PROIECT PENTRU ROMÂNIA PRIN CARE SCHIMBĂM ACTUALA CLASĂ POLITICĂ (la care aducem mereu adăugiri) – nevrednicul Radu Iacoboaie, 16 februarie 2017

index  index

            Frați români, cu ajutorul lui Dumnezeu putem materializa astăzi pe scurt un adevărat proiect de țară pe termen scurt în mod concret pentru schimbarea din temelii a actualului sistem politic care s-a dovedit de mai multe decenii a fi unul profund corupt și incompetent: PROIECT PENTRU ROMÂNIA.

            Altă soluție nu vedem fraților pentru că această clasă politică nu se poate reforma și a eșuat absolut lamentabil determinându-i pe români sa iasă în  stradă pe timp de iarna să protesteze iar nemulțumirile lor sunt în mod evident multe, profunde și juste.

            Schimbarea clasei politice este cerută și dorită de către poporul român suveran. Noi dorim ca să fie demarat cât se poate mai rapid dar elaborat un proiect la nivel național de salvare a României prin care elita intelectuală a acestei țări să fie cea desemnată să conducă în continuare.

            Dorim să fie desemnat un Guvern format din cei mai buni academicieni români, care nu au fost membri de partid și sunt apolitici, adevărați specialiști în domeniile lor. Ei reprezintă cu adevărat elita națiunii noastre sau a poporului român (cu o singură excepție: să nu fie înregimentați politic sau în francmasonerie). Dânșii își vor putea alege desigur toți consilierii și secretarii din ministere tot pe principiile competentei și integrității. (accesați http://www.acad.ro/)

           Serviciile secrete vor putea verifica foarte atent ca ei să nu provină din structuri masonice sau francmasonice, aceasta fiind evident una dintre condițiile de bază pentru admiterea și alegerea lor. Aleșii vor ajunge numai și numai prin concurs în fața unor Comisii prestabilite (tot din mediul academic) și vor proveni din rândul profesorilor universitari care doresc să susțină România și nu interese politicianiste.

           Din punct de vedre procedural și legislativ, trebuie mai întâi schimbată Constituția României, în care vor fi prevăzute toate modificările ce se impun. Se va renunța astfel la orice imunitate parlamentară pe principiul absolut democratic și etic că nimeni, dar nimeni nu este deasupra legii. Și așa mai departe.

            Nu se va renunța firește la sistemul politic pluripartidist dar partidele politice vor trebui să promoveze în structurile lor de conducere numai persoane competente, fără pete penale și responsabile din rândul celor care au absolvit măcar o facultate de științe politice și s-au remarcat în domeniul lor de pregătire. 

            Acești politicieni vor putea concura, de ce nu, cu profesorii universitari pentru ocuparea de acum încolo a tuturor demnităților publice, putând prin alegeri ca și până acum, să ajungă la guvernare. Nu vor fi admiși de la început la concurs cei cu probleme penale ori de integritate. 

            Vom aduce pe parcurs și alte detalii și îmbunătățiri dar în esență acestea sunt principalele măsuri care pot revigora politica românească aflată astăzi în colaps și ne pot da mari speranțe în viitorul mai bun pe care nu-l dorim poate cu toții.

            NE DORIM FRAȚILOR O ROMÂNIE FRUMOASĂ, PUTERNICĂ, PROSPERĂ, LIBERĂ, ÎN CARE SĂ SE POATĂ ÎNTOARCE ORICÂND ROMÂNII CARE AU FOST NEVOIȚI SĂ PLECE ÎN BEJENIE LA MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE ȘI CARE SUFERĂ ȘI ACUM DEPARTE DE COMUNITATEA ÎN CARE S-AU NĂSCUT ȘI AU TRĂIT. Amin

 

            NOTĂ: Acest proiect este doar o schiță pe care am dori să ajungă și în atenția distinșilor domni de la Academia Română. Iar mai jos câteva adăugiri:

 

            Emanoil Iorgulescu

            ,,PROGRAM ÎN 10 PUNCTE PENTRU IEȘIREA DIN CRIZA POLITICĂ:

1 – Demisia guvernului marionetă grindeanu;

2 – Strangerea de semnaturi in toate judetele tarii pentru organizarea unui referendum de dizolvare a parlamentului obedient si penal;

3 – Alegeri anticipate in baza unor severe norme de integritate morala si civica;

4 – Trimiterea in judecata cu precadere si celeritate a mafiotilor ce au planificat atacul asupra statului de drept prin conceperea OUG- 13 din guvernului marioneta grindeanu;

5- Demiterea Avocatului Poporului ca obedient si incompetent;

6- Depolitazarea totala a structurilor statului prin organizarea de concursuri pentru orice functie decizionala, de la director de scoala pana la prefect de judet;

7. – Instituirea unei Adunari Constituante formata numai din specialisti in drept constitutional pentru elaborarea unei noi Constitutii clare si concise;

8. – Regionalizarea administrativa a R0 in 16 regiuni similar cu modelul 1950 – 1965 verificat ca foarte eficient;

9. – scoaterea in afara legii a celor doua grupuri infractionale de crima organizata PSD si ALDE;

10- Lustratia in sensul limitarii la max. 2 mandate pentru toate functiile de alesi similar cu presedintele R0.

