MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI: MOTIVAȚIA RESPINGERII CARDURILOR DE SĂNĂTATE ȘI VIITOARELOR DOCUMENTE ELECTRONICE!

         Mișcarea pentru Apărarea Ortodoxiei (MpAO) a susținut următoarea modificare a Proiectului hotărârii de guvern care modifică Hotărârea Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii:

         Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art.2. Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asigurați și furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale se face începând cu 1 februarie 2015, dar în paralel cu sistemul actual (în care se prezintă la medicii de familie, medicii specialiști și la spital adeverința de salariat, respectiv adeverința de elev/student, cuponul de pensie, carnetul de șomer, adeverința de șomaj pentru șomerii neindemnizați, dovada plății la CAS pentru liberprofesioniști) ca formă alternativă la aceste carduri, în cazul celor care din motive de conștiință sau religioase nu le primesc.”

      Același text îl susținem în continuare și pentru proiectul ORDONANȚEI PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII 95/2006 PRIVIND REFORMA ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII, în cadrul articolului 332 referitor la cardurile electronice de sănătate.

         NOI DORIM PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI O ALTERNATIVĂ DEFINITIVĂ ȘI NU PROVIZORIE! Adeverința de asigurat eliberată de CNAS nu este alegerea cea mai bună, datorită nesiguranței oferite (necesitatea reînnoirii o dată la trei luni) și punerii pe drumuri a tuturor, inclusiv a cetățenilor în vârstă ori bolnavi, plus întreg mecanismul birocratic (depunerea în prealabil a unei declarații pe proprie răspundere etc.).

         MOTIVELE PENTRU CARE RESPINGEM ÎN MOD CATEGORIC CARDURILE DE SĂNĂTATE ȘI DOCUMENTELE ELECTRONICE:

         1 – MOTIVAȚIE JURIDICĂ. Din punct de vedere juridic, vorbim despre un abuz grav al statului față de cetățeni, întrucât cardurile de sănătate fiind acte biometrice încalcă flagrant dispozițiile Constituției României referitoare la o serie întreagă de drepturi fundamentale ale omului, precum dreptul la viață, dreptul la viață privată, dreptul la egalitate în fața legii, dreptul la demnitate și dreptul la libertatea de conștiință (articolele 16, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 34, 52 și 53 – nu ne permite spațiul să intrăm în detalii), și ca atare considerăm că această Hotărâre de Guvern este neconstituțională și poate fi atacată în timp util la Curtea Constituțională. În fond, Cardul Național Electronic de Sănătate constituie un drept (potrivit dreptului garantat la sănătate) și nu o obligație. Cetățenilor care plătesc contribuțiile la asigurările de sănătate nu li se poate refuza dreptul de a primi servicii medicale pentru ca refuza cardul de sănătate. În caz contrar ar putea exista sute de mii de procese pe rol prin care se va solicita să nu mai existe obligativitatea plății asigurărilor la sănătate dacă tot nu se beneficiază de servicii medicale;

         2 – MOTIVAȚIE PROCEDURALĂ. În privința procedurii de adoptare, nu este normal ca obligativitatea introducerii cardurilor de sănătate și sistemului electronic aferent (dosarul electronic de sănătate), constituind o problemă foarte importantă, să fie făcută printr-o simplă Hotărâre de Guvern. Un asemenea proiect normativ trebuia să fie dezbătut în public câteva luni de zile și apoi supus dezbaterii de către parlamentarii români, reprezentanții noștri la nivel central, potrivit legii, în plenul Camerei Deputaților și Senatului, iar nu adoptată printr-o simplă ședință de Guvern și apoi impusă ca obligatorie tuturor cetățenilor. Interese obscure din afara Românei fac ca demersul acesta să fie urgentat în perspectiva intrării noastre în spațiul Shengen, unde există un întreg sistem securizat de urmărire electronică;

         3 – MOTIVAȚIE RELIGIOASĂ. Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe mai apropiați vremurilor noastre, precum Părinții Paisie Aghioritul, Vasilie Novikov și Iustin Pârvu, s-au pronunțat categoric împotriva înregimentării și îndosarierii electronice, pentru că aceasta reprezintă lepădare de Hristos, un păcat împotriva Duhului Sfânt, considerându-se cădere din Harul primit la Sfântul Botez;

