Arhive zilnice: 22 ianuarie 2015

NU PRIMIM CARDURILE ELECTRONICE DE SĂNĂTATE ȘI NU DORIM DOSAR ELECTRONIC DE SĂNĂTATE!

10 motive pentru care ar trebui să spunem NU cardului de sănătate

card de sanatate electronicDeși de la 1 februarie Cardul de Sănătate devine obligatoriu, există în continuare numeroase discuții legate de problema confidențialității datelor extrem de sensibile ce sunt accesate acum de medici în Dosarul Eclectronic de Sănătate.De Dosarul Electronic de Sănătate s-a vorbit mai puțin și de aceea este foarte important să vedem ce informații există stocate în acest dosar și cine are acces la aceste informații.

Site-ul Bestbigdeal.com efectuează o analiză tehnică în baza informatiilor furnizate de CNAS pentru a vedea dacă legal ne putem apăra intimitatea căci ideea ca undeva pe un server la care au acces și alte persoane în afară de noi, se află tot istoricul medical al nostru, este înspăimântătoare pentru mulți dintre noi.

Așadar, vă prezentăm cele mai importante 10 puncte extrase din procedura oficială CNAS și analiza aferentă fiecăruia:

1. Cum se constituie Dosarul de Sănătate Electronic (DES) al unui pacient?
Dosarul de sănătate pentru un pacient se constituie la prima trimitere a unui document medical de către un medic în sistemul DES.
Practic, la transmiterea unui prim document medical, se verifică dacă pentru CNP-ul acelui pacient există deja generat un dosar de sănătate. Dacă nu există, se vor interoga bazele de date SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat) și SIPE (Sistemul Informatic Prescripția Electronică) pentru CNP-ul respectiv, se vor extrage date istorice iar datele din dosar vor fi consolidate pe baza acestor informații și a celor cuprinse în documentul medical transmis de medic.
Interogarea pentru date istorice se produce numai la crearea dosarului, urmând ca acesta să fie apoi alimentat cu date prin transmiterea de documente medicale.
Dosarul de sănătate se constituie și atunci când pacientul solicită matricea de securitate (pentru acces) de la medic iar medicul o generează, o imprimă și o înmânează pacientului.

2. Cum se poate conecta pacientul la Portalul DES?
Pacientul se poate conecta la Portalul DES de la orice calculator cu conexiune la internet, accesând adresa http://www.des-cnas.ro, selectând butonul ‘Accesați DES’ și urmând instrucțiunile pentru pacienți afișate pe pagină.

3. Cum se autentifică pacientul în Portalul DES?
Pacientul are două posibilități de autentificare:
Cu card de sănătate – această modalitate de autentificare este accesibilă pacienților care au în posesie cardul de sănătate și au acces la un cititor de carduri; pacientul va selecta opțiunea Autentificare cu card de sănătate, va introduce cardul de sănătate în cititor, iar apoi codul PIN aferent cardului.
Cu CNP sau CID și matrice de securitate – această modalitate alternativă de autentificare se poate folosi doar după constituirea dosarului de sănătate de către un medic și înmânarea matricei de securitate către pacient. Se va introduce în portalul DES CNP-ul sau codul CID și se va acționa butonul. În pagina nou deschisă, se va introduce codul de 3 caractere de pe poziția cerută de portal din matricea de securitate, precum și parola personală aleasă la momentul înregistrării contului. La prima autentificare în portal a unui pacient, acesta va fi îndrumat să își definească o parolă.

După cum se vede din primele 3 puncte furnizate de CNAS, accesul la Dosarul Electronic de Sănătate poate fi făcut și fără Card de Sănătate, cardurile fiind inutile. Motivele ce stau în spatele impunerii acestor carduri fiind unele de natură financiară, întregi afaceri creându-se în spatele acestui proiect.

