SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ÎNALTA IERARHIE A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – V. V. Cristian, 13 septembrie 2014

images  index
Ne adresăm cu durere și dragoste ierarhilor care păstoresc Biserica Ortodoxă Română, din care facem parte și noi ca mădulare ale ei. Vedeți, noi românii, suntem un popor vechi și creștin, ancorat în ortodoxie de aproape 2000 de ani. Am fost încreștinați de către Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la Domnul, fratele lui Simon (Petru). Aflat în vecinătatea unor mari imperii, neamul nostru românesc a supraviețuit în istorie mai ales datorită credinței noastre ortodoxe. Și avem convingerea fermă că acest popor și această țară vor trece prin vâltoarea vremurilor ce vor veni păstrând în continuare neschimbată credința adevărată ortodoxă.
Cercetând istoria recentă a României, mai exact perioada regimului comunist totalitar 1946-1989, observăm că s-a întâmplat ceva fără precedent în istoria noastră milenară, care a săpat adânc la temelia ortodoxiei noastre, cu consecințe dezastruoase și pe termen lung. În anii de teroare stalinistă știm poate cu toții că mii de preoți și călugări, adevărații slujitori ai Domnului, au fost torturați și exterminați de către comuniști în lagăre și închisori sub diverse pretexte precum cel uzual de uneltire împotriva orânduirii sociale. Iar în locul acestor români bravi, cu adevărat vrednici (etichetați drept ,,dușmani ai poporului”) pe care i-au dizlocat cu totul din societate sau i-au prigonit și marginalizat permanent, Securitatea (instrument fidel al PCR sau brațul lung al său) și-a impus cu forța brută prin teroare și șantaj cozile de topor ale neamului nostru, proprii informatori și colaboratori fideli, oameni fără de Dumnezeu, cu misiunea expresă de a submina cât mai mult Biserica Ortodoxă și mai apoi de a o angaja pe drumul ecumenismului internaționalist. Mai precis, în timp ce acești slujitori ai lui Dumnezeu erau umiliți, batjocoriți, torturați în fel și chip, exterminați în lagărele de muncă forțată și în pușcăriile comuniste, în condiții absolut inimaginabile pentru noi cei de astăzi, mulțime de iudeo-comuniști și de impostori oportuniști au pus mâna astfel pe Instituția sacră a Bisericii Ortodoxe Române, folosind-o ca pe un mijloc de manipulare a maselor dar și ca instrument de informare și propagandă. O întoarcere în modernitate la fariseism. Ca să se adeverească încă o dată cuvintele rostite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos: „Și va fi casa Mea casă de rugăciune; iar voi ați făcut-o peșteră de tâlhari.” (Luca 19,46)
Înțelegem adevărul că, puterea comunistă a avut tot interesul să controleze permanent și cât mai mult Biserica și pe toți ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Cei mai mulți din păcate au pactizat cu sistemul antihristic, au colaborat dintru bun început cu partidul comunist și cu securitatea comunistă de teama arestării sau pierderii privilegiilor. Mai puțin de teama că vor fi distruse lăcășurile de cult sau transformate în alte scopuri precum în URSS.
Ba, mai aflăm cu stupoare că unii înalți ierarhi au făcut parte chiar și din Marea Adunare Națională și au primit ordine în mod direct de la conducerea partidului comunist român. S-a ajuns până acolo cu controlul Bisericii, încât orice candidat la Seminarul Teologic și la Facultatea de Teologie trebuia să aibă mai întâi avizul Securității. Iar Securitatea comunistă, pe lângă așa-zisa ,,origine socială sănătoasă” cerută, adică viitorul preot sau ierarh să nu provină dintr-o familie înstărită, a vizat și selecția inversă a candidaților, astfel încât tot mai mulți nechemați (fără vocația preoției sau călugăriei) să acceadă în treapta preoției sau monahismului, spre smintirea credincioșilor și spre subminarea Bisericii prin înșiși slujitorii ei pe termen lung. Și mai trebuie de asemenea să subliniem un aspect foarte important. Toate hotărârile importante în Sinodul Bisericii Ortodoxe Române și toate numirile de noi episcopi și mitropoliți au fost controlate strict și dictate de către Securitate.
Venim și vă întrebăm acum pe domniile voastre: În toți acești ani ai regimului comunist antihristic, Duhul Sfânt a ascultat și El la rândul Său de ordinele Securității comuniste și de cele ale partidului comunist român? S-a pogorât oare Duhul Sfânt și i-a sfințit pe cei acceptați ori dictați, numiți samavolnic de către Securitatea comunistă ca mitropoliți și episcopi ai Bisericii?
Pentru noi răspunsul este evident și clar ca lumina zilei, însă se pare că pentru Ierarhia Bisericii lucrurile nu sunt chiar atât de clare și de evidente. Pentru oamenii ce și-au pus credința în Dumnezeu și nu în partid, sau Securitate, (sau mai recent, după revoluția din decembrie 89, în partide și în organizații oculte gen masonerii), întrebarea de mai sus este de fapt una tâmpă și nelalocul ei. Este ca și cum am întreba bunăoară: ascultă Duhul Sfânt ordinele satanei? Dar a ascultat vreodată Duhul Sfânt de satana? Această întrebare o punem doar Ierarhiei Bisericii, Ierarhie care se pare că neagă evidențele și pune totodată la îndoială fundamentele credinței noastre creștin ortodoxe.
În chipul acesta, noi credem că ierarhii Bisericii Ortodoxe Române care au slujit comunismul și care acum au îmbrățișat și întunecatul ecumenism masonic nu mai pot face ascultare față de Împăratul Ceresc, Duhul Adevărului, săvârșind în felul acesta păcate de moarte împotriva Duhului Sfânt. Și odată cu aceste fapte strigătoare la cer trag în iad după ei mulțime de suflete, preoți și credincioși.
Noi nu judecăm aici pe nimeni în concret, căci nu avem căderea și puterea de a judeca și nici nu defăimăm pe nimeni, ci doar luăm atitudine și ne delimităm de faptele acestor ierarhi, pentru că nu vrem să ne pierdem și sufletele noastre. Prin lașitate și indiferență, în felul acesta prin complicitate tacită față de fapte strigătoare la cer, nu se mântuiesc sufletele noastre.
În lumina faptelor, o concluzie este clară: mare parte din Ierarhia actuală a Bisericii Ortodoxe a lăsat și astăzi neamul românesc în afara lucrării Duhului Sfânt, a lăsat un întreg popor în întunericul necredinței. Și rezultatele se văd mereu. Se văd în dezastrul social, economic și moral în care se afundă tot mai mult România ultimelor decenii.
Și dacă până mai ieri ierarhii BOR slujeau partidul comunist român și Securitatea, astăzi slujesc partidelor aflate la putere (interesate în mod evident de menținerea propagandei prin intermediul Bisericii) precum și diverselor organizații obscure, anticreștine, diverse masonerii. Duhul Sfânt de multă vreme nu mai alege în Sfântul Sinod, căci mai ieri partidul și securitatea alegea Ierarhia BOR, iar azi ierarhii (inclusiv Patriarhul României) sunt aleși tot de către foștii securiști infiltrați în diverse partide, precum și de către francmasonerie.
În felul acesta Ierarhia de azi a Bisericii Ortodoxe Române nu mai are nici un fel de succesiune apostolică, ci doar o succesiune de altă factură, stalinisto-securisto-comunistă, iar mai nou și una masonică. Legătura acestui neam cu Dumnezeu prin veriga numită Ierarhie se cheamă că nu mai există, este distrusă cu desăvârșire. La următorul val al istoriei nu știm dacă acest popor și această țară vor mai trece. Și dovada că Duhul Sfânt nu mai lucrează prin înalta Ierarhie stau faptele acestei Ierarhii. Adevărurile fundamentale ale credinței ortodoxe sunt negociate departe de România la Consiliul Mondial al Bisericilor, batjocorind și călcând în felul acesta în picioare mai toate învățăturile Sfinților Părinți. Sfinți Părinți care ne-au transmis unii, chiar cu prețul vieții lor, aceste adevăruri fundamentale de credință, dogmele Bisericii.
Despre ecumenismul practicat la vârful conducerii BOR, chiar părintele profesor Dumitru Stăniloae, marele nostru teolog (recunoscut pe față până și de corifeii Patriarhiei de la Trinitas în emisiuni) spunea foarte limpede: „Socotesc că ecumenismul este produsul masoneriei. … Ecumenismul este pan-erezia timpului nostru.” (Ecumenismul – origini, esență, deziderate – Monah Alexei Tîrdea, Mănăstirea Antim, București)
Iar Sfântul Părinte Arsenie Boca spunea mult mai tranșant: ,,Ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor. Căderea Bisericii prin slujitorii ei. Cozile de topor ale apusului. Numai putregaiul cade din Biserica ortodoxă, fie ei: arhierei, preoţi de mir, călugări sau mireni. Înapoi la Sfânta Tradiţie, la Dogmele şi Canoanele Sfinţilor Părinţi ale celor şapte Soboare Ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot. Ferească Dumnezeu!’’ (Talanţii împărăţiei, p.197)
Da, să ne ferească Dumnezeu! Însă pentru a nu se ajunge la osânda veșnică, Dumnezeu vrea să vadă strădania și pocăința noastră adevărată pentru a îndrepta lucrurile și pentru a le repune pe făgașul lor normal.
În mod evident, pentru că avem ,,aleși” la porunca unor forțe antihristice, lucruri împotriva lui Dumnezeu se vor mai săvârși. În acest sens avem și atitudinea Ierarhiei BOR în problema actelor biometrice cu cip. Blagoslovirea actelor cu cip de către înalți ierarhi și preoți este grăitoare. Acte cu cip care vin să strice icoana lui Iisus Hristos din om, înlocuind dimensiunea omului de persoană, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu un simplu număr care se închină la rândul lui prin orbire sufletească semnului fiarei, simbolului satanic 666, care are o valoare centrală în sistemul antihristic.
Și am putea continua cu multe alte aspecte, cu atitudinea, de asemenea strigătoare la cer, a ierarhilor BOR față de sfinții și martirii închisorilor și lagărelor comuniste (Arsenie Boca, Ilie Lăcătușu, Valeriu Gafencu, Iustin Pârvu, Gheorghe Calciu-Dumitreasa, Ioan Ianolide, Virgil Maxim și mulți alții), cu nepăsarea lor totală față de suferințele acestui popor umilit, nepăsare conjugată cu luxul exorbitant în care își duc viața majoritatea ierarhilor, cu simonia care tinde să se generalizeze tot mai mult în viața Bisericii.
În lumina acestor fapte și atitudini strigătoare la cer, săvârșite împotriva lui Dumnezeu și împotriva neamului românesc, noi poporul bine credincios vă cerem înalților Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române să luați aminte la ele, să vă întoarceți din drumul pierzării prin pocăință sau să părăsiți de bună voie înaltele scaune arhierești. Pentru că prin faptele voastre rușinoase duceți la pieire și pe mulți alți români creștini, ba chiar un neam și o țară întreagă. Sau să vă duceți la mănăstire ca simpli călugări, ca să vă rugați până la sfârșitul vieții pentru iertarea păcatelor voastre, căci numai așa vă veți salva sufletele de la chinurile veșnice. Suntem convinși cu toții că pentru crimele, torturile și toate atrocitățile comise, comuniștii vinovați de săvârșirea lor vor avea parte de chinurile cele mai groaznice ale iadului. Să nu aveți parte și domniile voastre de ele…
Ideal ar fi ca noi, poporul bine credincios, să chemăm trei ierarhi nepătați din Grecia, țară ce nu a experimentat ciuma roșie comunistă, spre a unge o ierarhie adevărată la noi. Mai sunt și destui călugări vrednici, unii chiar profesori de teologie, care ar putea să ocupe scaunele ierarhice. Succesiunea apostolică fracturată de către comuniști și de către securitate, va fi în felul acesta restabilită după toată prigoana aceasta comunistă de 45 de ani, pentru binele poporului român și al ortodoxiei. Pentru Slava lui Dumnezeu. Pentru demnitatea și renașterea neamului românesc.
Așa să ne ajute Dumnezeu! Amin
V. V. Cristian

