LOVITURA DE STAT DIN DECEMBRIE 1989 ESTE PENULTIMUL EPISOD DIN HOLOCAUSTUL POPORULUI ROMÂN, APLICAT DE CĂTRE EVREII SIONIȘTI (TALMUDIȘTI) ȘI INSTRUMENTUL LOR OBEDIENT: FRANCMASONERIA… – nevrednicul Radu Iacoboaie, 23 decembrie 2016

images  images

           În acest articol ne vom opri la partea cea mai tragică din istoria poporului român, și anume la HOLOCAUSTUL POPORULUI ROMÂN, care face parte la rândul său dintr-un de dimensiuni uriașe: Holocaustul Roșu (comunist), prin care mai multe țări cu populație aproape în întregime de credință creștin-ortodoxă au fost supuse experimentului teribil iudeo-masonic comunist. Poporul român a pătimit poate cel mai mult, raportat la numărul populației iar noi am avut cel mai represiv regim din Europa de Est. Mai mult, la noi au avut loc cele mai sălbatice crime (în cadrul reeducării de la Pitești), experiment care a fost numit de către scriitorul rus Alexandr Soljenițîn ,,cea mai mare barbarie a secolului XX”…

          Această scurtă lecție de istorie credem că este necesară îndeosebi tinerilor care nu au trăit în perioada regimului comunist și care astăzi sunt supuși încă unor dezinformări și manipulări, sunt ademeniți și seduși pentru a îmbrățișa ideologii cu totul toxice precum erezia francmasonică și cea ecumenistă (interpretată de masoni ca solidaritate religioasă).

          Holocaustul evreilor sioniști (talmudiști) împotriva poporului român creștin-ortodox a început exact cu trei secole în urmă, în anul 1714, când la Instanbul au fost decapitați Constantin Brâncoveanu împreună cu cei patru fii ai săi și cu sfetnicul (și ginerele) Ianache Văcărescu. Intriga a venit din partea secretarului său de la Curtea Domnească, evreul de origine italiană Antonio Maria Del Chiaro, cunoscător în ale diplomației și de limbi străine, cel care va pune bazele francmasoneriei din Țările Române, ale primelor loji masonice sub diriguirea Marelui Orient al Franței. Sultanul a fost amăgit cel mai probabil cu ideea că Brâncoveanu ar fi descoperit o comoară (sursa bogăției sale), poate chiar comoara regelui dac Decebal (deși ea a fost găsită și preluată de împăratul Traian).

           Următorul domnitor, Ștefan Cantacuzino, a avut aceeași soartă crudă iar Antonio Maria Del Chiaro a fost prezent și la execuția lui. Nu întâmplător urmează domniile fanariote, care au sărăcit cu totul Țările Române, prin schimbarea deasă a domnilor și cu sume tot mai mari în aur. Primul domn fanariot, Nicolae Mavrocordat, se pare că a fost mason și și-a început domnia cu asasinarea pe drum către Instanbul a Mitropolitului Țării Românești, Antim Ivireanul.

          Holocaustul împotriva poporului român continuă cu domniile fanariote, cu asasinarea mișelească a revoluționarului Tudor Vladimirescu de către organizația numită Eterie, condusă de Alexandru Ipsilanti (care râvnea de fapt la tronul Țării Românești și a ,,uitat” de eliberarea Greciei de otomani). Tudor se ridicase împotriva străinilor, împotriva nedreptăților și exploatării nemiloase a domnitorilor fanarioți, afirmând clar: ,,am îmbrăcat cămașa morții”. A fost asasinat prin trădare și trupul său a fost aruncat într-o fântână…

           Holocaustul împotriva poporului român continuă cu detronarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, mason ca mai toți intelectualii pașoptiști ai vremii care luptau pentru crearea unui stat național unitar, devenit un mare reformator și patriot, dar care la fel ca mulți alții a descoperit pe teren practicile comerciale ale evreilor (istorioara cu Moș Ioan Roată nu mai spune însă că acel comerciant era evreu!) și s-a împotrivit acordării cetățeniei în masă evreilor, care au intrat la noi în mod fraudulos, mai ales după Tratatul de la Adrianopol din 1829. ,,Monstruoasa Coaliție” din care făceau parte liberalii Ion C. Brătianu, C. A. Rosetti, șeful Gărzii maiorul Dimitrie Lecca și alții, a hotărât să-l aresteze pe domnitor și să-l înlocuiască cu un prinț străin, pentru că Alexandru Ioan Cuza era mult prea cinstit, nu le permitea să jefuiască averea țării, mergea cu reformele mult prea departe și prea repede.

