APEL CĂTRE PREOȚII ȘI MIRENII ORTODOCȘI: SĂ CITIM DIN PSALTIRE ȘI SĂ FACEM UN MARȘ PENTRU MENȚINEREA RELIGIEI ÎN ȘCOLI, ÎN TOATE LOCALITĂȚILE ROMÂNIEI – ÎN DUMINICA ORTODOXIEI, 1 MARTIE 2015! – Radu Iacoboaie, 22 februarie 2015

images  images  images

         Frați ortodocși, DUPĂ SFÂNTA LITURGHIE DIN DUMINICA ORTODOXIEI – 1 MARTIE 2015, SĂ IEȘIM ÎN FRUNTE CU PREOȚII ÎNTR-UN MARȘ (CHIAR CU PRAPURILE ȘI CU PANCARTE) ÎN FIECARE LOCALITATE A ROMÂNIEI DACĂ SE POATE, PENTRU A SENSIBILIZA OPINIA PUBLICĂ ȘI AUTORITĂȚILE ASUPRA ERORII SCOATERII RELIGIEI DIN ȘCOLILE ROMÂNEȘTI. SĂ CÂNTĂM ÎMPREUNĂ CÂNTĂRI PRECUM: ,,CU NOI ESTE DUMNEZEU” ȘI ALTELE. UNII AR PUTEA SĂ FILMEZE PENTRU A POSTA ULTERIOR PE YOUTUBE.

         Frați români de pretutindeni, am abdicat noi oare din fața marilor probleme și provocărilor contemporane de la datoriile noastre? Educația tineretului este una din aceste datorii pe care noi părinții le avem cu toții și una extrem de importantă de altfel pentru toate națiunile din lume.
         Ne aflăm într-un moment de răscruce istoric, când forțe obscure care promovează o reeducare la nivel global, au trecut acum la un atac fățiș și extrem de perfid împotriva tinerilor români și creștinismului autentic – ortodoxia. Asasinii României au început cu economia națională, cu desființarea armatei naționale iar acum atacă Biserica națională și în mod expres educația tinerilor.
         Amintiți-vă fraților că exact aceleași persoane care doresc scoaterea Religiei din programa de învățământ public au încercat mai întâi să ne scoată icoanele și simbolurile creștine din spațiul public (ca iconoclaști ai timpurilor noastre) dar opinia publică și justiția română au fost împotrivă, iar societatea civilă s-a mobilizat. Acum însă ei au învățat lecția și vor să intervină rapid, tacit și în forță pentru ca societatea civilă să nu aibă timp să se dezmeticească sub această lovitură puternică, să se organizeze și să reacționeze în timp util față de acest atentat fără precedent la ființa neamului nostru, față de ortodoxie, care este ,,maica neamului românesc” după cum ne spune Mihai Eminescu. Poporul român este poate singurul popor din lume care s-a format și s-a născut creștin. Avem aproape 2000 de ani de creștinism!
         Frați români, avem multe argumente întemeiate pentru a ne justifica lupta pentru această cauză dreaptă, lupta împotriva scoaterii (treptate, în mod perfid) a disciplinei RELIGIE din școlile românești.

         1 – MOTIVAȚIE PRINCIPALĂ: COMBATEREA DISCRIMINĂRII ORTODOCȘILOR. Cei care luptă împotriva disciplinei Religiei, ateii, afirmă că ea trebuie să fie doar facultativă, opțională, pentru a oferi copiilor și părinților lor exercitarea dreptului la libertatea de conștiință, principiu prevăzut de Constituția României. Deși ei nu reprezintă decât o minoritate în România…
         Dar tot aceeași Constituție mai prevede și interzicerea discriminării. Ori, scoaterea Religiei din programa școlară obligatorie reprezintă un act samavolnic de discriminare a ortodocșilor în special, pentru că aceștia sunt siliți să formuleze în mod expres CERERE pentru studiul acestei materii! Celelalte culte confesionale dispun adesea de un sistem propriu educațional de natură privată.
         Astfel, în realitate observăm că se dorește desființarea cu totul a acesteia în detrimentul creștinilor și introducerea nu a Eticii sau Istoriei religiilor, ci chiar a Educației sexuale (în esența ei profund anticreștină), dorită atât de mult de comunitatea internațională LGBT și ONU, adică pentru pervertirea în masă a tineretului și așa debusolat, dependent adesea de televizor și internet și lipsit de perspectivă datorită lipsei majore de locuri de muncă în țară dar și în străinătate…

         2 – MOTIVAȚIE JURIDICĂ. Din punct de vedere juridic, orice lege nu se poate aplica retroactiv, adică legea își produce efectele doar pentru viitor. Profesorii de religie au încheiate niște contracte anuale pentru a putea preda. Așadar, această modificare în Legea învățământului, care urmează a fi promovată printr-o Hotărâre de Guvern sau Ordonanță de Urgență cu noile norme metodologice de aplicareva putea fi contestată din nou la Curtea Constituțională a României! Deciziile CCR produc așadar efecte numai pentru viitor. Mai multe detalii găsiți aici: https://bucovinaprofunda.wordpress.com/2015/02/21/romania-nu-doarme-parintii-someaza-autoritatile-privind-cererea-retroactiva-nelegala-a-orei-de-religie/

         3 – MOTIVAȚIE PROCEDURALĂ. Orice schimbare din sistemul de învățământ necesită în prealabil o necesară dezbatere publică întrucât este de mare interes public. Ați auzit ca guvernanții să fi organizat așa ceva?
         Pe de altă parte, graba este foarte mare și suspectă. Ați aflat poate și cum sunt somați părinții să depună până pe 6 martie (unii spun că de fapt este doar până pe 3 martie!), adică în mai puțin de două săptămâni și în timpul anului în curs (!), cerere pentru ca copiii lor să aibă acces la studierea unei importante discipline: Religia. Cu alte cuvinte, părinții sunt de acum obligați să depună expres pe parcursul anului școlar (până pe 29 februarie sau 3 martie!) o cerere pentru studiul Religiei dacă doresc ca această disciplină să fie studiată de copiii lor!… Iar până pe 6 martie a.c., Inspectoratele Școlare la nivel de județ sunt obligate să centralizeze datele… Și observăm că se cer părinților numele, CNP-ul, confesiunea… De ce oare? În mod evident, pentru a-i intimida și înregistra pe ortodocși, în perspectiva prigonirii lor ulterioare… Vom trăi și vom vedea…
        Câți dintre părinți au fost informați și câți dintre ei o vor putea face? Iar această cerere nu satisface decât pe moment. De unde știm că, după ce părinții își dau pe cerere CNP-ul și semnătura nu vor fi presați sau șantajați (cu pierderea locului de muncă etc.) pentru ca să fie determinați să renunțe la această cerere pe viitor?

         4 – MOTIVAȚIE OBIECTIVĂ ȘI ISTORICĂ. Studiul acestei discipline prezintă un rol extrem de important în formarea identității și personalității tânărului (în ceea ce privește moralitatea, comportamentul, aspirațiile etc.), dar și în conștientizarea existenței divinității și rolului credinței în viața noastră și a neamului din care facem parte. Chiar unii dintre copii au mărturisit singuri că abia la școală au aflat despre Dumnezeu, pentru că în familie nu s-a putut. Iar realitatea ne demonstrează că mulți părinți nu oferă în familie copiilor o educație creștină din diverse motive: fie sunt prea ocupați, fie lucrează în străinătate, fie din neglijență față de acest aspect sau indiferență etc. Ori școala, prin acest obiect vine tocmai să suplinească acest vid din educația copilului.
        Iar dacă privim în istorie, școala și biserica au fost multe secole practic inseparabile. Preoții au fost primii învățători. Iar astăzi, vedem că unii urmăresc ca între școală și biserică să existe o prăpastie de netrecut iar statul și învățământul să se laicizeze complet, adică să se descreștineze, uitând cu totul că la baza civilizației actuale a stat și stă creștinismul. Pentru că într-adevăr putem spune că există un atac concertat pe toate planurile împotriva creștinismului și la nivel global, dar și împotriva culturii și tuturor valorilor creștine și naționale.

         5 – MOTIVAȚIE TEOLOGICĂ. Cuvintele lui Hristos „Lăsați copiii să vină la Mine, că a unora ca aceștia este Împărăția cerurilor” (Matei 19,14) este o poruncă pentru noi toți sau numai un îndemn? Aceste cuvinte sunt o poruncă pentru noi toți care vrem să ne mântuim, și să ne silim să avem inima smerită și nevinovată de copii. Dar Mântuitorul nu a zis ca numai a acestora este Împărația cerurilor, ci : „a unora ca aceștia”. Puteți consulta:  http://mpanait.3x.ro/lasa.htm

         6 – MOTIVAȚIA MAJORITĂȚII. Cum poate o minoritate formată aparent din atei să dicteze majorității? După cum ne relevă sondajele, România este o țară preponderent ortodoxă: circa 87% dintre români se declară ortodocși. Așadar religia este necesar să fie cunoscută în școală. Dacă în perioada interbelică existau 2 ore de religie pe săptămână, după 1990 am avut doar o singură oră pe săptămână. Iar acum se dorește treptat scoaterea cu totul a acestei discipline și revenirea la ateismul din perioada comunismului. În câțiva ani acest obiect de studiu este foarte posibil să dispară, dacă ortodocșii nu vor lua ATITUDINE…

        7 – MOTIVAȚIA PREVENIRII INFRACȚIONALITĂȚII. Putem lesne invoca și acest argument al prevenirii necontrolate a infracționalității, îndosebi juvenile. Educația religioasă contribuie în mod decisiv la responsabilizarea adolescenților și tinerilor, împiedicându-i să devină infractori și să lucreze în detrimentul societății;

