FRAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI, UN APEL FOARTE IMPORTANT PENTRU APĂRAREA SFINȚILOR ÎNCHISORILOR! ATENȚIE LA COMUNISM ȘI PRIGOANA ANTICREȘTINĂ!

         Pentru apărarea memoriei sfinților închisorilor, semnați petiția online de la linkul:

http://www.petitieonline.net/petitie/pentru_apararea_memoriei_fostilor_detinuti_politici_in_perioada_comunista-p24143144.html               

                    Fundaţia George Manu face următorul Apel, la care aderăm şi noi:

         Din cauza incidentului de ieri, calificat în presă drept “scandal cu legionari la Parlament”, în dezbaterile asupra proiectului de lege antilegionar de la Comisia Juridică a Camerei Deputaţilor nu s-a mai ajuns la prezentarea următorului apel semnat de mai multe asociaţii şi fundaţii. Îl facem cunoscut pe această cale opiniei publice, în speranţa că societatea românească va înţelege care este adevărata miză a acestui proiect de lege şi gravele sale implicaţii asupra etosului românesc. Românii ar trebui să privească dincolo de apariţiile zgomotoase şi intens mediatizate ale unor grupuscule nereprezentative, care preferă ostentaţia unei participări prin argumente pertinente la o dezbatere pe o temă extrem de delicată.

                                                                  APEL

                       Doamnelor şi domnilor parlamentari,

         Apelăm la conştiinţa dvs. într-o problemă de interes naţional: proiectul de lege PL 193/2014 cu referire la “modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”.

         Şi anume, vă solicităm: Nu interziceţi din nou elita intelectuală interbelică! Nu-i condamnaţi încă o dată pe foştii deţinuţi politici! Nu-i batjocoriţi pe sfinţii închisorilor! Nu rescrieţi istoria după calapod comunist!

         Intervenţia noastră poate apărea ca patetică. Dar, în fapt, proiectul de lege, în forma sa actuală, este anticonstituţional, nedrept şi condamnabil de către orice român.

         Anticonstituţional pentru că încalcă drepturi şi valori fundamentale consfinţite de Constituţie: articolele 29 şi 30, care protejează libertatea conştiinţei şi libertatea de exprimare, precum şi articolul 40 privind libertatea de asociere. Restricţii ale acestor drepturi pot avea loc, conform aceleiaşi Constituţii, numai atunci când se prejudiciază demnitatea sau imaginea unei persoane, sau când, prin invocarea lor abuzivă, s-ar incita la “defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri”, respectiv „militează împotriva pluralismului politic, a principiilor statului de drept ori a suveranităţii, a integrităţii sau a independenţei României”.

          În condiţiile în care, în 25 de ani de democraţie postcomunistă, nici o persoană sau organizaţie care s-a revendicat de la ideile legionare nu a fost condamnată pentru fapte care ţin de formularea actuală a OUG 31/2002 sau care ar avea o natură anticonstituţională, considerăm că nu se poate vorbi de un pericol concret, care să motiveze extinderea legislaţiei actuale. Ea îşi poate afirma caracterul universal, condamnând explicit delictele de xenofobie, şovinism, rasism, incitare la ură de orice fel, fascism, negaţionism. Modificarea propusă vizează însă includerea suplimentară a unei concepţii particulare, specific româneşti, alături de aceste crime care sunt condamnate la scară universală. Este vorba de “legionarism”. Despre care, trebuie spus, nu a fost niciodată condamnat până acum ca idee sau doctrină de niciun tribunal democratic din lume (doar de cele comuniste, care condamnau însă orice ideologie diferită). Mai mult, Mişcarea Legionară a fost scoasă de pe lista acuzaţilor Tribunalului Internaţional de la Nürnberg şi a colaborat cu democraţiile occidentale în lupta împotriva comunismului, după cum relevă literatura cu caracter istoric, confirmată şi de documentele recent declasificate din arhivele CIA (v. http://fgmanu.ro/Istorie/articol566).

           Democraţia adevărată trebuie să fie bazată pe respect faţă de adevăr, pe principiile de drept şi pe respingerea arbitrariului în orice fel de acţiune politică. În opinia noastră, ceea ce se petrece acum în România sfidează în mod eclatant aceste norme cu caracter universal.