           Să nu uităm că însuși președintele Alianței Izraelite Universale, Cremieux, ne amenințase că Franța (condusă din umbră de evreii sioniști) nu va recunoaște unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 dacă nu vor primi cetățenia toți evreii de la noi!… Așa se explică firește criticile perfect îndreptățite aduse de către Mihai Eminescu ziarului Românul, condus pe atunci de liberalul mason C. A. Rosetti, în care era mereu ponegrit Cuza și se scris că poporul este cel care l-a dat jos, pentru că ,,a atentat la proprietatea românilor” etc (deși țăranii l-au plâns ani în șir iar intelectualii l-au regretat)…

             Holocaustul împotriva poporului român continuă cu asasinarea la comandă politică și cu ajutorul prețios al masonului junimist Titu Maiorescu a marelui gazetar patriot și om de cultură Mihai Eminescu, care a deplâns soarta lui Cuza (l-a și vizitat la Heidelberg) și care s-a opus cu îndârjire păturii superpuse (acaparării de către evrei a puterii politice și economice) și acordării în masă a cetățeniei evreilor din Principate, devenite Regat din 1881. Agonia lui Eminescu a fost lungă, între anii 1883-1889, fiind de câteva ori internat cu forța la sanatoriul Caritas al doctorului evreu Gheorghe Șuțu și intoxicat cu mercur deși era absolut sănătos și nu avea niciun fel de sifilis. Nu există în istoria noastră o crimă mai monstruoasă decât asasinarea lui Mihai Eminescu…

            Holocaustul împotriva poporului român continuă cu prigoana dezlănțuită de regimurile iudeo-masonice liberale, cel carlist și cel antonescian, îndreptată împotriva tineretului naționalist legionar, a unor români patrioți și de bună credință, ortodocși trăitori, care prin fapte s-au opus expansiunii bolșevismului sovietic în România și care au periclitat grav interesele francmasoneriei, dezvăluindu-le chiar secretele (iar în timpul gunernării național-legionare au confiscat chiar arhivele unor loji masonice!). Mii de legionari din toată țara au plătit însă cu viața iubirea lor față de Dumnezeu și neamul lor românesc. Legionarii Sfântului Arhanghel Mihail au suportat nenumărate umilințe, bătăi, torturi (mai ales în campaniile electorale pentru a nu mai participa). Zeci de mii de legionari au fost arestați, unii au acceptat să plece din închisoare pe frontul rusesc în prima linie și au murit eroic în luptă. Nu se știe exact nici până astăzi numărul miilor de legionari care au fost asasinați la ordinul evreilor sioniști prin autorități masonice ale vremii (I. G. Duca și marele maestru Armand Călinescu)…

             Dar Holocaustul împotriva poporului român crește în amploare și intensitate odată cu ocuparea Basarabiei de către trupele sovietice în august 1944 și instaurarea comunismului sovietic în România prin intermediul Partidului Comunist Român (structură creată de către iudeo-masoni în URSS și care a fost interzisă pentru acțiunile ei antistatale între anii 1924-1944), din care făceau parte în primul rând români de etnie evreiască. Este indiscutabil adevărul că acest sistem totalitar și criminal comunist a fost conceput de către evreii sioniști și instrumentat prin francmasonerie.

            Vorbim astfel de peste o sută de mii de militari și civili, luați prizonieri de sovietici și deportați cu forța în Siberia (regele Mihai a mințit un popor întreg: armistițiul a fost semnat abia pe 12 septembrie și a reprezentat o capitulare necondiționată a României), nenumărate drame și crime în masă: arestări masive (în închisori, centre și lagăre de exterminare), asasinări în masă (precum în Vrancea și în multe alte zone în cadrul colectivizării forțate a țăranilor), deportări ale militarilor români și a zeci de mii de familii din Basarabia în Siberia (de unde extrem de puțini s-au mai întors, cei mai mulți murind de foame și de frig!), deportări în Bărăgan și alte șantiere naționale (cu regim de exterminare prin muncă), internări în aziluri psihiatrice… Vorbim de atacuri disimulate la adresa credinței ortodoxe, a culturii și spiritualității românești și de multe altele… 

             În cadrul membrilor PCR în 1944 peste 90% erau evrei, mulți lucrând sub acoperire ca agenți ai NKVD-ului sovietic. Direcția Generală a Securității Statului a fost compusă de pildă aproape numai din evrei, sub bagheta generalului evreu și basarabean Alexandru Nicholschi, care a aplicat cu strictețe metodele și modelul sovietic. Din Biroul Politic al Comitetului Central al PCR făceau parte de asemenea, alături de românul Gheorghe Gheorghiu Dej, evreii Ana Robinsohn Pauker, Teohari Georgescu (alias Burah Tescovici) și Vasile Luca (alias Luka Laszlo). În secțiile CC erau evrei precum Mihai Roller, Iosif Chișinevschi (mai cunoscuți)… În ministere evreii conduceau personal sau erau căsătoriți cu evreice. Toți directorii din Ministerul Afacerilor Externe erau evrei, precum Silviu Brucan (Samuil Bruckner) la Washington, Mircea Bălănescu la Paris…

