CE DIFERENȚĂ URIAȘĂ ÎNTRE PĂRINTELE ILIE CLEOPA, CARE ZICE ,,ORTODOXIA NU ESTE NUMAI DREAPTĂ CREDINȚĂ, CI ȘI DEPLINĂ CREDINȚĂ, ADICĂ ADEVĂRUL ÎNTREG” ȘI ,,UCENICUL” SĂU, ACTUALUL ,,PATRIARH” AL BOR, ECUMENISTUL DANIEL CIOBOTEA, TRĂDĂTOR ȘI GROPAR AL ORTODOXIEI… ECUMENIȘTII SUNT CEI MAI MARI FARISEI DIN ISTORIA OMENIRII…

index  index

          Ortodoxia este singura corabie care ne poartă la limanul mântuirii… Pentru că ortodoxia a păstrat de-a lungul veacurilor nealterat duhul creștinismului, în opoziție cu misticismul întunecat al tuturor ereziilor de proveniență orientală sau apuseană, cu centralismul latin al cezaro-papismului și cu umanismul subiectivist și masonic al protestantismului…

          Redăm mai jos câteva citate edificatoare în acest sens:

          ,,Prin biserică sobornicească noi arătăm că Biserica noastră are menirea de a se răspândi în toată lumea, cuprinzând pe credincioșii din toate locurile, din toate timpurile și de la toate popoarele ca o încununare a poruncii Mântuitorului care a zis: ,,Mergând, învățați toate neamurile.” (Matei 28, 19) I se spune sobornicească pentru că învățătura ei este conformă cu întreg adevărul primit de la Hristos spre deosebire de sectă sau erezie care are numai o parte din adevăr. Ea este sobornicească sau universală pentru că deține adevărul unic universal. Ortodoxia nu este numai dreaptă credință, ci și deplină credință, adică adevărul întreg. De aceea i se spune sobornicească.”

    (din volumul ,,Călăuză spre cunoașterea și apărarea credinței ortodoxe”, Arhim. Ilie Cleopa, Mănăstirea Sihăstria – 1975, Ed. ,,Credința strămoșească”, 2000, p.54)

           ,,Noi, dintru începutul plămădirii acestui neam, așa ne știm, români și creștini ortodocși. Așa ne-am născut și avem datoria să păstrăm curat și deplin ce am moștenit de la străbuni, ca de la Dumnezeu. Bun lucru s-a făcut spre liniștirea sufletească a fiecărui cetățean român, că s-a dat libertatea tuturor cultelor recunoscute să-și practice liber rânduiala cultului lor. Dar noi, obște ortodoxă română, să nu uităm niciodată evlavia, râvna și jertfa domnitorilor, strămoșilor și părinților noștri, care cu prețul vieții lor, au apărat de-a lungul aproape a două mii de ani, patria și această credință care le-au fost date drept sfântă moștenire de la Domnul nostru Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în Biserica Sa dreptmăritoare.” (vol. cit., pp.9-10)

           ,,Noi chiar dacă zicem că suntem credincioși, trebuie să ne rugăm totdeauna să ne înmulțească Bunul Dumnezeu credința chiar nouă, cei ce spunem că suntem credincioși. Am vrea să ne mântuim sufletele, să fim fericiți în patria cerească, dar nu vrem să renunțăm nici la fericirea lumească de pe pământ. Suntem cuprinși de lăcomia de averi, mașini, case, pământ, etc.; de iubirea de bani, de avariție și de tot felul de lucruri nefolositoare, ceea ce denotă că noi, și mai ales unii oameni care conduc destinele Bisericii, arătăm indiferență și necredință față de de cult și de religie, față de credincioși și necredincioși. Ne-am pus noi oare întrebarea asupra rostului propășirii noastre pe pământ? Cine suntem și de unde venim? La ce suntem pe lume și încotro ne ducem?” (vol. cit., pe coperta finală)

 

           ,,În istoria speciei umane există trei căderi principale: a lui Adam, a lui Iuda și a papei…

