Arhive zilnice: 1 octombrie 2017

CUM A FOST POSIBIL CA O ORGANIZAȚIE MALEFICĂ ŞI SUBVERSIVĂ PRECUM MASONERIA SĂ DEVINĂ ,,SOCIETATE DE UTILITATE PUBLICĂ” ŞI CHIAR SĂ PRIMEASCĂ FONDURI DE LA BUGETUL PUBLIC? PREMIER FIIND ADRIAN NĂSTASE, MEMBRU AL CAVALERILOR DE MALTA…

  

       ,,HOTĂRÂRE nr. 561 din 15 aprilie 2004 privind recunoaşterea Asociaţiei „Marea Lojă Naţională din România” ca fiind de utilitate publică.

            În temeiul art. 108 din Constituţia României,republicată, şi al art. 39 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şifundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

                       Articol unic

Se recunoaşte Asociaţia „Marea Lojă Naţională din România”, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Theodor Speranţia nr. 102, bl. S26, ap. 2, sectorul 3, ca fiind de utilitate publică.

****-PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului,

Eugen Bejinariu

Ministrul culturii şi cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul finanţelor publice,

Neculae Eugeniu Plăiaşu,

secretar de stat

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 344 din data de 20 aprilie 2004″

Sursa: https://saccsiv.wordpress.com/tag/masoneria-asociatie-de-utilitate-publica/