FRAȚI ORTODOCȘI, ASISTĂM NEPUTINCIOȘI ȘI NEPĂSĂTORI LA DECĂDEREA ORTODOXIEI? – Radu Iacoboaie, 8 ianuarie 2015

images (2)   images images (4)   images (3) images   images (5)

         Nu este neapărat nevoie să fii cercetător în bizantinologie, ca să realizezi faptul, că decăderea Bizanțului (a celui mai longeviv imperiu, care a existat timp de 1123 de ani!) seamănă foarte mult cu decăderea ortodoxiei contemporane. (puteți studia în acest sens filmul documentar ,,Căderea Constantinopolului – Lecția Bizanțului”) Se ridică unele întrebări legitime. Cum putem explica noi acea apatie și oboseală a bizantinilor de atunci, lipsa voinței lor de a trăi, descurajarea și pesimismul lor accentuat, pe care îl vedem și la frații ortodocși de astăzi?


          În primul rând, credem că acestea se datorau trădării principiilor creștine și a dogmei ortodoxe, a unor compromisuri de credință făcute de către mai marii lor, unii împărați și ierarhi. Unirea eclesiastică cu Roma, trădarea ortodoxiei de către Sf. Patriarh de atunci și a împăratului bizantin la Sinodul de la Florența-Ferrara între 1438-1439, credem că a constituit punctul culminant care a înlesnit căderea Constantinopolului în mâinile păgânilor turci în 1453. Iar în mod evident, Dumnezeu și-a retras Harul Său, a îngăduit acest lucru de o mare gravitate, drept pedeapsă pentru păcatele lor.
          Frați ortodocși, dacă nici noi, fiecare în parte, nu mai mărturisim astăzi, când unii ierarhi și Patriarhul acceptă rugăciunile în comun cu catolicii și protestanții, atunci cine?… A devenit oare mărturisirea lui Hristos un lucru atât de neînsemnat sau complet inutil?… Sau poate ne este frică mai mult față de oameni decât de Dumnezeu?
          În Sfânta Scriptură scrie negru pe alb: ,,Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi și Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor și Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri.” (Matei, cap. 10, 32-33; Luca cap.12, 8-9)

          ,,Și chemînd la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-și scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i folosește omului să cîștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său? Căci de cel ce se va rușina de Mine și de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrînat și păcătos, și Fiul Omului Se va rușina de el, cînd va veni întru slava Tatălui său cu sfinții îngeri.” (Marcu, 34-38)

          Reproducem tot în acest sens mai jos și un cuvânt de învățătură rostit de către părintele Iustin Pârvu, chiar înainte de demararea campaniei anticip, publicat în ,,Glasul monahilor”, nr. 4 (18)/ aprilie 2005.

,,– Părinte, Biserica este astăzi clătinată de multe devieri. Ce atitudine să avem față de ele?

– Cei ce mărturisesc apărându-și credința sunt ca niște apologeți ai vremurilor acestora. Este dovadă de curaj și de sacrificiu să mărturisești pentru că astazi, când adevărul este sistematic ascuns cu meșteșugire diplomatică, riscul este foarte mare: să-ți pierzi serviciul, să ajungi pe drumuri, să intri la pușcărie, să fii caterisit …

– Nu poate fi vorba despre un eroism exagerat?

– Nu este un eroism deloc, ci frica de a nu-ți vinde sufletul, este o datorie. A nu mărturisi este exagerat, a tăcea este mai grav.

– Și când trebuie să taci?

– Când o fi timpul. Trebuie să știi când să taci și când să mărturisești. Dar de cele mai multe ori tăcerea este ascundere a acestor realități, o trădare a adevărului. Știm că un ucenic al Sf. Paisie cel Mare, pe când trecea prin lume, a tăcut în fața unui evreu care i-a ocărât credința lui cum că nu e dreaptă. Și urmarea a fost că Sf. Paisie, când a ajuns el la mănăstire, nu l-a mai recunoscut ca ucenic, văzând că darul de la Botez s-a depărtat de la el. A fost de acord [cu evreul] și a căzut din darul lui Dumnezeu (…).

