MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI: CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU NU PRIMIM CARDURILE DE SĂNĂTATE! CEREȚI CA ALTERNATIVĂ PREZENTAREA ADEVERINȚEI DE SALARIAT! UN APEL FOARTE IMPORTANT CĂTRE TOATE ASOCIAȚIILE ORTODOXE DIN ROMÂNIA, DE PE SITE-UL ATITUDINI, 12 IANUARIE 2015

         http://www.atitudini.com/2015/01/o-prima-victorie-ni-s-a-aprobat-dezbaterea-publica-in-privinta-cardurilor-de-sanatate/

         https://graiulortodox.wordpress.com/2015/01/09/ministerul-sanatatii-ofera-oportunitatea-de-exprimare-a-opiniilor-si-propunerilor-de-modificare-legislativa-a-hotararii-de-guvern-cu-privire-la-cardul-electronic-de-sanatate/

         Frați ortodocși, vineri, 16 ianuarie, la ora 10, la sediul Institutului Național de Sănătate Publică (în sala Amfiteatru, str. Leonte nr.1-3, sector 5, București), între stațiile de metrou Gara de Nord și Eroilor, avem totuși un prilej de a obține în extremis o alternativă la actualele carduri de sănătate, pe care autoritățile doresc să le impună ca obligatorii pentru toți cetățenii români de la data de 1 februarie 2015.

        Iar această alternativă pentru cetățenii români care nu doresc să le primească din motive religioase sau de conștiință ori altele, nu poate fi decât prezentarea la medicul de familie și la spital a ADEVERINȚEI DE SALARIAT. Nu se poate trece în mod legal peste prevederile legislației privind drepturile salariaților, prevăzute în Codul muncii, la nivel național, dar și european. Altfel, putem contesta legea la Curtea Constituțională. 

         Desigur că ei (cei care lucrează în sistem), doresc să creeze astfel aparențele respectării legislației privind dezbaterea publică prealabil necesară, pentru a legitima practic aceste carduri electronice (implicit și dosarul de sănătate electronic) și a respinge în acest fel contestațiile ulterioare și opoziția masivă a românilor față de aceste documente electronice…

         Însă NOI TREBUIE SĂ AVEM MARE GRIJĂ! Pentru că: observăm că ei organizează această întâlnire pe ,,teritoriul” lor (nu unul neutru); limitează luarea de cuvânt doar la 3 minute (!) și strict pe tema actului normativ; luarea cuvântului se face în ordinea înscrierii pentru participare la Dezbaterea Publică prin mesaj electronic! (cine poate verifica dacă s-a făcut corect înregistrarea luării de cuvânt?); doritorii la cuvânt trebuie să-și dea datele de contact în mesajul trimis și să semneze pe listă la intrare în sala Amfiteatru; au stabilit ca această întâlnire să aibă loc la o oră matinală (unii neputând să vină datorită serviciului sau șefilor); pot monopoliza luările de cuvânt cu oameni de-ai lor (din sistem), care se vor prezenta posibil chipurile ca membri chiar ai unor asociații ortodoxe…

         IATĂ CE PREVEDE NOUL ACT NORMATIV:

                                                    GUVERNUL ROMÂNIEI
         HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
         În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. 212 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
         ARTICOL UNIC
         Hotărârea Guvernului nr.900/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul naţional de asigurări sociale de sănătate din titlul IX „Cardul european şi cardul naţional de asigurări sociale de sănătate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2012, se modifică după cum urmează:
         1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art.2. Utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate de către asiguraţi şi furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale se face începând cu 1 februarie 2015.”
         2. La articolul 6 din Anexa Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din Titlul IX „Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, alin. (3), (4) si (5) se modifica dupa cum urmeaza:
         “(3) Asiguratul suportă contravaloarea cardului national, precum si cheltuielile aferente distributiei acestuia, în situaţia solicitării eliberării unui duplicat ca urmare a pierderii, furtului sau deteriorării acestuia, precum şi în situaţia modificării datelor personale de identificare, potrivit art. 332 alin. (5) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceste situatii, asiguratul suporta cheltuielile la nivelul celor suportate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in conditiile art. 4 alin. (5), respectiv art. 5 alin. (9), iar Casa Nationala de Asigurari de Sanatate este mandatata sa incheie o conventie cu Compania Nationala “Imprimeria Nationala” S.A. in vederea producerii si platii duplicatelor.
          (4) În termen de 15 zile calendaristice de la producerea uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (3), titularul sau, după caz, reprezentantul legal ori împuternicitul acestuia este obligat să solicite prin intermediul casei de asigurări de sănătate eliberarea unui nou card naţional, pe baza unei cereri însoţite de dovada plăţii contravalorii cardului si a cheltuielilor de distributie a acestuia.
          (5) Eliberarea unui nou card naţional se face în termen de 30 de zile calendaristice
de la depunerea unei cereri la casa de asigurări de sănătate în a cărei evidenţă se află
persoana respectiva. Acordarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor
medicale se realizează pe baza unei adeverinţe eliberate de casele de asigurări de
sănătate pana la eliberarea unui nou card national.
                                                      PRIM-MINISTRU
                                                VICTOR-VIOREL PONTA

         Citiți vă rog și:

         https://raduiacoboaie.wordpress.com/2014/09/12/nu-primiti-sub-nicio-forma-cardurile-de-sanatate-radu-iacoboaie-12-septembrie-2014/

http://saccsiv.wordpress.com/2014/04/10/mihai-silviu-chirila-statul-trebuie-sa-respecte-optiunea-cetatenilor-care-refuza-actele-biometrice/

         https://raduiacoboaie.wordpress.com/2015/01/04/miscarea-pentru-apararea-ortodoxiei-va-rugam-sa-trimiteti-acest-memoriu-cu-numele-d-voastra/

         DOAMNE IISUSE HRISTOASE, FIUL LUI DUMNEZEU, MILUIEȘTE-NE PE NOI!

3 gânduri despre „MIȘCAREA PENTRU APĂRAREA ORTODOXIEI: CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU NU PRIMIM CARDURILE DE SĂNĂTATE! CEREȚI CA ALTERNATIVĂ PREZENTAREA ADEVERINȚEI DE SALARIAT! UN APEL FOARTE IMPORTANT CĂTRE TOATE ASOCIAȚIILE ORTODOXE DIN ROMÂNIA, DE PE SITE-UL ATITUDINI, 12 IANUARIE 2015

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s