Listă de semnături:
……………………………………………………………………………………………………

44 de gânduri despre „SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ÎNALTA IERARHIE A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – V. V. Cristian, 13 septembrie 2014

 1. crestinul orthodox

  „…..poporul bine credincios, să chemăm trei ierarhi nepătați din Grecia, țară ce nu a experimentat ciuma roșie comunistă, spre a unge o ierarhie adevărată la noi. Mai sunt și destui călugări vrednici, unii chiar profesori de teologie, care ar putea să ocupe scaunele ierarhice. Succesiunea apostolică fracturată de către comuniști și de către securitate, va fi în felul acesta restabilită după toată prigoana aceasta comunistă de 45 de ani, pentru binele poporului român și al ortodoxiei. Pentru Slava lui Dumnezeu. Pentru demnitatea și renașterea neamului românesc.
  Așa să ne ajute Dumnezeu!
  Amin ”
  ASA SA FIE pentru Slava ORTHODOXIEI
  amin.

  Apreciază

  Răspunde
 2. Pingback: SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE ÎNALTA IERARHIE A BISERICII ORTODOXE ROMÂNE – V. V. Cristian, 13 septembrie 2014 | radupopescublog

 3. Valentin

  nu cred că se poate. Sunt toți împotrivă, nici măcar o rugăciune nu cred că sunt în stare să facă înainte de a se opune, se vor opune fără discernământ neînțelegând în această scrisoare decât posibilitatea de a-și pierde funcția și „purpura și visonul” Ferească Dumnezeu să te prindă această patimă pentru funcția pe care o ai, cu toate facilitățile ei!

  Apreciază

  Răspunde
 4. danielvla

  Nu se poate sa fie asa, caci ar insemna ca o mare parte a poporului roman ar fi in intunericul paganatatii! Preotii hirotoniti de acesti ierarhi „fara succesiune apostolica” n-ar mai avea har, botezurile n-ar mai fi valabile, nici o Sfanta Taina savarsita la noi n-ar mai fi valida.
  Nu se poate ca asta sa fie adevarul general in BOR! Avem destule dovezi in acest sens.
  Cine e parintele asta?
  O scrisoare deschisa se semneaza cu numele intreg, sa stie lumea cine i se adreseaza!

