Vă rugăm să copiați și să dați mai departe acest pliant: LEPĂDAREA DE HRISTOS PRIN ECUMENISM. NU VĂ RUGAȚI FRAȚILOR ÎMPREUNĂ CU ERETICII!

images   images index   index

         ECUMENISMUL ESTE EREZIA EREZIILOR. Frați ortodocși, să nu ne rugăm alături de eretici, să nu acceptăm să ne fie schimbată Sfânta Tradiţie, să fim atenţi să nu se încalce canoanele sinodale, să nu acceptăm compromisuri în credinţă, să nu ne împartăşim la eretici, să nu ne închinăm în “bisericile” lor, să stăm departe de învăţăturile sectanţilor, să ne păstrăm credinţa ortodoxă chiar cu preţul vieţii, dar spre dobândirea vieţii celei veşnice. Ecumenismul este fără îndoială produsul masoneriei (care se închină lui Lucifer), al sionismului internaţional, care are ca scop stăpânirea politică, financiară şi religioasă a lumii. De altfel, masonii mărturisesc, fără nicio reţinere că se află în fruntea mişcării ecumenice.


Scopul ecumenismului este să pună semnul egalităţii între minciună şi adevăr. Ecumenismul este hulă împotriva lui Dumnezeu. Ecumenismul este moarte duhovnicească. Ecumenismul îi înşală pe ortodocşi chemându-i să se roage sau să facă slujbe religioase sau să se împărtăşească împreună cu netrebnicii eretici şi păgâni, ridicîndu-se astfel împotriva celor Şapte Sinoade Ecumenice ale Sfinților Părinți! Canoanele 10, 45, 46 și 64 ale Sfinţilor Apostoli, Canonul 6 al Sinodului V local de Ia Laodiceea (343), Canonul 32 al Sinodului V local de la Laodiceea, Canonul 15 al Sinodului al Nouălea din Constantinopol (861).
Citiți câteva mărturisiri ale Sfinților Părinți împotriva cumplitei erezii a ecumenismului:


1. „Să nu aveţi nici o împărtăşire cu prea răucredincioşii arieni, că nu are nici o împărtăşire lumina cu întunericul”. (Sf. Antonie cel Mare)


2. ,,Există doar o singură Biserică a lui Hristos, apostolească și sobornicească. Nu mai multe, nici măcar două. Iar celelalte sunt sinagogi ale celor ce viclenesc și sinod al răzvrătiților. Noi, dreptcredincioșii creștini, acestea gândim, așa credem, pe acestea le vestim. Este nevoie să păzești toate fără nici o excepție și, mai presus de toate, cele ale credinței. Pentru că dacă ai devia cât de puțin, păcătuiești păcat de moarte…” (Sf. Fotie cel Mare, Patriarh al Constantinopolului)


3. ,,A tăinui cuvîntul adevărului înseamnă a te lepăda de el. Bine este să trăim în pace cu toți, dar numai cu aceia care cugetă aceleași despre buna credință ortodoxă. Și este mai bine să ne războim, atunci cînd pacea lucrează conglăsuirea către rău”. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)


4. „Atunci cînd Credința e primejduită, porunca Domnului este de a nu păstra tăcere.” (Sf.  Teodor Studitul)


5. ,,Ereticii niciodată nu se vor întoarce la Biserică dacă îi întărim în convingerea că și ei au Biserică și Sfinte Taine, prin participarea noastră la rugăciunile în comun cu catolicii și protestanții, fapt ce odihnesc pe aceștia în ereziile credințelor lor.” (Ierom. Nil Arcașu)


6. ,,Vai acelora care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeieştile Scripturi! Vai de cei câţi murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau încheie vreo înţelegere cu ereticii!” (Sf. Efrem Sirul)


7. ,,O, bieţii de voi care vedeţi ce se-ntâmplă în jurul vostru şi în vreme ce robia vă este tot mai aproape, vă lepădaţi de credinţa părinţilor voştri şi primiţi fărădelegea!’’ (Cuv. Ghenadie Scholarios, Patriarhul Constantinopolului, sec. XV)


8. ,,Dacă cineva îți spune: „Credința noastră și a voastră este de la Dumnezeu”, atunci, fiule, răspunde-i așa: „Fățarnicule! Cum pot fi amîndouă de la Dumnezeu? Nu știi ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singură Credință, un singur Botez. (Efeseni 4,5)” (Sf. Cuvios Teodosie de la Pecerska)


9. ,,Catolicii – cu raţiunea lor – au ajuns să examineze chimic Sfânta Împărtăşanie (ca şi în cazul giulgiului de la Torino – n.a.), ca să vadă dacă într-adevăr este Trupul lui Hristos […] Una din principalele diferenţe pe care le avem este şi aceasta: Voi puneţi creierul, noi credinţa. Voi aţi dezvoltat raţionalismul şi, în general, elementul uman. Cu raţiunea voastră limitaţi puterea dumnezeiască, pentru că aruncaţi la margine harul dumnezeiesc […] Nume de catolici, de martori ai lui Iehova, etc., nu e bine să pomeneşti la Sfânta Proscomidie. Pentru aceştia nu se pot scoate miride şi nici parastas nu se poate face.’’ (Cuviosul Paisie Aghioritul)


