DOUĂ PERICOLE DE O GRAVITATE EXCEPŢIONALĂ PENTRU ROMÂNIA: AVORTURILE ŞI MICROCIPURILE RFID!

images   images images   images                  

          Deşi s-au scris multe articole şi am avut conferinţe şi campanii împotriva avortului pentru sensibilizarea publicului larg, credem că situaţia nu s-a îmbunătăţit ci dimpotrivă. România încă mai este pe unul dintre primele locuri în Europa în ceea ce priveşte numărul de avorturi raportat la numărul de cetăţeni. Statisticile arată că până în prezent avem peste 22 de milioane de copii nenăscuţi ucişi în abatoarele ginecologice! Dacă adăugăm şi avorturile hormonale, prin folosirea metodelor anticoncepţionale, numărul este desigur cu mult mai mare.


         Problema avorturilor credem că ţine în mare măsură de informare (mass-media a minimalizat totuşi acest subiect), dar şi de neimplicarea statului în stoparea şi combaterea acestui flagel. După cum bine ştim, prima lege votată în România după 1989 a fost tocmai liberalizarea avorturilor! Atâta vreme, cât există cabinete de planificare familială, campanii pentru promovarea anticoncepţionalelor de tot felul iar facultăţile de medicină pregătesc cadre medicale care să efectueze chiuretaje, nu credem că putem vorbi de o îmbunătăţire a situaţiei existente.
        Avorturile nu sunt nici măcar o problemă doar de natură religioasă (Biserica Ortodoxă considerând pe bună dreptate avortul drept o mare crimă). Copiii nenăscuţi, ca orice fiinţe umane au tot dreptul la viaţă din momentul concepţiei! Aceşti copii nu sunt ,,produse de concepţie” sau ,,ghemotoace de celule”, după cum afirmă iresponsabil unii partizani ai avorturilor.
         Avorturile sunt un atentat grav nu numai la adresa vieţii (copiii fiind un dar al vieţii şi fructul iubirii, cei care dau sens iubirii), ci şi un atentat grav la însăși sănătatea omului. Se vorbeşte atât de puţin despre leziunile şi suferinţa femeilor care avortează, despre sindromul postoperatoriu, despre sterilitatea dobândită de unele femei, despre ultimele cercetări care demonstrează legătura directă dintre utilizarea pilulelor anticoncepţionale şi depresie. Oare câte femei nu au avut după avort coşmaruri toată viaţa lor?
         Avorturile constituie şi o problemă socială serioasă. Multe cupluri ajung să se despartă datorită lipsei consimţământului reciproc. Apoi, se poate vorbi şi despre sporul negativ demografic, cunoscând faptul că la ora actuală, în România, se nasc tot mai puţini copii şi mor tot mai mulţi oameni în vârstă.
         Pe plan internaţional există convenţii şi tratate care privesc drepturile omului şi chiar dreptul copilului dar nu există legi internaţionale care să interzică avorturile şi să ocrotească dreptul copilului nenăscut la viaţă.
         Prin urmare aş vrea să pun câteva întrebări. De ce nu este ocrotit acest drept la viaţă al copilului dinainte de naştere? Cum vă explicaţi astăzi exacerbarea sexualităţii, prin apariţia disciplinei sexologiei, a planning-ului familial, a programelor de educaţie sexuală (încă de la nivelul grădiniţei!)?! Cum vă explicaţi mentalitatea modernă a cncubinajului, de experimentare a sexului înainte de căsătorie, a ,,căsătoriei de probă’’? Cum se face că există organizaţii care militează astăzi pentru promovarea în masă a anticoncepţionalelor, ca pe ceva foarte firesc? Nu realizează ele oare că acestea sunt abortive? Sau ce sunt campaniile de ,,informare’’ a femeilor, îndeosebi din lumea rurală, pentru folosirea lor şi a prezervativelor? Ori, utilizarea prezervativului este o metodă contragestivă, refuzul de a colabora cu Dumnezeu şi este o formă de onanie (masturbare, malahie).
         E timpul să ne trezim la realitate! Să ne trezim conştiinţa în cazul în care ea este amorţită sau anesteziată de-a binelea. Şi ce este conştiinţa altceva decât glasul lui Dumnezeu sădit în om, care ne mustră părinteşte atunci când greşim sau săvârşim păcatul? Regretatul părinte Ilie Cleopa, vieţuitor în mănăstirea Sihăstria, ne spunea: ,,Toate păcatele sunt păcate, dar pruncuciderea (adică avortul) este mai mare decât toate. O femeie care a făcut un singur avort, este oprită de la Sfânta împărtăşanie 20 de ani. Este ucidere de om.”
