UN ARTICOL EXCEPȚIONAL DESPRE TEHNICA SPĂLĂRII CREIERULUI. TRĂIM EXPERIMENTUL PITEȘTI SUB O ALTĂ FORMĂ LA NIVEL GLOBAL…

 images  images

                                                     Tehnica spălării creierului

        Înainte de a intra în subiectul propriu zis al „tehnicii spălării creierului ” – unica invenţie de care a fost capabil comunismul – trebuiesc ştiute câteva lucruri.

       1) Din naştere, fiecare om are o anumită doză de tărie spirituală, care este suficientă numai lui.
       2) Pe parcursul vieţii, de regulă până la vârsta de 30 de ani, se mai adaugă şi alte forţe datorită:

                       – Educaţiei

                       – Culturii acumulate

                       – Experienţei

                       – Mediului în care trăieşte şi care acţionează întins si nevăzut.

       3) Concepţia ateistă sau teistă. Ateul cade cu mult mai uşor, deoarece ţinta „spălării creierului” este, în primul rând, credinţa în Dumnezeu. Onoarea, cinstea, legăturile afective dintre oameni ce creează prietenia şi altele de această natură, nu fac toate la un loc cât credinţa in Dumnezeu. Credinţa în Dumnezeu le înglobează pe toate acestea la un nivel eroic.

       Dacă concepţia credinţei în Dumnezeu are la bază o cunoaştere rudimentară şi primitivă asupra lucrurilor – se bazează mai mult pe superstiţii – la cea mai mică zdruncinătură întreg edificiul se prăbuşeşte şi locul teismului este luat de ateism.

       4) În perioada vârstei de 20-30 de ani se produce explozia maturizării organismului uman. Consecinţa: Dezvoltarea rapidă şi maximă a instinctului de conservare a speciei, respectiv, a instinctului sexual, pornire plină de râvnă şi dor pentru sexul opus.

       Răbufnirea acestui instinct este vulcanică, este cea mai puternică dintre toate. Dacă tânărul n-are suficiente frâne în concepţii bine motivate, erupţia sexualităţii înlătură toate structurile conceptiilor intime ale subiectului. Instinctul sexual rămâne stăpân absolut, sălbatic şi feroce pe fiinţa omenească.

        În cuprinsul celor patru factori enumeraţi mai sus se includ şi cele mai abstracte valori umane cum sunt: Capacitatea de orientare, capacitatea de intuire a lucrurilor, spiritul de sacrificiu în opoziţie cu laşitatea. Valorile spirituale intră în concurenţă cu pornirile instinctuale.

        După cum in doza acestui amestec primează un factor sau altul, rezistenţa omului în faţa torturii neîntrerupte a fost asemănată cu PAHARUL fiecăruia:

        – Unul are în dotare un „pahar” mic, doar cât un degetar, care se termină dintr-o înghiţitură. Când această „înghiţitură” s-a terminat, omul cedează ridicând mâinile în sus în faţa duşmanului,

       – Paharul rezistenţei altuia este mare cât un butoi. Dar se termină şi acesta. După ce s-a terminat şi acest subiect îşi pleacă fruntea.

       – Paharul unora (mai puţini la număr) este cât un ocean. Oricât de mare ar fi fost „oceanul” rezistenţei acestora, el este măsurabil în hectolitri, litri, molecule sau atomi. Odată şi odată se termină şi acesta, sfârşind în umilinţă.
Perseverenţa duşmanului este diabolică şi fără limită.

       Nici un deţinut trecut prin această „râşniţă” mefistofelică n-are îndrăzneala sau nâtângia de a se lauda că el a rezistat. Din contră. Victimele afirmă că rezistenţa lor se datorează harului dumnezeesc care le-a ferit de cădere.

       Numai Dumnezeu a sucit mintea torţionarilor acestui masacru unic în istorie, ca să se oprească înainte de a se produce căderea. Dacă tortura continua ar fi căzut şi ei.

       La Piteşti n-au existat decât patru şanse:

                                – Moartea

                                – Pierderea minţilor

                                – Căderea

                                – Salvarea divină

         Rezistenţa a fost exclusă ca fiind imposibila. În prima fază se distruge încrederea unuia în celălalt. Bunul tău prieten (care a fost dezumanizat într-un mare secret), după ce-ţi arată toată afecţiunea, se repede asupra ta ca să te distrugă lovindu-te fără milă.

