APEL AL MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI: VENIȚI ALĂTURI DE NOI LA PROTESTUL ANTIECUMENIST DIN 30 AUGUST PENTRU A ÎNFIERA ECUMENISMUL – CALUL TROIAN CONCEPUT DE IUDEO-MASONERIE PENTRU A DESFIINȚA ȘI DISTRUGE CETATEA SFÂNTĂ A ORTODOXIEI – Radu Iacoboaie, 29 august 2016

images  DSC_6193_2

         Iubiți frați ortodocși, salutăm cu căldură și nădejde inițitiava curajoasă a monahilor din Sfântul Munte Athos și facem precizarea că noi, membrii Mișcării pentru Apărarea Ortodoxiei vom fi prezenți în fața Dealului Patriarhiei în dimineața zilei de 30 august (orele 8-9). Și vă invităm desigur și pe frățiile voastre să dați curs acestui apel și să luăm împreună atitudine până nu este prea târziu. Așa cum s-a întâmplat dacă vă mai aduceți aminte în anul 2009 la mitingurile anticip organizate în urma celor două apeluri ale părintelui vrednic de pomenire Justin Pârvu de la Mănăstirea Petru Vodă.

        Trăim fraților vremuri tot mai tulburi și mărturisirea noastră de credință este cu atât mai necesară. Sinodul acesta așa zis panortodox din Creta din perioada 19-26 iunie 2016 s-a dovedit a fi unul nepregătit și nelegitim. Pentru că unele teme au fost date deoparte, altele s-au comasat și s-au făcut amendamente nepotrivite. Știm că au lipsit de la acest Sinod reprezentanții a trei Biserici Ortodoxe autocefale. Și mai știm că pentru prima dată episcopii și mitropoliții nu fost lăsați să voteze devenind ,,elemente” de decor. Au votat numai Patriarhii Bisericilor Ortodoxe prezente la Sinod… Iar prin documentele parafate acest pseudo-Sinod ne-a arătat și mai mult astfel că ne apropiem tot mai mult de unirea ecumenistă globală, de urgia lui Dumnezeu și domnia întunecată a antihristului…

        Pentru că în loc să condamne ceea ce au cerut și așteptat unii ierarhi și mireni din lumea ortodoxă (și anume erezia francmasonică și panerezia ecumenismului), acest Sinod pe care îl putem numi deja unul tâlhăresc și aranjat dinainte (ca și altele care au mai existat de-a lungul timpului), nu a făcut altceva decât să pună bazele relațiilor viitoare cu ,,lumea creștină” dar și necreștină…

        A subliniat insistent necesitatea realizării unei ,,unități creștine” cu argumente de tipul: ,,Biserica este divizată și trebuie refăcută unitatea ei pierdută”… Cu alte cuvinte ne sugerează că există mai multe Biserici surori și teoria ramurilor trebuie luată în considerare… O teorie a schismaticilor și ereticilor catolici și protestanți… S-a pregătit astfel terenul pentru o apropiată unire dogmatică și eclezială a ortodoxiei cu catolicii, monofiziții, monoteliții etc, cu protestanții, neoprotestanții și chiar cu toate celelalte confesiuni și denominațiuni necreștine existente în lume.

        Se poate vorbi însă fraților ortodocși de unitate creștină când există deja de două mii de ani Biserica lui Hristos (ortodoxă), care nu a pierdut nicio clipă succesiunea apostolică și Harul Duhului Sfânt? Poate exista oare o unitate creștină fără UNITATEA ÎN HRISTOS și fără respectarea învățăturilor Noului Testament din ortodoxie, tălmăcite adesea de Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe, știind mai ales că mulți dintre aceștia și însăși Canoanele Bisericii Ortodoxe condamnă categoric și aspru părtășia cu ereticii și orice erezie (denaturare a adevărului)?

          N-au înțeles oare încă ierarhii noștri ortodocși cum stau lucrurile cu ecumenismul (creație a masoneriei prin mijlocirea Consiliului Mondial al Bisericilor, conceput în aparență de protestanți)? N-au înțeles că ecumenismul este ,,lepra devorantă a ortodoxiei”, ,,sicriul ortodoxiei”, calul troian al organizațiilor religioase anticreștine iudeo-masonice pentru a cuceri și distruge această cetate sfântă a ortodoxiei (Biserica lui Hristos), care rezistă feluritelor atacuri de atâtea și atâtea veacuri? N-au înțeles oare că ecumenismul este un virus global, ultima ideologie a omenirii, una extrem de periculoasă și perfidă precum comunismul?