Nu e justificat să stai de-o parte. Aceasta se întâmplă când ești într-o poziție defavorizată, când nu ai pe ce să te sprijini. Dacă ai un sprijin puternic, ai mai multă îndrazneală să mărturisești, te avânți fără frică precum copilul care are lângă el pe tatăl. Păi, noi nu-l avem pe Hristos și pe sfinții săi și tot adevărul la care ne-am angajat? Credința noastră nu-i puțin lucru, este mărturisită de sfinții Părinti prin viața, cu cuvântul și chiar cu moartea lor. Stăm pe un reazem neclintit, pe care ceilalți nu-l au. Biserica noastră creștină Ortodoxă nu e o scornire omenească, e din veșnicie, nu-i o instituție pământească, e de la Dumnezeu. Trebuie să păstram linia Sfinților; ei nu treceau ușor cu vederea, povățuiau, mustrau și săreau când era vorba de erezie.

– Dar aceia erau Sfinți. Noi, păcătoși fiind, putem mărturisi la fel ca ei?

– Bineînțeles. Oricând o putem face. Harul lui Dumnezeu este cel care lucrează, iar harul este cel care lucrează, iar harul același este, ieri și azi și în veci. Noi suntem ființe nevrednice și ne facem și mai nevrednici dacă rămânem căldicei; nu suntem nici reci, nici fierbinți.

– Cine-i îndreptățit să mărturisească?

– Cine are unele convingeri și le mărturisește. Oricine. Nu ne băgăm în probleme pe care nu le cunoaștem și nu suntem în stare să le sustinem, dar de cele pe care le cunoaștem ne ținem de ele. Iar dacă vrei să faci o apologie mai serioasă trebuie să ai o cunoștință duhovnicească, un har special de la Dumnezeu să faci aceasta, cum făceau Sfinții. De nu – trebuie să ai o rațiune bogată care să sintetizeze corect ce au spus dascălii Bisericii.

– Ce amestec este justificat cu celelalte credințe, cu celelalte biserici?

– Biserica Ortodoxă este veșnică prin Hristos Dumnezeu, e netrecătoare, nu are nevoie să se amestece cu nimic altceva ca să nu se dilueze. Se apropie, dar nu se amestecă. Nici măcar nu poți avea o relație. Vin foarte mulți oameni și mă întreabă ce să facă: să mai intre sau nu în bisericile în care s-au făcut slujbe ecumenice? Eu le-am spus că, atunci când vor vedea că se vor împărtăși unii de la alții, să nu mai stea. Dar nici așa. Ne temem de cuvintele Sfinților Părinți care interzic să stăm sub același acoperiș cu ereticii. Ba canoanele spun că nici cu creștinii necununați să nu stai la masă, darmite cu ereticii. În cazul acesta ea nu mai e Biserică. De altfel e și prorocit că toate organizațiile ecleziastice vor cădea groaznic și deodată, chiar și instituția Bisericii. Sf. Ignatie Briancianinov spune asta. Biserica decade prin primirea umanismelor. Umanismul este închinare la idoli, iar dogma infailibilității papale este o latură a umanismului, după cum spune și Sf. Iustin Popovici, reînviind idolatria. Toți se închinau și venerau Partidul ca pe un idol. Iar cei care au tăcut și s-au supus ideologiei comuniste chiar siliți, socotesc că sunt asemenea închinătorilor la idoli.

– Oamenii nu mai sesizează aceste pericole, fiind manipulați ușor prin mass-media. Cum mai pot fi treziți?

– Din ignoranță turma nu are habar pe cine preamăreste. E foarte greu să convingi o masă de oameni când toți preamăresc același lucru. Ce să-i mai spui bietului om? Face și el precum aceia din antichitate, când se hotăra moartea unui filosof. Se dăduseră niște scoici pe care să scrie oamenii votul lor. O bătrâna a scris să fie omorât. Cineva o întreabă: cunoști mata pe acesta? Nu-l cunosc, răspunde ea. Apoi cum de l-ai condamnat?… Dacă așa au făcut toți, am făcut și eu ca ei.

– Dar dacă nu ai o trăire ortodoxă, ce putere mai are mărturisirea ta?

