DE LA LIBERTATE LA DICTATURĂ! OPRIŢI DISTRUGEREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE! TREI SCRISORI ȘI O ÎNREGISTRARE VIDEO ALE ASOCIAŢIEI CIVICE DREPTATE ÎMPOTRIVA CARDURILOR ELECTRONICE DE SĂNĂTATE ŞI TRAFICULUI DE ORGANE. DE FAPT CUI SERVEŞTE CARDUL DE SĂNĂTATE? – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 17 mai 2016

images  images

Către

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

D-lui Ministru Bănicioiu Nicolae

Bucureşti, Intr. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, cod 010024,

Prin prezenta, subsemnatul Galambos Tiberiu cetăţean român, domiciliat în Hunedoara str. Transilvaniei, bloc C4, sc. B, ap. 30, am refuzat cardul de sănătate, aducându-vă la cunoștință următoarele:

Din motive bazate în principal pe libertatea gândirii, a opiniilor, pe libertatea credinţelor religioase, şi pe libertatea conştiinţei, drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite sub nici o formă, precum şi din dorinţa de a mi se respecta dreptul la viaţă intimă şi privată, toate fiind drepturi fundamentale garantate prin Constituţia României si prin Convenția Europeană a Drepturilor Omului, vă aduc la cunoştinţă faptul că refuz să primesc un card electronic de sănătate cu cip, ca dovadă de asigurat. Solicit să beneficiez în continuare de serviciile medicale garantate, făcând dovada de asigurat non-electronic.

Vă reamintesc că, în data de 18.11.2010 a avut loc la sediul Institutului Naţional de Sănătate Publică întâlnirea dintre reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi reprezentanţi ai societăţii civile, o dezbatere publică ce a avut ca temă proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. În cadrul acestei dezbateri, domnul Cristian Anton Irimie, secretar de stat, reprezentant oficial al Ministerului Sănătăţii, s-a angajat că va respecta dreptul la alegere și va oferi o alternativă celor care nu doresc să primească cardul de sănătate cu cip, promisiune consemnată în documentul intitulat minuta, cităm: „vom oferi varianta dovedirii calităţii de asigurat şi fără acest card, vom găsi o cale de mijloc”. Adresa documentului: http://www.ms.ro/documente/Minuta%2018.11.2010_8678_6520.doc

În luna ianuarie a anului următor, 2011, s-a organizat o nouă dezbatere. De această dată Ministerul și Casa, au încercat să impună cardul cu cip, dar fără sorți de izbândă, deoarece toți cei prezenți, ONG-uri, medici, avocați, oameni interesați, au fost împotriva acestui sistem reclamând de asemenea, că lipseşte o alternativă așa cum s-a promis la dezbaterea precedentă.

Dovada o regăsiți la adresa http://dreptate.org.ro/stiri/52-debatere-pub-ms.html.

În acest caz nu mai putem vorbi de un stat de drept în România anului 2014, ci de o dictatură prin impunerea samavolnică a unor documente care nu mă reprezintă și astfel le refuz. Această atitudine sfidătoare în disprețul legii și a DREPTURILOR FUNDAMENTALE ale omului, a reprezentaților guvernului și a înalților funcționari publici, a fost promt sancționată de Poporul Român, în 16 noiembrie 2014, la alegerile prezidențiale. Ca atare, vă solicit să intrați în legalitate și să respectați atât prevederile constituționale cât și drepturile mele fundamentale care sunt obligatorii și pentru guvernanți, după cum urmează:

Art.29 – alin.1 Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă contrar convingerilor sale.

alin. 2 : Libertatea conştiinţei este garantată;

Art. 34 – Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat. Etc.

Vă rog să constatați starea penibilă pe care Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătăţii a creat-o, cetățenii României trebuind să solicite celor două instituții ale statului, care se consideră de DREPT, să le respecte LIBERTATEA și INTIMITATEA. Noi ca și contribuabili vă plătim pentru a îmbunătăți actul medical și nu pentru a-l birocratiza sau electroniza, care este același lucru. Nu se poate să condiționezi actul medical cu existența unui card.

Guvernele României au închis spitale pentru că spuneau guvernanții că nu sunt bani, au închis mii de intreprinderi, milioane de români fiind nevoiți să-și părăsească țara pentru că nu au avut din ce trăi. Cum de s-a permis cheltuirea unor sume importante pentru aceste surogate de identitate/sănătate în condițiile spolierii populației?!

