FRAȚI ROMÂNI, SĂ CEREM ȘTERGEREA DOSARULUI NOSTRU ELECTRONIC DE SĂNĂTATE! SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MS ȘI CNAS, SEMNATĂ DE DOAMNA ECATERINA

index   images index   images images   images

           CĂTRE: MINISTERUL SĂNĂTĂȚII și CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

           Referitor la: Ordonanța privind modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

          Subsemnatul/a………………………………, cu domiciliul in……, în calitate de cetățean al României și asigurata la CNAS, solicit prin prezenta adresa Ministerului Sănătății si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate urmatoarele:

          Propuneri

          1. MENȚINEREA ÎN PARALEL A SISTEMULUI ACTUAL privind dovada asigurarii la sistemul public de sanatate (adeverința de salariat de la angajator, carnetul de șomer, cuponul de pensie, carnetul de elev/student, dovada plății CAS-ului de către liberprofesioniști), ca alternativa la cardul electronic de sanatate.
          2. Stergerea din sistemul electronic a tuturor dosarelor electronice apartinand persoanelor care cer in mod expres alternativa la acest sistem de indosariere si control si refuza cardurile electronice de sanatate.
          3. În cazul în care statul declară că nu poate asigura o astfel de alternativă cerem să se dea cetăţenilor libertatea elementară de a-şi îndrepta taxele medicale către instituţiile particulare care pot asigura alternative convenabile pentru ei.
          4. Includerea primelor trei puncte in Ordonanta pentru modificarea si completarea Legii nr. 95 din 2006 privind Reforma in domeniul sanatatii.

          Motive:

          1. În documentele D.E.S. revine de mai multe ori afirmaţia „acord”. Acord pentru activarea cardului, acord pentru organizarea dosarului, acord pentru date suplimentare înscrise pe card… S-ar părea că totul se face cu acordul cetăţeanului, dar apoi se spune că în lipsa cardului de sănătate „nu puteţi primi servicii medicale plătite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale!”.
Această ultimă afirmaţie constituie un şantaj, având ca miză chiar sănătatea şi viaţa asiguratului care, chiar dacă plăteşte asigurările de sănătate nu poate beneficia de ele decât prin acceptarea cardului de sănătate… cu acordul său exprimat în scris! Se merge chiar până la a-l sili pe asigurat să declare că „a fost informat corect, complet şi accesibil ca limbaj privitor la diagnosticele, datele medicale care doresc a fi înscrise pe cipul cardului”. Desigur, fără a avea nicio alternativă la această declaraţie! Asemănarea cu sistemele nazist sau comunist este profundă, izbitoare şi revoltătoare! Şi acolo cetăţeanul trebuia să îşi „declare liber” adeziunea la sistem şi admiraţia faţă de Hitler, Stalin, Pol Pot etc., în caz contrar fiind, de asemenea, supus unor consecinţe directe care îi afectau sănătatea şi viaţa.

           2. D.E.S., ca parte a sistemului de supraveghere electronica, incalca libertatile si drepturile cetatenesti şi este similar ideologic sistemelor de supraveghere a statelor totalitare atee. Hitler, Stalin sau Horthy ar fi fost fericiţi să dispună de o asemenea putere asupra cetăţenilor, de asemenea mijloace de supraveghere ce distrug orice intimitate a persoanei şi o transformă în individ controlat de autorităţi. Diferenţa tehnologică între tatuajele şi filtrele organizate de nazişti sau bolşevici şi sistemul actual de supraveghere electronică se suprapune peste aceeaşi patologie a controlului total asupra cetăţenilor.

           3. Este de observat că imensa majoritate a “avantajelor” D.ES., aşa cum sunt descrise ele în „Dosarul Electronic de Sănătate – informaţii generale”– sunt false, contradictorii şi exprimate într-un limbaj strict publicitar, lipsit de substanţă şi coerenţă. Pretenţia de „limitare a accesului la datele medicale” este strict publicitară, câtă vreme numărul căilor de acces este extrem de mare, după cum se vede chiar din posibilităţile de accesare exprimate în paragraful „…accesul îmbunătăţit la servicii, într-un mod securizat”. Oricine a lucrat într-o instituţie ştie cât de securizat este un calculator sau un program la care trebuie să apeleze frecvent mulţi operatori. În acest caz, foarte mulţi operatori. Inclusiv sub forma de „colaborare şi consultare a datelor clinice în timp real”, adică printr-o conexiune activă la internet cu securitate reală zero (singurele baze de date relativ sigure sunt cele la care nu se poate ajunge online). Alt exemplu de falsitate şi exprimare strict publicitară – spre a nu o numi înşelătorie – este „avantajul” exprimat prin „reducerea numărului de reexaminări, ale unui pacient, care nu sunt necesare”. Este evident că starea unui pacient se poate schimba foarte rapid şi orice medic responsabil va efectua reexaminări la fiecare revedere a pacientului şi chiar în condiţiile în care acesta a fost recent examinat de alt medic. Afirmaţia este goală de sens şi, din punct de vedere medical, îndeamnă la o superficialitate a tratării pacienţilor ce pune în primejdie viaţa acestora. Sunt doar câteva exemple din multele care arată că D.E.S. este un proiect implementat exclusiv din interese incorecte.
Drept pentru care protestez împotriva D.E.S. si Cardului National de sanatate şi le resping.