           Scriitorul francez Jean Sévillia cataloga procesul de intenţie practicat adesea în luptele de idei, după care “orice opozant poate fi atacat nu pentru ce gândeşte, ci pentru gândurile care-i sunt atribuite” drept o formă de “terorism intelectual”. De data aceasta asistăm la o depăşire clară a terenului ideatic înspre un “terorism” de o altă anvergură calitativă: tentativa de inculpare a unor oameni sau idei nu pe baza a ce gândesc sau cum se comportă ei cu adevărat, ci pe baza unor gânduri sau comportamente care le sunt atribuite în mod abuziv, menite să justifice o condamnare in corpore, printr-o lege cu dedicaţie – un principiu care din păcate e folosit extrem de des de clasa politică din România.

           Consideraţi că poate fi votat un asemenea proiect de lege, care prevede includerea legionarismului în categoria infracţiunilor, atunci când în raportul Guvernului expunerea de motive a iniţiatorilor este desfiinţată prin argumentele de mai jos?

           “Includerea unor activităţi sau mişcări în sfera ameninţărilor la adresa securităţii naţionale nu determină calificarea, per se, a acestor fapte ca fiind infracţiuni. Dacă s-ar adopta acest raţionament ar trebui, pentru identitate de raţiune, să fie incriminate şi acţiunile de origine comunistă, menţionate şi acestea în enumerarea de la art. 3 din Legea nr. 51/1991. Menţionăm în context şi faptul că România a fost deja condamnată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru încălcarea art. 11 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului în cauza Partidului Comuniştilor (Nepecerişti) şi Ungureanu împotriva României ca urmare a refuzului de a înregistra un partid comunist. În motivarea CEDO s-a reţinut că „una dintre principalele caracteristici ale democraţiei rezidă în posibilitatea pe care o oferă de a dezbate prin dialog şi fără recurgere la violenţă problemele ridicate de diferite curente politice de opinie şi aceasta chiar dacă deranjează sau îngrijorează. În această privinţă, o formaţiune politică ce respectă principiile fundamentale ale democraţiei nu poate îngrijora pentru simplul fapt că a criticat ordinea constituţională şi juridică a ţării şi că doreşte să o dezbată public pe scena politică. (…) Or, în speţă, instanţele interne nu au arătat în nici un fel prin ce anume programul şi statutul PCN erau contrare principiilor fundamentale ale democraţiei.”

           Prin urmare, cu toate că legislaţia internaţională s-a pronunţat într-un spirit liberal în favoarea înregistrării unui partid cu o ideologie considerată controversată, în cazul iniţiativei legislative de faţă este vorba de ceva mult mai grav: anume de tentativa de interzicere a tuturor modurilor de manifestare ale ideologiei legionare, inclusiv simpla exprimare a opiniilor. Acest fapt nu poate reprezenta prin urmare decât o încălcare şi mai evidentă a principiilor universale ale drepturilor omului recunoscute de instanţele internaţionale.

           Nedrept pentru că elimină din circuitul public o serie de personalităţi-reper ale vieţii culturale, ştiinţifice şi religioase româneşti, dimpreună cu operele lor. Multe dintre aceste personalităţi, care au aderat în perioada interbelică la Mişcarea Legionară, au fost interzise în timpul regimului comunist. Acum urmează să ne lipsim din nou de rodul gândirii lor şi de exemplul faptelor lor bune, pe simplul motiv că au făcut parte din Mişcarea Legionară, fără ca să li se poată imputa vreo vină din punct de vedere legal. Noua lege va duce la ştergerea numelor unui Nae Ionescu, Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Emil Cioran, Constantin Noica, Ernest Bernea, George Manu, Radu Gyr şi atâţia alţii de pe monumente şi străzi, va declanşa o campanie de demolare a troiţelor, statuilor şi instituţiilor ridicate în memoria unui Ion Gavrilă – Ogoranu, Valeriu Gafencu, Mitropolit Bartolomeu Anania, Arhim. Justin Pârvu, Arhim. Arsenie Papacioc, Pr. Gheorghe Calciu, foşti legionari (sau numai membri ai „Frăţiei de Cruce”, organizaţie de tineret a M.L.), dar şi luptători anticomunişti şi români exemplari. Ca să nu mai vorbim că, prin abuz, legea i-ar putea atinge şi pe unii dintre cei care au fost condamnaţi de regimul comunist ca legionari, fără să fi făcut parte din Mişcarea Legionară, ca Pr. Arsenie Boca, Pr. Daniil Teodorescu (Sandu Tudor), Mircea Vulcănescu etc.