        8 – MOTIVAȚIA SCOPULUI ANTICREȘTIN AL AUTORILOR CARE AU OBȚINUT DE LA CCR CA RELIGIA SĂ FIE MATERIE OPȚIONALĂ. Dacă analizăm puțin cine sunt de fapt autorii scoaterii Religiei din școală, ONG-urile care au cerut Curții Constituționale a României să se pronunțe asupra orei de religie, vedem că sunt în mod vădit de sorginte atee, având în frunte atei declarați precum Remus Cernea și profesorul de filosofie Emil Moise de la Colegiul Agricol ,,Constantin Angelescu” din Buzău. Este însă mai greu de înțeles faptul cum o minoritate poate ajunge în poziția superioară ca să dicteze majorității! Este un fapt incredibil… Să aibă ei în spate persoane și organizații extrem de influente? Cu siguranță că da. Altfel, nu ar fi avut curaj să promoveze măsuri îndreptate împotriva majorității cetățenilor români, care sunt ortodocși…
         După cum știm, Asociația Secular Umanistă din România (ASUR) condusă de Toma Pătrașcu (care consideră copiii ortodocșilor niște idioți! – link: http://avereabisericii.ro/toma-patrascu-presedinte-a-s-u-r-copiii-crestin-ortodocsi-sunt-idioti/) și Asociația Accept condusă de un deputat, ateu declarat și activist pro homosexualitate – Remus Cernea, au reușit performanța să convingă sau mai degrabă să manevreze în mod ocult o mare parte dintre parlamentarii români, care au votat de curând un proiect de lege bizar prin care disciplina Religie nu mai face parte din programa școlară și devine facultativă. Iar CCR a admis excepția de neconstituționalitate formulată de către patru ONG-uri ateiste…
În acest demers categoric anticreștin, ateii s-au prevalat de motive foarte subțiri precum îndoctrinarea religioasă, libertatea de conștiință, laicitatea și neutralitatea statului (!), subliniind aspectul că elevii de altă confesiune decât cea ortodoxă și ateii nu pot fi constrânși de a învăța această disciplină – Religia.
         În fond, ei nu fac altceva decât să despartă cu totul școala de Biserică pentru a impune ceea ce urmăresc ei, adică laicizarea completă a sistemului de învățământ precum în Franța și în alte țări, pentru a promova fără probleme teoriile evoluționiste în cadrul unor discipline precum Istoria, noul obiect importat de la ONU – Educația sexuală ș.a.m.d. Nu este de mirare că tot ei au cerut și cer în continuare ca statul să nu mai subvenționeze și să sprijine financiar cultele oficiale din România, îndeosebi Biserica Ortodoxă Română. Uitând însă să precizeze esențialul, faptul că una din reformele domnitorului mason Alexandru Ioan Cuza (care are statuie chiar și în fața Patriarhiei Române!) a vizat confiscarea tuturor proprietăților aparținând mănăstirilor și bisericilor ortodoxe și transformarea preoților în slujbași ai statului drept recompensă, pe lângă deposedarea lor de unele atribuții civile și comunitare, preluate de atunci de funcționari ai primăriilor!

         9 – MANIPULAREA PRACTICATĂ PRIN DEZINFORMARE ÎN MASS-MEDIA ROMÂNEASCĂ ASERVITĂ GLOBALIZĂRII. Biserica Ortodoxă Română este criticată pe diverse paliere, ba pentru numărul foarte mare de biserici (!), ba pentru averea sa, pentru sumele alocate de la stat etc. Se spun sec anumite informații, dar se omit altele cu bună știință, ceea ce constituie manipulare prin omisiune. De pildă, se afirmă că avem prea multe: 18.300! Dar nu se mai spune că aparțin tuturor cultelor confesionale din România. Pe de altă parte, ortodocșii au cea mai slabă reprezentare raportată la numărul de credincioși. Ortodocșii au 1055 de credincioși la un singur lăcaș de cult, în timp ce mozaicii au 49 iar celelalte culte oficiale recunoscute în România merg până la 600-700 de persoane. Alte manipulări vizează comparațiile cu numărul de spitale și școli, considerate prea puține, când de fapt situația pe teren este cu totul alta. La numărul de paturi de spital suntem înaintea multor țări, inclusiv SUA. Iar numărul școlilor scade încontinuu datorită natalității dezastruoase din ultimele două decenii și jumătate, de când s-au liberalizat avorturile la cerere…

         Pentru mult mai multe detalii prețioase în acest sens, puteți consulta articolul ,,MOBILUL ASCUNS DIN SPATELE ATACURILOR ASUPRA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE”, semnat de domnul Silviu Pricope: http://www.napocanews.ro/2015/02/mobilul-ascuns-din-spatele-atacurilor-asupra-bisericii-ortodoxe-romane.html, și site-ul avereabisericii.ro

        10. STUDIEREA RELIGIEI ÎN ȘCOLI NU ESTE ÎNDOCTRINARE RELIGIOASĂ! Așa declară răspicat ateii, dar acuzația este contrazisă de cel puțin două realități. Biserica Ortodoxă Română nu face prozelitism în societate iar prin absurd presupunând că ar fi îndoctrinare, întrebăm: de ce vin atât de puțini elevi la Sfintele Slujbe ale Bisericii? Realitatea este că tineretul s-a cam îndepărtat de Dumnezeu în ultimii ani datorită mass-mediei. Iar acum îi îndepărtăm cu totul de Dumnezeu, ca să adoptăm modelul occidental într-o țară ortodoxă?…

11. SITUAȚIA OREI DE RELIGIE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ. În Uniunea Europeană se predă elevilor Religia: ,,Situaţia orei de religie în ţările membre UE (este strâns legată de relaţia Biserică-Stat). Trei modele: FRANCEZ (al separaţiei radicale); ENGLEZ (al identificării totale; regina este, deodată, şefa Statului şi a Bisericii); GERMAN (al cooperării distincte; operează şi cooperarea și separarea); în majoritatea statelor membre UE ora de religie este respectată; desigur, situaţia practică diferă (vezi Pr. C. Dragnea, Slujirea preotului în şcoală, Teză de doctorat, BFT – 2007). În Grecia, bunăoară, instruirea în religia ortodoxă este obligatorie. Educaţia religioasă face parte din programa şcolară la toate clasele şi face obiectul unui examen de absolvire. Până în anul 1988 era obligatorie predarea exclusivă a religiei ortodoxe în şcoli, ulterior fiind acceptate ore de religie şi pentru alte confesiuni. Există în prezent demersuri de relativizare a locului de cvasi-monopol al ortodoxiei în societatea greacă, prin sentinţele date de instanţele europene, care încearcă armonizarea drepturilor individului cu cele ale colectivităţii.” Sursa: http://www.scribd.com/doc/135648437/Pr-Prof-Vasile-Gordon-Ora-de-Religie 

         12 – MOTIVAȚIA REALIZĂRII UNEI EDUCAȚII SUPERIOARE. Argumentul oferirii unei educații superioare, elevate, satisface desigur un interes național vădit și considerăm că și acesta este de asemenea unul foarte important. Educația începe în familie, dar se desăvârșește în școală și în Biserică. Educația religioasă menține această legătură și continuitate necesară în formarea personalității omului, care ajunge să admită nu numai existența lui Dumnezeu, ci și necesitatea respectării legilor și învățăturilor Sale, ca set de principii cu adevărat sănătoase de viață. Tinerii ajung treptat să se autoeduce și chiar să se autocenzureze, putând să învețe la rândul lor pe alții.
         Reproducem în acest sens numai două fragmente din lucrările unor profesori de teologie, care privesc lucrurile acestea în profunzime:
         ,,Cât privește argumentele în favoarea unei educații religioase vom aminti:
         1 – Argumentul cultural: religia reprezintă și o formă de spiritualitate ce trebuie cunoscută de elevi, neputându-se considera cineva o persoană cultă fără a cunoaște propriile referințe religioase. (…);
         2 – Argumentul psihologic: educația religioasă invită la reflecție, la autocunoaștere, nu e doar un prilej de fortificare interioară, de descoperire a idealurilor, de reconvertire spre lumea valorilor absolute. Recursul la religie e vindecător, salvator;
         3 – Argumentul etic: educația religioasă poate aduce un suflu nou în ce privește aspectele relaționale, comportamentale la nivel individual sau social. Morala de tip religios poate umple un gol sau poate ajuta la depășirea unor sincope de orientare existențială;
         4 – Argumentul sociologic: valorile religioase au virtutea de a aduce oamenii laolaltă, de a crea legături durabile; religia funcționează ca un flux spiritual integrator, ca o formulă de congregare a acțiunilor la nivel social;
         5 – Argumentul istoric: religia e un factor de coagulare și de perpetuare a neamului; multe secole cultura s-a consumat în biserici și în mănăstiri;
         6 – Argumentul ecumenic: instrucția și formarea religioasă pregătește omul pentru acceptarea și înțelegerea aproapelui, devenind mai generoși și mai puțin suspicioși cu ceilalți;
         7 – Argumentul teologic: fiecare persoană trebuie îndreptată spre Dumnezeu, să ajungă la un sens profund al vieții și existenței;
         8 – Argumentul pedagogic: educația religioasă deschide apetitul către perfecționarea de sine, reprezintă o modalitate de responsabilizare a eului în legătură cu opțiunile ulterioare.
         (…) Această problemă (a menținerii religiei în sistemul de învățământ românesc – n.a.) nu numai că se pune într-un mod foarte acut astăzi, dar trebuie analizată cu foarte multă atenție și seriozitate. Acest lucru trebuie făcut deoarece educația religioasă este singura oră din curriculum-ul național ce pune, în mod serios, probleme esențiale – problema Vieții și problema Omului. Însă, nici societatea, nici cultura nu se mai definesc în raport cu elementul religios: De asemenea știința, tehnica, artele, învățământul, viața economică, Statul se situează (astăzi, tot mai mult – n.a.) în afara sferei religioase. Mai mult decât atât, structura mentală și afectivă a vremii noastre e specific laică. Presiunea mediului socio-cultural e uriașă (…) Civilizația actuală nu e împotriva lui Dumnezeu, ci una ”fără Dumnezeu”. Ateismul s-a ”masificat”, deoarece ființele trăiesc la suprafața lor, acolo unde, prin definiție, Dumnezeu e absent. A deveni ateu nu înseamnă a alege sau a nega, ci a te lăsa condus, pentru a trăi în rând cu lumea.
          Deși sunt voci care resping funcționalitatea orei de educație religioasă în școala publică, în numele laicității statului și libertății de gândire, ni se pare normal ca, într-o societate pluralistă, să se audă vorbindu-se de Biblie în școli, altfel moștenirea culturală devine de neînțeles, să se audă vorbindu-se despre Părinții Bisericii în studiul gândirii. Noțiunea de laicitate s-a născut în Franța ”secolului luminilor”, când gânditori ca Voltaire devin apărători ai toleranței sau ca Rousseau încearcă să definească trăsăturile unei religii civile. Laicitatea, înainte de a fi o stare, e o concepție politică potrivit căreia organizarea societății se bazează pe separarea bisericii de stat și neutralitatea statului față de religii.” (Sursa: Mrd. Remus-Dragoș Albu, art. ”Lecția” orei de religie sau despre ”oferta” sa educațională, rev. Ortodoxia nr.1-2, 2006, pp.170-174)