10. ,,Ce este ecumenismul? Ecumenismul în schimb, este o formă instituţională prin care, sub numele păcii şi unităţii, sunt adunate la un loc toate religiile lumii precum evrei, musulmani, budişti care nu cred în Iisus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, şi unde se dezbat probleme economice, politice, sociale, culturale etc. Ecumenismul caută prin toate acestea să se impună ca noua religie a viitorului. Cu certitudine, Biserica Ortodoxă este ecumenică, adică sobornicească. Una este însă ecumenicitatea şi alta este ecumenismul. Biserica Ortodoxă este ecumenică, dar nu ecumenistă. Ea rămâne ecumenică atâta vreme cât nu cade în ispita ecumenismului.” (Arhimandrit Gheorghios Kapsanis, egumenul Mănăstirii Grigoriu, Muntele Athos din Grecia)


11. ,,Din unica și nedespărțita Biserică a lui Hristos, în diferite timpuri, s-au desprins și s-au tăiat ereticii și schismaticii, care au și încetat să fie mădulare ale Bisericii. Unii ca aceștia au fost romano-catolicii și protestanții și uniații, cu tot restul legiunilor eretice și schismatice. Ecumenismul e numele de obște pentru toate pseudo-creștinismele, pentru pseudo-bisericile Europei Apusene. În el se află inima tuturor umanismelor europene cu papismul în frunte, iar toate aceste pseudocreștinisme, toate aceste pseudobiserici nu sunt nimic altceva decât erezie peste erezie. Numele lor evanghelic este acela de ”pan-erezie” (erezie universală).” (Sf. Iustin Popovici)


12. ,,Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica ortodoxă, fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!’’ (Părintele arhimandrit Arsenie Boca, Talanţii împărăţiei, p.197)


13. „Ecumenismul nu e născut din părerile bisericilor, ci din gândirea proprie a unor pastori ce nu au nimic profund creştin şi religios în ei, ci doar o viaţă politică” (Pr. Iustin Pârvu)


14. ,,Ecumenismul acesta este în sine o acțiune diabolică și sunt de acord cu unii teologi greci care spun că ecumenismul este cea mai mare erezie a secolului nostru… Am sperat ca România va fi următoarea țară care va ieși din ecumenism.” (Părintele Gheorghe Calciu)


15. ’’Eu nu prea sunt pentru ecumenism; socotesc că ecumenismul este produsul masoneriei; iarăşi vor să relativizeze credinţa adevărată. A avut dreptate Biserica zicând că nu prea suntem uniţi. Ecumenismul este pan-erezia timpului nostru. Biserica Romano-Catolică şi Biserica Ortodoxă nu sunt două surori. Nu există decât un singur cap al Bisericii, Iisus Hristos. Nu poate exista decât un singur trup, adică o singură Biserică. Deci noţiunea de Biserici surori este improprie.’’ (Cucernicul Părinte Dumitru Stăniloae)


16. ,,Mi-au pus întrebări despre unitatea Bisericilor, că ei vor să unească Bisericile şi să facă, precum a zis Mântuitorul, o turmă şi un păstor. Domnule director, i-am zis, biserica dumneavoastră, protestantismul, este suspendat în aer. N-are temelie! – Dar de ce, părinte? – Unde vi-i Sfânta Tradiţie? Unde-s Sfintele Canoane? Unde-i practica Bisericii de 2000 de ani? Aţi desfiinţat totul şi acum vreţi să vă apropiaţi de noi? Este imposibil!” (Părintele Cleopa Ilie)


17. „Sunt împotrivă! Pe viaţă şi pe moarte împotrivă!” (Pr. Arsenie Papacioc)


18. „Ecumenismul este o erezie, erezia secolului XX” (Pr. Adrian Făgeţeanu)


19. ,,Papistaşii nu au preoţie, nici taine… Vaticanul nu este biserică, ci un sistem politico-economic situat în afara Bisericii, iar papa cu toţi ’’clericii’’ Vaticanului nu sunt urmaşi ai Apostolilor, nu au predania şi succesiunea apostolică…’’ (Cugetul Bisericii Ortodoxe, Cap.I)

 

  PUTEȚI SCOATE LA IMPRIMANTĂ FIE MODELUL DE PLIANT DE MAI SUS SAU ACESTA MAI VECHI, ORI AMBELE:

fluturas-antiecumenism.pdf

26 de gânduri despre „Vă rugăm să copiați și să dați mai departe acest pliant: LEPĂDAREA DE HRISTOS PRIN ECUMENISM. NU VĂ RUGAȚI FRAȚILOR ÎMPREUNĂ CU ERETICII!

 1. iacoboaieradu2014

  FILME DOCUMENTARE ANTIECUMENISM:

  1. Duhovnici Români despre Ecumenism

  2. Documentar despre ecumenism – unirea cu ereticii – produsul masoneriei și al iudaismului

  3. Ecumenismul = Erezie – Sfinții Părinți despre ecumenism – Istoria ecumenismului

  4. Parintele Calciu Dumitreasa – Ecumenismul si Masoneria – planul diabolic de astazi

  5. Ierarhi eretici – Ecumenism – Masonerie

  6. Pericolul ECUMENISMULUI – Ioan Vladuca

  7. DESPRE CUCERIREA CONSTANTINOPOLULUI LA 1204 (la minutul 5.25 și la 16.40) ȘI IMENSELE COMORI FURATE DE APUSENI DIN BIZANȚ VREME DE 50 DE ANI!!! (1204-1261)