           Chiar Sfântul Paisie Aghioritul, canonizat de câțiva ani de Biserica Ortodoxă a Greciei, înțelesese pericolul sclaviei electronice (cipurilor de urmărire RFID), dar și acest adevăr, anume că ecumenismul reprezintă în sine o ideologie globală distructivă și asemănătoare comunismului:

           ,,Nu-mi amintesc de la acea întâlnire decât răspunsul la o întrebare pusă de grec – atunci era vestita problemă, care dăinuie până astăzi, a ecumenismului. Și Părintele Paisie (Aghioritul – n.a.) a fost întrebat: ,,Ce ne puteți spune despre ecumenism?” Și Părintele a răspuns: ,,Aa?… Comunism?” – și a tăcut cu tâlc. Pentru cine știe istoria Mișcării Ecumenice (și a creării CMB – n.a.), în ce context a apărut, își dă seama că răspunsul Părintelui era unul foarte îndreptățit, care nu mai avea nevoie de alt comentariu. Când, peste ani de zile, am descoperit cine era acel Părinte care ne-a primit, am dat slavă lui Dumnezeu și am mărturisit – până acum, când am fost la prăznuirea sa ca Sfânt -, am mărturisit că este unul dintre Sfinții pe care i-am cunoscut în viață.” (din articolul ,,Primul praznic al Sfântului Paisie Aghioritul la Suroti, revista Familia Ortodoxă, august, nr.8 (79) din 2015, p.19) 

            Noi, membrii Mișcării pentru Apărarea Ortodoxiei salutăm de asemenea poziția curajoasă, mărturisitoare și legitimă de la acest Pseudo-Sinod din insula Creta, exprimată de către o parte dintre ierarhi, care nu au semnat documentul controversat adoptat și intitulat ,,Relațiile Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine”, printre care amintim Mitropolitul Athanasie al Limassolului (Cipru), Mitropolitul Neofit al Morfoului și Mitropolitul Ierotheos al Nafpaktosului (Grecia).

În final, precizăm că Schisma Mare din 1054 a fost precedată de alte schisme mai mici, și în special cu măsurile luate de regele francilor Carol cel Mare, prin care s-a adâncit prăpastia dintre Apus (lumea latină) și Răsărit (lumea greacă și bizantină), dorindu-se desprinderea totală și definitivă de Imperiul Bizantin și restabilirea centrului lumii la Roma, vechea capitală a Imperiului Roman. Nu degeaba a apărut denumirea de Imperiu Romano-Catolic și Pseudo-Biserica Romano-Catolică… Precizăm de asemenea că erezia catolică Filioque (purcederea Duhului Sfânt și de la Fiul lui Dumnezeu) a fost promovată mult înainte de Schisma Mare. Încă din anul 589, când a avut loc Sinodul de la Toledo, care a aprobat-o și apoi în anii 796797 d.Hr. la Sinodul de la Cividale del Friuli, când s-a marcat oficial introducerea adaosului dogmatic Filioque la Simbolul de credință atașat actelor oficiale. Sinoade tâlhărești care însă de altfel nu au fost recunoscute de către Biserică.

             Și recomandăm tuturor iubitorilor de papistași (catolicii care prin denumirea lor au pretenția hegemoniei, că Pseudo-Biserica lor este cea universală!) lectura unui important text, a unui articol intitulat ,,Cuviosul Iosif de la Văratic – pustnicul cel cuvântător-de-Dumnezeu” (cel care a fost unul dintre întemeietorii acestei sfinte mănăstiri și un apropiat al sfântului părinte Paisie Velicicovski), apărut recent în revista Familia Ortodoxă din luna august 2016 (nr.8, pp.7-10) și semnat de Radu Hagiu:

            ,,După al șaptelea Sinod (Ecumenic), alt eres nu s-a mai ridicat asupra Bisericii noastre fără numai papistașii, pentru care mulți din Sfinții Părinți au scris cărți împotriva lor. (…) Tot eresul de afară este adus. A fost blestematul Arie ce a adus hula lui asupra Domnului (că Hristos a avut doar fire omenească – n.a.), nemaiauzită până atunci de cineva, și adunându-se Sobor de trei sute de Sfinți Părinți, biruindu-l, l-au dat anathemei, și nici un alt rău nu i-au făcut. Iar el, împreună cu ucenicii lui, multă tulburare a făcut Bisericii lui Dumnezeu, mulți ani, bătând pe creștini, și dând la temniță pe arhierei. Și ziceau arhiereilor noștri: ,,Ce tulburați voi Biserica lui Dumnezeu? Tulburătorilor de Oameni și de Biserică!”. Ei scorniseră hula aceea, și tot ei tulburau Biserica și pe Sobor, multă supărare au făcut creștinilor, iar creștinii, și când au avut putere, nici un rău n-au făcut ereticilor. Așijderea și papistașii: ei au izvodit hula aceea asupra Duhului Sfânt (Filioque – n.a.), și s-au dezbinat și s-au rupt de credința noastră, și acum ei ne zic dezbinați și dezbinători.” (…)