          ,,Libertatea absolută a copilului este la fel de inoperantă și periculoasă ca și atitudinea dictatorială. De aceea, trebuie să înțelegem că este indispensabilă o minimă intervenție, însoțită de o dimensionare limpede a scopului și o proiectare inteligentă a traseului de parcurs. Libertatea autentică nu se dezvoltă decât în adevăr, în Adevărul Absolut, de fapt. Mântuitorul Iisus Hristos a spus-o pe înțelesul tuturor: ,,Adevărul vă va face liberi!” (Ioan 8, 32). Iar Adevărul Absolut este El Însuși, căci tot El a zis: ,,Eu sunt Calea, Adevărul și Viața.” (Ioan 14, 6). În acest context, înțelegem acum, mai adânc, că cel cu adevărat liber se supune de bunăvoie Mântuitorului și Evangheliei Sale, ajungându-se la rostirea tainică a frumoasei sintagme duhovnicești: ”Doamne, fă-mă robul Tău, ca să fiu liber!”
          ”Libertate” în afara Evangheliei înseamnă, de fapt, libertinaj, cu întreaga suită de atitudini imorale, în care se complac, din păcate, atâția tineri din zilele noastre. Așadar, principiul autonomiei și respectării libertății individuale presupune, pe de o parte, o adeziune liberă a ucenicilor la valorile religioase, care se câștigă, nu se impune, iar pe de altă parte, că trebuie să-i ajutăm la rândul nostru, pe toți cei încredințați spre educare, să-și armonizeze permanent libertatea cu adevărul.” (Sursa: Pr. lect. Dr. Vasile Gordon, art. Importanța principiilor didactice în catehizare, rev. Ortodoxia r.1-2, 2002, București, p.46)

        De asemenea, despre educația religioasă – un drept fundamental al românului, putem citi în articolul ,,NU S-A MURIT PENTRU PÂINE ȘI CIRC”, autor: Gheorghe Fecioru, din revista Familia Ortodoxă, nr.1(72)/2015, la pp. 3-6. În același număr găsim și articolul ,,INCULPAT: ORA DE RELIGIE”, autor: Alina Mirică, pp.30-33, precum și articolul ,,VREM ORA DE RELIGIE ÎNAPOI!”, autor: Raluca Tănăseanu, pp.51-57. Toate trei articolele sunt absolut remarcabile și sunt centrate pe tema scoaterii religiei din școlile românești și importanța studierii acestei discipline.

        ALTE LINK-URI UTILE CU DETALII TEHNICE:

        http://www.hotnews.ro/stiri-esential-19406842-ministerul-educatiei-razgandeste-ora-religie-devine-optionala-pentru-elevi-din-martie-sorin-cimpeanu-parintii-care-vor-ora-religie-pentru-copiii-lor-depun-cerere-pana-6-martie-pentru-anul-scolar-curs.htm

        http://www.tribunainvatamantului.ro/eliminarea-religiei-din-scoala-un-grav-atentat-la-identitatea-spiritual-a-societatii-romanesti/

        http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/2015/01/03/o-noua-intoleranta-militantii-care-vizeaza-scoaterea-religiei-din-scoala-vor-instituirea-gandirii-unice/

                                       Cu dragoste întru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie

67 de gânduri despre „APEL CĂTRE PREOȚII ȘI MIRENII ORTODOCȘI: SĂ CITIM DIN PSALTIRE ȘI SĂ FACEM UN MARȘ PENTRU MENȚINEREA RELIGIEI ÎN ȘCOLI, ÎN TOATE LOCALITĂȚILE ROMÂNIEI – ÎN DUMINICA ORTODOXIEI, 1 MARTIE 2015! – Radu Iacoboaie, 22 februarie 2015

   1. raduiacoboaie Autor post

    Cred că ideea formulării unei cereri pentru studiul religiei în școli aparține de fapt PATRIARHIEI, pentru a ne iluziona că se mai poate salva ora de religie și că face ceva pentru profesorii de religie, dintre care unii sunt și preoți în același timp.
    PENTRU A SALVA APARENȚELE. LA FEL CA ÎN CAZUL CARDURILOR ELECTRONICE DE SĂNĂTATE, ÎN CARE A DAT UN COMUNICAT CĂ SPRIJINĂ GĂSIREA UNEI ALTERNATIVE, DAR LA DEZBATEREA PUBLICĂ NU A TRIMIS NICIUN REPREZENTANT…

    Apreciază

   2. raduiacoboaie Autor post

    În realitate, cred că puțini părinți vor reuși să depună aceste cereri, care după o sursă ar fi valabile și pentru studiul religiei din septembrie 2015!… Mai ales că unele școli le vor împiedica accesul la aceste cereri pe diverse motive iar TIMPUL ESTE FOARTE SCURT!…

    Apreciază

   3. raduiacoboaie Autor post

    DE CE NU PROTESTEAZĂ FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN ÎNVĂȚĂMÂNT FAȚĂ DE ACEASTĂ MĂSURĂ ABUZIVĂ, APARENT LEGITIMĂ? NU CONȘTIENTIZEAZĂ DISCRIMINAREA CARE SE FACE PRIN FORMULAREA ÎN MOD EXPRES A UNEI CERERI PENTRU STUDIUL UNEI MATERII? O MATERIE DE ALTFEL NECESARĂ ȘI IMPORTANTĂ.
    EDUCAȚIA FĂRĂ RELIGIE ÎNSEAMNĂ O ȘCOALĂ FĂRĂ SUFLET, ADICĂ O ȘCOALĂ FĂRĂ DUMNEZEU…

    Apreciază

   4. raduiacoboaie Autor post

    DE STUDIAT CU MARE ATENȚIE POZIȚIA EXPRIMATĂ DE PREOTUL EUGEN TĂNĂSESCU!… CARE A ȘI POSTAT ACEST FILMULEȚ…

    Decizia CCR privind ora de religie

    Doamne ajută!

    Apreciază

   5. raduiacoboaie Autor post

    Gladiatorul said, on februarie 23, 2015 at 10:53 pm (blogul saccsiv, art. VIDEO: Parintele ARSENIE PAPACIOC despre POST)

    NU ALUNGAȚI RELIGIA DIN ȘCOALĂ!

    Nu alungați religia din școală!
    Nu faceți tot ce vreți ca să ne doară;
    Nu luați icoana de pe perete!
    Să știe a noștri copii: băieți sau fete.

    Că peste toți este Bunul Dumnezeu,
    Și El este cel, care ne ajută mereu;
    Și Maica Domnului cea Preacurată,
    Se roagă pentru noi și pentru lumea toată;
    Să nu uităm de mucenici, mucenice, sfinți și sfinte;
    Care se roagă lui Dumnezeu pentru a noastre trebuințe.

    Aceasta țară minunată,
    De Dumnezeu a fost binecuvantată,
    Și prin Apostolul Andrei a fost creștinată,
    Suntem un popor creștin,
    Și nimeni nu trebuie, să ne ia acest dar divin.

    Știți voi?… că: prima școală ce a apărut;
    Tot în și prin biserică s-a făcut;
    Și atunci dacă școala în biserică s-a creat,
    De ce să alungăm religia care ne-a format.

    Vă rog lăsați religia în școală!
    Aceasta e dorința și credința ortodoxă națională.

    Apreciază

   6. raduiacoboaie Autor post

    Unii dintre elevi și profesori sunt împotriva religiei poate și datorită filmulețelor postate pe internet cu ORA DE RELIGIE… (diverse lecții) suținută de profesori aparținând unor secte… Poate tocmai de aceea ateii se folosesc atât de mult de argumentul îndoctrinării religioase (prozelitismului) din școli, deși atacurile lor sunt împotriva ortodocșilor

    Apreciază

   7. raduiacoboaie Autor post

    UN ALT GEN DE ATACURI DAR TOT PRIN DISCRIMINARE: DENIGRAREA ROMÂNIEI ÎN MAREA BRITANIE! Unde o producătoare ,,independentă” a început o serie de documentare sub titlul „The Romanians Are Coming/ Vin românii“… Fără a oferi o imagine de ansamblu, nepărtinitoare, ci scotocind după tot ce nu este bun și frumos la unii dintre români…
    SCOPUL: ACELA DE A ȘIFONA ZDRAVĂN IMAGINEA ROMÂNIEI ÎN LUME ȘI A ROMÂNILOR DIN MAREA BRITANIE…

    http://www.romaniatv.net/documentarul-the-romanians-are-coming-scoate-romanii-in-strada-sunt-anuntate-proteste-in-londra_203929.html

    Apreciază

   8. raduiacoboaie Autor post

    Mărturisiţi-vă Domnului – Stil tradiţional aghioritic

    GRECIA: Cântare bizantină ORTODOXĂ. Absolut superb! Ελλάδα ορθόδοξος

    BINE ESTI CUVINTAT DOAMNE, INAVATA-NE PE NOI INDREPTARILE TALE

    Psalmul 50

    DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIEȘTE-MĂ PE MINE PĂCĂTOSUL!

    Apreciază

 1. o oarecare

  Da, cred ca ar trebui facut ceva astfel incat sa se revina la normal. Decizia Curtii Constitutionale ar trebui contestata, iar ora de religie ar trebui sa aiba un statut demn. O tara majoritar ortodoxa trebuie sa aiba grija ca tineretul sa fie educat crestineste. Izgonirea religiei din scoala va atrage mania lui Dumnezeu mai repede decat credem. Daca noi nu ne mobilizam sa aparam ora de religie si astfel pricinuim sminteala copiilor, vom raspunde in fata lui Dumnezeu.
  Smintelile ,, trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care vine sminteala.”
  http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=55&cap=18

  Apreciază

  Răspunde
 2. Ava Barlow

  Jezz, nu am inteleg ce vreti pana la urma. Ca religia sa fiu OBLIGATORIE si pentru cei care o vor, si pentru cei care nu o vor? sau ce? ca sunt confuza,

  Apreciază

  Răspunde
  1. raduiacoboaie Autor post

   Religia nu a fost până acum obligatorie. Ca și la sport, copiii puteau să nu studieze religia, fiind scutiți pentru că aparțineau altor culte sau confesiuni. Au avut și au această libertate a alegerii religiei confesionale. De unde ați scos acum că vrem să fie obligatorie? Sunteți adventistă probabil după cum puneți problema…

   Apreciază

   Răspunde
  2. raduiacoboaie Autor post

   Din Legea educației: Art. 18 alin. (1): „Planurile-cadru ale învăţământului primar, gimnazial, liceal şi profesional includ Religia ca disciplină şcolară, parte a trunchiului comun. Elevul, cu acordul părintilor sau al tutorelui legal instituit, alege pentru studiu religia şi confesiunea”.