           Şi este cu atât mai nedrept cu cât, deşi regimul comunist a fost declarat drept ilegitim şi criminal, în mod oficial, partidele comuniste şi personalităţile culturale care au fost membre ale PCR nu sunt puse la index.

           Condamnabil pentru că România va fi lipsită de o bună parte dintre valorile ei cu care se mândreşte şi care sunt formative pentru noi şi noi generaţii. Vor fi interzise şi filmele despre George Manu, Ion Gavrilă – Ogoranu, Pr. Gheorghe Calciu? Va fi pedepsit prin lege cultul unor „sfinţi ai închisorilor” cum ar fi, de pildă, Valeriu Gafencu? Cult care a fost asumat oficial de către Biserica Ortodoxă Română prin organizarea parastasului în cinstea sa de către Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului în februarie 2015 la Târgu Ocna sau prin parastasul şi conferinţa organizate de către Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale în luna februarie 2012. Vor fi scoase din bibliotecile publice şi interzise pe piaţă cărţile lui Nae Ionescu, Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Emil Cioran etc? Vor fi închise Centrul de Martirologie de la Râpa Robilor din Aiud, care abia se pregăteşte a fi inaugurat, şi muzeul din fosta închisoare Piteşti, unde s-a petrecut teribilul experiment de „reeducare” prin tortură sub comunism?

           Aceasta este morala evenimentelor la care asistăm şi care ar trebui să indigneze pe orice român cu o urmă de demnitate în el. Iată de ce această lege constituie o imixtiune fără precedent în resorturile Bisericii, căreia i se refuză competenţa de a fi o instanţă morală în cadrul societăţii. Ea este considerată drept incapabilă să discearnă binele de rău sau sfinţii de criminali.

          Legea reprezintă totodată şi un atentat la libertatea religioasă şi de conştiinţă. Din moment ce Valeriu Gafencu a trăit în închisoare pe un plan exclusiv religios (indiferent de antecedentele sale), el în acest domeniu îşi are locul firesc şi trebuie cinstit ca atare. Dar, prin legea aceasta aberantă, cultul său va fi interzis de către stat.

          Iată de ce acest proiect de lege echivalează cu o prigoană anticreştină fără precedent, luând Bisericii dreptul de a se pronunţa în mod liber asupra unor probleme privind păcatul, pocăinţa, smerenia, desăvârşirea creştină, impunând în mod forţat, din exterior, tabuuri de natură politică sau ideologică. Se uită însă că sfinţii nu pot avea nicio culoare politică, ei aparţinând în primul rând lui Hristos, dincolo de antecedentele lor lumeşti.

          Consecinţa votării proiectului de lege antilegionar va fi de fapt aruncarea României într-un profund întuneric moral!

          Printr-o asemenea lege însăşi condamnarea comunismului este pusă sub semnul întrebării. Mai este atunci comunismul ilegitim? Dacă Mişcarea Legionară, care a combătut radical şi constant pericolul comunist, dând pentru aceasta zeci de mii de jertfe, reprezintă răul absolut, atunci, prin contrast, poate că bolşevismul n-a fost chiar atât de rău. Condamnarea totală (inclusiv penală) a principalei forţe anticomuniste duce automat la reabilitarea cel puţin parţială a comunismului.

          Mai este atunci comunismul criminal? Dacă zecile de mii de legionari (şi un număr şi mai mare de simpatizanţi), care au fost chinuiţi şi batjocoriţi la Aiud, Piteşti, Gherla, Sighet, Canal şi alte sute de locuri de groază (mulţi zăcând şi azi în morminte fără cruci) sunt automat şi veşnic osândiţi, neavând dreptul la nici o recunoştinţă din partea naţiunii, atunci nu cumva călăii au avut dreptate?

          Mai este regimul comunist criminal, când el n-a făcut decât să cureţe ţara de terorişti, fascişti, rasişti, asasini notorii, elemente descompuse etc – toate aceste epitete mincinoase fiind regulat folosite la adresa legionarilor?

          N-a fost Partidul Comunist atunci salvatorul şi binefăcătorul naţiunii?

          Mai interesează pe cineva că printre legionari se aflau sute de cadre universitare, mii de preoţi, alte mii de studenţi şi elevi şi că majoritatea n-au dat în viaţa lor nici măcar o palmă cuiva? Ba, mai mult, şi-au ajutat şi îngrijit colegii de celulă ne-legionari (unii fiind evrei), inclusiv unii vinovaţi personal de abuzuri contra lor în regimurile precedente? Iubirea de aproapele şi sfinţenia creştină constituie repere negative pentru România de azi?