  Apreciază

  Răspunde
  1. Un om care iubește dreptatea

   Și totuși…, Dumnezeu în marea Lui milă nu lasă poporul fără preoți adevărați, care să slujească Sfintele Taine, cu toată succesiunea apostolică întreruptă ( de comuniști, care au schimbat Patriarhul și Sinodul după anul 1947), cu toată ierarhia cea căzută și vândută satanei.
   Dacă cel hirotonit este vrednic și este curat în fața lui Dumnezeu, vine Însuși Mântuitorul, în chip tainic și nevăzut și pune mâinile Sale peste el.
   «Se pune mâna peste om, dar toate le face Dumnezeu si mâna Lui se atinge de capul celui ce se hirotonește, dacă hirotonia se face cum se cuvine» (Sfântul Ioan Gură de Aur). Mai ales dacă respectivul vrednic este, și nu este făcut pe bani, precum se obișnuiește la noi astăzi.
   Și că tot veni vorba, de ce oare o fi zis Sf. Ioan Gură de Aur: „Dacă episcopul sau clericul este viclean în chestiunile credinței, atunci fugi și leapădă-te de el.”?

   Apreciază

   Răspunde
   1. danielvla

    Un om care iubește dreptatea,
    Dupa logica asta ar trebui ca si in cazul hirotoniei unor preoti la catolici de catre „episcopi” fara succesiune apostolica si daca respectivul candidat la preotie este vrednic, preotia sa fie valabila.
    Dar nu se poate Biserica fara episcopi cu succesiune apostolica!
    Vreti sa spuneti ca Dumnezeu sare peste treapta episcopilor, acestia nefiind vrednici si ii investeste cu Har doar pe unii preoti? E absurda logica asta.

    Apoi autorul mai spune:
    „În lumina faptelor, o concluzie este clară: mare parte din Ierarhia actuală a Bisericii Ortodoxe a lăsat și astăzi neamul românesc în afara lucrării Duhului Sfânt, a lăsat un întreg popor în întunericul necredinței.”
    Deci neamul romanesc este lasat in afara lucrarii Duhului Sfant, in intunericul necredintei. Adica tot neamul romanesc!
    Pai cum vine asta? Dumneata afirmi ca Dumnezeu nu lasa poporul fara preoti adevarati (dar fara episcopi il lasa), iar autorul declara ca suntem in „afara lucrarii Duhului Sfant”, cu totii. Daca avem preoti adevarati avem si botez si toate tainele si Duhul Sfant e cu noi.
    Pe cine sa credem? Pe dumneata sau pe autor?

    Apreciază

  2. danielvla

   Am intrebat cine este parintele asta, crezand ca autorul este un preot, caci fratele Radu a mai postat din ideile lui. Acum observ ca nu se semneaza nici cu prescurtarea pr.
   Probabil preotul pe care il banuiam a fi autorul articolului e cel care isi declara sustinerea pt aceste cuvinte, de mai jos.
   Si daca in cuvintele articolului este adevarul, s-ar putea ca nici sfintia sa sa nu mai fie preot, caci unde s-au mai pomenit preoti intr-o structura cu pretentii de Biserica dar fara succesiune apostolica?
   Il intreb aici pe Radu Iacoboaie:
   Radule, cine este V. V. Cristian??

   Apreciază

   Răspunde
   1. raduiacoboaie Autor post

    Îmi cer scuze că nu am intrat pe blog două zile. Am crezut că nu am acces și că trebuie resetate parolele. Cei care au adrese de e-mail cu gmail.com pot avea probleme pentru că haeckerii ruși au spart 5 milioane de conturi Google…
    Nu este una și aceeași persoană cu părintele Cristian Călugăru, pentru că l-am și întrebat.

    Apreciază

  3. raduiacoboaie Autor post

   Nu îl cunosc pe domnul V. V. Cristian. Nu i-am pus numele întreg pe care l-am primit pe e-mail pentru a-l proteja. Dar dacă va fi de acord, îl voi afișa. Mie textul său, pe care l-am finisat doar, este remarcabil. Doamne ajută!

   Apreciază

   Răspunde
   1. danielvla

    Pai principala problema e ca afirma ca nu mai exista succesiune apostolica in BOR. Am scris in celelalte comentarii aici.
    Deci, ori nu ai inteles articolul, ori l-ai citit superficial, ori esti de acord cu el si asta e grav.
    Nu-ti dai seama ca daca n-ar mai fi existat succesiune apostolica tu ai fi pagan acum?
    L-am rugat si pe Saccsiv sa preia articolul tau pt a fi comentat de fratii de acolo.
    Nu am facut asta pt a discredita, cum ai putea fi tentat sa crezi, ci pt ca sa combatem aceasta idee periculoasa si total gresita care indeamna subtil la schisma.

    Apreciază

   2. valentin dorneanu

    Eu cred că aici, unde noi nu putem ne apără Maica Domnului. Dar e bine să ne rugăm la ea pentru asta. Chiar trebuie.

    Apreciază

  4. ortodoxroman

   Este Har, si va fi pana in momentul Parusiei. Ceea ce nu inteleg eu, este problema mirenilor. Preotii buni au arhiereu bun, iar mirenii buni au duhovnici buni. Mirenii nu au treaba arhiereului. Preotii buni se ingrijesc de aceasta. Si un arhiereu care merge lunar in loja masonica, este unul valid. Mitropolitul Serafim de Pireu, spunea ca slujitorul care merge in masonerie se aseamana cu cel ce trece la o secta sau la paganism. Cel ce a fost botezat-ortodox sau a fost si hirotonit-ortodox, atunci cand revine dintr-o secta, inapoi in ortodoxie, nu mai este rebotezat sau rehirotonit, ci doar remiruns si spovedit. In astfel de conditie, exista o scapare totdeauna: stim noi ca arhiereul care vine seara de la loja masonica, nu este remiruns de un preot al sau? Stim noi ca nu plange si nu se spovedeste dupa remirungere? Asadar, hirotonia lui de a doua zi, este intru totul valida! Fiti pe pace! Exista Harul succesiunii apostolice pana in ziua Parusiei.

   Apreciază

   Răspunde
 5. o oarecare

  Nu sunt de acord ca am pierdut succesiunea apostolica, desi am trecut printr-o perioada grea. Aici este vorba despre o ispita a celui care a redactat articolul. Sfintii Inchisorilor au suferit degeaba oare? Se vede clar ca ei fac minuni, ca izvoraste mir din sfintele lor moaste. Ei s-au sfintit exact in aceasta perioada grea pentru biserica noastra.