         Iar într-un volum editat în 2009 de Fundaţia Sfinţii Mariri Brâncoveni intitulat ,,Cu ce preţ” (după părintele Arsenie Papacioc ,,Cea mai completă scriere despre avort şi contracepţie”) se spune: ,,Femeia însărcinată este fiinţa cea mai nobilă din câte există. Femeia care moare născând viaţă, este socotită martiră. Cea care moare în timpul avortului, pierde două vieţi deodată. Copilului avortat nu i se ia numai dreptul la viaţă, ci şi dreptul la Botez şi la lumina lui Dumnezeu. Îi ucidem nu numai trupul, ci şi sufletul, crima fiind îndoită. De aceea, un copil, dacă nu este dorit, trebuie ajutat să se nască şi apoi dăruit spre înfiere, sau spre altă formă de a trăi şi a primi Sfântul Botez. Astfel se evită încărcarea conştiinţei cu un aşa de mare păcat. (…) Potrivit moralei creştine, avortul este un păcat strigător la cer, una dintre cele mai grele şi apăsătoare năpaste. «Acest păcat întruchipează trei mari păcate laolaltă: NECREDINŢA, DESFRÂNAREA şi UCIDEREA». (Pr. Prof. Ilie Moldovan)”
         Astăzi, canoanele părinţilor duhovnici sunt desigur mai blânde, poate şi datorită ispitelor mai mari din vremurile noastre, dar căinţa pentru păcatul săvârşit trebuie să fie adevărată şi fapta să fie răscumpărată prin multe fapte bune.
Nu trebuie să neglijăm nici aspectul că ambii parteneri (femeia şi bărbatul) sunt la fel de responsabili pentru complicitatea la crima avortului. Totuşi, femeia este cea care se poate opune până în ultimul moment.
         Este strigător la cer că în Marea Britanie şi în alte ţări, multe mii de embrioni umani au fost şi sunt utilizaţi în laboratoarele de experimentare! Cum să nu te indignezi când afli că, ,,embrioni’’ umani, aflaţi în surplus, au fost utilizaţi chiar şi pentru obţinerea de produse cosmetice! Închipuiţi-vă şi dumneavoastră până unde au mers lucrurile!
         Cât priveşte microcipurile, acestea nu spunem că sunt rele în sine, cu excepţia faptului, când scopul lor este unul rău. Dacă ele sunt aplicate omului, apare însă o mare problemă care ne priveşte desigur pe toţi. Pentru că aici este vorba despre controlul total asupra omului, dar şi de suveranitatea statului. Nu putem rămâne indiferenţi faţă de lichidarea libertăţii individuale (de exprimare, de conştiinţă ş.a.) şi independenţei statului. Sunt până la urmă valori centrale ale democraţiei.
         Din moment ce democraţia este tot mai aproape de un faliment total pentru că se doreşte astăzi acest lucru, putem deja întrezări noua formă de guvernare: dictatura sau imperialismul la scară planetară. Un alt totalitarism, o nouă formă de sclavie, de tip modern, tehnicizată, globală şi fără precedent. Iar primul pas spre această dictatură universală este controlul omului de pretutindeni prin microcipuri şi crearea unei baze de date cât mai complete despre fiecare (inclusiv situaţia materială, convingeri etc.). În faţa unei asemenea reţele globale, omul este practic forţat să se supună pentru a supravieţui şi nu se mai poate împotrivi.
          Ca şi în cazul comunismului, acest globalism/imperialism îşi propune implicit zdrobirea creştinismului autentic, adică ortodoxiei. Nu în acelaşi tip brutal ca înainte, ci într-un mod discret, tipic de altfel pentru activităţile subversive ale ocultei mondiale (masoneriei), care dintotdeauna (de la cavalerii templieri, care au ajuns să fure, să jefuiască, să scuipe pe cruce şi să practice homosexualitatea etc. şi până la masonii contemporani infiltraţi peste tot) au urât de moarte creştinismul slujind satanismul dimpreună cu urmaşii celor care l-au răstignit pe Mântuitorul nostru al tuturor, Iisus Hristos.
          Ori, microcipurile constituie într-adevăr instrumentul ideal şi discret pentru a instaura dominaţia lui Antihrist, care este iminentă şi pregătită în toată lumea. Nu mai vorbim de faptul că pecetea lui sau numărul fiarei 666 este prezentă atât în codul de bare de pe produsele din hipermarket-uri, cât şi în aceste microcipuri. Tot acestea sunt deja folosite pentru crearea roboţilor humanoizi (aflaţi într-un stadiu avansat al cercetării), viitorii soldaţi şi asasini cibernetici. În câțiva ani, armata americană va fi înzestrată cu asemenea roboţi, în număr mare, având doar jumătate din efectiv format din oameni. Poate părea desigur incredibil dar uitaţi-vă şi la progresul uimitor pe care îl înregistrează an de an domeniile informaticii, electronicii şi robotizării. Şi trebuie spus că, oricum cercetările neoficiale sunt cu circa 15 ani înainte faţă de cele pe care ajungem să le cunoaştem noi prin mass-media.
