională şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Era o linişte mediatică de mormânt într-un moment în care se punea la cale nu o lege antilegionară, ci un grav atentat la libertatea de gândire şi împotriva culturii poporului român. Mai mult, numeroase site-uri naţionaliste şi editorialişti creştini ignorau cu desăvârşire subiectul, discutau de Tsipras şi spuneau că legea antilegionară nu interesează pe nimeni. Parcă exista o teamă să nu fie arestaţi de procuratură. În acest context suspect a trecut prin parlament o lege votată aproape în unanimitate de parlamentari, ca pe vremea Marii Adunări Naţionale. Chiar şi deputatul naţionalist Bogdan Diaconu de la PRU a preferat să părăsească sala decât să ia o poziţie publică democrată împotriva unei legi antidemocratice şi antisemite (sic)“[32]. Evident, aici la ultimul cuvânt autorul a greșit, pentru că a vrut să spună „pro-semite“ sau, mai degrabă, „antiromânești“.

  Dar tot Ionuț Țene răspunde de ce s-a comentat și s-a protestat așa târziu: fiindcă se temeau să nu îi umfle procurorii, după ce erau denunțați ori de C.N.A., ori de C.N.C.D., ori de F.C.E.R., ori de „institutul“ care poartă numele escrocului internațional Elie Wiesel, ori de Efraim Zuroff de la centrul care poartă numele altui impostor, Simon Wiesenthal, ori de altă organizație jidănească pripășită, ca aceea născocită de Marco K. Katz, toate tolerate de guvern și de celelalte instituții abilitate să apere securitatea națională, pe care organizațiile jidănești o încalcă deliberat. Elocvent pentru „frica de procuratură“ este chiar cazul deputatului Bogdan Diaconu, a cărui semnificație Ionuț Țene nu o descifrează până la capăt: marele naționalist făcător de partide naționaliste a spălat putina din Parlament, dar nu fiindcă i-ar fi fost frică de procuratură – căci el are imunitate pentru declarațiile și acțiunile politice din Parlament –, ci fiindcă nu a are coloană vertebrală și nici cele „patru cojones“ pe care le invoca o deputată în Parlament, într-o sesiune anterioară! Iată, deci, că și Bogdan Diaconu s-a dovedit a fi, până la urmă, un demagog, unul mititel, e-adevărat, nu unul de dimensiunea lui Crin Antonescu-Vorbete.

  Emisiunile lui Rareș Bogdan, chiar așa întârziate, au fost, totuși, un act de curaj și un început în contestarea Legii nr. 217/2015, lege antiromânească prin dovedita contribuție a jidanilor din institutul „wiesel“. Dar și el, într-o emisiune, a recunoscut că a trebuit să întrerupă intervenția telefonică a unui comentator fiindcă acesta spusese că institutul poartă numele „escrocului internațional Elie Wiesel“. Și Rareș Bogdan a repetat – ca să îi dea, totuși, în subsidiar, dreptate! – zicând: „…nu puteam să accept să se spună pe post «escrocul internațional Elie Wiesel»“! Evident, de frică! Dar, oricum, nu este târziu să se comenteze și să se amplifice protestele față de caracterul antiromânesc, antinațional al acestei scelerate legi, chiar dacă s-a pus „carul înaintea boilor“: nu doar Legea nr. 217/2015 este problema gravă, ci originea ei: criminala O.U.G. nr. 31/2002 dată de ex-premierul pușcăriaș Adrian Năstase la presiunea unor senatori jidani americani.

  Prima concluzie este că, acum, întrucât s-a văzut caracterul eminamente pernicios al Legii nr. 217/2015, care este consecința finală a O.U.G. nr. 31/2002, este necesară abrogarea acesteia și, pe cale de consecință, și a celor două legi succesive, de dezvoltare a ei: Legea nr. 107/2006 și Legea nr. 217/2015.

  A doua concluzie este că, implicit, trebuie interzise organizațiile jidanilor, fiindcă atentează la siguranța națională a țării: institutul „Elie Wiesel“, agenția lui Marco K. Katz, C.N.C.D. etc. Să sperăm că reacția bumerang prin care se protestează contra Legii nr. 217/2015 se va amplifica și se va ajunge la acest deznodământ: abrogarea acestor legi și interzicerea organizațiilor jidănești în cauză.

  Dar, dincolo de dimensiunea eminamente antiromânească a acestei ultime legi, mai trebuie reținut un alt aspect, mult mai grav: că ea a fost clocită și impusă Parlamentului ticăloșit de niște alogeni, după cum și O.U.G. nr. 31/2002 a fost impusă de niște jidani, chiar dacă erau americani! Cum este posibil ca, în România actuală, jidanii să ne impună legi? Până aici a ajuns lașitatea Parlamentului, care trebuie să reprezinte poporul român?! Este clar, încă o dată clar, că Parlamentul României nu mai reprezintă România. Este clar că poporul român trebuie să își ia soarta în mâini!