            ,,Iar cum că au credința rea, auziți pe însuși Papa ce zice, la anul 872 – scrisoare a Papei Ioan al VIII-lea către Fotie, Patriarhul Constantinopolului (…) Auzitați că Papa acesta Ioan la adăugirea în Simbol îi zice că este hulă, și făgăduiește că-i va pleca pe latini să se lepede de hula și de eresul acesta? Iar Papii cei de după Ioan nu numai că de hulă și de eresul acela nu s-au lepădat, ci și ucigași de oameni s-au făcut, precum va arăta urmarea cuvântului. Și bărbile și-au ras, și Liturghia au micșorat, și a sluji cu azime au izvodit, și a sluji un preot și două ori într-o zi, și după ce mănâncă, și în aceeași biserică; și Botezul cu stropire a-l face; și posturile au stricat, și a posti Sâmbăta au așezat, și postul Miercurii și Vinerii au lepădat; la biserici cu orgi au poruncit a se cânta, icoanele cu statuile le-au schimbat; fac pe Sfinți oameni întregi, neobișnuit lucru la legea creștină; celor din lume le-au dat voie să se ia cu rudenie oricât de apropiată, de nimic au socotit canoanele Sfinților Apostoli și ale Sfintelor Soboare, și toată legea o au stricat.” (…)

          ,,La anul 1204 a ridicat Papa tot Apusul și a adunat mulțime de ostași cu cuvânt să meargă la Ierusalim ca să-l scoată de la turci, iar cu lucrul să bată Împărăția grecilor, să-i robească și să-i facă cu sila papistași. Și au trimis înștiințare În Constantinopol că pe acolo le este mai lesne a merge la Ierusalim. Grecii i-au lăsat să meargă și, cum au intrat în Constantinopol – îndată, robie și sabie! Și au pus un împărat de-al lor, și toată țara grecească au luat-o. Și a trimis Papa pe un mai-mare cu numele Pelaghie, și în toate părțile îi munceau pe dreptslăvitorii creștini, umpleau temnițele de dreptslăvitori creștini. Din două, una: ori să se închine Papei, ori să moară. Le răpeau averile, călugării erau legați de cozile cailor și târâți pe ulițe, și aruncați în temnițe și necercetați cu lunile, și morți de foame. Și, când îi scoteau, cu chinuri grele îi munceau, și îi sileau măcar să zică că bine cred papistașii – și, dacă nu ziceau, îi omorau. Pe arhierei îi izgoneau de pe scaune și îi puneau în temnițe, iar în loc puneau de-ai lor. Și au mărturisit Sfinții călugări din Cipru, care au pătimit pentru că nu au primit a se împărtăși cu dânșii. Și strigau trimișii Papei: ,,Ereticii se cuvine a fi prigoniți, a fi chinuiți, a fi șterși de pe fața pământului, a fi omorâți și a fi arși!” Și adăugau: ,,Așa hotărăsc legile!” Care legi, mincinoșilor, cuvântătorilor nerușinați și clevetitorilor fără de ușă la gură? Care legi? Ale lui Dumnezeu? Dar când a poruncit Dumnezeu să-i omoare și să-i ardă pe eretici? Numai Papa, dumnezeul vostru! Acestea lucrări de Patriarh sunt? Sau de creștin sunt? Au nici de păgâni?”…

 

MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

nevrednicul Radu Iacoboaie, 29 august 2016, Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul

          

 

 

 

6 gânduri despre „APEL AL MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI: VENIȚI ALĂTURI DE NOI LA PROTESTUL ANTIECUMENIST DIN 30 AUGUST PENTRU A ÎNFIERA ECUMENISMUL – CALUL TROIAN CONCEPUT DE IUDEO-MASONERIE PENTRU A DESFIINȚA ȘI DISTRUGE CETATEA SFÂNTĂ A ORTODOXIEI – Radu Iacoboaie, 29 august 2016

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s