VOM LUPTA CU TOATE ARMELE DUHOVNICEȘTI ÎMPOTRIVA DICTATURII PATRIARHULUI BOR, CARE INTERZICE PREOȚILOR ȘI EPISCOPILOR ORTODOCȘI SĂ NE VORBEASCĂ DESPRE ECUMENISM ȘI PSEUDO-SINODUL DIN CRETA (iunie 2016) – nevrednicul Radu Iacoboaie, 17 octombrie 2016

             Frați ortodocși, în aceste vremuri de mare încercare și de mare confuzie spirituală, luați aminte la pilda semănătorului care s-a citit chiar în această duminică la Sfânta Liturghie și nu vă părăsiți credința…

            Dimpotrivă, este timpul să vă întăriți cât se poate în credință, să luptați și să mărturisiți adevărul! Cuvântul lui Dumnezeu, care este sămânța pusă în pământ, să rodească însutit și înmiit în ogorul sufletelor noastre. Biserica Ortodoxă este într-adevăr și va rămâne pururea singura corabie a mântuirii noastre fie și pentru un singur motiv, acela că Mântuitorul lumii UNUL este: Domnul nostru Iisus Hristos. Evreii însă, catolicii și toți ceilalți așa-ziși credincioși ai ,,aceluiași” Dumnezeu, știm că așteaptă încă pe Mesia, care pentru ei trebuie să vină în curând, după ce ei îi vor fi pregătit terenul, adică după ce mulți dintre ortodocși și ,,creștini” se vor lepăda de Hristos…

            Poporul român drept credincios nu va accepta niciodată unirea cu ereticii, catolicii, sectanții, budiștii, musulmanii, evreii mozaici, hindușii și alții. Nu va accepta hotărârile acestui pseudo-sinod din Creta (iunie 2016), care nu a fost unul ortodox, ci unul eretic și tâlhăresc, cu textul pregătit din vreme de Papa Francisc și protestanții din CMB. Știm că au mai existat asemenea sinoade false și mincinoase pentru unirea cu catolicii (vezi mai ales pe cel de la Ferrara-Florența) dar dușmanii vicleni ai ortodoxiei nu au putut obliga pe toți ierarhii ortodocși (mulți au vândut și atunci ortodoxia) și nu au putut obliga mai ales poporul drept slăvitor.

            Luați aminte fraților și la pilda vie a unor trăitori ai ortodoxiei noastre precum părintele Grigorie de la Schitul Lacu Frumos, părintele Elefterie Tărcuță de la Catedrala din Bacău, părintele Macarie Banu de la Oituz și alții asemenea lor, care au întrerupt pomenirea episcopului locului care a trădat ortodoxia prin semnarea documentelor din Creta care legalizează erezii. Să-i cinstim și să-i prețuim pentru curajul lor, dar mai ales să ne rugăm pentru ei și să-i ajutăm. E atitudinea jertfelnică a sfinților iar un popor care nu își cinstește sfinții (și SFINȚII ÎNCHISORILOR) nu Îl cinstește cu adevărat pe Dumnezeu…

           Și să ne rugăm și pentru întoarcerea la dreapta credință a ierarhilor români care au semnat în Creta și a celor care au semnat ulterior la Mănăstirea Antim. Ca măsură pedagogică de îndreptare, pentru pocăința lor. Și să căutăm preoți și episcopi vrednici care condamnă cu tărie pseudo-sinodul acesta din Creta…

