SINODUL ECUMENIST ȘI MASONIC DIN CRETA A FOST REGIZAT DE PAPA FRANCISC I ȘI PATRIARHUL ECUMENIC BARTOLOMEU ÎMPOTRIVA ORTODOXIEI!…

index  fără titlu

            Așa cum ne spun unii dintre părinții contemporani, ecumenismul reprezintă cel mai mare pericol sau cea mai mare amenințare la adresa ortodoxiei dreptslăvitoare.

            După cum știți sau ați aflat poate, așa-numitul,,Sinod panortodox” din Creta n-a fost nici pe departe ,,Mare”, nici ,,Sfânt” și nici măcar unul ortodox… Pentru că el a fost un sinod nelegitim alcătuit, fals, ecumenist, adică un sinod eretic. A fost ecumenist și masonic întrucât a fost pregătit minuțios mult timp dinainte de către Papa Francisc I (care și-a trimis observatorii sau delegații cu un scop precis, acela de a monitoriza și a exercita presiuni) și de către Patriarhul Ecumenic Bartolomeu din Constantinopol (actualul Istanbul din Turcia). A fost ecumenist și masonic pentru că el a pus bazele unirii cu ,,creștinătatea”, cu întreaga ,,lume creștină” și a formulat și acceptat prin semnăturile date în premieră absolută câteva dogme noi și cu totul străine de învățătura Bisericii Ortodoxe, de Tradiție, Canoanele și cele 7 Sfinte Sinoade Ecumenice precedente (dar nu ecumeniste!).

             În primul rând, folosind un limbaj duplicitar și relativist, a indus în mod deliberat și viclean confuzia și minciuna. A înlocuit ecumenicitatea (dogma unirii credinței întru Hristos, în ortodoxie) cu ecumenismul (prin care înțelegem acea ideologie care face propagandă unei uniri false, de-a valma cu toate cultele așa-zis ,,creștine”, dar chiar și ,,necreștine”!!!). Vedem că și Mișcarea Ecumenică născută la începutul secolului trecut în cadrul protestantismului condus de masonerie, este prin denumirea ei însăși o mișcare absolut înșelătoare pentru confuzia care o produce celor mai puțin informați, pentru că ea reprezintă în fond o MIȘCARE ECUMENISTĂ LA NIVEL GLOBAL, care activează în prezent mai ales prin acest organism masonic internațional ce poartă denumirea improprie de Consiliu Mondial al Bisericilor (CMB).

            Iată că acest sinod din Creta a reușit performanța tristă de a impune și legaliza teologic în Biserica lui Hristos (Ortodoxă) noua dogmă a ecumenismului, acest ,,produs al masoneriei”, după cum apreciase chiar marele nostru teolog român Dumitru Stăniloae. Astfel, a fost recunoscută sectelor ,,creștine” denumirea de ,,Biserici istorice”! Pentru catolici, monofiziți (diverse grupări) și protestanții de pretutindeni… Dintr-odată, ca prin minune, au dispărut toate ereziile, au dispărut și anatemele Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe, au dispărut Canoanele care interzic părtășia cu ereticii și schismaticii care falsifică și denaturează adevărul și am devenit chipurile acum și noi, parte din marea familie a ,,Bisericii Universale” (denumire inventată după cum știm chiar de catolici, care s-au autodenumit de la început ,,Biserica catholică” (în traducere Biserica Universală).

            Acest ,,sinod” a avut nevoie să impună și dogma ,,restaurării unității creștine”, chipurile pentru a înlătura dezbinarea dintre ,,creștinii” de astăzi. Dar pot fi socotiți oare vreodată creștini cei care au modificat învățăturile de credință ortodoxă? Apoi a fost vreodată Biserica noastră Ortodoxă divizată sau împărțită? Niciodată fraților. Catolicii sunt cei care s-au despărțit singuri prin mândrie și alte interese (autonomia față de Constantinopol, dorită de regele francilor Carol cel Mare) de Biserica lui Hristos, devenind schismatici și eretici prin toate inovațiile pe care le-au adus dogmelor și rânduielilor bisericești. Nu mai vorbim de puzderia de secte care s-au desprins mai apoi din catolicism și unele din altele, care au mutilat efectiv învățăturile și care nu cinstesc Sfânta Cruce, pe Maica Domnului, icoanele, sfinții și moaștele etc. Ori dacă unitatea în ortodoxie și succesiunea apostolică se păstrează de 2000 de ani în ortodoxie, despre ce ,,restaurare a unității creștine” poate fi vorba? Sunt creștini cei care nu trăiesc după învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos? Nu poate fi decât o unire foarte vicleană și mincinoasă…

