SINODUL DIN CRETA A FOST CU ADEVĂRAT UNUL TÂLHĂRESC, MINCINOS, ERETIC ȘI MASONIC… – Radu Iacoboaie, 6 septembrie 2016

images  images      

           Iubiți frați ortodocși, vă semnalăm apariția unui număr de excepție al revistei ortodoxe ATITUDINI. Este vorba despre numărul pe luna august 2016, dedicat Sfântului Marcu Evghenicul (Mitropolitul Efesului, care nu a semnat documentul Sinodului tâlhăresc de la Ferrara-Florența dintre anii 1437-1439, care a încercat unirea cu catolicii schismatici și eretici http://www.atitudini.com/2016/08/a-aparut-revista-atitudini-nr-45-dedicata-sfantului-marcu-evghenicul/), precum și acestui recent Pseudo-Sinod din insula Creta, așa-zis panortodox (de fapt nici măcar unul ortodox, legitim, autentic, nici Sinod, nici Sfânt, nici Mare, după cum l-au ridicat în slăvi unii clerici și teologi (masoni îndeosebi), ci o simplă Întrunire Ecumenistă sau o conferință interortodoxă lărgită, dar care a produs efecte pentru că a legalizat în ascuns dar și pe față (prin documente, precum cel cu nr.6! – ,,Relațiile Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine”) ecumenismul sau globalizarea religioasă…

            În opinia noastră dar și a multor teologi de pretutindeni, Sfintele Sinoade locale (inclusiv Sf. Sinod al BOR) vor trebui să reanalizeze cât mai urgent documentele acestui ,,Sinod” și să ceară anularea acestora (invalidarea lor), precum și retragerea semnăturilor ierarhilor și chiar recunoașterea în public a vinovăției și greșelii lor, apoi să treacă la condamnarea categorică a  ereziilor contemporane (ecumenismul, erezia fracmasonică, Filioque, primatul papal, erezia că există o singură fire în Hristos, hirotonia femeilor etc), dar și unele concepții doctrinare catolice și protestante (teoria ramurilor, teoria pierderii unității Bisericii, rugăciunile în comun cu eterodocșii și alte practici necanonice). Nu în ultimul rând, Biserica Ortodoxă Română să renunțe ca și alte Biserici Ortodoxe autocefale la calitatea sa de membru în Consiliul Mondial al Bisericilor (care ,,Biserici”, când știm foarte bine că Hristos a lăsat doar Una?).

           PENTRU CĂ TOȚI IERARHII CARE ȘI-AU DEPUS SEMNĂTURA PE DOCUMENTELE ACESTUI PSEUDO-SINOD ECUMENIST DIN CRETA AU TRĂDAT REALMENTE ORTODOXIA ȘI BISERICA LUI HRISTOS! DE ACEEA A ȘI EXISTAT ACEASTĂ SECRETOMANIE LA DESFĂȘURAREA LUCRĂRILOR ȘI CREDINCIOȘII NU AU ȘTIUT ȘI NU ȘTIU NICI PÂNĂ ACUM DECÂT FOARTE PUȚIN SAU DELOC DIN TOT CE S-A DISCUTAT ÎN SPATELE UȘILOR ÎNCHISE ȘI CE ALTE DOCUMENTE S-AU MAI SEMNAT ACOLO…

           Ce putem citi în această revistă:

           ,,Era clar pentru toți că un sinod panortodox nu era convocat pentru apărarea învățăturii credinței ortodoxe, ci pentru ca erezia ecumenistă să poată fi ,,aprobată canonic” și nicidecum pentru a se combate vreo erezie sau abatere de la învățătura Bisericii Ortodoxe, așa cum ar fi firesc să se facă, după modelul patristic (cuvântul ,,erezie” nici măcar nu apare în documentele oficiale semnate în Creta! – n.a.) (…) Susținătorii lui (ecumenismuui – n.a.) consideră că adevărul revelat nu se află deplin într-o Biserică și nici doar într-o religie sau sistem filozofic, ci că el se află răspândit, nici mai mult nici mai puțin, în toate Bisericile și religiile și în toate sistemele filozofice (idee de sorginte masonică evident – n.a.). (…) Primul pas a fost făcut de Athenagoras (fostul Patriarh al Constantinopolului, ecumenist – n.a.) prin ridicarea anatemelor (dintre ortodocși și catolici – n.a.). Următorul pas a fost pregătit în timp ca mai apoi să fie aplicat la nivel de sinod panortodox. (…) Pentru a ascunde intenția sa de a schimba canoanele Bisericii, sanctitatea sa Bartolomeu (actualul Patriarh al Constantinopolului – n.a.) menționează că niciun canon nu trebuie modificat, în schimb propune să fie ,,adaptat” la noile cerințe ale timpului (un sofism – instrument al retoricii foarte înșelător – n.a.). (…)

