MEMORIU DESCHIS CĂTRE AVOCATUL POPORULUI PRIVIND NECONSTITUȚIONALITATEA LEGII 217 – 5 septembrie 2015

descărcare (4)  descărcare (5)

         Prezentul Memoriu s-a întocmit pe scurt pentru a oferi instituției Avocatul Poporului principalele argumente juridice, istorice și de altă natură, în vederea completării dosarului și sesizării Curții Constituționale a României în legătură cu neconstituționalitatea Legii 217 din 2015, care a adus modificări Ordonanței Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.

         1 – Legea 217 din 2015 este profund neconstituțională întrucât încalcă în mod flagrant mai multe dispozițiile prevăzute de legea fundamentală (Constituția României)  lezând o serie întreagă de drepturi și libertăți fundamentale ale cetățenilor români:

                                 ARTICOLUL 4 – Unitatea poporului şi egalitatea între cetăţeni

          (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.

          (2) România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială. (rețineți: și ,,de opinie” – n.n.)

                                 ARTICOLUL 16 – Egalitatea în drepturi

          (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.

                                 ARTICOLUL 29 – Libertatea conştiinţei

         (1) Libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale.

         (2) Libertatea conştiinţei este garantată; ea trebuie să se manifeste în spirit de toleranţă şi de respect reciproc.

                                ARTICOLUL 30 – Libertatea de exprimare

         (1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, sunt inviolabile.

         (2) Cenzura de orice fel este interzisă.

         (3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

         (4) Nici o publicaţie nu poate fi suprimată.

                                ARTICOLUL 31 – Dreptul la informaţie

         (1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.

                                ARTICOLUL 33 – Accesul la cultură

        (1) Accesul la cultură este garantat, în condiţiile legii.

        (2) Libertatea persoanei de a-şi dezvolta spiritualitatea şi de a accede la valorile culturii naţionale şi universale nu poate fi îngrădită.

         (3) Statul trebuie să asigure păstrarea identităţii spirituale, sprijinirea culturii naţionale, stimularea artelor, protejarea şi conservarea moştenirii culturale, dezvoltarea creativităţii contemporane, promovarea valorilor culturale şi artistice ale României în lume.

                                ARTICOLUL 39 – Libertatea întrunirilor

          Mitingurile, demonstraţiile, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.

                               ARTICOLUL 40 – Dreptul de asociere

         (1) Cetăţenii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate, în patronate şi în alte forme de asociere;

         Observăm astfel că Legea 217 din 2015 instituie în fapt o cenzură politică (fiind  votată de politicieni din rațiuni politice), o discriminare (îndeosebi a legionarilor, etichetați cu ușurință și pe nedrept ca fasciști, extremiști, antisemiți etc) și reintroduce în societatea românească delictul de opinie, fiind vizibil îndreptată împotriva ,,legionarilor”, motiv pentru care a fost numită de presă lege antilegionară.

          2 – Legea 217 din 2015 contravine și unor Convenții și Tratate internaționale, precum Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite la 10 de septembrie 1948), încălcându-se o serie de articole prevăzute de aceasta:

          Articolul 1 – Toate fiintele umane se nasc libere si egale in demnitate si in drepturi. Ele inzestrate cu ratiune si constiinta si trebuie sa se comporte unii fata de altele in spiritul fraternitatii;

          Articolul 2 – Fiecare om se poate prevala de toate drepturile si libertatile proclamate in prezenta Declaratie fara nici un fel de deosebire ca, de pilda, deosebirea de rasa, culoare, sex, limba, religie, opinie politica sau orice alta opinie, de origine nationala sau sociala, avere, nastere sau orice alte imprejurari;

           Articolul 7 – Toti oamenii sint egali in fata legii si au, fara nici o deosebire, dreptul la o egala protectie a legii. Toti oamenii au dreptul la o protectie egala impotriva oricarei discriminari care ar viola prezenta Declaratie si impotriva oricarei provocari la o asemenea discriminare;

           Articolul 8 – Orice persoana are dreptul la satisfactia efectiva din partea instantelor juridice nationale competente impotriva actelor care violeaza drepturile fundamentale ce-i sint recunoscute prin constitutie sau lege;

           Articolul 9 – Nimeni nu trebuie sa fie arestat, detinut sau exilat in mod arbitrar;

           Articolul 19 – Orice om are dreptul la libertatea opiniilor si exprimarii; acest drept include libertatea de a avea opinii fara imixtiune din afara, precum si libertatea de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei prin orice mijloace si independent de frontierele de stat;

          Articolul 20 – Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire si de asociere pasnica. Nimeni nu poate fi silit sa faca parte dintr-o asociatie;

          3 – Este o lege profund nedemocratică și antilibertară pentru că este în esența ei REPRESIVĂ, POLITIZATĂ (dictată de rațiuni politice), ADOPTATĂ FĂRĂ DEZBATERE PUBLICĂ ȘI FĂRĂ CONSULTAREA POPORULUI ROMÂN PRIN REFERENDUM (deoarece este o lege importantă) și impune CENZURA în mediul cultural îndeosebi și în societatea actuală românească, adică impune pe baza unor rațiuni politice obscure DELICTUL DE OPINIE și pedepsirea sa drastică pedepsind cetățenii români pentru lucruri minore și mai ales în mod nedrept, fără motive întemeiate;

          4 – Din punct de vedere tehnic Legea 217 din 2015 nu intra în sfera de competență a politicienilor, ci a istoricilor români. Ea nici măcar nu definește termenii de ,,legionar”, ,,legionarism”, ,,fascist”, ,,fascism”, ,,extremism”, ,,idei și concepții legionare”, ,,crime împotriva umanității” pentru a nu deveni echivocă, interpretabilă și o armă politică sau un instrument de șantaj, putând astfel conduce la nenumărate abuzuri. Legea este extrem de interpretabilă și agresivă lăsând la latitudinea judecătorilor să decidă pe tema aceasta destul de delicată și pentru unii controversată sau a Institutului Wiesel care le va acorda consultanță (mai există atunci libertatea justiției?!)  DAR DACĂ MAGISTRAȚII (PROCURORI, JUDECĂTORI) SUNT FIE PUȚIN INFORMAȚI, FIE MASONI, ADICĂ ȘI PRO-COMUNIȘTI ȘI ANTILEGIONARI? CE SENTINȚE VOR DA, ȘTIM DEJA… Și mai observăm că această lege abuzivă nici nu are încă norme de aplicare…; 

         5 – Din punct de vedere procedural, o asemenea lege deosebit de importantă avea nevoie de cel puțin două luni de DEZBATERI PUBLICE în mass media românească și necesita avizul istoricilor români și instituțiilor competente în domeniul istoriei (precum Academia Română, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc), ori ea n-a fost dezbătută nici măcar în Comisiile juridice din Parlament. Apoi nu este normal nici ca ea să completeze o Ordonanță emisă de Guvernul României (Lege 217/2015 – LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii). CARE ESTE RAȚIUNEA ACESTOR COMPLETĂRI DUPĂ 13 ANI DE LA ADOPTAREA ORDONANȚEI 31?…;

          Pe de altă parte, Proiectul legii PL-X 193/2014, a fost introdus pe ordinea de zi, în data de 24.06.2015, în procedură de urgenţă, fără a se respecta termenele prevăzute la art. 69 aliniatul 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, care prevede obligativitatea difuzării raportului comisiilor de specialitate cu minimum 5 zile înainte de votarea în plen. CARE A FOST URGENȚA ÎN CAZUL AVIZĂRII ACESTUI PROIECT?…;