         Spaima, nedumerirea, surpriza sunt atât de mari, şocul este atât de puternic încât pe unii i-a dărâmat din această primă fază.

         Chiar dacă victima nu s-a prăbuşit la prima lovitură – edificiul interior al victimei este detunat, fisurat, şi se va prăbuşi la cutremurele următoare.

         Tortura neîntreruptă şi consecinţele ei. După primul şoc se instalează la victimă neputinţa de a reacţiona într-un anumit fel. Toate sunt fără speranţă. Victima este convinsă că treaba este astfel organizată. Nu există nici o ieşire… Tortura continuă zi şi noapte fără întrerupere. E tortură de dragul torturii.

         De reţinut că în acest laborator luciferic numai Ţurcanu avea o condiţie fizică excelentă. Apoi ajutoarele lui erau ceva mai bine hrănite decât deţinuţii de rând. În rest, tinerii păreau schelete ambulante, cadavre vii, adevărate mumii.

         De la această faza limitrofă morţii începe tortura neîntreruptă.

         Tot în cadrul torturii, victimele erau supuse la eforturi uriaşe menite să le epuizeze complet fizic. Iată cum:

         Victimele, încărcate cu greutăţi în spate (pături sau haine mai groase), erau obligate să facă genoflexiuni cu mâinile ridicate în sus, regulamentar.

         Unele dintre victime s-au prăbuşit la 30-40 de genoflexiuni, dar au fost altele care au rezistat până la 2.500 de genoflexiuni. De necrezut!!

         Nu există în lume atlet, chiar cu cea mai bună condiţie fizică, să poată realiza o astfel de performanţă. lată însă că o realizează un schelet topit de foame şi de suferinţe! Organismul uman, în condiţiile de disperare scăpat de sub controlul raţiunii, a reuşit, la Piteşti, să realizeze inimagimabilul, imposibilul.

         Neurologii, psihiatrii şi chiar teologii au datoria să studieze fenomenul şi să-l explice!

         Tortura nu se opreşte aici, ci continuă…

         Epuizarea fizică aduce după sine şi o epuizare psihică. Victima n-are nici o secundă de răgaz pentru refacere. Se zdruncină raţiunea, se întuneca voinţa. Dispar din mintea omului toate stările emoţionale. Dispare afecţiunea… Omul începe să nu mai raţioneze.

         Tânărul are impresia că întreg sistemul său nervos este o rană proaspătă si sângerândă. Se institue o stare patologică. Atunci apare fenomenul debordării tuturor secretelor pe care le-a ţinut bine ascunse în conştiinţa sa. De la această fază, chiar şi cel mai mic secret pe care îl are tânărul îl simte precum simţi un ghimpe ce-ţi intră în ochi. Nu-l poţi suporta şi faci tot ce este posibil ca să-l elimini.

         In această fază întreaga raţiune intră într-o porţiune de umbră. Toate reflexele însuşite pe parcursul vieţii se anulează. În creierul omului se instituie o noapte totală. Nu mai este ce a fost. A devenit un nimic. Omul a devenit un robot absolut fără nici o personalitate, fără imaginaţie, fără iniţiativă. Ultimul sprijin pe care-l pierde omul este credinţa în Dumnezeu. Acesta este momentul încheierii „spălării creierului”.

         De acum încolo victimele nu mai sunt stăpâne pe reflexele lor. Se găsesc într-un stadiu al animalului dresat. Dacă i se porunceşte să se culce, se culcă cu o viteză uimitoare. Dacă i se porunceşte să strige, strigă din toate puterile. Dacă i se cere să pună mâna pe ciomag şi să lovească în camaradul de alături, o face automat. Ca un robot. Victima – respectiv „reeducatul” – privind la propia lui mână se miră cum funcţionează. Are impresia că nu-i a lui.

         „A FOST VIDAT”. Aşa a fost denumită această stare de către deţinuţii care au suportat fenomenul.

         Aşa cum s-a arătat mai înainte, nu toate victimele ajung la identitate de situaţii. Fiecare victimă are specificul ei. Raţiunea, afectul şi voinţa cedează în funcţie de individ în mod gradual.

