PROPUNERI ADRESATE PARLAMENTARILOR ROMÂNI DIN PARTEA ASOCIAȚIEI MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – Radu Iacoboaie, 19 mai 2015

          Asociația Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei aduce în atenția parlamentarilor români câteva propuneri în interesul tuturor cetățenilor români care doresc într-adevăr respectarea drepturilor lor prevăzute în legea fundamentală a statului român, care este Constituția.

         1 – Suspendarea actualului sistem informatic utilizat de CNASS și întreruperea activării cardurilor electronice de sănătate până la revizuirea Legii sănătății, prin care să se garanteze protecția datelor cu caracter personal. Modificările să fie supuse unor dezbateri publice și apoi dezbătute în Comisii și în plenul celor două Camere ale Parlamentului României, nu prin Hotărâri de Guvern;                  

         2 – Efectuarea în prealabil a unui audit extern de securitate informatică (un audit independent) prin care să fie identificată soluția cea mai bună existentă în momentul de față pe plan internațional pentru securizarea reală a datelor cu caracter personal; 

        3 – Realizarea unui studiu de impact (interdisciplinar) prin care să fie analizat modul în care dosarul electronic de sănătate și sistemul informatic utilizat pot aduce atingeri grave vieții private și intereselor legitime ale cetățenilor români (îndeosebi lămurirea tuturor aspectelor privind traficul de organe la nivel național și internațional);

        4 – Revenirea la sistemul practicat anterior, dovedindu-se calitatea de asigurat prin prezentarea la medic a adeverinței de salariat, respectiv a adeverinței de elev sau student, cuponul de pensie, carnetul de șomer, adeverința de șomaj pentru șomerii neindemnizați, dovada plății la CNASS pentru liberprofesioniști;

        5 – Abandonarea utilizării cipurilor RFID în documente întrucât CNP-ul este suficient pentru a asigura dovada identității persoanei iar IDENTITATEA ELECTRONICĂ nu prezintă nici un fel de garanții de securitate și poate fi ușor falsificată de către persoane neautorizate necunoscute, cunoscute generic sub denumirea de hackeri, despre care nu putem ști cu certitudine nici pentru cine lucrează și nici în ce scopuri. Știm însă că aceste cipuri RFID fac parte integrantă și necesară din sistemul global de supraveghere și control CARE NI SE IMPUNE. Falsificarea datelor, furturile de identitate, eliminarea fizică a persoanelor indezirabile (antisistem) prin modificarea unor date medicale de pildă când sunt internați și li se fac perfuzii, sunt realmente pericole de o gravitate extremă pentru viața și libertatea omului și chiar putem vorbi despre un atentat la siguranța națională!

         Parlamentarii noștri ar trebui să țină măcar seama de sondajele efectuate în ultimii ani, care ne arată clar că aproximativ 87% dintre români se declară ortodocși iar cardurile și documentele cu cip RFID conduc la pecetluirea identității mai întâi, care este un pas important spre pecetluirea fizică (finală) prin implantarea microcipului RFID în corpul omenesc.

         Marii duhovnici din România și alte țări ortodoxe au tras semnalul de alarmă și s-au pronunțat ferm împotriva acestor cipuri de supraveghere și control, aducând argumente valide și temeinice în acest sens.

         Din moment ce cardurile electronice de sănătate îngreunează activitatea medicilor și farmaciștilor în derularea serviciilor medicale, din moment ce creează premisele fraudării datelor medicale într-un sistem informatic foarte vulnerabil și nu ajută nicidecum actul medical, ridicăm câteva întrebări cât se poate de legitime. Cui folosește de fapt acest card electronic de sănătate? Este justificată alocarea a peste 60 de milioane de euro de la bugetul statului pentru implementarea lui, în condițiile în care avem multe probleme în sistemul de sănătate, spitale cu datorii, cu ambulanțe vechi, confruntate cu o lipsă de medicamente etc? Mai ales că este un proiect provizoriu și în anii următori se dorește implementarea cărților de identitate cu cip RFID… De ce credeți că Germania a suspendat numai după 4 ani acest sistem informatic din domeniul sănătății?

           ,,Totodată, există o sumă de dovezi care arată că sistemul este nesigur. De exemplu, în Marea Britanie, în sistemul naţional de sănătate s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi, iar în Franţa, fraudele se fac în continuare fără nici o oprelişte în cadrul unui sistem informatic de carduri. În Germania, proiectul similar (unul dintre cele mai mari din Europa) care cuprindea card, reţetă şi dosar electronic a fost suspendat după 4 ani din cauza imposibilităţii asigurării securităţii şi confidenţialităţii reţelei. O contribuţie importantă au avut medicii germani care au ieşit în stradă şi au refuzat să achiziţioneze aparatura necesară. Lipsa de securitate şi stabilitate a platformei informatice de sănătate din România este demonstrată şi de blocarea recentă a serverelor CNAS…” (http://www.manastirea-amd.ro/argumente-pentru-a-refuza-cardul-de-sanatate-inregimentarea-electronica-in-sistemul-antihristic.html) NOTĂ: Chiar dacă site-ul acesta aparține stiliștilor (BOSV) informațiile sunt acestea sunt importante.