4. Cum obține pacientul matricea de securitate?
Matricea de securitate poate fi obținută de la orice medic. În timpul consultației se poate solicita medicului generarea și tipărirea unei matrici de securitate. Pacientul îi va prezenta medicului un document de identitate, iar după tipărirea matricei va semna de primire.
De asemenea, ulterior primei autentificări în portal, pacientul poate să își genereze singur o matrice, în cazul în care dorește sau a pierdut-o pe cea primită de la medic, prin accesarea butonului ‘Nu pot accesa contul meu’ , iar aplicația va deschide pagina de recuperare parolă sau matrice, în care se va alege fișa Regenerare matrice, unde se vor urma instrucțiunile afișate.

Acest paragraf este de-a dreptul îngrijorător, având în vedere că este precizat în clar că parola poate fi obținută de ORICE MEDIC, nu doar de medicul de care aparținem.

5. De câte ori poate fi generată matricea de securitate pentru un pacient?
Matricea de securitate poate fi generată pentru un pacient ori de câte ori este necesar. Cu această ocazie matricea veche este dezactivată, accesul la portal nu mai poate fi făcut folosind pozițiile aceasta. Așadar, la un moment dat este activă o singură matrice, ultima matrice generată.

Problema de securitate a datelor personale este și aici prezentă din moment ce la punctul anterior se precizează că orice medic poate procura parola chiar dacă pacientul o schimbă pentru a nu avea acces nimeni la datele sale.

6. Cine poate consulta dosarul unui pacient?
Dosarul unui pacient poate fi consultat în totalitate de către acel pacient și de către reprezentanții săi legali care pot fi introduși în sistem de un medic.
Sumarul și informațiile pentru urgență pot fi consultate de către orice medic autenticiat cu un certificat autorizat.
Dacă pacientul a configurat drepturile de accesare ale propriului dosar și a acordat drept de acces anumitor medici sau anumitor categorii de medici, aceștia îi vor putea accesa dosarul conform politicilor de securitate selectate de pacient.
De asemenea, în prezența pacientului orice medic îi poate accesa acestuia dosarul după confirmarea acordului pacientului (prin prezentarea cardului de sănătate sau a poziției solicitate din matricea de securitate a pacientului).

Nici acest lucru nu prezintă siguranță deoarece orice program se poate face astfel încât cineva direct interesat poate accesa orice fel de informație dorește. Nimeni dar absolut nimeni nu ne poate garanta că programatorul, nu a lăsat deschise asemenea portițe pentru accesul informațiilor fără a lăsa ‘URME’.

7. Poate medicul consulta dosarul de sănătate al unui pacient dacă pacientul este prezent?
În prezența pacientului orice medic îi poate accesa acestuia întregul dosar după confirmarea acordului pacientului (prin prezentarea cardului de sănătate sau a poziției solicitate din matricea de securitate a pacientului).
Sumarul și informațiile de urgență pot fi consultate de către orice medic cu un certificat autorizat, chiar și fără ca pacientul să fie prezent.
Prin legislație, medicii sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor medicale ale pacienților.

Așadar, orice medic cu un certificat autorizat poate accesa sumarul și informațiile de urgență în lipsa pacientului.

Sumarul pentru urgenta contine informatii despre:

alergii sau intoleranțe
proteze sau dispozitive interne
transplanturi sau boli cronice
boli hematologice relevante pentru o urgență
medicația curentă
internări recente

Acestea reprezintă informații extrem de sensibile care dacă ajung pe mâna cuiva rău-intenționat pot cauza foarte mult rău pacientului. Este adevărat că prin legislatie medicii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor medicale dar cine poate garanta că nu au acces la aceste date si alte persoane cu intenții nu tocmai bune?

8. Poate un pacient accesa dosarul altui pacient?
Un pacient poate accesa dosarul altui pacient doar dacă un medic l-a declarat (introdus) în DES ca fiind reprezentantul legal al altui pacient, pe baza documentelor legale prezentate.