          ,,În ministerul de externe singurii români erau femeile de serviciu, portarii și șoferii. În rest ,,poporul ales”. (…) Walter Neulander (Roman) evreu (adică tatăl lui Petre Roman, acum la PNL! – n.a.). Responsabil cu educația politică a armatei (îndoctrinare). (…) și în societățile de comerț exterior organizate pe ramuri ale economiei naționale, majoritatea conducătorilor și funcționarilor erau evrei. Aceștia afirmau că românii nu au calități de comercianți. Pagubele provocate economiei naționale prin operațiuni frauduloase în comerțul exterior au fost fabuloase. Oala era bine acoperită, astfel că nu a fost dat în vileag decât cazul de la AGROIMPORT-EXPORT, când grupul de delapidatori condus de Donath Andrei a furat și depus în băncile elvețiene 50 de miloane USD. (…)

           În anul 1948 s-a înființat Direcția Generală a Securității Poporului (DGSP), condusă de evreii Alexandru Nicholschi, Bodnarenko (Emil Bodnaranko Bodnăraș – n.a.), Pantiușa Bodnarenko (Gheorghe Pintilie – n.a.), Vladimir Mazuru (…) În Direcția de Cercetări Penale, întregul efectiv în frunte cu Dulgheru Mișu erau evrei (…) La Parchetul General și mai târziu la Tribunalul Suprem: Alexandru Voitinovici. Apropiat colaborator al familiei Bruckner (Brucan). Alexandra Sidorovici (soția lui Silviu Brucan). Aceștia au trimis în fața plutoanelor de execuție, sau la moarte lentă, în închisori, floarea intelectualității românești (…) Silviu Brucan (Samuil Bruckner). Enumerat mai înainte. Cel mai teribil acuzator, redacto-șef al ziarului Scânteia. (poate cel mai mare propandist al regimului comunist, cel care a insistat ca soții Ceaușescu să fie executați în ziua Nașterii Domnului, pe 25 decembrie… – n.a.) (…) Toată România era ocupată și torturată de călăi de teapa unui Feller, Ruchenstein, Solomovici, Grundberg, Nicholschi, Grumberg, isterizați de un Bruckner.” (din volumul ,,România ca o pradă. Mari trădări și trădători”, Edituraq ,,Credința strămoșească”, 2013, pp.521-529)

            Holocaustul evreilor sioniști împotriva poporului român a avut ca penultim episod lovitura de stat din decembrie 1989… Când au murit circa 1 200 de tineri în mai multe orașe și au fost răniți circa 3 000 – 4 000…

            Acest Holocaust a continuat sub o altă formă chiar și după 1989, prin liberalizarea avorturilor (prima lege adoptată atunci, care a generat un genocid de peste 25 de milioane de suflete nevinovate și o rupere de valorile ortodoxiei și a creat mai multă libertate de mișcare pentru a lucra în Occident pentru prosperitatea altor state!), a continuat prin falimentarea industriei și agriculturii românești (premeditată; a peste 1256 de mari întreprinderi și combinate, afară de CAP-urile și IAS-urile din mediul rural!), care au disponibilizat în repetate rânduri milioane de români, și care au fost efectiv obligați să plece în bejenie la muncă în Occidentul care avea nevoie de mână de lucru ieftină… Evreii sioniști i-au pus pe masă lui Petre Roman (evreu și el de altfel) dosarul ,,privatizării” (jefuirii sistematice a avuției naționale)… Prin urmare, circa patru milioane de români (circa unul din cinci!) lucrează pentru bunăstarea altor state pentru că nu a avut încotro… Și mulți nici nu mai vor să se întoarcă, stabilindu-se acolo…

 

             Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați link-urile:

             https://raduiacoboaie.wordpress.com/2016/03/16/statul-roman-sa-ceara-despagubiri-evreilor-si-israelului-de-circa-200-de-miliarde-de-euro-pentru-holocaustul-savarsit-de-evreii-comunisti-impotriva-romanilor-miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-16/

             http://www.justitiarul.ro/un-altfel-de-holocaust-crimele-evreilor-impotriva-romanilor/

             https://vremuritulburi.com/2016/02/04/evreii-si-atrocitatile-lor-asupra-neamului-romanesc/

             https://danielvla.wordpress.com/2013/11/28/crimele-evreilor-comise-impotriva-romanilor-in-1940/

            http://www.apologeticum.ro/2014/05/dezvaluirile-unui-evreu-despre-planurile-sioniste/

             ,,… In Romania NU a existat nici un holocaust impotriva evreilor. Nu o spun eu, ci au spus-o evrei de marca traitori ai acelor timpuri: Wilhelm Filderman, presedintele evreilor romani in timpul razboiului, Alexandru Safran, sef rabinul Romaniei, scriitorul Oliver Lustig, Moshe Carmilly-Weinberger, rabinul sef al Clujului, scriitorul Alfred Harlaoanu, istoricul Nicolae Minei- Grunberg. Si pot sa va mai dau si alte nume. De ce ii credeti pe Elie Wiesel, pe Radu Ioanid si pe Alexandru Florian, cei care cistiga bani multi din denigrarea si demonizarea poporului roman, si nu ii credeti pe evreii de buna credinta care au trait in Romania in timpul razboiului? Puneti-va consilierii (bine platiti de la buget) sa caute adevarul, spalati noroiul aruncat nemeritat asupra poporului roman…” (http://www.napocanews.ro/2015/08/scrisoare-deschisa-presedintelui-romaniei-un-roman-ii-cere-lui-klaus-iohannis-sa-fie-arestat-pe-baza-legii-nr-2172015.html)

            http://www.alternativaromaniei.com/index.php?option=com_content&view=article&id=635:ca-de-obiceievreiiqprieteniiq-romanilorne-au-vrut-si-ne-vor-qbineleqatentie-romaniieste-un-moment-care-poate-degenera-in-a-ne-pierde-identitatea&catid=1:latest-news&Itemid=50

                                                      MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                                 nevrednicul Radu Iacoboaie, 23 decembrie 1989

 

10 gânduri despre „LOVITURA DE STAT DIN DECEMBRIE 1989 ESTE PENULTIMUL EPISOD DIN HOLOCAUSTUL POPORULUI ROMÂN, APLICAT DE CĂTRE EVREII SIONIȘTI (TALMUDIȘTI) ȘI INSTRUMENTUL LOR OBEDIENT: FRANCMASONERIA… – nevrednicul Radu Iacoboaie, 23 decembrie 2016

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  Frați români, acum 27 de ani în urmă a avut loc masacrul tinerilor militari de la aeroportul Otopeni… Cine sunt autorii diversiunilor ucigașe prin care au murit zeci de militari români și alte zeci au fost răniți?…

  http://www.desteptati-va.ro/index.php/2011/04/27/masacrul-de-la-otopeni-evidentele-spulbera-teoria-erorii-si-demonstreaza-crima-cu-premeditare/

  http://a1.ro/news/social/23-decembrie-1989-masacrul-de-la-otopeni-cel-mai-sangeros-eveniment-al-revolutiei-40-de-militari-si-opt-civili-au-fost-executati-cu-sange-rece-id424555.html

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
 2. Radu Iacoboaie Autor post

  Frați români, vă doresc tuturor sărbători fericite și multe bucurii duhovnicești alături de familia dumneavoastră și de toți cei dragi! Iar Anul Nou care se apropie să vă aducă mai multe împliniri și întărire în credință.

  ,,NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU FECIOARĂ, BUCURĂ-TE CEEA CE EȘTI CU DAR DĂRUITĂ, MARIE, DOMNUL ESTE CU TINE. BINECUVÂNTATĂ EȘTI TU ÎNTRE FEMEI ȘI BINECUVÂNTAT ESTE RODUL PÂNTECELUI TĂU; CĂ AI NĂSCUT PE MÂNTUITORUL SUFLETELOR NOASTRE.”

  Radu I., din Pitești

  Apreciază

  Răspunde
 3. Radu Iacoboaie Autor post

  Creștinii nu vorbesc de Crăciun, ci de Nașterea Domnului… Poate doar copiilor, puțin despre Moș Crăciun care aduce daruri, adică Sfântul Nicolae… Occidentalii vin cu urarea ,,Crăciun fericit!”, cu sintagme de genul ,,cadouri de Crăciun”, cu ,,magia sărbătorilor”, ,,spiritul de Crăciun” etc. Acestea nu sunt în duhul lui Hristos, ci în duhul materialismului…

  Apreciază

  Răspunde
 4. Radu Iacoboaie Autor post

  Nașterea Domnului este o sărbătoare a bucuriei pentru Întruparea Domnului și o sărbătoare a familiei. Cadourile simbolizează darurile pe care le-au adus cei trei crai de la răsărit… Magi, nu magicieni cum ar putea crede unii…

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s