           Noi, cetățenii români, declarăm că nu suntem nici mărfuri cu cod de bare, nici simple numere (chiar dacă avem deja un CNP), nici infractori. Nici măcar deținuții de drept comun nu trebuie să fie cipați, controlați și supravegheați prin unde radio prin tehnologia RFID. Noi nu dorim să trăim într-un lagăr electronic și respingem DICTATURA BIOMETRICĂ! 

          Distinși parlamentari, dorim a sublinia faptul că pe umerii dumneavoastră purtați o răspundere uriașă față de poporul român care v-a mandatat. Există o zicală populară care ne spune că ,,a fi om e lucru mare”… Parafrazând acest mesaj, spunem că în lumea de astăzi a fi parlamentar este un act de curaj și asumare a unei mari răspunderi.

         Nu este chiar atât de greu de sesizat faptul că sistemul global urmărește pretutindeni cu tenacitate și în mod sistematic și gradat INTRODUCEREA PE SCARĂ LARGĂ A CIPURILOR RFID pentru monitorizarea, manipularea și controlul absolut al tuturor cetățenilor lumii. De altfel vom observa că practic orice dictatură și orice sistem totalitar începe prin acțiuni de control asupra societății civile și cetățenilor responsabili.

         NOTĂ: La ultima dezbatere publică privind introducerea cardurilor electronice de sănătate din data de 16 ianuarie 2015, am constatat o atitudine de sfidare, desconsiderare și lipsa unui dialog real și constructiv între reprezentanții statului și societatea civilă, mai ales pe problemele cele mai acute: securitatea sistemului informatic și problemele de natură juridică. Domnul Mihai Bejat (specialist în IT) nu a rostit un cuvânt și a plecat neobservat în timp ce doamna juristă de față mesteca într-una și fără nici o jenă gumă… Adică această întâlnire și dezbatere n-a fost decât o simplă formalitate prevăzută de lege iar alternativa cu mare greutate acceptată – ADEVERINȚA DE ASIGURAT DE LA CNASS și valabilă doar trei luni, n-a fost soluția cea bună…  

                   Cu dragoste întru Hristos, nevrednicul și păcătosul Radu Iacoboaie

 

 O hotărâre recentă a Curții Europene de Justiție arată că emiterea de acte de identitate biometrice nu e impusă de UE, ci este la latitudinea statelor membre. Iar în anul 2012 Curtea Constituțională a Franței a respins, ca neconstituțional, proiectul de lege privind actele biometrice cu cip. Iată câteva linkuri pe această temă:

 

DECIZIA CURȚII (A Patra Cameră) 16 Aprilie 2015 (*)


(Domenii de interes: Libertate, securitate și justiție – Pașaport biometric – date biometrice – Legea No. 2252/2004 – Articolul 1(3) – Articolul 4(3) – Folosirea datelor biometrice pentru alte scopuri decât eliberarea pașaportului – Constituirea și folosirea bazelor de date conținând date biometrice – Garanții legale – Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene – Articolele 7 și 8 – Directiva 95/46/EC – Articolele 6 și 7 – Dreptul la intimitate – Dreptul la protecția datelor personale – Aplicații la cardurile de identitate)
…………………………………………………………………………….
1 Aceste cereri pentru o decizie preliminară privesc interpretarea Articolelor 1(3) și 4(3) ale Regulamentului (EC) Nr. 2252/2004 din 13 Decembrie 2004 asupra standardelor de securitate pentru date biometrice în pașapoarte și documente de călătorie eliberate de Statele Membre (OJ 2004 L 385, p.1), corectat de Regulamentul (EC) Nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 (OJ 2009 L 142, p.1, și corectura OJ 2009 L188, p.127) („Regulamentul Nr. 2252/2004”).
2 Cererile au fost făcute în discuțiile dintre Dl. Willems, Dl. Kooistra, D-na Roest și D-na van Luijk și Burgemeester van Nuth, the Burgemeester van Skarsterlân, the Burgemeester van Amsterdam și the Burgemeester van Den Haag, respectiv, privind refuzul celor din urmă de a le elibera cetățenilor un pașaport (C446/12, C448/12 and C449/12) și o carte de identitate (C447/12) fără a li se înregistra datele biometrice.
………………………………………………………………………………………………..

Pe această bază Curtea (A Patra Cameră) decide:

1. Articolul 1(3) al Regulamentului Consiliului (EC) Nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 asupra standardelor de securitate pentru date biometrice în pașapoarte și documente de călătorie eliberate de Statele Membre corectat de Regulamentul (EC) Nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009, trebuie interpretat în sensul că regulamentul nu este aplicabil la cărțile de identitate eliberate de Țările Membre cetățenilor lor, cum sunt cărțile de identitate daneze, indiferent de perioada de valabilitate și de posibilitatea de a le folosi în scopul călătoriei în afara acelui stat.

2. Articolul 4(3) al Regulamentului Nr. 2252/2004, corectat de Regulamentul Nr. 444/2009, trebuie interpretat în sensul că nu se cere Țărilor Membre să garanteze, în legislația lor, că datele biometrice colectate și stocate în acordanță cu acel regulament nu vor fi colectate, procesate și folosite pentru alte scopuri în afara eliberării pașaportului sau documentului de călătorie, întrucât aceasta nu este o problemă care să intre în scopul acelui regulament.