                                                   PROGRAMUL POATE FI IMBUNATATIT.”

https://www.facebook.com/groups/ASOCIATIAPROEUROPALEX/permalink/983808535053737/?pnref=story

 

                                                       *Proclamația de la Cluj-Napoca*
Doamne Ajută!!!

             Societatea Civil Politică: Uniunea Românilor Național-Creștini
                                          Secția Județ Cluj
             Sub Deviza:
                                                   **Totul pentru Neam și Țară**
                                                   **Nimic fără de Dumnezeu!**

             Va milita, și vom intervenii prin deputații și senatorii care reprezintă Județul Cluj pentru a iniția legi organice, întru a se defini următoarele:

Art. 1) Definirea prin Lege și respectiv înserarea în Codul Penal și Codul de Procedură Penală a:
Al. (1) Actul de sperjur se consideră infracțiune gravă, ca fiind act de încălcare a Jurământului dat benevol, si în consecință dovedește și trădarea intereselor Naționale.
a/ Sub incidența infracțiunii de sperjur intră toți cetățenii care-l depun benevol, indiferent de Funcția Publică pe care și-o asumă benevol și o exercită.
b/ Infracțiunea de sperjur se pedepsește cu: închisoare corecțională de la 5 la 15 ani și interzicerea deîndată și pentru totdeauna persoanelor condamnate definitiv, conform legii, de a mai ocupa demnități sau Funcții Publice remunerate de la Buget.
Al. (2) Dobândirea în mod fraudulos a unei Diplome de Masterat sau/și Doctorat se consideră infracțiune cu consecințe grave.
a/ Infracțiunea prevăzută de Art.1) Al.(2) se pedepsește cu închisoare corecțională de la 5 la 7 ani, retragerea in integrum a Diplomei , precum și recuperarea în proporție de 200% a eventualelor beneficii materiale ca fiind dobândite ilicit, și interzicerea deîndată și pentru totdeauna a dobândirii unei atare Demnități Profesionale.
b/ În cazul că, sub incidența acestei infracțiuni, se află o persoană care deține o funcție publică cu și de responsabilitate, precum sunt membrii aparținători celor Trei Puteri ale Statalității, totodată fiind condamnați de rigorile legi li se va interzice pentru totdeauna a mai ocupa o Funcție în cadrul Statalității, Universităților sau de a accede în funcții Academice.
c/ Pentru a avea acțiuni preventive, prezenta obligă ca toate persoanele care doresc a ocupa o Funcție Publică să declare pe propria răspundere că diplomele care le atestă competența profesională sunt dobândite licit, și că sunt conștiente de consecințele declarației mincinoase.
Pentru a fi verificate, actele depuse înainte de ocuparea funcție, respectiv atât masteratele sau/și doctoratele, acestea vor fi trimise, pentru a fi constatată veridicitatea acestora, la un for competent.

Art. 2) Definirea prin lege organică că, nici o persoană care a suferit o condamnare, pentru una sau mai multe infracțiuni săvârșite, sau este cercetată sau în curs de judecare, pentru una sau mai multe prezumate infracțiuni, nu are dreptul de a ocupa Funții în cadrul instituțiilor Statalității.
Al. (1) Persoanei prezumată a fi săvârșit o infracțiune și care se află în curs de cercetare sau judecare, chiar dacă este privată de drepturi conform Art. 2) are cu deplinătate dreptul de a pretinde dezdăunări morale și patrimoniale, însă numai dacă hotărârea rămasă definitivă îi definește nevinovăția, respectiv existența certă a unei erori judiciare.
Al. (2) Toate persoanele care ocupă sau vor ocupa o Funcție Publică remunerată de la Buget vor avea obligația de a depune, printre altele, și cazierul propriu pentru a dovedii că nu sunt sub incidența actului de încălcare a Legilor.

Art. 3) Definirea prin lege organică că, oricare persoană, oricare grup de persoane, precum și oricare grupare partinică, care deține funcție de decizie, coordonare, conducere, în oricare din cele Trei Puteri ale Statalității, din moment ce este dovedită că practică repetat actul/e imperativ este exclus/ă din funcția sau instituția în care exercită atribuții.
Al. (1) in momentul în care este dovedită că are practici imperative, și implicit în contrar cu prevederile Constituției României, i se va interzice de a mai fi parte, ca membru, în o Instituție Publică, fiindcă are tendințe de a impune dictatura personală sau/și de grup politicianist, și respectiv fiind persoane interzise de Constituția României.