         6 – Principalele lacune ale Legii 217 din 2015 prohibitive sunt:

         a) faptul că nu face nicio referire la comunism (extremismul de stânga, Holocaustul comunist împotriva poporului român) și nu sancționează comunismul, care este o formă de extremism și mai periculos chiar decât nazismul, nici acesta din urmă nefiind incriminat;

         b) Modul în care a fost concepută această lege ne arată că în mod excepțional ea se aplică RETROACTIV, fiind aplicată unor fapte și persoane din trecut;

         c) Mai mult decât atât, prin această lege anti-legionară se legitimează comunismul prin acceptarea sentințelor tribunalelor comuniste care se bazează pe mărturii false obținute prin torturi și teroare!…

         Redăm în acest sens doar un scurt citat: ,,A rezultat o lege hidoasă prin care bolșevicii, mare parte evrei, care au invadat România în 1945 și au terorizat-o vreme de 50 de ani cu execuții pe lângă care evenimentele de la Iași pălesc (fenomenul Pitești, Canalul, gulagul din lagărele de la Aiud, Sighet, etc) sunt reabilitați și faptele lor legitimate. Urmarea este aceea că toate sentințele pronunțate de tribunalele înființate cu pistolul de evreii bolșevici sunt considerate valide prin monstruoasa lege clocită de gruparea Florian, iar victimele sunt executate a doua oară, de data aceasta definitiv. Eliminarea fizică însemnă dispariție doar pe jumătate. Grav este când opera este ștearsă și astfel individul dispare complet din memoria colectivă.Asasinarea memoriei este, dincolo de barbaria cenzurii ideilor, sigurul rezultat vizibil și singurul scop urmărit și nedeclarat al acestei legi odioase.” 

        (sursa: https://saccsiv.wordpress.com/2015/08/18/academia-catavencu-despre-legea-anti-legionara-sentintele-tribunalelor-evreilor-bolsevici-sunt-acum-considerate-valide-se-vrea-asasinarea-memoriei-victimelor-nu-poti-compara-20-de-ani-de-teroare-bo/);

        d) Creierul cenușiu al Legii antilegionare este evreul Alexandru Florian (fost propagandist al PCR și fiu de comunist activist), care a declarat că Institutul Wiesel (care este declarată  ,,instituție de interes public” ca și masoneria, subvenționată anual de la bugetul statului român, aflată ,,în subordinea Guvernului României și emite acte cu antetul acestuia!) va acorda consultanță judecătorilor în procese!… Oare ce fel de consultanță? Echidistantă sau părtinitoare? Și câte altele nu a mai declarat…;

        e) Legea 217 din 2015 nu promovează toleranța, ci dimpotrivă este foarte agresivă în spirit, instigă la ură, la antisemitism și dezbinare în societatea românească, pentru că ea IMPUNE O ANUMITĂ VERSIUNE ASUPRA ISTORIEI ȘI ÎNLĂTURĂ ORICE DIALOG CIVILIZAT ȘI CONSTRUCTIV. Această lege este practic dictatul ideologic al evreului Alexandru Florian și al Institutului Elie Wiesel;

        7 – Din punct de vedere istoric, această lege este contrară în mod flagrant adevărului istoric (cei mai mulți istorici (adevărați și nepărtinitori) nu împărtășesc etichetarea și condamnarea legionarilor de către regimul comunist (,,fasciști”, ,,extremiști”, ,,bandiți”, ,,criminali” etc.), regim declarat după cum se știe în mod oficial prin Raportul de condamnare a comunismului, drept ,,regim criminal” și citit în Parlament de la nivelul cel mai înalt din stat, al președinției României;

        8 – Din punct de vedere moral și spiritual, această lege este antiromânească, antinațională, anticulturală și aduce atingere ortodoxiei.

        VEDEM CĂ ACEASTĂ LEGE NU INCRIMINEAZĂ COMUNISMUL DUPĂ CUM NE-AM FI AȘTEPTAT, DAR ÎN MOD PARADOXAL ȘI CINIC INCRIMINEAZĂ ANTICOMUNISMUL… LEGEA 217 RĂSTOARNĂ PRACTIC ADEVĂRUL LA PRESIUNI POLITICE OCULTE DIN ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE DICTATE DE RAȚIUNI OBSCURE…

         Este antiromânească pentru că este îndreptată mai mult împotriva poporului român decât extremiștilor, care sunt atât de puțini și pe cale de dispariție… Dar inițiatorii ei credem că au urmărit exact contrariul, adică să încurajeze de fapt antisemitismul și extremismul în România.  

         Nu orice formă de naționalism trebuie incriminată, întrucât patriotismul curat nu este de condamnat iar naționalismul creștin (legionarismul din perioada interbelică) a activat în contextul istoric al propagării comunismului bolșevic de la răsărit pentru apărarea integrității teritoriale a României și a valorilor naționale (Partidul Comunist Român a fost scos în afara legii, fiind o anexă a Partidului Comunist din Uniunea Sovietică). Se știe ce au făcut comisarii sovietici mai ales în privința culturii române (zeci de mii de volume au fost INTERZISE). Ori această lege reintroduce la noi CENZURA față de autorii de factură legionară sau simpatizanți ai Mișcării Legionare și de aceea a fost botezată de mulți ca fiind o lege antilegionară.

         Cât privește efectele legii acesteia asupra ortodoxiei, putem spune că dă apă la moară celor care se opun canonizării sfinților închisorilor comuniste, îndeosebi Patriarhiei Române, care condamnă în mod tacit mai mult legionarismul și care are acum pretextul refuzării. Se știe că sfinții închisorilor au fost legionari sau simpatizanți ai acestora. De asemenea sunt batjocorite și supuse oprobiului public eroii și martirii anticomuniști, sunt executate public nenumărate personalități românești din trecut dar și din prezent precum Ion Gavrilă-Ogoranu, Petre Țuțea, Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Constantin Noica, Ernest Bernea, Eugen Ionescu, Valeriu Gafencu, Ioan Ianolide, Virgil Maxim, Traian Brăileanu, Mihail Polihroniade, Ion Ică, Constantin Gane, Gheorghe Racoveanu, George Manu, Nicolae Paulescu, Arșavir Acterian, Horia Stamatu, Mitropolitul Bartolomeu Anania, părinții Arsenie Boca, Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Arsenie Papacioc și mulți mulți alții, care au fost legionari, membri ai Frățiilor de Cruce sau simpli simpatizanți ai lor… Ele sunt scoase în mod forțat și arbitrar pe considerente politice (!) din memoria colectivă și din istoria poporului român… CU CE DREPT? Se uită faptul că au existat circa un milion de membri legionari în toată țara și aproape toată intelectualitatea românească din perioada interbelică (studenți, profesori, preoți, doctori, ingineri etc) a simpatizat cu Mișcarea Legionară, datorită căreia comunismul a întârziat să acceadă la putere în România cu cel puțin 20 de ani… Nu este acesta totuși un mare merit al acestei organizații anticomuniste?

         Iar cât privește crimele care i se impută mereu în spațiul public ostil, se merge în mod eronat pe scoaterea din context, pe răspunderea sau culpabilizarea colectivă, pe demonizarea Mișcării Legionare (văzută ca fascistă, extremistă ?!) și se exclud total informațiile istorice despre infiltrarea unor agenți externi în rândul acesteia după asasinarea lui Corneliu Zelea Codreanu și a celor 13 comandanți legionari și a altor adevăruri istorice. Există multe lucrări care au abordat și aceste teme.