  Dar sa urmarim predicile IPS Serafim de Pireu:
  http://www.apologeticum.ro/2014/09/video-ips-serafim-de-pireu-lovind-puternic-in-ecumenism-masonerie-actele-cu-cip-nu-acceptati/#more-38102

  Apreciază

  Răspunde
  1. Un om care iubește dreptatea

   Vrei să spui cumva că sfinții închisorilor s-au sfințit datorită faptului că ierarhii Bisericii se băteau pe burtă atunci cu securiștii lui Dej?
   Ei, sfinții închisorilor, ale căror moaște izvorăsc acuma mir și fac minuni, s-au sfințit doar datorită faptului că n-au făcut pactul cu satana, așa cum au procedat ierarhii de atunci. Și în consecință au înfruntat calvarul pușcăriilor comuniste în numele lui Iisus Hristos. Și dacă te uiți bine, sfinții închisorilor au fost botezați și au luat parte la viața Bisericii în vechiul regim, când în biserici slujeau preoții cei adevărați. Aceasta este și explicația pentru curajul și sacrificiul lor fără de seamăn. Duhul Sfânt era cu adevărat cu ei. Uită-te acum! Vin cardurile de sănătate peste noi, câți preoți mai au curajul să se opună, deși acum nu-i mai bagă nimeni în pușcării. Cei care s-au opus până acum, adică marii noștri Duhovnici dimpreună cu Mitropolitul Bartolomeu au primit preoția în vechiul regim, înainte ca ierarhii să facă pactul cu diavolul. Din păcate cei mari, de care vorbeam mai înainte, au trecut la Domnul. Acum am rămas cu cei care îi vedem și care preoți din ziua de azi tremură și de umbra lor. Atâta de mult har au.
   Reține bine, nici măcar unul dintre marii noștri Părinți n-a fost hirotonit de către ierarhii comuniști vânduți satanei. A mai existat Har în Biserica noastră pentru că în ea au mai slujit un Mitropolit ca Bartolomeu Anania și preoți precum Părinții Iustin, Făgețeanu, Papacioc.
   Diferența uriașă dintre acești mari Părinți și pigmeii zilelor noastre este exact diferența dintre lucrarea Duhului Sfânt în acest neam până la venirea comuniștilor și lucrarea Lui de acuma, de milă, pentru ca ai noștri copii să nu rămână totuși nebotezați, .… noi să nu rămânem neîngropați.
   Și dacă mai dăm și cu nasul prin Sfânta Scriptură mai vedem ceva, ce cu adevărat ar trebui să ne înfricoșeze. Atunci când ierarhii au slujit satanei, dezastre de neimaginat au lovit în poporul respectiv. Așa că ar trebui să vă treziți, măcar acum în ultimul ceas, dacă mai țineți cumva la viitorul copiilor voștri, la viitorul acestui neam pe acest pământ.
   Unii dintre noi am vrea să ne întoarcem la vremurile de dinainte, când Duhul Sfânt era cu adevărat peste noi, iar noi eram un popor ales al lui Dumnezeu. Însă pentru majoritatea căldicică mai lesne este să pupe labele satanei ce și-a pus pe ea haine preoțești și arhierești.
   Prin ecumenism, erezia ereziilor, cum o numesc unii dintre Sfinții Părinți, prin actele cu cip care înlocuiesc dimensiunea omului de persoană, creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cu un simplu număr satanic 666, ierarhia BOR, urmată de o bună parte din preoțime, duce în iad un popor întreg. Ce lucrare minunată!!! Satana astăzi e fericit.

   Apreciază

   Răspunde
   1. o oarecare

    Acestea sunt probleme foarte delicate si trebuie sa ma documentez putin. Iarta-ma ca sunt nesigura si de aceea vreau sa ma lamuresc.

    Un preot, daca vrea sa aiba Har, trebuie sa fie hirotonit de catre un sfant sau trebuie sa se faca el sfant?
    Vrei sa spui ca ierarhii nostri, optand si pentru o ,,succesiune” masonica, au pierdut succesiunea apostolica, desi slujesc Sfanta Liturghie? Daca au procedat asa, desi slujesc Sfanta Liturghie, nu se mai sfinteste nimeni? Un sfant spunea ,,Doar Sfanta Liturghie mai tine lumea”. Da, spunea parintele Justin Parvu ca de acum ne vom sfinti doar prin mucenicie. Daca e asa, ce putem face? Totusi, inca vad oameni cu chip senin la biserici.

    Preotii buni au probleme in zilele noastre. Ei exista si vor exista pana la sfarsitul lumii. Eu cred ca Dumnezeu insusi ii va sfinti pe cei ravnitori. Totusi, sunt de acord sa ne indepartam de preotii si de ierarhii care ne invata gresit. E o perioada de cernere, iar la varful muntelui bat vanturi puternice.

    Se intampla ca unii ierahi sa cada in masonerie sau in ecumenism, si sa-si revina si sa marturiseasca o problema serioasa de credinta si sa moara mucenici. Pentru un ierarh se roaga atata lume, totusi.

    Daca am crede ca am pierdut succesiunea apostolica, am cadea in deznadejde. Gata, nu ne mai mantuim pentru ca ierahul si preotul sunt de vina. Noi nu. Ori avem si noi oarece responsabilitate in ecuatia asta. Trebuie sa ne spovedim curat si ganduri si tot si sa ne nevoim pustniceste in mijlocul multimii. Ce inseamna asta? Post si rugaciune, iertarea celor care ne gresesc noua personal si trezvie atunci cand ne este batjocorita credinta. Prin nevointa, dar mai ales prin smerenie, putem dobandi ajutor de la Dumnezeu si curajul de a marturisi credinta. Crestinismul s-a nascut in chinuri si s-a mentinut prin jertfa. Noi ce am facut pentru Hristos?

    Mi-am dat seama ca e important ca fiecare dintre noi sa avem grija de propria mantuire, caci, asa cum spunea parintele Adrian Fageteanu, traim vremurile lui ,,Scapa cine poate!”, caci solutii colective nu exista. E foarte bine sa alergam la preoti, calugari si pustnici care marturisesc dreapta credinta prin vorbe si fapte. Ei mai exista inca.

    Apreciază

   2. cosmin

    E adevarat ca orice roman se simte astazi tradat si instrainat in propria-i tara,se incearca distrugerea a insasi fundamentelor crestine ale neamului,a familiei,a bisericii,a tot ce mai inseamna spirit roman ortodox.Lupta noastra este cu foarte dificila datorita faptului ca toate sunt atacate din interior sub masca protectiei, de catre dusmanii de moarte ai ortodoxiei prin slujbasi slugarnici si coruptibili bine alesi.Avem prea putini romani sau deloc in posturile cheie nu mai punem problema sa fie credinciosi.Au ajuns romanii (din pacate si multi adolescenti introdusi de cunostinte mai in varsta) sa fie conspirativi si mandri ca fac parte din cluburi rotary fara sa stie cui slujesc de fapt.Cine simte chiar pentru o clipa presiunile imense ale fortelor raului asupra acestei tarisoare vede si minunea ca ea mai dainuie inca, si simte marea milostivire din veac a lui Dumnezeu pentru neamul asta chinuit.Dar daca nu ne vom pocai se va lua de la noi.E limpede ca nu putem asista impasibili la distrugerea noastra,a bisericii si a credintei din sufletele copiilor nostri,dar toate cu binecuvantare,mai sunt preoti care nu s-au plecat si n-au facut nici un compromis,acolo este Biserica.Daca Parintele Iustin i-a numit pe unii lepadati de Dumnezeu lucrurile-s clare,dar mai sunt si preoti si pustnici care au harul Duhului Sfant si darul inaintevederii carora le putem cere sfat.Duminica la predica, la o biserica din oras parintele a sfatuit clar sa refuzam cardul de sanatate,sfat venit din Sf.Munte si sunt convins ca parintele va marturisi adevarul ori de cate ori va fi nevoie,deci mai avem duhovnici in jurul carora sa putem strange randurile si mai cred ca daca ar vedea Dumnezeu pocainta sincera si rugaciunea noastra ar mai inlatura din lupii in piei de oaie pusi sa pazeasca turma.Sa nu ne pierdem totusi increderea in succesiunea apostolica neintrerupta de 2000 de ani a bisericii noastre,chiar daca unii clerici sunt nevrednici sau ingaduiti cum spunea parintele T.Nu pentru vrednicia noastra dar din mila lui Dumnezeu avem inca Sf.Taine, Sf.Aghiasma,pe Hristos intreg in biserica noastra.Dumnezeu sa ne ajute si sa ne lumineze sa facem ce-I mai bine pentru credinta si neamul nostru.