Art. 4) Oricare persoană care ocupă o funcție publică, definită în urma unui scrutin electoral, va fi deîndată înlocuită dacă înlocuirea este pretinsă de către minim 30% a electorilor participanți la respectivul scrutin electoral.
Al. (1) Fără de a necesita punerea în act a unui nou scrutin electoral, persoana exclusă motivat din funcție va fi înlocuită cu următoare persoană de pe lista de candidați pe care a fost și persoana în cauză înscrisă.
a/ Se va respecta și se va lua în considerație, la înlocuire, cu strictețe, fie lista grupării partinice pe care persoana în cauză a fost înscrisă, fie în cazul unui independent următorul clasat, respectiv candidatul independent cu cel mai mare număr de voturi dobândite, după independentul care a fost exclus.

Art. 5) Se va interzice prin Lege Organică toate actualele prevederi eronate care împiedică definirea actului de justiție, precum sunt imunitatea, inamovibilitatea, sau oricare tendință de a insinua prin legi, de oricare natură, a impunității.
Al. (1) Precum explicit definește Constituția se va menține și respecta cu strictețe numai imunitatea cu referire la: Declarațiilor Politice.
Al. (2) Se va exclude oricare inamovibilitate, acordată în prezent unor funcții de coordonare și conducere din cadrul a unor instituții publice sau/și de administrare a intereselor de rang Național , fie acestea integral, sau în coparticipare precum sunt acționariatele, de fapt, incumbate ca aparținătoare sub administrarea Statalități Române.

Art. 7) Chiar dacă cu certitudine admitem și respectăm întocmai prevederile Prezentei Constituții, o considerăm ca având lacune și admite posibilitatea de interpretare și cert este o constituție pur ideologică, caracteristici nepermise unei Constituții pentru a fi Justă și respectiv de Drept, erori care produc numeroase interpretări, precum și dese dubii de nu constituționalitate,
Al. (1) Vom milita și participa efectiv, cu propuneri și susținere, pentru a se defini un nou cadru constituțional, respectiv o * Constituție de Drept, a Neamului Român* care să respecte întocmai *Principiile de Fundamentare și Trăire ale Neamului Român* definite în decursul istoric a Națiunii Române prin înțelegere, acceptare și asumare ca Principii fără de echivoc și pentru viitorimea Neamului Român-Creștin, și implicit pentru întreaga populație care trăiește pe teritoriile Românești.

Art. 7) Vom acționa și milita ca, atât componența membrilor din Instituția Avocatul Poporului, precum și din Instituția Curții Constituționale, să fie definită prin Scrutin intern, din patru în patru ani, respectiv de către Magistrați în comun acord cu Avocații din România.
Al. (1) Prevederea Art. 7) o considerăm nu doar corectă ci și pentru a fi definită de către persoane care au competența valorică de a defini membri acestor Instituții de fapt de rang Național și nu sub imixtiunea grupărilor partinice din parlament.
Al. (2) Prevederea din Art. 7) vine și pentru a repara și a acorda un drept, respectiv acela de a defini corect că de fapt aceste două instituții (menționate) au și o directă statuare, pe de o parte apărarea persoanelor, precum și a Societății Civile , prin Instituția Avocatul Poporului; însă și de a rezolva toate dubiile de nu constituționalitate ridicate și în cadrul procesului de judecată, prin Instituția Curții Constituționale.
Al. (3) Prin legea de constituire și respectiv de funcționare a instituțiilor prevăzute în Art. 7) se va defini și procedura de sesizare a acestora , fie de către o persoană lezată în drepturi sau/și libertăți; fie de un grup de persoane sau/și Asociații Civile.
Al. (4) Prin prezentul Art. 7) și al.1,2și 3, nu se determină nicidecum a se elimina procedurile și practicile actual uzitate de către Instituțiile Statale, ci le menține ca revenindu-le de drept în continuare, și le vor exercita conform actualei legislații.

Art. 7) Prin lege organică să se definească, în cadrul Proiectului Național ca fiind de importanță Națională strategică următoarele :
Al. (1) Reindustrializarea industriei și definirea ca prioritate care vine ca sarcină a Statalității, precum și definirea acelei părți a industriei care va deveni strict monopol Național, fiind parte de importanță strategică, care vine a garanta implicit condițiile care participă la apărarea Suveranității.
Al. (2) Reașezarea Legilor cadru, ale Instituțiilor de Învățământ, care să garanteze eradicarea, privațiunilor/imposibilitatea, lacunelor și programelor (azi sub suficiente) care nu au capacitatea de a defini o corectă educare și instruire profesională și politică a cetățenilor români.
Al. (3) Reașezarea corectă a Instituțiilor de Sănătate Publică pe criterii care să garanteze tuturor cetățenilor României accesul deplin liber la Dreptul de a i se asigura serviciile de sănătatea personală.