          Ca români, credem că trebuie să urmăm pilda domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt, care se răsuceşte în mormânt văzând nepăsarea și apatia generală a creştinilor de astăzi. Dacă Sfântul Voievod, cu ajutorul lui Dumnezeu şi-a biruit vrăjmaşii, învingându-l în două rânduri până şi pe Mahomed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului (fosta capitală a imperiului roman de răsărit sau bizantin), luptând exemplar cu păgânii şi având de partea sa toată ţara, de ce nu am putea şi noi împreună să ne apărăm astăzi credinţa ortodoxă strămoșească şi datinile în faţa noii invazii a păgânismului?
          Bunul Dumnezeu ne-a învrenicit a-l avea printre noi pe părintele Iustin Pârvu, care a tras deja semnalul de alarmă prin apelul său adresat creştinilor români și românilor în general împotriva introducerii microcipurilor în documentele noastre.
          Pentru cei care nu au încă cunoştinţă de apariţia microcipurilor sau de scopul acestora, trebuie să facem câteva precizări absolut necesare. Microcipurile reprezintă la ora actuală cele mai performante dispozitive elecronice, ajungând să fie reduse în prezent la doar câțiva milimetri (și vor fi reduse treptat până la dimensiuni microscopice, pentru a fi introduse în ADN-ul uman pentru totdeauna!), putând fi introduse chiar sub pielea umană sau a animalelor printr-o simplă injecţie.
          Acestea au capacitatea de a stoca un număr impresionant de informaţii şi de a le transmite pe calea undelor radio către un aparat de citire de la distanţă (scaner). Mai mult, ele pot fi localizate oricând prin satelit (prin sistemul GPS) şi pot permite chiar ascultarea posesorilor. În cazul biocipurilor, care se preconizează a fi implantate oamenilor de pe întreaga planetă, s-a ajuns până acolo încât pot elibera şi unele cantităţi infime de substanţe chimice purtătorilor, cărora li se provoacă la comandă anumite stări fiziologice necontrolabile până la suferinţe greu de imaginat şi de suportat!
          Se pare că microcipul a apărut iniţial ca o încercare a oamenilor de ştiinţă de a mări performanţele telefoanelor mobile. Însă putem observa, că această invenţie importantă este astăzi deturnată spre aplicaţii nedorite, urmărirea omului de către om de la distanţă! Dacă ar fi vorba numai de cazul infractorilor periculoşi pentru societate sau de cel al ,,teroriştilor’’, poate că am accepta fără prea mari rezerve, dar a impune prin lege tuturor cetăţenilor unui stat sau la nivel de federaţie de state să poarte microcipuri (în acte, viitoarele carduri şi chiar sub piele!) considerăm că este deja mult prea mult, o măsură absolut aberantă şi neîntemeiată, îndreptată împotriva omului şi drepturilor sale fundamentale.
          În primul rând, o asemenea măsură reprezintă, după cum am afirmat deja, un atentat grosolan şi fără precedent la adresa demnităţii umane. Nu mai este vorba doar de asimilarea omului cu un număr sau cu o simplă marfă prin Codul Numeric Personal (deşi omul este chip şi asemănare cu Dumnezeu), ci de o însemnare asemănătoare cu cea care se face la animale! Învocându-se protejarea de furt sau răpire, se încearcă deja implantul unui microcip la nou-născuţi! Iar noi toţi suntem codificaţi şi amprentaţi ca pe o bandă de infractori!
          În al doilea rând, este vorba despre lipsirea omului de libertate şi despre transformarea societăţii contemporane într-o uriaşă închisoare, într-o societate atomizată, în care fiecare cetăţean este rupt de comunitate şi se alienează, fiind permanent supravegheat de vigilentul ochi electronic. Iar ortodocşii, care au fost şi până acum loviţi crunt de experimentul masonic al comunismului, vor fi în continuare supuşi unei prigoane şi discriminări din partea ocultei mondiale. Şi vor suporta consecinţele şi cei care se vor pronunţa împotriva sistemului informatic, care a ales nu întâmplător simbolul de recunoaştere la codul cu bare tocmai simbolul anticreştin sau semnul Fiarei, care este 666. Prin urmare, libertatea de expresie se va reduce până la anulare.