    Apreciază

  2. raduiacoboaie Autor post

   Părintele Cristian Călugăru este de părere că totuși căile Domnului sunt neștiute de om și se fac pogorăminte pentru îndreptarea credincioșilor. Astfel, faptul că Mitropolitul Serafim de Pireu s-a rugat împreună cu ÎPS Teodosie, apreciat de mulți ca fiind ecumenist, nu înseamnă că Mitropolitul a decăzut din Har. A fost pentru întărirea în credință a episcopului Teodosie, care a căzut mai mult sau mai puțin în erezie… Numai bunul Dumnezeu Atotștiutor cunoaște inimile oamenilor și viitorul lor…

   Apreciază

   Răspunde
  3. ortodoxroman

   Este Har, si va fi pana in momentul Parusiei. Ceea ce nu inteleg eu, este problema mirenilor. Preotii buni au arhiereu bun, iar mirenii buni au duhovnici buni. Mirenii nu au treaba arhiereului. Preotii buni se ingrijesc de aceasta. Si un arhiereu care merge lunar in loja masonica, este unul valid. Mitropolitul Serafim de Pireu, spunea ca slujitorul care merge in masonerie se aseamana cu cel ce trece la o secta sau la paganism. Cel ce a fost botezat-ortodox sau a fost si hirotonit-ortodox, atunci cand revine dintr-o secta, inapoi in ortodoxie, nu mai este rebotezat sau rehirotonit, ci doar remiruns si spovedit. In astfel de conditie, exista o scapare totdeauna: stim noi ca arhiereul care vine seara de la loja masonica, nu este remiruns de un preot al sau? Stim noi ca nu plange si nu se spovedeste dupa remirungere? Asadar, hirotonia lui de a doua zi, este intru totul valida! Fiti pe pace! Exista Harul succesiunii apostolice pana in ziua Parusiei.

   Apreciază

   Răspunde
 6. pr Cristian

  Da, bune si inspirate cuvinte. Ma adaug si eu ca sustinator al acestor cuvinte. Le consider pline de adevar si trebuiesc neaparat marturisite. Doamne ajuta ! Pr Cristian Calugaru, Iasi. (dar nu „fiu” al domnului Teofan).

  Apreciază

  Răspunde
  1. Valentin

   DOMNUL TEOFAN MI-A DAT SENTIMENTUL CĂ N-AVEM NICI SĂ VORBIM, DAR MAI MULT – MĂCAR DREPTUL SĂ TĂCEM DACĂ TĂCEREA NOASTRĂ E CUMVA INTERPRETABILĂ, ADICĂ SĂ UITĂM DE UNDE VENIM, DE UNDE AU SUFERIT SFINȚII ȘI UNDE AU DUS NEAMUL,
   SUPUNEREA FAȚĂ DE ACEST MITROPOLIT ACUM, DUPĂ CE A ȘI SLUJIT CU CATOLICII REPREZINTĂ O CĂDERE DIN HAR!

   Apreciază

   Răspunde
   1. Valentin

    EL FACE TOTUL CA SĂ FIE PLĂCUT LUMII – FIE CĂ SUNT DIN LUMEA CATOLICĂ, FIE CĂ SUNT CHIAR DIN LUMEA ASTA ORTODOXĂ, DAR SĂ FIE EL DOMNULE CEL CARE IMPUNE DIRECȚIA PE CARE O ȘTIE, A CITIT CE SPUN SFINȚII DESPRE EREZIE, A VĂZUT CURAJUL MITROPOLITULUI GREC SĂ FACĂ ȘI EL LA FEL !
    SĂ MĂRTURISEASĂ ÎMPOTRIVA DEMONICELOR FORȚE CE S-AU PUS PESTE LUMEA ACTUALĂ!

    Apreciază

  2. o oarecare

   Iata un articol care lamureste putin lucrurile. Exista ,,binecuvantate pricini” pentru care se poate pur si simplu intrerupe pomenirea unui ierarh eretic. Dar aici e nevoie de spirit de jertfa.
   http://ortodoxiacatholica.wordpress.com/2013/09/05/exagerarile-si-lipsa-de-discernamant-a-unor-stilisti-a-dus-la-iesirea-lor-din-biserica-lui-hristos-gheronda-filotei-zervakos-nu-ne-referim-la-cei-care-din-binecuvantate-pricini-respectand-canonu/

   Cred ca ar trebui ca mai multi preoti sa alcatuiasca o scrisoare deschisa chiar catre mitropolitul Teofan in care sa i se atraga atentia ca, daca nu se va pocai public pentru greseala facuta, atunci nu va mai fi pomenit la Sfanta Liturghie. In Ardeal, mai exista o eparhie in care se care pomeneste un alt episcop roman in locul celui local. S-au strans semnaturi de la crestini si de la preoti si au cerut sa-i primeasca alt ierarh.

   Pe asta se mizeaza: pe atragerea ierarhilor in diferite curse. Daca rasar din multime oameni cu credinta puternica, acestia pot opri ratacirea, dar cu un pret. Sa ne intarim duhovniceste pentru a primi mucenicia, nu pentru a vietui caldicel in minciuna. Sa ne rugam pentru ca bunul Dumnezeu sa ne arate ce e de facut. Rugaciunea inimii e de mare ajutor si aceasta ne-a fost recomandata de mai multi sfinti.

   Apreciază

   Răspunde
   1. o oarecare

    In articolul postat anterior, cineva spune la comentarii ca lucrul cel mai intelept este sa ne unim si sa cerem iesirea BOR din CMB. Luptam in interiorul bisericii, nu ne indepartam de biserica si de Sfintele Taine atata timp cat se slujeste Sfanta Liturghie.