         4 – MOTIVAȚIE DE ORDIN TEHNIC, LEGATĂ DE INSECURITATEA CARDURILOR DE SĂNĂTATE CU MICROCIP. Sistemul informatic nu poate fi sigur atât timp cât nu s-a realizat un audit de securitate informatică extern (independent) și un studiu de impact ca să se vadă cum poate afecta dreptul la viața privată. Sistemul informatic este complet nesigur, motiv pentru care se poate  lua exemplul altor țări civilizate de a renunța la acest proiect. În Anglia s-au pierdut datele a 93% din asigurații sistemului de sănătate! Iar în Germania s-a suspendat proiectul cardului de sănătate la 4 ani de la implementare tot din cauza lipsei de securitate a sistemului! Dosarul Electronic de Sănătate (DES) împreună cu cardul de sănătate, aduce grave prejudicii siguranței naționale și siguranței cetățeanului, neexistând sistem informatic infailibil nu se poate garanta confidențialitatea pacientului. În multe țări sistemul informatic național a avut probleme. Încă o dovadă că sistemul este nesigur este dată de blocarea recentă a serverelor Casei de Asigurări Sociale și de Sănătate. Încă înainte de a fi implementat sistemul exclusiv electronic și-a arătat limitele: o singură problemă tehnică reușeşte să blocheze întreg sistemul. Așadar este foarte periculos să fie puse informațiile medicale personale pe microcip, deoarece acesta și baza de date în care apare dosarul electronic de sănătate nu sunt protejate 100%. Orice instituție de stat sau privată, orice persoană răuvoitoare care are un cititor de cipuri compatibil poate afla tot despre fiecare dintre noi. Acest lucru violează grav drepturile cetățeanului (amintite la punctul 1) și ne poate aduce mari prejudicii.

         VORBIM AICI ȘI DESPRE RESPINGEREA ÎN ALTE ȚĂRI A ACTELOR BIOMETRICE ȘI A MICROCIPURILOR ÎN CARDURILE DE SĂNĂTATE. De exemplu, în Irlanda, Marea Britanie, Finlanda, Suedia actele biometrice au fost respinse. Iar în Olanda, Finlanda, Spania, Norvegia, cardurile de sănătate sunt fără microcipuri. Drept dovadă că sistemul e nesigur: în Marea Britanie, în sistemul centralizat al Naţional Health System, s-au pierdut datele a 93% din asiguraţi; iar în Franța fraudele se fac în continuare fără nici o opreliște, în cadrul unui sistem informatic de carduri;

          5 – MOTIVAȚIE LEGATĂ DE UTILIZAREA FRAUDULOASĂ A DATELOR MEDICALE DE CĂTRE TERȚE PERSOANE! De pildă, amintim că datorită legii acordului prezumat, fiecare cetățean care nu a stipulat expres că nu dorește ca după moartea sa să devină donator de organe, devine fără voia sa un astfel de donator. Aceste carduri electronice de sănătate, nefiind foarte sigure, există posibilitatea de a fi citite, modificate și copiate (clonate) cu ușurință de către terțe persoane neautorizate (hackeri, teroriști etc.) și astfel se poate fura identitatea unor persoane! Se pot săvârși ulterior infracțiuni în numele acelor persoane sau se pot fura organe transformând posesorul cardului într-o victimă sigură prin modificarea doar a unei singure bifări!!!  De aceea, domnul profesor doctor Vasile Astărăstoae, președintele Colegiului Medicilor din România  a declarat public într-un interviu filmat că ,,traficul de organe este un pericol mult mai mare decât traficul de droguri’’.

           Insecuritatea datelor, coroborată cu posibilitatea falsificării refuzului de către traficanții de organe, care identifică anumite compatibilități pentru transplantul unor organe, poate conduce la o adevărată explozie a MAFIEI TRANSPLANTURILOR DE ORGANE! Mai ales ținând seama de sumele imense de bani obținute în mod ilegal prin derularea unor asemenea ,,afaceri” profund inumane… Mai mult, datele medicale ale populaţiei sunt de maxim interes pentru corporații farmaceutice și alte organizații medicale, pentru grupările ce se ocupă cu traficul de organe sau comercializarea de medicamente etc. Se poate vorbi așadar într-un anume sens chiar de crime împotriva umanității, de un genocid uman ,,acoperit” de lege…;

         6 – MOTIVAȚIE GENERALĂ LEGATĂ DE DISCRIMINAREA CELOR CARE REFUZĂ CARDUL ȘI NU AU O ALTERNATIVĂ LA ACESTA. Vorbim despre posibila discriminare în fața angajatorilor care au acces la datele medicale ale angajaților sau potențialilor angajați.  Vorbim de asemenea despre taxele și impozitele legate de asigurările de sănătate. Din moment ce unii cetățeni le refuză și li se îngrădește astfel accesul la serviciile medicale și în perspectivă la cumpărarea medicamentelor, nu este corect, legal și constituțional să plătească în continuare contribuțiile la Casa de Asigurări Sociale și de Sănătate;
         7 – MOTIVAȚIA DISCRIMINĂRII RELIGIOASE A ORTODOCȘILOR, LEGATĂ DE EXISTENȚA UNUI PLAN GLOBAL DE CONTROL AL TUTUROR CETĂȚENILOR. Se lucrează intens la crearea unei baze de date extinse la nivelul Uniunii Europene și mai târziu la nivel global. Vorbim despre controlul și urmărirea cu precădere a persoanelor care nu se supun directivelor elitei masonice. În acest caz putem spune cu certitudine că actualele carduri de sănătate pot constitui un mijloc eficace, atât de DISCRIMINARE a credincioșilor ortodocși practicanți care se opun ecumenismului și altor planuri masonice, dar mai ales de ELIMINARE a lor ,,discretă” prin diverse metode: agravarea bolilor de care suferă, provocarea unor boli incurabile (vedeți cazul senatorului Antonie Iorgovan) și în extremis chiar prin ,,asasinare medicală” în spital în cadrul unor operații banale, cum s-a produs de pildă și în cazul Patriarhului Teoctist. Spunem acestea pentru că nu ne este frică de masonerie! Respingem orice act electronic care poate leza ființa umană și este o piedică în calea mântuirii. Este vremea mucenicei, așa cum au mărturisit mulți sfinți din vremurile noastre;