Nu sunt de acord ca numelui meu să-i fie asociat un cod de bare sau un cip electronic care să conțină datele mele de identificare și informații cu caracter personal. Viaţa mea privată și informațiile cu caracter personal le pot deține doar cei consimțiți de mine, printr-o relație personală (NU PUBLICĂ), de exemplu: avocat, duhovnic sau medic. Orice imixtiune a statului în viața mea privată este un abuz, o încălcare a libertății conștiinței, a gândirii și opiniilor propri, care trebuie sancționată. Sunt o ființă umană și nu un produs aflat pe rafturile magazinelor. Statul mă poate identifica, doar prin datele aflate pe buletinul de identitate, acesta fiind actul principal, după care se fac celelalte: pașaport, permis de conducere, etc.

Intenția guvernului României și a CNAS de a include persoana mea într-un sistem informatic, electronic, global, de evidenţă, supraveghere şi control, în care încearcă să introducă din ce în ce mai multe date privind viaţa mea privată, condiţionează existenţa mea în societate iar identitatea mea s-ar reduce la un număr (codul unic de asigurat) și nu la datele din buletin. Acest card de sănătate cu cip şi lipsa alternativei, reprezintă o constrângere de a adera la o opinie contrară convingerilor mele religioase și libertății de conștiință.

Mai mult decât atât este dovedit comerțul ilicit de organe pentru transplant. Acordul prezumat sau informat al pacientului ridică o gravă problemă de etică a corpului medical. Se știe că nu poți preleva organe de la defuncți, adică cadavre, ci doar de la cei aflați în așa zisa „moarte cerebrală” sau moarte clinică. Medicii au jurat să acționeze, citez: „numai spre folosul și buna stare a bolnavilor, să-i feresc de orice daună sau violență” – jurământul lui Hippocrate. Cum rămâne atunci cu prelevarea organelor, celor care sunt în comă, pentru că sunt nenumărate cazuri care au „revenit la viață”? Este bine cunoscut chiar cazul unui neurochirurg Dr. Eben Alexander care în 2008 după 7 zile de „moarte cerebrală” a revenit făcând mărturii uimitoare, cu argumente pertinente, uzând de cunoștințe în domeniul neurologiei, fizicii și altor științe exacte. Și la noi în România în 2011 există cazul unui accidentat, care a revenit din starea de comă după aproape o lună de zile. Sunt medici care mărturisesc că, în momentul în care se recoltează organele unui bolnav declarat în moarte cebrală, în momentul în care chirurgul înfige bisturiul, bolnavului îi apar lacrimi spontane în ochi. În pofida tuturor acestor mărturii, se pare că se vrea legiferarea crimei. După ce România a fost jefuită de resurse, economia distrusă, populația spoliată, a mai rămas, transformarea românilor în „piese de schimb”, integrând România în circuitul european pentru transferul de organe în alte țări.

Ca atare, vă solicit să OPRIȚI DISTRUGEREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE și urmăriți să ajutați medicii în înfăptuirea actului medical fără a-i transforma în informaticieni și pe români în „piese de schimb”. Legea trebuie făcută pentru OM nu împotriva lui. Calitatea de asigurat o vom face ca și până acum cu adeverință.

Prin urmare vă solicit, ca în baza Legii 544/2001 a accesului la informațiile de interes public, să-mi comunicați următoarele:

– sumele detaliat, care s-au prevăzut de la bugetul statului pentru implementarea acestui sistem, cu carduri;

– să-mi transmiteți în format electronic contractul cu Poșta Română pentru distribuirea cardului inclusiv anexele;

– sumele alocate de la bugetul de stat pentru tipărirea adeverințelor albastre de la CNAS și anul în care s-au tipărit.

– suma alocată de la bugetul de stat pentru sistemul informatic unic integrat, SIUI precum și extinderea și adaptarea sa la celelalte case de sănătate.

Medicii cu care am discutat dezaprobă introducerea cardului, pentru că nu ajută actul medical, ci dimpotrivă, iar pacienții au nevoie doar de sănătate. În aceste condiţii se naște întrebarea, cui folosește cardul? Puteți fi sinceri și totodată să răspundeți în termenul legal?

Data : 29 decembrie 2014 Semnătura

Galambos Tiberiu

 

 

Asociaţia Civică DREPTATE Hunedoara

Str. Victoriei nr.17, bl.5, et.1

Tel. 0732 745 763

E-mail: asociatia_dreptate_hd@yahoo.com

Pagina Web: dreptate.org.ro

Nr. 277 / 7.04.2015

Către Parlamentul României

Camera Deputaților

Comisia pentru sănătate şi familie

Vă înaintăm prezenta spre a lua la cunoștință atitudinea de desconsiderare, a executivului față de societatea civilă, prin ignorarea celor trei dezbateri publice făcute pe tema cardului național de sănătate și amendamentele pe care vă solicităm să le introduceți la actuala formă a Ordonanţei Guvernului nr.11/2015, care este discriminatoare.