            Tot prin documentele adoptate de către acest ,,sinod” a fost modificată dogma privind căsătoria cu eterodocșii. Acum sunt așadar permise căsătoriile mixte, chiar dacă unul dintre soți este de altă credință și nu trece la ortodoxie! Se încalcă astfel flagrant toate Canoanele și scrierile Sfinților Părinți în această privință. Mai mult, noi știm că este interzisă dintotdeauna orice părtășie cu ereticii, darămite să se oficieze căsătorii cu ereticii! Cu alte cuvinte, este batjocorită pe față una din cele 7 Taine ale Bisericii, Taina Sfintei Cununii!…

            Vedem așadar că acest ,,sinod” este cu totul străin de Tradiția lăsată nouă de Sfinții Părinți și încalcă hotărârile și Canoanele stabilite prin Sfintele Sinoade. Recunoaște așa-numitul și autointitulatul Consiliu Mondial al Bisericilor, încălcând mai ales dogma Crezului nostru ortodox stabilit la primele două Sinoade, care afirmă clar ca lumina zilei că există Una, o singură Biserică, Sobornicească și Apostolească.

           Mai observăm și faptul că a fost exclusă din documentele acestui ,,sinod” orice referire la erezie și eretici, deși toate Sinoadele au avut menirea să condamne public și definitiv ereziile vremii (abaterile de la credința ortodoxă). A exclus prin omisiune și lupta îndelungată a monahilor ortodocși (îndeosebi din Sfântul Munte Athos din Grecia) pentru apărarea ortodoxiei în fața expansiunii catolicismului și ereziilor latine.

           Mulți părinți au afirmat că este canonică și chiar pedagogică întreruperea pomenirii acelor ierarhi care au căzut în erezie și unire cu ereticii. Mulți dintre Sfinții Părinți au întrerupt ei înșiși la vremea lor pomenirea episcopului locului sau a Patriarhului pe motiv de erezie (Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Teodor Studitul, Sfântul Marcu al Efesului și alții). Se întrerupe astfel pomenirea lor până la îndreptarea lor prin mărturisire publică și Sfânta Spovedanie.

           Noi știm că ascultarea în Biserică trebuie să fie făcută, dar până la erezie! Iar ruperea vremelnică a comuniunii nu este față de Biserică (pentru că ar genera schismă, ceea ce nu este cazul), ci față de preoții și ierarhii care învață erezia, conform Sfinților Părinți și Canonului 15 al Sinodului I-II de la Constantinopol (vezi Pidalion).

 

             Redăm în final și câteva citate din lucrarea recent apărută ,,CU CE NE-AM ALES DUPĂ SINODUL DIN CRETA 16-27 IUNIE 2016. Scurtă informare cu privire la hotărârile și urmările ”Marelui Sinod”,” editată de portalul de gândire și atitudine creștin-ortodoxă glasulstramosesc.ro

            ,,Întrebat cum vede viitorul Ortodoxiei, ținând cont de cele ce se întâmplă, Gheronda Gavriil Cutlumusiatul a răspuns: ”Dacă vrem să ne mântuim, atunci să condamnăm cu tărie Sindul din Creta, care a fosteretic și tâhăresc!” (…)

            Creștinii laici (traducere greșită a celui de-al doilea termen – n.a.) pot încă să afurisească sinoade locale și ecumenice, când sinoadele acestea nu exprimă adevărul Credinței Ortodoxe” (Mitropolitul Augustin) (…)

            Așa a ajuns Biserica Română pentru unii: amenințare, șantaj, injurii, manipulare și alte asemenea (…) Este vremea ca cei care simt și trăiesc ortodox să se unească. Are neamul acesta puterea necesară pentru a se întoarce cu pocăință la Dumnezeu. (…) De ce sărbătoresc atât de mult ereticii, mai ales papistașii, faptul că a avut loc Marele Sinod din Creta? Răspunsul autorului grec: ori au devenit papistașii ortodocși (ceea ce nu s-a petrecut), ori acest sinod nu a funcționat ortodox! El a fost, de fapt, o paradă a influenței și a puterii ereticilor asupra ortodocșilor și abolirea învățăturilor despre Biserică a Sinoadelor Ecumenice. (…)