          Ce se va întâmpla cu întreaga literatură memorialistică concentraţionară? Ea constituie un adevărat reper pentru identitatea noastră naţională şi spirituală, iar printre portretele morale remarcabile ale celor oprimaţi şi martirizaţi se găsesc şi numeroşi legionari (v. http://www.rostonline.ro/revista-rost/, http://www.fericiticeiprigoniti.net sau http://ziarullumina.ro/religios/memoria-bisericii ). Va fi şi ea cenzurată în numele unei legi absurde?

          Pe aceşti români, adevărate simboluri ale conştiinţei neamului, doriţi să-i condamnaţi pentru a doua oară, prin condamnarea memoriei lor, călcând astfel pe urmele torţionarilor comunişti?

          Atitudinea lor va rămâne de-a pururi drept una care face cinste numelui de român, indiferent câte demersuri josnice s-ar face pentru a le întina memoria.

          Pot fi priviţi aceşti oameni drept nişte “infractori”? Sunt valorile pentru care ei au suferit şi s-au jertfit “criminale” ? Cu siguranţă da, dar numai pentru mentalitatea bolşevică a unui trecut de tristă amintire, despre care speram că este definitiv apus.

          Este capabilă România secolului XXI să depăşească această mentalitate, sau riscă să repete greşelile unei ideologii criminale şi inumane cum a fost cea comunistă?

          Vă invităm să reflectaţi asupra acestor întrebări fundamentale şi să hotărâţi în consecinţă.

 

Asociaţia „Rost”

Fundaţia „George Manu”

Fundaţia Luptătorilor din Rezistenţa Armată Anticomunistă

Asociaţia Urmaşilor Luptătorilor Anticomunişti

Fundaţia „Sfinţii Închisorilor”

Fundaţia „Sfinţii Martiri Brâncoveni”

Federaţia Română a Foştilor Deţinuţi Politici Luptători Anticomunişti

Asociaţia pentru Revigorarea Tradiţiei

Asociaţia pentru Toleranţă în Spaţiul Public

Fundaţia „BunaVestire”

Fundaţia „Ion Gavrilă Ogoranu”

Asociaţia pentru Cultură şi Educaţie „Sfântul Daniil Sihastrul”
Protopop Prof. Dr. Ioan Dură
Laurian Ţoţa
Cătălin Mareş
Ciprian Voicilă, sociolog
Nicolae Crăciun
Alin Mihăiuţi
Pr. Dr. Mihai-Andrei Aldea
Viorel Patrichi
Lelia Rădulescu
Alin Dobra
Violeta Antohi
Simona Andreescu
Victoria Stratulat
Niculae Andreescu
Gilda Bularda
Daniel Bistricean
Marius Caraman
Anca Elena Moise
Nicoleta Bran
Nicolae Dicianu
Alexandra Svet
Constantin Grădinaru
Iuliana Viorica Pavel
Iacoboaie Radu
(Lista semnăturilor de susţinere a acestui apel rămâne deschisă tuturor organizaţiilor şi personalităţilor care vor să se ralieze demersului nostru.)

         SURSA: http://www.atitudini.com/2015/03/apel-la-apararea-sfintilor-inchisorilor/

 

        SEMNAȚI VĂ RUGĂM PETIȚIA:

        https://saccsiv.wordpress.com/2015/03/13/semnati-petitia-impotriva-legii-ce-ne-va-obliga-sa-denigram-sfintii-inchisorilor/

 

Părintele Justin Pârvu despre Mişcarea Legionară. Să nu îngropăm cultura şi spiritualitatea neamului nostru!