          Datorită eticii sale, papismul înseamnă, în mare măsură, arianism… Dogma referitoare la infailibilitatea papei constituie nu doar erezie, ci pan-erezie… Pentru că nicio altă erezie nu s-a ridicat atât de radical și de mult împotriva lui Hristos Dumnezeu-Omul și a Bisericii Sale, cum a făcut-o papismul prin infailibilitatea papei-om. Nu există nicio îndoială. Dogma aceasta este erezia ereziilor; o rebeliune fără precedent împotriva Teantropului Hristos” (vezi Sfântul Iustin Popovici…)”

            (din art. ,,Ecumenismul zilelor noastre”, revista Sfântul Munte Athos, mărturie de veacuri a luptei pentru apărarea dreptei credințe, Ed. ,,Părinții Aghioriți”, Sfântul Munte Athos, 2014, p.88)

            ,,Biserica Ortodoxă și Patriarhia Ecumenică să părăsească degrabă organismul ecumenist numit ”Consiliul Mondial al Bisericilor”, pentru că rămânerea și persistența lor în aceasta va avea rezultate nimicitoare, scopul acestui organism fiind supunerea tuturor religiilor, a credincioșilor și a ,,Bisericilor” față de așa-zisa pan-religie. Așa cum a scris și Sfântul Iustin Popovici, ”simplul fapt că Biserica Ortodoxă este membră a acestui Consiliu constituie trădare nemaiîntâlnită”. ” (rev. cit., p.112)

         ,,În răspunsul său și în vederea Conciliului II Vatican, ale cărui lucrări tocmai urmau să înceapă, papa făcea cunoscute adevăratele intenții ale Vaticanului. ,,Scopul noului sinod este reunificarea Bisericii”, îi declara acesta arhiepiscopului, cei doi căzând de acord asupra faptului că ,,reunificarea Bisericilor” trebuie să se bazeze pe principiile Revoluției franceze (…) (principii masonice… – n.a.) ,,Dacă lozinca Revoluției franceze, respectiv ”Libertate, egalitate, fraternitate”, nu va răzbate, nici pace între popoare nu va exista și nici reunificare a Bisericilor.” (vezi prof. D. Tsakonas, Atenagora, patriarhul ideilor celor noi, p.95). Papa i-a declarat Preafericitului Arhiepiscop Iacob că ,,Unirea va fi una a inimilor: Unire întru rugăciune. Unire-rod al căutării reciproce” (op. cit., p.95), trasând astfel noua politică ecumenistă a Vaticanului vizavi de Ortodoxie. Această nouă politică, care va dobândi contur oficial odată cu hotărârile Conciliului II Vatican (1963-1965) și cu celebrul ,,Decret despre ecumenism” (Unitatis redintegratio), va fi mai apoi impusă în cadrul Dialogului dintre ortodocși și romano-catolici, urmând a fi acceptată și de Patriarhia Ecumenică. A fost și motivul pentru care, în insula Rodos, în anul 1961, Patriarhia Ecumenică a convocat Primul Sinod Panortodox.” (rev. cit., pp.22-23)

          ,,Uniatismul constituie o găselniță bisericească a Vaticanului, destinată a-i atrage de partea sa pe credincioșii Bisericii Ortodoxe. Prin uniatism, comunitățile religioase unite își mențin tipicul liturgic și ritualul ortodox, recunoscând autoritatea papei și, din punct de vedere al jurisdicției, supunându-se Vaticanului. (!!! – n.a.) Este vorba, aici, de o metodă de falsificare a adevărului ecleziologic, implementată de papalitate pentru a impune falsa unire și pentru a-i supune pe ortodocși Vaticanului.” (rev. cit., p.31)

            ,,În anul 1993, la Balamand, odată cu textul Comisiei Mixte pentru dialog teologic cu romano-catolicii a fost reconsiderat oficial și principiul de bază al Bisericii și al Sfinților noștri Apostoli, conform căruia ereticii nu dețin Sfinte Taine valabile și nici har sfânt și succesiune apostolică. Au fost călcate astfel, în picioare, principii de bază ale învățăturii ortodoxe, fiind acceptate unele dintre cele mai mari rătăciri ale papalității.” (rev.cit., p.43)

           ,,Ecumenismul de azi își are rădăcinile în cele două circulare patriarhale a anilor 1902, respectiv 1920 care, în mod cu totul arbitrar și surprinzător, desființează tactica urmată de veacuri de Biserica noastră în dialogul cu heterodocșii. În desfășurarea acestui dialog bazat pe criterii strict sociale și politice este, de atunci, preponderentă, o nouă viziune. Lipsește, așadar, orice referire la teologie, argumentarea teologică cedând locul politicii sociale și diplomației.

