DESPRE EREZIILE SECTEI ADVENTIȘTILOR – Radu Iacoboaie, 25 septembrie 2014

images  images  images        Mărturisesc că personal am constatat un fapt cel puțin bizar. În blogosfera ortodoxă, am observat că au apărut în ultima vreme unele voci stridente precum a ,,teologului” de serviciu Andrei Dinu & compania (cu semnături de genul Theologie Patristică, preot-duhovnic, preot ortodox, Muritor, Ioan ș.a.), care au găsit de cuviință că trebuie să ne cumințească pe mine și pe fratele Vasile de pe blogul saccsiv, aplicându-ne ștampila sau eticheta de ,,adventiști” și acuzându-ne de multe lucruri în mod cert inexistente, precum că smintim, că suntem o sectă, că vrem schismă în BOR etc.
  Însă așa cum am promis cu câteva zile în urmă, am pornit să scriu aceste rânduri pentru a limpezi lucrurile pentru oricine, pentru a nu mai fi acuzați de pildă mai recent (îndulcind nota) că noi am avea o gândire adventistă în chestiunea cipurilor (de urmărire și control), că am avea mania cipurilor și așa mai departe, ceea ce nu este adevărat. Consider în felul acesta, că este mai bine și de preferat să te aperi decât să lași să prolifereze la nesfârșit aceste atacuri răuvoitoare, care prin repetiția lor sădesc în sufletele fraților noștri cel puțin îndoiala și suspiciunea.


  Despre adventiști, am pomenit în antologia Ofensiva masoneriei și împotriva ortodoxiei, în volumul I intitulat ,,Frați ortodocși, mărturisiți cu putere pe Hristos în faptă și cuvânt” (Suceava, 2007) în capitolul Pericolul grupărilor și sectelor în lumea contemporană, la pag.92-94, citând din lucrarea Diac. P. I. David, Călăuză creştină – sectologie. Pentru cunoaşterea şi apărarea dreptei credinţe în faţa prozelitismului sectant, Ed. Episcopiei Argeşului, Curtea de Argeş, 1994, pp.98-99. În acest prim volum, subintitulat Invazia neoprotestantismului. Dictatura mascată a Uniunii Europene – o nouă probă de credinţă pentru ţările ortodoxe. Naţionalismul în spiritul adevărului, am încercat să atrag atenţia asupra atacurilor repetate şi îndreptate, cu precădere, împotriva Ortodoxiei. A apăra în acest caz Ortodoxia, Biserica lui Hristos, în faţa actualilor prigonitori atei sau materialişti, este fără îndoială prima datorie a fiecărui creştin şi o datorie sfântă. Volumul îl puteți găsi și accesa pe blog la pagina de sus LUCRĂRILE ÎN FORMAT DOCUMENT (SAU PDF).
   Redăm textual:
  ,,Cultul adventist de ziua a 7-a (AZŞ) […] Denominaţiunea ,,Adventiştii de ziua a şaptea’’ a apărut în prima jumătate a secolului trecut. Doctrina sa are ca punct central apropiata venire a lui Hristos, care va întemeia o Împărăţie de o mie de ani pe pământ. De aici, şi numele sectei (în latină, adventus = venire). […] Ca şi baptiştii, adventiştii de ziua a şaptea se îngrijesc ca în rândul generaţiilor tinere să aibă oameni care să contribuie la emanciparea cultului.
  Tinerii adventişti preferă conservatorul şi studiile de medicină. Bineînţeles, sunt studenţi de credinţă adventă şi la alte facultăţi, însă într-un număr mic şi foarte rar vei întâlni un student advent la institutele de profil tehnic. Ei preferă conservatorul, pentru că, după absolvire, vor putea fi utili şi comunităţii din care fac parte în pregătirea formaţiilor artistice. Medicii sunt consideraţi de mare folos pentru cult şi ca predicatori.
  Credinciosul advent şi controlul exercitat de cult asupra sa. Credinciosul adventist nu e stăpânit de imaginea iadului, pentru că adventiştii nu cred în iad. El are conştiinţa fericirii veşnice, mai mult decât alţi creştini. Din miliardele de oameni câte au trecut pe pământ şi vor trece, numai el se va bucura de împărăţia lui Hristos de o mie de ani; numai el va putea privi pe satan cum se zbate pe pământul pustiit din cauza nelegiuirilor, pentru a-şi vedea mai bine opera; el va vedea cum cei care n-au împărtăşit credinţa lor vor dispare, iar ei, adventiştii, vor trăi veşnic.
  Dar, credinciosul adventist este dominat de frica de a rămâne în afara acelei împărăţii unice. El crede că această fericire o vor dobândi doar adventiştii de ziua a şaptea şi, de aceea respectă cu stricteţe ceea ce i se cere.
  După ce i-a creat credinciosului aceste convingeri, după ce i-a acaparat conştiinţa, pastorul exercită un control riguros asupra lui, îi cenzurează viaţa intimă până în cele mai mici amănunte, iar credinciosul se supune fără murmur. Controlul începe în comunitate şi se continuă apoi în viaţa particulară.
  Comunitatea are toate datele personale ale credinciosului său. Atunci când un credincios îşi schimbă domiciliul şi trece dintr-o comunitate într-alta, el primeşte o scrisoare de recomandare, fără de care nu poate fi înscris în registrul comunităţii în care merge, se fac aprecieri asupra comportamentului său, se vorbeşte despre activitatea desfăşurată în comunitatea pe care a părăsit-o, dacă a avut abateri şi de ce natură etc. Scrisoarea este mai întâi discutată în comitetul comunităţii, apoi este adusă la cunoştinţa adunării, iar primirea în comunitate se face prin votul adunării.
  Controlul asupra vieţii credincioşilor, atât în interiorul adunării, cât şi în afara acesteia, îmbracă o multitudine de forme. Căutând să păstreze credincioşii sub stricta şi exclusiva trăire adventistă, pastorii şi prezbiterii controlează şi felul de alimentaţie (nu consumă carne de porc şi înclină spre vegetarism), controlează lectura, preocupările, viaţa şi relaţiile de familie, încercând să elimine orice influenţă din afara comunităţii. Uneori, controlul vieţii credinciosului se acţionează public, folosindu-se curentul de opinie al credincioşilor din adunare.
          Sunt cazuri în care tutelarea merge până la amestecul în viaţa soţilor. Consecinţele educaţiei riguroase în spiritul doctrinei adventiste, a controlului minuţios pe care-l exercită cultul asupra credincioşilor săi, capătă aceste grave accente în viaţa de familie, când au loc căsătoriile mixte, când unul din soţi nu este adventist. În asemenea cazuri, se vede cel mai bine puternica influenţă a cultului asupra tinerilor, faptul că reuşeşte să-i rupă de preocupările şi felul de viaţă al generaţiei lor. Cultul nu admite căsătoria dintre tinerii adventişti şi neadventişti. Unica soluţie în această situaţie, admisă de cult, este ,,botezarea’’ soţului neadventist. Dacă soţul neadventist refuză, pastorul nu oficiază serviciul religios, iar dacă s-a încheiat totuşi căsătoria, la oficiul stării civile, atunci tânărul adventist care s-a căsătorit în ,,lume’’ este sancţionat cu excluderea din comunitate.
   De obicei, adventiştii se căsătoresc între ei, totuşi mai sunt şi excepţii. Pentru a face să suporte mai uşor rigorismul şi a-şi lăsa viaţa dirijată după doctrina adventă, credinciosului i se aminteşte mereu că el va face parte din ,,cei aleşi’’, că el trebuie să fie mândru de faptul că face parte din această ceată. […] Cultul însuşi îşi dă seama că e dificil să-i atragă pe copii şi tineri la viaţa comunităţii. Numai prin citirea Bibliei şi prin rugăciuni, tinerii nu ar putea fi atraşi la casele de rugăciuni. Atunci, în dese cazuri, se organizează programe cu orchestre, şi formaţiuni corale. [ Ibidem, pp.143-151.]”
  În Dicționarul religios din 1994 scrie: ,, adventísm s. n. Sectă creștină, întemeiată în jurul anilor 1830 de predicatorul baptist William Miller, care socotește că sensul vieții și datoria omului pe pământ sunt să aștepte a doua venire a lui Iisus Hristos, care va avea loc curând, când se va întemeia împărăția de 1000 de ani. ♦ Adventiști creștini = subsectă adventistă care susține că după mileniul de domnie hristică toți păcătoșii din lume vor fi nimiciți. ♦ Adventiști evanghelici = subsectă adventistă care susține nemurirea. ♦ Adventiști de ziua a șaptea = subsectă adventistă înființată de Ellen White (1827-1917), constituind ramura cea mai fanatică și uneori cea mai agresivă a adventiștilor, care consideră ziua a șaptea din Geneză (ziua de odihnă) sâmbăta; sabatiști. ♦ Adventiști reformiști = adventiști care refuză orice muncă în zi de sâmbătă, precum și serviciul militar. – Din. engl. adventism, germ. Adventismus.”
  Mult mai multe detalii despre confesiunile adventiste aflăm accesând site-ul Wikipedia (Enciclopedia liberă) termenul ,,adventism”. Totuși nu credem că sunt tratate din punctul de vedere al credinței ortodoxe și prin urmare lectura trebuie făcută cu multă atenție.
  În final, cum este posibil ca noi să fim catalogați de către unii adventiști și pietiști, doar pentru că vorbim despre cipuri și Apocalipsă (cea după Sf. Ev. Ioan din Biblia ortodoxă), dacă noi nu am avut și nu avem nicio legătură cu vreun cult adventist, nu promovăm învățăturile lor precum că la a doua venire a lui Hristos se va întemeia Împărăția celor 1000 de ani, credem dimpotrivă în existența iadului și chinurilor veșnice, respingând totodată orice erezie și abatere de la dreapta credință?

