FRAŢI ORTODOCŞI, PUNEŢI-VĂ TOATĂ NĂDEJDEA ÎN DUMNEZEU CĂ VEŢI PRIMI RĂSPLATA FAPTELOR, MUCENICIEI SAU MĂRTURISIRII VOASTRE… – Radu Iacoboaie, 18 mai 2016

images  indexindex

        Încercăm prin aceste modeste rânduri să întărim dacă se poate în credinţă pe fraţii noştri de pretutindeni, care întâmpină şi ei tot felul de greutăţi în viaţa lor fie din cauza unor greşeli personale, fie din partea unor semeni ai lor pentru simplul fapt că sunt ortodocşi, Îl iubesc pe Dumnezeu și doresc să păstreze nealterată dreapta credință. Noi trebuie să ne ajutăm mai mult unii pe alții (mai ales între noi ortodocșii) şi să ne încurajăm, să ne îmbărbătăm unii pe alţii ținând seama mai ales de faptul că vor veni vremuri grele peste noi creştinii (care au şi fost profeţite iar timpul antihristului este tot mai aproape), pentru a ne feri să cădem în păcatul numit deznădejde, deznădejde care este poate cel mai mare pericol pentru mântuirea noastră şi despre care mai ştim că reprezintă şi un păcat greu îndreptat împotriva Duhului Sfânt.

         În necazuri şi greutăţi să alergăm fraţilor în primul rând la rugăciune înaintea bunului Dumnezeu, în faţa Sfântului Acoperământ al Maicii Domnului şi a sfinţilor pe care îi cinstim şi care vor fi mijlocitori pentru noi având mare îndrăznire înaintea tronului ceresc. De mare folos credem că este astfel citirea cu evlavie a Paraclisului Maicii Domnului mai des în situaţiile limită din viaţa noastră, dar şi a Psaltirii, a Acatistelor, a Rugăciunii inimii ,,Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe mine păcătosul (păcătoasa)!”.

          Apoi noi credem că ar trebui să avem mintea mult mai mult îndreptată la Dumnezeu, la mântuire, la viaţa noastră trecătoare dar şi la moarte, la Judecata de Apoi şi nu în ultimul rând să avem în vedere frumuseţea inexprimabilă şi aproape imposibil de descris a Raiului ceresc, de care se bucură şi se vor împărtăşi veşnic toţi sfinţii mucenici, mărturisitorii şi toţi creştinii care au câştigat prin multă străduinţă mântuirea. Să ne gândim însă şi la chinurile groaznice şi insuportabile ale iadului, care îi aşteaptă pe ceilalţi şi unde pedepsele pe care sunt obligaţi să le îndure atât creştinii cât şi necreştinii sunt torturi diabolice, cumplite şi tot veşnice…

        De asemenea este important să ştim că, credinţa singură şi formală nu mântuieşte pe nimeni. Pe lângă credinţă noi trebuie să avem şi faptele cele bune şi plăcute înaintea lui Dumnezeu iar credinţa trebuie să ne fie una vie, adică lucrătoare. Milostenia (pentru cei aflaţi în nevoi şi suferinţe), rugăciunea (mai ales pentru alţii) şi postul (trupesc şi sufletesc) sunt adevărate chei care deschid porţile mântuirii sufletelor noastre.

         În lumea de astăzi secularizată şi care se globalizează, cu siguranţă că nu este deloc uşor să fii un creştin ortodox autentic și să mărturiseşti până la capăt adevărul. Dar aşa cum dragostea faţă de cineva vedem că poate face minuni, că ne înalţă, ne face mai buni şi ne conduce la depăşirea iubirii de sine și individualismului pentru a ne dărui celor din jur şi fericirii lor, presupunând fireşte unele eforturi personale din partea noastră, tot astfel modul de viaţă ortodox cere mai multe sacrificii şi mai ales răbdare, multă răbdare. Părintele Ilie Cleopa, unul din marii duhovnici ai neamului românesc, chiar avea un sfat, o vorbă pe care o spunea adesea celor din jurul său: ,,Răbdare, răbdare, răbdare!”.