         În al treilea rând şi pentru creştini este cel mai important lucru, acceptarea treptată a actelor cu microcip ne va lipsi de harul şi ajutorul lui Dumnezeu (constituind o cădere sau un păcat) iar acceptarea implantului pe mâna dreaptă sau pe frunte va constitui cu certitudine lepădare de Dumnezeu! Să ne ferească bunul Dumnezeu de aceasta! Şi atunci ne punem fireşte întrebarea dacă va mai exista mântuire. Pentru că unui creştin nu-i este indiferent dacă va ajunge în Rai sau în Iad.
          Utilizarea microcipului pe fiecare om reprezintă în fond activarea unui sistem de supraveghere mondial şi începutul controlului total, care este premergător întotdeauna unei dictaturi ce se instaurează şi care, nu poate tolera nici cea mai mică împotrivire.
Imaginaţi-vă măcar o clipă, până unde ar putea merge aplicaţiile acestor microcipuri şi câtă libertate îi mai rămâne omului şi dacă mai are resurse să-şi păstreze intactă credinţa. Imaginaţi-vă ce s-ar fi întâmplat dacă aceste cuceriri ale ştiinţei ar fi încăput pe mâna unor dictatori precum Stalin, Hitler, Ceauşescu şi alţii, care s-au prăbuşit totuşi.
          Cipurile sunt necesare pentru iminentul imperiu global, pe care masoneria urmăreşte a-l instaura în viitorul cel mai apropiat. De fapt, criza actuală mondială a fost creată anume, ca o mare diversiune şi păcăleală, pentru a abate atenţia opiniei publice de la probleme majore, cum este şi cea a introducerii microcipurilor la om. Pe fondul acestei crize, oamenii pot fi forţaţi să admită orice, numai să revină la confortul şi bunăstarea existente înainte de criză. Şi mai are această criză şi interesul financiar, fiind o sursă de îmbogăţire atât pentru marile bănci internaţionale, cât şi pentru corporaţiile care vor implementa tehnologia RFID. Precum şi interesul de a lovi în economia ţărilor, impunându-le drept condiţii pentru împrumuturi luarea unor măsuri concrete (constituind un amestec în treburile interne ale acestor state!).
           Prin lovituri de stat, războaie, crize economice (dar şi spirituale, culturale), masonii se pregătesc pentru a impune dictatura cea mai teribilă din toată istoria omenirii! Ei sunt adevăraţii slujitori ai satanei, care i-au depus un jurământ de credinţă şi de supunere necondiţionată. Dacă masoneria ar fi transparentă şi i s-ar cunoaşte secretele, atunci toţi ar condamna-o…” Din câte se cunoaşte, de la gradul 33 în sus, respectivii se închină conştient şi pe faţă chiar satanei…
           Într-un scurt material de pe internet, scrie aşa: ,,Masoneria este o organizaţie secretă. Are o conducere de tip piramidal, iar gradele inferioare nu cunosc ce se-ntâmplă la nivelele superioare. Acesta este şi vicleşugul. Masonul este iniţiat treptat în grad, ca să nu sufere un şoc când ar afla că se-nchină lui Lucifer.
           Spuneţi tuturor şi lumii întregi adevărul despre cipurile RFID şi despre toate planurile masonice. E timpul să-L mărturisim pe Hristos! Cine nu ia aminte acum la semnele vremurilor de pe urmă şi nu va trăi ca un adevărat creştin, se va căi amarnic şi zadarnic mai târziu! Pentru că Împărăţia cerurilor şi A Doua Venire a lui Hristos sunt tot mai aproape. Să luptăm mai mult împotriva slăbiciunilor, păcatelor şi patimilor noastre.
Indiferenţa noastră ne va ucide şi ne va costa foarte scump. Există fără putinţă de tăgadă o conspiraţie împotriva statelor lumii şi creştinilor în mod special. Ştiind că, masoneria este direct responsabilă în declanşarea crizelor, războaielor (aprovizionând cu armament ambele tabere) şi şi-a propus de multă vreme îndobitocirea şi înrobirea omenirii, nu vă amăgiţi singuri că ea ar fi o asociere de organizaţii transparente, discrete (cum se autodenumesc) şi inofensive. Sunt cu mult mai distructive decât cele cunoscute sub denumirea de Mafia.
           Să înţelegem că, numai împreună şi cu ajutorul lui Dumnezeu, putem lupta pentru libertatea, demnitatea, mântuirea noastră şi a copiilor noştri. Să ne jertfim precum domnitorul Ştefan cel Mare şi Sfânt, care spunea (în filmul lui Mircea Drăgan): ,,Cine nu se pune pe sine jertfă în acest veac de restrişte (de invazie a păgânismului – n.a), nu-i vrednic a fi numit conducător (sau creştin – n.a.), ci este cel din urmă mişel…”.