            Iar mitropolitul grec de Florina, ÎPS Augustin Kandiotul ne spune limpede: ,,este nevoie (ca poporul – n.a.) să conștientizeze că în spațiul Bisericii creștinii nu sunt o masă mută de oi necuvântătoare, ci au un cuvânt în alegerea păstorilor lor și în administrarea Bisericii”. ,,Să învețe că trebuie să îi combată pe trădătorii credinței și să se lupte pentru curățirea Bisericii. Creștinii laici pot încă să afurisească sinoade locale și ecumenice, când sinoadele acestea nu exprimă adevărul Credinței Ortodoxe. Avem mari sinoade locale și ecumenice care au fost afurisite (date anathemei – n.a.) de poporul credincios ca tâlhărești. (…) Este timpul să devenim luptători ai Ortodoxiei… altfel nu putem fi de folos.” (din lucrarea ,,Biserica Ortodoxă, ecumenismul și panreligia. Duhul patristic și ,,ascultări” contemporane, București, iunie 2016, pp. 30-31)

            Avem nevoie mai mult ca oricând în aceste vremuri de încercare a credinței ortodoxe (și de început de prigoană, vedeți Siria și multe alte exemple), să fim mai uniți și să luptăm cu toate armele noastre duhovnicești pentru a mărturisi și a apăra ortodoxia. Și să mărturisim mai ales împotriva pseudo-sinodului ecumenist și eretic din Creta, care vine cu câteva dogme noi potrivnice și fără a recunoaște adevărul Sfintelor Sinoade Ecumenice de dinainte! Care vine cu o dragoste fățarnică pentru a ne obliga la ,,toleranță religioasă” și să ne unim cu ereticii și schismaticii. Un sinod care ar fi trebuit dimpotrivă să condamne marile erezii apărute în ultimele secole precum ecumenismul, erezia francmasonică, intrarea în Consiliul Mondial al ,,Bisericilor”… Ori, acesta a legalizat ecumenismul, a legalizat ,,Bisericile istorice” (puse acum pe picior de egalitate cu Biserica Ortodoxă!) și a trecut sub tăcere toate ereziile… Ba, mai mult a legalizat ecumenismul și căsătoriile mixte cu heterodocșii!…

            Părintele arhimandrit de vrednică pomenire Justin Pârvu ne-a avertizat cu doar câțiva ani în urmă de urgia mare care va veni peste noi dar ne-a și îndemnat la mărturisirea fără frică a ortodoxiei: 

            ,,Mărturisirea face parte din datoriile creștinului, mai ales în vremuri grele. Că putem să facem noi toate rugăciunile și toate pravilele, dar dacă noi nu mărturisim atunci când trebuie, ni se socotește ca un fel de lepădare, trădare. Eu socotesc că tocmai această mărturisire este o baie de spălare a păcatelor noastre. Au intrat lupii în turma noastră pentru că semănătorii sunt puțini, lipsesc teologii în măsură să poată combate niște rătăciri de la adevărurile de credință. (…) Poți să faci compromisuri în orice domeniu: economic, social, dar nu în credință. De aceea și Securitatea și-a ales oameni din biserică ca să-i poată manipula (precum chiar ,,Patriarhul” actual Daniel Ciobotea – n.a.) (…) Noi nu ascultăm de furi, ci de glasul Bisericii, care vorbește prin Sfinții Părinți, nu prin minți îmbătate de mitrele aurite din capul lor. (…) Dumnezeu nu se învechește. Dumnezeu același este. Dar dacă noi supunem Biserica Statului, o facem o instituție omenească în care păstorii sunt aleși de politicieni…” (rev. Atitudini nr.44 din 2016, pp.9-13)

             Vedem că aceste cuvinte rostite de părintele Justin sunt în duhul adevărului și cât se poate de actuale. Biserica Ortodoxă Română se politizează din păcate tot mai mult. Actualul ,,Patriarh” s-a implicat mult în politică, a sprijinit candidații Partidului Social Democrat, moștenitorul de facto al defunctului PCR. Iar Consiliul BOR care are atribuții mai ales în alegerea unui nou Patriarh este plin de masoni (politicieni cu toții desigur). Dar ce caută acești masoni la vârfurile instituției BOR dacă ei sunt dușmanii de moarte ai lui Hristos și ai ortodoxiei? Și-a pus cineva până acum această legitimă întrebare?…