          Şi în definitiv nimeni nu se poate mântui doar dacă afirmă credinţa lui în Dumnezeu sau se rezumă numai la rugăciunea Tatăl nostru, crezând că în felul acesta gata, a rezolvat problema mântuirii. Putem spune desigur că şi diavolul crede în existenţa lui Dumnezeu şi se cutremură dar mai ştim că el nu face Voia Lui Dumnezeu pentru împlinirea poruncilor Lui, deși contribuie în mod indirect şi paradoxal fără să vrea prin ispitele lui la mântuirea omului pe care de fapt îl urăște de moarte. Drept exemplu putem aminti desigur cazul deţinuţilor mucenici şi mărturisitori din lagărele şi închisorile comuniste, care au suferit enorm şi mult timp teroarea şi chinurile torţionarilor lor dar au şi umplut cerul de sfinţi…

           Pentru mai multe detalii, puteţi accesa link-urile:

       ,,Cele mai frumoase sentinţe sau exprimări despre rolul duhovnicesc al încercărilor şi suferinţelor din această viaţă ni le-au lăsat Sfântul Marcu Ascetul, Sfântul Maxim Mărturisitorul, Sfântul Ioan Scărarul şi mai ales Sfântul Isaac Sirul, care vorbeşte despre o adevărată teologie a necazurilor sau a încercărilor.

          Necazurile, în viziunea acestor Părinţi duhovniceşti au mai multe dimensiuni şi urmăresc mai multe scopuri, în planul iconomiei divine, cu privire la fiecare persoană umană.

        Mai întâi, prin necazuri, Dumnezeu ne îndepărtează de păcate şi de patimi. Fiind o consecinţă a păcatelor noastre sau ale altora, încercările pot fi evitate prin ura păcatului. Pe de altă parte, ele îndeamnă la o tot mai accentuată pocăinţă, prin care se restabileşte transparenţa firii noastre în plan duhovnicesc.

         Încercările au la bază „o judecată dreaptă a lui Dumnezeu” . Scopul lor general este dobândirea vieţii virtuoase întru smerită cugetare…

         Mai mult pe http://www.doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/de-ce-dumnezeu-ingaduie

 

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/10/despre-inalta-scoala-duhovniceasca-a-teologiei-necazurilor-radu-iacoboaie-9-august-2015/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/11/omul-modern-al-zilelor-noastre-nu-mai-stie-ce-este-pacatul-si-care-sunt-pacatele/

https://raduiacoboaie.files.wordpress.com/2014/08/timpul-marturisirii-adevarului2.pdf

                                                 Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei

                                            nevrednicul Radu Iacoboaie, 18 mai 2016

 

Publicitate

22 de gânduri despre „FRAŢI ORTODOCŞI, PUNEŢI-VĂ TOATĂ NĂDEJDEA ÎN DUMNEZEU CĂ VEŢI PRIMI RĂSPLATA FAPTELOR, MUCENICIEI SAU MĂRTURISIRII VOASTRE… – Radu Iacoboaie, 18 mai 2016

 1. Radu Iacoboaie

  CINE SUNT CEI CARE PROMOVEAZĂ MERITOCRAȚIA?
  EVIDENT, SLUGILE MASONERIEI…
  Radu Iacoboaie, 20 mai 2016

  Meritocrație… birocrație… democrație directă… demonocrație… inepție… fantezie…
  Noi credem că doctrina meritocrației este în esență una îndreptată împotriva lui Dumnezeu și a oamenilor, o himeră asemenea ideologiei totalitare și extremiste comuniste. O ideologie filosofică cuprinzând o viziune dictatorială cu unele principii comuniste. O utopie ambalată frumos pentru a se vinde celor naivi care cred în ea. Un trandafir roșu, cu țepi foarte ascuțiți și otrăvitori la atingere. Nu degeaba marele partid de stânga PSD al lui Ion Iliescu are ca siglă trei trandafiri roșii (numărul 3 este foarte prezent în simbolistica masonică) iar culoarea roșie a fost și este culoarea preferată dintotdeauna a comuniștilor din întreaga lume…
  Uitați-vă numai puțin ce principii de bază promovează această mișcare meritocratică pe site-ul lor meritocratia.ro… Chiar și o conferință video cu titlul RELIGIA E O MARE PĂCĂLEALĂ…
  Aceste principii le găsiți și pe un pliant color (folosind culorile de pe steagul României) distribuit în Piața Universității la marile proteste de la începutul lui noiembrie anul trecut, unde un grup al lor scanda sloganul ,,Meritocrația salvează România!”. Unele le apreciem ca fiind în general bune (eliminarea partidelor politice și politicienilor, alegerea tuturor conducătorilor și funcționarilor statului prin concurs, admiterea la facultate numai prin concurs, interzicerea vânzării de terenuri agricole și forestiere către străini, implicarea statului în reciclarea deșeurilor și în sistemul de irigații și amenajări funciare, impozit mai mare pentru comerț și mai mic pentru activitățile de producție etc), altele sunt însă sub semnul întrebării (nou sistem juridic cu jurați cum cerea masonul Dan Diaconescu, reinstaurarea pedepsei cu moartea etc) iar altele sunt chiar foarte toxice (totalitare) precum punctul 36: ,,Securitatea va deveni o instituție de control și prevenire a corupției în societate.” Își doresc oare românii un nou o dictatură fie ea și polițienească?…
  Noi credem că de fapt, în spatele meritocrației se află masoneria și vorbim despre masoni de stânga neocomuniști în frunte cu Laurențiu Primo (cu Fundația Primo), dar și cu scriitorul Pavel Coruț, fost ofițer în vechea Securitate, un adept al practicilor yoga și autodezvăluit într-o emisiune ca anticreștin și hulitor al Mântuitorului Iisus Hristos. Oricât de bune ar părea unele principii afirmate (cum ar fi încurajarea creativității, a profesionalismului la locul de muncă și mai multă responsabilitate), noi știm că nimic nu se poate face fără Dumnezeu… Sunteți de acord?