– Dacă nu ai traire ortodoxă nici să nu îndrăznești să spui ceva. Dar chiar așa, când ai cât de puțin și te temi să nu pierzi dreapta credință, Îți dă Dumnezeu și putere, și înțelepciune să mărturisești, și curaj, și spirit de jertfă. Cel mai important e să fii acolo, pe calea cea strâmtă. Ce credeți, că trăitorul este musai cel ce face paraclise și acatiste și crede că face mare ascultare, ignorând adevărurile de bază ale Bisericii? Ascultarea se face până la mântuire. Adică, când ți-a periclitat starea de mântuire, nu mai asculți.

– Și cum îți dai seama?

– Foarte simplu. Când trăiești puțin, Dumnezeu îți descoperă mult. Tu să-ți faci datoria ta de creștin, că-ți dă El înțelepciunea căreia nu-i vor putea sta împotrivă toți potrivnicii.

– Dar dacă apără adevărul cu răutate?

– Depinde. De unde știm noi că un apărător al Ortodoxiei o face cu răutate? Păi, nu este decât să mă mânii pe păcat și pe eretici. Am tot dreptul acesta. Sf. Ioan Gură de Aur spune că-i sfințită palma celui care-l lovește pe eretic. Nu pot să spun eu că cel ce face o constatare, o analiză, o face numaidecât pătimaș. O fi și asta, dar nu întru totul. Mai este și puțina jertfă. Că n-o fac pentru a câștiga drepturi personale, moșii, ci pentru că-mi ia credința. Atunci nu mai e de stat pe gânduri. Atunci când îmi confiscă căsuța mea, să zic: Fie numele Domnului binecuvântat! Însă ce a făcut Iov când voia vrăjmașul să se atingă de sufletul lui? Nu l-a predat, măi. De trup să nu ne pese, dar sufletul trebuie păzit. Dacă ne pierdem dreapta credință, asta înseamnă că ne pierdem sufletul. Cum să ni-l vindem? Rămânem ortodocși.

– Cum să te supui stăpânirii de azi?

– Ne supunem în cele ce nu împiedică porunca lui Dumnezeu. Mă supun păstorului care intră și iese pe ușă. Dar cel care intră ca furul pe aiurea, chiar și prin altar, și prin școală, prin cârciumi, prin droguri, prin homosexualitate și toate fărădelegile, pe acela n-am voie să-l ascult. Noi, care avem răspundere, ce facem?

– Și dacă te caterisesc?

– Caterisirea este omenească. Dar Sfinții câte prigoniri și nedreptățiri n-au răbdat, de care mai degrabă nu suntem noi vrednici? Nu așa s-a întâmplat și cu Sf. Ioan Gură de Aur? Dar nu s-a dat înapoi. Asta nu l-a împiedicat cu nimic să mărturisească în continuare adevărul.

– Este o vrednicie a fi prigonit?

– Păi, este o vrednicie, căci asta înseamnă că trăiești oleacă. Dacă n-ar fi fost sângele martirilor, care au mărturisit dreapta credință în fața prigonitorilor Bisericii, n-am mai fi avut moștenirea aceasta de care ne bucurăm acum.

– Care este cea mai mare problema a Bisericii astăzi?

– Primejdia cea mai mare este că noi, de 2000 de ani, săpăm la temelia Sfântului Altar slujind cu nevrednicie. Răul este în noi.”

         Iar despre atitudinea de cinstire a sfinților închisorilor, care ar trebui canonizați, puteți urmări în filmul de mai jos, cu părintele Iustin Pârvu:

       SINGURA SALVARE A RĂMAS RUGĂCIUNEA ȘI TRĂIREA ORTODOXĂ:


                                             DOAMNE MILUIEȘTE-NE PE NOI!
                              Cu dragoste întru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie,

                                                      8 ianuarie 2015

 

                  UN FILM EXCEPȚIONAL DESPRE COTROPIREA SĂLBATICĂ A CONSTANTINOPOLULUI ÎN 1204 ȘI DESPRE IMENSELE COMORI FURATE DE APUSENI DIN BIZANȚ ÎNTRE ANII 1204-1261…