SURSA: http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=EN&mode=lst&docid=163716&occ=first

 

 1. Regulamentul Nr. 2252/2004 din 13 Decembrie 2004 asupra standardelor de securitate pentru date biometrice în pașapoarte și documente de călătorie eliberate de Statele Membre 

  (acesta se gaseste, la 
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R2252  
  o sa vedeti un rand cu fisiere pdf, de unde selectati fisierul in limba romana)

  si corectura la acest regulament, anume Regulamentul (EC) Nr. 444/2009   

  (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=OJ:L:2009:142:TOC ).
  Corectura aceasta, din cate am vazut eu, nu vizeaza articolul care ne intereseaza din
  Regulamentul Nr. 2252/2004 din 13 Decembrie 2004, anume Articolul 1(3).

   

http://www.pogowasright.org/eu-court-of-justice-fingerprints-in-passports-is-not-an-eu-issue/

         Pentru mai multe detalii, vă rugăm să accesați articolul de mai jos și link-urile la care mai face trimitere:

         https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/05/18/introducerea-obligatorie-a-cardurilor-electronice-de-sanatate-video-inceputul-dictaturii-biometrice-in-romania/

 

Publicitate

5 gânduri despre „PROPUNERI ADRESATE PARLAMENTARILOR ROMÂNI DIN PARTEA ASOCIAȚIEI MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI – Radu Iacoboaie, 19 mai 2015

 1. Radu Iacoboaie Autor post

  PENTRU CEI CARE DORESC ALTERNATIVA LA CARDURILE ELECTRONICE DE SĂNĂTATE – ADEVERINȚA DE ASIGURAT

  Pentru a obtine aceasta adeverinta si mai ales pentru a evita cozi
  foarte lungi la ghiseul de informatii va prezint in continuare ce
  trebuie facut in functie de situatia fiecarei persoane.

  Atentie. Pentru a primi aceasta adeverinta fiecare persoana trebuie
  sa mearga personal la sediu CNAS de care apartine. Daca merge alta
  persoana aceasta trebuie sa aiva neaparat IMPUTERNICIRE NOTARIALA.

  Pentru a ridica adeverinta trebuie mers la Casa Judeteana de
  Asigurari de Sanatate si la Bucuresti la Casa Nationala de Asigurari
  de Sanatate a Municipiului Bucuresti numai la sediul din Strada
  Gheorghe Titeica.
  Aici se urca la etajul 1. Dupa ce se iese de pe scari ori din lift se merge
  in partea dreapta unde se ajunge intr-o camera mare cu multa lume care
  asteapta la informatii. Daca aveti toate hartiile pe care le voi
  prezenta in continuare veti evita aceasta coada si mergeti direct la
  usa care se afla in partea stanga dupa un colt al acestei camere mari.
  Ar trebui sa fie camera numarul 2 insa nu este scris nici un numar pe
  usa. In aceasta camera se merge doar la biroul cu numarul 4 care este
  pentru eliberat adeverinte.

  In functie de situatia in care se afla fiecare persoana va tebui sa
  aiva urmatoarele documente.

  Varianta 1. Ati predat daja cardul electronic de sanatate direct la
  unul din sediile CNAS impreuna cu declaratia de respingere.

  Trebuie sa aveti:
  1. Copie dupa buletin
  2. Cererea completata pentru eliberarea adeverintei de asigurat. Pe
  aceasta cerere trebuie sa scrieti la care sediu al CNAS ati predat
  cardul electronic de sanatate. Pentru Bucuresti a putut fi predat la
  sediul din strada Gehorghe Titeica, la sediul din Floreasca ori la
  sediul din strada Dinicu Golescu. La numarul de identificare format
  din 20 de casute nu trebuie neparat sa scrieti ceva.
  3. Declaratia de respingere pe care aveti trecut numarul de
  inregistrare ori hartiuta cu acest numar in cazul in care nu ati facut
  declaratia in doua exemplare.

  Varianta 2. Ati trimis cardul electronic prin Posta.
  Trebuie sa aveti
  1. Copie dupa buletin
  2. Cererea completata pentru eliberarea adeverintei de asigurat. Pe
  aceasta cerere trebuie sa scrieti la care sediu al CNAS ati trimis
  prin Posta cardul electronic de sanatate. Pentru Bucuresti a putut fi
  trimis la sediul central din Calea Calarasi ori la unul din sediile
  municipale din strada Gehorghe Titeica, din Floreasca ori din strada
  Dinicu Golescu. La numarul de identificare format din 20 de casute nu
  trebuie neparat sa scrieti ceva.
  3. Confirmarea de primire de la Posta Romana care a insotit
  trimiterea acestuia. In cazul in care nu aveti aceasta confirmare de
  primire de la Posta pot sa faca probleme insa insistati si mai ales
  indicati corect adresa sediului la care ati trimis plicul. Toate
  cardurile elctronice trimise inapoi se afla la acest birou grupate pe
  sediile CNAS la care au fost trimise inapoi.
  4. Este bine sa aveti o declaratie pe propria raspundere prin care
  respingeti cardul electronic de sanatate in doua exemplare pe care o
  dati acum si solicitati sa va puna stampila de inreginstrare o data cu
  eliberarea adeverintei.
  In cazul in care ati depus deja o astfel de declaratie sa o aveti
  si daca vor sa o ataseze la dosar sa ii spuneti sa ii faca o copie si
  sa va lase originalul.
  Daca vrea sa pastreze confirmarea de primire solicitati sa ii faca
  copie pentru dosar si sa va lase originalul.