  Căderea unui imperiu — Lecția Bizanțului

  STUDIAȚI VĂ ROG CU ATENȚIE ACEST FILM DOCUMENTAR EXCEPȚIONAL…

  Apreciază

  Răspunde
 2. ayeaye20

  https://www.facebook.com/events/365874856928650/366575836858552/?comment_id=368812356634900&notif_t=event_mall_reply

  ====================

  ACEST PROTEST NU E NUMAI PENTRU A ATRAGE ATENTIA PATRIARHIEI, CI SI PENTRU A NE DEMONSTRA NOUA INSINE CAT DE CRESTINI SUNTEM SI MAI ALES PENTRU A NE INDREPTA PE NOI, IN PRIMUL RAND, IAR DUPA AIA PE CONDUCATORI. VINA E A NOASTRA IN PRIMUL RAND, IAR PENTRU A NE USURA PACATELE – TREBUIE NOI, CRESTINII, SA ACTIONAM PRIMII, IAR DUPA AIA SA-I SCHIMBAM PE CONDUCATORI. De aceea, trebuie sa fim activi, cu rugaciunea in minte, cu marturisirea credintei pe buze, iar cu sabia Duhului in mana.
  Sa vindecam impreuna aceasta rana adanca a ecumenismului!

  Ce mai asteptam? E timpul marturisirii! De aceea: „Ieşiţi din mijlocul lor şi vă osebiţi!” (http://bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=13&cap=6)
  Sa nu renuntam la constiinta noastra si sa ne gandim la viitorul nostru. Nu se mai poate!
  Sa mergem la marii duhovnici in viata si sa luam blagoslovenie pentru aceasta marturisire si sa trecem la treaba!
  Sa depasim dezorientarea si poticnirea asta si sa ne biruim pe noi insine!
  Rugaciunea e cea mai potrivita pentru ca sa se schimbe ceva, dar pe langa asta mai este nevoie si de o implicare activa.

  Dragi crestini, daca va pasa, haideti duminica dupa Sfanta Liturghie sa mergem cu pancarte, cu bannere si sa ne marturisim Dreapta-Credinta Ortodoxa impotriva ecumenistilor, adica impotriva celor ce s-au compromis pentru interesele proprii. Haideti sa dam dovada ca suntem crestini adevarati si sa mergem in numar mare sa dovedim ca ne pasa de credinta noastra stramoseasca si sa mergem impreuna cu Sfantul Apostol Andrei, cel ce ne-a daruit comoara aceasta vesnica – Ortodoxia, spre biruinta. Va indemn la aceasta marturisire foarte importanta care va straluci la Judecata de Apoi in fata Tronului Imparatesc al Domnului nostru Iisus Hristos si al Sfintilor ce ne vor judeca. Daca mai exista in voi o urma de credinta si de curaj, nu ezitati sa lipsiti si nu fiti lasi si indiferenti vazand apostazia in care ne aflam. Sa luam atitudine si sa fim aspri mustratori de erezii si eretici, precum sfintii ne invata. Propun sa ne strangem – preoti si mireni in fata patriarhiei si sa strigam: „Nu ecumenismului in Romania!” ASA SA NE AJUTE DUMNEZEU!

  ––––––––––––––––––-

  Pr. Dumitru Staniloaie: „Eu nu sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un sarb, Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpurilor noastre”
  Pr. Gheorge Calciu Dumitreasa: „Eu sunt impotriva ecumenismului! O socot cea mai mare erezie a secolului nostru”
  Pr. Arsenie Papacioc: „Sunt impotriva! Pe viata si pe moarte impotriva! Ce ecumenism?”
  Pr. Ardian Fageteanu: „Ecumenismul este o erezie, erezia secolului XX”
  Pr. Ilie Cleopa: „Noi ortodocsii suntem putini dar suntem Biserica intreaga. Noua nu ne lipseste nimic! Noi n-avem ce imprumuta de la protestanti dar nici de la catolici!”
  Pr. Iustin Parvu: „Ecumenismul nu e nascut din parerile bisericilor, ci din gandirea proprie a unor pastori ce nu au nimic profund crestin si religios in ei ci doar o viata politica”
  Pr. Arsenie Boca: „Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Caderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxa”

  S’a luat binecuvantare ptr toţi care vor veni ne vedem acolo cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Doamne’ajută!

  Apreciază

  Răspunde
  1. raduiacoboaie Autor post

   „Unde este evidenta necredința, trebuie să preferăm mai bine focul și sabia și situațiile critice și mîinile tiranilor – și toate cu daruire – decît să luăm parte la aluatul păcatului si să ne unim cu cei care bolesc in credință… De mii de ori este mai buna dezbinarea care se face pentru cuvintele bunei credinte ortodoxe decit pacea, cind aceasta este unita cu patimile.” (Sfântul Grigorie Teologul)

   „A tăinui cuvîntul adevărului înseamnă a te lepăda de el. Bine este să trăim în pace cu toți, dar numai cu aceia care cugeta aceleasi despre buna credinta ortodoxa. Si este mai bine sa ne razboim, atunci cind pacea lucreaza conglasuirea către rău”. (Sfântul Maxim Mărturisitorul)

   „Sa ne pazim cu toate puterile noastre sa nu primim impartasire de la eretici, nici sa le-o dam acestora…, ca sa nu ne facem partasi relelor lor credinte si pentru a nu fi condamnati impreuna cu ei.” (Sfântul Ioan Damaschin)