Parintele Iustin ParvuIniţiatorii Mişcării Legionare erau în primul rând oameni creştini model, erau nişte modele ale societăţii. Ei au adus un mare aport neamului şi Bisericii în acea perioadă. Au refăcut viaţa bisericească şi duhovnicească a poporului, pentru că era o oarecare decădere. Au întreţinut o flacără aprinsă de rugăciune, au întreţinut un spirit viu al jertfei şi al sacrificiului, al omeniei. Acei tineri nu au urmărit scopuri politice, ci doar să înalţe neamul pe linia Bisericii. Nu era vorba de vreo rătăcire, să pui neamul mai presus de Biserică, ci doar să aduci neamul în Biserică şi la consolidarea aceasta au contribuit minţile cele mai înalte ale culturii şi spiritualităţii noastre de atunci, pe care noi acum le îngropăm.
Ei au reuşit să îi dea ţăranului o pâine mai ieftină, acesta era de altfel scopul lor. În afară de asta, au avut un rol foarte important în stăvilirea comunismului. De pildă, în anul 1920 când era ancorat la Iaşi steagul roşu deasupra atelierelor din Nicolina, alături de fotografia lui Marx, Codreanu s-a ridicat şi a aruncat de acolo cârpa aceea roşie. Atunci mult tineret s-a ataşat mişcării legionare. Erau multe manevre străine, ce introduceau la noi în ţară corupţia, în special ruşii şi evreii, care stăpâneau presa, învăţământul şi comerţul. Legionarii nu au avut nimic cu poporul evreu în sine. Ba chiar erau mulţi evrei simpatizanţi ai Mişcării, iar Radu Gyr însuşi a înfiinţat Teatrul evreiesc. Însă s-au ridicat împotriva lor atunci când atentau asupra teritoriului nostru românesc.
Politica întotdeauna a fost asemeni păgânismului cu care a luptat Creştinismul de-a lungul secolelor, încă de la începuturile lui. Ca şi atunci, aşa cum spunea şi Sf. Iustin Martirul şi Filosoful, creştinul trebuie să se lepede de imoralităţile păgâne, apoi să înveţe legea creştină, să cunoască adevărata filosofie, a cultivării calităţilor sufleteşti şi apoi să le aplice practic în viaţa de zi cu zi. Aceasta a făcut Mişcarea Legionară şi munca lor sinceră le-a încununat-o bunul Dumnezeu cu martiriul.

         Bineînţeles că cei care au învins au scris istoria şi au scris-o cum le-a plăcut, transformându-i pe legionari în nişte terorişti, nazişti, antisemiţi. Este cunoscut faptul că era o relaţie amicală între Codreanu şi rabinul sef din România, care a fost foarte impresionat de personalitatea Căpitanului, şi se întreţineau în discuţii. Căpitanul era chiar şi împotriva nazismului. Se ştie că atunci când au vrut să cumpere o maşină, Codreanu a dat ordin camarazilor săi să cumpere o maşină străină, dar numai nemţească să nu fie. Nu împărtăşea deloc spiritul egoist al nazismului. Dacă nu era mişcarea legionară am fi avut aceeaşi soartă cu a sârbilor, cum au fost ei decimaţi de germani, cu protecţia papalităţii cu tot. În fond, atât ruşii cât şi germanii erau state cu o puternică doctrină ateistă.
Tinerii români, simpatizanţi sau membri ai Mişcării Legionare, au fost singurii din Europa care s-au ridicat făţiş împotriva comunismului. Ei s-au ridicat împotriva abuzurilor totalitariste şi păcatelor pe care le promova doctrina comunistă, cu toate nedreptăţile şi urgiile ei. Aceşti tineri au înfuriat foarte tare masoneria, vrăjmaşii creştinismului şi au trezit toată Europa din somnolenţa în care se afla.
Aceşti martiri incomodează şi după moarte. Dar vor ajunge cu toţii în faţa judecăţii şi vor vedea la cine au fost adevărul şi dreptatea. Dacă aici pe pământ nu s-au putut convinge nici cu jertfele noastre, se vor convinge dincolo cu hotărârea lui Dumnezeu. Treceţi de la Mine că nu vă cunosc pe voi…
Aceşti martiri care au făcut parte din Mişcarea Legionară nu aveau nimic în comun şi nicio legătură cu hitlerismul. Ei sunt acum acuzaţi de fascism tocmai pentru a discredita mişcarea, însă toţi oamenii mari de cultură ai României din acea perioadă au susţinut această mişcare. Pe noi nu ne interesează problema politică. Aceşti tineri erau închişi în special pentru convingerile lor religioase care puteau influenţa masele creştine…
(Text preluat din cartea „Din învăţăturile şi minunile Părintelui Justin”, Fundaţia Justin Pârvu)

Sursa: site-ul Atitudini

 

        PS.  Comuniști precum Ion Iliescu au lipit această etichetă de ,,fasciști” legionarilor… O spune clar tovarășul Iliescu în discursurile adresate minerilor în iunie 1990… Urmăriți secvențele video și vă veți convinge… Evreii sioniști de la ziare precum Adevărul spuneau același lucru… Însă sunt contraziși în primul rând de deciziile Tribunalului Internațional de la Nürnberg, care a disculpat Mișcarea legionară de această acuzație infamă… Cine cercetează istoria va observa de fapt multe asemănări între COMUNISM și NAZISM (implicit FASCISM)… Pentru că sunt diabolice, sunt sisteme totalitare etc.