   Apreciază

   Răspunde
 3. Ava Barlow

  Adventisa, scientologica, fuck cares…. idea este de LEGAL si ILEGAL. Cand traiesti intr-un stat LAIC, adica care nu este Religios cum ar fi Iranul al caror legi sunt strict bazate pe coran, ai dreptul sa faci parte dintr-o religie sau NU. Cum s-a pus problema pana acum a fost ca aveai dreptul sa NU fi de religie crestina. Ori asta incalca drepturi fundamentale ale omului.
  Problema a fost in momentul in care a fost facuta prima lege de cacat, facuta de niste cretini si trecuta mai departe de oameni care nici macar nu citesc ce voteaza. Lucru care este din pacate des intalnit la noi.
  Mie constitutia imi spune ca sunt libera sa am o religie daca vreau, nu ca sunt automat crestina si trebuie sa gasesc scuze ca sa nu particip la orele de religie. Ideea in sine contravine unui stat democratic. A fost spusa si repetata de N ori. Doar ca ati avut nevoie de curtea constitutionala care sa confirme ceva ce era deja negru pe alb.
  Voi nu ati inteles nici pana acum ca nu 100 % din populatia romaniei este de religie crestina si ca cei care nu sunt au dreptul de a nu se scuza pentru ceva ce nu trebuie baga pe gat in primul rand?

  Apreciază

  Răspunde
  1. raduiacoboaie Autor post

   Vorbiți în numele ateilor, care sunt foarte puțini în România? Vi se pare de pildă că elevii care au probleme de sănătate se scuză, își cer iertare în mod umilitor pentru că nu pot participa la orele de sport? Își scot scutire de la medic și cu asta basta, au rezolvat problema. De ce dramatizați? Curtea Constituțională a României a motivat decizia sa. Statul este obligat să păstreze în trunchiul comun al disciplinelor Religia, pentru a asigura dreptul cultelor religioase recunoscute oficial. Iar părinții, ca și până acum au libertatea alegerii religiei respective sau scutirii copilului.
   NOUTATEA REZIDĂ ÎN FAPTUL CĂ MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI VINE PE NEPUSĂ MASĂ CU OBLIGATIVITATEA CERERII DE STUDIU PENTRU RELIGIE ÎN CAZUL PĂRINȚILOR CARE DORESC PENTRU COPIII LOR ACEASTĂ DISCIPLINĂ. CEEA CE CONSTITUIE O DISCRIMINARE A ACESTEIA ÎN RAPORT CU TOATE CELELALTE MATERII DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ, TREBUIND SĂ EXISTE CONFORM CONSTITUȚIEI, DAR ÎN ACELAȘI TIMP FIIND DECLARATĂ OPȚIONALĂ, CEEA CE ESTE O CONTRADICȚIE CLARĂ… OARE JURIȘTII NU AU REMARCAT ȘI ACEST ASPECT?…

   Apreciază

   Răspunde
   1. Ava Barlow

    Nu vorbesc in numele nimanui. Vorbesc doar pentru mine si copilul meu, scurt. Ce nu intelegeti insa voi este exact miezul problemei. Ai citit decizia CCR 669/2014? ca daca ati citit-o si nu intelegeti, aveti o problema. Acolo scrie negru pe alb ca exact legea de care vorbiti nu este constitutionala. Contravine direct textului constitutiei. A fost aplicata si votata in primul rand fara ca cineva sa se seziseze ca este o abatere grava de la lege, cum de altfel se intampla in cazul mai multor legi ce mai apoi sunt ajustate prin hotarare de guvern. La acesta lege nu s-a vrut asa ca s-a ajuns pana la cea mai inalta institutie ce avea competenta pe fond.
    Lege aia intiala zice ca religia este parte din ….dar se bate cap in cap cu constitutia care spune ca suntem liberi sa ne alegem o religie, sau nu.
    Eu nu dramatizez nimic, ca nu doar nu ies in strada pentru nimic.

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    În ziua de 23 ianuarie 2015, în Monitorul Oficial, partea I, nr. 59/2015, a fost publicată motivarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 669 din 12 noiembrie 2014, privitoare la statutul orei de Religie.

    Întrucât decizia nr. 669/2014 a fost percepută în societate ca „o lovitură dată orei de Religie”, în motivarea sa, Curtea Constituţională afirmă în mod pozitiv şi argumentat importanţa orei de Religie, astfel:

    – dreptul părinţilor de a asigura educaţia copiilor lor minori potrivit propriilor convingeri (paragraful 19);

    – obligaţia Statului Român neutru şi imparţial (paragraful 22) de a asigura predarea Religiei ca parte a trunchiului comun şi de a include această disciplină în planul cadru de învăţământ (paragraful 16);

    – şcoala trebuie să fie deschisă pentru idei şi valori religioase şi de aceea statului îi este interzis să adopte soluţii legislative care pot fi interpretate ca fiind lipsite de respect faţă de convingerile religioase sau filosofice ale părinţilor (paragrafele 20-21).

    Patriarhia Română îndeamnă pe toţi cei implicaţi în asigurarea educaţiei religioase a copiilor (părinţi, şcoală, parohie) să dea dovadă de maximă responsabilitate şi angajare în acest proiect de mare valoare spirituală şi culturală, ai cărui beneficiari sunt copiii şi, implicit, societatea românească în ansamblu. Ora de Religie din România promovează valorile umane perene şi comportamentul paşnic, într-o vreme în care în alte ţări mulţi tineri educaţi în spiritul secularismului se îndreaptă spre mişcări extremiste, deoarece lumea secularizată individualistă de azi a pierdut simţul sacrului şi al comuniunii spirituale profunde la nivel de individ, familie şi societate, după cum remarcă unii sociologi contemporani.

    În concluzie, motivarea responsabilă, nuanţată şi echilibrată a Curţii Constituţionale corectează orice propagandă alarmistă şi agresivă de discreditare a orei de Religie, propagandă oarecum asemănătoare cu cea din timpul comunismului ateu. Cine se înscrie pentru a participa la ora de Religie doreşte să cunoască şi să cultive valorile spirituale perene în locul modelor efemere şi nu confundă libertatea cu vidul spiritual. Să-i învăţăm pe copii şi tineri iubirea de Dumnezeu şi de oameni pentru a creşte spiritual în cultura generozităţii!

    http://basilica.ro/curtea-constitutionala-recunoaste-importanta-orei-de-religie-si-implicit-incurajeaza-participarea-elevilor-la-aceasta-103747.html

    Apreciază

   3. Ava Barlow

    „Statul este obligat să păstreze în trunchiul comun al disciplinelor Religia, pentru a asigura dreptul cultelor religioase recunoscute oficial. Iar părinții, ca și până acum au libertatea alegerii religiei respective sau scutirii copilului.” Gresit din nou. Cititi decizia.
    Statul este obligat sa pastreze disciplina ca OPTIONALA, la care aplici doar daca vrei.

    Apreciază

   4. Ava Barlow

    „NOUTATEA REZIDĂ ÎN FAPTUL CĂ MINISTERUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI VINE PE NEPUSĂ MASĂ CU OBLIGATIVITATEA CERERII DE STUDIU PENTRU RELIGIE ÎN CAZUL PĂRINȚILOR CARE DORESC PENTRU COPIII LOR ACEASTĂ DISCIPLINĂ. CEEA CE CONSTITUIE O DISCRIMINARE A ACESTEIA ÎN RAPORT CU TOATE CELELALTE MATERII DIN PROGRAMA ȘCOLARĂ, TREBUIND SĂ EXISTE CONFORM CONSTITUȚIEI, DAR ÎN ACELAȘI TIMP FIIND DECLARATĂ OPȚIONALĂ, CEEA CE ESTE O CONTRADICȚIE CLARĂ… OARE JURIȘTII NU AU REMARCAT ȘI ACEST ASPECT?…”
    Gresit din nou. Daca nu va pricepeti, cereti parerea unui avocat care va poate explica termenii juridici.
    Cererea intervine din punct de vedere administrativ pentru ca altfel scolile nu ar putea sa isi programeze anul scolar corect. Respectiv anul acesta pana in martie se depun cererile si astfel scoala stie cati elevi va avea in noul an, de cati profesori va fi nevoie si cum vor putea sa programeze orele de curs inainte sau dupa.
    Este absolut legal si democratic sa depui o cerere atunci cand doresti obtinerea unui folos. Este grav, ne-democratic si tatl ileg sa o faci pentru a scapa de obligativitatea acestuia.

    Apreciază

  2. raduiacoboaie Autor post

   Ca să dăm un alt exemplu. Dreptul cetățenilor români la educație religioasă se poate compara poate cel mai bine cu dreptul lor la sănătate. Cetățenii pot opta desigur pentru tratament într-o instituție de stat, privată sau se pot trata singuri. Nu-i obligă nimeni în acest sens, fiind o problemă personală. STATUL ÎNSĂ ARE OBLIGAȚIA POTRIVIT CONSTITUȚIEI DE A LE GARANTA CETĂȚENILOR SĂI DREPTUL LA SĂNĂTATE ȘI A NU LE ÎNGRĂDI ACCESUL ÎN ACEST SENS, DIMPOTRIVĂ A LE CREA TOATE CONDIȚIILE OPTIME. TOT AȘA, STATUL ASIGURĂ DREPTUL LA EDUCAȚIE (INCLUSIV RELIGIOASĂ) ȘI RESPECTĂ LIBERTATEA DE CONȘTIINȚĂ A TUTUROR CETĂȚENILOR SĂI…

   Apreciat de 1 persoană

   Răspunde
   1. Ava Barlow

    Gresita iar interpretarea. Total subiectiva. Statul iti acorda dreptul la educatie religioasa tocmai prin ati da posibilitatea sa o studiezi, pe baza de cerere. Daca statul ti-ar ingradi acest drept ar insemna nu numai ca nu ar adauga religia ca materie optionala, ar mai si interzice ducerea copiilor la biserica.Legea nu se interpreteaza asa in functie de cum ne piaptana.
    Cat despre dreptul la sanatate, dap, statul iti ofera acest drept in situatii de urgenta. Cand esti in stare critica. Insa pentru restul trebuie sa mai faci ceva, sa cotizezi la CNAS. Cei care nu cotizeaza trebuie sa isi plateasca factura la orice institutie spitaliceasca merge.
    Din nou, cititi legea.
    Ca sa fac o alta paranteza, nu este buna analogia pe care ati facut-o. Comparati acest drept la sanatate pe care statul il ofera cu faptul ca statul se asigura ca in fiecare spital exista un preot pentru situatii cu adevarat de urgenta. Daca nu stiati, acestia sunt platit sin fondul de salarii ale spitalelor, alaturi de personalul TESA si daca vreti mai multe detalii va dau si OUG-ul in baza caruia se intampla acest lucru.