        Un alt aspect important în opinia noastră este incriminarea discretă a legionarilor prin chiar Legea 51 din 1991 privind siguranța națională a României încă din timpul regimului neocomunist al lui Ion Iliescu (președinte care a acuzat public legionarismul, apreciat ca ,,implicat” în opinia sa în protestele din aprilie-iunie 1990 din Piața Universității):

        Art. 3. – Constituie amenintari la adresa sigurantei nationale a Romaniei urmatoarele: (…) h) initierea, organizarea, savirsirea sau sprijinirea in orice mod a actiunilor totalitariste sau extremiste de sorginte comunista, fascista, legionara sau de orice alta natura, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune in pericol sub orice forma unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei, precum si incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept;

Iar pe de altă parte, este foarte relevant modul în care este văzut legionarismul de către unii sau toți judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care au respins într-o speță cererea unui reclamant (fost deținut politic) pentru daune morale (vorbim astfel aici și de jurisprudență, de o decizie care devine obligatorie pentru toate instanțele care au de analizat procese similare!):

        ,,…În considerentele hotărârii de condamnare s-a reţinut că reclamantul împreună cu ceilalţi inculpaţi au activat în cadrul organizaţiei legionare din oraşul Slănic, deţinând funcţii de răspundere, dovedind un fanatism caracteristic organizaţiilor de tip fascist, intensificându-şi activitatea legionară clandestină împotriva regimului democrat popular, în special după 23 august 1944.

        S-a mai reţinut în legătură cu reclamantul că în anul 1945, după ce s-a întors de pe front, acesta şi-a reluat vechile legături cu legionarii cunoscuţi din activitate şi din detenţia din lagărul de la Târgul-Jiu, informându-se reciproc referitor la ştirile politice interne şi internaţionale şi comentând duşmănos măsurile şi hotărârile luate de regimul democrat popular, elogiind totodată elementele legionare. (…)

        În speţă, conform celor anterior arătate, condamnarea reclamantului s-a dispus pentru activitatea legionară desfăşurată de acesta. Or, mişcarea legionară a fost, în esenţă, o organizaţie de tip paramilitar terorist, de orientare naţionalist fascistă, cu caracter mistic religios, violent anticomunist, dar, printre altele, şi antisemit.

        Ca atare, raportat la dispoziţiile art. 7 din Legea nr. 221/2009, condamnarea pentru activitatea legionară nu intră în sfera de aplicare a acestei legi. În consecinţă, faţă de motivul pentru care reclamantul a fost condamnat, potrivit dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 221/2009, incidenţa acestei legi este exclusă în cauza de faţă, activitatea legionară neputând fundamenta dreptul la despăgubiri în condiţiile actului normativ în discuţie… (Detalii: http://legeaz.net/spete-civil-iccj-2012/decizia-1709-2012)

        Așa cum spunea cineva pe un site, prin această lege total aberantă și de rea credință se dorește practic ,,INSTAURAREA CENZURII INTERNETULUI pe criteriile corectitudinii politice, reincriminarea în masă a VICTIMELOR COMUNISMULUI și relegitimarea deciziilor criminale ale TRIBUNALELOR STALINISTE”…

         ÎNTREBARE CÂT SE POATE DE LEGITIMĂ: NU-I CĂUTĂM ÎN GAURĂ DE ȘARPE PE TORȚIONARII COMUNIȘTI CARE AU UCIS SUTE DE MII DE ROMÂNI, DAR ÎI RĂSTIGNIM A DOUA OARĂ PE CEI CARE AU PĂTIMIT ÎN PUȘCĂRIILE ȘI LAGĂRELE DE MUNCĂ ȘI DE EXTERMINARE COMUNISTE?… AȘA NE CINSTIM NOI EROII CARE AU MURIT PENTRU LIBERTATEA ȘI DEMNITATEA POPORULUI ROMÂN?…

 

         Prin urmare, solicităm și nu somăm pe Avocatul Poporului să depună excepția de neconstituționalitate la Curtea Constituțională a României. Este mai bine decât să fie depusă de partide politice. Doamne ajută! 

                           Cu considerație, MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

                                                               5 septembrie 2015

 

          NOTĂ:  AM DORI CA ACEST MEMORIU DESCHIS (PE CARE ÎL VOM TRIMITE ȘI PE ADRESA DE E-MAIL A INSTITUȚIEI AVOCATUL POPORULUI) SĂ FIE PRELUAT ȘI DE CĂTRE ASOCIAȚII SAU PARTIDE PENTRU A FI ÎMBUNĂTĂȚIT ȘI DEPUS LA DOSAR. DOAMNE AJUTĂ!

 

         HOLOCAUSTUL ROMÂNESC
         merisordan  Publicat pe 10 nov. 2012

         Un tribut adus victimelor regimului comunist. Versuri: Radu Gyr. Muzica: Mircea Rusu Band

 

         IOAN IOSIF FICIORU ȘI ORORILE DIN ÎNCHISORILE COMUNISTE (REPORTAJ TVR1 – 2012)  Publicat pe 28 sept. 2013

         Colonelul în rezervă Ioan Iosif Ficioru, în vârstă de 85 de ani, este considerat unul dintre cei mai de temuţi comandanţi din fostele închisori şi lagăre comuniste (http://youtu.be/yP0Ib_rrysY). La doar 25 de ani, era deja la comanda coloniei de muncă Poarta Albă. În 2012, Ioan Iosif Ficior a fost subiectul unui reportaj realizat de Camelia Csiki, difuzat la TVR1

http://www.facebook.com/fantvr1
http://www.tvr.ro
http://youtube.com/TVRcanaluloficial

 

          PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII ACCESAȚI LUCRĂRILE AUTORULUI RADU IACOBOAIE (JURNALIST, SCRIITOR, BLOGGER, DAR JURIST LA BAZĂ) DE PE BLOGUL MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI SAU URMĂTOARELE LINK-URI:

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/05/11/adevarul-despre-francmasonerie-si-miscarea-legionara-radu-iacoboaie/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/08/28/multi-romanii-nu-cunosc-nici-astazi-adevarul-despre-miscarea-legionara-radu-iacoboaie-28-august-2014/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/27/dezbateri-la-realitatea-tv-despre-legea-wiesel-antilegionara-care-impiedica-judecarea-genocidului-comunist/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/18/academia-catavencu-despre-legea-anti-legionara-sentintele-tribunalelor-evreilor-bolsevici-sunt-acum-considerate-valide-se-vrea-asasinarea-memoriei-victimelor-nu-poti-compara-20-de-ani-de-teroare-bo/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/27/frati-romani-prin-legea-217-din-2015-impotriva-legionarilor-masoneria-practic-pune-la-zid-nationalismul-patriotismul-si-impiedica-canonizarea-sfintilor-inchisorilor-comuniste/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/09/04/legea-wiesel-217-din-2015-dovada-clara-a-influentei-si-puterii-actuale-neocomuniste-din-romania/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/23/legea-wiesel-impotriva-legionarilor-este-fara-indoiala-o-creatie-a-masonilor-comunisti-din-romania/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/09/01/despre-asasinarea-memoriei-nationale-prin-legea-wiesel-217-din-2015/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/21/despre-genocidul-contra-legionarilor-cind-vorbim-articol-de-ioan-rosca/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/30/scrisoare-deschisa-presedintelui-klaus-werner-iohannis-un-roman-ii-cere-sa-fie-arestat-pe-baza-legii-wiesel-nr-217-din-2015/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/08/15/parintele-justin-parvu-cuvinte-impotriva-doctrinei-fasciste/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/07/09/miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-frati-romani-in-loc-de-o-lege-anticomunista-vom-avea-o-lege-antilegionara/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/06/21/miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-legionarii-nu-au-fost-fascisti-in-romania-nu-a-existat-fascism-iar-circa-80-dintre-sfintii-inchisorilor-comuniste-au-fost-legionari-tineri-din-fratiile-de-cruce/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/07/09/academia-romana-miscarea-legionara-nu-a-fost-fascista/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/15/de-ce-ion-iliescu-nu-a-fost-condamnat-nici-dupa-25-de-ani-de-la-caderea-oficiala-a-comunismului-in-romania/

https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/03/19/un-nou-atac-la-miscarea-legionara-istoricul-mircea-ionescu-quintus-la-realitatea-tv-radu-iacoboaie-19-martie-2015/  

21 de gânduri despre „MEMORIU DESCHIS CĂTRE AVOCATUL POPORULUI PRIVIND NECONSTITUȚIONALITATEA LEGII 217 – 5 septembrie 2015

  1. Radu Iacoboaie Autor post

   UN ARTICOL CARE MERITĂ CITIT

   Liviu Ornea: 217/2015 – o lege inutilă

   Tare nu-mi place legea asta nouă-veche, 217/2015, care incriminează „promovarea persoanelor vinovate de săvîrşirea unor infracţiuni de genocid, contra umanităţii şi de crime de război“ şi „interzice organizaţiile şi simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob“.