  Varianta 3. Ati refuzat primirea.
  Trebuie sa aveti
  1. Copie dupa buletin
  2. Cererea completata pentru eliberarea adeverintei de asigurat. La
  numarul de identificare format din 20 de casute nu trebuie neparat sa
  scrieti ceva.
  3. Este bine sa aveti o declaratie pe propria raspundere prin care
  respingeti cardul electronic de sanatate in doua exemplare pe care o
  dati acum si solicitati sa va puna stampila de inreginstrare o data cu
  eliberarea adeverintei.
  In cazul in care ati depus deja o astfel de declaratie sa o aveti
  si daca vor sa o ataseze la dosar sa ii spuneti sa ii faca o copie si
  sa va lase originalul.
  4. Cerere de ridicare a cardului electronic de sanatate. Cardurie
  electronice de sanatate care nu au fost ridicate se afla in depozitul
  Casei Judetene / Municipale de Asigurari de Sanatate. Pentru ca
  functionarul sa il poata scoate de acolo are nevoie de „cererea”
  titularului. De aceea au pus obligatoriu completarea aceste cereri
  care se chiama „solicitare pentru ridicarea cardului electronic”. Este
  o aberatie insa fara de care nu vor face procedura mai departe. De
  aceea cei care au refuzat primirea trebuie sa completeze si aceasta
  cerere la care in modelul pe care il atasez am adaugat atat in titlu
  cat si in text cuvintele „PENTRU PROCEDURA DE RESPINGERE” astfel incat
  fiecare persoana sa fie cat de cat impacata cu faptul ca a completat
  aceasta hartie doar pentru ca asa obliga procedura.

  Varianta 4. Cand inca nu ati predat cardul electronic de sanatate inapoi
  Trebuie sa aveti
  1. Copie dupa buletin – OBLIGATORIU
  2. Cererea completata pentru eliberarea edeverintei de asigurat. –
  OBLIGATORIU
  3. Este bine sa aveti o declaratie pe propria raspundere prin care
  respingeti cardul electronic de sanatate in doua exemplare pe care o
  dati acum si solicitati sa va puna stampila de inreginstrare o data cu
  eliberarea adeverintei.
  4. Cardul electronic de sanatate pe care il predati impreuna cu
  celelaltle hartii. – OBLIGATORIU

  In ceea ce priveste procedura de primire a altei adeverinte dupa 3
  luni functionarii inca nu stiu cum se va proceda.

  Cererea pentru primirea adeverintei o puteti cumpara de la xerox-ul
  aflat in incinta CNASMB ori o puteti descarca din acest mesaj.
  Cererea pentru ridicarea cardului electronic de sanatate o puteti
  cumpara de la xerox-ul din incinta CNASMB ori o puteti descarca di
  acest mesaj in varinanta completata de mine in care am scris „PENTRU
  PROCEDURA DE RESPINGERE”.

  Pastrati originalul adeverintei si faceti mai multe copii pe care
  le lasati atunci când va sunt cerute.

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   CURTEA DE JUSTIȚIE EUROPEANĂ S-A PRONUNȚAT ÎN SENSUL NEUTRALITĂȚII. STATELE MEMBRE UE NU SUNT OBLIGATE SĂ IMPLEMENTEZE CARDURILE ELECTRONICE DE SĂNĂTATE…

   DECIZIA CURȚII (A Patra Cameră)
   16 Aprilie 2015 (*)
   (Domenii de interes: Libertate, securitate și justiție – Pașaport biometric – date biometrice – Legea No. 2252/2004 – Articolul 1(3) – Articolul 4(3) – Folosirea datelor biometrice pentru alte scopuri decât eliberarea pașaportului – Constituirea și folosirea bazelor de date conținând date biometrice – Garanții legale – Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene – Articolele 7 și 8 – Directiva 95/46/EC – Articolele 6 și 7 – Dreptul la intimitate – Dreptul la protecția datelor personale – Aplicații la cardurile de identitate)
   …………………………………………………………………………….
   1 Aceste cereri pentru o decizie preliminară privesc interpretarea Articolelor 1(3) și 4(3) ale Regulamentului (EC) Nr. 2252/2004 din 13 Decembrie 2004 asupra standardelor de securitate pentru date biometrice în pașapoarte și documente de călătorie eliberate de Statele Membre (OJ 2004 L 385, p.1), corectat de Regulamentul (EC) Nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009 (OJ 2009 L 142, p.1, și corectura OJ 2009 L188, p.127) („Regulamentul Nr. 2252/2004”).
   2 Cererile au fost făcute în discuțiile dintre Dl. Willems, Dl. Kooistra, D-na Roest și D-na van Luijk și Burgemeester van Nuth, the Burgemeester van Skarsterlân, the Burgemeester van Amsterdam și the Burgemeester van Den Haag, respectiv, privind refuzul celor din urmă de a le elibera cetățenilor un pașaport (C446/12, C448/12 and C449/12) și o carte de identitate (C447/12) fără a li se înregistra datele biometrice.
   ………………………………………………………………………………………………..