   Cu dragoste întru Hristos, nevrednicul Radu Iacoboaie, 25 septembrie 2014

Publicitate

15 gânduri despre „DESPRE EREZIILE SECTEI ADVENTIȘTILOR – Radu Iacoboaie, 25 septembrie 2014

  1. raduiacoboaie Autor post

   ,,Cea mai recentă actiune a sectei adventistilor din România a avut loc în anul 2006, când, manifestând o josnicie unică printre sectele neoprotestante, s-au înfrătit cu sodomitii în lupta împotriva icoanelor.”

   Alte aspecte descoperim pe blogul Adevărul despre adventiști…

   Apreciază

   Răspunde
 1. zcalin

  Da. Vad ca e mare confuzia printre rataciti privind noul mileniu, noua era. Pentru ei pun aici un citat edificator despre a doua venire a Mantuitorului nostru Iisus Hristos, din parintele Serafim Rose, Ortodoxia si religia viitorului:
  ” Cea de-a doua venire a lui Hristos va fi cu neputintă de confundat. Ea se va întâmpla
  deodată. Va veni din cer – Bărbati galileieni, de ce stati privind la cer? Acest Iisus Care Sa
  înăltat de la voi la cer, astfel va si veni, precum L-ati văzut mergând la cer (Faptele Apostolilor 1, 11) – si va hotărî sfârsitul acestei lumi. Nu poate exista nici un fel de „pregătire” pentru
  Hristos, în afară de aceea pe care si-o lucrează fiecare crestin ortodox prin căintă pentru
  păcatele lui, curătire, priveghere, si rugăciune. Cei care se „pregătesc” altfel pentru acest
  sfârsit, care spun că el este undeva „aici” – mai ales „aici” în Templul din Ierusalim – sau
  care predică pe „Isus vine curând”, fără să mentioneze marile înselăciuni care preced
  venirea Sa, sunt vădit profetii lui Antihrist, falsul Hristos, care trebuie să vină mai
  întâi spre a ispiti lumea, inclusiv pe toti „crestinii” care nu sunt sau care nu devin cu
  adevărat ortodocsi.
  Nu există nici un fel de „mileniu” viitor. Pentru cei vrednici să-l primească, „mileniul”
  apocaliptic (Apoc. 20,6) este chiar acum; este viata plină de har din Biserica Ortodoxă,
  de-a lungul acestei „mii de ani”, ce desparte prima venire a lui Hristos, adică de la
  întrupare până la venirea lui Antihrist. Aceasta este învătătura ortodoxă a sfintilor Vasile
  cel Mare, Grigore Teologul, Andrei al Cezareii, si a altor Sfinti Părinti.
  Faptul că protestantii asteaptă venirea „mileniului” cândva în viitor, nu face altceva decât
  să întărească mărturisirea lor că în prezent ei nu îl trăiesc, si anume, că ei se află în afara
  lui, adică în afara Bisericii lui Hristos, al Cărui har dumnezeiesc nu l-au gustat.”
  Si inca ceva. Credinta in Ortodoxie e credinta in singurul Adevar; restul sunt minciuni. De aceea Ortodoxia e cea mai curata, mai frumoasa si mai liberala, CARE NU CONSTRANGE CONSTIINTA nimanui, ci lasa pe fiecare sa indeplineasca, dupa putinta, cerintele ei. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ma pe mine pacatosul.

  Apreciază

  Răspunde
 2. pcmouse

  off topic

  „Pentru o alunecare a omului de la nume la număr, au să dea seama toţi înzestraţii lui Dumnezeu, cei cu daruri, cu răspunderi, cu măriri, cu puteri şi cu tot felul de haruri” SFANTUL PARINTE ARSENIE BOCA

  „Când fiinţa omului va trece de la nume la număr, pentru care vor da grea socoteală toţi cei vinovaţi, atunci sfârşitul este aproape.” SFANTUL PARINTE ARSENIE BOCA

  Apreciază

  Răspunde
 3. pcmouse

  OFF TOPIC

  DATI MAI DEPARTE IN MASA VA ROG..NU TACETI!!