          4. Un punct extrem de grav îl constituie uşurinţa cu care se pot modifica unele date din D.E.S., inclusiv acordul pentru donarea de organe. Deşi se pretinde că asemenea modificări trebuie făcute cu acordul scris al asiguratului, în realitate nu există mijloc de verificare a existenţei acordului scris! Altfel spus, dacă cineva modifică dosarul, orice medic sau instituţie care îl accesează are obligaţia legală să se conformeze dosarului electronic, fără a putea verifica autentificările scrise. Există aici o dilemă a autorităţilor peste care nu se poate trece: ori se dă un nivel ridicat de prioritate documentelor scrise şi atunci dosarul electronic devine inutil, ori se dă prioritate dosarului electronic şi modificările incorecte devin atotputernice! În forma de faţă orice hacker poate bifa opţiunea „Pacientul este de acord cu donarea” şi persoana devine client pentru traficul de organe. Persoana putând fi copilul oricărui cetăţean, fratele, sora, ruda sau prietenul oricăruia dintre noi. Zilnic dispar copii fără urmă, nemaifiind găsiţi vreodată. Zilnic sunt jafuri pentru valori de câţiva dolari. Ori, în funcţie de grupa sanguină şi alte caracteristici valoarea organelor interne ale unui copil sau adult – de la inimă sau rinichi la măduvă sau sânge – poate trece pe piaţa neagră a traficului de organe şi peste suma de 500.000 de dolari. Angajarea unui hacker, găsirea şi, dacă e nevoie, modificarea unui dosar, şi răpirea unei persoane se amortizează rapid cu sume mult mai mici. Prin urmare, în loc să protejeze asiguratul şi să îi dea şanse mai bune de sănătate şi de viaţă, D.E.S. îl expune pe asigurat, transformându-l în ţintă.
Motive in plus pentru care protestez împotriva D.E.S. si Cardului National de sanatate şi le resping.

           5. Trebuie arătat că înfiinţarea D.E.S. încalcă legea protecţiei datelor personale şi constituie un abuz extrem de grav faţă de intimitatea cetăţenilor români. În fapt, putem spune, fără a exagera, că se constituie într-un act de trădare naţională. Existenţa unei baze de date online cu toate informaţiile despre starea de sănătate a cetăţenilor României echivalează cu oferirea acestor informaţii oricărui stat străin, oricărei puteri străine. Doar un om total lipsit de discernământ– medical vorbind! – poate crede că o asemenea bază de date poate fi securizată real, câtă vreme nu au putut obţine o asemenea securizare, instituţii mult mai competente decât autorităţile române. Autorităţi care, chiar în această campanie electorală, dar şi în multe alte împrejurări, au fost descrise de către parlamentari, foşti parlamentari şi alţi politicieni de frunte, ca fiind corupte şi incapabile! Cum s-ar putea avea încredere în autorităţile a căror corectitudine şi competenţă este negată chiar de către cei care le conduc? Este de amintit faptul că elevi de liceu din România şi alte ţări au spart firewall-urile unor organizaţii de mare prestigiu ca N.A.S.A. ori N.A.T.O. Este de amintit că ţări ca Marea Britanie sau Japonia au înregistrat pierderi de informaţii din bazele lor de date, uneori la dimensiuni uriaşe. Este de amintit că informaţiile medicale ale unei ţări au o uriaşă importanţă strategică şi dezvăluie nenumărate puncte vulnerabile atât ale unor persoane importante cât şi ale populaţiei, în general. Mai mult, datele medicale ale populaţiei sunt de maxim interes pentru corporaţii farmaceutice şi alte organizaţii medicale, pentru grupările ce se ocupă cu traficul de organe, traficul de droguri, traficul de medicamente etc. În faţa unui asemenea bloc de interese este evident că potenţialul real de securizare al D.E.S este practic nul. Simplul fapt că D.E.S. enumără de la punctul 1.1 (Descrierea generală a sistemului) nu mai puţin de 5 (cinci) categorii de persoane care pot accesa sistemul (medici, pacienţi, C.N.A.S., „instituţii medicale” şi Ministerul Sănătăţii) arată că breşele prin care informaţiile medicale să se scurgă spre terţi, au fost deja create. Lăsând la o parte problemele generale de corupţie şi securitate ale României, observăm uşor că o organizaţie interesată poate oricând folosi ca paravan statutul de „instituţie medicală” spre a ajunge în posesia dosarelor electronice. Este evident că aceste informaţii publice sunt binecunoscute specialiştilor, ceea ce înseamnă că autorităţile au expus conştient ţara unei vulnerabilităţi fără precedent.
De asemenea, motive pentru respingerea cardului de sănătate şi a dosarului electronic.