         Victimele erau în perioada vârstei tinere. Instinctul de conservare a speciei răbufnea prin toţi porii şi trăgea după el toate instinctele primare.

         Logica ateist-comunistă prindea rădăcini. Ea se impunea nu numai ca o modalitate de a scăpa de tortură ci ca o convingere intimă. Deveneai exact pe dos decât ceea ce ai fost. Cu toate acestea, noua postură era ca şi un „plasture”.

         Victimele erau îngrozite de teama de a nu greşi descântecul şi repetau noua lecţie la nesfârşit.

         Tinerii – lipsiţi de conştiinţa acumulată într-o viaţă – „descopereau” universul materialist în care lozinca cea mai obsesivă era ca toată lumea, pământul întreg să fie reeducat. Cu cât reeducarea întregii lumi se va face mai repede cu atât va fi mai bine.

          Aceasta a fost motivaţia grabei unor victime de a-şi tortura camarazii neluminaţi… Pentru a-i face şi pe aceştia să ajungă cât mai iute la concluziile la care au ajuns ei.

          Se dezvolta egoismul în individ încât nu mai suporta să rămână un fost camarad de al său pe vreo treaptă a virtuţii.

          Faptele celor care au căzut atât de jos erau făcute din toată convingerea. S-a ajuns pană acolo încât să mulţumească lui Ţurcanu şi regimului comunist că i-au adus in starea de revelaţie a adevărului materialist.

          Şi acest lucru este de necrezut !

          La unele victime, noile principii comuniste au prins asemenea rădăcini încât considerau reeducarea ca ultimul şi cel mai înalt scop pe care îl pot avea în viaţă.

          S-a creat senzaţia falsă că, ieşind de sub pat, universul este atât de vast ca arunci când scrutezi depărtările dintr-un vârf de munte. Libertatea de a te plimba prin cameră de la un capăt la celălalt părea o călătorie cosmică.

          Pierderea credinţei în Dumnezeu era ultima fază a reeducării.

          Acolo, la Piteşti, Dumnezeu şi-a retras harul Său gradual. Tânărul a fost lăsat să reziste numai cu propriile puteri, după zestrea sufletească pe care o acumulase până atunci. Aceasta a fost insuficientă. După ce şi edificiul credinţei în Dumnezeu era dărâmat, individul devenea satanizat.

        – Ce, Dumnezeu?! Uite că totul este materie! Groaznică a mai putut fi rătăcirea în care m-a târât educaţia burghezo-legionară! Oare, cum de m-am putut înşela chiar atât de amarnic?

        Cât de sublim e regimul comunist care ne-a trimis pe acest profet – pe domnu Ţurcanu – ca să lumineze şi să ne scoată din întuneric! Dacă el nu m-arfi torturat n-aş fi putut scoate putregaiul din mine şi aş fi rămas pentru totdeauna în mocirlă şi întuneric.

         Victima – cu creierul spălat – crede de datoria sa, în mod sincer, să ducă mai departe, prin teroare, această lumină, în paralel scot capul toate antonimele virtuţilor şi omul ajunge să fie exact opusul a ceea ce a fost. Această dresură se imprimaşi sistemelor voliţionale, afective, concepţiilor.

         Tânărul satanizat devine o maşină ca un motor cu explozie care funcţionează de la sine, după ce l-ai pornit, până la epuizarea combustibilului sau ivirea vreunei defecţiuni.

         Vârsta. Tineretul nu s-a lăsat doborât cu uşurinţă, cu toate metodele drăceşti care i s-au aplicat. Aşa se explică numărul mare al morţilor (prin tortură), sinuciderile, mutilările fizice, dar mai ales cele psihice.

         La o presiune mult mai redusă au fost supuşi mai târziu bătrânii din închisoarea Aiud.

         S-a dovedit că pe măsura înaintării în etate, virtuţile devin invers proporţionale cu vârsta. Bineînţeles că va trebui să excludem excepţiile.

         Omul în etate mai cedează din intransigenţă, preferând compromisul, că-i mai pe măsura puterilor lui. Există o laşitate a vârstei pe care mulţi au botezat-o impropiu înţelepciune sau prudenţă.