SURSA: https://raduiacoboaie.files.wordpress.com/2014/08/capcane-diabolice-ale-masoneriei2.pdf (pagina 41)

Publicitate

10 gânduri despre „DOUĂ PERICOLE DE O GRAVITATE EXCEPŢIONALĂ PENTRU ROMÂNIA: AVORTURILE ŞI MICROCIPURILE RFID!

  1. raduiacoboaie Autor post

   MESAJ PRIMIT PE E-MAIL:

   ,,ÎȚI PASĂ DACĂ:

   – DATELE TALE PERSONALE (inclusiv toate amănuntele privind bolile, medicația și tratamentele medicale) ajung să fie LEGAL accesate de entități (persoane fizice și juridice, inclusiv firmele de asigurari) nespecificate expres în lege, inclusiv din străinătate?;

   – prin intrarea în vigoare a SIUI (Sistemul Informatic Unic Integrat al Asigurărilor Sociale de Sănătate) – ÎNTREGUL TĂU CORP, (valabil evident și pentru copiii, soțul, soția, părinții, frații, surorile, rudele și prietenii tăi) DEVINE BRUSC, LA PROPRIU, O TARABĂ AMBULANTĂ CARE-ȘI OFERĂ (CU SAU FARĂ CONSIMȚÎMÂNT) ORGANELE – MAFIEI MONDIALE DIN DOMENIU?