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    În Decizia 669 a CCR, nu se vorbește deloc despre formularea unei cereri pentru a studia Religia. Ci doar despre o ,,cerere pentru a retrage copiii de la orele confesionale de Religie”… Ați citit cu atenție Decizia mă rog?…

    Apreciază

  3. raduiacoboaie Autor post

   Exemplul cu statul fundamentalist Iran sau cel al statului laic (precum Franța) sunt de fapt extremele care pot fi invocate. POPORUL ROMÂN A FOST ȘI ESTE ÎNSĂ UN POPOR ECHILIBRAT, PENTRU CĂ ECHILIBRUL I-A FOST INSUFLAT DE CĂTRE CREDINȚA NOASTRĂ STRĂMOȘEASCĂ ORTODOXĂ. CREȘTINUL ORTODOX AUTENTIC ESTE CUMPĂTAT ȘI URĂȘTE EXTREMELE. DE AICI ȘI BUNUL SIMȚ, BUNA CUVIINȚĂ, RESPECTUL FAȚĂ DE SEMENI, IUBIREA APROAPELUI, IUBIREA DUSĂ PÂNĂ LA IUBIREA DE VRĂJMAȘI (PERSONALI, NU AI LUI DUMNEZEU)…

   Apreciază

   Răspunde
  4. raduiacoboaie Autor post

   AȚI SCRIS AȘA: ,,Mie constitutia imi spune ca sunt libera sa am o religie daca vreau, nu ca sunt automat crestina si trebuie sa gasesc scuze ca sa nu particip la orele de religie. Ideea in sine contravine unui stat democratic.”
   DAR CE CONCLUZIE AȚI TRAS!… CĂ SUNTEȚI OBLIGATĂ SĂ FIȚI CREȘTINĂ, FORȚATĂ… NU AȚI ÎNȚELES DELOC CE A SPUS CCR: RELIGIA ESTE OBLIGATORIE DOAR PENTRU STATUL ROMÂN. ȘCOLILE NU POT SĂ INTERZICĂ STUDIUL RELIGIEI SUB NICIO FORMĂ. ELEVII ÎNSĂ, CA ȘI PÂNĂ ACUM NU SUNT OBLIGAȚI…
   CEEA CE AM MAI SPUS, ESTE CĂ ACEASTĂ CERERE DE STUDIERE A RELIGIEI ESTE CEVA GREȘIT, O MARE EROARE, FIIND ILEGALĂ, DISCRIMINATORIE ȘI NECONSTITUȚIONALĂ…

   Apreciază

   Răspunde
   1. Ava Barlow

    Discriminatoriu, profun amoral si ne-democrat este sa constrangi pe cineva in a practica o anumita religie. Si tocmai asta a constat CCR. Din nou, cititi decizia 669/2014. In teza prezentata se face o paralela bine plasata in care se stipuleaza clar faptul ca minori sunt constransi sa practice o religie in cazul in care parinti nu ajung in timpul necesar sa depuna o cerere. Lucru care este ilegal si se pedepseste cu inchisoare.
    Iar pentru a vedea lucrurile clar si a nu le interpreta in favoare dvs, ar trebui sa aveti o viziune clara democratica iar cu parere de rau constat ca nu o aveti.
    Lasand la o parte cazul Frantei pe care o considerati extrema, luati exemplu celorlalte state europene. Si nu mai cedeti minciunile care sunt indesate pe gat de catre patriarhia romana, pentru ca in UE nu se studiaza religia in forma obligatorie decat in scolile care au titlu predeclarat. De exemplu am vazut la TV pe cineva sustinand ca in Suedia este obligatorie religia in cadrul invatamantui de stat. TOTAL NEADEVARAT.
    http://www.thelocal.se/20101006/29452
    In Suedia exita scoli de stat religioase.
    Insasi prin numele scoli esti anuntat ca acolo se studiaza religia, asa ca poti sa aplici daca vrei sau daca nu vrei mergi la o scoala normala.
    Adica nu este obligatoriu.
    La fel se intampla si in Grecia un alt exemplu dat tot de catre patriarhie intr-un mod eronat.
    Adica pe scurt, cam peste tot in lumea civilizata ai aces fie prin o cerere, fie prin a aplica la o scoala cu profil religios. Nu vad de ce la noi ar fi diferit.
    Doar pentu ca o parte a populatie considera ca suntem un neam ortodox.
    Si da, legat de obligativitatea crestinatati. Nu este adevarat?
    Cel mai bun exemplu este al meu. Am fost botezata in acesta religia cand avem 3 luni si nu aveam discernamant. Nu este asta o forma de obigativitate? Indoctrinarea celor care nu avut aces la informatie mult inainte revolutie, celor care nici nu visau vreodata la cuvantul democratie, multi care nu il inteleg din pacate nici astazi?
    Nu vreau sa intru intr-un conflict cu dvs, ci doar eram pur si simplu curioasa de motivatia pe care ati avut-o in primul post. Pentru ca pana la urma patriarhia oricum si-a epuizat orice parghie de atac, hotarere 669/2014 a CCr fiind una definitiva si irevocabila care nu poate fi atacata in nici un fel.
    Singura mutare care ma este posibila este a grupurilor care au luptat impotriva patriarhiei, care mai pot ataca inca in instanta pentru ca ora de religie OPTIONALA, sa se transforme in ora de istoria religiilor, lucru care ar fi de salutat.
    In rest, va salut cu multa stima si va recomand sa va dezvoltati gandirea intr-un mod democrat.

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    ,,Cel mai bun exemplu este al meu. Am fost botezata in acesta religia cand avem 3 luni si nu aveam discernamant. Nu este asta o forma de obigativitate? Indoctrinarea celor care nu avut aces la informatie mult inainte revolutie, celor care nici nu visau vreodata la cuvantul democratie, multi care nu il inteleg din pacate nici astazi?”
    Așadar sunteți sectantă. Cel puțin în gândire. Cred că nu ați citit articolele din ultima vreme centrate pe tema scoaterii Religiei din școală prin politica pașilor mărunți și siguri… Patriarhia se pronunță formal, nu se implică iar eu nu am vreo legătură cu această instituție condusă de un mason…

    Îmi pare rău dar argumentele incoerente și stufoase pe care le invocați nu au suport. Nu pot fi credibile pentru nimeni.

    Apreciază

 4. Ava Barlow

  Tz, tz tz, dl. Radu Iacoboaie, aveti o problema se pare cu legalitatea in general. Discrimnarea religioasa este o infractiune asa cum prevede codul penal si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda penala. Asa ca pot avea eu o gandire sectanta sau nu, insa eu nu discriminez sub nici o forma pe baza religiei unui individ.
  Imi scriati mai sus despre extremismul religios din Iran, insa faptul ca nu acceptati sub nici o forma o alta parere care nu se muleaza perfect convingerilor dvs, nu inseamna tot extremism? Ca mie asa imi pare. Defapt, as vorbi despre fanatism religios in cazul asta, dar din respect pentru dvs. si pentru convingerile pe care le aveti (pe care culmea, le respect) nu am sa o fac.
  Argumentele mele „stufoase si incoerente” sunt parte din lege, consitutia Romanei, iar aceasta constitutie este defapt legea fundamentala a Romaniei. Singurul reper dupa care ne ghidam.
  Si da, culmea, am citit mai multe teorii scrise in mare parte de catre reprezentati ai BOR, unde se spune ca defapt aceasta decizie CCR este primul pas catre eliminarea religiei din scoli definitiv. Nimic mai neadevarat.
  Daca la randul dvs. ati fi fost atent in ultimi 25 de ani la clasa politica, ati fi observat fara dubiu ca BOR are o influenta extrem de mare in tot ce inseamna guverne, parlament, etc. Totul prin simplul fapt ca BOR a avut si va avea intotdeauna (cel putin in urmatorii 20 de ani) potential electoral. Nimanui nu convine ca biserica sa nu mai aibe brusc influenta, pentru ca odata cu BOR, si partidele politice vor avea de suferit. Asa ca cel mai probabil toti acestia impreuna cu avocatul poporului se vor lupta in continuare pentru BOR in instanta.
  Problema intervine insa in momentul in care legile noastre trebuiesc armonizate in functie de legislatia Europeana, iar aici este o problema pentru dvs. deoarece uniunea are o vizune mult mai larga si s-a aratat de mai multe ori pro studiului istoriei religiilor. Adica sa le dea ocazia copiilor sa afle cum sta treaba cu biblia, cu coranul, cu talmudul, etc… sa aiba cultura generala si sa stie exact cum anume a debutat religia in vremurile sumerienilor cu primele lor scrieri despre zei, pana la nou raspandita scientologie care presupune ca oamenii sunt gazdele unor suflete ale extraterestrilor aruncati in galaxie. La final, copii vor fi tot crestini daca aceasta este inclinatia lor, insa vor fi niste crestini mult mai educati. O generatia care va intra in final in standardul nostru tinta, cel european.
  Si pana la urma tot nu am reusit sa va inteleg motivatia, asta bineinteles daca plecam de la premisa ca sunteti absolut echilibrat, ponderat si tolerant, asa cum imi spuneati mai sus.
  Situatia prezenta acopera nevoile tuturoe cetatenilor intr-un mod rezonabil.