Aceste informații sunt foarte vagi căci se ridică întrebări de genul: Cine verifică dacă există documentele legale prezentate, sau dacă sunt legale? Cert este că medicii au drepturi depline și pot face orice fel de modificări în dosar cu sau fără documente. În ce conditii se pot face aceste MODIFICĂRI? Se pot face aceste modificări ale dreptului de acces și în lipsa pacientului?

9. Indicațiile pacientului, odată completate, vor fi luate în considerare de către personalul medical ?
Pacientul sau reprezentantul legal al acelui pacient poate gestiona indicațiile proprii în ceea ce privește îngrijirea sa medicală (cum ar fi acordul de a efectua transfuzii, donări de organe sau resuscitare). Aceste indicații vor avea doar caracter informativ pentru medicii care vor accesa dosarul de sănătate al acelui pacient – aceștia fiind în continuare obligați să se supună reglementărilor legale privind aceste subiecte.

Dacă toți medicii au dreptul să facă anumite modificări în dosar, cine ne garantează că un medic nu va schimba de exemplu opțiunea de a dona organe în situația în care pacientul se află în comă ? Cine ne garantează că nu se pot face asemenea abuzuri? Pentru bani se pot face multe lucruri și apoi se poate da vina pe o eroare în sistem.

10. Cum poate pacientul verifica cine și când i-a accesat dosarul ?
Pentru dosarul propriu sau al celor la care are drept de acces ca reprezentant legal, pacientul poate vizualiza în cadrul portalului DES jurnalele de accesare ale dosarului de sănătate. Pentru aceasta, din pagina principală, se va acţiona butonul ‘Istoric acces’

Nici acest lucru nu se poate garanta. Programatorul poate construi programul astfel încât informațiile afișate să fie filtrate și anumite accesări să nu fie afișate. Este foarte simplu acest lucru.

Sursa : activenews.ro

Vedeti si :
-> http://activenews.ro/cine-nu-doreste-dosar-electronic-de-sanatate-va-trebui-sa-si-asume-scris-aceasta-optiune_1837897.html

 

  1. Your comment is awaiting moderation.

    ADEVĂRAT! RĂSPUNSUL NOSTRU CRED CĂ AR TREBUI SĂ FIE ABROGAREA LEGII 95 DIN 2006 SAU REVIZUIREA EI!

    https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/01/17/apel-pentru-crearea-unei-platforme-comune-pentru-respingerea-cardurilor-de-sanatate-si-tuturor-documentelor-electronice/

Publicitate

ECUMENISMUL SAU PACTUL CU DIAVOLUL. POARTA DE INTRARE A SLUJITORILOR ANTIHRISTULUI ÎN CETATEA ORTODOXIEI! – repostare Radu Iacoboaie, 5 ianuarie 2015

 

MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI

descărcare   images (5)images (3)   images (6)images (2)   images (4)   images

          Frați ortodocși, observăm în ultima vreme faptul că, reprezentanți ai celor care se află căzuți în ereziile ecumenismului și papismului se străduiesc tot mai mult în spațiul public, insistă să determine în conștiința publică o anumită atitudine: UNIREA ,,BISERICILOR”…
          Deși noi, ortodocșii, facem diferența netă între ecumenism și ecumenicitate, în ultimul caz fiind vorba de întoarcerea catolicilor și protestanților la ortodoxia de unde au plecat cu mult timp în urmă. Și mai știm foarte bine un fapt, acela că Hristos nu a întemeiat mai multe biserici, ci a întemeiat doar O SINGURĂ BISERICĂ și anume BISERICA ORTODOXĂ (drept slăvitoare). Iar acest adevăr îl mărturisim desigur cu toții, ori de câte ori rostim Crezul nostru ortodox. Ortodoxia în traducere din greacă înseamnă DREAPTA CREDINȚĂ. Cu alte cuvinte este dreapta slăvire a lui Dumnezeu.

Vezi articolul original 687 de cuvinte mai mult