Art. 8) Expunem *Principiile de Fundamentare și Trăire a Neamului Român* pe care le considerăm ca fiind elocvente precum și definitorii pentru temeinicia unei Constituții de Drept, a unei Statalități Constituțional definite, și competente pentru a menține și respecta Suveranitatea Națiunii Române:
Titlul -I-
Temeinicii indiscutabile și de interes strategic național.
1) Nimic fără Dumnezeu!
2) Totul pentru Om, Familie, Neam şi Ţară!
– Familia, constituită creștinește numai din două persoane de sens opus, femeie și bărbat, este nucleul esențial de constituire a Entității Neam
– Entitatea Neam este unica entitate suverană după Dumnezeu și deține, de drept divin și just, toate proprietățile ce-i revin de drept, implicit cele de ordin teritorial. Dimpreună cu toți oamenii români și cu toate proprietățile Sale constituie un Ansamblu Unitar și Indivizibil, Ansamblul Neam-țară.
3) Voința și decizia supremă, în toate cele ce aparțin trăirii Neamului Român-suveran, revine de drept Neamului Român băştinaş-suveran!
4) Admiterea de ființare numai a Legilor care au caracter cert de bună rânduire și armonizare echilibrată a Ansamblului Neam-țară, precum și a legilor de sancționare justă și cu măsură just argumentată și cu acțiuni numai în consecința unei agresiuni dovedite!
5) În totalitatea relațiilor cu alte Neamuri se va lucra strict în interesele păcii și pentru o armonios echilibrată conviețuire între oameni și Națiuni, în cadrul respectului reciproc, considerații și condescendenței omenești față de alte Neamuri și de ambientalul natural (Țara) care le revine ca bun propriu Națiunilor Suverane prin dreptul de băștinaș.
6) Toți cetățenii României sunt egali, în fața Constituției de Drept și a legilor ei subsidiare fără nici o discriminare sau privilegiu, cauzate de considerente subiective.
7) Neamul Român, care incumbă străbunii, actual trăitorii și viitorimea, fiecare cu vrednicia și drepturile care le revin, este o Entitate Suverană și Proprietară de drept asupra celor aferente Teritoriilor românești.
8) Neamul Român, dimpreună cu toate proprietățile Sale care-i revin de drept, indiferent de natura, starea de ființare și origine ale acestora, constituiesc un organism integral, respectiv Ansamblul Român Neam-țară
– În și din aceste considerent, respectiv a ființării efective a Ansamblului Român Neam-țară, în integralitate Neamul Român ființează ca esență-suflet a Ansamblului și cu virtuți de Proprietar și Suveran deplin. În consecință numai sub voința, în interesele și cu dispoziția Neamului Român proprietățile pot fi prezervate, consumate sau înstrăinate, conform cu prevederile Constituției de Drept, sub supravegherea și administrarea Instituțiilor aparținătoare Statalității cu calitate de ordonator și de executant.
9) Constituţia Neamului Român este o fidelă şi ordonată transpunere a *Principiilor de Fundamentare şi Trăire ale Neamului Suveran Român* pe care le înscrie în spiritul şi litera proprie, astfel consfințește strict Voința Neamului Român ca fiind unică Suverană în a decide principiile de trăire pe propriile teritorii.
10) Oricare altă constituţie care nu respectă subsidiaritatea față de Principiile Neamului Suveran Român, ci derivă din teorii ideologic-partinice sau/și fiind impusă de forțe de opresiune sau/și de cotropire, este legitim considerată de către Neamul Român Suveran ca fiind sub Nulitate Constituțională Absolută. Respectiv dictatorială, imperativă și fiind fără nici un temei Legitim și având cel mult efecte temporale, obligatoriu de exclus de către Neamul Suveran prin mijloacele impuse de agresor/i.
11) Neamul Român Suveran își rezervă, fără de echivoc și pe Just Temei, dreptul la repunerea în vigoare a prezentei Constituții a Neamului Român, precum și obligația de a exclude, just și cât mai deplin, toate efectele unei constituției imperativ-dictatoriale care în mod opresiv și uzurpator a fost impusă prin constrângeri de oricare natură și proveniență.
– În acest sens Parlamentul este obligat a elabora și legislația care să garanteze dezdăunarea prejudiciilor aduse Neamului Suveran Român, precum și a tuturor celor care au fost loviți de o atingere produsă de către constituția dictatorială, precum și de legile subsidiare acesteia, ca fiind efecte opresiv-injuste cauzate de și sub presiunea imperativă a unei Statalități sau și cotropiri dictatorial-nelegitime cu practici considerate abuziv-infracționale cu premeditare și nu omenești.
12) Oricare gândire politică este liberă a se manifesta pașnic și a participa în alegeri libere pentru a obține Funcțiile Publice.
– Grupările cu ideologii politicianist-dictatoriale, sau în contrariu cu principiile Neamului Român, sunt precum infractorii incompatibile cu Demnitatea de a dobândi Funcții Publice în România, fapt care este consfințit și de textele Constituției Neamului Român.
– Funcțiile Publice care, conform Constituției de Drept și a Legilor, revin Grupărilor partinic-politice le revin de drept și vor fi distribuite, odată dobândite, persoanelor pe care Gruparea partinic-politică, în drept, o consideră corespunzătoare funcției atribuite.
– Gruparea partinic-politică care a dobândit dreptul de a deține Funcții Publice au dreptul și obligația ca, oricând consideră necesar, să înlocuiască, conform legilor, persoana căreia i-a distribuit Funcția Publică din moment ce aceasta a încălcat legile sau/și este contestată prin oprobriul public clar exprimat.