         Graficul rezistenţei umane. Trupul este primul care cedează. Nu mai poate să suporte tortura, pe când spiritul încă mai rezistă. Rezistă pe ruinele trupului până când se prăbuşeşte dintr-odată. Aşa se explică trecerea dintr-o extremă în alta.

         Vechile structuri psihice se menţin, dar cu un conţinut mişelesc.

         Cinstea şi punctualitatea. Exemplu: înainte de spălarea creierului un tânăr promite că la ora 12 fix va fi în cutare loc şi va avea asupra lui obiectul promis la locul dinainte convenit,

         După spălarea creierului. Exemplu: Reeducatul promite că la ora 12 fix îţi va trage o bătaie soră cu moartea. Exact la ora 12 iţi aplică bătaia promisa, fiind cinstit şi punctual.

         În acest sens practica comunistă are vechime… Aşa au procedat cu vechile instituţii democratice: Şcoala, Justiţia, Poliţia, Armata, ba chiar şi Biserica. Nu le-au desfiinţat, ci le-au satanizat.

                                        (Octavian Voinea – Masacrarea studentimii romane)

 
                                    Comments

                   #1 Allin » 06-07-2013 05:04

          Există într-adevăr asfel de lucruri spuse de bătrâni martori şi chiar oameni cu experienţă. Reprimarea dorinţelor sexuale prin educaţie, acele ultuiri secrete, procurori ucişi şi chiar şi preşedinţi de stat. Lui Ceauşescu ştim foarte bine i s-a spălat creierul în puşcăria şi şcoala parcursă, a fost bătut şi maltratat ca să acepte politica partidului comunist care nu era deloc aşa, era foarte oportunistă. Există şi azi televiziuni care duc o politică dublă fiindcă toate lucrurile şi toate strategiile se planifică mai bine în timp după ce trece o anumită perioadă de timp. Toate aceste tehnici se pun la punct şi se clătesc prin rebrenduire. Studenţii zic că învaţă la facultate lucruri noi dar de fapt tot aceleaşi traduse mai bine sau mai rău în timp. Ştim deja că la politicieni le place Machiaveli iar aceia cărora nu le place pot fi denumiţi politruci iar electoratul alege. S-au prins şi Serviciile că nu îi mai alege nimeni. Prezența la vot este mică de fiecare dată.
          Există oameni și comaniei cu creierul limpede care manipulează în masă cetăţenii în toate timpurile istorice fie că este epoca avansată tehnologic sau nu. Important este să credem că suntem manipulaţi tot timpul ca să încercăm să nu mai fim. Este aceeaşi logică Makiaveliană şi Stalinistă dar pusă un pic invers. Se vede treaba că poporului îi place să fie păcălit paremi-se crede că e mai bine aşa, că are stăpân. Total greşit. Haideţi să nu mai credem nimic dim tot ce spun, avem ocazia, legea este aproape curat de partea noastră. S-o aplicăm, dar prin intermediul lor? Acesta este motivul pentru care am scris articolul totuşi din suflet pentru voi. Gândiţi, fiţi liberi!

 

         sursa: http://www.fericiticeiprigoniti.net/fenomenul-reeducarii/292-tehnica-spalarii-creierului

6 gânduri despre „UN ARTICOL EXCEPȚIONAL DESPRE TEHNICA SPĂLĂRII CREIERULUI. TRĂIM EXPERIMENTUL PITEȘTI SUB O ALTĂ FORMĂ LA NIVEL GLOBAL…

  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Părintele Iulian de la Prodromu: „Începutul unui creştin bun este când se duce la preot să se spovedească”
   Posted: 25 Mar 2015 02:24 AM PDT

   Se miră lumea că nu plouă. Sau, când plouă, că plouă prea mult…
   Da… şi de asta ne bate Dumnezeu. Eu, bineînţeles, sunt aici, dar acolo, în ţară, ne bate Dumnezeu.
   Unii spun că viaţa de familie este o viaţă lipsită de trăire duhovnicească. Adică, având familie, griji, copii, soţie, nu poţi să înaintezi duhovniceşte, te risipeşti. Iar cei care vor să-I slujească lui Dumnezeu, trebuie să se călugărească. Sunteţi de acord cu această idee?