 

 

 

15 gânduri despre „FRAȚI ROMÂNI DE PRETUTINDENI, UN APEL FOARTE IMPORTANT PENTRU APĂRAREA SFINȚILOR ÎNCHISORILOR! ATENȚIE LA COMUNISM ȘI PRIGOANA ANTICREȘTINĂ!

   1. Radu Iacoboaie Autor post

    Ionut said, on martie 12, 2015 at 2:04 pm (pe blogul saccsiv)

    În special la serviciu, creştinilor le este teamă să-şi dezvăluie apartenenţa religioasă, de teamă că ar putea fi ridiculizaţi şi ironizaţi de către colegi, potrivit unui studiu realizat la nivel naţional de către Comisia pentru Drepturile Omului şi Egalitate din Marea Britanie.

    ”Cei mai mulţi dintre angajaţi au reclamat presiunea pe care o resimt la locul de muncă, fapt care i-a determinat să nu-şi dezvăluie orientarea religioasă, şi teama că ar putea fi discriminaţi dacă poartă simblouri religioase la vedere. Aceste lucruri ai fost reclamate în special de către creştini. (…) Oamenii s-au plans mai ales de atitudinea batjocoritoare a colegilor care îi etichetează drept bisericoşi”, scrie în raportul comisiei mai sus menţionate.

    Peste 2500 de persoane au fost chestionate pe tema credinţei la locul de muncă, şcoală etc. şi nu doar adulţii suferă sau sunt luaţi peste picior din cauza religiei. Copiii, la rândul lor, se plâng că sunt etichetaţi drept habotnici de către colegi dacă se declară creştini.

    Apreciază

 1. Liliana

  Doamne ajută, frate Radu.
  Te rog, spune-mi, cum putem susține si noi acest apel, adică, cum am putea să-l semnăm și noi? Iți mulțumesc.

  Apreciază

  Răspunde
   1. Radu Iacoboaie Autor post

    CÂTEVA ÎNTREBĂRI ABSOLUT LEGITIME: Au existat doar 4 oameni împușcați în prima mineriadă? Au fost împușcați ca și în lovitura de stat din 22-25 decembrie 1989 numai în cap? Pentru a semăna panică și teroare în populația bucureșteană? Au fost aceiași trăgători (etichetați drept ,,teroriști”) care au acționat și înainte?…

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte,
    În care te-adânciră barbarii de tirani!
    Acum ori niciodată, croiește-ți altă soarte,
    La care să se-nchine și cruzii tăi dușmani.

    Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume
    Că-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
    Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume
    Triumfător în lupte, un nume de Traian!

    Înalță-ți lata frunte și caută-n giur de tine,
    Cum stau ca brazi în munte voinici sute de mii;
    Un glas ei mai așteaptă și sar ca lupi în stâne,
    Bătrâni, bărbați, juni, tineri, din munți și din câmpii!

    Priviți, mărețe umbre, Mihai, Ștefan, Corvine,
    Româna națiune, ai voștri strănepoți,
    Cu brațele armate, cu focul vostru-n vine,
    „Viața-n libertate ori moarte!” strigă toți.

    Pre voi vă nimiciră a pizmei răutate
    Și oarba neunire la Milcov și Carpați!
    Dar noi, pătrunși la suflet de sfânta libertate,
    Jurăm că vom da mâna, să fim pururea frați!

    O mamă văduvită de la Mihai cel Mare
    Pretinde de la fii-și azi mână d-ajutori,
    Și blastămă cu lacrămi în ochi pe orișicare,
    În astfel de pericul s-ar face vânzători!

    De fulgere să piară, de trăsnet și pucioasă,
    Oricare s-ar retrage din gloriosul loc,
    Când patria sau mama, cu inima duioasă,
    Va cere ca să trecem prin sabie și foc!

    N-ajunse iataganul barbarei semilune,
    A cărui plăgi fatale și azi le mai simțim;
    Acum se vâră cnuta în vetrele străbune,
    Dar martor ne e Domnul că vii nu o primim!