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   Frați ortodocși, foarte interesant!!! Vedeți ce spune pretinsa Ava Barlow (pare nume de ,,sfânt”?):
   ,,Adica sa le dea ocazia copiilor sa afle cum sta treaba cu biblia, cu coranul, cu talmudul, etc… sa aiba cultura generala si sa stie exact cum anume a debutat religia in vremurile sumerienilor cu primele lor scrieri despre zei, pana la nou raspandita scientologie care presupune ca oamenii sunt gazdele unor suflete ale extraterestrilor aruncati in galaxie.”
   OARE NU ESTE PREA DEVREME SĂ STUDIEZE ȘI ALTE RELIGII? BA DA. ESTE MULT PREA DEVREME. DAR INTERESUL ESTE SĂ FIE ATRAȘI COPIII CĂTRE ALTE RELIGII ȘI APOI SĂ FIE ,,AJUTAȚI” SĂ CEARĂ SĂ STUDIEZE RELIGIA CARE LE ,,PLACE”… AȚI ÎNȚELES IDEEA? ESTE DIABOLIC DE PERFIDĂ…
   Îmi reproșați nu știu ce cu legalitatea. Sunteți juristă? În niciun caz după cum vă exprimați. Însă eu am absolvit Dreptul, chiar cu rezultate notabile… Asta ca să ofer un argument și nu ca laudă…

   Apreciază

   Răspunde
   1. Radu Iacoboaie Autor post

    Să afle cum stă treaba și cu Talmudul??? Păi, nu știu adulții într-un număr zdrobitor de mare și vreți să știe copilul Talmudul? PĂI CE POATE SĂ ÎNȚELEAGĂ DIN TALMUD? TALMUDUL ESTE O COMPILAȚIE DE 63 DE VOLUME, CU UN CONȚINUT FOARTE AGRESIV ANTICREȘTIN… ADICĂ, COPILUL SĂ FACĂ BINE SĂ NU MAI STUDIEZE RELIGIA ÎN CARE S-A NĂSCUT ȘI A FOST BOTEZAT ȘI SĂ ÎMBRĂȚIȘEZE DACĂ DOREȘTE ȘI ÎI PLACE TALMUDUL ANTICREȘTIN, PE CARE ÎL STUDIAZĂ ASIDUU EVREII SIONIȘTI (MASONI), CEI CARE LUCREAZĂ ÎN LUME TAINELE FĂRĂDELEGII???

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    SCOATEREA RELIGIEI DIN ȘCOALĂ NU ESTE ÎNTÂMPLĂTOARE. FACE PARTE DIN PLANUL MASONIC DE DESCREȘTINARE A NAȚIUNILOR, PENTRU A EDUCA TINERII ȘI NOILE GENERAȚII ÎN CONCEPȚIA LOR ANTIHRISTICĂ (teoriile evoluționiste etc.):

    Ierom. Amfilohie Brânză – Despre masonerie (fragment din Taina fărădelegii în România)
    URMĂRIȚI MAI ALES DE LA MIN.24, ÎN SPECIAL DE LA MIN.35.40:

    DOAMNE MILUIEȘTE-NE PE NOI!

    Apreciază

   3. Radu Iacoboaie Autor post

    I. FILME DOCUMENTARE ANTIGLOBALIZARE-ANTIMASONERIE :

    1. Ierom. Amfilohie Brânză – Despre masonerie (fragment din Taina fărădelegii în România)

    2. Monahul Teodot – despre Antihrist, 666

    <https://www.youtube.com/watch?v=a7h8bHhMHg4

    3. Planul de exterminare a ORTODOXIEI – Ioan Vlăduca

    <https://www.youtube.com/watch?v=-XJZF00d7UI

    4. DEMASCAREA MASONERIEI – ANTONIE IORGOVAN

    <https://www.youtube.com/watch?v=7LAm9bMeHtM

    5. Biserica Ortodoxă și MASONERIA

    <https://www.youtube.com/watch?v=FBpj4jocnQ4&list=PLD7468DEC218E6C14

    6. Patriarhul Daniel este mason!

    <https://www.youtube.com/watch?v=XI19MYgf2Fw

    7. Economia fericirii (DOCUMENTAR)

    <https://www.youtube.com/watch?v=Dx8MfqM36bQ#t=2752

    8. DOSARE SECRETE – B'NAI B'RITH, lumea şi România [6/14]

    <https://www.youtube.com/watch?v=ia3Qok0v2GI

    9. Planul Ocult al Noii Ordini Mondiale – Globalizare Fascistă

    <https://www.youtube.com/watch?v=WQkdua-AzTg

    10. Masonii o să distrugă România prin legi de natură economică – Ioan Vlăduca

    <https://www.youtube.com/watch?v=cp7GfNtpkd8

    11. Adevărul despre Masoni și Noua Ordine Mondială – Crimetv.ro

    <https://www.youtube.com/watch?v=MZ7gP1p4oKY

    12. Masoneria

    <https://www.youtube.com/watch?v=KWx45jpxhN4

    13. Masoni din România – EXCLUSIV – Masoneria KAKI

    <https://www.youtube.com/watch?v=0ZURKYLUm2Y

    14. Simboluri MASONICE în muzica, filme, desene

    <https://www.youtube.com/watch?v=z0ynIInnFZc

    15. Asasinarea Sf. Mc. Heruvima de către masonerie – Ioan Vlăduca

    <https://www.youtube.com/watch?v=4QE70HjxTwQ

    Apreciază

 5. Ava Barlow

  Va felicit pentru rezultatele excelente in cadrul facultati de drept. Acest fapt imi confirma totodata ca sunteti capabil sa intelegeti pe deplin decizia CCR, sa intelegi „termenii juridici”, iar „interpretarea personala” vine intr-un mod voluntar, in incercarea dvs. de a promova excesiv un lucru incheiat deja. Si nu, nu sunt jurist. In schimb am pregatirea necesara sa va inteleg mai bine decat va imaginati, pentru ca sunt psiholog cu experienta atat in tara cat si in strainatate, unde de altfel practic acesta meseria in prezent.
  Ar fi multe sa va spun, totusi ma rezum la un singur fapt: Da, vreau ca copilul meu sa fie informat, sa aiba acces la informatii atat in cadrul scoli cat si in afara ei. Sa stie ce insemna religia la baza, cum anume o practica oamenii, in ce scopuri, iar apoi, atunci cand va fi suficient de informat si matur din punct de vedere intelectual, sa ia o decizie.
  Consider ca partea sprituala a indivitului este extrem de importanta, insa consider totodata ca diversitatea este un lucru extraordinar, pentru ca ii da ocazia individului care ajunge mai apoi sa se alature unei religii, sa o faca din tot sufletul.
  Vedeti dvs.( va rog sa notati ca totusi am un respect, unul total nemeritat pe parcursul discutiei) eu am fost crestin ortodox pana acum cativa ani. Si nu studiul m-a indepartat de acesta religie, ci intoleranta, rigiditatea, lipsa totala de moralitate din cadrul bisericii, manipularea perpetua a unui popor caruia nu i-se ofera ocazia ridicarii din groapa unde este tinut. Faptul ca BOR doar DISCUTA despre bunatate, despre milostenie, despre ce este bine sau nu. Faptul ca daca am nevoie de sfatul duhovnicului meu in miez de noapte, usa bisericii nu imi este deschisa.
  Am decis intr-un tarziu ca Dumnezeul meu m-a asculta gratis, ma ajuta chiar daca m-a rog Lui in intimitatea casei mele, Dumnezeul meu nu judeca dupa aparente ci stie bine ce se afla sub vorbe de duh si iluzia binelui. An decis ca alti oameni nu au castigat dreptul de a ma judeca pe mine. Doar EL o poate face.
  Din pacate, de acum inainte biserica ortodoxa va tot pierde credinciosi, pentru ca in momentul de fata se afla intr-un punct de negare cand nu constientizeaza ca omul nu mai este la fel ca acum 2000 de ani. Am evoluat ca specie, la fel ar trebuie sa faca si biserica.
  In loc sa incerce sa conduca acesta masa de crestini cu un pumn de fier, ar trebui coborata urechea la credinciosul de rand. Ar trebuie ca in afara de slujba si confesiune, duhovnicul sa se implice si in problemele existentiale ale credinciosului, sa il ajute, sa ii de sfaturi atunci cand are nevoie de ele cel mai mult, si sa faca asta fara bani.
  Probabil voi reveni la religia mea de ortodox practicant atunci cand biserica va fi despre ce ar trebui sa fie. Despre ajutarea aproapelui. Atunci cand biserica va coordona campanii umanitare, cand scopul ei va fi promovarea voluntariatului, strangerea de ajutoare, etc,
  Insa si atunci, tot legea primeaza.

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   AȘ DORI SĂ NE TRADUCEȚI CEEA CE AȚI SCRIS MAI ALES AICI: ,,Am decis intr-un tarziu ca Dumnezeul meu m-a asculta gratis, ma ajuta chiar daca m-a rog Lui in intimitatea casei mele, Dumnezeul meu nu judeca dupa aparente ci stie bine ce se afla sub vorbe de duh si iluzia binelui. An decis ca alti oameni nu au castigat dreptul de a ma judeca pe mine. Doar EL o poate face.”

   UN CREȘTIN ADEVĂRAT SE ROAGĂ DOAR ÎN CASA LUI? CUM VINE ASTA CU ,,Dumnezeul meu m-a asculta gratis…”? INSINUAȚI CĂ LA NOI SE PRACTICĂ INDULGENȚELE PAPALE? DAI BANI ȘI ȚI SE IARTĂ PĂCATELE? SUNT DOAR CÂTEVA ÎNTREBĂRI DIN FOARTE MULTE ALTELE CARE ÎMI VIN ACUM ÎN MINTE CITIND PÂNĂ LA CAPĂT TOATE MESAJELE D-VOASTRĂ. SĂ VĂ FIE CLAR, NU JUDECĂM PE NIMENI, MAI ALES CĂ NE AFLĂM ȘI ÎN POSTUL MARE AL ÎNVIERII DOMNULUI… ADUCEȚI ACUZAȚII BISERICII (ORTODOXE SE SUBÎNȚELEGE) ȘI MĂ NUMIȚI DACĂ NU FANATIC RELIGIOS, ATUNCI CEL PUȚIN EXTREMIST? UNDE ESTE EXTREMISMUL RELIGIOS? A PRACTICA ORTODOXIA CA ORICE CREȘTIN PRACTICANT ȘI A AVERTIZA DESPRE PLANURILE OCULTEI ESTE ÎN OPINIA D-VOASTRĂ ERUDITĂ ȘI FOARTE TOLERANTĂ EXTREMISM???
   Mai ales că recent a apărut o expoziție la Cluj organizată de Centrul Cultural German și Elie Wiesel în care vedem cum se aruncă la coș NAȚIONALISMUL, simboluri precum cel al Mișcării Legionare, pe care evreii sioniști o consideră extremistă și în ziua de astăzi…
   https://saccsiv.wordpress.com/2015/02/27/romania-papusarilor-lui-klaus-johannis-aruncati-la-cos-nationalismul-el-este-extremism-de-dreapta-si-aruncati-si-ortodoxia-cu-tot-cu-sfantul-inchisorilor-asta-ii-invata-pe-cetatenii-clujului-centr/

   Apreciază

   Răspunde
   1. Ava Barlow

    „UN CREȘTIN ADEVĂRAT SE ROAGĂ DOAR ÎN CASA LUI? CUM VINE ASTA CU ,,Dumnezeul meu m-a asculta gratis…”? INSINUAȚI CĂ LA NOI SE PRACTICĂ INDULGENȚELE PAPALE? DAI BANI ȘI ȚI SE IARTĂ PĂCATELE? SUNT DOAR CÂTEVA ÎNTREBĂRI DIN FOARTE MULTE ALTELE CARE ÎMI VIN ACUM ÎN MINTE CITIND PÂNĂ LA CAPĂT TOATE MESAJELE D-VOASTRĂ. SĂ VĂ FIE CLAR, NU JUDECĂM PE NIMENI, MAI ALES CĂ NE AFLĂM ȘI ÎN POSTUL MARE AL ÎNVIERII DOMNULUI…”

    Nu judecam pe nimeni…. serios?!?!?!
    Mie mi-e clar ca NUMAI asta faceti.
    Si nu, nu am insinuat ca in cadrul BOR dai bani sa ti-se ierte pacatele, ci doar ca dai bani sa fi ascultat. Sa fi spovedit, botezat, impartasit, ingropat, etc…
    Probabil ca la un moment dat in viitor va veti opri o clipa sa reflectati la toata acesta atutudine, cel mai probabil in momentul in care credinciosii nu vor mai venii in numar asa de mare la biserica, si probabil doar atunci vom vedea si fata blanda a preotilor. Pana atunci …Dumnezeu cu mila ca banul curge din toate partile iar credinciosi s-au oblijnuit sa fie umili in fata „autoritatii” bisericesti.