         8 – MOTIVAȚIA INUTILITĂȚII PRACTICE A CARDULUI. Calitatea de asigurat se poate dovedi de fapt foarte simplu, introducându-se CNP-ul în baza de date deja existentă, funcționând astfel ca o cheie de acces în sistem. Care mai este atunci rolul cardului? Problema este de fapt DOSARUL MEDICAL ELECTRONIC (acesta fiind important, fiind de urmărire a persoanei!). Toate cardurile electronice de sănătate au parola de bază 000 și cea personală formată din 4 litere sau cifre după activarea lor. În fapt constatăm că de fapt se îngreunează mult accesul la asistența medicală, întrucât datele medicale din acest card nu pot fi accesate în caz de urgență, deoarece într-un asemenea caz, posesorul aflat în stare de inconștiență mai mult sau mai puțin, nu mai poate spune parola cardului. Iar timpul poate costa viața…  CINE RĂSPUNDE ATUNCI? Și ce se întâmplă dacă cetățenii în vârstă sau chiar mai tineri uită PIN-ul (parola) sau cardul este uzat, distrus, adică inutilizabil?;

        9 – MOTIVAȚIE DE ORDIN ECONOMIC. Pentru funcționarea acestui sistem electronic s-au alocat deja importante resurse, din fondurile europene. Dar trebuie să ținem seama de faptul că România contribuie anual cu un buget mult mai mare la bugetul UE decât absorbția acestor fonduri. Tipărirea şi distribuirea cardurilor de sănătate a costat aproape 50 de milioane de euro. Medicii vor fi obligați să încheie și contracte cu furnizori de echipamente electronice pentru a asigura exploatarea în bune condiții a sistemului electronic. În plus, cetățeanul devine vulnerabil în fața firmelor de asigurare, care vor refuza să asigure persoane ale căror boli grave le cunosc din sistemul electronic sau vor mări prețurile asigurărilor;

        10 – MOTIVAȚIE DE ORDIN SOCIAL. Acest card electronic de sănătate cu tehnologie RFID este un card de urmărire, pentru că el exercită un control strict asupra vieții private nu numai prin accesul la datele medicale și la alte date personale confindențiale. Dispozitivul electronic integrat în cardul electronic de sănătate conţine informaţii nevolatile şi este emiţător și de unde radio care permit localizarea în spaţiu a persoanei şi, mai ales, localizarea acesteia în momentul în care accesează un serviciu medical decontat prin Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. Noi nu suntem infractori, nu vrem să fim tratați ca o bandă de infractori, și nu dorim să deţinem asupra noastră un dispozitiv emiţător de unde radio care mai admite și interferenţe care pot cauza operaţiuni nedorite. Orice persoană trebuie să aibă libertatea de a decide dacă doreşte sau nu să deţină asupra sa un astfel de dispozitiv de urmărire și control;

         11– MOTIVAȚIE DE ORDIN MEDICAL. Măsurile de implementare a cardului electronic de sănătate reprezintă, în fapt, un atentat la viața, siguranța și libertatea cetățeanului, prin ţinerea sub observaţie strictă a vieţii private precum şi atingerea vieţii private prin diseminarea datelor de identificare, precum şi a datelor de sănătate, evidența bolilor cronice, probleme de diagnostic, prognostic, tratament, investigații paraclinice efectuate etc;

        12 – MOTIVAȚIA OBLIGATIVITĂȚII. Creștinii nu refuză tehnologia, însă nu doresc să li se impună cu forța de către autoritățile publice. Iar aceste carduri electronice de sănătate nu trebuie luate în necunoștință de cauză. ,,Tehnologia poate fi o binecuvântare sau un blestem, așa după cum un cuțit este un instrument de care ne putem folosi sau poate deveni armă’’ Telefonul mobil care conține de asemenea un cip este cu totul opțional, la fel și cardul bancar. Există destule cazuri când multe dintre carduri au fost puse în cutia poștală sau date pe la vecini fără semnătura beneficiarului!…
 