                  UN FILM EXCEPȚIONAL DESPRE DECĂDEREA BIZANȚULUI (ÎN MOD IZBITOR DE  ASEMĂNĂTOR ȘI A ORTODOXIEI CONTEMPORANE!)…

                                Căderea unui imperiu — Lecția Bizanțului

                  STUDIAȚI VĂ ROG CU ATENȚIE ACEST FILM DOCUMENTAR…

19 gânduri despre „FRAȚI ORTODOCȘI, ASISTĂM NEPUTINCIOȘI ȘI NEPĂSĂTORI LA DECĂDEREA ORTODOXIEI? – Radu Iacoboaie, 8 ianuarie 2015

   1. raduiacoboaie Autor post

    George commented on TREI CHESTIUNI referitoare la atacul TERORIST de la PARIS – 1) VICTOR CIUTACU: “Daca serviciile secrete au dorit sa provoace … o anumita tendinta si niste masuri?” 2) Necesitatea restrangerii drepturilor cetateanului. 3) Care sunt limitele LIBERTATII DE EXPRIMARE? Exemplu de caricatura anti crestina in revista Charlie Hebdo. (blogul saccsiv)

    in response to saccsiv:

    PRIMA CHESTIUNE Spusa lui Victor Ciutacu o puteti auzi incepand cu min. 40:35 la: http://www.romaniatv.net/emisiune/editia-de-seara_853.html N-a mers cu ideea prea departe, insa ne putem gandi la ceva de genul: 11.09.2001 … SI LUMEA S-A SCHIMBAT sau de la ce ni se trage iminentul Big Brother Sunt multe bizare in aceasta actiune terorista de executie […]

    http://www.nasul.tv/2015/01/07/declaratie-incendiara-a-unui-fost-sef-al-armatei-romane-populatia-romaniei-este-atacata-cu-arme-psihotronice-din-interiorul-tarii-iar-in-marile-piete-publice-din-bucuresti-sunt-amplasate-dispozitive/

    Apreciază

   2. raduiacoboaie Autor post

    16 LINK-URI FOARTE IMPORTANTE CU PR. PROF. DR. MIHAI VALICĂ:

    https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/08/31/pr-dr-mihai-valica-despre-moastele-sfintilor-inchisorilor-22-iulie-2014/

    http://www.apologeticum.ro/2014/04/pr-prof-dr-mihai-valica-indemn-la-rugaciune-pentru-pacea-dintre-tarile-ortodoxe/

    http://www.apologeticum.ro/2013/04/pr-prof-dr-mihai-valica-despre-curaj-fricosii-nu-se-mantuiesc/

    http://www.apologeticum.ro/2013/05/pr-prof-dr-mihai-valica-sa-ne-adunam-cat-mai-multi-in-jurul-acestei-biserici-a-bunului-parinte-justin-a-acestei-stari-de-spirit-duhovnicesti-si-sa-nu-o-lasam-sa-slabeasca/

    http://www.apologeticum.ro/2013/08/pr-prof-dr-mihai-valica-romania-intre-martiraj-ocrotirea-si-rasplatirea-tortionarilor-si-teroarea-ideologica/

    http://www.apologeticum.ro/2014/03/pr-prof-dr-mihai-valica-mesaj-pentru-conferinta-de-la-iasi-din-19-martie-avva-justin-si-sfintii-inchisorilor/

    http://www.apologeticum.ro/2014/03/pr-prof-dr-mihai-valica-predica-la-duminica-sf-grigorie-palama-despre-necitirea-sinodiconului-in-duminica-ortodoxiei-despre-viitorul-sinod-mare-si-sfant/

    http://www.apologeticum.ro/2014/03/pr-prof-dr-mihai-valica-radacinile-sioniste-si-traditia-bolsevica-a-zilei-de-8-martie/

    https://graiulortodox.wordpress.com/2014/07/03/pr-prof-dr-mihai-valica-parintele-gheorghe-calciu-din-motive-de-smerenie-a-dorit-sa-nu-fie-dezgropat-daca-ar-fi-fost-ecumenist-sinodul-l-ar-fi-pus-direct-in-calendar/

    https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2013/04/17/pr-prof-dr-mihai-valica-cip-ul-intre-ghioaga-duhovniceasca-si-ghioaga-politica/

    https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2012/03/31/pr-dr-mihai-valica-ortodoxia-si-mondializarea-inregistrarea-conferintei-de-la-suceava-29-martie-2012/

    https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/12/07/sfarsitul-lumii-si-miscarile-oculte-in-noua-era-a-globalizarii-pr-prof-dr-mihai-valica/

    https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/07/15/pr-dr-mihai-valica-precizari-teologie-despre-actele-biometrice-in-contextul-sfintei-spovedanii/

    https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2011/04/12/moliftele-sfantului-vasile-sub-restrictii-seculare-pr-prof-dr-mihai-valica/

    https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/06/17/romanii-creditele-si-mantuirea-neamului/

    https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2010/03/15/ortodoxia-si-provocarile-actuale/