   Nu-mi place, în primul rînd pentru că nu ştiu ce înseamnă a promova cultul cuiva sau a ceva şi n-am văzut sintagma definită în lege; nu ştiu ce înseamnă simbol cu caracter rasist sau xenofob. Înţelesul unui semn, al unui simbol depinde de context. Steaua lui David, desenată în fugă peste numele meu de pe un afiş, se vrea o marcă, eventual injurioasă, a evreităţii mele şi, deşi afirmă un adevăr, o socotesc o expresie a antisemitismului celui care-a desenat-o; dar steaua lui David nu e un simbol cu caracter rasist. Am voie să spun că Troţki a fost un om inteligent? Dar o carte sau un articol care să discute despre mişcarea legionară are voie să scrie cineva, nu cumva e promovare a ei? Să spun că bine a făcut Antonescu că a lichidat rebeliunea şi i-a închis pe legionarii pe care i-a prins, am voie, sau lucrez astfel la cultul lui? În al doilea rînd, cine stabileşte cine s-a făcut vinovat de genocid sau de crime împotriva umanităţii (crimele de război, să zicem că le-a calificat Nürnbergul)? Legea condamnă „cultul persoanelor care s-au făcut vinovate de apartenenţa la mişcarea legionară şi au fost condamnate“. De cine? Ne bazăm pe sentinţele tribunalelor din deceniile cinci şi şase? Mi-e teamă să nu se ajungă la vină colectivă, ca atunci. Mi-e teamă să nu se ajungă la exagerări scandaloase (exemplele de aplicabilitate a legii pe care le-a dat Alexandru Florian: placa lui Nichifor Crainic pusă de Academie şi bustul lui Mircea Vulcănescu – are şi stradă – sînt cel puţin neinspirate şi dau apă la moara celor care văd condamnarea legionarismului drept o acţiune antiromânească, eventual impusă din afară, expresie a intereselor evreieşti).

   În al treilea rînd, nu-mi place legea asta pentru că nu mi se pare aplicabilă. Avem, cu siguranţă, legi care interzic scuipatul pe stradă şi aruncarea de hîrtii pe trotuar. Nu am auzit să fi luat cineva amendă pentru gesturile astea cotidiene. La fel va fi şi cu legea 217/2015. La urma urmei, legea (o ordonanţă de urgenţă) există din 2002, acum doar au completat-o şi precizat-o, şi nimeni n-a reacţionat la scrierile şi zicerile legionare, antisemite sau antirrom care umplu Internetul şi chiar presa scrisă.

   Îi vor amenda, oare, pe toţi tinerii care poartă tricou cu Che Guevara (dacă nici ăsta n-a ucis oameni…)? Vor închide discotecile „El comandante“ şi vor interzice melodia aceea lăcrămoasă care-l preamăreşte? Vor interzice reeditarea lui Mircea Eliade, a lui Noica? Sper că nu, ar fi absurd, nu cred că s-a gîndit cineva la asta. Dar mă tem că textul legii îngăduie orice fel de interpretare, îngăduie abuzuri oricît de absurde. Lucrurile sînt atît de delicate, încît, de teamă, absolut firească, să nu greşească, nimeni nu va risca să condamne pe cineva, chiar şi cînd delictul (în raport cu această lege) ar fi evident.

   Ca să aplici această lege, trebuie, printre altele, să rezolvi complicata problemă a separării biografiei de operă – artistică, ştiinţifică. Cine se va încumeta s-o facă?

   De altfel, nici nu cred că ar trebui reacţionat aşa, pedepsind. Nu sub ameninţarea pedepsei va scădea numărul de antisemiţi – dimpotrivă. Legea asta nu va face decît să alimenteze antisemitismul latent, filolegionarismul, care-şi va scoate şi el puţica lui verde, în semn de democraţie a naturii, va face să strălucească şi mai abitir nimbul „martirilor“ legionari. Iar dacă, prin extensie (încă neclară, din păcate, nestatuată explicit), se va aplica şi crimelor comuniste, atunci va spori numărul nostalgicilor care-şi vor aduce aminte sau doar îşi vor imagina ce bine era pe vremea lui Ceauşescu, cînd toţi aveau de lucru şi mergeau cu bilet prin sindicat la mare. Deja, reacţiile sînt virulente, citiţi-l pe Marcel Răduţ (preot şi jurnalist) în Adevărul, de exemplu – şi eu mă menajez, n-am cont de Facebook şi nu deschid, profilactic, bloguri ca ale fraţilor Roncea (nu de teama legii ăsteia o să-l închidă ei, o vor da pe pamflet, vor găsi ceva) şi evit revistele prolegionare, ca Rost, de pildă (sper că nu le-am promovat, Doamne, iartă-mă!, numindu-le).

   Legea aceasta păcătuieşte vrînd să reglementeze prea mult, fiind prea ambiţioasă. Poţi interzice, prin lege, amplasarea în oraş a unui bust al lui Antonescu sau al lui Zelea Codreanu. Dar nu le poţi interzice oamenilor să creadă că Antonescu şi Zelea Codreanu sînt martiri ai neamului şi binemerită, de fapt, acele busturi. Poţi interzice partidele care au în statut elemente ale doctrinelor fascistă şi legionară (şi încă: cine poate defini limpede doctrina legionară?). Dar nu poţi interzice oamenilor să adere, măcar în forul lor interior, la aceste doctrine. Iar dacă aceştia sînt mulţi, foarte mulţi (ce rost are să faci legi pentru cîteva cazuri?), atunci avem o mare problemă, care nu prin asemenea legi se va rezolva. Sentimentele legionare, antisemite, xenofobe, refulate undeva, în subconştientul colectiv, vor răbufni la un moment dat, şi explozia poate fi cumplită.

   Putem, însă, încerca să educăm, să convingem. E mult mai greu, şansele de izbîndă sînt, cred, mici. Dar merită încercat, în măsura în care nu sîntem de tot mizantropi. Antise­mitismul, rasismul, xenofobia, primitivismul, prostia – tot atîtea boli care nu se vindecă prin ucaz. Poate că nici nu se vindecă. (autor: Liviu Ornea, sursa: Observator Cultural, 27 august 2015)

   sursa: http://foaienationala.ro/liviu-ornea-2172015-o-lege-inutila.html

   Apreciază

   Răspunde
  2. Radu Iacoboaie Autor post

   ESTE BINE SĂ SE ÎNFIINȚEZE TRIBUNALUL INTERNAȚIONAL PENTRU INVESTIGAREA CRIMELOR COMUNISMULUI

   Ministrul eston al Justiţiei Urmas Reinsalu a propus înfiinţarea unui tribunal internaţional pentru investigarea crimelor comunismului în cadul unei conferinţe dedicate împlinirii a 76 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov. Miniştrii Justiţiei din Letonia, Lituania, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria şi Georgia au semnat un acord în acest sens.

   Ministrul eston a declarat că „oamenii trebuie să ştie despre suferinţele prin care au trecut milioane de oameni în urma rezultatelor crimelor nazismului şi comunismului”. El a arătat că, după procesul de la Nuremberg, crimele naziste au fost condamate legal, la nivel internaţional, în timp ce crimele regimului comunist nu au fost condamnate încă în acest mod.