Atât personal, printr-un Memoriu, anexat prezentei cât și în nume colectiv, am sesizat Guvernul României de refuzul acceptării cardului de sănătate, argumentând poziția noastră încă din 2011, când am solicitat clar o alternativă. La finalul anului trecut, 2014, în pofida refuzului clar și ferm al unei bune părți a populației, Guvernul Ponta face o investiție de câteva zeci de milioane de euro, tipărind și distribuind cardul de sănătate. Datorită returnării, către Casa Națională de Asigurări de Sănătate, a zeci de mii de carduri (d-l Ciurchea, președintele CNAS, vorbea numai de câteva mii?!) și a presiunii oamenilor, Ministerul Sănătății a mai organizat o „dezbatere” pe această temă, în 16 ianuarie a.c. Am pus între ghilimele dezbatere pentru că, vizionând și dumneavoastră filmul document al acestei manifestări, pe care noi l-am realizat, veți putea înțelege mai bine care este voința populației și ce ar fi trebuit să facă Ministerul Sănătății după acest eveniment.

Cu toate acestea, pornind probabil de la premisa proverbului „câinii latră ursul merge”, după două săptămâni apare OG 11/2015 care ar oferi, chipurile, o alternativă celor care refuză cardul – o adeverință de la Casă valabilă trei luni. Ne întrebăm de ce nu o dau doar pe o lună, pentru ca batjocura să fie mai clară, deoarece este posibil ca asiguratul să iasă din evidențele sistemului în luna următoare. L-am întrebat pe d-l Secretar de Stat Alin Țucmeanu, de ce au pus durata de trei luni și ne-a răspuns că nu a vrut Casa să pună mai mult.

Este clar că această bătaie de joc este în primul rând la adresa pensionarilor care nu aveau nevoie de card, pentru că oricând pot face dovada asigurării cu cuponul de pensie. Și cum în România pensionarii au devenit mai numeroși decât salariații, iată o investiție de câteva milioane de euro care putea fi folosită pentru sănătatea oamenilor și nu pentru afacerile guvernului Ponta. Ne întrebăm cine sunt protagoniștii acestei afaceri?

Reprezentanții Guvernului au „justificat” necesitatea introducerii cardului prin reducerea evaziunii din sistem, dar iată că funcționari ai Casei, în urma unui control al Curții de conturi, au ajuns în vizorul DNA pentru un, cităm: ”jaf de 47 de milioane de euro…”. Aceasta ar explica și de ce Casa nu a răspuns nici până astăzi la Memoriul pe care l-am adresat în nume personal încă din luna decembrie (acum patru luni) și în care le-am solicitat:

– sumele detaliate, care s-au prevăzut de la bugetul statului pentru implementarea acestui sistem, cu carduri;

– să-mi transmită în format electronic contractul cu Poșta Română pentru distribuirea cardului, inclusiv anexele;

– sumele alocate de la bugetul de stat pentru tipărirea adeverințelor albastre de la CNAS;

– suma alocată de la bugetul de stat pentru sistemul informatic unic integrat SIUI, precum și extinderea și adaptarea sa la celelalte case de sănătate.

Pentru că prezenta adresă și Memoriu anexat, nu reprezintă doar un punct de vedere personal, ci este opinia unei mari majorități a populației, după cum puteți constata și din film (până la înmânarea personală din partea reprezentanților noștri din București, îl puteți viziona aici: http://dreptate.org.ro/anti-rfid/91-cui-foloseste-cardul-de-sanatate-video.html) și de care cu toții trebuie să ținem seama, vă rugăm următoarele:

– să amendați Proiectul de Lege PL-x nr. 318/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015 la punctul 4. art. 212, alineatul (1), și la punctul 8. art. 336, alineatul (3), modificând durata de valabilitate a adeverinței până la 31.01.2019 ca și perioada de valabilitate a cardului, pentru a evita discriminarea dintre asigurații cu card și cei care folosesc adeverința;

– să aveți în vedere că toți cei care refuzăm cardul, refuzăm totodată și întocmirea dosarului electronic ce conține date personale;

– să ne comunicați telefonic data întrunirii comisiei pentru a fi prezenți cu detalii și explicații lămuritoare.

Cu sinceritate

Președinte

Galambos Tiberiu

 

 

Asociaţia Civică DREPTATE Hunedoara

Str. Victoriei nr.17, bl.5, et.1

Tel. 0732 745 763

E-mail: asociatia_dreptate_hd@yahoo.com

Pagina Web: dreptate.org.ro

Nr. 282 / 4.05.2015

Către Parlamentul României

Camera Deputaților

Comisia pentru sănătate şi familie

D-lui Președinte Corneliu Florin Buicu

După cum am discutat marți 28 aprilie în biroul dumneavoastră în calitatea pe care o aveți de Președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie, vă înaintăm prezenta solicitare pentru a ne reîntâlni în comisie, la inițiativa dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră pentru a reanaliza problematica comprexă pe care a generat-o în societate întroducerea „obligatorie” a cardului de sănătate.

După cum am constatat din materialele pe care ni le-ați arătat, adresa noastră nu a fost luată în discuție la întâlnirea Comisiei din 21 aprilie cu privire la Proiectul de Lege PL-x nr. 318/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.11/2015. Noi am trimis prin fax două adrese, una semnată împreună cu Asociația Creștină „Sf. Arhanghel Mihail” și alta în nume propriu. După cum probabil ați observat mulți medici au reclamat nu doar inutilitatea cardului în actul medical, ci chiar faptul că el îngreunează actul medical și constitue un mijloc de îngrădire a accesului la servicii medicale. Președintele Asociației Medicilor de Familie (AMF) Mureș, dr. Remus Șipoș, a vorbit miercuri, 29 aprilie, într-o conferință de presă, despre marele pericol al utilizării cardului de sănătate, arătând că, cităm: „mai mulți medici de familie au fost hărțuiți sau amenințați de către pacienți că li s-au refuzat servicii medicale decontate de Casă pentru că sunt neasigurați și ei aveau acest card”.

Nu mai insistăm asupra dezastrului pe care actualul guvern încearcă să-l producă prin introducerea forțată a cardului, ci vă prezentăm cealaltă fațetă a sa, încălcarea gravă a Drepturilor și Libertăților fundamentale ale Omului, consfințite de Constituția României și a Tratatelor internaționale la care România ca stat democratic a aderat. Ele sunt evidențiate de filmul pe care noi l-am realizat și vi l-am oferit pe dvd. Atragem astfel atenția că suntem în fața unei dictaturi de tip mafiot, pe care dumneavoastră ca reprezentați ai Poporului Român puteți și trebuie s-o opriți. Noi ca organizație, împreună cu colegii din societatea civilă, ne manifestăm tot sprijinul pentru a aduce lumină asupra acestor derapaje invitându-vă să dați curs promisiunii făcute, de a ne întâlni pe 19 mai a.c. sub patronajul Comisiei condusă de dumneavoastră și să găsim împreună soluții pertinente și viabile ce sunt necesare ca sistemul de sănătate din România să funcționeze, iar oamenii să aibă necondiționat acces la aceste servicii cu atât mai mult cu cât ele sunt plătite de contribuabili și garantate de stat.

Vă rugăm să ne confirmați data de 19 mai 2015, după cum am vorbit, ca dată de întâlnire la Comisie, iar noi vă comunicăm adresele de contact ale ong-urilor, pentru ca dumneavoastră, Comisia să le faceți invitația.

Anexăm prezentei, materialele care le-am trimis și Comisiei prin fax și filmul pe care l-am realizat cu ocazia ultimei dezbateri pe problema cardului de sănătate. http://dreptate.org.ro/anti-rfid/91-cui-foloseste-cardul-de-sanatate-video.html

Vă mulțumim pentru colaborare.

Președinte

Galambos Tiberiu

 

 

Alte link-uri importante:

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/01/18/inregistrarea-video-a-dezbaterii-privind-introducerea-obligatorie-a-cardurilor-electronice-de-sanatate/ (poziția exprimată de Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, de la min.30)

INTRODUCEREA OBLIGATORIE A CARDURILOR ELECTRONICE DE SĂNĂTATE (video) – ÎNCEPUTUL DICTATURII BIOMETRICE ÎN ROMÂNIA!

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/02/02/2553/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/01/31/foarte-important-video-integral-dezbaterea-publica-din-16-ianuarie-2015-cu-privire-la-alternativa-cardului-electronic-de-sanatate/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/01/17/cum-a-decurs-dezbaterea-publica-de-vineri-16-ianuarie-privind-introducerea-obligatorie-a-cardurilor-electronice-de-sanatate-de-la-1-februarie-2015/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/09/12/nu-primiti-sub-nicio-forma-cardurile-de-sanatate-radu-iacoboaie-12-septembrie-2014/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/01/13/neacordarea-asistentei-medicale-datorita-lipsei-cardurilor-electronice-de-sanatate-este-o-problema-de-viata-si-de-moarte-radu-iacoboaie-13-ianuarie-2015/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/06/23/despre-strategia-diabolica-a-implementarii-cardurilor-de-sanatate-in-romania-radu-iacoboaie-23-iunie-2015/

Vă rugăm să copiați și să dați mai departe acest volum (50 pagini): DE CE RESPINGEM CATEGORIC CARDURILE ELECTRONICE DE SĂNĂTATE ȘI ACTELE BIOMETRICE (CU CIP RFID), Pitești, 2015

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/02/04/2603/

LUPTAȚI ÎMPOTRIVA SCLAVIEI ELECTRONICE! (antologie)

https://raduiacoboaie.files.wordpress.com/2014/08/luptati-impotriva-sclaviei-electronice3.pdf

http://www.activenews.ro/prima-pagina/10-motive-pentru-care-ar-trebui-sa-spunem-NU-cardului-de-sanatate-91060

https://prosistemhaha.wordpress.com/2014/11/15/angajatii-vaticanului-vor-avea-microcip-rfid-implantat-sub-piele/

                                                 MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                                                             17 mai 2016

5 gânduri despre „DE LA LIBERTATE LA DICTATURĂ! OPRIŢI DISTRUGEREA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE! TREI SCRISORI ȘI O ÎNREGISTRARE VIDEO ALE ASOCIAŢIEI CIVICE DREPTATE ÎMPOTRIVA CARDURILOR ELECTRONICE DE SĂNĂTATE ŞI TRAFICULUI DE ORGANE. DE FAPT CUI SERVEŞTE CARDUL DE SĂNĂTATE? – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 17 mai 2016

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  Impunerea Cardului de sănătate cu cip anulează dreptul la viață și legiferează dictatura
  tiberiuhd
  tiberiuhd
  28
  1.312 vizionări
  Publicat pe 5 feb. 2015

  Articol complet: http://dreptate.org.ro/anti-rfid/91-c

  Se știe că nu poți preleva organe de la defuncți, adică cadavre, ci doar de la cei aflați în așa zisa „moarte cerebrală”. Toţi aceşti oameni trăiesc încă, după toate legile biologice, atunci când li se extrag organele, deci sunt vii. Medicul îi ucide în realitate. Medicii au jurat să acționeze „numai spre folosul și buna stare a bolnavilor, să-i ferească de orice daună sau violență” – jurământul lui Hippocrate. Este clar că prelevarea organelor, presupune nu numai încălcarea acestui jurământ ci și a curma o viață. Sunt nenumărate cazuri de oameni care au „revenit la viață” din așa zisa moarte. În momentul în care chirurgul înfige bisturiul, bolnavului îi apar lacrimi spontane în ochi. Sunt relatări în presa alternativă, de oameni care au fost la un pas de a fi tranșați pentru organe și salvați providențial de o rudă, un prieten, etc. și care se bucură în continuare de viață.
  .
  Un mort cerebral nu este mort. Moartea este un proces. Pe vremuri moartea era considerată un fenomen complex: medical, teologic, filozofic, juridic. Acum a rămas doar un fenomen medical, aflat exclusiv la cheremul medicilor. Prof. Cicero Coimbra afirmă: ”Prin testele de diagnosticare a morţii cerebrale ucidem pacienţii pentru a verifica dacă sunt morţi.”
  .
  Cardul de sănătate cu cip, pe care guvernul României ni l-a trimis acasă împotriva voinței noastre, dar pe banii noștri, încearcă să smulgă acceptul românilor de a fi transformați în „piese de schimb”. Din fericire sunt mulți medici care se opun introducerii cardului, alături de asociații și oameni de bună credință, pe care îi veți cunoaște urmărind cu atenție filmul document de mai sus.

  MAI MULTE INFORMAȚII GĂSIȚI LA: http://dreptate.org.ro/anti-rfid/91-c
  Nu vrem card de sănătate! Descărcați, completați și trimiteți: Memoriul – Stop card de sănătate!
  DESCARCĂ:
  Link1: https://google.com/file/d/0B9onwZdb8u
  Link2: https://www.facebook.com/groups/77010
  Link3: http://fisierulmeu.ro/24H49DQ8XTFO/Me

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s