  Deșteaptă-te, Române, și pune mâna pe arme!

  22 august 2015

  Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu

  [1] Cf. de ex., «Identitatea pierdută a lui Schnecker. Cum au dispărut din CV-ul strategului lui Crin Antonescu colaborarea cu Reagan, licenţa de pilot militar şi alte „amănunte“», de Iulia Marin, pe http://adevarul.ro/news/politica/crin-antonescu-1_5241c60dc7b855ff56bedf61/index.html. Vezi şi: http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2013/06/28/niels-schnecker-mason-crin-antonescu/

  [2] Cf. http://www.hotweek.ro/george-scutaru-fost-consilier-prezidential-al-lui-iohannis-audiat-la-dna-intr-un-dosar-de-coruptie/

  [3] Cf și: http://www.hotweek.ro/dan-motreanu-vicepresedintele-camerei-deputatilor-audiat-in-dosarul-lui-george-scutaru-pentru-spalare-de-bani/

  [4] http://lege5.ro/Gratuit/g4ztmnjxga/legea-nr-217-2015-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-31-2002-privind-interzicerea-organizatiilor-si-simbolurilor-cu-caracter-fascist-rasist-sau-xenofob-si-a-promov

  [5] Cf. http://www.stiripesurse.ro/legea-antilegionara-explicata-de-directorul-elie-wiesel-replica-pentru-plesu-si-marius-oprea_963336.html

  [6] Cf. http://ro.altermedia.info/romania/2009/10/18/crin-antonescu-vorbete-omul-cu-ochi-de-peste-mort-de-trei-zile/

  [7] Cf. http://ioncoja.ro/doctrina-nationalista/ne-vedem-la-tribunal/

  [8] Cf. http://www.clr.ro/Rep_dil_2002/..%5Crep_htm%5CL107_2006.htm

  [9] Cf. http://www.altermedia.info/romania/2009/01/10/supraordonanta-si-subordonatul-3/

  [10] http://ro.wikipedia.org/wiki/Declara%C8%9Bia_Drepturilor_Omului_%C8%99i_ale_Cet%C4%83%C8%9Beanului

  [11] Cf. http://www.altermedia.info/romania/2015/08/06/academicianul-eugen-mihaescu-despre-legea-elie-wiesel/

  [12] Cf. http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/declaratia_drepturilor_omului/

  [13] Cf. http://www.cotidianul.ro/ambasada-romaniei-refuza-ca-podul-unde-a-murit-sa-poarte-numele-ion-siugariu-266439/

  [14] Cf. http://www.altermedia.info/romania/2015/08/06/academicianul-eugen-mihaescu-despre-legea-elie-wiesel/

  [15] Cf. http://www.cunoastelumea.ro/atentat-grav-la-memoria-poporului-roman-ce-lucruri-incredibile-au-inceput-sa-se-petreaca-azi/#.dpuf; http://www.cunoastelumea.ro/legea-anti-legionara-sau-noii-bolsevici-impotriva-poporului-roman/

  [16] Cf. http://www.art-emis.ro/jurnalistica/3064-rabinul-eli-kaufman-despre-antisemitismul-din-romania.html; https://www.youtube.com/watch?t=1303&v=EW0nWytRJAM şi https://www.youtube.com/watch?v=rmHCVJe5tAU; http://www.presalibera.net/videorabinul-eli-caufman-despre-elie-wiesel-se-vrea-antisemitism-pentru-ca-antisemitismul-asta-le-aduce-bani_1834197.html

  [17] http://www.activenews.ro/video/Episcopul-Giurgiului-ia-ATITUDINE-si-cere-romanilor-sa-se-ridice-fata-de-mai-marii-acestei-lumi-Ne-am-saturat-de-obedienta-Este-vremea-sa-va-aparati-123721; http://www.activenews.ro/stiri-social/Episcopul-Giurgiului-discurs-TERIBIL-in-fata-a-mii-de-oameni-si-a-unui-comisar-european-E-o-mare-povara-sa-duci-neamul-pe-umerii-tai-si-pe-unii-ii-lasa-genunchii-123885; http://www.activenews.ro/stiri-social/Ce-nu-s-a-prezentat-din-predica-Episcopului-Giurgiului-pe-Muntele-Ceahlau.-PS-Ambrozie-De-ce-ne-dezbina-strainii-Manca-le-ar-inima…si-neamul-nemernicia-123899

  [18] http://www.activenews.ro/stiri/Lucia-Hossu-Longin-atac-la-legea-antilegionara-Este-produsul-unor-minti-ratacite-care-se-intorc-se-intorc-la-o-legislatie-stalinista-represiva-Voi-face-plangere-penala-impotriva-autorilor-legii-123866; http://www.activenews.ro/stiri-politic/Unui-soldat-erou-al-Armatei-Romane-ii-este-refuzata-cinstirea-in-Slovacia-chiar-de-Ambasada-Romaniei.-Slovacii-A-luptat-si-a-murit-pentru-libertatea-noastra.-Ambasada-il-face-fascist-si-invoca-contextul-geo-politic-123883