            Poporul român drept credincios are tot dreptul să cunoască adevărul despre ECUMENISM – religia diavolului și noua religie a viitorului, care vine cu idei aparent nobile: dragostea frățească, toleranța religioasă, refacerea unității creștine pierdute etc. Dar și ideologia comunistă a folosit concepte generoase și frumoase, dar s-a dovedit cea mai distructivă ideologie dintre toate și cea mai criminală din istoria omenirii!…

            Credem că în Creta la acest pseudo-sinod s-a indus în mod deliberat confuzia și s-a denaturat cu totul dogma ecumenicității din ortodoxie prin dogma nouă și eretică a ecumenismului. Pentru că una este ecumenicitatea și cu totul altceva este ecumenismul pe care l-au legalizat și l-au impus ortodocșilor. Cel mai bine a făcut distincția dintre cele două concepte fostul stareț (egumen) al mănăstirii Grigoriu din Sfântul Munte Athos:

            ,,Ce este ecumenicitatea? Bisericile Ortodoxe din întreaga lume sunt organizate, din punct de vedere administrativ, în Biserici locale sub conducerea unor sinoade locale, respectiv patriarhii. Toate bisericile locale sunt organizate la rândul lor sub forma unui sinod ecumenic din care fac parte reprezentanți ai tuturor Bisericilor Ortodoxe locale.

            Ce este ecumenismul? Ecumenismul în schimb, este o formă instituțională prin care, sub numele păcii și al unității, sunt adunate la un loc toate religiile lumii precum evrei, musulmani, budiști care nu cred în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu și unde se dezbat probleme economice, politice și sociale, culturale etc. Ecumenismul caută prin toate acestea să se impună ca noua religie a viitorului. Cut certitudine, Biserica Ortodoxă este ecumenică adică sobornicească. Una este însă ecumenicitatea și alta este ecumenismul. Biserica Ortodoxă este ecumenică, dar nu ecumenistă. Ea rămâne ecumenică atâta vreme cât nu cade în ispita ecumenismului.”

            Redăm mai jos doar câteva citate mai reprezentative despre ecumenism pe care frățiile voastre poate că nu le-ați mai citit până acum:

            ,,Dar chiar dacă noi sau îngeri din cer v-ar vesti altă evanghelie decât aceea pe care ați primit-o, să fie anatema! Dacă vă propovăduiește cineva altceva decât ați primit, să fie anatema!” (Gal 1, 8-9)

           ,,Ecumenismul este erezia ereziilor (…) Catolicii și protestanții sunt eretici, și trebuie să se întoarcă la ortodoxie.” (Sf. Ioan Iacob de la Hozeva)

           ,,Ecumenicitate da, ecumenism nu!” (Patriarhul Teoctist)

           ,,Binecuvântez pe toți clericii și mirenii care luptă împotriva ecumenismului.” (Patriarhul Nicolae al VI-lea al Alexandriei)

           ,,…Aceste rugăciuni împreună… nu vedeți, este o sfidare… Să ne rugăm împreună, dar de fapt gândim divergent… Întrunirile ecumenice sunt făcături, și Dumnezeu vede aceste făcături!” (ÎPS Justinian Chira al Sătmarului)

            ,,Vin vremuri și groaznice prigoniri asupra Ortodoxiei (…) Ei vor să aducă legea și să căsătorească pe bărbat cu bărbat și pe femeie cu femeie… să despartă părinții de copii… educația aceasta pe care o aduc ei astăzi omoară duhul (sufletul), omoară credința, omoară tot ce este sfânt! (…) Noi suntem botezați. Noi avem un nume, care este înscris în Cartea Vieții. Niciun număr, niciun microcip nu poate înlocui numele de botez pe care l-am primit! Și vă rugăm, iubiți credincioși, rămâneți alături de Biserica Ortodoxă. Este unica credință mântuitoare! (…) Cel ce se va preda fiarei, satanei, niciodată nu va vedea fața lui Hristos!” (PS Longhin, episcop de Bănceni – ținutul Herța)