   Pe această bază Curtea (A Patra Cameră) decide:
   1. Articolul 1(3) al Regulamentului Consiliului (EC) Nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 asupra standardelor de securitate pentru date biometrice în pașapoarte și documente de călătorie eliberate de Statele Membre corectat de Regulamentul (EC) Nr. 444/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 mai 2009, trebuie interpretat în sensul că regulamentul nu este aplicabil la cărțile de identitate eliberate de Țările Membre cetățenilor lor, cum sunt cărțile de identitate daneze, indiferent de perioada de valabilitate și de posibilitatea de a le folosi în scopul călătoriei în afara acelui stat.
   2. Articolul 4(3) al Regulamentului Nr. 2252/2004, corectat de Regulamentul Nr. 444/2009, trebuie interpretat în sensul că nu se cere Țărilor Membre să garanteze, în legislația lor, că datele biometrice colectate și stocate în acordanță cu acel regulament nu vor fi colectate, procesate și folosite pentru alte scopuri în afara eliberării pașaportului sau documentului de călătorie, întrucât aceasta nu este o problemă care să intre în scopul acelui regulament.

   Apreciază

   Răspunde
 2. Radu Iacoboaie Autor post

  Argumente pentru a refuza cardul de sanatate (inregimentarea electronica in sistemul antihristic)
  Sambata, 25 October 2014

  În primul rând, nimeni nu garantează şi nu poate garanta securitatea sistemelor informatice şi a datelor personale ale cetăţenilor. Specialiştii din domeniul tehnologiei informatice arată că ,,până şi cel mai avansat sistem de computer nu poate garanta securitatea informaţiei de erori, viruşi, acces neautorizat, greşeli, corupţie sau ştergere”.

  S-au făcut mai multe experimente în care diferiţi specialişti au reuşit să contrafacă paşapoarte biometrice, indiferent de numărul elementelor de siguranţă pe care le deţin. În unele cazuri, elementele de siguranţă au fost decriptate într-un interval de timp foarte scurt, simplu şi utilizând aparatură ieftină. Spre exemplu, noile paşapoarte emise de Marea Britanie la sfârşitul anului 2006 au avut date încriptate pe cip; însă codurile lor de securitate au fost ‘sparte’ în mai puţin de 48 ore.

  Şi cotidianul britanic The Times a realizat asemenea teste, colaborând cu Jeroen van Beek, cercetător în securitate de la Universitatea din Amsterdam. Acesta a folosit un cod de programare cunoscut de public, un cititor de carduri de 78 dolari şi 2 cipuri RFID de 19 dolari, şi a reuşit să cloneze şi să manipuleze în mai puţin de o oră 2 cipuri până la nivelul în care puteau fi implantate într-un paşaport fals sau furat.

  O altă ameninţare la adresa actelor electronice sunt viruşii capabili să invadeze cipurile RFID. Primul astfel de virus a fost creat în 2006 de 3 cercetători olandezi de la Universitatea Vrije din Amsterdam. Se poate presupune că hackerii vor încerca cu asiduitate noi metode de a dezvolta viruşi sau viermi, indiferent de măsurile de securitate impuse.

  Prin pătrunderea în bazele de date, diferite persoane pot fura identitatea unor cetăţeni sau pot atribui acestora identităţi false pentru a le compromite. Cel care fură identitatea unei persoane o poate folosi pentru a săvârşi infracţiuni în numele acelei persoane, care ulterior va suferi rigorile legii pentru fapte pe care nu le-a săvârşit şi de care nici măcar nu a avut cunoştinţă. De pildă, cunoscând numărul de identificare al cardului de credit, hoţii pot fura liniştiţi sume mari de bani, sau cunoscând CNP-ul pot falsifica documente de identitate şi pot intra în diferite ţări sau locaţii pentru a comite acte teroriste.

  Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet din România avertizează că datele înscrise pe cipul unui paşaport electronic românesc pot fi citite în mod electronic, de la distanţă, folosind produse legale disponibile publicului larg, iar nivelul de îndemânare necesar este unul mediu. Pe baza acestor date, paşaportul ar putea fi contrafăcut. De asemenea, o parte din baza de date de CNP-uri a Poliţiei Române este deja disponibilă pe reţelele informatice publice de transfer. Şi mai recent, s-a dezvăluit că în România se desfăşoară afaceri ilegale cu liste de pacienţi. Astfel, medicii pot cumpăra pe internet cu zeci de mii de euro liste cu pacienţi vândute de alţi medici, care nu mai vor să aibă grijă de ei. Bineînţeles că aceste liste cuprind date de identificare ale respectivilor pacienţi, precum CNP-ul.

  Potrivit informaţiilor oferite de Forul Ortodox Român în documentul Argumente procedurale şi etice împotriva cardului de sănătate, nu există o experienţă probată suficient care să ateste că introducerea lui serveşte scopurilor enunţate de autorităţi. Nu există nici un fel de studii (de fezabilitate, de impact, de politici publice etc) făcute de autorităţi pe marginea acestor probleme. Nu există date reale, verificate, despre dimensiunea fraudelor, nu există studii comparative cu alte ţări care au încercat sistemul.