   Nu sunt de acord! Păi cum? Un creştin bun poate să-şi ţină familia. Începutul unui creştin bun este: când se duce la preot să se spovedească, se spovedeşte, în cele patru posturi de peste an să se împărtăşească. Măcar în cele patru posturi să se împărtăşească cu Sfintele Taine… Miercuri şi vineri să ţină post – afară de bolnavi, cei bolnavi greu, care au un regim – dar cei sănătoşi trebuie să ţină post, să se ducă la preot, şi atunci este un creştin bun. Asta una. Al doilea: rugându-se, îi ajută Dumnezeu. Îi ajută Dumnezeu să se descurce, chiar şi în familie. Că dacă n-ar fi ajutorul lui Dumnezeu, n-am face nimic, cum a spus Mântuitorul: „Fără Mine nu puteţi face nimic”. Aşa şi aici: trebuie să se roage, că mila lui Dumnezeu… Şi tocmai, m-am gândit că nu vrea Dumnezeu să aibă prea mult, că atunci nu se mai gândesc la Dumnezeu.

   Deci nu credeţi că viaţa de familie este o viaţă lipsită de trăire duhovnicească. Se poate trăi duhovniceşte şi în familie.
   Se poate, se poate! Păi, pentru ce sunt preoţi acolo? Ce rost are preotul? Omul să-l întrebe pe preot despre ce are nevoie, să se ducă să se spovedească, să se sfătuiască, să întrebe ce să facă; se duce la biserică, dă un pomelnic şi preotul se roagă.
   Şi preoţii ar putea să ajute, să se ocupe şi de asistenţă socială…
   Bineînţeles că preotul are misiunile lui, preotul e un misionar acolo unde e.
   Mulţi, fiind obosiţi, când vin acasă se uită la televizor fără să se gândească la faptul că ar putea face şi altceva.
   Ei, asta-i mai rău…

   Şi cum se poate contracara influenţa televizorului?

   Trebuie evitată, bineînţeles… Sunt obosit, sunt obosit, păi „televizorul” meu este să fac o rugăciune şi să mă culc. Dar când mă gândesc: duminica, sărbătoarea, cât timp liber are? Nu se roagă atunci! Dacă n-are o carte de rugăciuni în casă, trebuie să-şi procure, bineînţeles! Trebuie să aibă fiecare o carte de rugăciuni, să citească sărbătoarea. Decât să se ducă pe la altele, să-şi piardă ziua cine ştie pe unde, să citească, acolo, o rugăciune, să citească o carte, Vieţile sfinţilor, sau altele. Înainte, bătrânii, pensionari chiar, la oraş, îşi luau o carte, seara, până târziu, luau Vieţile sfinţilor, erau cele mai frumoase Vieţile sfinţilor, şi citeau toată noaptea. Acuma nu mai este asta. Oamenii, chiar bătrâni fiind, pensionari sau ce-s, pun televizorul şi asta e!

   (Ne vorbesc părinţi athoniţi, Avva Dionisie de la Colciu, Avva Iulian de la Prodromu, Editura Bunavestire, Galaţi, 2003)

   Apreciază

   Răspunde
 1. Radu Iacoboaie Autor post

  MKULTRA. Odioase experimente de control mental şi manipulare comportamentală realizate de CIA