  Pentru mai multe detalii puteţi accesa link-uri importante ca acestea de mai jos:

  MERITOCRAȚIA PROPUNE O NOUĂ ORDINE MONDIALĂ, CEA MERITOCRATĂ:
  ,,… Am hotărît deci să creez o formă organizatorică care să îmbine caracteristicile esenţiale ale sistemelor ce s-au dovedit a fi de succes cu principiile onoarei, cinstei şi corectitudinii, A MERITULUI, pentru a crea o nouă formă de organizare pusă în slujba OMULUI BUN !

  Astfel s-a născut ORDINUL MERITOCRAŢIEI !

  Ordinul Meritocraţiei îşi propune 3 mari scopuri:
  să îi unească pe oamenii buni într-o formă de organizare şi întrajutorare astfel încît să nu mai fie victimele dezbinate ale oamenilor răi.

  – să lupte împotriva duşmanilor oamenilor buni, împotriva Noii Ordini Mondiale Satanice a masonilor care va duce la distrugerea totală a civilizaţiei omeneşti
  – să implementeze un nou sistem, o Nouă Ordine Mondială Meritocrată care să fie o alternativă, real democratică la actualul sistem, un mare pas înainte a societăţii omeneşti.
  Am conceput o organizaţie sub umbrela căreia oamenii buni să se găsească între ei, să se ajute şi să poată ţine piept forţelor satanei. Modul de organizare se inspiră din organizaţiile militare pentru că sînt modele care şi-au dovedit succesul de-a lungul secolelor. Faptul că ne inspirăm din organizarea militară nu înseamnă că avem vreo legătură cu violenţa sau formaţiunile paramilitare. Şi sportivii se organizează folosind titluri de “căpitan”, “locotenent”, etc, şi asta nu înseamnă că au vreo legătură cu violenţa sau forţele paramilitare.

  Ordinul Meritocraţiei nu îşi propune decît progresul societăţii, protejarea oamenilor buni, punînd la temelia tuturor acţiunilor noastre voinţa de a face bine, toleranţa, generozitatea, compasiunea, iubirea.”

  Laurenţiu Primo

  Informatii suplimentare cu privire la Ordinul Meritocratiei gasiti aici: http://meritocratia.ro/ordinul-meritocratiei/

  https://saccsiv.wordpress.com/2014/11/19/alternativa-laurentiu-primo-meritocratia-zice-cam-asa-va-fi-bine-pe-pamant-doar-atunci-cand-nu-vor-mai-fi-crestini/

  http://meritocratia.ro/2014/11/dezbatere-victor-ponta-klaus-iohannis-actualitatea-romaneasca-12-11-2014/

  https://saccsiv.wordpress.com/2015/08/27/el-e-omul-laurentiu-primo-nu-mai-cautati-pe-altul-s-a-dovedit-stiintific-are-golden-aura-asta-o-au-doar-sfintii/

  https://saccsiv.wordpress.com/2010/02/03/video-care-este-motivul-pentru-care-pavel-corut-varfurile-masoneriei-yoghinii-sau-adeptii-new-age-neaga-existenta-dracilor-si-ca-iisus-hristos-este-fiul-lui-dumnezeu/

  https://saccsiv.wordpress.com/category/pavel-corut/

  https://vremuritulburi.com/2014/11/19/despre-meritocratie-si-inovatorul-ei-laurentiu-primo/

  https://vremuritulburi.com/2014/06/22/meritocratia-ar-putea-salva-romania/

  http://www.thinkagain.ro/thinkagainro-sustine-miscarea-meritocratica-a-lui-laurentiu-primo/

  https://www.youtube.com/user/meritocratiaromania

  Canale similare

  6tv

  RomaniaLIVE

  „Nasul” cu Radu Moraru

  Daniel Roxin

  Smart Pedia

  RT

  Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei
  nevrednicul Radu Iacoboaie, 20 mai 2016

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s