– Gruparea partinic-politică având acest drept deoarece răspunde, prin conducerea sa, în solidar pentru încălcările de Lege/i pe care persoana numită în funcție o comite în exercițiul funcției. Deci, conducerea Grupării în cauză, oricând consideră necesar poate face înlocuirea, prin simpla revocare a acesteia, însă și anunțând în prealabil în scris, dacă este cazul, forul/superiorii persoanei de înlocuirea pe care o va face, motivând aceasta.
13) Toți membri Corpului Statal, angajați în Instituțiile Statalități Constituționale, vor depune Jurământul de Credință față de Neam și Țară la preluarea Funcției Publice și în prealabil vor fi acreditați ca având competența profesională, psihică și comportamentală conformă cu demnitatea de Funcționar Public.
14) Grupările Partinic-politice, prin statutul și programul politic propriu, au obligația să dovedească cunoașterea Artei Politice, precum și competența valoric dovedită în domeniul profesional a membrilor pe care-i susțin pentru a ocupa o Funcție cu și de responsabilitate Publică.
– Practicarea Artei Politice este unica practică îndrituită de Constituție întru ocuparea unei Funcții Publice care are rostul de a conduce armonios-echilibrat Ansamblu Neam-țară Român!
15) Politicianismul, de orice factură, este interzis de a aduce ingerințe în Conducerea Treburilor Publice, fiind diametral opus Artei Politice și cauzator de corupție, infracțiuni și acte de trădare a Intereselor Naționale!
16) Statalitatea Constituţională este o Angajată a Neamului Român implicit a cetăţenilor României, în oricare alte condiții este uzurpatoare, nu legitimă și infracțională sau/și dictatură.
17) Constituția Neamului Român înscrie ca obligație permanentă a Statalității Constituționale, ca fiind reprezentanta Neamului Suveran Român, a recupera în integralitate toate pierderile de ordin material și teritorial pricinuite de către persoane fizice, juridice, funcționarii publici, sau de către cotropitori.
– În acest sens, Constituția Neamului Român dispune clar și cert ca fiind imprescriptibilă oricare faptă infracțională care a adus o daună certă Proprietăților Neamului Suveran Român, și că făptuitorii nu pot fi exonerați de la sancțiunile care decurg din faptele lor, iar actul dezdăunării și implicit a detenției se stinge numai la acoperirea deplină a prejudiciului, și când este cazul se transferă și asupra familiei și moștenitorilor de drept a făptuitorului.
18) În cazul daunelor de ordin teritorial determinate de cotropitori, sau de ordin material și cultural cauzate de către un oarecare depozitar, care a devenit de rea credință, Statalitatea Constituțională este obligată de Constituție ca să procedeze de-îndată la acțiuni necesare, fie și adresate la toate forurile internaționale, pentru a recupera în deplinătate pierderile suferite de Neamul Român Suveran, totodată făcând cunoscut diplomatic și public clar toate demersurile făcute în acest sens.
19) Toate suzeranitățile, drepturile și libertățile înscrise în prezenta Constituție de Drept sunt inviolabile, intangibile și imprescriptibile fiind și consfințite de Voința Neamului Suveran Român, exprimată prin Instituția Referendumului de instituire a prezente Constituții!
– În acest adevăr nici o autoritate sau instituție a Statalității nu are legitimitatea în a aduce atingeri sau sancțiuni, de nici un fel, Dreptului sacru la Legitimă Apărare al Neamului Suveran Român, care incumbă și dreptul legitim de a acționa, în modul și mijloacele impuse, în contra oricărei agresiuni de tip imperativ, dictatorial, cotropitor sau de natură politicianistă venite din interior sau exterior.
– În acest sens, conform Constituției, Șeful Statalității sau după caz Președintele Camerei Reprezentanților, are dreptul-obligație de a decreta și dispune tuturor instituțiilor militarizate ca să participe de-îndată în solidar cu Neamul Român Suveran la înlăturarea agresiunii sau/și a factorului cauzal al agresiunii.
20) Statalitatea Constituțională, prin menire, scop, atribuții și îndrituiri are și obligația ca toate ministerele, înainte cu 45 de zile de predarea mandatului de patru ani, să definească un raport justificativ, explicit, concret și public care să dovedească cheltuirea Banului Public și a altor Bunuri Publice pe întreaga perioadă a mandatului. Raport de predare a mandatului este obligatoriu pentru a-și justifica corecta activitate și care să cuprindă implicit și toate costurile proprii Statalității cu funcționarea, pe care le-a generat în sarcina Neamului Suveran, precum și cum a distribuit și ce cheltuieli rămân ca sarcină Banului și Bunurilor Publice pe termen mediu și de perspectivă.
– Din aceste considerent ministerele la fiecare preluare de mandat periodic (de patru ani) are obligația ca să definească un Plan metodic de dezvoltare al Neamului și a Țării, pe toate termenele și echilibrat în tot teritoriul României. Plan care odată definit și instituit, cu putere de Lege, toate viitoarele guverne și instituții ale Statalității, precum și Grupările partinic-politice, au obligația de a-l respecta și duce la bună realizare, cu eventualele ajustări și îmbunătățiri inerent pretinse de desfășurarea Planului, însă fără a-l rediscuta sau întrerupe abuziv, nemotivat temeinic și în contra Legii Planului Metodic, doar din considerente ideologice sau chiar politicianist-propagandistice.