  TheNewsInfo1000
  Publicat pe 24 nov. 2013

  Peste 30 de universităţi şi spitale au realizat experimente cu droguri asupra studenţilor, respectiv pacienţilor, fără ştirea acestora, în cadrul programului secret al CIA denumit MKULTRA. Activităţi ilegale desfăşurate de CIA pe teritoriul SUA, incluzând experimente de manipulare şi control mental realizate asupra cetăţenilor americani, fără ştirea acestora. Războiul Rece a servit ca pretext pentru multe acţiuni nebuneşti, criminale, abominabile sau pur şi simplu imorale. Două exemple sunt suficiente. „Operaţiunea Paperclip” este numele de cod sub care SUA a organizat aducerea oamenilor de ştiinţă nazişti în SUA şi includerea lor în programele de cercetare militară. S-a justificat că, altfel, URSS-ul ar fi preluat respectivii oameni de ştiinţă. Operaţiunea MKULTRA, alături de alte proiecte anterioare care vizau manipularea şi controlul mental, au fost justificate de posibile experimente similare desfăşurate în blocul comunist. Primele experimente ale CIA în domeniu au fost cunoscute ca Proiectul Chatter, Proiectul Bluebird şi proiectul Artichoke. Programul experimental al CIA de control mental denumit „Operaţiunea Artichoke” a fost demarat în 1951. Acest proiect urmărea dezvoltarea unor metode de interogare „speciale şi extreme” care se concentrau asupra căilor şi metodelor de manipulare a minţii umane. În aprilie 1953, directorul CIA, Alen Dulles, a autorizat demararea programului MKULTRA sub conducerea doctorului Sidney Gottlieb. Având la dispoziţie 6 procente din bugetul CIA, acest program a extins experimentele de control mental ale „Operaţiunii Artichoke” de la nivelul spionilor la nivel de masă, vizând controlul la nivelul unei armate aflate pe câmpul de bătaie sau chiar controlul întregii populaţii civile.Originea acestor experimente de control mental se pare însă că merge mai înainte în timp. Se cunoaşte la ora actuală faptul că după înfrângerea Germaniei Naziste în cel de-al doilea război mondial, SUA a scos din Germania elita cercetătorilor ştiinţifici ai celui de-al treilea Reich (aşa-numita operaţiune „Paperclip”). Experimentele cu droguri, radiaţii, microunde şi ultrasunete din cadrul programului MKULTRA s-au realizat asupra prizonierilor de război, asupra soldaţilor, dar şi asupra unor pacienţi din spitale psihiatrice sau asupra populaţiei. Un exemplu inedit îl constituie aşa-numitele „case securizate” în care se desfăşurau experimente. Printre acestea se numărau bordeluri în care se administrau substanţe psihodinamizante atât prostituatelor cât şi clienţilor; comportamentul lor era observat prin oglinzi semitransparente.Puţinele documente care nu au fost distruse de CIA revelează amploarea programului MKULTRA; nu mai puţin de 150 de proiecte se desfăşurau în cadrul acestuia. CIA a cheltuit milioane de dolari în studiile metodelor de influenţare şi controlare a minţii umane prin intermediul drogurilor. Un document MKULTRA din 1955 enumeră studiile efectuate asupra substanţelor care afectează comportamentul, psihicul şi mentalul, clasificându-le astfel:
  – substanţe care generează un comportament impulsiv şi imposibilitatea de a raţiona pâna la punctul în care subiectul să se discrediteze în public
  – substanţe care măresc eficienţa mentală şi îmbunătăţesc percepţiile
  – materiale care previn sau elimină beţia provocată de alcool
  – substanţe care intensifică efectul alcoolului şi starea de beţie
  – substanţe care induc (reversibil) simptomele unor afecţiuni psihomentale cunoscute
  – materiale care uşurează inducerea stării de hipnoză şi o fac mai „eficientă”
  – substanţe care întăresc rezistenţa la privaţiuni, tortură şi presiuni în timpul interogatoriilor sau spălării creierului
  – materiale care induc amnezia (pierderea parţială sau completă a memoriei)
  – metode fizice care induc stări de şoc şi confuzie şi care pot fi utilizate pe ascuns
  – substanţe care produc handicapuri fizice precum paralizia picioarelor, anemie
  – substanţe care induc stări euforice, fără a avea efecte secundare
  – substanţe care alterează personalitatea şi stimulează dependenţa de o altă persoană
  – substanţe care generează stări de confuzie mentală alterând capacitaea de a raţiona
  – substanţe care diminuează voinţa şi eficienţa în muncă, atunci când sunt administrate în cantităţi infime, nedetectabile
  – substanţe care generează slăbiciune şi distorsionează percepţiile vizuale şi auditive, preferabil fără efecte permanente
  – substanţe care pot fi administrate pe ascuns, în cantităţi infime, pentru a face imposibilă orice activitate fizică.
  Sursa video http://youtu.be/aB-du6aA-CI Urmariti si partea 2 http://youtu.be/VeC3HAcX-q8 partea 3 http://youtu.be/x3qVMYiybog

  Doamne miluiește!