   Alte articole
   O mistificare grosolană: Sputnik neagă Holodomorul
   Ce anunţam de aproape zece ani: fostul dictator chinez Jiang Zemin plasat “sub control”. Legături cu explozia din Tianjin
   Istoria, falsificată de comunişti. Crimele fostei Securităţi, aruncate în cârca legionarilor
   Radu Preda, preşedinte executiv IICCMER: „Legea antilegionară este de fapt o lege pro-comunistă”
   Alexandru Florian, legile din 1945 şi memoria victimelor
   Corneliu Coposu, schingiuit şi el de torţionarul Vişinescu. Seniorul l-a iertat [video]
   Fenomenul Piteşti – „comuniştii voiau să distrugă ţara, familia” (Video)
   Viitorul bate la uşă: Lech Walesa despre Ucraina şi mişcarea Tuidang ce zguduie comunismul chinez din temelii
   25 de ani de la Piaţa Universităţii: Neocomunismul rezistă
   O scrisoare deschisă zguduie lumea: adevăruri despre Masacrul din Tiananmen, Piaţa Universităţii a Chinei
   ”Trebuie să investigăm crimele comunismului pe plan internaţional şi să le condamnăm împreună. În prezent crimele regimurilor comuniste nu sunt de competenţa tribunalelor internaţionale. Ca urmare propun încheierea unui acord interstatal prin care să fie instituit un tribunal internaţional care să ancheteze crimele comunismului la fel ca pe acelea ale nazismului, a declarat Reinsalu, citat de ziarul Postimees.

   În opinia lui Reinsalu, memoria victimelor comunismului face necesară o asemenea abordare, iar noua generaţie de europeni trebuie să-şi asume responsabilitatea de a veghea la recunoaşterea crimelor comunismului.

   Reamintim că în România legea 217/2015, care incriminează cultul persoanelor vinovate de legionarism, fascism, rasism, xenofobie, precum şi promovarea unor simboluri, concepţii, doctrine, aparţinând aceluiaşi spectru ideologic, nu condamnă în niciun fel comunismul.

   Rămâne de văzut dacă autorităţile române vor semna această declaraţie de susţinere a înfiinţării unui Tribunal internaţional pentru investigarea crimelor comunismului.

   Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

   SURSA: http://epochtimes-romania.com/news/estonia-propune-un-tribunal-international-pentru-investigarea-crimelor-comunismului–237403

   Apreciază

   Răspunde
  3. Radu Iacoboaie Autor post

   O fi din cei 99%, sau este acel 1 % ?

   Cu multi ani in urma, un prieten evreu (unul dintre cei mai buni prieteni pe care i-am avut pina cind a plecat in Israel) mi-a spus ca din 100 de evrei, 99 au o inteligenta deosebita iar cel de-al o sutalea este timpit de bubuie.
   Il analizez pe Alexandru Florian, dar imi este greu sa-mi dau seama in ce categorie intra.
   A facut un proiect de lege ticalos, bolsevic, antiromanesc, neconstitutional – sa crezi ca acest proiect va fi votat in parlament fara sa-l conteste cineva la Curtea Constitutionala, ma facea sa presupun ca el este acel 1 %. Si totusi, Florian a avut dreptate – parlamentul a votat cu o zdrobitoare majoritate si nimeni nu a contestat incalcarea Constitutiei – deci, intra in cei 99 %. Romani, daca pentru voi conteaza, la alegerile din anul viitor, tineti-i minte pe parlamentarii actuali. Tineti-i minte, ca sa nu ii mai votati!
   Sa crezi ca aceasta noua lege, odata promulgata, nu va scoate in strada milioane de romani, ar fi insemnat sa fii acel 1 %. Si totusi, romanii nu au iesit in strada – deci Alexandru Florian intra in cei 99 %.
   Vazindu-se victorios pe toata linia, Alexandru Florian a continuat cu doua noi enormitati:
   „Orice român care se îmbracă în port naţional, fără să fie ţăran, este fascist, legionar” – o batjocura fara precedent la adresa traditiilor populare seculare!
   Apoi, a declarat ca „Legea 217 are ca obiect redarea corecta a memoriei Holocaustului prin interzicerea memoriilor concurente.” – adica, ni se interzice sa gindim, sa combatem minciunile sioniste!
   Citind aceste ultime declaratii, am crezut ca el este acel 1 %.
   Dar pentru ele, Victor Ponta nu l-a demis, asa cum ar fi fost normal (cum putem noi afla ce a discutat Victor Ponta cu Shimon Peres?).
   Pentru aceste declaratii, nu au iesit in strada milioane de romani. Cine sa iasa? In urma distrugerii programate a economiei romanesti, aceste milioane (adica cei tineri, care puteau sa iasa in strada) sint raspinditi in toata Europa, in toata lumea.
   Se pare ca Alexandru Florian face parte din cei 99 %.
   Romani care inca simtiti romaneste, cred ca pentru tara acesta este anul decisiv. Cei care va iubiti tara si care aveti dorinta si puterea sa faceti ceva pentru ea, organizati-va. Solicitati autorizatii pentru a protesta impotriva tuturor acestor abuzuri (si nu uitati, legea va obliga sa cereti aprobare – doar atit).
   Imi dau seama ca pina acum, timpit nu a fost Alexandru Florian – am fost eu.

   Dan Cristian Ionescu

   29 august 2015: Scrisoare Deschisă președintelui României! Un român îi cere lui Klaus Iohannis să fie arestat pe baza Legii nr. 217/2015 – Dan Cristian Ionescu (autorul cărții “Codul lui Lucifer”)

   Apreciază

   Răspunde
  4. Radu Iacoboaie Autor post

   COMUNICAT DIN PARTEA ASOCIAȚIEI FOȘTILOR DEȚINUȚI POLITICI

   Conducerea AFDPR, ţinând cont de părerea unanimă a celor 242 de delegaţi ai celui de al XXII-lea Congres, îşi exprimă solidaritatea cu d-l Radu Preda, Preşedintele Executiv al IICCMER, subliniind buna colaborare de până acum, susţinându-l în toate demersurile aflate în desfășurare cum ar fi:

   – Amendarea în regim de urgenţă a Legii nr. 217/2015, în sensul eliminării ambiguităţilor, precum şi a posibilităţii ca anumite articole să fie interpretate abuziv şi introducerea în aceeaşi lege a condamnării comunismului ca fiind un regim „criminal şi ilegitim”;

   – Identificarea şi continuarea trimiterii în faţa instanţelor de judecată a celor ce s-au făcut vinovaţi de crime săvârşite asupra luptătorilor anticomunişti;

   – Continuarea investigațiilor având drept finalitate recuperarea probelor crimelor comunismului în țara noastră;

   – Continuarea programului amplu de adunare a mărturiilor de istorie orală, informarea tinerei generații prin conferințe, concursuri, şcoli de vară, simpozioane etc.;

   – Urgentarea și continuarea demersurilor în vederea înființării, la București, a unui Muzeu al Crimelor Comunismului din România (MCCR), un proiect care ar trebui să fie transpartinic și să ilustreze comunicarea nemijlocită dintre clasa politică și societatea civilă.

   Pentru toate acestea, îi mulţumim dlui Preda și echipei sale de la IICCMER.

   Preşedinte AFDPR, Octav Bjoza

   sursa: http://afdpr.ro/informativ/3786

   Apreciază

   Răspunde
  5. Radu Iacoboaie Autor post

   EXCLUSIV. Cercetător Ioan Roșca: Domnule Ciorbea, aveți DATORIA să denunțați neconstituționalitatea legii 217. Nu vă puteţi ascunde laş atunci cînd Romania e tratată ca o colonie
   Posted on August 16, 2015, 9:13 am By Oana

   Cercetătorul Ioan Roșca face apel la Avocatul Poporului pentru a denunța caracterul neconstituțional al legii 217/2015 , denumită și antlegionară. Vă prezentăm mai jos sesizarea trimisă de domnul Roșca lui Victor Ciorbea.