   „Atunci cind Credinta e primejduita, porunca Domnului este de a nu pastra tacere. Daca e vorba de Credinta, nimeni nu are dreptul sa zica: „Dar cine sunt eu? Preot, oare? N-am nimic de-a face cu acestea. Sau un cirmuitor? Nici acesta nu doreste sa aiba vreun amestec. Sau un sarac care de-abia isi cistiga existenta? … Nu am nici cadere, nici vreun interes in chestiunea asta. Daca voi veti tacea si veti ramine nepasatori, atunci pietrele vor striga, iar tu ramii tacut si dezinteresat?” (Sfintul Teodor Studitul)

   „Pazeste-te, fiule, de cei cu credinta strimba si de toate discutiile lor, caci si pamintul nostru s-a umplut de ei! Numai cel ce traieste in Credinta Ortodoxa isi va mintui sufletul. Fiindca nu exista o alta credinta mai buna, decit curata si sfinta noastra Credinta Ortodoxa … De asemenea, fiule, nu se cade sa lauzi o credinta straina. Cine lauda o credinta straina face la fel ca si cel care-si huleste propria credinta. Cine lauda credinta sa si pe cea straina e un fatarnic si apropiat de erezie … Daca cineva iti spune: „Credinta noastra si a voastra este de la Dumnezeu”, atunci, fiule, raspunde-i asa: „Fatarnicule! Cum pot fi amindoua de la Dumnezeu? Nu stii ce spune Scriptura: Este un singur Domn, o singura Credinta, un singur Botez. (Efeseni 4,5) (Sfintul Cuvios Teodosie de la Pecerska)

   „Cei ce sunt in Biserica lui Hristos apartin adevarului, iar citi nu apartin adevarului, nu sunt nici in Biserica lui Hristos.” (Sfintul Grigorie Palama)

   ,,In materie de credinta ortodoxa nu exista concesie. Distrugerea credintei obstesti este pierzarea de obste a tuturor. Chestiunile credintei ortodoxe nu admit iconomia. Niciodata nu s-au indreptat cele bisericesti prin solutii de mijloc. Intre lumina si intuneric poate cineva sa spuna ca exista ceva de mijloc, numit inserare sau amurg; dar intermediere intre adevar si minciuna nu poate nimeni sa gindeasca, oricit s-ar stradui. Mijloc de impacare intre adevar si minciuna nu exista! In problemele de credinta nu incape pogoramintul si iconomia, deoarece pogoramintul provoaca imputinarea credintei. Asta ar fi egal cu a spune: Taie-ti capul si du-te unde vrei. (…) Noi pentru nimic altceva nu ne-am despartit de latini, decit pentru ca sunt nu numai schismatici, dar si eretici. Pentru aceasta nu trebuie nicidecum sa ne unim cu ei!” (Sfintul Marcu Eugenicul, Mitropolitul Efesului)

   „Se cuvine sa ne ingradim pe noi insine si sa ne separam de episcopii care, in chip vadit, staruie in greseala privitor la cele ce tin de credinta si de adevar, asadar se vadesc a fi eretici sau nedrepti.” (Sfintul Nicodim Aghioritul)

   „Care dintre ortodocsi nu ar dori unirea cu toti catolicii sau luteranii si sa fie una cu ei in Hristos, o singura Biserica, o singura obste a celor credinciosi! Care insa, dintre aceste-zise biserici, mai ales dintre intii-statatorii numiti papi, patriarhi, mitropoliti, arhiepiscopi si episcopi, xiondzi (numele polonez pentru preot n.n.) sau pateri se va invoi sa se lepede de ratacirile sale? Nici unul. Iar noi nu putem sa ne invoim la invatatura lor eretica fara sa aducem vatamare mintuirii sufletului nostru. Oare se pot uni cele de neunit – minciuna cu adevarul?
   Iezuitii catolici in folosul papei si a propriei lor vederi si scopuri egoiste si meschine, au pervertit legea constiintei si legea Evangheliei, afirmind ca pentru atingerea scopurilor proprii sau a scopurilor religioase, catolicii pot intrebuinta toate mijloacele nelegiuite: adica si ca sa omoare si ca sa vicleneasca in tot felul si sa prigoneasca credinta ortodoxa, sa o numeasca schismatica si o credinta de ciini, si sa-i arda pe ruguri pe ortodocsi, ca pe Hus si pe altii.”
   (Sfintul Ioan de Kronstadt)

   „Toate bisericile vor fi intr-o bunastare imensa, pline de bogatii ca niciodata, dar sa nu mergeti in ele. Antihrist va fi incununat ca imparat in marea biserica din Ierusalim cu participarea clerului si a patriarhilor. Intrarea si iesirea in Ierusalim va fi libera pentru orice om, dar atunci sa va straduiti sa nu va duceti, caci totul va fi spre a va lingusi pe voi, ca sa va atraga in ispita… Bisericile vor fi deschise, dar crestinul ortodox traitor nu va putea intra in ele ca sa se roage, caci in ele nu se va mai aduce jertfa fara de sange a lui Iisus Hristos. In ele va fi toata adunarea satanica.” (Sfintul Lavrentie al Cernigovului (sec. XIX) (Talantii imparatiei, Arhim. Arsenie Boca, p.186)

   „Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinței, atunci fugi și leapădă-te de el, nu numai ca de un om, ci chiar și înger din cer de-ar fi.” (Sfântul Ioan Gură de Aur)

   „Să nu aveţi nici o împărtăşire cu prea răucredincioşii arieni, că nu are nici o împărtăşire lumina cu întunericul”. (Sf. Antonie cel Mare)