  Totodată, există o sumă de dovezi care arată că sistemul este nesigur. De exemplu, în Marea Britanie, în sistemul naţional de sănătate s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi, iar în Franţa, fraudele se fac în continuare fără nici o oprelişte în cadrul unui sistem informatic de carduri. În Germania, proiectul similar (unul dintre cele mai mari din Europa) care cuprindea card, reţetă şi dosar electronic a fost suspendat după 4 ani din cauza imposibilităţii asigurării securităţii şi confidenţialităţii reţelei. O contribuţie importantă au avut medicii germani care au ieşit în stradă şi au refuzat să achiziţioneze aparatura necesară.

  Lipsa de securitate şi stabilitate a platformei informatice de sănătate din România este demonstrată şi de blocarea recentă a serverelor CNAS. Încă înainte de a fi implementat total, sistemul şi-a arătat limitele: o singură problemă tehnică a blocat întreg sistemul. În plus, Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) conţine date greşite despre categoria de asigurat a pacientului. Greşelile cele mai frecvente sunt următoarele:

  1) asiguraţi cu plata la zi apar ca neasiguraţi (în noiembrie 2012, în 10% din cazurile fiecărui medic de familie, serverul CNAS conţinea date greşite despre statutul de asigurat);

  2) tineri de 18 ani apar ca neasiguraţi în SIUI din cauză că sistemul nu sesizează şi nu operează automat ieşirea unei persoane dintr-o categorie de asigurat şi plasarea ei în cea corectă;

  3) nou-născuţii sunt validaţi în SIUI după a doua lună de viaţă şi ca urmare nu pot beneficia de servicii în primele 2-3 luni de viaţă şi nici serviciile acordate lor nu pot fi decontate conform legii de către furnizori;

  4) pacienţi aflaţi în cabinetul medicului apar decedaţi în SIUI;

  5) pensionari cu pensii mai mici de 700 lei pe lună apar în SIUI cu venituri peste acest prag şi ca urmare nu pot beneficia de compensare în regim de 90% pentru toate medicamentele, precum prevede legea etc.

  Motivul acestor disfuncţii este că sistemul este construit şi depinde de datele pe care le primeşte de la Fisc, Evidenţa Populaţiei, universităţi (privind tinerii de peste 18 ani), Agenţiile de şomaj şi Casele de pensii. Dacă informaţiile primite de la aceste entităţi nu sunt actualizate, sistemul oferă medicului de familie date greşite, iar acesta la rândul său nu poate acorda servicii medicale cuvenite pacientului său. Dacă medicul prescrie medicamente în regim de compensare unui pacient care apare cu plata la zi în SIUI, dar care în realitate nu a mai achitat CASS de cel puţin 3 luni, atunci medicul va plăti din buzunar medicamentele prescrise, după ce face raportarea. Şi lista problemelor poate continua.

  Şi celelalte componente ale sistemului, reţeta electronică şi cardul electronic de sănătate preiau datele greşite din SIUI, cu consecinţele de rigoare. Apoi, deşi timpul necesar verificării şi înregistrării unei reţete electronice este de obicei de 30-50 secunde, medicii se confruntă cu situaţii în care sistemul reţetei electronice răspunde uneori cu o eroare, după semnificativ mai mult timp, generând întârzieri în programul medicului. În ce-i priveşte pe medicii din mediul rural, care nu au internet, aceştia se vor limita doar la consultarea asiguraţilor din listă, fără a le elibera reţete.

  Alt aspect controversat al documentelor electronice este însăşi biometria, ca metodă precisă de identificare a persoanelor. Biometria este o metodă de identificare a unei persoane pe baza unor trăsături fizice, fiziologice şi comportamentale specifice respectivei persoane. Printre aceste trăsături ce pot fi colectate se numără amprentele, venele, retina, irisul, forma feţei, a mâinilor, degetele, urechile, portretul termal al feţei, vocea, ADN-ul etc.

  Astfel, un echipament tehnologic poate ‘citi’ corpul uman şi nu mai este necesară o comunicare inter-umană pentru identificare. Omul va fi identificat de un dispozitiv care va compara trăsăturile persoanei dinaintea sa cu cele colectate anterior şi introduse în cipul din actul biometric. În general, datele biometrice permit identificarea persoanelor cu mare acurateţe, însă erorile rămân posibile. Acestea pot fi cauzate de diferenţele dintre condiţiile din momentul colectării datelor, precum lumina sau temperatura, sau de diferenţele dintre echipamentele utilizate, precum camere video, dispozitive de scanare etc, sau chiar de instruirea insuficientă a operatorilor.

  În principiu, caracteristicile biometrice rămân neschimbate pe toată durata vieţii. Există însă anumite excepţii în care apar modificări ale datelor biometrice, cum ar fi intervenţii chirurgicale, accidente sau chiar îmbătrânirea. De exemplu, studiile privind păstrarea pe termen lung a datelor biometrice au demonstrat că amprentele digitale se pot schimba pe măsură ce trece timpul. Fiind afectate de creştere, caracteristicile biometrice nu sunt pe deplin dezvoltate până la maturitate. Ca urmare, utilizarea amprentelor digitale sau caracteristicilor palmare la copii – pentru permiterea accesului în şcoli, de pildă – creşte riscul erorilor.