         În 2009, în numai câteva luni, la apelul părintelui Iustin Pârvu de la mănăstirea Petru Vodă, 1 milion de români au semnat împotriva introducerii documentelor electronice personale de orice fel. În prezent, în toate județele țării s-a refuzat cardul de sănătate. Doar În județul Galați avem peste 45 000 de refuzuri. În plus au existat cetățeni care l-au luat și l-au distrus sau l-au returnat CNASS cu confirmare de primire, dar la care nu s-a primit niciun fel de confirmare deși a trecut un timp rezonabil… 

         Însuși Colegiul Medicilor din România a afirmat clar: “cardul de sănătate constituie un experiment inacceptabil pe subiecți umani “. Colegiul Medicilor mai consideră că “o concentrare a datelor medicale personale într-un card la care nu există certitudinea unor mijloace de siguranță înalt performante, care să nu permită accesarea lor de către persoane neautorizate, poate duce la grave atingeri ale drepturilor pacienților”. Conform sursei: http://www.paginamedicala.ro/stiri-medicale/CMR_-_Cardul-de-sanatate–un-experiment-inacceptabil-pe-subiecti-umani__17563

                                                ALTE CONSIDERAȚII

          În încheiere, afirmăm că respingerea de către noi a cardului de sănătate este în primul rând un protest faţă de sistemul de supraveghere electronică generală din România! Acest sistem încalcă grav libertatea persoanei şi drepturile cetăţeneşti şi este similar ideologic sistemelor de supraveghere a statelor totalitare.
Având în vedere toate aceste argumente procedurale şi etice, considerăm că lipsa dreptului la opţiune afectează grav drepturile şi libertăţile cetăţeneşti prevăzute în Constituţie.
          PRIN URMARE, NU PUTEM FI OBLIGAȚI SĂ LUĂM ACESTE CARDURI ELECTRONICE DE SĂNĂTATE ȘI ÎN GENERAL ACTELE BIOMETRICE! AȘA CUM NICI NU PUTEM SĂ NE LIPSIM DE LIBERTATE DE BUNĂ VOIE. IAR DRAGOSTE CU SILA NU SE POATE!

          Alte motive importante pentru a refuza cardurile electronice de sănătate și actele biometrice în general, puteți găsi pe site-ul doarortodox.ro, articolul: CARDUL DE SĂNĂTATE / CARDURILE CU CIP-URI RFID – argumente pentru a le refuza.
          ȘTIAȚI CĂ… ,,Aceste documente, sunt foarte nesigure existând posibilitatea de a fi citite modificate și copiate (clonate) cu ușurință de către persoane neautorizate (hackeri, teroriști etc.) care pot fura identitatea unei persoane şi pot săvârși infracțiuni în numele acelei persoanei care ulterior va suferi rigorile legii pentru fapte pe care nu le-a săvârșit?
Documentele electronice sunt sensibile la anumite tipuri de radiații și câmpuri electromagnetice, informația digitală stocată în ele putând fi deteriorată sau ștearsă și astfel posesorul documentului să poată fi pus în imposibilitatea de a se legitima sau de a beneficia de servicii medicale în situații critice?
         Cetățeanul devine vulnerabil în fața firmelor de asigurare (care vor refuza să asigure persoane ale căror boli grave le cunosc din sistemul electronic sau vor mări prețurile asigurărilor), angajatorilor (care vor putea discrimina unele persoane în funcţie de datele lor medicale), și mai ales a propriului stat în cazul în care regimuri nedemocratice ar putea ajunge la putere?
         Prin intermediul acestor informații, plus informațiile colectate prin intermediul cardurilor bancare, plus înregistrarea tuturor convorbirilor telefonice si a email-urilor, etc., prin prelucrarea și corelarea datelor cu ajutorul unor programe informatice specializate se poate determina unde se află, ce face și chiar cum gândește fiecare cetățean?”

                                     Aflați mai multe accesând link-urile:

          1 – http://asociatialibertatearomanilor.ro/prof-dr-vasile-astarastoae-cardul-de-sanatate-cu-cip-este-un-abuz-din-partea-statului-si-comporta-riscuri-pe-toate-planurile/

          2 – https://bucovinaprofunda.wordpress.com/category/forulortodoxroman/

          3 – http://www.atitudini.com/2015/01/cine-va-avea-acces-la-informatiile-din-dosarul-electronic-de-sanatate/

          4 – http://doarortodox.ro/2014/09/20/cardul-de-sanatate-cardurile-cu-cip-uri-rfid-argumente-pentru-a-le-refuza/

          5 – http://www.apologeticum.ro/2014/10/motivele-pentru-care-avem-dreptul-de-a-refuza-cardul-de-sanatate/

Publicitate

37 de gânduri despre „MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI: MOTIVAȚIA RESPINGERII CARDURILOR DE SĂNĂTATE ȘI VIITOARELOR DOCUMENTE ELECTRONICE!