    Apreciază

 7. Valentin

  dacă în Biserica Ortodoxă Română domnea spiritul dreptății și al adevărului, iar la Mânăstirea Petru-Vodă era dreaptă socoteală și dragoste sinceră de sfinți nu erau îngropate sfintele moaște ale Părintelui Gheorghe Calciu-Dumitreasa, un sfânt cu mare curaj împotriva tuturor răutăților epocilor prin care a trecut, de la perioada legionară, o adevărată forță românească, perioada comunistă, apoi această perioadă post-comunistă în care s-a opus masoneriei și ereziei ecumeniste!
  Cu asta se vede unde duce tăcerea și lipsa de mărturisire a Patriarhiei Ortodoxe Române despre care toți monahii și preoții, inclusiv mirenii sunt obligați să se supună din rigori ce țin de habotnicie și frică viscerală!

  Hotărâri absurde sunt respectate până la virgulă de cei cărora mergem să le încredințăm soarta duhovncească la altar, la spovedanie și pot face foarte mult rău! Acest rău este de-acolo – de la dreapta credință – cum spune cel de mai sus – FUGI DE PREOTUL CARE E VICLEAN ÎN MATERIE DE DREAPTĂ CREDINȚĂ,! DE FAPT DE ACOLO PLEACĂ TOATE – CĂ DACĂ AR AVEA CREDINȚĂ CÂT UN BOB DE MUȘTAR NU ȘI-AR PERMITE SĂ DENATUREZE ADEVĂRUL NICI CU O VIRGULĂ!

  Apreciază

  Răspunde
  1. Valentin

   DINSPRE ACEASTĂ PATRIARHIE NU AM VĂZUT NIMIC BUN, NIMIC MÂNTUITOR SĂ VINĂ ÎNSPRE POPORUL ROMÂN!

   SĂ SPUNĂ CĂ AU UN MOMENT PE ZI DE RUGĂCIUNE LA SFINȚII ÎNCHISORILOR, APOI O EMISIUNE DE PREZENTARE A UNUI SFÂNT PE ZI, DACĂ AU TELEVIZIUNEA ACEASTA, SAU LA RADIO!

   DE CE SĂ ASCUNZI UN ADEVĂR DACĂ TE NUMEȘTI BISERICA LUI HRISTOS!

   Apreciază

   Răspunde
 8. Felix

  Cuvânt despre revoluţie, despre înnoirea în Biserică al Părintelui Arsenie Papacioc:

  Am fost invitat şi rugat să îmi spun şi eu părerea în legătură cu soluţia de salvare- “înnoirea în Biserică” şi sunt întrebat de unde să vină, din afară sau dinăuntru, de sus sau de ios!

  Înnoirea să vină din toate părţile, să fie o înnoire interioară, trăire şi răsuflare în Duhul lui Dumnezeu. Conştiinţa să fie neraţională, fără îndreptăţire. Să plecăm la unirea cea mare de la cel mai micuţ creştin român până la cel mai mare vlădică.

  Nu este timp să facem procese care mai mult destramă valorile şi unirea în Biserică. Pe cine să judecăm? La întrebarea tendenţioasă: “Unde a fost Biserica?”, răspundem: în puşcării crunte, umilinţe grozave, bătăi păgâne, insulte pline de venin.

  Îi întrebăm şi noi: dar ei până acum unde au fost? Putem condamna întreaga ţară că a trăit sub ruşinea unui tiran incompetent şi îndrăcit? Cei care au avut harul deosebit să înfrunte duşmanul pe te miri unde şi în felul lor, au şi merite pline de laudă. Sute şi mii de preoţi, călugări trăitori, fraţi de credinţă au purtat lanţuri grele, lanţuri bătute la nicovală prin beciuri ascunse. Ne-au smuls bărbile şi ne trăgeau de ele ca pe animale de căpăstru. Ne-au înfometat îngrozitor cu intenţii de exterminare, ani nesfârşiţi. Am fost aruncaţi în celule fără lumină (celule negre), în haine de puşcăriaşi murdare de puroi şi sânge închegat şi uscat scoarţă pe ele. Ne-au cerut lepădări de Hristos şi de sfinţii Lui şi nu ne-am lepădat, ferească Dumnezeu! O cât de mică amăgire nu am făcut, măcar că ştiam că trebuie să murim şi mulţi au murit.

  Ne-au cerut aceste lepădări insistent şi sistematic, izolaţi şi băgaţi în congelatoare (camere frigorifice) ca să poată obţine măcar un cuvânt împotriva învăţăturii Domnului nostru Iisus Hristos. Şi nu am cedat. Ne-au dat condamnări mari, ca tiranii cei mici să creadă cu adevărat că suntem mari criminali. Pe mine m-au condamnat patruzeci de ani. M-a distrat acest abuz şi nesocotinţă, dar m-a costat.

  Aici a fost Biserica – în temniţă. Aici unde erau mii de creştini care cereau întărire duhovnicească, dezlegări, întăriri şi speranţe pe care le dădeam prin bătăi în perete (morse).

  Am scăpat din închisori, cei care am mai scăpat, fericiţi că am fost ajutaţi de bunul Dumnezeu să-L purtăm cu drag în suflete. Nu ne-a părăsit! Simţeam că stă îndurerat lângă noi ca să înţelegem marea taină a crucii Lui. Ca să înţelegem rostul grozav al eliberării prin suferinţă pentru El. Şi harul Lui ne-a ajutat să nădăjduim, să dăm un răspuns bun cândva, la răspântia cea din urmă.

  Am venit fără bărbi, fără carne pe noi, fără dinţi, cu ochii ascunşi în orbite dar care străluceau încă. Am venit fără chip de clerici. Aşa cum eram, am mers smeriţi la superiorii noştri, fiindcă ei poartă harul harurilor, să ne blagoslovească pentru treabă la sfântul altar. Ei nu erau lepădaţi de Hristos pe nici o cât de mică fibră dogmatică.

  Nu ne-am permis să îi judecăm, că de ce trăiesc şi că au fost cum au fost, liberi.

  Sfântul Apostol Petru s-a lepădat cu jurământ de Hristos chiar când îl privea. Dar Domnul Iisus Hristos, Care suferise, a înţeles marele proces al neputinţei şi cu câtă gingăşie l-a menajat şi l-a iertat prin trei întrebări, întrebările iubirii, să poată paşte mieluşeii şi oiţele Lui. Petru, se înţelege, a rămas smerit toată viaţă, dar şi-a făcut apostolia cu îndrăzneală, demnitate şi putere.

  Vlădicii noştri nu s-au lepădat nici formal, nici pe ascuns. Au procedat cu înţelepciune şi nu le-a fost uşor şi bisericile aproape fără excepţie au fost pline până la refuz şi s-au cununat şi s-au botezat pe ascuns mii şi mii de suflete.

  Se observă că se vorbeşte cu împătimire. Noi nu suntem o instituţie limitată de activitate. Noi suntem Biserica. Noi şi toţi aceştia, toţi care vorbesc, suntem Biserica şi se vede că îi interesează prea puţin unitatea acestei mari instituţii sacre şi spun, pentru că sunt liberi acum: “Unde a fost Biserica?”

  Slujitori şi mii şi mii de credincioşi au fost sub lacăte şi cătuşe grele, sub sârmă ghimpată şi sub cel mai diavolesc dispreţ şi ură umană, fără semne de ieşire sau vreo mică uşurare, se părea că scrie deasupra acestor inferne negre: “lăsaţi orice speranţă voi cei care intraţi!”