  Interviu cu Părintele Justin: Forţa satanică a stăpânilor lumii va fi învinsă de blândeţea şi smerenia creştinilor. Tehnica lor se va risipi ca fumul, dar principiile morale creştineşti nu vor putea fi distruse

  Parintele Justin 10 febr. 2013
  Părinte, asistăm la introducerea unor măsuri din ce în ce mai abuzive la adresa cetățenilor români, prin implementarea obligatorie a cardurilor de sănătate electronice. Suntem în faţa unui sistem dictatorial ce își spionează cetățenii prin cipuirea obligatorie. Mai au creştinii de rând puterea să se lupte cu un sistem atât de înverşunat care le cere un preţ prea mare pentru a conviețui în societate: propria libertate?

  În zilele noastre se vorbeşte atât de mult despre democraţie, despre libertatea de gândire, despre libertatea credinței şi tocmai aceste valori sunt călcate mai mult în picioare. Cu cât se vorbește mai mult, cu atât le desființează mai tare. Ei au conceput omul modern ca omul căruia să i se dicteze ce să gândească şi ce să creadă. Orice manifestare trebuie aşadar controlată şi pusă la index. Şi cred că fiecare din noi poate cerca dacă i se oferă dreptul să spună ceva sau nu, pentru că oricum nimeni nu îl va lua în seamă. Libertatea de opinie este doar de faţadă, doar în teorie, dar în realitate drepturile ne sunt călcate în picioare. Iată că asistăm la o contradicţie a acestui sistem democratic, contradicţia între teorie şi practică. Iar pe poporul nostru se aplică de minune; noi suntem un exemplu de supunere şi toleranţă. E un popor prea bun, toate le ia de bune, toate le crede, toate le nădăjduiește. Ştiindu-l un popor îngăduitor şi temător de Dumnezeu, puterile lumii profită de aceste calităţi şi transformă poporul român în cobaiul Europei. Dar de fapt ei au o ură nestăpânită împotriva popoarelor ortodoxe şi a Ortodoxiei în general. Aşezarea sufletească a poporului român e lipsită de aroganță, de refuz, de împotriviri, de nemulţumiri şi lor nu le rămâne decât dorinţa de a ne exploata şi a ne supune cu totul la gândul lor perfid. Popoarele acestea se exploatează unele pe altele în raport de civilizaţie, în raport de cultură, de religia şi de tradiţia lor specifică. Poporul român e mai uşor de exploatat. Însă îngăduinţa românului este până la un moment dat. El este îngăduitor, dar până când îl superi prea tare; atunci nu îl mai poţi opri din năvala lui şi reacţionează, numai că trebuie să îi ajungă cuţitul la os.

  Au introdus cipuri în paşapoarte, introduc acum şi în buletinele de identitate, doar că acestea nu sunt obligatorii, cardurile de sănătate sunt însă obligatorii pentru cetăţeni şi fără ele nu poţi beneficia de asigurarea de sănătate…

  Faptul că obligă cetăţenii să se cipuiască tocmai în acest domeniu al sănătăţii, arată o cruzime fără margini a autorităților care implementează acest sistem. Statul ar trebui să își protejeze cetăţenii şi să le ofere îngrijire medicală, fără să îi oblige să se cipuiască. Dar se vede că sănătatea propriilor cetățeni valorează mai puţin în ochii autorităților şi probabil se doreşte exterminarea cât mai rapidă a poporului român. Să te omoare mai degrabă decât să te îngrijească. În loc să se găsească fonduri pentru a îmbunătăţi activitatea spitalelor din România, ei au fonduri pentru a cumpăra cipuri şi a prelucra acte de asiguraţi şi să le schimbe cât mai des cu putinţă. Ne obligă pe noi să avem card de sănătate electronic, dar ei de ce nu se obligă să ofere îngrijire adecvată pacienţilor? Că ferească Dumnezeu să pici pe mâna medicilor din spitalele din România! Dacă nu ai relaţii şi bani, nu se ocupă nimeni de tine, te lasă să mori în spital, mai mult, te îmbolnăvesc ei cu fel şi fel de microbi de prin spitale, pentru că nu este un minim de igienă. Nu mai spun de reţetele care se prescriu, că au omorât populația cu atâtea antibiotice pentru orice fleac, vaccinurile obligatorii care se înmulţesc din ce în ce mai mult. Dacă sunt aşa de bune vaccinurile lor, de ce nu aduc sănătate omului? Însă vedem că tot mai multe boli apar şi alte şi alte vaccinuri se produc. Dar vaccinul produce de fapt îmbolnăvirea organismului. Suntem obligați să primim reţeta electronică pentru ca ei să ne prescrie otravă? Medicamentele de azi, în marea lor majoritate, au doar un efect imediat de ameliorare, în schimb îţi otrăvesc în timp organismul şi te trezeşti cu alte şi alte boli. Uitaţi-vă cât trăiau oamenii înainte şi până la ce vârstă trăiesc azi: trăiau şi peste 100 de ani, azi vedeţi ce se întâmplă.

  Ei s-au pus să macine cât mai mult forţa umană şi în special popoarele ortodoxe vor să le distrugă. Nu vedeţi că sistemul medical e deficitar mai mult în statele ortodoxe? Au evreii atâta otravă în medicamente şi în alimentație? Nu cred. Sunt popoare care îşi respectă cetăţenii şi le oferă alimentaţie bogată şi îngrijire medicală pentru a avea cetăţeni sănătoşi, apţi să îşi apere neamul. Dar faţă de popoarele care sunt vândute aplică cea mai criminală metodă, de a le distruge prin alimentaţie şi medicaţie. Guvernanţii noștri ne vând pe noi ca ei să guverneze în continuare. Există o tendinţă de otrăvire şi de descompunere a omului.

  Popoarele occidentale au profitat de onestitatea şi cinstea românilor, şi în special a popoarelor răsăritene şi au aplicat tactici de exterminare foarte inteligente, foarte bine puse la punct, încât ei să pară salvatori şi nicidecum răufăcători. Numai bunul Dumnezeu îi mai poate opri, pentru că ei au folosit inteligența pe care le-a dat-o Creatorul în scopuri rele, de distrugere a creaţiei lui Dumnezeu, prin știință. Ei folosesc această știință să distrugă natura şi pe Dumnezeu, de s-ar putea, profitând de dragostea şi mila lui Dumnezeu pentru om, care l-a înzestrat cu daruri aşa de mari. Să mă ierte Dumnezeu, nu că îmi doresc, dar pe aceşti oameni numai o nouă conflagrație mondială îi mai poate opri, numai mânia lui Dumnezeu care nu poate răbda atâta nelegiuire. Va fi un război care îi va nimici pe aceşti oameni de ştiinţă şi toată tehnica lor va pica. Pentru că au uitat cine este Creatorul.