   DACĂ DA, citește articolul de mai jos, și MAI ALES, IA ATITUDINE SUB TOATE FORMELE – ACUM, CÂT ÎNCĂ SE MAI POATE – FACÂND CUNOSCUTE ACESTE LUCRURI (PERICOLELE URIAȘE LA CARE SE EXPUN) TUTUROR CELOR LA CARE ȚII, TUTUROR CELOR DE CARE ÎȚI PASĂ CU ADEVĂRAT, SEMNÂND ACTELE OFICIALE PRIN CARE CEREM STATULUI (încă) DE DREPT din România să ne respecte drepturile – oferindu-ne ALTERNATIVA DEFINITIVĂ, NEDISCRIMINATORIE (deci CU DREPTURI EGALE) la actele electronice.”

   http://epochtimes.ro/news/ce-pericole-ascunde-dosarul-electronic-de-sanatate-interviu—230005

   Apreciază

   Răspunde
  2. raduiacoboaie Autor post

   Profețiile CUTREMURĂTOARE ale părintelui Arsenie Boca! Bucureștiul va fi RAS de pe fața pământului

   DACĂ SE VA ÎMPLINI ȘI ACEASTĂ PROFEȚIE, VAI DE NOI! SFÂRȘITUL LUMII VA VENI MAI REPEDE DACĂ OAMENII NU SE ÎNTORC LA HRISTOS ȘI NU CAUTĂ MÂNTUIREA SUFLETULUI LOR…

   Apreciază

   Răspunde
 1. ayeaye20

  Ierom. Nicodim Sachelarie – Pravila Bisericească
  AVORTUL este uciderea pruncilor în pântece.

  1. Femeia care a pierdut pruncul, fără voie, un an se canoniseşte-Sf. Ioan Postnicul Can.22

  2. Despre femeile care curvesc şi-şi omoară fătul în pântece ,forţându-se să facă ucideri, să se oprească după hotărârea dată mai înainte ,ca să se împărtăşească la ieşirea din viaţă; iar procedând cu iubire de oameni după cum am aflat, hotărâm ca (să fie oprite)
  vreme de 10 ani dupa treptele hotărâte – Sinod Ancira Can. 21

  3.Femeile care iau buruieni otrăvitoare şi pierzătoare şi cele ce primesc otrăvurile omorâtoare de prunci să se supună( canonului de 20 de ani al ucigaşului) Sob. Ecum. V, Can.91; Sf.Vasile Can. 56

  4.Femeia ce a născut pe cale şi n-a purtat grijă de prunc, să fie supusă vinovăţiei ucigaşului-Sf. Vasile Can.33

  5.Femeia de va naşte, şi de-şi va sugruma feciorul ei, până la moarte să se pocăiască, luni, miercuri, vineri, numai pâine şi metanii câte o mie

  6.Oarecare femei va bea erbi să nu nască coconi, 7 ani şi metanii 200

  7.Femeia de va începe şi nişte farmece oarecare va bea să se scurgă, ca să se lepede începerea dintr-însa ani 8 şi metanii, câte 367; iar de i se va întâmpla ei a muri să nu se îngroape – Pravila Bisericească de la Govora p.115(124); Pravila lui Matei Basarab gl.374

  8.Iară de va face şi bărbatul aşa, mai rău este, nici Biserica să nu-i primească prescura lui, nici prinosul lui de nu se va pocăi-Pravila Bisericească de la Govora p.98(20).
  (Canonisiri: Să crească un copil sărac;

  Apreciază

  Răspunde
 2. Pingback: APEL NAȚIONAL PENTRU ORGANIZAREA UNUI MARȘ PENTRU VIAȚĂ ÎN ZIUA DE SÂMBĂTĂ, 21 MARTIE 2015 (ora 14) | APĂRAREA ORTODOXIEI – Radu Iacoboaie

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s