  Unii au fost aici, iar alţii şi-au dus zilele cum au putut, dar au pus râvnă să nu lipsească la slujbele bisericeşti. Veneau la hramurile mari şi stăteau zile în şir, în coloane nesfârşite să poată săruta sfintele moaşte.

  Aceştia se îngrămădeau la sfânta spovedanie şi la sfânta împărtăşanie şi se rugau, noi suntem martori acestor sentimente, se rugau ca bunul Dumnezeu să libereze lumea şi România de diavol.

  Întreb ca un duhovnic, aceştia care spun acum: “Unde a fost Biserica?” sunt oare spovediţi şi împărtăşiţi? Pentru că acolo erau creştini, în biserici la sfintele taine. Apoi să înţeleagă că ei fac parte din Biserică şi neliniştea lor poate să aducă destrămare şi răsturnare de valori.

  Este nevoie de o mare unitate. Toate problemele şi neregulile din Biserică le va judeca şi rezolva Biserica cu harul ei, după rânduielile ei canonice şi după îndemnul Sfântului Duh.

  Nu proces de înnoire în scaune, ci un proces de conştiinciozitate adevărată pentru fiecare din noi şi cei care au fost comozi şi lipsiţi de marea responsabilitate în calitatea ce o aveau, aceia se vor elimina singuri.

  Că noi aşa credem, că avântul unei înnoiri de conştiinţă a unităţii Bisericii, înnoire în fiecare inimă din noi, va repara uşor şi sigur orice deviere.

  Nu vă atingeţi de fiinţa Bisericii! Vreţi, adică, să spuneţi despre anumiţi oameni din Biserică? Aceasta este altceva, dar şi aşa nici cultura, nici armonia, nici jertfa, nici bunul simţ şi mai ales încleştarea în lupta cu puterile întunericului nu ne dau voie să fim slobozi şi lipsiţi de condescendentă.

  Nu este nimeni neprihănit şi nu vom fi noi cei care vom [ras]plăti; numai Acela Care a împărţit talanti, El va cere fiecăruia să dea socoteală la vreme.

  Am îndrăznit să îmi spun părerea pentru că prea mult am fost singur, în suferinţe şi prea mult doream să îmi văd fraţi de credinţă mici sau mari, să ne rugăm împreună şi să ne întărim împreună, inimă la inimă şi îndreptăţiţi să spunem pentru oricine: e greu să ocârmuieşti lumea fără marea putere a iubirii.

  Apreciază

  Răspunde
 9. valentin dorneanu

  DACĂ PĂRINTELE IUSTIN SPUNE CLAR – CĂ SE ÎNCEARCĂ ÎMPINGEREA NAȚIUNII ÎN IAD, IAR PREOȚII VIN ȘI SPUN – MAI ALES DE LA PATRIARHIE – NU E NICI O PROBLEMĂ CU CIP-URILE… CHIAR UNII DUHOVNICI VECHI ȘI CONSIDERAȚI APROPIAȚI DE POPOR – CUM AR FI PĂRINTELE CALISTRAT DIN ZONA – IAȘI-VASLUI PT. CINE ȘTIE.

  APOI IAR O SPUNE PE FAȚĂ PĂRINTELE IUSTIN – „PREOȚII VOȘTRI VĂ VOR VINDE! IERARHII VOȘTRI VĂ VOR VINDE ! LA ORA ACEASTA UNII DINTRE IERARHI SUNT ERETICI!!!”

  MAI MULT DE ATÂT CE VREM SĂ NE SPUNĂ ? SĂ NE FERIM DE ORICE RĂU CU MILA MAICII DOMNULUI ȘI A LUI DUMNEZEU!

  Apreciază

  Răspunde
 10. valentin dorneanu

  PĂRINTELE ADRIAN FĂGEȚEANU SPUNEA CĂ PATRIARHUL ESTE ERETIC, A FOST LOVIT DE ACESTA CÂND L-A NUMIT PE FAȚĂ ERETIC…

  VOIA SĂ PLECE ÎN RUSIA, DAR ACOLO A AFLAT CĂ ULTIMUL EPISCOP ANTI-ECUMENIST FUSESE CATERISIT !

  CE MAI VREM ?

  NU E CLAR SĂ SUNT VÂNDUȚI ?! RAR UNUL AL LUI HRISTOS!

  Apreciază

  Răspunde
 11. Pingback: BOR mai are SUCCESIUNE APOSTOLICA? Ce i-a raspuns Parintele Adrian Fageteanu lui Danion Vasile. Ce mi-a spus Parintele Justin Parvu? Ce zice Ioan Vladuca? | Saccsiv's Weblog

 12. scortisoara

  Harul este in Biserica . Agheasma nu se strica . Dumnezeu isi face datoria Sa din dragoste pentru cei care sunt vrednici ( preotii , mirenii ) . Nu-i stim noi care sunt aceia ai stie doar Dumnezeu . Actiunile noastre vorbesc pentru noi , ne condamna sau ne ridica . Harul este in Biserica ….harismele insa nu le au toti preotii . Ele sunt ceva suplimentar la Har , castigate prin efort personal = jertfa . Exemplificare : Patriarhul Daniel si Pr. Iustin Parvu , amandoi au Har dar harisme doar unul din ei si anume Pr. Iustin Parvu . Doar unul si-a inmultit Harul , L-a amplificat prin jerfa personala . Preotii vor da socoteala pentru cum au folosit ce le-a dat Dumnezeu : Harul . Cred ca atunci cand Dumnezeu va hotari sa ridice Harul , al va ridica de la toti : romani , rusi , greci , sarbi , bulgari etc…. iar Lumina Sfanta nu va mai cobora la Sf. Mormant la Inviere . Inca nu s-a intamplat . Voi ce simtiti la SF. Liturghie ? Nu va arde sufletul cand se canta Heruvicul ? Heruvicul anunta participarea la Liturghie a Sf. Treimi , a Maicii Domnului , a tuturor ingerilor , sfintilor , mucenicilor impreuna cu multimea prezenta in Biserica . Dupa care se iese cu SF. Daruri ! Daca as fii preot mi-ar da de gandit daca nu as avea HARISME nu Har . Harul este oricum .

  Apreciază

  Răspunde
  1. Un om care iubește dreptatea

   Spui că Harul este în Biserică și agheasma nu se strică. Da, mai este încă, dar este din milă pentru acest popor. A mai existat Har în Biserica noastră pentru că în ea au mai slujit un Mitropolit ca Bartolomeu Anania și preoți precum Părinții Iustin, Făgețeanu, Papacioc și alții vrednici, pe care probabil nu-i știm.
   Mai există Har în Biserică pentru martiriul creștinilor ortodocși din lagărele și temnițele comuniste. Mai există Har pentru că mai sunt și preoți vrednici, ce-i drept cam puțini la număr. Este doar mila lui Dumnezeu pentru un popor care odată își vărsa sângele pentru El.
   Doar pentru aceste motive mai există Har în Biserică și nu datorită patriarhului Daniel. A pune semnul egalității între acest patriarh al rușinii pe nume Daniel și marele Duhovnic al neamului românesc Iustin Pârvu este o mare eroare și o lipsă de respect. Lasă harismele …, aici este vorba de Har, pe care patriarhul Daniel se cheamă că nu-l are. Că dacă l-ar avea nu ar face ceea ce face.
   Ia uite-l pe patriarhul Daniel, mai sus în poza din dreapta, cum trage cu trafaletul. E plin de ”har”, mustește ”harul” în el. Tot plin de ”har” a fost patriarhul Daniel atunci când l-a lovit cu cârja de metal în cap pe un alt Părinte mare al neamului românesc, pe Părintele Adrian Făgețeanu. L-a lovit trimițându-l în comă direct la spital. A lovit un bătrân de 80 de ani. Tentativă de omor se numește. Acum trebuia să fie în pușcărie Daniel, nu în fruntea instituției BOR.