  Dar, deocamdată noi ne-am înjugat la răbdare, aşteptare, credință şi nădejde – armele creştinului. Poporul nostru este aşa de blând şi smerit cu inima şi, folosind aceste arme, va birui. Stăpânii lumii, masoneria, se vor împiedica de virtuţile creştine şi vor pierde. Forţa satanică a stăpânilor lumii va fi învinsă de blândeţea şi smerenia creştinilor. Tehnica lor se va risipi ca fumul, dar principiile morale creştineşti nu vor putea fi distruse niciodată. Nu există o forţă materială care să doboare credinţa creştinilor.

  Credeți așadar că această generaţie ateizată şi crescută în faţa televizorului se va îndrepta spre Dumnezeu? De unde să mai aibă această forţă dacă prea puţini au o educație morală şi religioasă?

  Acest tineret care pare acum a fi foarte uşuratic şi predispus mai mult plăcerilor decât sacrificiului, eu cred că se va trezi repede. Tinerii şi copiii de azi au o inteligență foarte ridicată şi această inteligenţă îi va ajuta să vadă unde este adevărul. Această generație a fost înșelată şi manipulată, fără voia ei, spre toate deşertăciunile lumii, de aceea şi Dumnezeu va fi mai îngăduitor cu ea şi îi va da forţa să vadă. Şi aceşti tineri pe care îi vedeţi acum, vor fi salvarea noastră. Eu cred într-o renaştere spirituală a tineretului nostru, care se va ridica din toate aceste căderi. Aşa cum Dumnezeu a făcut din tâlhari sfinţi, tot aşa va face şi cu aceşti tineri de azi. Dumnezeu nu va rămâne batjocorit prin ştiinţa satanică a modernismului de azi. Şi prin renaşterea tineretului ortodox se va restabili un echilibru în viaţa noastră.

  E bine să înaintăm autorităţilor refuzul nostru faţă de cardurile de sănătate?

  Desigur. Să facem tot ce ne stă în putinţă, să ne aliem unor asociaţii civice care militează pentru drepturile umane şi creştine şi să ne cerem drepturile. Nu putem sta indiferenţi, nu asta înseamnă smerenia. Smerenia nu se teme să spună adevărul. Majoritatea preoților de frică tac, sau dacă îi întrebi, îţi răspund că ei nu sunt informaţi, că nu au cunoştinţe despre acest domeniu şi nu ar putea să spună ceva precis. Iată cum se găseşte imediat un mod de a ocoli răspunsul şi turma asta rămâne neajutorată. Tocmai aici este marea dramă – este un zid între păstori şi turmă. Păstorul nu mai ajunge la inima credincioșilor. Misiunea preoților se rezumă la mese şi ospeţe, se suie în maşină şi circulă în toată lumea asta. Iar poporul aşteaptă în sărăcie şi durere. Aceasta este adevărata dramă pentru că s-a despărțit omul de păstor. Iar bietul creştin aşteaptă şi tot aşteaptă nişte vremuri mai bune. Şi cred că răbdarea şi suferinţa poporului român nu vor rămâne nerăsplătite. Numai să cerem şi ni se va da; bateţi şi vi se va deschide, căutați şi veţi afla.

  În Apus, creştinismul s-a laicizat foarte mult. Papa a transformat religia în cultură, dar nici măcar o cultură bună. Apusul s-a aliniat la toată ştiinţa satanică. Şi cultura are rostul şi importanţa ei, dacă este sub protecţia religiei, dar dacă este sub stăpânirea ştiinţei, atunci nu mai e bună la nimic. Papismul va pica, dar Ortodoxia va rămâne până la sfârşitul veacurilor. Cerul şi pământul vor trece, dar Ortodoxia va rămâne, căci este adevărul cuvântului lui Hristos.

  Da, Părinte, acum încearcă să laicizeze Biserica şi la noi prin mass-media. Este o băşcălie continuă la adresa ritualurilor şi practicilor ortodoxe, care par prea învechite pentru oamenii presei. Cum a fost recent cazul incinerării regizorului Sergiu Nicolaescu. Mass-media acuză Biserica pentru faptul că nu este de acord cu astfel de practici.

  Dacă acest regizor ar fi murit în altă perioadă istorică, nici nu s-ar fi pus problema incinerării pentru un creştin ortodox. Dar modernismul acesta a adus forme străine de civilizaţie în concepţia românească de azi. Nu cred că acest regizor, dacă s-ar fi născut în secolul trecut, s-ar fi temut să fie mâncat de viermi după moarte, în cazul îngropării. Degeaba a făcut atâtea filme istorice care reflectă tradiția sfântă a poporului român. Înseamnă că pentru el nu a valorat de fapt nimic, nu a trăit nimic românesc. Totul a fost comercial. Dacă era un român la suflet, ar fi fost bucuros să se întoarcă în pământul din care a ieşit, bun sau rău cum a fost; pentru că oricum va merge la judecata lui Dumnezeu, de care nimeni nu va putea scăpa. Crezi că dacă tu te arunci cenușă în lumea aceasta a aerului, crezi că te ascunzi de faţa lui Dumnezeu? Cu cât te ascunzi mai mult de El şi ţi se pare că ai dispărut din faţa lui Dumnezeu, cu atât te afli mai vârtos în faţa Lui, dar mai gol şi mai inconştient.

  Cum poţi tu să crezi că Dumnezeu, care te-a creat pe tine ca om, prin bunătatea şi dragostea Lui, ţi-a pus la îndemână atâta cultură de mii de ani, ţi-a pus la îndemână istorie, profeţii şi Evanghelia Sa, ţi-a pus la îndemână până şi jertfa Sa pe cruce, apoi cum poţi să Te temi de El şi să te gândești că nu te poate mântui şi pe tine? Unde se mai găsește pe pământ o religie mai scumpă, ideală şi frumoasă precum creștinismul? Ca să ajungi pe dealul Golgotei şi acolo să te răstignească şi să îmbrăţişezi lumea aceasta, şi, răstignit pe cruce, să spui: „Iartă-le lor, Doamne, că nu ştiu ce fac!” Creștinismul este religia iertării şi a iubirii. Cum să te temi de ea? În ce budism sau mozaism se poate găsi o asemenea expresie? Iar aceşti „talentaţi” ai mass mediei iau în derâdere tocmai ce este mai important. Poate că aşa au fost educaţi în familii de renegaţi, de bolşevici. Dar ortodoxia noastră nu se bazează pe renegaţi, se bazează pe oameni de mare valoare, cu spirit de sacrificiu, – aceştia rămân în memoria neamului – pe un Iorga, Nichifor Crainic, Eminescu, Paulescu, Vulcănescu şi alţi oameni de cultură, nobili la suflet, care au dus crucea şi au purtat povara neamului. Traversăm acum o perioadă destul de pustiită din punct de vedere cultural şi religios. Cultura lor este seacă, plină de negativism şi răutate împotriva adevărului. Dar cine se opune adevărului dumnezeiesc va lua pedeapsa lui Cain din Biblie.

  Ce părere aveţi despre faptul că Patriarhia română a publicat în ziarul Lumina un articol în care recomanda creştinilor să ia cardul de sănătate electronic?

  Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Dumnezeu să-i ierte pe toţi. De altfel nu e prima dată când ei se poziţionează împotriva voinţei poporului credincios. Şi acum doi ani purtătorul de cuvânt al patriarhiei a afirmat că el va fi primul care îşi va pune cip. Numai Dumnezeu cu mila Lui poate să îi mai înţeleagă. Dar oamenii nu au încredere în ei, ştiu ce le poate capul. Noi trebuie să ne salvăm sufletul nostru şi să urmăm sfinţilor Părinţi şi învăţăturilor lor. Poate dacă ar canoniza martirii din închisori, i-ar mai ierta Dumnezeu. Şi dacă ei nu au curaj să o facă, măcar să dea libertate poporului să își manifeste evlavia faţă de sfinţi şi să nu dea circulare în care să scoată de la închinare osemintele martirilor, care izvorăsc mir şi mireasmă nemaiîntâlnită. Eu am păstrat aici în chilie nişte oseminte care neîncetat izvorăsc mir şi ori de câte ori vine câte un episcop în chilia mea le ofer aceste oseminte să se închine şi să aprecieze ei singuri.

  Când e vorba de implementarea unor legi care atrag urgia păcatului, românul trebuie să reacţioneze, nu trebuie să rabde, ci să găsim păstorul cel bun şi să mergem în căutarea adevărului. Aceste prigoane care vin peste noi trebuie să ne întărească mai mult şi să învăţăm să ne apărăm viaţa spirituală şi materială. Va trebui să revenim, cum am mai zis, la viaţa simplă a ţăranului român de altădată. Nu avem nevoie de tehnica lumii. Ţăranul nostru s-a înecat în tehnică; nu are echilibru şi stăpânire de sine în faţa tehnicii. Tehnica este un vierme care roade cele mai puternice stânci ale civilizațiilor. Nu trebuie să ne temem că nu vom avea ce mânca. Ne rugăm – vom avea. Nu ne rugăm – nu vom avea.

  Ce părere aveţi despre faptul că reprezentanţi ai Bisericii Greciei vor să introducă în calendarele lor pe sfinţii noştri martiri din temniţele comuniste, chiar le alcătuiesc acatiste, icoane şi îi cinstesc ca pe nişte sfinţi? Iar în Biserica Română până şi Părintele Ilie Lăcătuşu, cu sfinte moaşte întregi, a rămas necanonizat?

  De ce? Pentru că aceşti tineri au fost ca nişte arhangheli care au apărat cu preţul vieţii lor Biserica şi neamul. Tinerii români, simpatizanţi sau membri ai Mişcării Legionare, au fost singurii din Europa care s-au ridicat făţiş împotriva comunismului. Ei s-au ridicat împotriva abuzurilor totalitariste şi păcatelor pe care le promova doctrina comunistă, cu toate nedreptăţile şi urgiile ei. Aceşti tineri au înfuriat foarte tare masoneria, vrăjmaşii creștinismului şi au trezit toată Europa din somnolenţa în care se afla. Aceşti martiri incomodează şi după moarte. Dar vor ajunge cu toţii în faţa judecăţii şi vor vedea la cine au fost adevărul şi dreptatea. Dacă aici pe pământ nu s-au putut convinge nici cu jertfele noastre, se vor convinge dincolo cu hotărârea lui Dumnezeu. Treceţi de la Mine că nu vă cunosc pe voi… Aceşti martiri care au făcut parte din Mişcarea Legionară nu aveau nimic în comun şi nicio legătură cu hitlerismul. Ei sunt acum acuzaţi de fascism tocmai pentru a decredibiliza mișcarea, însă toţi oamenii mari de cultură ai României din acea perioadă au susţinut această mişcare. Pe noi nu ne interesează problema politică. Aceşti tineri erau închişi în special pentru convingerile lor religioase care puteau influenţa masele creştine.

  Da… aţi văzut acum că comunitatea evreiască este indignată de faptul ca primăria oraşului Târgu Ocna i-a acordat cetățenia de onoare lui Valeriu Gafencu…

  Nu are nevoie Gafencu de recunoştinţa evreilor şi a nimănui. Cum pot fi acuzaţi aceşti tineri de antisemitism când tocmai Valeriu Gafencu a salvat un evreu, ştiţi foarte bine, pe Wurmbrand?… Şi tocmai un evreu, Nicolae Steinhardt, îl numeşte sfântul închisorilor. Legionarii au luptat împotriva socialismului, iar hitlerismul era tot un soi de socialism, nu era compatibil cu învăţătura legionară. Germanii ar fi vrut să pună mâna pe această mișcare ca să o compromită şi ca să poată ei cuceri pe români şi apoi mai departe, dar nu au reuşit. Ce legătură să aibă tinerii legionari, care puneau credinţa mai presus de orice ideologie şi stăpânire lumească, cu fascismul, care era pentru ei un păgânism? La fascişti a prins mai bine catolicismul cu ramurile lui, dar în niciun caz ortodoxia.

  Pentru evrei, gestul lui Gafencu de a-l salva pe Wurmbrand a fost mai degrabă o slăbiciune şi o dezonoare că s-a lăsat salvat de un creştin, fiindcă pentru evrei noi suntem spurcaţi. Pentru ei bunătatea este o defecţiune morală. Noi sau ei suntem rasiştii? Dar diavolul nu poate să recunoască niciodată sfinţenia lui Hristos. Ei tot timpul vor încerca să denigreze prezenţa noastră în istorie, luptând pe toate căile şi cultural şi religios şi militar.

  Ştim că sfinţia voastră aţi fost în temniţă cu Părintele Ilie Lăcătuşu la Periprava. Ne-aţi mai povestit din minunile pe care Părintele Ilie le săvârşea printre deţinuţi, ce ne mai puteţi spune despre caracterul Părintelui? Ce anume credeţi că i-a conferit mai multă sfinţenie, pentru că nu toţi martirii au fost aşa de proslăviţi de Dumnezeu cum sunt sfintele sale moaşte?

  Părintele Ilie Lăcătuşu a fost un model de desăvârșire creştină, de demnitate şi bunătate; era un sprijin şi reazem duhovnicesc, numai dacă îl vedeai. Nu a cedat niciodată în faţa anchetelor, a mărturisit cu curaj şi nu a trădat pe nimeni. A fost un bărbat foarte demn, cu multă prestanţă şi nu s-a compromis cu nimic. A fost ca un apostol care a îndrumat mulţime de oameni pe calea lui Hristos. Era un mare trăitor, trăia rugăciunea şi viaţa în Hristos. Era un model de lepădare de sine, toţi ştiau că părintele împărțea orice bun pe care îl avea. Şi ori de câte ori primea vreun pacheţel de acasă, el imediat dădea haina sau ce altceva primea deţinutului care era mai bolnav, mai prăpădit. Iar el rămânea tot în zeghea lui ruptă. Îmi amintesc altădată că era un deţinut foarte bolnav care își arunca plămânii afară când tuşea (a şi murit de altfel după două luni) şi Părintele Ilie își dădea porţia de mâncare acestui deţinut bolnav şi cine ştie pe câţi alţii nu a mai hrănit? Această forţă imensă de dăruire către celălalt l-a sfinţit. De altfel era un om foarte bun şi blând la suflet. Faptul că Părintele Ilie este proslăvit poate mai mult decât ceilalţi martiri arată cinstea cu care Dumnezeu i-a proslăvit pe aceşti mărturisitori din temniţele comuniste, şi că nu doar cei care au fost muceniciţi acolo sunt sfinţi în faţa Domnului, ci şi cei care, eliberaţi fiind, au continuat trăirea evanghelică în lume. El a ieşit din închisoare sfinţit, ca un odor de preţ al Bisericii lui Hristos şi a luminat tuturor celor din jurul lui calea mântuirii.