  1. raduiacoboaie Autor post

   SpacemanSpaceman commented on Tare: “SOLUTIA” statului pentru cei care refuza CARDUL DE SANATATE – BANDA MAGNETICA sau SEMNATURA ELECTRONICA.

   in response to saccsiv:

   Asa scrie in articolul Solutia statului pentru calugarii si maicutele care refuza cardul de sanatate. Staret: “Cine accepta sa plimbe dracul cu el”: Dupa ce sute de calugari si maicute de la manastirile din tara au refuzat cardul de sanatate din cauza cipului pe care il contine, statul vine cu solutii impaciuitoare. Cardul poate avea […]

   Dosarul Electronic de Sănătate (DES) împreuna cu cardul de sănătate, aduce grave prejudicii siguranței naționale și siguranței cetățeanului, neexistând sistem informatic infailibil nu se poate garanta confidențialitatea pacientului. Așadar consider ca a avea DES și card de sănătate, care sa te inițializeze într-un sistem informatic (sistemul însuși fiind corupt din start), reprezinta un act al trădării naționale, al traficului de organe și de informații confidențiale către firmele farmaceutice transnationale.Eu nu doresc și nu voi accepta niciodată sa fiu inițializat în Sistemul Informatic Unic Integrat al Casei Naționale de Asigurari de Sănătate, sub nicio forma, cu niciun fel de dispozitiv electronic, cu cip sau fără cip, și nici nu voi accepta vreodată sa mi se întocmească dosar electronic de sănătate.Alternativa nu poate fi decât varianta clasica, dosar medical pe hârtie, în siguranță la medicul de familie.Fraudele din sistem nu ma interesează, nu sunt treaba mea, avem instituții care sa se ocupe de asa ceva.Daca nu se oferă alternativa…asta e! Eu ma consider deja mort .Ce alternativa, Dumnezeu spune clar, grâul în hambar și neghina în foc, iar icoana vorbitoare a fiarei va zice, primește semnul pe mana dreapta sau pe frunte,fără de care nu vei putea vinde sau cumpăra, ori moartea. Acum avem și noi ceva habar despre rețele și calcule cu caracter ubicuu, despre fizica și cipurile cuantice, în care 1 poate fi și 0 în același timp, (1 masculin 0 feminin, ca Satan, masculin și feminin în același timp), ma întreb eu, sa fie oare icoana vorbitoare a fiarei, supercomputere puse în rețea !? De aici oare toată nebunia asta cu dosare electronice, cu cipuri care ne transforma numele în numere, coduri, pe care sa le înțeleagă un computer !?

   http://postimg.org/image/uwelqtn6f/

   Apreciază

   Răspunde
   1. raduiacoboaie Autor post

    Cosmin commented on Tare: “SOLUTIA” statului pentru cei care refuza CARDUL DE SANATATE – BANDA MAGNETICA sau SEMNATURA ELECTRONICA.

    in response to saccsiv:

    Asa scrie in articolul Solutia statului pentru calugarii si maicutele care refuza cardul de sanatate. Staret: “Cine accepta sa plimbe dracul cu el”: Dupa ce sute de calugari si maicute de la manastirile din tara au refuzat cardul de sanatate din cauza cipului pe care il contine, statul vine cu solutii impaciuitoare. Cardul poate avea […]

    Aseara, am vazut la stiri un fragment din dialogul dintre autoritati si reprezentantii ONG-urilor Ortodoxe in legatura cu cardul de sanatate. La un moment dat, in vacarmul dicutiei, se aude glasul vehement al unor credinciosi care afirmau tare si raspicat: “Nu avem nevoie de card !!!” Iar ca raspuns de la reprezentantul autoritatilor a primit asa: “Voi nu aveti nevoie de card, dar sistemul are.”

    In acel moment, mi-am adus aminte cand mi-am gasit masina lovita in aeroportul Cluj Napoca, unde parcarea este contracost, ducandu-ma la politia aeroportului si semnalandu-le incidentul, sugerandu-le in acelasi timp ca este foarte usor sa afle cine e faptasul deoarece parcarea e impinzita de camere de supraveghere, raspunsul politistului a venit naucitor: “Sitemul de supraveghere nu este destinat uzului si folosului cetatenilor ci este in serviciul si interesul autoritatilor, mai exact serviciile speciale”.

    Concluzie: Sistemul Big Brother ce se instaureaza cu pasi lenti dar siguri, prin acceptul tacit al majoritatii spalate pe creier de mass media, nu este inspre utilitatea si siguranta noastra a plebei, cum ni se tot canta intr-una, ci este o unealta a sistemului totalitar ce sta sa se-ntroneze, fapt recunsocut fatis deja de catre insasi ele, autoritatile statului.

    Si toate astea, pe banii nostrii !!!