   Domnule Ciorbea,
   Vă semnalăm că aveţi datoria legală şi morală de a denunţa neconstituţionalitatea legii 217/2015 (care completează şi modifică OUG nr.31/2002- o normă care era la rîndul său acut neconstituţională). Nu vă puteţi ascunde laş atunci cînd Romania e tratată ca o colonie în care băştinaşii sînt privaţi de libertate, ca o ţară învinsă în 1944 şi ocupată pînă azi.
   Dacă vă veţi deroba acum de la responsabilitatea de a apăra libertăţile cetăţeneşti- ce vă revine ca Avocat al Poporului, veţi păcătui fatal faţă de libertatea de conştiinţă a urmaşilor celor care s-au sacrificat, încercînd să-şi apere ţara şi demnitatea de urgia comunistă.
   A venit momentul să vă dovediţi buna credinţă sau să vă dezonoraţi iremediabil.
   V-aţi clădit cariera pretinzindu-vă un apărător al democraţiei, naţionalismului, creştinismului şi memoriei foştilor deţinuţi politici/ luptători anticomunişti, urcînd spre putere pe „culoarul” PNTcd. Veţi permite acum ca victimele comunismului să fie re-incriminate, întru protecţia călăilor şi moştenitorilor lor, prin impunerea unor legi nocive, paraşutate dinafara României?
   Vă cerem să faceţi demersurile de rigoare, faţă de toate instituţiile care se pot implica la un moment dat în corectarea situaţiei (în primul rînd Curtea Constituţională, dar şi ICCJ/CSM, parlament, presă etc.).

   Deschizînd lista de semnături: Ioan Roşca, cercetător interdiciplinar, purtător de cuvînt al Comitetului de Reprezentare a Victimelor Comunismului

   Semnaturile se pot adauga la adresa:
   http://www.petitieonline.com/legea_217_nu_este_constituionala
   Sursa- http://www.expresmagazin.ro
   – See more at: http://oanastanciulescu.ro/index.php/2015/08/16/exclusiv-cercetator-ioan-rosca-domnule-ciorbea-aveti-datoria-sa-denuntati-neconstitutionalitatea-legii-217-nu-va-puteti-ascunde-las-atunci-cind-romania-e-tratata-ca-o-colonie/#sthash.p8PlFm1a.dpuf

   sursa:http://oanastanciulescu.ro/index.php/2015/08/16/exclusiv-cercetator-ioan-rosca-domnule-ciorbea-aveti-datoria-sa-denuntati-neconstitutionalitatea-legii-217-nu-va-puteti-ascunde-las-atunci-cind-romania-e-tratata-ca-o-colonie/

   Apreciază

   Răspunde
  6. Radu Iacoboaie Autor post

   Legea 217/2015 nu este constituţională
   17 august 2015

   Domnule Ciorbea,

   Vă semnalăm că aveţi datoria legală şi morală de a denunţa neconstituţionalitatea legii 217/2015 (care completează şi modifică OUG nr.31/2002- o normă care era la rîndul său acut neconstituţională). Nu vă puteţi ascunde laş atunci cînd Romania e tratată ca o colonie în care băştinaşii sînt privaţi de libertate, ca o ţară învinsă în 1944 şi ocupată pînă azi.

   Dacă vă veţi deroba acum de la responsabilitatea de a apăra libertăţile cetăţeneşti- ce vă revine ca Avocat al Poporului, veţi păcătui fatal faţă de libertatea de conştiinţă a urmaşilor celor care s-au sacrificat, încercînd să-şi apere ţara şi demnitatea de urgia comunistă.

   A venit momentul să vă dovediţi buna credinţă sau să vă dezonoraţi iremediabil.

   V-aţi clădit cariera pretinzindu-vă un apărător al democraţiei, naţionalismului, creştinismului şi memoriei foştilor deţinuţi politici/ luptători anticomunişti, urcînd spre putere pe „culoarul” PNTcd. Veţi permite acum ca victimele comunismului să fie re-incriminate, întru protecţia călăilor şi moştenitorilor lor, prin impunerea unor legi nocive, paraşutate dinafara României?

   Vă cerem să faceţi demersurile de rigoare, faţă de toate instituţiile care se pot implica la un moment dat în corectarea situaţiei (în primul rînd Curtea Constituţională, dar şi ICCJ/CSM, parlament, presă etc.).

   Deschizînd lista de semnături: Ioan Roşca, cercetător interdisciplinar, purtător de cuvînt al Comitetului de Reprezentare a Victimelor Comunismului

   Note de precizare:

   1. Nu considerăm necesară/oportună enumerarea articolelor de Constituţie încălcate de legea 217, începînd cu dreptul la opinie şi asociere, continuînd cu prezumţia de nevinovăţie şi terminînd cu suveranitatea României-recunoscută de Constituţie. Legea este integral neconstituţională, antidemocratică, antilibertară şi antinaţională.

   2. Nu considerăm relevante limitările formale în calea intervenţiilor Avocatului Poporului. Contestăm obstacolele în calea democraţiei reale şi afirmăm puterea cetăţeanului asupra respectării Constituţiei. Dacă domnul Ciorbea nu găseşte căi formale de a-şi onora rolul de fond, solicităm oricărei instituţii implicabile să-şi facă datoria faţă de populaţia prinsă sub puterea statului.

   3. Nu aşteptăm ridicarea excepţiei de constituţionalitate în procese la legea 217/2015, pentru că vrem să ne împotrivim la timp, energic, încercării de intimidare a opiniei publice, prin promulgarea unor astfel de legi represive. Abrogarea ei nu ajunge- trebuie să împiedicăm recidiva – limitarea libertăţii noastre de către uzurpatorii instituţiilor ce pretind a ne reprezenta.

   4. Pentru documentare:
   http://lege5.ro/Gratuit/g4ztmnjxga/legea-nr-217-2015-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-31-2002-privind-interzicerea-organizatiilor-si-simbolurilor-cu-caracter-fascist-rasist-sau-xenofob-si-a-promov

   SEMNAȚI AICI: http://www.petitieonline.com/legea_217_nu_este_constituionala

   articol preluat de pe – http://www.petitieonline.com/
   sursa: http://www.unitischimbam.ro/legea-2172015-nu-este-constitutionala/

   Apreciază

   Răspunde
   1. Radu Iacoboaie Autor post

    Avocatul Poporului, somat să denunţe neconstituţionalitatea legii antilegionare. Petiţie pe internet
    articol – Loredana Diacu – epochtimes-romania.com
    16 august 2015

    Cercetătorul Ioan Roşca, unul din cei mai cunoscuţi militanţi pentru condamnarea crimelor comunismului şi a celor ce au împiedicat judecarea genocidului comunist după 1990 a lansat, duminică, pe internet, o petiţie prin care îi cere Avocatului Poporului să denunţe neconstituţionalitatea legii 217/2015, cunoscută îndeobşte sub titulatura de Legea Antilegionară.

    Reamintim că recent promulgata „Lege Antilegionară” are ca punct central interzicerea “organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter legionar” şi incriminarea “promovării concepţiilor legionare” şi a „cultului personalităţii” unor personaje legionare. Adoptată la iniţiativa institutului Elie Wiesel, legea bagă la pachet, alături de fascism, legionarismul, în ciuda faptului că procesul de la Nuremberg şterge orice legătură dintre ele.

    Acest act normativ a stârnit numeroase critici şi controverse căci, în timp ce face din elogierea legionarilor – reali sau doar etichetaţi ca atare de regimul comunist instaurat după 1944 – un act pasibil de pedeapsă, omite în schimb să condamne comunismul, ideologie ce a stat la bază unui regim criminal care a ucis, torturat, mutilat şi aruncat în închisori sute de mii de români.