          6. Precizez în final că am trecut peste multe alte aspecte negative ale D.E.S., cardului de sănătate şi documentelor însoţitoare, ale felului în care acestea au fost realizate şi impuse cetăţenilor români. Şi închei prin a vă reaminti poziţia duhovnicului nostru, de veşnic amintire, Părintele Justin Pârvu:
Părintele Justin Pârvu, erou al rezistenţei împotriva sistemului totalitarist bolşevic, a văzut zorii unui alt sistem totalitarist, manifestat în primul rând prin eforturile uriaşe de îndosariere electronică şi supraveghere electronică a cetăţeanului. Având experienţa unui sistem totalitarist şi înţelegând viclenia „paşilor mărunţi” prin care asemenea sisteme s-au instalat în multe ţări de-a lungul istoriei, părintele Justin Pârvu s-a ridicat la luptă şi împotriva noului sistem. El a izbutit să obţină recunoaşterea oficială de facto a dreptului cetăţenilor la alternative faţă de actele electronice. Noi, ducând mai departe aceeaşi luptă pentru libertatea omului, libertate pentru care Domnul nostru Iisus Hristos şi nenumăraţi ucenici ai Lui s-au jertfit, cerem aici o alternativă la dosarul electronic de sănătate şi aşa-numitul card de sănătate.

           7. Refuz includerea persoanei mele într-un sistem informatic global de supraveghere, introducerea într-un sistem a datelor privind viaţa mea privată, identitatea mea, cat si detinerea/folosirea cardului electronic de sanatate. Aceasta contravine convingerilor mele intime şi religioase şi îmi încalcă libertatea.

           „Toţi am citit Apocalipsa şi înfricoşătoarea profeţie „scrisă cu 2000 de ani în urmă: . Vremea în care ne aflăm acum este premergătoare acestei profeţii. Prin lege, prin ordonanţă de guvern, românii sunt obligaţi să se încadreze într-un plan de urmărire şi supraveghere la nivel naţional şi mondial, proiect care le răpeşte de fapt oamenilor libertatea. Românilor li se cere să-şi pună pe paşapoartele, permisele auto şi orice alt act personal cipul biometric ce conţine amprenta digitală, imaginea facială, şi toate datele personale. (…) în spatele acestui sistem (…) prin care de bună voie îţi vinzi sufletul diavolului”, avertiza părintele Iustin Pârvu.

           – Legat de aceasta avertizare, cat si de toate celelalte pe care le gasim in Sfanta Biblie, putem vedea ca ele deja au loc:

           1. Fara card bancar nu se mai poate cumpara sau vinde nimic peste o anumita suma. Vezi limitele de plata cu cash;
           2. Alternativa la pasaportul biometric va dispare curand si nu vom mai putea calatori fara pasaport biometric;
           3. Cartile de identitate vor avea aceeasi istorie ca pasapoartele biometrice;
           4. O data cu aparitia permiselor auto cu cip, nu se va mai putea conduce o masina daca nu detii cipul;
           5. Acum au iesit cardurile de sanatate cu cip, iar maine-poimaine (pentru “usurarea sistemului in supravegherea electronica” sau “pentru siguranta noastra”) ni se vor implanta cipurile.

           Dupa cum putem vedea, toate acestea sunt deja sau vor deveni obligatorii si ingradesc libertatea omului, libertatea de a alege, libertatea de miscare, libertatea religioasa, libertatea de a cumpara sau vinde, libertatea de constiinta si chiar de posesie, siguranta sanatatii si a vietii noastre. Mai este nevoie sa amintesc de prevederile Constitutiei Romaniei?