    Apreciază

   1. raduiacoboaie Autor post

    Nicu commented on Cardul de sănătate – Scrisoare deschisă către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. (site-ul Apologeticum)

    in response to admin:

    Preafericite Părinte Patriarh, Înalt Preasfințiți Părinți, Preasfințiți Părinți, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Vă scrie un grup de creștini, îndurerați de faptul că în această epocă a apostaziei, în țara noastră, țara creștină de aproape 2000 de ani, pe lângă liberalizarea păcatului ridicat la rang de valoare și normalitate (liberalizarea avortului, […]

    Spital judetean din Botosani cu 0 (ZERO) lei pentru utilităţi şi medicamente. In schimb guvernantii au fonduri pt sistemul de carduri electronice, retete electronice, dosare electronice, IRONIC denumite de “SANATATE”. Nu-i asta genocid???

    http://adevarul.ro/locale/botosani/majorarile-salariale-medicilor-asistentilor-pun-butuci-spitalul-judetean-botosani–banii-duc-lefuri-1_54b926b4448e03c0fda89d35/index.html

    Apreciat de 1 persoană

   2. raduiacoboaie Autor post

    Nicu commented on Cardul de sănătate – Scrisoare deschisă către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române.

    in response to admin:

    Preafericite Părinte Patriarh, Înalt Preasfințiți Părinți, Preasfințiți Părinți, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Vă scrie un grup de creștini, îndurerați de faptul că în această epocă a apostaziei, în țara noastră, țara creștină de aproape 2000 de ani, pe lângă liberalizarea păcatului ridicat la rang de valoare și normalitate (liberalizarea avortului, […]

    Dece isi permit guvernatii nostri sa cheltuie fonduri uriase cu acest sistem electronic in timp ce serviciile medicale si infrastructura medicala sunt subdezvoltate, cadrele medicale sunt prost platite. Dece face Statul risipa asta in detrimentul sanatatii populatiei? Nu-i trage nimeni la raspundere pe cei care se fac responsabili pentru genocidul asta social ??? Chiar am ajuns cu totul in ghiarele satanei?

    http://adevarul.ro/news/bucuresti/scrisoarea-unui-medic-rezident-klaus-iohannis-zile-covrig-leu-e-mult-nu-mai-rezist-fizic-psihic-1_54b92deb448e03c0fda8c785/index.html

    Apreciat de 1 persoană

   3. raduiacoboaie Autor post

    admin commented on Cardul de sănătate – Scrisoare deschisă către Sinodul Bisericii Ortodoxe Române. (site-ul Apologeticum)

    in response to admin:

    Preafericite Părinte Patriarh, Înalt Preasfințiți Părinți, Preasfințiți Părinți, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Vă scrie un grup de creștini, îndurerați de faptul că în această epocă a apostaziei, în țara noastră, țara creștină de aproape 2000 de ani, pe lângă liberalizarea păcatului ridicat la rang de valoare și normalitate (liberalizarea avortului, […]

    Mântuirea neamului sau Catedrala mântuirii neamului? Patriarhia nu se opune cardurilor de sănătate

    Patriarhia este secularizată în totalitate. Ce să mai vorbim de musulmani sau teroriști, când ai noștri ne vând sistemului fără nicio rezervă. Zeci de asociații ortodoxe, mănăstiri, teologi și juriști ortodocși au formulat motive temeinice pentru care trebuie să refuzăm cardul de sănătate cu cip, numai Patriarhia nu găsește de cuviință să enunțe un studiu teologic și etic cu privire la pericolul folosiri cardului de sănătate.

    Apreciat de 1 persoană

   1. raduiacoboaie Autor post

    STOP RFID commented on ALTUL? David Crowley, regizorul filmului GRAY STATE, a fost sinucis impreuna cu sotia si fiica?.

    in response to saccsiv:

    Va amintiti? Scrii despre „teoria conspiratiei”? Risti sa te sinucizi dupa ce ti-ai omorat copii … In cele ce urmeaza oare vorbim despre un caz similar? La finalul clipului suntem invitati sa vizionam si: Iata si ce putem citi in articolul Regizorul filmului Gray State, David Crowley a fost ucis impreuna cu sotia si fiica […]

    Este bine de menționat aici că domnul Astărăstoae s-a opus inițial cardului de sănătate dar în scrisoare adresată Părintelui Patriarh Daniel susține că nu e nimic rău cu această soluție electronică, schimbându-și, așadar radical opinia.

    (Domnul Astarastoae cred ca a fost santajat, pentru ca a fost implicat intr-un dosar de coruptie si probabil a cedat).

    http://activenews.ro/cum-s-implicat-sfantul-sinod-al-bor-problema-cardului-de-sanatate_1881901.html

    Apreciat de 1 persoană

   2. raduiacoboaie Autor post

    corneliu commented on Tare: “SOLUTIA” statului pentru cei care refuza CARDUL DE SANATATE – BANDA MAGNETICA sau SEMNATURA ELECTRONICA. (blogul saccsiv)

    in response to saccsiv:

    Asa scrie in articolul Solutia statului pentru calugarii si maicutele care refuza cardul de sanatate. Staret: “Cine accepta sa plimbe dracul cu el”: Dupa ce sute de calugari si maicute de la manastirile din tara au refuzat cardul de sanatate din cauza cipului pe care il contine, statul vine cu solutii impaciuitoare. Cardul poate avea […]

    Tocmai am primit raspunsul de mai jos. Acum ma gandesc cu sa formulez o alta cerere de a fi scos din sistemul lor si sa nu mai imi retina din salariu bani pentru sanatate, din moment ce nu mi-o ofera
    .Oricum la medic platesc caci altfel nu te baga in seama.