            Să nu lăsăm tăcerea să se aștearnă peste țară, căci astfel o vom transforma din Grădina Maicii Domnului, cum ne place să o numim, într-un Babilon lipsit de har. Astăzi se vrea IMPUNEREA CU FORȚA A TĂCERII DE MORMÂNT (sublinierea îmi aparține, sugerându-se legea tăcerii din masonerie – n.a.), iar cei care vor tăcea vor fi oricum sacrificați de trădătorii ecumeniști în final, tocmai pentru a-și acoperi urmele fărădelegii lor. Să credem în ceea ce au crezut strămoșii noștri. România este atacată azi nu de strigătul care se aude în Occident: Mare este Allah, urmat de amăgirea poporului ortodox. Sfântul Pantelimon și Sfânta Paraschevi să ne dea curaj, respectiv să ne lumineze ochii duhovnicești, trezindu-ne la adevărata mărturisire a lui Hristos. Doamne ajută!” (Pr. dr. Ciprian-Ioan Staicu, Sf. Gheorghe, 28 iulie 2016)

 

                                             MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                                                    19 septembrie 2016

 

             NOTĂ: Cine dorește să mărturisească alături de noi, să scoată la imprimantă acest material (pliant) și să-l multiplice la xerox, distribuindu-l apoi la parohiile ortodoxe din județ sau mai departe (în mod direct sau prin poștă după găsirea adreselor respective). Precizăm că nu suntem un grup organizat, cu personalitate juridică, că din Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei fac parte în mod simbolic toți mirenii și clericii români, cu adevărat trăitori ai credinței noastre ortodoxe, care își doresc să apere în felul lor ortodoxia. Amin

 

Publicitate

25 de gânduri despre „SINODUL ECUMENIST ȘI MASONIC DIN CRETA A FOST REGIZAT DE PAPA FRANCISC I ȘI PATRIARHUL ECUMENIC BARTOLOMEU ÎMPOTRIVA ORTODOXIEI!…

  1. Radu Iacoboaie Autor post

   ASTĂZI, 20 SEPTEMBRIE 2016, PAPA FRANCISC CELEBREAZĂ ZIUA MONDIALĂ A PĂCII ȘI FRATERNITĂȚII, ÎMPREUNĂ CU REPREZENTANȚI AI ORTODOXIEI DIN ROMÂNIA ȘI ITALIA, CU PELERINI ROMÂNI…

   LA ASISSI ARE LOC ASTĂZI DE FAPT O MARE ÎNTÂLNIRE ECUMENISTĂ…

   NU ESTE TOTAL ABSURD ȘI STRIGĂTOR LA CER SĂ AVEM COMUNIUNE CU PAPA FRANCISC, CÂND ȘTIM CĂ, POTRIVIT UNOR PROFEȚII (PĂRINTELE ELPIDIE ȘI ALȚII), EL ESTE ANTEMERGĂTORUL ANTIHRISTULUI?

   CE, NOI NE PUTEM UNI CU SATANISMUL? SĂ NE FEREASCĂ DUMNEZEU DE TRĂDAREA ORTODOXIEI ȘI DE LEPĂDAREA DE HRISTOS! AMIN.

   http://www.romaniatv.net/papa-francisc-azi-avem-nevoie-mai-mult-ca-oricand-de-pace_315016.html

   Apreciază

   Răspunde
   1. Radu Iacoboaie Autor post

    Arhimandrit Gheorghios Kapsanis, egumenul M-rii Grigoriu, Athos

    “Ce este ecumenicitatea? Bisericile Ortodoxe din intreaga lume sunt organizate, din punct de vedere administrativ, in Biserici locale sub conducerea unor sinoade locale, respectiv patriarhii. Toate bisericile locale sunt organizate la rindul lor sub forma unui sinod ecumenic din care fac parte reprezentanti ai tuturor Bisericilor Ortodoxe locale.

    Ce este ecumenismul? Ecumenismul in schimb, este o forma institutionala prin care, sub numele pacii si al unitatii, sunt adunate la un loc toate religiile lumii precum evrei, musulmani, budisti care nu cred in Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, si unde se dezbat probleme economice, politice, sociale, culturale etc. Ecumenismul cauta prin toate acestea sa se impuna ca noua religie a viitorului. Cu certitudine, Biserica Ortodoxa este ecumenica adica soborniceasca. Una este insa ecumenicitatea si alta este ecumenismul. Biserica Ortodoxa este ecumenica, dar nu ecumenista. Ea ramine ecumenica atita vreme cit nu cade in ispita ecumenismului

    Apreciat de 1 persoană

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  Cristiana Taranu cu Ionel Ionutz şi alţi 88.
  12 ore ·