  De asemenea, sistemele biometrice sunt vulnerabile la atacurile hackerilor, distrugerea sau modificarea neautorizată, falsificarea, pierderea involuntară şi divulgarea nelegitimă. Falsificarea datelor biometrice, mai ales a amprentelor, s-a dovedit cu totul posibilă. În plus, utilizarea datelor biometrice pentru securizarea actelor personale nu exclude furtul de identitate sau falsificarea lor.

  În Olanda, baza de date cu amprentele digitale pentru documentele de călătorie a fost abandonată în urma controverselor apărute în această ţară privind eficienţa tehnologiei biometrice. Primarul oraşului Roermond a anunţat că 21% din amprentele colectate în oraş nu au putut fi folosite pentru a identifica cetăţenii. În aprilie 2011, ministrul de interne olandez a raportat către Camera Reprezentanţilor că numărul de erori ale sistemului este prea mare pentru a garanta identificarea sau verificarea persoanelor, confruntându-se cu numeroase cazuri în care adevăratul deţinător al documentului de călătorie nu era recunoscut pe baza datelor biometrice.

  De asemenea, potrivit specialiştilor, orice cod biometric conţine întotdeauna mult mai multă informaţie decât este necesar pentru verificarea de rutină a persoanei. Ca urmare, posibilitatea apariţiei de abuzuri este evidentă, de la discriminarea la angajare, realizarea contractelor de asigurări etc până la şantajul direct.

  Mai mult, tehnologia poate nu numai să colecteze datele necesare pentru identificare, ci pe baza acestor date poate dezvălui anumite amănunte intime ale persoanei respective. Corelarea datelor biometrice poate dezvălui originea rasială a unei persoane, starea de sănătate sau alte informaţii genetice. Scanarea irisului poate dezvălui boli pe care este posibil ca nici persoana în cauză să nu le cunoască. În combinaţie cu informaţiile provenind de la ADN, există un risc foarte mare de expunere completă a identităţii şi aspectelor intime ale unei persoane fără voia sau cunoştinţa acesteia.

  sursa: http://www.manastirea-amd.ro/argumente-pentru-a-refuza-cardul-de-sanatate-inregimentarea-electronica-in-sistemul-antihristic.html (preluare de pe site-ul http://www.catacombeleortodoxiei.ro)

  NOTĂ: Chiar dacă site-ul acesta aparține stiliștilor (BOSV) informațiile sunt acestea sunt importante.

  Apreciază

  Răspunde
 3. Radu Iacoboaie Autor post

  MESAJ PRIMIT PE E-MAIL:

  sursa: http://www.activenews.ro/stiri-social/Peter-Singer-sustinator-al-uciderii-copiilor-dupa-nastere-si-al-relatiilor-sexuale-dintre-oameni-si-animale-va-primi-titlul-de-Doctor-Honoris-Causa-al-Universitatii-Bucuresti-112162

  Miercuri 20 mai, ora 16.00, in amfiteatrul Titu Maiorescu al Facultatii de Filosofie din Bucuresti (http://filosofie.unibuc.ro/2015/05/19/conferinta-the-most-good-you-can-do-with-applied-ethics/), CCEA – Centrul de Cercetare in Etica Aplicata va invita la conferinta intitulată: The most good you can do with applied ethics – sustinuta de Peter Singer (vestit promotor international al zoofiliei, homosexualitatii si eutanasierii nou-nascutilor).

  În 1979, Singer a scris în cartea sa, Practical Ethics,( 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1979): „Copiii umani nu au conștiință de sine și nu sunt capabili să priceapă faptul că există. Nu sunt persoane. În consecință, viața unui nou-născut are o valoare mai mică decât viața unui porc, a unui câine sau a unui cimpanzeu”.
  În 2001, Singer afirma că sexul între specii nu reprezintă o ofensă adusă demnității noastre ca ființe umane. Întreg textul său în apărarea relațiilor sexuale dintre oameni și animale îl puteți găsi aici.

  IMPORTANT:
  Decernarea joi 21 mai in cadru festiv si oficial, in Avla Magna a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, de catre conducerea acesteia, a titlului de Dr. Honoris Causa lui Peter Singer echivaleaza cu o sinucidere morala atat pentru tot corpul universitar, profesori, studenti, pro sau pasiv, cat si indirect, pentru noi toti ceilalti ortodocsi romani, care din nepasare, din neveghere, din pasivitate, n-am stiut si/sau n-am reactionat nicicum impotriva, iar petrecerea actiunii in ziua Inaltarii Domnului, exact la ora 10.00 – adica in acelasi timp cu Sfanta Liturghie, o transforma in act de cult satanist – precum executia Ceauestilor de Craciun, cu consecinte, poate, comparabile.

  Deci sa ne trezim cat mai este timp, si cu ajutorul si concursul URGENT al tuturor preotilor ortodocsi care sa organizeze grupuri de rugaciune in toata tara, sa ne rugam cu totii intens, sincer si curat lui Dumnezeu sa ne fereasca de asemenea hule impotriva Sfantului Duh !