    Apreciază

   3. raduiacoboaie Autor post

    ,,Experimentul Piteştiului românesc de altădată, s-a globalizat. Scopul acestei reeducării contemporane este anularea instinctului de apărare. Cătuşele nu se mai pun la mâini şi picioare, ci la cap, la inimă şi la conţiinţă, iar lumea devine o închisoare generală pentru toţi. Orice compromis, tăcere, neimplicare, capitulare şi amânare a luptei impotriva acestei reeducări, înseamnă o greutate imensă transferată pe umerii copiilor noştri. Suntem în plin război al reeducării, iar noi, creştinii, de orice confesiune, suntem în legitimă apărare, atunci când luptăm, iar când eşti în legitimă apărare, ai circumstanţe atenuante, să te aperi cum poţi mai bine, numai să scapi cu viaţă…!

    Biserica, spațiu liturgic mântuitor, ca loc de întâlnire dintre memorie și actualizare, dintre trecut și prezent în perspectiva viitorului, ca loc al împăcării și al iertării, este chemată să amintească omului și generațiilor, că nu putem începe o nouă pagină a istoriei fără mărturisirea greșelilor și a păcatelor în mod personal, comunitar și plenar, şi fără o luptă continuă cu reeducarea modernă şi cu păcatul.”

    Pr. prof. dr. MIHAI VALICĂ

    Apreciază

 1. Pingback: FRAȚI ORTODOCȘI, ASISTĂM NEPUTINCIOȘI ȘI NEPĂSĂTORI LA DECĂDEREA ORTODOXIEI? – Radu Iacoboaie, 8 ianuarie 2015 | ayeaye20

 2. Un om care iubește dreptatea

  Păi nu este firesc să fie așa dacă a venit sfârșitul? Dacă a venit antihristul.
  E plin pământul, e plin internetul de profeții cum c-a venit sfârșitul.
  Și dacă tot a venit sfârșitul, ce rost mai are să ne obosim cu revigoratul ortodoxiei? Când în curând totul se va sfârși…

  Să citim semnele vremurilor …Cică acuma ele ar spune c-a venit sfârșitul. De 2000 de ani încoace tot au fost semne, în fiecare epocă în parte au fost semne. Creștinii au crezut în toate epocile că a venit sfârșitul. Și uite așa creștinii au tot stat cu brațele încrucișate așteptând sfârșitul și de 2000 de ani încoace, cu excepțiile de rigoare, puține la număr, nu au făcut nimic pentru Ortodoxie. De asta se află ea în situația jalnică în care o găsim acum.

  PS De fiecare dată când dracul a inventat ceva malefic (ca de exemplu azi, cipurile), s-au tot găsit unii să ”prorocească” c-a venit sfârșitul.
  Eu zic: nu vine sfârșitul când vrea dracul sau ”prorocii”, ci când permite Dumnezeu. La data de El stabilită și știută mai înainte de toți vecii.
  Ce… că mai amână Dumnezeu, ca noi să așa și pe dincolo … Data este una singură, bine stabilită și Dumnezeu a dat-o unui singur profet. Unul mare, care a stat de vorbă cu însuși Arhanghelul Gavriil, Profetul Daniel. Adânc ascunsă, la Daniel se află data.
  Nu întâmplător am scris Profet cu P mare, că s-a umplut pământul de ”profeți” mușcați de șarpe ca să profețească. Cum c-a venit sfârșitul. Așa se face că el creștinul, de 2000 de ani încoace, este doar cu ochiul pe iminentul sfârșit, iar în acest răstimp Ortodoxia este lăsată să se ducă de râpă. Genială lucrare!!! Din păcate, a satanei.

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s