  Iar faptul că la noi nu sunt canonizaţi este lesne de înțeles. Dacă ar recunoaşte sfinţenia lor, ar însemna să recunoască toată baza lor de minciuni, se prăbuşesc cu totul. Ei supraviețuiesc numai prin minciuna aceasta permanentă.

  Dar prin martirii Bisericii trăieşte Ortodoxia şi va trăi. Cu cât sunt mai mult denigraţi şi osândiți şi după moarte, cu atât mai mult ei vor rămâne mai vii în faţa poporului nostru. Ei sunt oricum canonizaţi nu numai prin evlavia poporului român, ci şi a altor popoare ortodoxe. Creştinii adevăraţi nu se tulbură atunci când sunt osândiţi şi calomniaţi, ci se bucură pentru că se aseamănă Mântuitorului Hristos aşa cum zice foarte frumos şi Sf. Serafim de Sarov: „O, dacă, ai ştii – spuse Părintele – de câtă bucurie, de câtă dulceaţă se împărtășesc sufletele drepţilor în cer, atunci ai fi gata ca în această viaţă trecătoare să pătimești orice necaz, persecuţie sau calomnie, cu mulţumire şi recunoștință”[1].

  [1] Ierom. Serafim Rose şi S.A. Nilus, Sfântul Serafim de Sarov, Povăţuiri duhovniceşti, Editura Axioma, 2012.

  interviu realizat de Monahia Fotini, 30 ianuarie 2013, apărut în revista ATITUDINI, nr. 27

  http://www.atitudini.com/2013/02/interviu-cu-parintele-justin-forta-satanica-a-stapanilor-lumii-va-fi-invinsa-de-blandetea-si-smerenia-crestinilor-tehnica-lor-se-va-risipi-ca-fumul-dar-principiile-morale-crestinesti-nu-vor-putea-f/

  Apreciază

  Răspunde
 4. pcmouse

  off topic

  Traducerea romînească:

  Părintele Călugăr KALLISTRATOS
  Muntele Athos – Grecia
  PARTEA I
  – Aş vrea să spun oamenilor să nu mă înţeleagă greşit. Pentru că într-o zi pot avea nevoie de mine. Îmi pare rău ca-i împing de la spate pe oameni prin cuvintele mele. Dar cunosc limitele foarte bine. Ştiu când să mă opresc din împins. Ştiu cât puteţi suporta. Vorbesc despre răbdare acum. Nu trebuie să-L înţelegem greşit pe Bunul Părinte. Ceea ce face Dumnezeu este bine. Oamenii nu pot înţelege cum lucrează Dumnezeu. Virtuoşii niciodată nu-L înţeleg greşit pe Dumnezeu.
  – Cine sunt ”virtuoşii”?
  – Cei care se abţin de la această viaţă. Cei cărora nu le plac bunurile materiale.
  – Deci. Virtuoşii sunt calugării?
  – Nu numai. Mireni, călugari. Dacă cineva trăieste dupa Legea lui Dumnezeu, atunci e un om virtuos. Dumnezeu nu face diferenţa, daca cineva trăieşte dupa Legea Sfântă. Dumnezeu ne aşteaptă. Şi dacă păcătuim, lasă ca acest lucru să fie inevitabil pentru noi. Dumnezeu lucrează într-un mod foarte favorabil în sufletele noastre. A acelora care si-au dăruit inima iubirii de Dumnezeu. Celorlalţi le sugerez să aibă răbdare şi le doresc să descopere calea corectă. Pentru că, dacă ei învaţă şi îşi însuşesc cunoaşterea despre Dumnezeu, atunci se vor face cu adevărat plăcuţi. Căci nu există bărbat căruia să nu-i placă Creaţia lui Dumnezeu, atunci când capătă Cunoaşterea. Nu întoarce spatele Iubirii lui Dumnezeu. Oamenii nu trebuie să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu în timp ce pacătuiesc. Oamenii păcătuiesc prin propria alegere, dar fără aversiune faţă de Dumnezeu. Pentru că într-o zi vor avea nevoie de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne îndură. Deci noi trebuie să avem răbdare să-i trecem testul. Pentru că El ne testează în timpul acestei vieţi. Fii răbdător cu pasiunile condamnabile. Şi minunile sunt făcute la final prin răbdare.
  – Părinte, avem nişte probleme aici afară. Poate nu ştii despre ele.
  – Eu ştiu tot.
  – Guvernul pregăteşte numere în serie pentru oameni care sunt precursori ai cipului electronic 666. Şi mulţi creştini au reacţionat împotriva cardului fiarei. Şi unii preoţi din oraşe sunt împotriva acestui fapt dar alţii spun că nu contează, să luăm cardul. Şi oamenii sunt foarte confuzi. Pentru că fără acest card nimeni nu poate să-si ridice banii sau pensiile. Ce recomanzi în legătură cu asta?
  – Cei doisprezece Sfinţi Părinţi din Sfăntul Munte spun conform Apocalipsei..
  – Iertare, Părinte, cine sunt cei doisprezece? Te referi la cei doisprezece Sfinţi Părinţi invizibili?
  – DA. Ei spun să nu ocoliţi Legea lui Dumnezeu. Fiecare are planurile lui. Dar dacă aceste planuri ne tulbură credinţa. Dacă este posibil, să punem o barieră împotriva acestor planuri drăceşti.
  – Deci trebuie să luăm acest card sau nu?
  – Conform Apocalipsei, nu.
  – Da, dar. multă lume se întreabă cum vor fi capabili să trăiască fără mâncare? Cum ne vom putea hrăni copiii fără card?
  – Nu! Asta nu trebuie să ne îngrijoreze. Şi daca-i aşa, atunci hai să mergem în Ceruri o oră mai devreme, decât să stam puţin mai mult în această lume. Dumnezeu are grijă de tine, aşa cum are grija de mine, aici, singur, în salbaticie. Aşa că să nu vă fie frică. Şi aşa Dumnezeu nu va lăsa ca ceva rau să ni se întâmple. Pentru că, ceea ce îi este imposibil omului, este posibil la Dumnezeu. Lasă-mă să-ţi spun o scurtă istorie acum. Am spus cuiva odată. Omul poate trăi fără mâncare, dar nu fără Dumnezeu. Vrei să-ţi dovedesc? El mi-a zis să-i dovedesc. Am spus că sigur. Universul nu se poate mişca şi roti fară energie. Sfinţii Părinţi au spus asta. Deci, dacă Dumnezeu a lăsat aşa, Energia Lui ne poate hrăni şi pe noi. Deci Dumnezeu ne poate hrăni cu Energia Sa. Energia Vieţii este Spiritul. Deci nu vă îngrijoraţi în privinţa mâncării. Nu vă îngrijoraţi cu privire la această viaţă, faceţi-vă griji în legătură cu viaţa viitoare. Viaţa despre care ne-a vorbit Iisus. Această viaţă este un test pentru noi, pentru viaţa noastră viitoare.
  – Da, dar cum vom putea să trăim fără bani? Cum vom cumpăra de mâncare?
  – V-am spus! Dacă Dumnezeu vede, atunci am făcut un pas mai aproape de El, dacă Dumnezeu vede că nu ne temem şi ne dispreţuim viaţa preferând Dragostea Lui. va avea grijă de noi. E capabil să-şi trimită solii care să ne ajute în secret. Credeţi aceasta, pentru că e Adevărul. Dumnezeu ne va hrăni fără mâncare. Aşa cum a spus lui Iisus în deşert şi altor profeţi. Apoi omul poate să nu mai simtă foamea într-un mod ciudat. Iar sufletele se vor hrăni din Energia Liberă a Vieţii.
  – Iertare pentru întrerupere. Părinte, aceşti călugări invizibili primesc Sfânta Comuniune de la Îngeri?
  – Da, dar Ei preferă oamenii. ( Călugării Părinţi ). Pentru că vor să-şi transfere cunoaşterea către oameni. Călugării invizibili merg oriunde. Merg în America, în Australia. Calătoresc prin aer.