21) Proprietățile teritoriale, resursele de apă, precum și cele constituite din depozitele naturale de resurse, nu pot constitui obiectul nici unei tranzacții, atare tranzacții sunt nule de drept absolut și se reziliază de-îndată ce sunt cunoscute. Constituția de Drept admite tranzacționarea de terenuri numai între cetățenii români cu domiciliul stabil în România.
22) Din considerente de strategie națională și interese pe termen mediu și lung ale Neamului Român, exploatarea, producția, vânzarea, exportul și distribuirea, de energie electrică sau calorică, a apei potabile sau pentru industrie și irigații, precum și toate depozitele de resurse naturale din subsolul României se constituie în Monopol Național strict reglementat și prin legi. Între producător și consumator este interzisă și constituie infracțiune de ordin ministerial admiterea unui interpus.
23) Producția, îmbutelierea și vânzarea cu ridicata de băuturi cu alcool, tutun, cafea, ape minerale, a fructelor și legumelor, a cerealelor, a alimentelor, precum și importul și exportul acestora este monopol de stat, pentru garantarea calității acestor produse, pentru a exclude evaziunea și ca venit la consolidarea bugetului de stat. Nu se consideră producție, a acestora, dacă se face pentru uz familial-propriu.
24) Exportul de cereale, de produse alimentare de primă necesitate, precum și a tuturor materiilor și materialelor prime din categoria produselor alimentare, este monopol al Statalității care are pe teritoriul României și calitatea de unic intermediar între producător și magazinele de desfacere cu amănuntul. Dreptul de export al acestora este condiționat și se va face numai dacă excede necesarul consumului intern. Monopol impus atât pentru asigurarea internă a necesarului de alimente și furaje, pentru controlul prețului cât și pentru eliminarea speculei, precum și pentru excluderea exportului și reimportului fictiv și a altor fraude financiare.
25) Exploatarea, tranzacționarea și exportul de minereuri, minerale, materii și materiale prime pentru industrii, precum și a produselor forestiere sunt strict de interes, și implicit Monopol Național. Exportul acestora nu este admis a constitui obiect comercial, respectiv marfă contra pecunii.
– Păstrarea acestui deziderat stă sub stricta responsabilitate și răspundere a Guvernului, și pentru administrarea judicioasă a acestor resurse și în a garanta necesarul intern pe lungă perspectivă.
26) În mod categoric și expres Constituția de Drept înțelege, înscrie și consfințește cum că, Principiile Neamului Român sunt de inspirație arhi național-creștine, și în consecință definește că nici o lege nu-i este subsidiară din momentul ce prin conținutul, interpretarea sau/și aplicarea ei aduce atingeri oricât de minore Principiilor Național-Creștine, ce-s confirmate și constituțional.
– În acest sens oricare, eventual, dubiu de constituționalitate, precum și principiu de drept care nu este cuprins în Constituția de Drept, v-a fi soluționat strict în funcție de Principiile Național-Creștine.
– Ce nu-i admis de principiile și morala Național-Creștină este ilegitim a fi admis prin o legi care invocă doar eventualele omisiuni ale Constituției de Drept!
– Principiile Național-Creștine sunt omni imperative atât Constituției de Drept precum tuturor Legilor, care nu produc efecte decât fiind subsidiare Constituției de Drept.
27) Dreptul Omului, a Familiei și a Neamului de a-și dobândi prin căi cinstite cele necesare trăirii demne este garantat de Constituția de Drept, fapt care incumbă implicit și dobândirea fără de echivoc, din avuția și banul public, a dreptului la învățământ, instrucție profesională și sănătate.
– Dreptul la muncă este garantat de către Constituția de Drept și asupra nici unui beneficiului sau/și remunerații realizate prin efectuarea efectivă a unei munci de către o persoană care are calitatea de angajat, nici o practică precum taxarea, impozitarea, etc. Nu sunt admise.
– Pentru excluderea dublei uzitări/exploatări a forței de muncă, respectiv de către angajator prin munca efectivă și de către Statalitate prin diverse taxe, impozite, etc. pe muncă, strict din valoarea veniturilor realizate de angajator vor fi suportate în integralitate toate cheltuielile care sunt aferente costurilor cu educarea, instruirea și întreținerea stării bune a sănătății angajaților, care costuri vor fi suportate din veniturile care derivă din efectuarea prestației de către angajat.
28) Principiile Național-Creștine sunt omni imperative atât Constituției de Drept precum tuturor Legilor, deoarece prevederile constituționale și legile le sunt subsidiare.
29) Toate ce nu sunt permise de către Principiile de Trăire ale Neamului Român sau/și de Principiile Creștinătății nu poate a permite Constituția de Drept a Neamului român-creștin și în consecință nici Legile românești ci sunt ferm interzise, sancționate și condamnate atât de Justiția precum și de Statalitatea Română.
30) În România, toate legile, până și Constituția, sunt accesorii-subsidiare la *Principiile de Fundamentare și Trăire ale Națiunii Române și la Creștinătate.*
*Omnem legibus, etiam Constitutione, sint accessoria ad Christianismum et ut Gentem Principiorum, sint in Romania!*