    N-ajunse despotismul cu-ntreaga lui orbie,
    Al cărui jug din seculi ca vitele-l purtăm;
    Acum se-ncearcă cruzii, în oarba lor trufie,
    Să ne răpească limba, dar morți numai o dăm!

    Români din patru unghiuri, acum ori niciodată
    Uniți-vă în cuget, uniți-vă-n simțiri!
    Strigați în lumea largă că Dunărea-i furată
    Prin intrigă și silă, viclene uneltiri!

    Preoți, cu crucea-n frunte căci oastea e creștină,
    Deviza-i libertate și scopul ei preasfânt.
    Murim mai bine-n luptă, cu glorie deplină,
    Decât să fim sclavi iarăși în vechiul nost’pământ!

    Apreciază

   3. Radu Iacoboaie Autor post

    Conferinţa „Tămăduirea Ciumei Roşii, misiune interzisă de ateism –
    Cazul Părintelui Petru Gh. Savin”

    Miercuri, 18 martie 2015, incepand cu ora 17.00, la Biserica
    Sfântul Pantelimon – Foişorul de Foc din Bucureşti va avea loc
    Conferinţa cu titlul „Tămăduirea Ciumei Roşii, misiune interzisă de
    ateism” care marchează aniversarea a 100 ani de la hirotonia întru
    preot a marelui cărturar al acestei Biserici din capitală, preot PETRU
    GH. SAVIN (1915-2015).

    Conferinţa va fi urmată de proiecţia filmului „Poarta Albă” care va
    avea loc incepand cu ora 18 în Sala de Conferinţe a Centrului de
    Îngrijiri Paliative „Sfantul Nectarie” aflat in curtea Bisericii
    Sfantul Pantelimon – Foişorul de Foc str. Iancu Capitanu Nr. 24 Sector
    2 Bucuresti Romania.

    Vă asteptăm la aceasta conferință și vă indemn să transmiteți și
    cunoscuților voștri această invitație.

    Apreciază

 2. valentin

  e o nebunie ce s-a lansat de la Petru-Vodă – că noi ne luptăm cu cip-ul, dar nu e ăsta pericolul, ci pericolul e ce vine după cip. Dar și ăsta e lepădare chiar așa fără 666 cum e el . Chiar nu mai cred în teoria aceasta la care au aderat destui. Părintele Arsenie Papacioc a exprimat și el ideea că se dă o luptă și se dă prea devreme dar nu am avut urechi să-l auzim nici noi nici părintele Iustin. Chiar se adresa în forma Părintele IUstin a început lupta prea devreme.

  Nu e nici o pecete a antihristului. Pecetea se pune ori pe mâna dreaptă ori pe frunte.

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Crezi ce vrei tinere. Te oprește cineva? Nu polemizăm dacă nu avem argumente și o gândire limpede. Dar știm că părintele Arsenie Papacioc a revenit celor spuse anterior și i-a dat dreptate părintelui Iustin Pârvu și a mai spus că nu credea că vor veni aceste lucruri peste noi așa devreme…
   Sigur că aceste cipuri RFID din actele biometrice nu sunt pecetea (finală) a antihristului de care vorbește Apocalipsa dar acceptarea oricăruia dintre acestea constituie în mod cert o cădere din harul primit de noi la Sf. Botez. Pentru că nu poți să aparții și lui Dumnezeu și lui Mamona… Pentru că nu este bine să se renunțe la atributul libertății, la liberul arbitru pe care Dumnezeu l-a dăruit omului și îl respectă…

   Apreciază

   Răspunde
 3. o oarecare

  Am primit prin mail:

  LECTIE DE ISTORIE

  autor anonim

  Mi-a rămas săpat în minte de pe când copil eram
  Că sunt Om, că am o Țară și o Limbă și un Neam
  Că-n adâncul gliei sfinte stau de veacuri moșii mei
  Că din ei răsare pâinea și prin mine trăiesc ei
  Valuri tulburi de uitare peste morții mei se-așează
  Limba nu ne mai e limbă , țara nu mai este trează
  Azi ne-nvață imbecilii intereselor perfide
  Cum să ne uităm eroii și să venerăm partide
  Cum să cântărim istoria și s-o vindem pe bucăți
  Cum să facem Mall-uri, vile, scoțând piatra din cetăți
  Pe Vlad Țepeș cum să-l facem personaj de film de groază
  Capul lui Mihai Viteazul în dolari cât valorează
  Ne învață idioții că Bălcescu a fost laș
  Si că Decebal bătrânul a fost un sinucigaș
  Cum de s-a ajuns aicea ca să vină fiii ploii
  Nesimțiți cât să-și permită a ne ponegri eroii?
  Niște dascăli mediocri ce-au citit minciuni sfruntate
  Şi ni le aruncă-n față ca pe legi adevărate
  Bieți defăimători de stirpe, lacomi şi periculoși
  Ce-am fi noi fără istorie? Ce-ar fi ei fără strămoși?
  Fără urletul lui Horea am fi sclavi și azi pe roată
  Iară hunii din pustiuri nobilime elevată!
  Fără paloșul lui Ștefan am fi pașalâc turcesc
  Robi umili care cu grâne tot Islamul îl hrănesc!
  Dacă nu muream în luptă la Neajlov şi la Rovine
  N-am mai fi avut biserici unde neamul să se-nchine!
  Nu trecurăm peste veacuri ca o nație coruptă
  Ci cu aspre sacrificii și cu jertfă și cu luptă!
  Şi a trebuit adesea, spre a ne salva norodul
  Sângele lui Brâncoveanu să inunde eșafodul
  Trupul lui Ioan Cumplitul să se sfâșie-n bucăți
  Umărul lui Avram Iancu să se sfarme de cetăți
  Plânsul lui Vladimirescu să răsune din fântâni
  Ca un preambul la imnul ”Desteptați-vă români”
  Fierul scos din pieptul țării ne-a fost arma şi necazul
  Şi coroană pentru Doja şi baltag pentru Viteazul
  Munții noștri aur poartă, am putea să fim bogați
  Insă nu ne sunt salvare, ci motiv să fim prădați
  Biciuiți de monștrii vremii și răpuși de neputință
  Am trecut peste milenii cu speranță şi credință
  Şi-am nădăjduit că poate neamul nostru într-o zi
  Printre alte mândre neamuri ca o stea va străluci…
  Astăzi… cine ni-s eroii? Cine-i gata ca să moară
  Pentru sfânta Libertate, pentru neam şi pentru țară?
  Groșii și libidinoșii, snobii şi analfabeții,
  Banii mulți și burta plină, pentru ei sunt sensul vieții
  Niște lacomi fără școală, niște scârbe, niște javre
  Care pentru-o șpagă calcă fără milă pe cadavre
  Parlamentul Europei ne-a cerut reprezentanții
  Şi-am trimis toți imbecilii, proastele și aroganții
  Să ne facă de rușine cerând mită pe la toți
  Şi să fim priviți prin dânșii ca o nație de hoți
  Poticnindu-se-n discursuri insipide și banale
  Fără dicție sau noimă, cu greșeli gramaticale
  Pițipoanca plângăcioasă sau tribunul făcând spume
  Sau ciobanul fără carte să ne reprezinte-n lume?
  Unde ne e azi mândria? Unde ne e azi curajul
  De-ai lua de ciuf, de guler şi-a spăla cu ei pavajul?
  Nu mai sunt eroi în țară, oameni demni și responsabili
  Să ia frâiele în mână de la viermii incapabili?
  Creierele geniale sunt trimise la străini
  Spre-a nu-i încurca la furturi pe-acești avortoni cretini
  Cincisprezece milioane, câți am mai rămas prin țară
  Să fim pentru haimanale animale de povară
  Să muncim pe brânci o lună iar ei să ne dea salar
  Cam cât lasă ei pe seară șpagă la vreun ospătar
  Nu mai vreau să văd prin blocuri cum ne mor de frig bunicii
  Şi nici mame disperate, ”ce le dau la ăia micii”
  Nu mai vreau să-mi văd părinţii dependenți de tratamente
  Şi cu banii pentru hrană cumpărând medicamente
  Nu mai vreau să-mi văd soția umilită la ghişee
  Sau copilul dat afară că-i sărac, de prin licee
  Ca o boală fără leacuri, ca un cataclism mă sperie
  Cum trăiesc în lux netoții iar capabilii-n mizerie
  Eu aștept Reînvierea, când din marile morminte
  Vor ieși din nou Eroii înarmați c-un bici fierbinte
  Şi vor face curățenie printre cei ce ne-au furat
  Spre a fi din nou în lume Neamul Binecuvântat!

  Când urci pe scara vieţii nu uita să dai bună ziua la toată lumea, ca atunci când vei coborî să aibă cine să-ţi răspundă…

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: