MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI PROPUNE SCHIMBAREA DENUMIRII CATEDRALEI DE LÂNGĂ CASA POPORULUI ȘI ALTE 9 MĂSURI ÎMPOTRIVA PAN-EREZIEI ECUMENISMULUI – Radu Iacoboaie, 3 aprilie 2016, Duminica Sfintei Cruci

images  images

images  index      

        Iubiți frați ortodocși, mare este puterea Sfintei Cruci! Și în Duminica Sfintei Cruci se cuvine să mărturisim și noi cu mai mult curaj sfânta noastră credință – ortodoxia și să ne gândim mai mult la semnificațiile principale ale Sfintei Cruci.

        Așa cum știm, Sfânta Cruce este simbolul central al creștinismului iar atunci când noi ne facem semnul Sfintei Cruci, facem o adevărată mărturisire de credință în Sfânta Treime, în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Sfânta Cruce are puterea inclusiv să alunge și să înfrângă demonii, pentru că se tem de ea. Pentru că prin Sfânta Cruce au fost biruiți de nenumărate ori. Aduceți-vă aminte de împăratul Constantin cel Mare căruia i s-a arătat pe cer că în acest semn divin (Sfânta Cruce) va birui și l-a pus atunci pe armele și armurile ostașilor…

         Nu credeți în filme cu un conținut subversiv precum ,,Mesagerul iadului” (cu Chuck Norris, adept al unei secte și filosofiei Zen) în care ni se arată cum unui preot catolic diavolul îi smulge inima din piept cu toate că acesta îi pusese în față Sfânta Cruce. Acest lucru ne arată mai degrabă faptul că pe de o parte Harul nu mai lucrează la catolici (lucru adevărat în opinia noastră), dar pe de altă parte scenariul prezentat în film merge cu ideea mai departe încercând să convingă spectatorii că Sfânta Cruce nu are nicio putere înaintea diavolului, ceea ce este o mare minciună. De altfel, masonii au tot interesul să producă asemenea filme pentru că ei sunt de fapt fariseii și cărturarii moderni ai zilelor noastre…

         Sfânta Cruce mai simbolizează și jertfa pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru răscumpărarea păcatului strămoșesc (adică și iertarea protopărinților noștri Adam și Eva, dăruindu-se astfel șansa mântuirii sufletului omenesc).

      Și de asemenea mai înseamnă lepădarea de cele lumești, lepădarea noastră de sine și de interesele personale (de patimi ca iubirea de sine, iubirea de arginți și a tuturor celorlalte patimi). ,,Și chemând la Sine mulțimea, împreună cu ucenicii Săi, le-a zis: Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie.” (Sfânta Evanghelie după Marcu 8:34) ,,Și cel ce nu-și ia crucea și nu-Mi urmează Mie nu este vrednic de Mine” (Sfânta Evanghelie după Matei 10:38).

       În Duminica Sfintei Cruci, membrii Mișcării pentru Apărarea Ortodoxiei propun câteva măsuri cum ar fi cele de mai jos:

     1 – Propunem ca această imensă Catedrală care se construiește în vecinătatea Casei Poporului ca proiect al Patriarhiei Române să fie ortodoxă; propunem schimbarea denumirii din ,,Catedrala Mântuirii Neamului” în ,,Catedrala Acoperământul Maicii Domnului” (întrucât avem în vedere firește ctitorirea unei Catedrale ortodoxe și numai ortodoxe, iar denumirea aleasă până acum este mult prea generală și poate servi foarte bine scopurilor ecumenismului; iar noi credem că s-ar cuveni ca ea să fie închinată mai degrabă Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu, ocrotitoarea neamului românesc, știut fiind faptul că mântuirea este în general una individuală iar dintr-un neam fac parte oameni cu credințe diferite, generații din trecut, prezent și viitor; știind de asemenea că România mai este denumită și Grădină a Maicii Domnului, întocmai ca și Sfântul Munte Athos din Grecia, unde au viețuit mulți monahi români și unde au ajuns multe donații mari făcute de domnitorii noștri români ortodocși);

      2 – Propunem returnarea tuturor donațiilor făcute de catolici și alte confesiuni așa-zis creștine și necreștine (întrucât acestea sunt total neavenite și această catedrală nu trebuie să devină în viitorul apropiat un centru al ecumenismului);

       3 – Propunem schimbarea denumirii unui site al Patriarhiei Române care se numește ConstruimCatedrala.ro (întrucât ea sună mai degrabă a denumire masonică decât ortodoxă, masonii fiind cunoscuți îndeobște încă din vechime ca ,,zidari” iar termenul englezesc ,,mason” se traduce prin zidar, încă de pe vremea când cavalerii templieri cu meșterii lor constituiți în bresle construiau printre altele în Europa mai toate catedralele catolice);

        4 – Propunem schimbarea sau excluderea îndemnului de pe afișul preluat de pe site-ul ConstruimCatedrala.ro care ne spune: ,,Întrucât această lucrare nu poate fi întreruptă, contribuția dvs. este foarte necesară!” (întrucât acesta este cu siguranță un îndemn imperativ și sună mai degrabă ca o somație sau poruncă, ori noi știm că donațiile sunt absolut benevole);

       5 – Propunem schimbarea denumirii străzii Miron Cristea care figurează chiar și pe acest afiș despre Catedrala Mântuirii Neamului ca adresă a Patriarhiei Române (întrucât vorbim despre un Patriarh căzut în erezia francmasonică și mai știm că a fost un mare dușman al legionarilor și un apropiat al regelui mason Carol al II-lea și amantei sale evreice Elena Lupescu Wolf), iar numărul străzii la care se află Patriarhia, respectiv 9, are și el de asemenea o conotație masonică, fiind vorba de numărul cetelor îngerilor care l-au urmat pe Lucifer la căderea din rai);

         6 – Propunem ca în viitoarea Catedrală Acoperământul Maicii Domnului să fie interzisă cu desăvârșire orice manifestare a ideologiei globale ecumeniste (rugăciuni comune, împărtășirea neortodocșilor, dialoguri interecumenice), precum și altor ceremonii sau spectacole neortodoxe (ceremonii masonice, simfonii muzicale etc);

         7 – Propunem caterisirea tuturor preoților și arhiereilor ortodocși care nu vor să se lepede de pan-erezia ecumenismului și de erezia francmasonică (ținând seama și de faptul că nici măcar vreun sfânt nu a fost sau este în prezent de acord cu ideologia otrăvitoare a ecumenismului);

      8 – Propunem ieșirea Bisericii Ortodoxe Române din grupul ecumenist global creat de protestanți și denumit Consiliul Mondial al Bisericilor (asemenea altor biserici ortodoxe precum Serbia, Georgia, Patriarhia Ierusalimului), întrucât noi știm că singura Biserică întemeiată și lăsată pe pământ de Hristos este una singură, Biserica Ortodoxă;

       9 – Propunem ca Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române să condamne fără echivoc ecumenismul și orice manifestare a acestuia, precum este săptămâna rugăciunilor în comun din luna ianuarie a fiecărui an și să ia măsuri în consecință; și să fie investigat cazul Patriarhului pentru abateri grave precum tentativa de omor asupra părintelui Adrian Făgețeanu, abuz în serviciu (obligarea preoților să semneze un Jurământ de fidelitate și onestitate față de dânsul ș.a.);

     10 – Propunem ca poziția care va fi exprimată în luna iunie la Sinodul pan-ortodox din Creta de către reprezentanții BOR să reflecte fidel poziția antiecumenistă a poporului român ortodox, adică al preoților și enoriașilor ortodocși (dreptmăritori creștini). Un ierarh eretic nu poate reprezenta ortodoxia (iar un ierarh nu este biserica, pentru că Biserica este formată din totalitatea creștinilor mireni și clerului ortodox).

      Dacă nu se va ține seama de aceste propuneri de mai sus, ținem să atragem atenția asupra unor aspecte importante. Pe lângă uriașul deserviciu adus ortodoxiei prin edificarea unei asemenea construcții ecumeniste megalomanice în care oricum ortodocșii nu vor dori să mai intre și nu vor putea să se roage alături de catolici, musulmani, budiști, sectanți de toate culorile etc, cele aproximativ două miliarde de euro provenind în cea mai mare parte din donațiile credincioșilor ortodocși ar fi irosite cu totul în van.

      Cu banii aceștia foarte mulți s-ar fi putut sprijini foarte bine ani în șir bisericile ortodoxe cu o situație financiară precară atât din țară, cât și din străinătate, ctitorirea altora noi, s-ar fi putut întreprinde mult mai multe acțiuni caritabile, să se înființeze noi centre sociale, precum și ajutorarea a sute de mii de familii nevoiașe din toată România care se zbat zilnic la limita sau sub limita subzistenței.

         Pentru mai multe detalii despre proiectul masonic al Catedralei Mântuirii Neamului, vă rugăm să consultați și aceste link-uri:

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/08/catedrala-mantuirii-neamului-nu-este-altceva-decat-proiectul-unui-templu-masonic-nu-arhitectura-bizantina-ortodoxa-ci-ecumenista-masonica-2/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/17/miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-patriarhia-romaniei-slujeste-interesele-masoneriei-anticrestine/

http://www.apologeticum.ro/2016/01/papa-vine-la-inaugurarea-catedralei-mantuirii-neamului/

                                              Rugăciunea Cinstitei Cruci

        Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui, și să fugă de la Fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară dracii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu, și se însemnează cu semnul Crucii și zic cu veselie: Bucură-te, preacinstită și de viață purtătoare Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos și S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre izgonire a tot pizmașul. O! Preacinstită și de viață purtătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară, Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.

      Îngrădește-mă, acoperă-mă și mă păzește, Doamne, cu puterea cinstitei și de viață purtătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin.

    În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, îți încredințez sufletul meu, păzește-mă, binecuvintează-mă, miluiește-mă după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale și viață veșnică îmi dăruiește. Amin.

                                    Două rugăciuni către Maica Domnului

      Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție: Bucură-Te, Maică, pururea Fecioară!

        Pentru toți care scapă cu credință sub acoperământul tău cel puternic te rogi, ceea ce ești bună; că noi, păcătoșii, nu avem altă izbăvire către Dumnezeu în nevoi și în necazuri, pururea fiind încărcați cu multe păcate, Maica Dumnezeului celui de sus. Pentru aceea cădem înaintea ta să ne izbăvești pe noi, robii tăi, din toate nevoile…

                                                Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei

                nevrednicul Radu Iacoboaie, 3 aprilie 2016, în Duminica Sfintei Cruci

9 gânduri despre „MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI PROPUNE SCHIMBAREA DENUMIRII CATEDRALEI DE LÂNGĂ CASA POPORULUI ȘI ALTE 9 MĂSURI ÎMPOTRIVA PAN-EREZIEI ECUMENISMULUI – Radu Iacoboaie, 3 aprilie 2016, Duminica Sfintei Cruci

  1. Pingback: CATEDRALA NAȚIONALĂ A MÂNTUIRII NEAMULUI REPREZINTĂ MARELE PROIECT MASONIC AL ,,PATRIARHULUI” CARE CONDUCE INSTITUȚIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE… | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI ȘI A ROMÂNIEI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s