    „Sunt greşeli impardonabile în aşa-zisa lege antilegionară. Cea mai izbitoare este lipsa condamnării comunismului. Se instituie o interpretare şi se omite ideologia care a produs cele mai multe crime. Mai mult, legea instituie delictul de opinie şi îl încadrează la fapte penale, ceea ce este extrem de grav”, declara recent preşedintele IICMER, Radu Preda.

    Potrivit lui Ioan Roşca, miza supremă a bătăliei din jurul legii 217 este evitarea recunoaşterii genocidului comunist din România, având ca efect principal evitarea condamnării autorilor genocidului comunist, căci ea proclamă în bloc vinovăţia foştilor deţinuţi politici acuzaţi de „fascism”, „legionarism”, „antisemitism”, „crime de război”- justificînd astfel încarcerarea prin care s-a realizat exterminarea lor.

    „Genocidul comunist s-a comis prin justiţie criminalizată, a operat în numele legii, într-un stat uzurpat. A legitima acea justiţie genocidară este echivalent cu a camufla/justifica acel genocid – adică tocmai păcatul negaţionist care se pretinde a fi combătut prin această lege.”, opinează Ioan Roşca pe http://www.piatauniversitatii.com.

    Mai mult, potrivit cercetătorului, care şi-a dedicat ultimii 25 de ani de viaţă studiului blocării condamnării genocidului comunist, majoritatea celor re-incriminaţi în bloc de legea 217 nu au nicio vinovăţie penală/reală, ci dimpotrivă au drept la reparaţie sau chiar meritul de a se fi sacrificat pentru apărarea independenţei şi libertăţii.

    articol preluat de pe http://epochtimes-romania.com/
    sursa: http://www.unitischimbam.ro/legea-2172015-nu-este-constitutionala/

    Apreciază

  7. Radu Iacoboaie Autor post

   MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – ÎNTREBĂRI LEGITIME PRIVIND LEGEA 217 DIN 2015:

   ART.1 – CE ÎNSEAMNĂ ÎN INTERPRETAREA LEGIUITORULUI ,,infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”?…

   ART.2 – UN TEXT EXTREM DE VAG, AMBIGUU ȘI INTERPRETABIL, DATORITĂ LIPSEI DEFINIRII TERMENILOR ȘI CARE POATE CONDUCE LA NENUMĂRATE ABUZURI ȘI PROCESE:
   a) ”prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist.”…
   c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale;“.

   ,,prin orice hotărâre recunoscută în România”…
   ADICĂ DE PILDĂ ȘI PRIN ACTE EMISE DE INSTITUTUL ELIE WIESEL AFLAT ÎN SUBORDINEA GUVERNULUI ROMÂNIEI?!…

   CE ÎNSEAMNĂ ÎN INTERPRETAREA LEGIUITORULUI ,,promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe” și ,,naţionalismul extremist”?…

   ART.2 f) prin Mişcarea Legionară se înţelege o organizaţie fascistă din România care a activat în perioada 1927-1941 sub denumirile de «Legiunea Arhanghelului Mihail», «Garda de Fier» şi «Partidul Totul pentru Ţară»
   MIȘCAREA LEGIONARĂ A FOST FASCISTĂ? ESTE FASCISTĂ DOAR PENTRU CĂ UN DEPUTAT NICA DE LA PSD, A GĂSIT ÎN DEX ȘI ÎNTR-UN MANUAL DE ISTORIE ACEST ,,ADEVĂR”?!…
   NOI CREDEM CĂ NICIO INSTITUȚIE PUBLICĂ DIN ROMÂNIA SAU VREUN TRIBUNAL INTERNAȚIONAL NU A SUSȚINUT ȘI DOVEDIT PÂNĂ ACUM CĂ MIȘCAREA LEGIONARĂ AR FI FOST FASCISTĂ… CUM ESTE POSIBIL CA UN POLITICIAN, NICI MĂCAR ISTORIC SĂ PROPUNĂ ȘI SĂ FIE ACCEPTATĂ PROPUNEREA LUI PE O TEMĂ ISTORICĂ?

   Articolul 5 Fapta persoanei de a promova, în public, cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi fapta de a promova, în public, idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, în sensul art. 2 lit. a), se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
   Articolul 6 (1) Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.
   CENZURĂ ȘI PEDEAPSĂ! VĂ DAȚI SEAMA? ÎNCHISOARE PENTRU PROMOVAREA ÎN SPAȚIUL PUBLIC (MEDIA) A UNOR ,,idei, concepţii sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe” și ,,cultul persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război”??? FRAȚI ROMÂNI, UNDE MAI VEDEȚI LIBERTATEA DE EXPRIMARE CÂȘTIGATĂ CU SÂNGE ÎN ROMÂNIA ÎN DECEMBRIE 1989?

   PEDEAPSA ESTE MAI MARE PENTRU FOLOSIREA INTERNETULUI…
   (3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul unui sistem informatic constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

   Articolul 12 Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative, referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea infracţiunilor de genocid contra umanităţii şi de crime de război.
   ADICĂ A TUTUROR PERSONALITĂȚILOR MIȘCĂRII LEGIONARE (INCLUSIV PREOȚI ȘI DUHOVNICI ORTODOCȘI), A MAREȘALULUI ION ANTONESCU?…

   DESPRE CARE PERSOANE ESTE VORBA MAI EXACT?… LEGEA NU SPUNE, NU EXEMPLIFICĂ…
   Articolul 13 (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice.

   ART.13 (2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.
   ADICĂ, SPRE EXEMPLU, VA FI INTERZISĂ FUNDAȚIA ION GAVRILĂ OGORANU, PENTRU CĂ ERA LEGIONAR?…

   Apreciază

   Răspunde
 1. Radu Iacoboaie Autor post

  DESPRE FOSTUL AVOCAT AL POPORULUI:

  Avocatul Poporului a sunat la Nasu TV să îi ia apărarea lui Adrian Năstase – adevarul.ro
  Adevărul Publicat pe 14 iun. 2012

  Avocatul Poporului ameninţă cu sesizarea Curţii Constituţionale în cazul judecătoarei Ioana Bogdan, despre care avocaţii fostului premier spun că nu are decret de numire semnat de preşedintele României. http://tinyurl.com/c6y7tz5

  Apreciază

  Răspunde
 2. Radu Iacoboaie Autor post

  CUM SĂ VĂ PROTEJAȚI DE ATACURILE CIBERNETICE ȘI FURTUL DATELOR PERSONALE

  Primirea călduroasă a Windows 10 a fost umbrită de temerile legate de colectarea de date, de utilizarea unor funcţii de monitorizare şi spionare care sunt incluse în mod automat în noul sistem de operare. De fapt, mulţi oameni au evitat update-urile la Windows 10 din cauza acestor temeri, conform website-ului bgr.com.

  Analiştii au dat sfaturi despre cum pot fi blocate o mare parte dintre aceste trăsături pentru colectarea de date şi au oferit şase aplicaţii gratuite care ar putea ajuta la suspendarea altor funcţii ale Windows 10 ce ar putea compromite datele utilizatorilor.

  Dar se pare că Windows 10 nu este singurul sistem de operare de la Microsoft care colectează datele utilizatorilor fără ca aceştia să fie conştienţi de asta.

  După valul iniţial de temeri în ceea ce priveşte securitatea Windows 10, oamenii au început să analizeze mult mai atent secţiunea de “termeni şi condiţii” prezentată de Microsoft. Nu a trecut mult timp până la descoperirea unor noi probleme.

  Alte articole
  Furturi cibernetice: Rusia şi China, capabile să deconspire şi monitorizeze spioni SUA
  Hackerii care au atacat Ashley Madison publică datele a zeci de milioane de utilizatori
  China abuzează de regulile OMC pentru a controla companiile hi-tech străine
  Firmă de spyware care a vândut tehnologie de supraveghere regimurilor autoritare supusă unui atac cibernetic major
  China învinuită pentru “paralizarea” bursei din New York
  Se ascute războiul cibernetic. Din vânător, Kaspersky ajunge vânat. Israelul suspectat
  Conform unui articol publicat de gHacks, noile update-uri oferite recent pentru Windows 7 şi 8.1 includ câteva trăsături de colectare şi monitorizare a datelor cu care o mare parte din utilizatori nu s-ar simţi confortabili.