   „Îi anatemizez pe cei care au lepădat predania sfinţilor, alipindu-se de învăţăturile cele pervertite şi aducătoare de moarte, şi care au îndrăznit să semene neghină pe ogorul credinţei ortodoxe, şi pe toţi cei ce-i urmează, ca pe o ocară a Bisericii lui Hristos, mă scârbesc de ei şi îi anatemizez”. (Sf. Nichifor Mărturisitorul)

   Apreciază

   Răspunde
  1. raduiacoboaie Autor post

   https://vremuritulburi.wordpress.com/2015/01/19/cu-totul-impotriva-saptamanii-ecumeniste-desfasurata-in-perioada-18-25-ianuarie-2015/

   http://www.apologeticum.ro/2015/01/patriarhia-romana-va-gira-casatoriile-dintre-homosexuali-si-hirotonia-femeilor-joi-22-ian-2015-orele-17/

   https://saccsiv.wordpress.com/2014/11/21/marturisire-impotriva-ereziei-copiati-multiplicati-si-raspanditi-in-toate-bisericile/

   http://www.apologeticum.ro/2015/01/sf-paisie-aghioritul-scrisoare-catre-ecumenistii-ce-participa-zilele-acestea-la-rugaciunea-impreuna/

   https://saccsiv.wordpress.com/2015/01/19/a-inceput-saptamana-uraciunii/

   https://saccsiv.wordpress.com/2009/07/24/consiliul-national-al-bisericilor-lui-hristos-din-sua-finantat-de-%E2%80%A6-rockefeller/

   Apreciază

   Răspunde
 3. Aurora

  Vai de cei ce erau adunati ieri in catedrala patriarhala! Am fost pana acolo sa vad care-i miscarea. Am stat la intrare o vreme si am incercat sa-i opresc pe unii tineri sa intre sa se roaga cu ereticii, dar mi-au aruncat priviri ostile si dispretuitoare. Unii venisera expres pentru a participa la nelegiuire. Apoi am intrat si eu in interiorul catedralei sa vad cum se desfasoara ”slujba”. Era plin de tineri si varstnici creduli, de seminaristi frumos imbracati, dar cu creierii complet spalati, dar mai erau si o puzderie de luterani, maici tereze de toate culorile: albe, mulatre si negrese, franciscani, dominicani, iezuiti, toata fauna din spectrul eretic. Dar si foarte multi agenti responsabili cu „ordinea si disciplina”. N-am rezistat decat pana dupa citirea sfintei Evanghelii si am iesit afara caci simteam ca ma sufoc. Ma durea inima la propriu sa vad atata uraciune chiar in preajma moastelor sfantului Dimitrie… Apucasem sa-i strecor unui seminarist un fluturas anti-ecumenism, dar marturisesc ca n-a fost un gest intelept. Margaritarele nu trebuie aruncate in fata porcilor. Cand am coborat Dealul ca sa ma regasesc cu prietenii mei de rugaciune, ma filasera o ceata de SPP-isti, ca si pe ei, de altfel, care au venit sa ne intrebe de ”sanatate”. Tanarul seminarist ma turnase. Nu-i port pica, era doar un adolescent care si-a invatat lectia. Tovarasii cu ordinea ne-au legitimat si ne-au lasat in pace, negasind nimic suspect la noi. Maica Preacurata sa surpe adunarile nelegiuitilor si sa ne apere de lupii rapitori!

  Apreciază

  Răspunde
 4. o oarecare

  Preanefericite Patriarh,

  Credinta ortodoxa lasata de Iisus Hristos si a fost pastrata cu sange mucenicesc. Cum de nu va doare sufletul s-o spurcati in asa hal? Cum sa girati spurcaciunea si uraciunea pustiirii prin rugaciuni comune cu lutheranii.? Cum sa va faceti partasi la aceasta noua rastignire a Mantuitorului?

  Ne faceti plocon necuratului prin faptul ca sunteti de acord sa fim pecetluiti cu semnul diavolului si ne lasati si fara credinta ortodoxa. Oricate rugaciuni s-ar face in particular si in biserici pentru ,,patriarhul Romaniei”, va veti face partas la hula impotriva Duhului Sfant care nu vi se va ierta.

  Plang pentru nefericirea voastra, plang pentru ca nu aveti puterea sa spuneti ,,Nu!” faradelegii. Plang pentru ca acceptati sa fiti o unealta a celui rau in mana dusmanilor lui Hristos. Amintiti-va de Sfantul Nicolae care i-a tras o palma ereticului Arie. Amintiti-va de alti sfinti marturisitori si nu va mai faceti partas la faradelegea ecumenista si la lucrarea antihristica. Amin.

  Apreciază

  Răspunde
 5. Jertfelnicie pentru Credinta si Neam

  ayeaye20 si raduiacoboaie, poate ne veti incanta si fratiile voastre cu prezenta – duminica la ora 14:00 in fata patriarhiei. Va felicit pe cei ce vin si in timpul saptamanii. Eu, daca locuiam in Bucuresti, veneam zi de zi, dar din pacate stau mai departe si nu pot veni, decat duminica. Distribuiti acest eveniment, sa vina cat mai multa lume:

  https://www.facebook.com/events/365874856928650/?ref_notif_type=like&source=1

  Doamne ajuta!

  Apreciază

  Răspunde
  1. raduiacoboaie Autor post

   Venim și noi! Doamne ajută!