  Apreciază

  Răspunde
 2. Radu Iacoboaie Autor post

  UN CLIP DERULAT CU ÎNCETINITORUL, ABSOLUT CUTREMURĂTOR!!!…

  Satanismul in industria muzicala: Lucifer apare la Super Bowl

  TheNewsInfo1000
  Publicat pe 24 nov. 2013

  Satanismul pe care il promoveaza Industria Muzicala.
  In anii 60, 70, 80 chiar si 90 era foarte usor sa ne dam seama care artisti erau demonizati. Isi vopseau fetele ca sa imite infatisarea diavolului (vezi demonica trupa KISS), barbatii isi lasau parul lung, sau cantau cantece anticrestine (Beatles, Freddy Mercury etc.). Priviti aceasta melodie cu titlul „The Road to Hell” care ii indeamna pe oameni sa aleaga calea iadului: http://www.youtube.com/watch?v=abZlWq… Mai nou toate videoclipurile si melodiile sunt generate de calculatoare cuantice, prin algoritmi demonici. Asa-zisii artisti sunt niste papusi in mainile acestor masini dracesti. Fiecare inflexiune a vocii si fiecare miscare a trupurilor dansatorilor este calculata sa indeparteze cat mai mult omul de Hristos. De ce credeti ca TOATE MELODIILE SUNA ABSOLUT LA FEL, iar cantaretii au toti voci de roboti? Piesele moderne sunt menite sa adoarma mintea, in timp ce se descarca in creierul omului instructiunile lui Satan.

  Comparati o piesa demonica care a hipnotizat o lume intreaga, „Gangnam style”: https://www.youtube.com/watch?v=9bZkp…, cu o frumoasa hora moldoveneasca: http://www.youtube.com/watch?v=SQgLoK…. Prima baga dracul in tine, al 2-lea il da afara. Ce dovada mai mare vreti?

  Inarmeaza-te cu arsenal duhovnicesc, urmareste urmatoarele documentare:

  Sirenele – satanismul in muzica rock

  The Music Industry Exposed (Full Length)

  Simboluri oculte sataniste in videoclipul ALEJANDRO –Lady GaGa

  Lady Gaga – Papusa Illuminati
  http://www.youtube.com/watch?v=6guDIz… Simbolurile lor prin care ne manipulează se găsesc peste tot:
  Piramida (necesară pentru desfăşurarea unei activităţi demonice
  sau oculte) cu ochiul atotvăzător al lui Horus care semnifică faptul că nimeni nu poate scăpa de a fi văzut(All seeing eye-Ochiul care vede tot).
  Acest ochi este considerat a fi un ochi demonic (Ochiul lui Lucifer). Această emblemă a iluminaţilor o putem observa în multe reclame, logo-uri, filme etc. şi chiar si pe bacnota de un dolar: Simbolul lor este folosit in Medicină. http://www.adevar.net/2011/01/adevar-… Urmariti si http://youtu.be/tzvzpk7yMWs Muzica comerciala si cea de la Americani este in general asa…sunt multe semne…cauta si la la Rihanna-Umbrella la un momentdat o sa o vezi intr-o pozitie mai ciudata.. Ceea ce ma socat cel mai mult a fost ultimul videoclip a lui Katy Perry, o artista cu renume mondial etc in care practic este ilustrat un inger decazut pe Pamant care controleaza oamenii ca niste papusi, iar la final apare un schelete de porumbel, simbolul pacii, papei de la roma etc intr-o cutie pe care scrie :”Aceasta pasarea va fi exterminata in 2030″. Super Bowl a fost plină de simboluri masonice: coroana lui Hathor, Isis, simbolism egiptean, simbolismul „ochiului atoatevăzător” luciferic, soarele „înaripat”, litera „M” (care este a 13-a literă a alfabetului şi reprezintă cele 13 „linii de sânge” satanice, reprezentând totodată cele 13 trepte pe care păşeşte un mason, după a fost acceptat în francmasonerie) prezentă peste tot.

  Madona a fost aleasă, de data aceasta, să fie protagonista ritualului satanic ce a deschis campionatul american. Partea cea mai ciudă a acestei „performanţe” este spre final. În momentul în care Madonna a rostit cuvântul „Home”, s-a deschis o trapă, care a înghiţit-o. Razele de lumină din fundal, versurile cântecului (care pregăteau scena finală), fumul care se ridica din „groapa” în care căzuse Madonna, toate acestea ne duc cu gândul la infern şi la Lucifer, îngerul decăzut! Sursa video http://youtu.be/tdmGcAKeAvo

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s