          Dorința și, în același timp, urarea Bisericii Ortodoxe, aceea de revenire, în sânurile sale, a creștinilor rupți din aceasta îmbracă, astăzi, forma unei curse pentru ,,uniatismul Bisericilor”. Astfel ,,uniatismul” se transformă, azi, din dorință în scop în sine, consecința imediată fiind ignorarea conștientă și voită a tuturor aspectelor negative, totul în încercarea de apropiere față de heterodocși.

          Apelându-se la un sincretism inadmisibil și la relativizarea adevărului și a dogmelor, se încearcă impunerea unei dimensiuni uniatiste a ecumenismului, consolidată de acum și bazată, în exclusivitate, pe logica curentului new-age. În baza acestei logici new-age și a tacticii uniatiste, adevărul și acuratețea credinței noastre ortodoxe sunt dezgolite de caracterul lor apocaliptic și soteriologic, aceasta fiind asimilată cu erezia, pe care o recunoaște ca pe o altă variantă a adevărului. (…) ,,După cum se manifestă azi, ecumenismul pare să aibă un caracter umanist-antropocentric și nu teologic și duhovnicesc. Pune pe plan secundar credința (dogma) și Tradiția Bisericii și are în vedere mai mult scopuri practice. Biserica o vede mai ales ca pe o instituție umană care, în urma uniatismului, și-ar putea înfrunta mai bine dușmanii… Numai Dumnezeu-Omul, în integritatea sa, poate mântui omul în întregul său. În numele acestui Dumnezeu-Om Hristos, în întregimea Sa și a Trupului Său, respectiv al Ortodoxiei, nu avem dreptul să negociem ”de pe aceleași poziții” cu ”Hristoșii deformați” ai occidentalilor, fie ei romano-catolici sau protestanți. (vezi arhim. Gheorghios Kapsanis)” (rev, cit., p.13)

 

          ,,Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, speranța și mângâierea noastră, Apărătoare nebiruită a Sfântului Munte Athos, oprește vorbele viclene ale șarpelui ridicat împotriva celei Una, Sfinte, Sobornicești și Apostolicești Biserici, descoperindu-ne nouă, prin harul tău, martirii cei noi, teofori și apărători ai dreptei credințe.” (Rugăciune, rev. cit., pe coperta finală)

 

                                                                   MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                                   26 octombrie, praznicul Sfântului Dimitrie Izvorâtorul de mir

16 gânduri despre „CE DIFERENȚĂ URIAȘĂ ÎNTRE PĂRINTELE ILIE CLEOPA, CARE ZICE ,,ORTODOXIA NU ESTE NUMAI DREAPTĂ CREDINȚĂ, CI ȘI DEPLINĂ CREDINȚĂ, ADICĂ ADEVĂRUL ÎNTREG” ȘI ,,UCENICUL” SĂU, ACTUALUL ,,PATRIARH” AL BOR, ECUMENISTUL DANIEL CIOBOTEA, TRĂDĂTOR ȘI GROPAR AL ORTODOXIEI… ECUMENIȘTII SUNT CEI MAI MARI FARISEI DIN ISTORIA OMENIRII…

  1. Radu Iacoboaie Autor post

   https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/26/scrisoarea-deschisa-a-protos-elefterie-tarcuta-catre-patriarhul-daniel/

   https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/26/ierarhul-ecumenist-degeaba-cateriseste-pe-preotul-anti-ecumenist-caci-nu-este-valabila-acea-caterisire/

   https://saccsiv.wordpress.com/2016/10/26/in-iunie-ips-ioachim-bacauanul-a-apostaziat-public-in-iulie-staretul-macarie-a-interupt-pomenirea-sa-in-septembrie-ierarhul-il-opreste-total-pe-staret-de-la-savarsirea-lucrarilor-sfinte-e-valabila/

   Apreciat de 1 persoană

   Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s