   ALT MODEL DE PLIANT ANTIECUMENIST

   CE ESTE ECUMENISMUL? Ecumenismul este o mișcare mondială și o înșelăciune vicleană urzită de un plan satanic care susţine că
   nimeni nu poate vorbi în nici o credinţă de un Adevăr unic, absolut și unitar, deci nici în ortodoxie.
   În dialogul «ecumenist» sunt puse pe picior de egalitate principial toate religiile, încercându-se, ca plecând de la principiul monotelismului, să se ajungă la un adevăr comun.
   Ei spun că Biserică (cea adevărată) este sinteza tuturor bisericilor» și «că toţi creștinii sunt membrii acestei Biserici».
   Ecumenismul actual, pentru a lovi în dogmă, încearcă unirea tuturor ereziilor, devenind astfel erezia tuturor ereziilor. Iar acum își arogă și statutul de Biserică.
   Așadar, într-un cuvânt, ecumenismul este o infernală mișcare politică și religioasă, ce are ca obiectiv supunerea umanităţii sub un conducător universal (Antihrist) și unirea tuturor religiilor într-o pan-religie, făcând să dispară creștinismul și înscăunându-se în final potrivnicul Lui Dumnezeu, Satana.
   Antihristul va alege ecumenismul si nu satanismul/gnosticismul pentru ca universalitatea ecumenismului va deveni totalitarismul Antihristului, hristosul ecumenismului de azi va fi antihristul religiei globale de mâine. Dacă prin cipurile implantate oamenilor se va efectua controlul lor exterior, ecumenismul are rolul de a efectua controlul lăuntric și el se va extinde asupra gândirii oamenilor.
   Ecumenismul este produsul masoneriei( care se închina lui Lucifer), al sionismului internaţional, care are ca scop stăpânirea politică, financiară și religioasă a lumii. Masonii mărturisesc, fără nicio reţinere că se află în fruntea mișcării ecumenice.
   CARE ESTE SCOPUL SĂU?
   Scopul ecumenismului este să pună semnul egalităţii între minciună și adevăr. Ecumenismul este hulă împotriva lui Dumnezeu. Ecumeniștii batjocoresc Sfânta Treime si educă amorţeala simţului adevărului, amorţeala doririi de Hristos.
   Ecumenismul este moarte duhovnicească. El învaţă cum să fii bun cu oamenii, dar împotrivitor lui Dumnezeu. Este o religie lumească, și nu dumnezeiască. Ecumenismul îi nivelează și îi egalează pe toţi. Ecumenismul este pieirea sufletului.

   Pr. Arsenie Papacioc: „Sunt împotriva! Pe viaţă și pe moarte împotrivă! Ce ecumenism?”
   Pr. Adrian Făgeţeanu: „Ecumenismul este o erezie, erezia secolului XX”
   Pr. Ilie Cleopa: „Noi, ortodocșii, suntem puţini dar suntem Biserică întreagă. Nouă nu ne lipsește nimic!
   Noi n-avem ce împrumuta de la protestanţi dar nici de la catolici!”
   Pr. Iustin Pârvu: „Ecumenismul nu e născut din părerile bisericilor, ci din gândirea proprie a unor pastori
   ce nu au nimic profund creștin și religios în ei ci doar o viaţă politică”
   Sf. Efrem Sirul: „Vai acelora care se întinează cu blasfemiatorii eretici! Vai acelora care batjocoresc Dumnezeieștile Scripturi! Vai de cei câţi murdăresc sfânta credinţă cu eresuri sau încheie vreo întelegere cu ereticii!”
   Pr. Arsenie Boca: ”Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor! Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de
   topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica Ortodoxă.Fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni, înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele și Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor șapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!”

   SFINTELE CANOANE CARE INTERZIC RUGĂCIUNEA ÎN COMUN CU ERETICII:
   Ecumenismul înșală pe ortodocși chemându-i să se roage, sau să facă slujbe religioase, sau să se împărtășească împreună cu netrebnicii eretici și păgâni, ridicîndu-se astfel împotriva celor Șapte Sinoade Ecumenice.
   Canonul 10 al Sfinţilor Apostoli
   Canonul 45 al Sfinţilor Apostoli
   Canonul 64 al Sfinţilor Apostoli
   Canonul 6 al Sinodului V local de la Laodiceea (343)
   Canonul 32 al Sinodului V local de la Laodiceea
   Canonul 15 al Sinodului al Nouălea din Constantinopol (861)

   CE SE URMAREȘTE? Pe plan religios: unirea tuturor credinţelor într-una singura – prin ecumenism. Pentru asta a fost înfiinţat în 1932 Consiliul Mondial al Bisericilor, patronat de masonerie și care s-a proclamat Biserica Mondială.

   Pe plan politic: crearea unui guvern mondial (condus de Antihrist)
   Pe plan economic: crearea unei economii unice mondiale și emiterea unei monede unice (virtuale).