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    Nu-mi permit să glumesc aici sau să vorbesc aiurea. Încerc doar să înțeleg cu cine am de-a face. Cu un psiholog, sau mai degrabă cu un psihoterapeut, dintre aceia care afișează pe ușă: lăsați prejudecățile și veniți la autocunoaștere de sine etc.
    Unii psihologi sunt probabil ortodocși, dar cred că există destui și dintre aceia, care sunt certați cu Dumnezeu și își creează un Dumnezeu numai ,,al lor”, mult mai convenabil și comod, care exagerează toate slăbiciunile ortodoxiei și creștinilor ortodocși, care își permit să judece și să critice Biserica în ansamblul ei pentru păcatele unor preoți și ierarhi…
    ÎNCLIN SĂ CRED CĂ PSIHOLOGUL MODERN DOREȘTE SĂ FACĂ O CONCURENȚĂ FOARTE SERIOASĂ DUHOVNICULUI ORTODOX, PENTRU CĂ AȘA A FOST INSTRUIT… Evrei sioniști precum FREUD și JUNG au schimbat mult lumea în care trăim prin revoluțiile din planul mentalității: revoluția sexuală etc. etc…

    Apreciază

   3. Ava Barlow

    Avand in vedere ca ne aflam pe spatiu web si nu in cabinetul meu, nu sunt obligata sa imi prezint CV-ul, insa am sa va spun ca sunt atat psiholog cat si psihoterapeut. Iar pe usa cabinetului meu nu am citate, pentru ca oamenilor nu le ordoni sa scape de prejudecati, ci ii ajuti sa se regaseasca pe ei insusi.
    Nu cred nici ca psihoterapeuti vor face vreodata competitie duhovnicilor, si nu o vor face pentru ca in BOR exista mult prea putini preoti interesati de acest lucru. Preoti sunt foarte ocupati cu alte lucruri. Noi pe de alta parte ii incurajam sa cerceteze. Preoti sa creada si sa nu cerceteze. Astfel incat, avem „pacienti”diferiti.
    Cat despre Freud si teoriile lor, nu cred ca dvs. aveti pregatirea necesara sa analizati sau sa comentati studiile si cartile publicate de el.
    In acest moment in lume sunt mult mai multi oamenii de stiinta care fac cam aceleasi studii, pe cand „constitutia” bisericii sta pe scrieri datate acum mii de ani.
    deh… fiecare cu interesele lui 😀
    si nu stiu de ce spuneti ca nu va permite-ti sa glumiti…
    Dumnezeu (al meu si al dvs) nu se supara cand glumim. Este de altfel, in natura noastra :)))

    Apreciază

  2. Radu Iacoboaie Autor post

   AFIRMAȚIILE DIN ULTIMUL MESAJ SUNT DE-A DREPTUL ANTOLOGICE! AR TREBUI INTERPRETATE CUVÂNT CU CUVÂNT!
   CE AȚI DORIT SĂ SPUNEȚI AFIRMÂND: ,,Din pacate, de acum inainte biserica ortodoxa va tot pierde credinciosi, pentru ca in momentul de fata se afla intr-un punct de negare cand nu constientizeaza ca omul nu mai este la fel ca acum 2000 de ani. Am evoluat ca specie, la fel ar trebuie sa faca si biserica.”

   INSINUAȚI CĂ NOI SUNTEM ÎNAPOIAȚI ȘI TREBUIE SĂ SCHIMBĂM DOGMELE BISERICII ORTODOXE, PENTRU CĂ NU MAI SUNT ÎN PAS CU VREMURILE, ADICĂ CU MODERNITATEA? NU S-AU SCHIMBAT ELE ÎN ATÂTEA SECOLE DE EXISTENȚĂ ȘI LE SCHIMBĂM NOI TAMAN ACUM, PENTRU CĂ SUNTEM NOI MAI CU MOȚ DECÂT TOȚI ÎNAINTAȘII NOȘTRI (care au luptat eroic pentru neatârnarea țării și credinței strămoșești ortodoxe) ȘI MULT PREA DEȘTEPȚI? SECTELE AU APĂRUT ÎN ROMÂNIA DE CIRCA 100 DE ANI, MULTE FIIND CREAȚIA DIRECTĂ A MASONERIEI, ALTELE FIIND CONDUSE DE CĂTRE MAEȘTRI MASONI…

   Apreciază

   Răspunde
   1. Ava Barlow

    :))) nu… nu spun nimic de dogmele biserici, spun doar ca omul ca si individ este mult mai evoluat din punct de vedere psihic. Exercitiu cunoasterii face asta, stiti? Din punct de vedere intelectual omul este intr-o continua evolutie, insa in ultimi 100 d ani la nivel mondial s-a reusit un salt foarte mare pe acesta scara. Nu mai devreme de 2008 Vaticanul a iesit public si a sustinut ca nu contesta ideea de viata extraterestra. Ce mai urmeaza dupa asta?
    Daca sunteti foarte atent, trebuie sa observati trendul ascendent al populatiei romane. Peste 20 de ani, intelectualii vor fi din ce in ce mai multi. Vor vrea sa stie mai multe. Sa CERCETEZE. Noua generatie vine cu noi intrebari.
    Eu nu sustin nimic, doar am punctat faptul ca la un moment dat va exista o schimbare, o reorganizare, reinventare, pentru ca altfel… nu stiu… multi oameni de stiinta care sunt in primele locuri in lume, spun ca in 20 de ani religiile vor disparea cu totul. Ca noua tehnologie ne permite accesul la informatii care au fost tinute secrete pana acum. Cine stie… :)))
    Si ca sa va raspund la intrebarea dvs. despre extremism, am sa spun ca da. Si am proprietatea termenilor cand spun ca sunteti extremism si intolerant, in acelasi timp ascunzandu-va in spatele biserici.
    Si totusi, va respect credinta.
    Culmea.
    😀

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    Dacă eram extremist sau intolerant cum ziceți, ștergeam toate comentariile d-voastră și vă treceam la spam. Dar am lăsat aceste comentarii, tocmai pentru a vedea și alții, că există atacuri reale împotriva ortodoxiei, nu numai pe hârtie…
    Chestiunea precum că îmi respectați credința este pură invenție, pentru a constitui un argument zdrobitor al ,,toleranței”… Dacă erați într-adevăr tolerantă, nu ați fi criticat Biserica Ortodoxă sau Biserica în general…

    Apreciază

   3. Radu Iacoboaie Autor post

    Biserica lui Hristos nu dispărea niciodată. Nici Porțile Iadului n-o vor birui!…
    ORTODOXIA NU ESTE RELIGIE PRINTRE RELIGII. RELIGIILE AU FOST INVENTATE DE OAMENI ȘI POATE VOR DISPĂREA TREPTAT. PE CÂND ORTODOXIA ESTE UN MOD DE VIAȚĂ, AVÂND CA MODEL SUPREM VIAȚA MÂNTUITORULUI NOSTRU IISUS HRISTOS… CREȘTINUL ÎNFRUNTĂ TREI MARI INAMICI: LUMEA, DIAVOLUL ȘI PE EL ÎNSUȘI…

    Apreciază

   4. Radu Iacoboaie Autor post

    Poate sunteți catolică după susținerea punctelor de vedere și menționarea Vaticanului, care în ultima vreme susține tot mai multe aberații… Ce este așa de greu de înțeles că extratereștrii din planul fizic invocați sunt de fapt demonii din planul duhovnicesc, care ne războiesc într-un plan nevăzut?…

    Apreciază

 6. Ava Barlow

  :)))) Pai cum sa stergeti comentariile? Cand sunt singura care le citeste pe ale dvs.? Asta este si scopul, si motivul pentru care continuati. Sunteti un razboinic in acest moment ce duce o lupta acerba pentru dreptate.
  Pe deasupra, eu am si pregatirea teoretica si practica sa va inteleg.
  Atacuri reale asupra ortodoxiei si altor religii deopotriva exista in fiecare clipa. Aveti dreptate. Pericole exista si ele. Se numesc dosare clasate in interiorul serviciilor secrete din intreaga lume. Pericole se afla si in subsolurile vaticanului.
  Dar cel mai mare pericol se numeste evolutie. Totusi nu cred personal ca acest lucru va duce la disparitia religiilor de orice fel, datorita felului in care suntem claditi. Exista o reala nevoie in noi de a crede in ceva, dupa cum spunea Freud, chiar si intr-o iluzie.
  Buddha a rugat de-a lungul vietii lui pe cei apropiati, sa il arda. Le-a vorbit despre concentrarea acestei nevoi de a idolatriza pe cineva, si le-a spus sa se idolatrizeze pe sine. Ca raspunsul tuturor intrebarilor noastre se afla in noi.
  Dupa ce Buddha a murit, adepti lui l-au ars asa cum a rugat el, insa i-au pastrat oasele si au ridicat temple pe langa acestea. Asa ca in final nu ne putem abtine, este in natura noastra umana.
  Cat despre toleranta, totusi sa nu vorbim.
  Nu am atacat biserica decat prin a nota fapte binecunoscute publicului larg, fapte aduse in prim plan cu diferite ocazii. Daca asta se numeste atac, puteti sa credeti ce vor.
  Totusi, nu imi spuneti ca sunteti tolerant ca s-ar putea sa va intreb de problema homosexualitatii, sa mai fac referire si la studii bine documentate, si stiu ca este un subiect pe care nu il suportati. Asa ca am sa va atat toleranta si respectul de care vorbeam prin a nu aprofunda acest topic.

