Arhive zilnice: 1 decembrie 2016

ORTODOXIA ŞI NAŢIONALISMUL ROMÂNESC – nevrednicul Radu Iacoboaie, 1 decembrie 2016

images  download

         Fraţi români, între ortodoxie şi neamul românesc există fireşte o strânsă legatură, chiar una foarte veche şi inseparabilă.

         În primul rând, pentru faptul că poporul român s-a născut creştin. Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la Apostolie ne-a încreştinat acum două mii de ani în urmă iar Biserica Ortodoxă Română l-a numit ocrotitor al României. În traducere din limba greacă veche, andrei însemna bărbătos, curajos, neînfricat… Iar dacă privim în urmă, poporul român chiar s-a afirmat în decursul istoriei sale prin jertfa a nenumăraţi eroi, care au luptat cu mult curaj şi statornicie pentru apărarea credinţei noastre străbune, a patriei şi pământului moştenit de la înaintaşii noştri.

         În al doilea rând, ortodoxia şi naţionalismul românesc se întrepătrund organic în esenţa lor, pentru că traduc în fond iubirea faţă de Dumnezeu şi iubirea faţă de aproapele nostru (marea familie a neamului nostru românesc). Această legatură a fost admirabil analizată şi de către Petre Ţuţea (eseist, filozof, economist, om politic ortodox), care a trecut la cele vesnice în ziua de 3 decembrie 1991, după ce a pătimit ani grei în închisorile comuniste. Un volum al său se numeşte chiar ,,Între Dumnezeu şi neamul meu” iar multe cugetări ale sale au rămas absolut memorabile, precum ,,Români, nu vă mai alegeţi conducători care nu-şi iubesc ţara!” Pe bustul său din municipiul Mioveni (jud. Arges) stau înscrise pentru eternitate cuvintele: ,,DUMNEZEU, CARE E ADEVĂR UNIC, PRINCIPIU UNIC AL TUTUROR LUCRURILOR, NU SE POATE CĂUTA!… EL NU POATE FI DECÂT REVELAŢIE!” Totuşi catolicii L-au căutat chiar pe pământ, examinând chimic chiar şi Sfânta Împărtăşanie!… Aceasta desigur dorită excesului lor de raţionalism şi chiar de mândrie, neştiind ei oare că Tainele lui Dumnezeu nu pot fi pătrunse de mintea limitată a omului şi mai ales fără ajutorul şi Voia Lui…

Continuă lectura

Publicitate