           Pentru a-și pune în aplicare erezia, patriarhul Bartolomeu a insistat să organizeze un sinod panortodox care să aducă noile sale principii eretice ca formă oficială în Biserica lui Hristos. Pentru că situația politică din Turcia nu era favorabilă organizării unui sinod panortodox, patriarhul Bartolomeu a decis ca lucrările sinodului să se desfășoare în Creta, insula unde erezia ecumenistă a pătruns în toate structurile eclesiastice. Practic locația nu a fost aleasă întâmplător, ci acolo unde mediul era propice obținerii unui rezultat prin care să se ofere o decizie finală favorabilă intenției patriarhului Bartolomeu. (…) Pentru a-și justifica inovațiile, patriarhul în lucrarea sa, spune: ,,Nu e cu putință ca Biserica să aibă dispoziții canonice care opresc intrarea în biserici a eterodocșilor și rugăciunea în comun cu aceștia, de vreme ce Biserica, prin reprezentanții ei se roagă împreună cu eterodocșii pentru unirea definitivă întru credință, iubire și nădejde.” Afirmația nu are niciun argument teologic sau canonic fiind caracterizată de o părere personală potrivnică învățăturii Bisericii. Adică să înțelegem că Sfinții Părinți au fost influențați de alt duh decât Duhul Sfânt? Că ei nu au avut dragoste? (…) De ce canoanele Bisericii nu pot fi aplicate astăzi? Pentru că sunt o piedică în aplicarea globalismului în plan religios? Părintele Dumitru Stăniloae, după participarea la câteva întruniri în C.M.B. a concluzionat că ,,ecumenismul este produsul masoneriei, iarăși vor să relativizeze credința adevărată”. Motivele menționate de patriarh sunt puerile deoarece a iubi pe aproapele sau pe vrăjmaș nu constă în încălcarea canoanelor. (…) Toți Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe mărturisesc la unison că apusenii au căzut în erezie. Sinoadele de la Constantinopol din anii 879, 1170, 1450, 1722, 1838, 1895, precum și patriarhii semnatari ai enciclicii de la 1848 au condamnat Filioque și toate ereziile papistașe. (…) Sfântul Grigorie Palama (sec. XIV) spunea că: ,,Pe latini nici îngerii nu-i pot schima, oferindu-le leacul care să-i vindece de mincinoasa lor slăvire”, în timp ce Sfântul Simeon Arhiepiscopul Tesalonicului îi caracteriza pe apuseni ca ,,erezie apărută după sinodul al VII-lea Ecumenic”. (…) Ca urmare a influenței patriarhului Bartolomeu de Constantinopol, primul sinod din istoria Bisericii Ortodoxe care oferă o portiță deschisă ereziei ecumeniste este cel din Creta, din anul acesta (2016). Oare întâmplător, pentru prima dată în istoria Bisericii noastre, la un sinod ortodox, ,,a fost nevoie” de reprezentanți ai papei ca și observatori? (cu misiunea evidentă a supravegherii lucrărilor sinodului în sensul dorit, exercitării de presiuni asupra celor care nu ar dori să semneze documentele, a unor rugăciuni în comun etc – n.a.).(rev.cit., pp.92-98)

            Următorul citat este din această revistă, de pe coperta finală interioară și putem afirma că el nu prea a apărut în presa ortodoxă de-a lungul timpului, desigur pentru a nu tulbura prea mult relațiile dintre ortodocși și catolicii, care s-au rupt din mândrie de Biserica lui Hristos prin schismă și au promovat o serie întreagă de inovații în credința ortodoxă:

               NE SPUNE AȘA SFÂNTUL MARCU EVGHENICUL (MITROPOLITUL EFESULUI):

            ,,Aceia care au introdus aceste inovații și au divizat Biserica vor primi o pedeapsă mai mare decât cei care L-au răstignit pe Hristos. În cele ce țin de credința ortodoxă nu poate fi vorba de pogorământ, nici de iconomie… Nu îi primiți în părtășie cu voi (pe latini), atâta vreme cât rămân în aceste inovații de credință. Prin urmare, fugiți de acești lupi, ca și de împărtășirea cu ei, pentru că unii ca aceștia sunt apostoli mincinoși, lucrători vicleni. Nu este altceva de mirare dacă și ispititorii lui Satana se preschimbă în îngeri ai dreptății, al căror sfârșit va fi după faptele lor. Este cu neputință să proclamați pacea, atât timp cât nu este elucidată mai întâi cauza schismei; schismă ce provine din părerea de sine a papei, ce se consideră a fi întocmai cu Dumnezeu. Noi pentru nimic altceva nu ne-am despărțit de latini (catolici), decât pentru că sunt nu numai schismatici, dar și eretici. Pentru aceasta nu trebuie nicidecum să ne unim cu ei.”

                                                   ALTE CÂTEVA CITATE MAI IMPORTANTE:

             ,,Ecumenismul acesta este în sine o acțiune diabolică și sunt de acord cu teologii greci care susțin că ecumenismul este cea mai mare erezie a secolului nostru… Am sperat că România va fi următoarea țară care va ieși din ecumenism (iar BOR să iasă din C.M.B. – n.a.)”. (Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, în Graiuri ortodoxe, nr.II, rev.cit., pp.87-88)

            ,,Toate sinoadele s-au făcut pentru un scop ca să vadă lumea o erezie (și Biserica să nu ajungă la dezbinare și schisme – n.a.). Dar acum pentru ce s-a făcut sinodul acesta? Ca să se instuționalizeze ecumenismul. Cea mai mare erezie a secolului nostru, cum spune Sf. Iustin Popovici este erezia ecumenismului. Prin acest sinod, ușor, ușor au oficializat ecumenismul și dialogul în cadrul așa-numitului Consiliu mondial al bisericilor. (…) E un sinod tâlhăresc, mincionos și eretic. Lumea aceasta înșelătoare e o mare vrăjitoare. Spune Epistola de la Iacob 4:4 în cărțile mai vechi, mai bătrânești: ,,Preacurvarilor și preacurvelor, au nu știți că prietenia lumii acesteia este dușmănie față de Dumnezeu? Cine deci va voi să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș lui Dumnezeu.” (Părintele Iulian, de la Schitul Prodromu din Muntele Athos, rev.cit., pp. 70-71)

           ,,În Apus. creștinismul s-a laicizat foarte mult. Papa a transformat religia în cultură, dar nici măcar o cultură bună. Apusul s-a aliniat la toată știința satanică. Și cultura are rostul și importanța ei, dacă este sub protecția religiei, dar dacă este sub stăpânirea științei, atunci nu mai e bună la nimic. Papismul va pica, dar Ortodoxia va rămâne până la sfârșitul veacurilor. Cerul și pământul vor trece, dar Ortodoxia va rămâne, căci este adevărul cuvântului lui Hristos” (…) Ecumenismul nu este altceva decât o lucrare masonică care este potrivnică și prezentă în toate acțiunile creștinismului. (Părintele Justin Pârvu, Biserica și noile erezii, Fundația Justin Pârvu, pp.35-47, rev.cit. p.82)

           ,,Învățătura Bisericii Ortodoxe a Dumnezeului-Omului Hristos, rostită de către Sf. Apostoli, de către Sfinții Părinți și de către Sfintele Sinoade asupra ereticilor este următoare: Ereziile nu sunt Biserică și nici nu pot fi Biserică. Pentru aceea în ele nici nu pot exista Sfinte Taine și mai cu seamă Taina împărtășirii – această Taină a Tainelor (…) Ecumenismul e numele de obște pentru creștinismele mincinoase, pentru bisericile mincinoase ale Europei apusene. În el se află cu inima lor toate umanismele europene, cu papismul în frunte; iar toate aceste creștinisme mincinoase, nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic de obște este acela de ,,a-tot-erezie” (pan-erezie).” (Sf. Iustin Popovici, Biserica ortodoxă și ecumenismul, Fundația Justin Pârvu, 2012, pp.187-191, rev. cit., pp.82-86)

      

         

                                                      MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                                  nevrednicul Radu Iacoboaie, 6 septembrie 2016

Reclame

23 de gânduri despre „SINODUL DIN CRETA A FOST CU ADEVĂRAT UNUL TÂLHĂRESC, MINCINOS, ERETIC ȘI MASONIC… – Radu Iacoboaie, 6 septembrie 2016

   1. Radu Iacoboaie Autor post

    RUGĂCIUNE ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI

    Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajută-ne și întărește-ne pe noi păcătoșii și nevrednicii să mărturisim adevărul, dreapta credință și să luptăm cu curaj și până la capăt pentru a apăra ortodoxia împotriva celei mai mari ispite care este acest duh demonic al ecumenismului. Precum au mărturisit înaintea noastră toți Sfinții Părinți ai Bisericii, Sfintele Sinoade dimpreună cu poporul dreptcredincios împotriva oricărei comuniuni cu ereticii și schismaticii. Dă-ne nouă putere și răbdare să nu ne lepădăm de Tine, Mântuitorul sufletelor noastre. Amin

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    În Grecia există o foarte mare frământare precum și în Sfântul Munte Athos. În Sfântul Munte am avut după „Sinodul“ din Creta o consfătuire cu monahi, una extinsă, cu monahi chilioți (de la chiliile aghioritice), din păcate mănăstirile de obște sunt rezervate referitor la acest subiect. Nu iau ușor atitudine. Așteaptă mult până să spună ceva. Însă mulți părinți de la chilii, imediat după „Sinod“ au întrerupt pomenirea Patriarhului Bartolomeu. Pentru că Bartolomeu este episcopul lor, acolo, în Athos. Și până acum îl pomeneau în mod direct. Și acum ei spun: nu mai putem să îl pomenim pe Bartolomeu, care este episcopul nostru și deja mulți au făcut aceasta. Și au făcut deja o scrisoare către Sfânta Chinotită, cum că ar trebui ca aceasta să ia atitudine pentru întreg Sfântul Munte, însă Sfântul Munte încă nu a luat atitudine față de „Sinodul“ din Creta. Oricum, există o mare frământare, 300 de părinți de la chilii au semnat deja un document împotriva „Sinodului“ și printre aceștia sunt și mulți părinți importanți, așa cum este de exemplu Gheronda Gavriil, care de fapt acum este în locul Sfântului Paisie. El mi-a dat telefon și mi-a spus: Părinte, să ducem o luptă împotriva „Sinodului“ din Creta etc…………..

    http://www.atitudini.com/2016/09/pr-prof-teodor-zisis-marea-framanare-cand-este-momentul-intreruperii-pomenirii-ierarhului/

    Apreciat de 1 persoană

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  https://danielvla.wordpress.com/2016/09/05/important-parintele-profesor-dr-theodor-zisis-despre-erezia-ecumenista-si-sinodul-talharesc-din-creta-interviu-luat-de-pr-ciprian-ioan-staicu-video/

  http://www.apologeticum.ro/2016/09/video-pr-prof-dr-theodoros-zisis-sinodul-din-creta-este-dovedit-ca-talharesc-prin-presiunile-psihice-la-care-au-fost-supusi-ierarhii-care-s-au-impotrivit-ecumenismului-precum-mitr-ierotheos-vl/

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
 2. Radu Iacoboaie Autor post

  În cele din urmă o altă concluzie tristă este legata de ceea ce a declarat caustic Patriarhul Ecumenic Bartolomeu la sfârșitul lucrarilor. Printre altele, el a proclamat că “Patriarhia Ecumenică a facut pionierat in cadrul mișcărilor ecumenice.” De asemenea, el s-a referit la Enciclica pan-eretica din 1920, „care este caracterizată de mulți ca fondatoarea statutului pentru CMB” și că “Patriarhia Ecumenică a fost unul dintre membrii fondatori ai CMB la Amsterdam … “.

  http://www.glasulstramosesc.ro/blog/sinodul_s_a_incheiat_e_totul_roz_culcati_va_la_loc_anti_ecumenistii_au_batut_campii/2016-06-28-104

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Am modificat astfel:

   În opinia noastră dar și a multor teologi de pretutindeni, Sfintele Sinoade locale (inclusiv Sf. Sinod al BOR) vor trebui să reanalizeze cât mai urgent documentele acestui ,,Sinod” și să ceară anularea acestora (invalidarea lor), precum și retragerea semnăturilor ierarhilor și chiar recunoașterea în public a vinovăției și greșelii lor, apoi să treacă la condamnarea categorică a ereziilor contemporane (ecumenismul, erezia fracmasonică, Filioque, primatul papal, erezia că există o singură fire în Hristos, hirotonia femeilor etc), dar și unele concepții doctrinare catolice și protestante (teoria ramurilor, teoria pierderii unității Bisericii, rugăciunile în comun cu eterodocșii și alte practici necanonice). Nu în ultimul rând, Biserica Ortodoxă Română să renunțe ca și alte Biserici Ortodoxe autocefale la calitatea sa de membru în Consiliul Mondial al Bisericilor (care ,,Biserici”, când știm foarte bine că Hristos a lăsat doar Una?).

   Apreciază

   Răspunde
 3. ayeaye20

  Lista tradatori ai Ortodoxiei 2016

  Flux de știri

  » Biserici Ortodoxe surori » Sfântul şi Marele Sinod » Membrii Delegaţiei Patriarhiei Române care vor participa la Sfântul şi Marele Sinod

  Membrii Delegaţiei Patriarhiei Române care vor participa la Sfântul şi Marele Sinod

  Publicat de Aurelian Iftimiu 08.06.2016

  În şedinţa de lucru de marţi, 07 iunie 2016, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobatcomponenţa delegaţiei sale care va participa la lucrările Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. Redăm mai jos membrii delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române:

  1.Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române;

  2.Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Arhiepiscopul Iaşilor şi Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei;

  3.Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului;

  4.Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului;

  5.Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei;

  6.Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului;

  7.Înaltpreasfinţitul Părinte Iosif, Arhiepiscopul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Mitropolitul Ortodox Român al Europei Occidentale şi Meridionale;

  8.Înaltpreasfinţitul Părinte Serafim, Arhiepiscopul Ortodox Român al Germaniei, Austriei şi Luxemburgului şi Mitropolitul Ortodox Român al Germaniei, Europei Centrale şi de Nord;

  9.Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit onorificNifon, Arhiepiscopul Târgoviştei;

  10.Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei;

  11.Înaltpreasfinţitul Părinte Varsanufie,Arhiepiscopul Râmnicului;

  12.Înaltpreasfinţitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului şi Bacăului;

  13.Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos;

  14.Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei,Arhiepiscopul Aradului;

  15.Înaltpreasfinţitul Părinte Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al celor două Americi;

  16.Preasfinţitul Părinte Sofronie, Episcopul Ortodox Român al Oradiei;

  17.Preasfinţitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului şi Strehaiei;

  18.Preasfinţitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii;

  19.Preasfinţitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului;

  20.Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român din Ungaria;

  21.Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Italiei;

  22.Preasfinţitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei şi Portugaliei;

  23.Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul Ortodox Român al Europei de Nord;

  24.Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul,Episcop-vicar patriarhal, Secretarul Sfântului Sinod;

  25.Preasfinţitul Părinte Emilian Lovişteanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului.

  ––
  Daniel era si el trecut dar in alte sectiuni cu liderii

  Delegation of the Church of Romania
  † Teofan of Iasi, Moldova and Bucovina
  † Laurentiu of Sibiu and Transylvania
  † Andrei of Vad, Feleac, Cluj, Alba, Crisana and Maramures
  † Irineu of Craiova and Oltenia
  † Ioan of Timisoara and Banat
  † Iosif in Western and Southern Europe
  † Serafim in Germany and Central Europe
  † Nifon of Targoviste
  † Irineu of Alba Iulia
  † Ioachim of Roman and Bacau
  † Casian of Lower Danube
  † Timotei of Arad
  † Nicolae in America
  † Sofronie of Oradea
  † Nicodim of Strehaia and Severin
  † Visarion of Tulcea
  † Petroniu of Salaj
  † Siluan in Hungary
  † Siluan in Italy
  † Timotei in Spain and Portugal
  † Macarie in Northern Europe
  † Varlaam Ploiesteanul, Assistant Bishop to the Patriarch
  † Emilian Lovisteanul, Assistant Bishop to the Archdiocese of Ramnic
  † Ioan Casian of Vicina, Assistant Bishop to the Romanian Orthodox Archdiocese of the Americas

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
 4. ayeaye20

  Anatema data ecumenismului

  Mult mai consecvent actioneaza Sinodul Bisericii Ortodoxe Ruse din afara Rusiei[1], care in august 1983, imediat dupa Adunarea de la Vancouver, a predat anatemei ecumenismul.

  “Anatema – celor care se ridica impotriva Bisericii Ortodoxe si sustin ca Biserica lui Hristos s-a impartit in asa-zise “ramificatii”, ce difera una de alta dupa doctrina si modul de viata, sau ca Biserica nu a existat in chip vazut, ci se va constitui abia in viitor, cand toate “ramificatiile”, sau partile, sau confesiunile si chiar toate religiile se vor uni intr-un singur trup. Anatema – si celor care nu deosebesc Preotia si Tainele Bisericii de “preotia” si “tainele” ereticilor, dar afirma ca botezul si euharistia ereticilor ar fi suficiente pentru mantuire. De aici anatema – si celor ce comunica in mod constient cu ereticii amintiti sau sustin, propaga si iau apararea ereziei ecumeniste proaspat aparute a acestora sub pretextul pretinsei iubiri fraterne sau presupusei uniri a crestinilor scindati!”

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s