  Iata raspunsul unui preot ortodox din Bucuresti despre ce ar trebui facut:

  Petiții către Universitatea Bucuresti împotriva acordării unui premiu de o asemenea valoare pentru o astfel de personalitate;
  Profesorii creștini care au primit acest premiu sa renunțe public la el pentru a nu fi asociați cu acest personaj nefast si cu o instituție ale cărei valori sunt in vădită degringoladă;
  „Cadouri” cu integistrări de avorturi si filmulețe cu „animale” pentru Dl. rector care se pare ca are astfel de înclinații;
  Refuzarea oricărui serviciu religios pentru cei care se fac părtași la această alienare a mentalității românești;
  Un protest pașnic în fața rectoratului.
  Distribuiti acest text TUTUROR credinciosilor si PREOTILOR ortodocsi, precum si tuturor redactiilor de presa scrisa si audio-tv din Romania, chiar daca sunt lupi in piele de oaie, supusi curentului politicii corecte sataniste!
  TOLERANTA ARE O LIMITA!
  Conform promotorilor politicii corecte, toleranta azi, toleranta maine, – pana cand Romania se va transforma intr-o CASA DE TOLERANTA! (…)
  ROMANIA NU ESTE CASA DE TOLERANTA!
  ROMANIA a fost, este si va ramane ORTODOXA ! – cu ORICE PRET!

  ALT MESAJ PRIMIT PE ADRESA DE E-MAIL:

  HRISTOS A INVIAT!
  http://www.activenews.ro/stiri-social/Peter-Singer-sustinator-al-uciderii-copiilor-dupa-nastere-si-al-relatiilor-sexuale-dintre-oameni-si-animale-va-primi-titlul-de-Doctor-Honoris-Causa-al-Universitatii-Bucuresti-112162

  Peter Singer, filosof american, profesor la Princeton, va sosi la București. Singer este notoriu în America pentru că este susținătorul avortului post-natal, sau, mai pe românește spus: susține uciderea nou-născuți, zoofiliei si homosexualitatii.
  Pe 20 mai, ora 10.00, Singer va susține la Aula Magna a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii București conferința: „The most good you cand do with applied ethics” și va primi titlul de doctor Honoris Causa al Universității București (!!!).
  În 1979, Singer a scris în cartea sa, Practical Ethics,( 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1979): „Copiii umani nu au conștiință de sine și nu sunt capabili să priceapă faptul că există. Nu sunt persoane. În consecință, viața unui nou-născut are o valoare mai mică decât viața unui porc, a unui câine sau a unui cimpanzeu”.
  În 2001, Singer afirma că sexul între specii nu reprezintă o ofensă adusă demnității noastre ca ființe umane. Întreg textul său în apărarea relațiilor sexuale dintre oameni și animale îl puteți găsi aici.
  _________________________________________________________
  Decernarea titlului de Dr. Honoris Causa lui Peter Singer echivaleaza cu o sinucidere morala pentru tot corpul universitar, profesori, studenti, pro sau pasiv, iar petrecerea actiunii in ziua Inaltarii Domnului, exact la ora 10.00 – adica in acelasi timp cu Sfanta Liturghie, o transforma in act de cult Satanist – precum executia Ceauestilor de Craciun, cu consecinte, poate, comparabile. Deci sa ne trezim cat mai este timp !

  Iata raspunsul unui preot ortodox din Bucuresti despre ce ar trebui facut:

  Petiții către Universitatea Bucuresti împotriva acordării unui premiu de o asemenea valoare pentru o astfel de personalitate;
  Profesorii creștini care au primit acest premiu sa renunțe public la el pentru a nu fi asociați cu acest personaj nefast si cu o instituție ale cărei valori sunt in vădită degringoladă;
  „Cadouri” cu integistrări de avorturi si filmulețe cu „animale” pentru Dl. rector care se pare ca are astfel de înclinații;
  Refuzarea oricărui serviciu religios pentru cei care se fac părtași la această alienare a mentalității românești;
  Un protest pașnic în fața rectoratului.

  Apreciază

  Răspunde
 4. Radu Iacoboaie Autor post

  Pentru cei care nu stiu ce informatii vor contine noile carduri de sanatate vom specifica informatiile detinute in memoria din microcipul cardului:

  numele, prenumele si CNP-ul asiguratului numarul cardului national de sanatate
  codul unic de identificare in sistemul de asigurari
  grupa sanguină si RH-ul
  diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice
  numele medicului de familie si datele lui de contact
  acceptul exprimat in timpul vietii de a dona organe dupa deces

  Avem o mare ingrijorare, mai ales in legatura cu ultima dintre informatiile specificate mai sus care va fi retinuta pe cardurile noastre de sanatate: acceptul exprimat in timpul vietii de a dona organe dupa deces.

  Citeste mai mult pe: http://glasul.info/2015/05/11/dezvaluiri-socante-despre-cardul-de-sanatate-daca-autoritatile-din-romania-dau-dovada-de-atata-amatorism-in-implementarea-cardului-de-sanatate-atunci-cum-vor-garanta-ei-securitatea-informatiilor-det/

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s