  PARTEA A-II-A
  – Aici este Buna noastră Fecioară Maria. Este Maica Muntelui Athos. Poziţia mâinilor Ei ne arată că e pentru noi. Deci n-avem motive de grijă. Dacă ne apropiem de Dumnezeu, ne putem hrăni cu aer. Fără niciun fel de mâncare. Şi nu ne va fi foame deloc. Şi după zece ani fără hrană, tot nu veţi simţi foamea.
  – Cred că ai spus destul, Părinte, pentru oameni. Cred că nu mai e nimic de spus.
  – Nu faceţi ceva împotriva Legii lui Dumnezeu.
  – Deci oamenii trebuie să părăsească acum oraşele?
  – Nu dacă nu ai credinţă. Dumnezeu va spune tuturor ce să facă, conform credinţei fiecăruia.
  – Vor fi “martori”?
  – Da.
  – Se va ucide pentru cardul 666?
  – Da, dar asta se va întâmpla când va veni antihristul. În America există o mişcare care vine înspre Europa. O mişcare a diavolului. Împotriva Credinţei Ortodoxe. O foarte secretă mişcare, împrăştiată prin mijloace necinstite.
  – De către cine, Părinte?
  – Nu pot spune. Nu ai crede. De către renegaţi. Grecii acum se pregatesc de. război. Trebuie să se pregatească să reziste. Dar mulţi se vor înfiora şi vor lua cardul. Multă lume mă întreabă ce voi face împotriva metodelor diavolului. Sunt complet liber de dependenţele fizice. Pot părăsi “protecţia fizică” prin voinţă. ( !!!? ). Nu poţi înţelege aceasta. Pentru că trebuie să te apropii foarte mult de Dumnezeu. Această mişcare lucrează pe un drum drăcesc. Mişcarea Noii Ordini Mondiale. Vine din America şi deja s-a apropiat de Europa. Cunosc oameni aici în Grecia care nu vor să se întoarcă în America pentru că se tem acolo. Ei nu vor să fie prinşi în capcană. Pentru că acolo, în America, este mai uşor să fii prins de cardul diavolului.
  Cunosc mulţi oameni care vin în Grecia să se salveze.

  Apreciază

  Răspunde
 5. Liliana

  Doamne ajuta!
  L-am auzit pe Parintele arhim, Ambrozie Iurasov spunind aceasta mica poveste-dar cu inteles mare,despre mintuire.
  Un cleric catolic a murit si a ajuns in lumea de dincolo,in fata Cuiva care l-a intrebat:
  -Ma cunosti?
  -Nu.
  -Dar pe Iisus Hristos Il cunosti?
  -Binenteles!Eu sint preot catolic,despre El vorbesc mereu.Asta-i ocupatia mea.
  Acel Cineva i-a facut semn ,,preotului ”catolic sa treaca de-a stinga…
  Apoi s-a prezentat sufletul unui pastor protestant.Aceleasi intrebari.Raspunsul la intrebarea a doua a pastorului a fost:
  -Sigur ca Il cunosc.Isus este prietenul meu!
  Din nou,acel Cineva a facut semn catre partea lui stinga…
  A venit si sufletul unei batrine ortodoxe.
  -Ma cunosti?
  -Cum sa nu Te cunosc,dragul meu!!Doar Te privesc in sfinta icoana in toate zilele cind fac curatenie in biserica.

  Sfintul Parinte Arsenie Boca spunea ca sint multi cei care calatoresc spre iad cu Biblia sub brat.
  Domnul nostru Iisus Hristos ne spune ca multi Ii zic din buze ,,Doamne,Doamne”;ratacesc fara sa cunoasca Scriptura (adica nu o traiesc);sint reci cu inima si fatarnici,si ca El nu-i va (re)cunoaste pe unii ca acestia .Pentru ca la Infricosatoarea Judecata va cauta Hristos asemanarea Lui in fiecare dintre noi…Asa a si vazut Sfintul Nil in inficosatoarea vedenie a Judecatii de Apoi:cei care se mintuiau semanau cu Mintuitorul!

  Am observat ca ,uneori,sectele cauta sa imite -pentru a crea confuzie in cei mai nestiutori-sau sa preia cite ceva ,vreun detaliu,sau cuvinte de la Ortodoxie-singura si adevarata credinta mintuitoare instituita de Insusi Fiul lui Dumnezeu,Domnul Nostru Iisus Hristos. Nu sint mintuitoare religiile ,cultele infiintate,fondate de tot felul de indivizi,oameni obisnuiti.Ortodoxia nu este religie,cult,ritual,traditii si obiceiuri.Nu poate fi pusa in egaliatate cu nici o alta ideologie umana.E singura de sorginte dumnezeiasca.
  De exemplu,catolicii-prima mare secta,-a preluat de la ortodocsi chiar denumirea religiei(politicii) lor in dorinta si telul lor de a fi universali,deasupra tuturor.Doar cu numele lumesc…
  ,,Va aduc o veste buna” spun altii-nici nu stiu ce secta sint-de ce nu spun ,,Sfinta Evanghelie”? Sau se saluta ostentativ cu versetul dintr-un psalm ,,Slavit sa fie Domnul”!Zic aprobator si des ,,Amin!Amin!” la toate asa-zisele lor inspiratii de la duhul…Au inceput sa-si puna si cruci pe tot felul de cladiri sau locatii precum foste cinematografe,camine culturale, ,,case de rugaciune” etc.Sau felul cum se imbraca si se comporta evident ca sa se deosebeasca de ,,nefericitii”,,,pierdutii” care nu le impartasesc ideile.Idei pe care le vorbesc in locuri publice cit mai tare si cit mai mult,pina la saturatie,ca sa auda si cei din jur-cit sint ei de fericiti si deja ca si mintuiti.Sint,bietii de ei, vizibil nefericiti,constrinsi,fortati sa se afiseze pozitivi,binevoitori-e doar o poza care nu dureaza daca-i contrazici-,intr-un cuvint, trist de artificial.Este deranjant si felul cum cauta sa faca prozeliti.Si unde?!Intr-un neam nascut ortodox acum 2000 de ani,adica odata cu crestinismul.Asta este chiar o obraznicie.
  Eu n-am vazut nici un ortodox, din nici un neam ,care sa agreseze cu dreapta credinta pe nimeni.Dimpotriva,crestinii ortodocsi sint discreti,nu-si afiseaza virtutile,rugaciunile.Singura Sfinta Cruce a lui Hristos este facuta cu bucurie,recunostinta,dragoste si cu nadejde in dreptul bisericilor sau al troitelor,sau in situatiile anume.Este arma noastra de nadejde si salutul nostru catre Mintuitorul.Ortodoxia este o mare taina…Cea mai mare, avind in ea toate tainele lui Dumnezeu daruite si facute cunoscute omului de catre Dumnezeu.Daca nu vom cunoaste cu adevarat ceea ce ne-a adus Hristos,nu ne vom putea mintui.Tot El ne-a spus.

  Apreciază

  Răspunde
 6. Ionut

  Credeti ca reprezentantii Bisericii noastre ar trebui sa se implice mai mult in viata sociala, ar trebui sa se preocupe mai mult de situatia tinerilor, ar trebui sa dea dovada de mai multa ravna in a cauta oaia cea pierduta?
  Credeti ca dezastrul moral, social si economic din tara noastra e provocat de adventisti, baptisti etc. ?

  Apreciază

  Răspunde
 7. iacoboaieradu2014

  tanase commented on IPS Serafim de Pireu despre cipuri si despre lepdare. Lepadarea se face constient!.

  in response to Theologie Patristica:

  Care Apocalipsa prietene? Cea in care spune ca pecetea si lepadarea vin dupa inchinarea la fiara si sunt puse de frunte sau pe mana dreapta? Sau apocalipsa inventata de voi in care pecetea si lepadarea vin si prin documente? In Apocalipsa e un avertisment: “Şi eu mărturisesc oricui ascultă cuvintele proorociei acestei cărţi: De va […]

  Theologie Patristica on 22 septembrie 2014 la 2:02 am said: “Deci cipurile au implicatii sociale, in nici-un caz teologice sau apocaliptice” – Gresit! Cipul are implicatie TEOLOGICA, ECONOMICA si SOCIALA. Caci chiar Apocalipsa spune ” Încât nimeni SA NU POATA (obstructionare) CUMPARA sau VINDE (comert – economie), DECAT (conditionare) numai cel ce are semnul, adică numele fiarei, sau numărul numelui fiarei”.
  Cipul ARE implicatie teologica – ceea ce nu intelegi tu cat si ceilalti ierarhi este faptul ca VOI (unii preoti si ierarhi eretici) nu priviti la INTENTIA PE CARE O ASCUNDE in realitate ACEST CIP. Tine minte bine acest cuvant; INTENTIA! Parintele Proclu spunea ca “cipul asta are si cornite”, pai cine e atat de naiv sa caute “cornitele” din cip? S-a referit la INTENTIE, evident!
  Parintele Cleopa, printre altele mai spunea; “Ce vreau să vă mai spun! În treapta a doua a păcatului, când facem fapta bună cu SCOP rău, fapta bună nu este bună.” Cipul poate sa aiba aplicatii bune nenumarate dar, … SCOPUL, in final care e SCOPUL acestor “fapte bune”?
  “Aste-s inselarile cele mai mari: sa faci pe haiducul si sa crezi ca l-ai gasit pe antihrist si pecetea lui.” – Comparatia asta cu “sa faci pe haiducul” sau “haiducie” e de la unii ierarhi eretici citire! Cuvinte de genul “haiduc”, taliban”, “fanatic”, “habotnic”, “bigot” etc. fac parte din arsenalul lingvistic al ierarhilor si popilor “iecumenisti”. “Asta nu e altceva decat un SEMN al SLABIRII credintei celei adevarate.” – Ai hotarat tu cum ca ACESTA e un SEMN de slabire in credita sau il pui din stomac? “Sfintii Parinti nu aveau pasiuni de genul”. – Serios? Ia mai documenteaza-te! “Pentru ei primordiale erau dreapta credinta si dreapta traire care te feresc si de antihrist, nu sa demonizeze tot ce le iesea in cale”. – QED! Tragi concluzii pripite, gandire premeditata tipica unui eretic. Dupa mintea ta, acesti “voi” nu fac altceva decat ca “demonizeaza TOT CE-I IESE IN CALE”? Adica fara a exista nici un fel de discernamant, tu esti de fapt “pastratorul tezaurului credintei”, ce mai… Exagerezi!
  Mai sus zici; “Sau apocalipsa inventata de voi in care pecetea si lepadarea vin si prin documente?” – sapa si tu un pic mai mult si roaga-te lui Dumnezeu sa-ti descopere si tie cu ce scop se fac in realitate toate aceste documente biometrice, poate Bunul Dumnezeu se va milostivi si de unul ca tine.

  Apreciază

  Răspunde
 8. Liliana

  Parintele Iustin Parvu :,,Daca ai primit buletinul cu cip,nu mai ai voie sa slujesti Liturghie.”
  Parintii atoniti actuali- de pilda parintele ucenic al Parintelui Paisie Aghioritul de la Sfinta Chilie Panaguda- ii indrumau pe romanii care ii cercetau in acesti ani in legatura cu actele biometrice,cipate, catre Parintele nostru Iustin.De ce oare?Parintele Iustin era cel ce ne lumina in toate problemele duhovnicesti sau capcanele antihristice din aceste vremuri din urma aici,in Romania.Si Sfintul Munte ,prin pusnicii sai era de acord cu el.Tot ce ne-a spus Sfintul nostru Parinte Iustin trebuie pazit cu mare atentie si grija.Trebuie mereu sa revedem ce ne-a lasat ca mostenire luminatoare in acesti ani vicleni.

  Apreciază

  Răspunde
  1. raduiacoboaie Autor post

   Da. Așa este. Dar Patriarhia și unii dintre ierarhi și preoți sunt de altă părere, total opusă… N-o scot prea mult în evidență, ca să nu fie acuzați și de ecumenism, dar sunt unii pioni care fac ,,jocurile murdare”…

   Apreciază

   Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s