           Cum spunea si Parintele Justin Parvu, cat si toti ceilalti Sfinti Duhovnici ai neamului romanesc, se aplica “politica pasilor marunti”, pentru ca poporul roman sa nu se autosesizeze, sa nu reactioneze, sa nu simta ingradirea totala care i se pregateste si astfel sa nu lupte pentru libertatile lui.

                                                                               Semnatura,

propuneri@ms.ro
ministru@ms.ro
dirrp@ms.ro

 

                                                SURSA: site-ul Apologeticum

7 gânduri despre „FRAȚI ROMÂNI, SĂ CEREM ȘTERGEREA DOSARULUI NOSTRU ELECTRONIC DE SĂNĂTATE! SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE MS ȘI CNAS, SEMNATĂ DE DOAMNA ECATERINA

  1. raduiacoboaie Autor post

   România. Dosarul electronic, lansat pe ascuns

   Cardul de sănătate te transformă în donatorul propriilor organe, cu sau fără voia ta!

   Doamne ajută! Pe la sfârșit se spune în film că Israelul este foarte interesat de donarea de organe. SĂ FIE O SIMPLĂ COINCIDENȚĂ CĂ S-A DORIT CA O FIRMĂ DIN ISRAEL SĂ DEȚINĂ DATELE ELECTRONICE ALE ROMÂNILOR? NE VOR PE NOI, ROMÂNII, CA FURNIZORI DE ORGANE??? ASTA AR FI RĂZBUNAREA MASONERIEI FAȚĂ DE POPORUL ROMÂN CARE I S-A OPUS PRIN MIȘCAREA LEGIONARĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ???

   Apreciază

   Răspunde
   1. raduiacoboaie Autor post

    https://vremuritulburi.wordpress.com/2014/11/06/conform-legii-cardul-de-sanatate-nu-este-obligatoriu-ci-benevol/

    http://www.enational.ro/dosarele-enational/identificarea-vitelor-bilderbergii-preseaza-introducerea-%E2%80%9Ecardurilor-biometrice%E2%80%9D-la-nivel-global-248082.html/

    http://gandeste.org/politica/obsesia-securitatii-si-deriva-anti-democratica-persoana-redusa-la-datele-biometrice-care-e-legatura-intre-liberalismul-economic-si-controlul-absolut/49872

    http://www.aparatorul.md/copiii-din-africa-masacrati-cu-vaccinuri/

    http://vladherman.blogspot.ro/2015/02/cu-constitutia-pe-religie-calcand-perfid.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed:+VladHerman+%28Vlad+Herman%29#.VNOyzSyEm7Q

    Apreciază

 1. o oarecare

  Dosarul electronic de sanatate a fost lansat pe ascuns. E greu de constientizat cat este acesta de periculos, deoarece o persoana, daca are grupa 01 si organe interne sanatoase ,,valoreaza” foarte mult. Se pot lua masuri pentru ca acea persoana sa fie adusa in moarte cerebrala prin colaborarea tuturor traficantilor de organe de diferite profesii cu care vine in contact.

  Orice medic pate accesa dosarul electronic de sanatate si sa ia decizii in functie de dispozitiile Sistemului asupra persoanei respective. Cunosc o astfel de persoana care, dupa un accident, a ,,beneficiat” de un masaj bowen menit sa-i provoace infarct. Persoana respectiva a scapat masandu-si acelesi zone in care a intervenit ,,terapeuta” si care i-a spus sa nu maseze punctele respective. La cateva minute, crizele de inima au incetat.

  Prin acest DES, Sistemul cauta sa aiba drept de viata si de moarte asupra unei persoane. Cardurile de sanatate sunt necesare pentru localizarea persoanei astfel incat sa stie de unde sa ia exact persoana cautata.

  Pacat ca multi nu constientizeaza ce se intampla. Pana una-alta, mai usurel cu masajul! Exista masaje periculoase. caci corpul poate functiona ca un calculator care poate fi dirijat spre bine sau spre rau, conform acestui tip de masaj.

  Apreciază

  Răspunde
 2. o oarecare

  Cei din Bucuresti, care vor sa returneze cardurile de sanatate, le pot depune, insotite de o cerere, la urmatoarele adrese:

  1.Str. Sergent Matei N. Dumitru nr. 1-3, sector 2
  2. Str. Gheorghe Ţiţeica nr. 142, sector 2
  3. B-dul Dinicu Goelscu nr. 38, sector 1

  Program:
  luni-miercuri: 8.30-14.30
  joi: 14-18

  Asadar, nu mai trebuie sa treaca pe la CNASS, Calea Călărașilor 248, Bl. S19, Sector 3, 030634, București

  Apreciază

  Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s