  [19] http://darieducan.blogspot.fr/2015/08/scrisoare-deschisa-presedintelui.html

  [20] Adrian Sturdza, „Alexandru Florian, legile din 1945 și memoria victimelor“, TheEpochTimes, 2 august 2015, pe http://epochtimes-romania.com/news/alexandru-florian-legile-din-1945-si-memoria-victimelor—236514

  [21] Cf. Vasile I. Zărnescu, „Necesitatea Reîntregirii României“, pe http://ro.altermedia.info/romania/2008/09/18/necesitatea-reintregirii-romaniei/

  [22] Vasile I. Zărnescu, „Tismăneanu ticălosu’ și Băsescu bengosu’“, 11 iulie 2010, AlterMedia, pe http://www.altermedia.info/romania/2010/07/11/tismaneanu-ticalosu-si-basescu-bengosu/

  [23] Cf. http://www.napocanews.ro/2015/08/federatia-comunitatilor-evreiesti-din-romania-sare-in-apararea-legii-nr-2172015-se-justifica-cenzurarea-libertatii-de-opinie-si-a-valorilor-nationale.html; http://m.hotnews.ro/stire/20369714

  [24] Ion Coja, „Liviu BERIȘ se alătură, de bună voie, grupului de evrei demenți și/sau abjecți!“, 16 decembrie 2013, pe http://ioncoja.ro/holocaust-in-romania/liviu-beris-presedintele-aervh-neaga-definitiv-holocaustul/

  [25] Mihai Enciu, „Un Gestapo evreiesc“, Academia Cațavencu, 16 august 2015, pe http://www.academiacatavencu.info/opinii/un-gestapo-evreiesc-38615. Similar, vezi și: http://www.rostonline.ro/2015/08/ministerul-afacerilor-externe-considera-ca-institutul-elie-wiesel-este-in-masura-sa-dea-sentinte-ideologice/; http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2015/07/30/seful-institutului-elie-wiesel-confirma-atitudinea-stalinist-aberanta-placa-comemorativa-a-lui-nichifor-crainic-si-bustul-lui-mircea-vulcanescu-ar-trebui-interzise-istorici-despre-legea-antilegionar/

  [26] Cf. https://pntcdvrancea.wordpress.com/2015/08/10/alex-stefanescu-datorita-legii-217-2015-stalin-a-inviat-din-morti-cu-moartea-pre-moarte-calcand/

  [27] Cf. http://www.altermedia.info/romania/2015/08/16/ambasada-romaniei-refuza-ca-podul-unde-a-murit-sa-poarte-numele-ion-siugariu/

  [28] Dan Tomozei, „Inconştienţa, lipsa de responsabilitate politică, social-culturală, servilismul şi delirul iniţiatorilor Legii nr. 217/2015“, Art-Emis, 20 august 2015, pe http://www.art-emis.ro/analize/3063-inconstienta-lipsa-de-responsabilitate-politica-social-culturala-servilismul-si-delirul-initiatorilor-legii-217-2015.html

  [29] Silvia Jinga, „O lege fără-de-lege împotriva Neamului Românesc“, Art-Emis, 20 august 2015, pe http://www.art-emis.ro/jurnalistica/3059-o-lege-fara-de-lege-impotriva-neamului-romanesc.html

  [30] Cf. http://www.curentul.net/2015/08/16/legea-antilegionara-sau-legea-antonescu/

  [31] Radu Ulmeanu, „Bomba cu explozie întârziată a lui Crin, o lege a umilinţei naţionale“, Cotidianul, 30 iulie 2015, pe http://www.cotidianul.ro/bomba-cu-explozie-intarziata-a-lui-crin-o-lege-a-umilintei-nationale-265648/

  [32] Ionuț Țene, „O dezbatere inflamată post-factum a Legii „antilegionare” nr. 217/2015. De ce?“, Napocanews, 14 august 2015, pe http://www.napocanews.ro/2015/08/o-dezbatere-inflamata-post-factum-a-legii-antilegionare-nr-2172015-de-ce.html

  sursa: http://www.altermedia.info/romania/2015/08/22/reactia-bumerang-contra-legii-nr-2172015/

  Apreciază

  Răspunde
 5. stef

  Majoritatea inca nu a priceput cat de nociva este l 217 si ce efecte poate avea pe termen lung. Toata presa alternativa,bloguri, asociatii trebuie sa acorde spatiu permanent cu articole de prima pagina, trimiteri si actiuni prin toate mijloacele impotriva acestei aberatii 217 – TOT ce-si doresc acum banditii de la Wiesel si agenturile sioniste este ca acest subiect sa nu mai fie dezbatut si sa intre in uitare.

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s