Notă definitorie a cadrului în care va funcționa prezenta,
Societate Civil Politică :

Art. 1) Se va respecta deplin actuala Constituție a României, până în momentul când conform Constituției și Legilor actuale se va defini o nouă și justă *Constituție de Drept*, respectiv validată de către Instituția Referendumului.

Art. 2) Prezenta Societate Civil Politică se va înregistra legal, având propriul statut.

Art. 3) Va recurge și va practica acțiuni proprii sau în comuniune cu oricare alte Societăți Civile sau Partinice, cu respectarea întocmai a Drepturilor și Libertăților pe care Constituția României le consacră, înscrie și definește.

Art. 4) Va acționa, în esența și spiritul prevederilor Constituției, pe care în parte le menționăm în următoarele aliniate:
Al. (1) …în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989,
înscris cert în Constituție,
ARTICOLUL 1
(3) România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme, în spiritul tradiţiilor democratice ale poporului român şi idealurilor Revoluţiei din decembrie 1989, şi sunt garantate.
Al. (2) Respectare întocmai a Suveranității Națiunii, și implicit a poporului din România, definită prin Voința datî prin Instituția Referendumului care este omni obligatorie,
înscrisă cert în Constituție,
ARTICOLUL 2, Suveranitatea.
(1) Suveranitatea naţională aparţine poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice şi corecte, precum şi prin referendum.
(2) Nici un grup şi nici o persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu.

Al. (3) Vom pretinde a fi respectate și apărate , în întreg, toate proprietățile care sunt incumbate și în Teritoriile României, ca fiind intangibile și inalienabile,
înscrise cert în Constituție,
ARTICOLUL 3, Teritoriul.

(1) Teritoriul României este inalienabil.
(2) Frontierele ţării sunt consfinţite prin lege organică, cu respectarea principiilor şi a celorlalte norme general admise ale dreptului internaţional.
(4) Pe teritoriul statului român nu pot fi strămutate sau colonizate populaţii străine.

Al. (4) Vom milita și acționa și în virtutea celor,
înscrise în Constituție,
ARTICOLUL 54, Fidelitatea față de țară.

(1) Fidelitatea faţă de ţară este sacră.
(2) Cetăţenii cărora le sunt încredinţate funcţii publice, precum şi militarii, răspund de îndeplinirea cu credinţă a obligaţiilor ce le revin şi, în acest scop, vor depune jurământul cerut de lege.
Al. (5) Ne vom prezerva și Dreptul-Obligație de a apăra cu fermitate și cele
înscrise clar în Constituție,
ARTICOLUL 55, Apărarea țării.

(1) Cetăţenii au dreptul şi obligaţia să apere România.
Al. (6) Vom acționa prin toate mijloacele prevăzute în Constituția României, ori de câte ori ni se va impune de către parte sau întreg, de către Instituțiile Statalității Române, chiar dacă sunt și nu le inserăm în prezenta.
Al. (7) Ne prezervăm și asumăm dreptul constituțional de a defini și un corp Politic-partinic, din momentul în care vom considera că este necesară o atare parte de acțiune.
Al. (8) Coordonarea Societății Civil Politice va fi definită de către câte un grup de persoane care-i aparțin, prin o rotația periodică a celor ce au o atare competență. perioada de timp este de 2 luni.

 

 

             Mai multe detalii puteți afla, accesând linkurile:

            ,,… În prezent Academia Română are 88 membri titulari, 80 membri corespondenţi (total 168), 37 membri de onoare din ţară şi 95 membri de onoare din străinătate (total 132)…” (mai mult pe http://www.acad.ro/membri_ar/membri.htm)

             https://www.facebook.com/AcademiaRomana.RomanianAcademy/

 

                                       MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ROMÂNIEI ȘI ORTODOXIEI

                                                 nevrednicul Radu Iacoboaie, 14 februarie 2017

 

Publicitate

10 gânduri despre „PROIECT PENTRU ROMÂNIA PRIN CARE SCHIMBĂM ACTUALA CLASĂ POLITICĂ (la care aducem mereu adăugiri) – nevrednicul Radu Iacoboaie, 16 februarie 2017

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  Emanoil Iorgulescu

  PROGRAM IN 10 PUNCTE PENTRU IESIREA DIN CRIZA POLITICA:

  1 – Demisia guvernului marioneta grindeanu;

  2 – Strangerea de semnaturi in toate judetele tarii pentru organizarea unui referendum de dizolvare a parlamentului obedient si penal;

  3 – Alegeri anticipate in baza unor severe norme de integritate morala si civica;

  4 – Trimiterea in judecata cu precadere si celeritate a mafiotilor ce au planificat atacul asupra statului de drept prin conceperea OUG- 13 din guvernului marioneta grindeanu;

  5- Demiterea Avocatului Poporului ca obedient si incompetent;

  6- Depolitazarea totala a structurilor statului prin organizarea de concursuri pentru orice functie decizionala, de la director de scoala pana la prefect de judet;

  7. – Instituirea unei Adunari Constituante formata numai din specialisti in drept constitutional pentru elaborarea unei noi Constitutii clare si concise;

  8. – Regionalizarea administrativa a R0 in 16 regiuni similar cu modelul 1950 – 1965 verificat ca foarte eficient;

  9. – scoaterea in afara legii a celor doua grupuri infractionale de crima organizata PSD si ALDE;

  10- Lustratia in sensul limitarii la max. 2 mandate pentru toate functiile de alesi similar cu presedintele R0.

  PROGRAMUL POATE FI IMBUNATATIT.

  https://www.facebook.com/groups/ASOCIATIAPROEUROPALEX/permalink/983808535053737/?pnref=story

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
  1. Cosma

   Doamne ajuta,frate admiram zelul si patriotismul dar s-ar putea sa obtii un efect contrar sa grabesti impreuna cu cei din strada doar desfintarea Romaniei.E dificil de gasit solutii omenesti cu atat mai putin politice.Lumea merge la biserica pentru a capata DISCERNAMANTUL de a deosebi binele de rau,nimic fara Dumnezeu,nu-i suficient sa fii doar bine intentionat…
   iertare daca supar dar asa gandesc,nu-i nevoie sa publici coment.-ul

   Apreciază

   Răspunde
 2. SI

  Conteaza foarte mult pregatirea, studiile si experienta, dar nu acesta trebuie sa fie criteriul principal care trebuie sa primeze. Criteriul cel mai important trebuie sa fie credinta in DUMNEZEU adevarata si traitoare. Un pagan poate sa aiba orice titlu stiintific, degeaba, nimic nu va spori in tot ce face caci scris este in cartea sfanta ” dar cei ce nadajguiesc intru Domnul vor innoi puterea lor, le vor creste aripi ca ale vulturului, vor alerga si nu-si vor slei puterea, vor merge si nu se vor obosi”(Isaia,,40:31).

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s