   Ecumenismul nu are nici o bază în tradiţia și istoria Bisericii Ortodoxe: nici un sfânt ortodox nu a fost vreodata ecumenist, nu a participat la întalniri cu ereticii ca sa faca schimb de experienţă, nu s-a rugat împreună cu ereticii. Ba din contra, falsele „uniri” care s-au realizat in Istoria Ortodoxiei au fost anatemizate.
   Unirea Bisericilor nu se poate face decât dacă ereticii renunţă la ereziile lor și revin la Ortodoxie, la Biserica întemeiată de Hristos, iar această unire nu se face decât prin lucrarea Duhului Sfânt.
   CE ÎNSEAMNĂ EREZIE? CINE SUNT ERETICII?
   Erezia este hrană otrăvitoare penttru suflet, este falsificarea Cuvântului lui Dumnezeu, este cugetarea omenească în învăţătura dumnezeiască, măsluirea lucrului desăvârșit. În erezie sunt toţi cei care au stricat învaţătura cea dreaptă, începând cu papistașii, care s-au rupt din trupul Bisericii, în 1054 și continuând cu confesiunile și sectele care
   s-au desprins din învaţătura strâmbă a catolicilor (numiţi mai corect papistași, pentru ca ei sunt conduși de papa, care se crede Dumnezeu pe pământ, infailibil și capul Bisericii).
   Papa Pius al X-lea (1903-1914) a spus: „Papa este nu numai un reprezentant al lui Iisus Hristos, ci este Iisus Hristos Însuși, ascuns sub vălul trupului.”, iar Papa Pius al XI-lea (1922-1939) a rostit următoarele: „Voi știţi că sunt Sfântul Părinte, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ, Vicarul lui Hristos, ceea ce înseamnă că eu sunt Dumnezeu
   pe pământ.
   Sfântul Ioan de Kronstadt se întreabă: „Cine e papa?” Și răspunde: „Un idol, nu Hristos”.
   Sfântul Vasile cel Mare afirma în Epistola I Canonica: “ Începutul separării a fost schisma, iar prin această desparţire ei nu mai au harul Sfântului Duh care nu li se mai dă din momentul desparţirii lor. “
   Așadar cei care s-au despărţit de trupul lui Hristos, Biserica fiind UNA, nu mai sunt Biserici. A spune ca doua corăbii duc la limanul mântuirii – cea Ortodoxă și oricare din cele ale eterodocșilor-înseamnă a spune că sunt două adevaruri,
   două căi spre cer, și nu una singură pe care a instituit-o însuși Domnul, așa cum ne invaţă în Evanghelie:
   „Voi zidi Biserica Mea” (Matei 16, 18).
   Sfântul Apostol Pavel spune: „Este un Domn, o credinţă, un botez” (Ef. 4, 5)
   Sfântul Ioan Gură de Aur afirma: “Biserica adevarată a lui Hristos este una singură din care în diferite timpuri s-au desparţit diverse adunări eretice și grupări schismatice.“
   Spune Hristos: ”Cel ce ramane în Mine și Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face
   nimic. Daca ramaneţi întru Mine și cuvintele Mele ramân în voi, cereţi ceea ce voiţi și se va da vouă. Iar dacă cineva nu rămane în Mine se aruncă afară ca mladiţa și se usucă; și le adună și le aruncă în foc și ard” (Ioan 15)
   Așadar, catolicii (papistașii) calviniștii, luteranii, neoprotestanţii, baptiștii, adventiștii, anglicanii și toate sectele existente care se cred creștine, dar care nu au nimic în comun cu Hristos și cu învatatura creștină, sunt eretici sau, mai grav, sectanţi, pentru că pe masură ce se îndepartau de dreaptă credinţă, se dilua și învatatura dreaptă, ajungând să nege pe Sfânta Fecioară, sfinţii și moaștele, închinarea la icoane, Sfânta Tradiţie și sfintele
   Taine.
   MARTURII ALE SFINŢILOR ȘI DUHOVNICILOR ÎMPOTRIVA ECUMENISMULUI
   Pr. Dumitru Staniloaie: „Eu nu sunt pentru ecumenism! A avut dreptate un sârb, Iustin Popovici, care l-a numit panerezia timpurilor noastre”
   Pr. Gheorge Calciu Dumitreasa: „Eu sunt împotriva ecumenismului! O socot cea mai mare erezie a secolului nostru”

   HRISTOS NE VORBESTE DESPRE ERETICI:
   ”Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.
   Mulţi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, au nu în numele Tău am proorocit și nu în numele Tău am scos demoni și nu în numele Tău minuni multe am făcut? Și atunci voi mărturisi lor: Niciodată nu v-am cunoscut pe voi. Depărtaţi-vă de la Mine cei ce lucraţi fărădelegea.” (Matei 7)

   Sfântul Iustin Popovici: ”În istoria neamului omenesc există trei căderi principale: a lui Adam, a lui Iuda și a papei”

   Apreciază

   Răspunde
   1. raduiacoboaie Autor post

    Masoneria, organizație satanistă ocultă care conduce lumea

    Masonii sataniști care conduc lumea din umbră

    Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!

    Apreciază

   2. raduiacoboaie Autor post

    RĂSPUNSUL MEU CĂTRE CORINA ÎNTR-UN ARTICOL MAI RECENT (cu protestul pașnic antiecumenist din dealul Patriarhiei)