    Stimate Dle./ Dna.

    Referitor la petiţia dvs. adresată Ministerului Sănătăţii şi retransmisă CNAS, înregistrată la instituţia noastră în data de 19 ianuarie 2015, vă comunicăm următoarele:

    Potrivit dispoziţiilor de la art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    „Documentele prin care se atestă calitatea de asigurat sunt, după caz, adeverinţa de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări la care este înscris asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziţie de CNAS. După implementarea dispoziţiilor din cuprinsul titlului IX, aceste documente justificative se înlocuiesc cu cardul naţional de asigurări sociale de sănătate. Data de la care urmează a se utiliza cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se stabileşte prin hotărâre a Guvernului”.

    Capitolul 3 (Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate) din Titlul IX anterior menţionat cuprinde, între altele, următoarele prevederi:

    ART. 330

    (2) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite pentru dovedirea calităţii de asigurat pentru furnizarea unor servicii medicale, iar realizarea şi implementarea acestuia este un proiect de utilitate publică de interes naţional.

    ART. 331

    (6) Accesul personalului medical la informaţiile înregistrate pe cardul naţional de asigurări sociale de sănătate va fi stabilit prin Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate prevăzut în titlul IX “Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” al Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

    ART. 333

    (3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se face în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, iar prin normele metodologice menţionate la art. 331 alin. (6) va fi stabilită modalitatea de exercitare de către persoana asigurată a dreptului de acces la datele cu caracter personal legate de starea de sănătate.

    ART. 335

    (1) Furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, precum şi titularii cardului naţional de asigurări sociale de sănătate au obligaţia de a solicita şi, respectiv, de a prezenta acest document, la data acordării asistenţei medicale, în condiţiile prevăzute de contractul-cadru şi de normele metodologice de aplicare a acestui contract.

    ART. 336

    (1) Cardul naţional de asigurări sociale de sănătate se emite individual pentru fiecare asigurat cu vârsta de peste 18 ani (…).

    (3) Persoanele asigurate prevăzute la alin. (1) au obligaţia prezentării cardului naţional de asigurări sociale de sănătate în vederea acordării serviciilor medicale de către furnizorii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Neprezentarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate conduce la acordarea acestor servicii numai contra cost, cu excepţia serviciilor prevăzute la art. 220.”

    Întrucât solicitarea implică modificarea unor acte legislative şi normative, vă informăm că, potrivit Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, un act normativ poate fi modificat, completat sau, după caz, abrogat de către autoritatea emitentă.

    CNAS este instituţia care administrează şi gestionează sistemul asigurărilor sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programului Guvernului în domeniul sanitar, neavând drept de iniţiativă legislativă.

    În aceeaşi ordine de idei, vă asigurăm de întreaga disponibilitate a instituţiei noastre în a utiliza toate pârghiile legale în vederea îmbunătăţirii cadrului legislativ şi normativ aferent sistemului de asigurări sociale de sănătate din România.

    Serviciul Relatii cu Asiguratii, Presa si Purtator de Cuvant

    Apreciat de 1 persoană

   3. raduiacoboaie Autor post

    Mirela commented on Tare: “SOLUTIA” statului pentru cei care refuza CARDUL DE SANATATE – BANDA MAGNETICA sau SEMNATURA ELECTRONICA.

    in response to saccsiv:

    Asa scrie in articolul Solutia statului pentru calugarii si maicutele care refuza cardul de sanatate. Staret: “Cine accepta sa plimbe dracul cu el”: Dupa ce sute de calugari si maicute de la manastirile din tara au refuzat cardul de sanatate din cauza cipului pe care il contine, statul vine cu solutii impaciuitoare. Cardul poate avea […]

    Este evident că numărul celor care au refuzat cardul de sănătate este MULT mai mare decât cel prezentat de autorităţi, deşi acestea au mers pe varianta intimidării populaţiei, insistând (prin mass media aservită) cu ideea că fără card nu vom mai putea obţine nici o aspirină. Acum, însă, conducătorii se văd nevoiţi să găsească o variantă şi pentru cei care au îndrăznit să refuze cardul.
    De ce? Tocmai pentru că sunt mulţi. Credeţi că s-ar fi sinchisit de două-trei mii de “excentrici”?

    Apreciat de 1 persoană

   4. raduiacoboaie Autor post

    MESAJ PRIMIT LA ALT ARTICOL DE LA C-TIN

    1) Comunicatul respectiv este menționat lacunar (nu se menționează a cui e hotărârea) pe site-ul CNAS în atenția redacțiilor. Sigur e manipulare! Se tem că și asigurații care au primit deja cardul îl vor returna știind că au alternativă!
    http://www.cnas.ro/post/type/local/in-atentia-redactiilor.html

    2) Pe site-ul Ministerului Sănătății, Proiectul HG și Ordonanța, sunt afișate și se așteaptă propuneri până la data de 06 februarie
    http://www.ms.ro/?pag=22
    Deci, mergem înainte că MARE ESTE DUMNEZEU!!!

    Apreciază

   5. raduiacoboaie Autor post

    JE commented on Cel mai important pas pentru a obține alternativa la cardul de sănătate, de făcut până pe 4 februarie. (site-ul Apologeticum)

    in response to admin:

    Atenționare! Alternativa la card nu va fi validă dacă nu facem ce scrie mai jos!!! Da, s-a obtinut alternativa, dar asta este prevazută doar in Hotărârea de Guvern (HG) dezbatută pe 16 ian 2015. Pentru a fi valida trebuie inclusa si in Ordonanta care va modifica legea 95/2006 si care e superioara unei HG. Propunerile […]

    Poate ar trebui sa va concentrati mai putin pe card si mai mult pe DES = Dosarul Electronic de Sanatate.

    https://atreiaforta.wordpress.com/2015/01/17/cardul-e-doar-o-fatada-adevarata-problema-este-dosarul-de-sanatate/

    Daca esti asigurat deja ai DES, cu card/adeverinta sau fara. Ce credeti ca este SIUI?

    http://siui.casan.ro/cnas/despre_siui

    http://siui.casan.ro/cnas/servicii_online

    Datele personale ale romanilor au fost servite pe tava unar alte “entitati” de ceva timp:

    http://www.cotidianul.ro/israelul-controleaza-si-datele-personale-ale-romanilor-156386/

    Apreciază

 1. Pingback: VENIȚI ALĂTURI DE MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI. SĂ FACEM ÎMPREUNĂ ACATISTUL SFINȚILOR ROMÂNI DIN ÎNCHISORI. SĂ LUĂM ATITUDINE. DE MÂINE ÎNCEPE ÎN BUCUREȘTI SĂPTĂMÂNA EREZIEI, A RUGĂCIUNILOR ÎN COMUN CU ERETICII! | Radu Iacoboai

 2. Pingback: VENIȚI ALĂTURI DE MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI. SĂ FACEM ÎMPREUNĂ ACATISTUL SFINȚILOR ROMÂNI DIN ÎNCHISORI. SĂ LUĂM ATITUDINE. DE MÂINE ÎNCEPE ÎN BUCUREȘTI SĂPTĂMÂNA EREZIEI, A RUGĂCIUNILOR ÎN COMUN CU ERETICII! | Radu Iacoboai

 3. Pingback: NU PRIMIM NICI CARDURILE ELECTRONICE DE SĂNĂTATE ȘI NU DORIM DOSAR ELECTRONIC DE SĂNĂTATE! | Radu Iacoboaie

 4. crestinul orthodox

  si pamintul va striga intru DREPTATEA CEA SFANTA si DUMNEZEIASCA… pentru că HRISTOS ESTE ORTHODOX amin.

  Mărturisiţi-vă Domnului – Stil tradiţional aghioritic

  DOAMNE AJUTĂ!

  Apreciază

  Răspunde
 5. Pingback: MEDICII SUNT OBLIGAȚI ACUM SĂ FACĂ TUTUROR ROMÂNILOR DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE, CARE SE ACCESEAZĂ PRIN CARDUL CU CIP RFID! CE ZICEA PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: ,,ADEVĂRUL NU NE PUNE CIP. SĂ CEREȚI AUTORITĂȚILOR ROMÂNE SĂ ABROGE LEGILE CAR

 6. Pingback: MEDICII SUNT OBLIGAȚI ACUM SĂ FACĂ TUTUROR ROMÂNILOR DOSARUL ELECTRONIC DE SĂNĂTATE, CARE SE ACCESEAZĂ PRIN CARDUL CU CIP RFID! CE ZICEA PĂRINTELE JUSTIN PÂRVU: ,,ADEVĂRUL NU NE PUNE CIP. SĂ CEREȚI AUTORITĂȚILOR ROMÂNE SĂ ABROGE LEGILE CAR

 7. Pingback: ADERAREA ROMÂNIEI LA SPAȚIUL SHENGEN ESTE CERUTĂ DE IUDEO-MASONI PENTRU A NE IMPUNE NOILE CĂRȚI DE IDENTITATE CU CIP RFID ȘI ÎNDOSARIEREA ELECTRONICĂ!… – nevrednicul Radu Iacoboaie, 23 noiembrie 2016 | MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODO

 8. Pingback: Medicul român, o unealtă în detrimentul pacienților | DISCERNE

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s