          ,,Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxă, fie ei arhierei, preoți de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiție, la Dogmele și Canoanele Sfinților Părinți ale celor șapte sinoade ecumenice, altfel, la iad, cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!” (Pr. Arsenie Boca)

          ,,Ecumenismul este produsul masoneriei Consiliului Mondial al Bisericilor.” (Pr. Dumitru Stăniloae)

           ,,Cu o moarte toți suntem datori, dar una este să mori ortodox și alta e să mori ecumenist vândut. Ferească Dumnezeu! Și pe crucea mea doresc să se scrie ortodox. Nu avem timp să mai discutăm. Scoatem sabia. Dacă nu se înțelepțesc prin cele ce le spunem, scoatem sabia și îi anunțăm că e ascuțită. Nu vrem să schimbăm nici măcar o virgulă din Ortodoxie. Hristos a fost și este ortodox.” (Pr. Arsenie Papacioc)

                      (din lucrarea ,,Biserica Ortodoxă, ecumenismul și panreligia. Duhul patristic și ,,ascultări” contemporane, București, iunie 2016, pp.32-33)

 

 

                                                              MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                                          nevrednicul Radu Iacoboaie, 17 octombrie 2016

15 gânduri despre „VOM LUPTA CU TOATE ARMELE DUHOVNICEȘTI ÎMPOTRIVA DICTATURII PATRIARHULUI BOR, CARE INTERZICE PREOȚILOR ȘI EPISCOPILOR ORTODOCȘI SĂ NE VORBEASCĂ DESPRE ECUMENISM ȘI PSEUDO-SINODUL DIN CRETA (iunie 2016) – nevrednicul Radu Iacoboaie, 17 octombrie 2016

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  Prea Sfintitul Longhin Jar despre sinodul dracesc din Creta: „Acolo s-au adunat SATANIȘTII, MASONII care vor sa distruga credinta ortodoxa
  -nu are nici o putere nici un patriarh,ierarh…fara duhul Sfant ,fara adevarul credintei ortodoxe , nu are puterea de a lega si dezlega
  -trebuie sa iesim din Consiliul Mondial al Bisericilor,din erezia ereziilor, din ecumenism
  -tradatorii ierarhi,patriarhi..care au fost la sinodul din Creta si accepta erezia ecumenista, accepta si alte „biserici” decat cea ortodoxa, sa se pocaiasca, si rusine sa le fie, se vor intoarce ca niste carpe spurcate ,murdare inapoi in tara la popor ; ce vor sa faca sa tradeze credinta ortodoxa a sfintilor de la cele 7 sinoade ecumenice ? ; nu-i mai iarta Dumnezeu, e pacat impotriva Duhului Sfant
  -sa pastrati dreapta credinta ortodoxa fratilor”

  Omul lui Dumnezeu – Părintele Longhin – Jar!
  youtube.com

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
 2. Pingback: MARI FRANCMASONI PRECUM PATRIARHUL DANIEL CIOBOTEA ȘI PREFERATUL SĂU LIVIU DRAGNEA DE LA PSD RESPING INTERNETUL (FACEBOOK, BLOGURI ȘI SITE-URI ORTODOXE ETC), UNDE SUNT CRITICAȚI ȘI ÎNDEAMNĂ LA RESPINGEREA REȚELELOR DE SOCIALIZARE ȘI LA UNITATEA R

 3. Pingback: MARI FRANCMASONI PRECUM PATRIARHUL DANIEL CIOBOTEA ȘI PREFERATUL SĂU LIVIU DRAGNEA DE LA PSD RESPING INTERNETUL (FACEBOOK, BLOGURI ȘI SITE-URI ORTODOXE ETC), UNDE SUNT CRITICAȚI ȘI ÎNDEAMNĂ LA RESPINGEREA REȚELELOR DE SOCIALIZARE ȘI LA UNITATEA R

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s