  Există patru update-uri în discuţie şi descrierea fiecăruia a fost extrasă de pe website-ul celor de la Microsoft.

  KB3068708. Acest update adaugă serviciul de monitorizare “Diagnostics and Telemetry”. Aplicând acest serviciu, puteţi adăuga beneficiile ultimei versiuni de Windows la sistemele care nu au fost încă actualizate. Update-ul poate susţine de asemenea aplicaţii care sunt subscrise la Visual Studio Application Insights.

  KB3022345 (înlocuit de KB3068708). Acest update introduce serviciul “Diagnostics and Telemetry” pe dispozitivele în-market. Aplicând acest serviciu, puteţi adăuga beneficiile ultimei versiuni de Windows la sistemele care nu au fost încă actualizate. Update-ul susţine de asemenea aplicaţii care sunt subscrise la Visual Studio Application Insights

  KB3075249. Acest update adaugă puncte de telemetrie la trăsătura User Account Control (UAC) pentru a colecta informaţii.

  KB3080149. Acest pachet actualizează serviciul “Diagnostics and Telemetry” la dispozitivele existente. Acest serviciu adaugă beneficiile ultimei versiuni de Windows la sistemele care nu au fost încă actualizate. În plus, acest update susţine aplicaţii care sunt subscrise la Visual Studio Application Insights.

  Conform raportului, Microsoft ignoră orice instrucţiune modificată în fişierul Hosts şi operează schimburi de date cu adresele vortex-win.data.microsoft.com şi settings-win.data.microsoft.com, probabil şi cu alte adrese.

  Aşadar, ce se poate face pentru a opri acest proces?

  În primul rând, utilizatorii pot evita să instaleze aceste patru update-uri. Dacă au fost deja instalate, ele pot fi dezinstalate din Control Panel, sau utilizatorii ce deţin cunoştinte avansate pot tasta următoarele patru comenzi:

  wusa /uninstall /kb:3068708 /quiet /norestart
  wusa /uninstall /kb:3022345 /quiet /norestart
  wusa /uninstall /kb:3075249 /quiet /norestart
  wusa /uninstall /kb:3080149 /quiet /norestart
  După ce sunt dezinstalate aceste update-uri, utilizatorii pot folosi mecanismul Windows Update pentru a le “ascunde” astfel încât sistemul de operare să nu încerce să le reinstaleze (pentru mai multe detalii https://technet.microsoft.com/en-uş/magazine/ff382716.aspx

  Dacă v-a plăcut acest articol, vă invităm să vă alăturaţi, cu un Like, comunităţii de cititori de pe pagina noastră de Facebook.

  Articolul în engleză: It’s Not Just Windows 10, Windows 7 and 8 Are Also Tracking You – Here’s How to Stop Them

  SURSA: http://epochtimes-romania.com/news/sistemele-de-operare-windows-7-8-si-10-sunt-capabile-sa-va-monitorizeze-cum-poate-fi-oprit-acest-proces–237816

  Apreciază

  Răspunde
 3. Radu Iacoboaie Autor post

  Legionarul Ion Gavrilă Ogoranu, in lupta cu ciuma IUDEO-comunista.
  traditionalistul Încărcat pe 11 nov. 2010

  Luptătorii din munţi, Grupul Gavrilă
  Ion Gavrilă Ogiranu, zis Moşu
  Remus Sofonea, zis Brâncoveanu
  Laurean Haşu, zis Leu
  Gheorghe Haşu, zis Ghiţă
  Andrei Haşu, zis Baciu
  Ion Chiujdea, zis Profesorul
  Toma Pirău, zis Porâmbu
  Victor Metea
  Jean Pop, zis Fileru
  Nelu Novac
  Gelu Novac
  Silviu Socol
  Ion Ilioi
  Nicolae Mazilu
  Ion Mogoş

  În zona Făgăraşului existau la sfârşitul anilor ’40 mai multe formaţiuni subversive anticomuniste (cu componenţă legionară):
  la Făgăraş, grupul Ion Ilioiu- Remus Sofonea;
  în jurul oraşului Făgăraş, grupul Ioan Mogoş, Nicolae Mazilu şi Ioan Victor Pica (care a reînfiinţat Frăţiile de Cruce, organizaţia de tineret a Mişcării Legionare, la Liceul „Radu Negru”);
  în partea răsăriteană a judeţului, grupul „Vultanul” (sau „Vultanii”), condus de învăţătorul Ion Pridon din Părău (fost voluntar în armata română în primul război mondial, ofiţer în rezervă), studentul Marcel Cornea, învăţătorul Ioan Boamfă şi tânărul Ioan Buta;
  organizaţia învăţătorului Olimpiu Borzea, în jurul localităţii Viştea de Jos5.
  În organizaţia „Vultanii” a fost implicat şi Ion Gavrilă, împreună cu alţi tineri legionari membri ai Frăţiilor de Cruce (FDC-işti).

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Memorialul Durerii: Torţionarii – Alexandru Vişinescu
   TVR
   Publicat pe 28 nov. 2013
   În ultimul episod din seria Torționarii, Lucia Hossu Longin ne propune pe 30 noiembrie, la Memorialul Durerii, pe TVR2, un documentar despre Alexandru Vişinescu.

   Şef al Penitenciarului de pedeapsă Maior Alexandru Vişinescu a condus închisoarea tăcerii de la Râmnicu Sărat între anii 1950-1963. Metoda sa preferată de schingiuire era bătaia cu biciul. Nouăzeci la sută dintre cei întemniţaţi acolo (35 de persoane) au murit. Sunt câteva personalităţi cunoscute: Ion Mihalache, Horia Măcelariu, general Constantin Pantazi, Victor Rădulescu Pogoneanu, Ion Ovidiu Borcea, Jenică Arnăutu, comandorul Gheorghe Jienescu, Aurel Dobrescu, dr. Gheorghe Plăcinţeanu asasinaţi la Rm. Sărat. Şi el are scrisori de recomandare, ca şi Ciolpan sau Szabo, de la cei pe care „i-a tratat cu omenie”. Oare morţii mai au corespondenţă cu Vişinescu?

   http://www.facebook.com/fantvr2
   http://www.tvr.ro
   http://www.tvrplus.ro
   http://youtube.com/TVRcanaluloficial

   Apreciază

   Răspunde
 4. Pingback: AȚI CITIT CU ATENȚIE PREVEDERILE LEGII 2017 DIN 23.07.2015 (WIESEL SAU ANTILEGIONARE)? MAI MULTE ÎNTREBĂRI LEGITIME DIN PARTEA MIȘCĂRII PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – 6 septembrie 2015 | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

 5. anonim

  Cum îşi cinsteşte statul român criminalii. Fantomele trecutului de pe străzile noastre.
  http://adevarul.ro/cultura/istorie/cum-isicinsteste-statul-roman-criminalii-fantomele-trecutului-strazile-noastre-1_56054451f5eaafab2cfda901/index.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=Cum+%C3%AE%C5%9Fi+cinste%C5%9Fte+statul+rom%C3%A2n+criminalii.+Fantomele+trecutului+de+pe+str%C4%83zile+noastre+-+26.09.2015&utm_content=Newsletter-258957-20150926

  Apreciază

  Răspunde
 6. Pingback: O LECȚIE DE ISTORIE CARE NU SE ÎNVAȚĂ ÎN ȘCOALĂ – ADEVĂRUL DESPRE MIȘCAREA LEGIONARĂ – Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei, 14 martie 2016 | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s