   Zis-a Mântuitorul: „Așa cum Tatăl M-a trimis pe Mine, tot astfel și Eu vă trimit pe voi. Și zicând aceasta, a suflat asupra lor și le-a zis: Luați Duh Sfânt.”

   Păi ce Duh Sfânt să primească patriarhul Daniel, când el este făcut la porunca securiștilor care încă mai conduc această țară și la porunca masoneriei?!!! Adică în traducere liberă (pentru toți fariseii din BOR) la porunca slugilor satanei, adică a satanei în persoană.
   A spune că patriarhul Daniel ar avea Har este tot una cu a spune că Duhul Sfânt lucrează la porunca satanei. Mare grijă aveți, că faceți un păcat de moarte împotriva Duhului Sfânt. Batjocoriți Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, care nu este la porunca tuturor spurcăciunilor lumii acesteia. Daniel este succesorul lui Stalin, lui Dej, al lui Nikolschi, nu al Sfinților Apostoli. „Acesta-i prea fericit? Acesta este prea îndrăcit.”, a zis Părintele Adrian.
   Mai este Har în Biserică, agheasma nu se strică, așa că ierarhii pot să facă în continuare tot ce doresc, să se prostitueze pe la CMB vânzând Ortodoxia, să ne bage cipurile pe gât, să…, să….
   Aceasta este mentalitatea voastră a multora. Văd asta și pe blogul unuia care oscilează între calitatea de mama omida a ortodoxiei (care știe ziua și ora când vine antihristul) și cea de inchizitor șef. Saccsiv, laxativ, ceva de genul acesta… Mulți s-au inflamat și pe acolo. Ce domnule, nu ni se strică agheasma …ia uite pe cei care instigă la schismă. Stați liniștiți că nu pleacă nimeni dintre noi. Alții care-și bat joc de Dumnezeu trebuie să plece, din scaunele lor.
   Și placa asta pe care vii și ne-o pui aici eu o cunosc, pentru că este una cu care se sapă creierele prin facultățile de teologie, pe la doctorate chiar. De ajunsese unul de meserie lăutar toboșar (și care, datorită faptului că era prieten cu un mitropolit, făcuse facultatea de teologie și fusese numit în funcția de popă) să se compare cu Mitropolitul Bartolomeu Anania.

   Apreciază

   Răspunde
  2. raduiacoboaie Autor post

   În ce măsură un mason poate să mai aibă Har de la Dumnezeu? Nu pot să cred că mai are. Să luăm şi cazul episcopului Ieronim Creţu. Patriarhia Ierusalimului l-a caterisit, iar Patriarhul mason Daniel l-a uns episcop vicar al Patriarhiei, luându-l lângă dânsul.
   Se poate sluji oare la doi Domni sau lui Dumnezeu şi lui Mamona?…

   Apreciază

   Răspunde
 13. valentin

  Am observat că oamenii de rând sunt atât de influențabili și de slabi încât spun că e bine că se roagă și cu catolicii și cu sectele că dacă ei sunt ierarhi și au hotărât așa ….

  prostia întruchipată se observă chiar și la unii așa-ziși preoți care deja vorbesc în predici și propovăduiesc în biserici cu capul descoperit despre „frați protestanți, frați catolici”

  le-am atras atenția, am fost și la protopop – unde am fost ironizat și deja îmi este scârbă de acești clerici bârlădeni care nu au nimic în comun cu Sfânta Tradiție a Bisericii. Nu am cunoștință despre toți preoții din Bârlad …

  …. DAR știu și că un preot a spus că PROTOPOPUL I-A PROPUS TATĂLUI SĂU SĂ DEA 20.000 DE EURO ȘI PAROHIA ÎI RĂMÂNE PÂNĂ MOARE. AU FOST AMÂNDOI ALUNGAȚI.

  Episcopul Corneliu Bârlădeanu din Episcopia Hușilor a vândut posturile pe bani grei și a dat afară preoții care s-au opus sistemului său drăcesc – de a intra prin SIMONIE într-o parohie!

  Aceștia sunt ierarhii români ! Nu sunt mulți care să mărturisească pe Hristos ! Chiar nu știu în afară de Episcopul Maramureșului Justinian pe cineva care să COMBATĂ ECUMENISMUL ! ERETICII SE DAU MARI SFINȚI ȘI CONDUCĂTORI AI IERARHIEI BISERICEȘTI DAR NU AU NICI MIEZ DAR NICI COAJĂ DUHOVNICEASCĂ – TOT CE VOR ESTE SĂ NE UNEASCĂ CU PAPISTAȘII !
  IAR PRINTRE ALTELE DISTRUG ȘI FINANCIAR ȘI CANONIC PRIN BIRURI, JIGNIRI ȘI ALTE FORME DE MANIPULARE PE CEI CE SE UMILESC ÎN FAȚA LOR PENTRU O PAROHIE MAI ÎN CENTRUL TÂRGULUI !

  Apreciază

  Răspunde
 14. valentin

  ia uitați un fragment din

  ÎNVĂŢĂTURA DE CREDINŢĂ CREŞTINĂ ORTODOXĂ
  Tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române
  Şi cu binecuvântarea şi purtarea de grijă Înalt Prea Sfinţitului IUSTINIAN Patriarhul României
  la anul 1952 de Editura Sfintei Arhiepiscopii a Bucureştilor, retipărită în anul 1992 la Bucureşti, în anul 1993 la Cluj iar în anul 1996 la Iaşi.

  Sf. Părinţi şi Scriitori bisericeşti au arătat, în repetate rânduri, greutăţile întâmpinate
  pentru înţelegerea. Sf. Scripturi. Origen spune că înţelesul Scripturii nu se descoperă de la
  început cititorilor, mai ales celor necunoscători în lucrurile dumnezeieşti, sau care sunt
  necredincioşi ori nevrednici. Nu e de mirare, zice el, fiindcă înţelesul Scripturii e un lucru
  supraomenesc36. Puţinătatea înţelegerii noastre nu poate pătrunde strălucirea dogmelor37.
  Aceasta e una din cauzele principale ale căderii în erezie.

  Apreciază

  Răspunde
  1. valentin

   ei îl dau ca exemplu pe Origen – care e recunoscut ca eretic- cel care a făcut apocastaza – o erezie conformă căreia se vor mântui toți, oricât de păcătoși ar fi și chiar și dracii…

   Origen a fost condamnat de Biserică!

   Apreciază

   Răspunde

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s