    Nu este chiar așa. Catolicii au mers cu rațiunea (exacerbată ca și la masoni, cu cunoașterea) până la a examina chimic Sf. Împărtășanie!!!
    Ați auzit cumva că HARUL LUI DUMNEZEU mai lucrează la catolici? Minuni se fac multe, dar în lumea ortodoxă, rareori înafara ei, începând cu aprinderea NUMAI LA ORTODOCȘI a Sf. Lumini la Biserica Sf. Mormânt din Ierusalim ÎN FIECARE AN LA SFÂRȘITUL POSTULUI SF. PAȘTI…
    Ați auzit de momentul de la Alba Iulia, când la cererea domnitorului Mihai Viteazul (care va fi poate canonizat), apa s-a transformat în agheazmă (apă sfințită) la preoții ortodocși care au slujit iar apa de la preoții catolici s-a stricat, mirosind foarte urât?
    Cine va spus că existăm ca Biserici surori? Biserica lui Hristos a fost, este și va fi UNA SINGURĂ… Catolicii au devenit schismatici mai întâi, s-au rupt de succesiunea apostolică iar apoi treptat au făcut multe inovații, atât în privința dogmei (EREZIILE FILIOQUE, PAPISMUL, INFAILIBILITATEA PAPALĂ), cât și a rânduielilor bisericești până în zilele noastre. Și continuă cu susținerea în întreaga lume a ereziei ereziilor care este ECUMENISMUL…
    Cât privește misterul pictării lui Francisc de Assisi, citiți articolele în care am abordat acest subiect și poate veți înțelege. Se poate ca acest ,,sfânt” mare catolic să se convertit la sfârșitul vieții sale, ca și în cazul lui Ulfila, deoarece a călătorit mult în Bizanț și a intrat în contact cu monahi și preoți ortodocși. Iar această convertire a fost păstrată în mare secret de către catolici, pentru a nu se creea un mare precedent și a-și pierde credincioșii. Despre convertirea la ortodoxie a lui Ulfila, găsiți în vol. ,,ISTORIA SF. IOAN GURĂ DE AUR”, scris de Diac. Gheorghe Băbuț, Ed. Pelerinul român, Oradea, 2003, la pagina 476.
    Sau se poate ca sfântul Arsenie Boca, având firește o stare duhovnicească deosebit de înaltă după cum știm studiindu-i viața și lucrările (plus referințele pozitive de la mulți duhovnici mari ai neamului românesc) să fi avut o revelație precum că acest Francisc de Assisi s-a mântuit, el trăind mult timp în sărăcie și relativ puțin timp după Marea Schismă din 1054, așadar într-o vreme când nu se făcuseră încă inovațiile, legalizarea unor erezii…
    Sau există și posibilitatea ca sfântul Arsenie Boca să se fi rugat mult pentru mântuirea lui Francisc de Assisi și rugăciunile lui să fi fost ascultate, așa cum s-a mântuit și împăratul Traian la rugăciunile unui sfânt…

    Apreciază

   3. raduiacoboaie Autor post

    UN ALT RĂSPUNS AL MEU CĂTRE CORINA:

    Dar papismul (papa – ,,întrupare a lui Hristos”, ,,locțiitorul lui Hristos” după alții?!), infailibilitatea papală (papa spune numai adevărul?!), credința Filioque (precum că Duhul purcede nu numai de la Tatăl, ci și de la Fiul?!), existența unui purgatoriu (?!), acestea oare ce sunt? Nu sunt ele erezii? Dar ecumenismul pe care îl promovează papa de zeci de ani în lume, ce este? Nu este erezia ereziilor?… Ce dovezi mai doriți?… Cum să fie biserică soră? Nu vă lăsați amăgită de propaganda ecumenistă atât de perfidă… Când există doar un singur adevăr, o singură biserică (având cap pe Hristos) și o singură credință mântuitoare prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos…

    Apreciază

 6. Pingback: ÎN FIECARE AN, LA MIJLOCUL LUNII IANUARIE, ARE LOC SĂPTĂMÂNA ECUMENISTĂ… N-AR TREBUI SĂ-I CEREM DEMISIA PATRIARHULUI MASON DANIEL CIOBOTEA?… ȘI CE TE FACI DACĂ ȘI PREOTULTĂU DUHOVNIC ESTE ECUMENIST? – Radu Iacoboaie, 12 ianuari

 7. Pingback: ÎN FIECARE AN, LA MIJLOCUL LUNII IANUARIE, ARE LOC SĂPTĂMÂNA ECUMENISTĂ… N-AR TREBUI SĂ-I CEREM DEMISIA PATRIARHULUI MASON DANIEL CIOBOTEA?… ȘI CE TE FACI DACĂ ȘI PREOTULTĂU DUHOVNIC ESTE ECUMENIST? – Radu Iacoboaie, 12 ianuari

 8. Pingback: ÎN FIECARE AN, LA MIJLOCUL LUNII IANUARIE, ARE LOC SĂPTĂMÂNA ECUMENISTĂ… N-AR TREBUI SĂ-I CEREM DEMISIA PATRIARHULUI MASON DANIEL CIOBOTEA?… ȘI CE TE FACI DACĂ ȘI PREOTULTĂU DUHOVNIC ESTE ECUMENIST? – Radu Iacoboaie, 12 ianuari

 9. Pingback: ÎN FIECARE AN, PATRIARHIA IMPUNE SĂPTĂMÂNA ECUMENISTĂ SAU SATANICĂ (18-25 ianuarie)… N-AR TREBUI SĂ-I CEREM DEMISIA PATRIARHULUI MASON DANIEL CIOBOTEA?… ȘI CE TE FACI DACĂ ȘI PREOTULTĂU DUHOVNIC ESTE ECUMENIST? – Radu Iacoboai

 10. Pingback: ÎN FIECARE AN, PATRIARHIA IMPUNE SĂPTĂMÂNA ECUMENISTĂ SAU SATANICĂ (18-25 ianuarie)… N-AR TREBUI SĂ-I CEREM DEMISIA PATRIARHULUI MASON DANIEL CIOBOTEA?… ȘI CE TE FACI DACĂ ȘI PREOTUL TĂU DUHOVNIC ESTE ECUMENIST? – Radu Iacoboa

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s