  URGENT! TRANSMIT ȘI TRANSMITEȚI TUTUROR! POPORUL ORTODOX, ACOLO UNDE SE AFLĂ ÎN COMUNITATEA LUI DIN LOCALITATEA ÎN CARE TRĂIEȘTE, FIE ÎN ȚARĂ FIE ÎN ALTE ȚĂRI SĂ SE APUCE URGENT CU POST SĂ FACĂ PSALTIREA ȘI PARACLISUL MAICII DOMNULUI! SUNT VREMURI ALARMANTE! TREZIREA! Ceea ce depășește orice limită este faptul că unii din conducerea actuală a bisericii își arogă dreptul de a face ce îi taie capul dorind să prezinte în derizoriu atitiudinile antiecumeniste și mințind cu nerușinare că au răbdare și că fac rugăciuni. Mai bine zis acești trădători ai ortodoxiei se prezintă ca niște măicuțe iubitoare și iertătoare. Numai că ecumenismul lor se manifestă violent și ignorant în interiorul bisericii ortodxe și îi trădează a fi discipoli ai răului prigonind pe cei care mărturisesc adevărul. Acești tătuci cu concepții iudaicomasonice se năpustesc și fac rău în interiorul bisericii, Ei doresc să pustiască lăcașurile ortodoxe. Își fac de cap profitând de naivitatea unor ortodocși mai puțin cunoscători care merg și dau bani iar acum sunt amenințați că dacă nu semnează pentru recunoașterea Sinodului de la Creta sunt excluși, blestemați sau că li se fac și alte mizerii masonice, Tot ei au adus în față personaje care provin din alte culte.Unora din aceștia li s-au dat titluri. Exemplu preot Conf, Univ, Doctor Constantin Necula care prin discursurile lui prinde la cei mai puțin documentați în ortodoxie și nu este de mirare atâta timp cât și la facultățile de teologie s-au introdus elemente antiortodoxie de sorginte iudaicomasonice. Așa că oamenii înghit discursuri, aparent bune și în esență ecumeniste. Un alt exemplu este Varsanufie de la Mn. Sihăstria care acum la Schitul Codrii Pașcaniullui își face de cap. Altă ispravă făcută de arhiereii ,, iubitori și rugători,, este faptul că la Mânăstirea Lacul Frumos starețul actual vine când vrea el și că au introdus la masă carnea. Aici vin cu o observație față de acele persoane care merg acolo și sunt încântate că li se dă carne dar cu credința este la pământ, că nu fac nimic altceva decât să își înghită drumul spre iad. Este inandmisibil ca la mânăstiri să se mănânce carne. Măi fraților, măi oltenilor, eu vă știam deștepți. Păi voi în loc să apărați ortodoxia, vă duceți să mâncați carne din mâna vrăjmașilor??? Am auzit că noul stareț și-a adus și un șofer care le cam bea. Vă dați seama ce fac acești arhierei ,, minunați, iertători și rugători,,. BISERICA ORTODOXĂ ESTE ÎN MÂNA TRĂDĂTORILOR LUI HRISTOS CARE AU SEMNAT LA CRETA ȘI CARE PRIGONESC TOT PT A DETERMINA CA CEI CU CREDINȚĂ SĂ PLECE. ACEȘTI ECUMENIȘTI NU SUNT STĂPÂNII LĂCAȘURILOR ORTODOXE. ÎNDEMN TOATE COMUNITĂȚILE DE ORTODOCȘI CA, CU POST SĂ SE FACĂ PSALTIREA ȘI PARACLISUL MAICII DOMNULUI ȘI FIECARE SĂ STEA LA LOCUL LUI. ORICE ABUZ FĂCUT DE ECUMENIȘTI SĂ FIE ANUNȚAT ȘI SĂ SE FACĂ PLÂNGERE PENALĂ.

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
 2. Pr Ciprian Staicu

  Domnul să vă binecuvânteze! Iar râvna să vă fie multă, căci lupta va fi îndelungată, iar dușmanii Ortodoxiei versați în viclenii. Dar Maica domnului este cu noi!
  Cu respect, pr. Ciprian Staicu.

  Apreciat de 1 persoană

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Mulțumesc părinte. Să ne întărim în credință și să ne rugăm Domnului să ne întărească și mai mult pentru vremurile mai grele care vor veni, profețite demult. Mulți sfinți ar fi dorit să ne nevoiască în vremurile noastre…

   Apreciază

   Răspunde
 3. Pingback: MARI FRANCMASONI PRECUM PATRIARHUL DANIEL CIOBOTEA ȘI PREFERATUL SĂU LIVIU DRAGNEA DE LA PSD RESPING INTERNETUL (FACEBOOK, BLOGURI ȘI SITE-URI ORTODOXE ETC), UNDE SUNT CRITICAȚI ȘI ÎNDEAMNĂ LA RESPINGEREA REȚELELOR DE SOCIALIZARE ȘI LA UNITATEA R

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s