  Apreciază

  Răspunde
  1. Radu Iacoboaie Autor post

   ,,Totusi, nu imi spuneti ca sunteti tolerant ca s-ar putea sa va intreb de problema homosexualitatii, sa mai fac referire si la studii bine documentate, si stiu ca este un subiect pe care nu il suportati.” CE MAI INSINUAȚI ȘI AICI? SPUNEȚI ADEVĂRUL. Altfel, vă voi șterge comentariile și din amintire…

   Apreciază

   Răspunde
  2. Radu Iacoboaie Autor post

   Blogul acesta nu l-am conceput pentru un forum unde să existe fel de fel de comentarii. Blogul acesta este unul de popularizare a unor informații utile… Poate să nu existe niciun comentariu de la nimeni. Nu mă deranjează absolut deloc în consecință…

   Apreciază

   Răspunde
 7. Ava Barlow

  :))) Nu insinuez nimic. Dupa cum puteti observa stimabile domn, sunt extrem de directa. Biserica nu tolereaza homosexualitatea, in timp ce in „lumea libera” nu doar ca este tolerata, ci este acceptata.
  Va rog sa procedati cum considerati ca este mai bine pentru linistea dvs. interioara.

  Apreciază

  Răspunde
   1. Radu Iacoboaie Autor post

    FRAȚI ORTODOCȘI, SCOATEREA RELIGIEI DIN ȘCOLI ERA PROGRAMATĂ DE MULT TIMP. ÎNVĂȚĂMÂNTUL RELIGIOS ERA PRECONIZAT A FI SCOS DE CĂTRE FORURILE CE CONDUC UNIUNEA EUROPEANĂ ÎNCĂ MAI ÎNAINTE DE ANUL 2004, CÂND A FOST POSTATĂ CONFERINȚA CU PĂRINTELE AMFILOHIE DESPRE TAINA FĂRĂDELEGII ÎN ROMÂNIA…
    MASONII VOR SĂ FORMEZE NOILE GENERAȚII ÎN CONCEPȚIA LOR ANTIHRISTICĂ. ANTIHRISTUL VA VENI CHEMAT ȘI VENERAT FIIND DE OAMENI!… DÂNDU-ȘI ARAMA PE FAȚĂ ABIA DUPĂ ÎNSCĂUNAREA LUI LA IERUSALIM CA ȘEF AL GUVERNULUI MONDIAL…
    DE ACEEA, ORTODOXIA LE ESTE O BARIERĂ ȘI INAMIC. ESTE CHIAR INAMICUL LOR PUBLIC DECLARAT NUMĂRUL 1! PE DE O PARTE CUMPĂRĂ MASIV CLERUL BISERICESC CU BANI ȘI FUNCȚII. ȘI PE DE ALTĂ PARTE, SCHIMBĂ STRUCTURA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI, NE SCOT RELIGIA, NE INTRODUC ETICA ȘI EDUCAȚIA SEXUALĂ… NE ADUC ÎN CONTINUARE TEORIILE EVOLUȚIONISTE ȘI ATEISMUL…
    ATEISM CARE POATE ÎNSEMNA FOARTE BINE ȘI SATANISM… SUB MASCA ATEISMULUI SE POATE ASCUNDE SATANISMUL… DRUMUL SPRE IAD ESTE PAVAT CU BUNE INTENȚII… VEDEȚI NUMAI EXPERIMENTUL COMUNIST DIABOLIC DE LA PITEȘTI DINTRE 1949-1951, ORGANIZAT DE EVREI BOLȘEVICI CA RĂZBUNARE ÎMPOTRIVA TINERETULUI LEGIONAR… ȘTIIND DE ASEMENEA, CĂ MARX ȘI ENGELS FRECVENTAU O BISERICĂ SATANISTĂ DIN ANGLIA!…

    Apreciază

   2. Radu Iacoboaie Autor post

    Exacustodian said, on martie 3, 2015 at 2:06 pm (pe blogul saccsiv, art. Foto: MARSUL DE LA SUCEAVA – in favoarea orei de religie )

    Acum se vrea ca biserica să fie de stat, adică să fie subordonată lui, predicând în loc de adevărul ortodox un creştinism ecumenist şi superficial până când România va arăta cu totul altfel decât acum câţiva ani. Comunismul nu a reuşit să elimine credinţa totalmenete nici din Rusia, nici din România, nici din orice ţară a dăinuit, indifeent cât timp. Atunci în comunism, oamenii ştiau ce vrea duşmanul. Dacă unii se plâng că pe vremea aia aveam doar două ore de televizor, ar trebui să-i mulţumească lui Dumnezeu pentru asta. Să vedem ce va urma fără comunism dar cu ore nonstop de televiziune, radio şi internet.
    Observaţi vă rog toţi ceva: în toate documentarele, în toate emisiunile, când vine vorba de scârboşenii precum “societate democratică”, “o lume deschisă şi fără prejudecăţi”, “valori umaniste”, cei ce sunt conservatori sunt acuzaţi că vor întoarcerea la “evul mediu”. Probabil că v-aţi dat deja seama de ce. Începuturile evului mediu sunt considerate pe la anii 400-500, deci la nu prea multă după Edictul de la Milan care a oprit prigoana împotriva creştinilor şi de la împăratul Teodosie cel Mare care a oficializat creştinismul. Este perioada triumfului creştinismului împotriva păgânismului! Aşadar orice e legat de trecut e prezentat într-o lumină proastă. Uitaţi-vă prin filme (care nu sunt făcute la întâmplare) imaginile de pe vremuri arată oameni zdrenţuroşi, fără maniere, fanatici. Iar când e vorba de “preistorie” (concept FALS!!!) televiziunea ne arată oameni cocoşaţi ce umblau cu bâta în mână şi trăiau în peşteri. Seriale ca “familia Flinstone” nu au fost făcute la întâmplare. Nu demult s-a discutat aici pe blog despre filmul evoluţionist “Lucy”. (intersant nume obţinem dacă mai adăugăm trei litere: lucy…fer!) Aia din film la un moment dat zice “sunt peste tot”. cine are proprietatea de ubicuitate? Numai Dumnezeu! Întorcându-se în timp, personajul principal arată evoluţia şi big bang-ul, deci se induce ideea că e singura variantă reală a istoriei existenţei lumii. aşadar care e mesajul: nu există Dumnezeu aşa cum cred creştinii ci omul e dumnezeu! Acum dialogul şarpelui cu Eva s-a mutat pe ecran. Laboratorul de la hollywood e ffoarte eficient în a transmite lumii mesajele dorite de oculta mondială. vă reamintesc filmul “the day after tomorrow”, iarăşi mesajul e o contradicţie a promisiunii lui Dumnezeu că nu va mai fi potop, “Armaghedon” unde salvatorii lumii sunt o gaşcă de americani munciţi fiecare de diferite patimi-jocuri de noroc, desfrânare, beţie.
    De ce nu sunt întrebaţi copiii, dacă vor să facă biologia? Că acolo li se impune că sunt primate evoluate şi că acum câteva milioane de ani (asta pt. mine e una dintre cele mai mincinoase expresii din lume) continentele erau unite şi reptilele au început să iasă din apă şi ca să se adapteze “şi-au creat organe pt. traiul pe uscat” (de râsul curcilor).
    De ce nu sunt întrebaţi copiii dacă vor să participe la ora de dirigenţie? Unde sunt învăţaţi să fie toleranţi şi când trebuie şi când nu trebuie?
    De ce nu sunt întrebaţi copiii dacă vor să studieze anumite cărţi la literatură fără să li se impună pierderi de timp precum “La ţigănci” de Mircea Eliade şi alte fabulaţii ale rătăciţilor? Poate unii ar vrea să afle vieţile sfinţilor?
    De ce nu sunt întrebaţi copii dacă vor să facă chimie? Că nu toţi se vor face chimişti ca să trebuiască să-şi impuie capul cu formule care nu le vor folosi NICIODATĂ în viaţă?!
    Am văzut pe youtube un reportaj în care se spunea că o clasă întreagă a renunţat la ora de religie pe motiv că sunt supraîncărcaţi la alte materii şi că părinţii au spus că e decizia lor.
    De ce părinţii ăştia civilizaţi şi democraţi nu-şi întreabă copii dacă sunt de acord să mănânce asta sau ailaltă, la masă?
    De ce nu-şi întreabă copii dacă vor să meargă la şcoală sau nu?
    De ce nu-şi întreabă copii, la fiecare minut, despre orice şi întreaga educaţie să fie un şir de întrebări al părinţilor către copii iar copiii să aleagă ei ce să facă şi ce nu?
    Vă daţi seama către ce ne îndreptăm?

    Şi acum vă atrag atenţia supra unui lucru:
    Când va începe prigoana, până la jandarmi care se vor comporta ca poliţiştii americani, până la soldaţii armatei NATO (că armată română oricum nu mai există), până la extremiştii islamici care taie capete prin Siria şi Libia, cei care ne vor scuipa, terfeli şi batjocori, vor fi cei de lângă noi!
    Vă reamintesc ce spune Scriptura:
    “Şi duşmanii omului (vor fi) casnicii lui.” (Matei 10; 36)
    Acei casnici care nu au făcut religie la şcoală, aceia care sunt îndoctrinaţi de facebook (fie el blestemat!), aceia care îi simpatizează pe Mircea Badea, Moise Guran, Mihail Neamţu şi Remus Cernea, aceia care cască gura hipnotizaţi la emisiunile şi comentariile mizerabile cu Mihai Gâdea, C.T.Popescu, Gabriel Liiceanu, Horia Roman Patapievici, Emisl Străinu şi Pavel Coruţ.
    Şi mai spune Scriptura:
    „Şi va da frate pe frate la moarte şi tată pe copil şi copiii se vor răzvrăti împotriva părinţilor şi îi vor ucide.” (Evanghelia de la Marcu 13; 12)

    Felicitări tuturor celor ce iau atitudine făţişă împotriva vicleniilor lumii în care trăimşi nu stau amorţiţi în faţa facebookului!

    Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s